(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Gods och Gårdar Sydost - 14 Södermanland Östra"

SVENSKA 
GODS OCH GARDAR DEL £IV OSTRA SODERMANLAND Farentuna, Svartlosa, Oknebo, Sotholms, Hdlebo och Daga harader 
samt delar av Selebo harad. Under redaktion av 

Wald. von Sydow och Sten Biorkman FORLRQET SVEN5KR GODS OCH GflRDRR, (JDDEVflLLfl INNEHALL: Sid. 

SSdertorn 9 

Nagra huvuddrag i ostra Sdder- 

manlands geologi 23 

Adelso 33 

Bjornlunda 45 

Eotkyrka 65 

Dalaro 73 

Dillnas 76 

Ekero 82 

Frustuna 93 

Farentuna 109 

Gryt 129 

Grijdinge 136 

Gasinge 156 

Hilleshog 177 

Huddinge 184 

Holo 208 

Kattnas 229 

Lovo 235 

Munso 239 

Muskii 250 

Mdrko 260 

Nacka 271 

Namdo 275 Sid. 

Orno 277 

Salem \ 285 

Sk4 2 96 

Sorunda 308 

Stockholins stadsomrade 346 

Sanga 3gg 

Sodertalje stadsforsamling 368 

Toro 371 

Trosa-Vagnharad 376 

Turinge 400 

Tveta 418 

Tyreso 425 

Uto 435 

Vardinge 437 

Vasterhaninge 449 

Vasterljung 478 

Vastertalje 498 

Ytterenhorna 501 

Ytterjarna 513 

Osmo 520 

Osterhaninge . . . ". 540 

dstertalje 575 

overenhorna 578 

Overjarna 588 Delar som utkommit eller aro under redigering: Del 1 


Dalsland D 


el 26 


2 


Vastra Varmland 


27 


3 


Norra 0. ostra Varmland 


28 


4 


Sydvastra Skane 
5 


Nordvastra Skane 


29 


6 


Mellersta Skane 
7 


Norra Skane 


30 


8 


Ostra Skane 


31 


9 


Blekinge 


32 


10 


Uppsala Ian 


33 


11 


Stoekholms Ian (utom Sodertorn) 


34 


12 


N. Sodermanland (utom N. Rekarne) 


35 


13 


Sydvastra Sodermanland 


36 


14 


ostra Sodermanland 


37 


15 


orebro Ian (norra delen) 


38 


16 


Orebro Ian (sodra delen) 


39 


17 


Ostergotland (norra delen) 


10 


18 


Ostergotland (sydostra delen) 


41 


19 


Ostergotland (sydvastra delen) 


42 


20 


Dalarna (sodra) 


43 


21 


Dalarna (norra) 


44 


22 


Halland 


45 


23 


Smaland: Kalmar Ian (sodra) m. Oland 


46 


24 


Smaland ; Kalmar Ian (norra) 
25 


Smaland; Jonkopings Ian (ostra) 


47 Smaland; Jonkopings Ian (vastra) 
Smaland; Kronobergs Ian (vastra) 
Vastergotland (Alvsborgs Ian sodra) 

Sjuharadsbygden (norra) 
Vastergotland, (Alvsborgs Ian norra, 

utom Dalsland) 
Vastergotland (Skaraborgs Ian vastra) 
Vastergotland (Skaraborgs Ian sodra) 
Vastergotland (Skaraborgs Ian norra) 
Gotland 
Halsingland 
Medelpad 
Angermanland 
Vastmanlands Ian 
Norrbotten 
Gastrikland 
Jamtland 
Bohuslan 

Vasterbotten (sodra) 
Vasterbotten (norra) 
Vasterbottens lappmark 
Smaland; Kronobergs Ian (ostra) 
Vastergotland, (Alvsborgs lans sodra) 

Sjuharadsbygden (sodra) 
Harjedalen r FORORD 

Av samlingsverket Svenska Gods och Gardar foreligger harmed delen 
over ostra Sbdermanland, vilken, efter ett par inledande artiklar, upp- 
tager c :a 2.200 gardar samt darjamte kortare beskrivningar over samt- 
liga socknar i ovan namnda omrade. 

De foregaende delarna av verket ha mottagits med stor valvilja, som 
tagit sig uttryck i omnamnanden i pressen sadana som dessa: storartat 
uppslagsverk, som hittills saknar motstycke — man kan bara beklaga att 
var traditionsrika svenska landsbygd och dess manga gamla hem ej langt 
forut forevigats i ett dylikt beskrivande verk — ett verk, som ar hela 
vart folks egendom. Dessa och andra liknande uttalanden ge oss stod 
for den forhoppningen att aven denna del av verket skall fa. ett valvilligt 
mottagande. 

Till alia, som medverkat till denna volyms tillkomst, sarskilt till prast- 
man, kommunalraan m. fl., som hjalpt oss med granskning av de manga 
sakuppgifterna, be vi fa framfora ett vordsamt tack. 

Uddevalla i maj 1940. 

REDAKTIONEN. c^is 


s. \ 


M-i**$&y. 


|Kg^? \ 


< &%^£2Jl!Mh 


zezt^ \ 


Taze&Mc&E 


12; ■» j 


^Jit&m 


^° tl i 


&%S£k 


fl*^" 7T L 

MEDRRBETRRE I DENNR DEL: 
Redaktor Sverker Lonnberg, Stockholm 
Fil. d:r Erik Milsson, Vasterhaninge 
Redaktor for uppslagsdelen: Carl-Eric Ohlen UDDEVALLA 

BOHUSLANINGENS TRYCKERI OCH BOKBINDERI 

KlichSerna: BOHUSLANINGENS KLICHfiANSTALT 

1940. FRUSTUNA 
Karlskog 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: 4 har aker. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Derjord o. svartmylla. Man- o. ekonomi- 
byggn av gammalt datum. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 
2 svin 12 hons. Garden till slakten 1933 genom kop av 
nuv. ag. fran Anderssons stbh. Den har f6rut varit 
soldattorp. 

Ag ■ Carl David Carlsson f. 14/1 1880. Son till Carl 
August Andersson o. h. h. Charlotta. Gift 11 med Hed- 
vig Karolina f. Didberg. Fosterbarn: Nils I. 24. Koike 

Postadr.: Gnesta. 

Area!: Total 23 har, darav 12 aker, 11 skog. Tax.-v. 
16.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest: EaiTskog, Man- 
byggn. omb. 1931. Ekonomibyggn. uppf. 1911. 2 has- 
tar, 7 kor, 2 svin, 20 hons. Arealen tackdikad. Gar- 
dens fbrste kande ag. ar Anders Nilsson, som efter- 
iraddi's av svarsonen Caii Gustaf Andersson. Dar- 
efter dvertogs garden av den sistnamndes son, nuv. ag. 

Ag.: Gustaf Vilhclm Karlsson f. 2/12 1854. Son till 
Carl Gustaf Andersson o. h, h. Johanna f. Nilsson, Gift 
3:e gangen 1898 med Emma Amalia f. Andersson. Barn: 
Edvin f. 1899. Bam i l:a giftet: Carl, Albert. Barn 
I 2:a giftet: Hjalmar. Bertil, Selma, Hilda, Army. 

Ag.: F. d. led. av fattigv.- o. skogsv.-styr. 

An-.: Gustaf Edvin Karlsson. Son till ag. L skogs- ' Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 30 har, darav 19 aker, : 
mark. Tax.-v. 22.000. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1914. Ekonomibyggn, uppf. 1909. 3 hastar, 10 
kor, 3 ungdjur, 4 svin, 25 hOns. Garden till slakten 
1894 genom kop av Carl Johan Gustafsson, som brukade 
den til] sin dod 1935, da hans maka, nuv. ag., aven 
inloste barnens del i garden. 

Ag.: Elin Amanda Gustafsson f. 1879. Son till Erik 
Nystrdm o. h. h. Augusta. Gift 05 med Carl Johan 
Gustafsson, dod 35. Barn: John. Elert, David, Maria, 
Ester, Stina, Anna. Langlid 

Postadr.: Gnesta. Tel. SI. 

Areal: Total 37 har, darav 15 aker, 22 skog. Tax.-v. 
22.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn, uppf. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 1916. 3 has- 
tar, 10 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 15 hons. Arealen 
delv. tackdikad. Garden till slakten 1915 genom k6p av 
nuv, ag. fran Kronan. Ag. innehar aven Langlid 4, 
tax.-v. 6.000. Denna gard ar utarrend. till sonen Hilmer. 

Ag.: Axel Viktor Pettersson f. 3/2 1871. Son till Per 
Gustaf Pettersson o. h. h. Kristina f. Gustafsson. Gift 
1897 med Tekla Maria f. Gustafsson. Bam: Hilmer 
f. 01, Margit f. 07, Karl f. 10. 

Ag.: Kyrkovard o. namdeman samt ordf. i brandstods- 
kom mitten. PRUSTUNA 

Malmsjostugan 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 25 har, darav 5 aker, 20 skog. Tax-v 
8.300. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. restaur, scnast 1934. 

i has!, 1 kor, i un-djui'. 2 svin. 3 far, 20 hbns. Garden 
(ill sliikl.fn litll si-noin kiip av Fredrik Larsson. Nuv. 
ag. kdpte den 1930. 

Ag.: Briidema Karl Ivar o. Hilmer Axelsson f. reap. 
1875 o. 1897. Soner till Axel Andersson o. h. h. Matilda 
f. Eriksson. H. A, gift med Karin Lovisa I. Lov. 
Barn: Aina f. 26. Malby sateri 

Postadr.: Gnesta. Tel. . Areal: 202 har aker, 465 skogs- o. hagmark. 16 park 
o. tradg. Tax.-v. 259.300. 

Jordart: Huvudsakl, styv o. latt lerjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lGvskog. Huvudbyggn. uppf. pa 1600-taIet. 
Ekonomibyggn. uppf. pi. 1700 — 1800-talet, delv. renov. 
1917. 30 hastar, 60 kor, 45 ungdjur, 2 tjurar, 20 far, 
40 hbns. Traktordrift. Garden till slakten 1913. 

Ag.: Ryttmastare Fredrik Norstrom f. 30/1 1889. Son 
till civilingenjiji i.riacs Norstrom o. h. h. Alma Cecilia 
f. BUnsow. Gift 25 med Margaretha f. Burenstam. 
Barn: Marianne. Nyhallsta 

Postadr.; Gnesta. Tel. 387 A. 

Areal: 21 har aker, 34 skog. Tax.-v. 22.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord, Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1919, har omb. Ekonomibyggn. restaur. 
1933. 2 hastar, 12 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 20 hbns. 
Arealen delv. tiickdikad. Garden arrend, sedan 1932 
av nuv. brukaren. Pa agoma finnas forngravar o. 
tvenne domarringar, 

Ag.: Axel Viktor Pettersson. 

Ait.: Karl Viktor Pettersson f. 20/11 10. Son till ag. 
o. h. h. Tekta f. Gustafsson. Gift 32 med Anny Maria 
f. Lundin. Bam: Karl Axel f. 32, Hans f. 36. Sigtuna 

Postadr.: Gnesta. Tel. SI. 

Areal: Total 245 har, dara' 
Tax.-v. 116.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog, nagot !6v- 
skog. Manbyggn. uppf. I slutet av 1700-taiet, omb. 
1870 o. 1936. Ekonomibyggn, e:a 50 ar gamla, restaur. 
1934 — 35. 6 hastar, 4 unghastar. 50 nbtkreatur. Area- 
len tackdikad. A gfirden finnas lamningai- troligen efter 
ett gammalt kloster. G&rden inne hades till 1938 av 
Folke Billing, gift 34 med Sigrid f. Dahlstedt. 

Ag.: Evald Rattzen f. 9/11 1891. Son till Selim Ratt- 
zen o. h. h. Frida f. Rundberg. Gift 12/11 20 med 
Karin f. Schyl. Barn: Bengt o. Bertil. 

Ag.: Genomgatt lantbruksskola, praktiserat som kon- 
trollassistent o, lantbruksbefal i Uppsala o. Stockholms 
Ian, innehaft Hornb o, Haningby g&rdar i Uppland o. 
arrend. Fastmyra gods i Sormland. aker, 134 skog. 
Sigtuna 1 

postadr.: Gnesta. Tel. 181. Areal: Total 38 har, diLrav 12 aker, 24 skog. Tax.-v. 

M jordart: Latt lera o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Byggn utgoras av manbyggn. med 2 flyglar jamte eko- 
nomibyggn. Garden inkoptes 1918 av nuv. ag. 

^ .- ln , s( ■■-,. .,-„■ -:.Mi f. 30/7 18S0. Son till Carl 
Garth o h h. Matilda f. Llmdstr8m, Gift OS med 
BTtda Eri&a Rebecka f- Thunholm (d6d 30). Omgift 7 med Agda Hanna Louise f. Thoren. Slaggarde 

Postadr.: Gnesta. Tel. 187. 

Areal: Total 25 har. darav 9 aker, 16 skog. Tax.-v. 
12.400. 

Jordart: Lera, nagot mulljord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn, restaur. 1929. Ekonomibyggn. omkr. 
40 ar gamla. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 15 
hons. Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 
1926 genom kop av Anders Gustaf Andersson. Den 
arrend. f. n. av svarsonen. 

Arr.: Johan Arvid Karlsson f. 25/2 1892, Son till 
Carl Erik Pettersson o..h. □. Sofia f. Isakson. Gift 16 
med Anna Elisabet f. Andersson. S med st a 

Postadr.: Gnesta. Tel. 197. 

Areal: Total 62 bar, darav 31,5 aker, 30,5 skog. 
Tax.-v. 36.900. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1878, senare restaur. Logs 
o. stall uppf. 1887. ladug. 1895. 4 hastar, 15 kor, 7 ung- 
djur, 3 svin. Garden till slakten 1784 genom kyrko- 
varden Anders Andersson. som eftertraddes av sonen 
Carl Petter Andersson. Den sistnamndes svarson Lars 
Gustaf Andersson blev sedan gardens ag., o. 1904 till- 
triLdde dennes dotter o. svarson, nuv. ag. Girden ar 
f, n. utarrend. 

Ag.: Oscar Ludvig Johansson f. 1874. Son till Johan 
Erik Larsson o. h. h. Albertina. Gift 04 med Anna 
Laura f. Andersson. Barn: Alv f. 05, Allan f. 06, Arne 
f. 07, Albin f. 09, Karin f. 10, Maj f. 19. 

Ag.: Kyrkovard, led. av fattigv.-styr., komm.-fullm., 
skolstyr., pens.-na.mnd. o. brand stodskom mitten. Smedsta 

Postadr.: Gnesta. Tel. £68. 

Areal: Total 45,5 har, darav 30,5 aker, 15 skog. 
Tax.-v. 32.300. 

Jordart: Lera o. dyjord. Skogsbest.; Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1927. Ekonomibyggn. omb. omkr. 1931. 
■! hiisttii'., 14 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 6 svin, 60 hons. 
G&rden till slakten 1879 genom kdp av nuv. ag:s svar- 
fader Gustaf Andersson. Nuv. ag. tilltradde 1915. 

Ag.: Carl Arvid Andersson f. 7/12 1873. Son till 
Gustaf Eriksson o. h. h. Matilda. Gift 02 med Johanna 
Charlotta f. Gustafsson. Barn: Elsa f. 02, Lisa f. 05, 
Harald f. 08. Sven f. 10, Ingrid f. 13, Nils f. 18. FRUSTUNA Stavstugan 

Postadr.: Gnesta. Tel. 
Jordart: Der- o. dyjord. 
hast, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svi 
dikad. Garden inkSptes av nuv. ag. 1936. 

Ag.: Petrus Emanuel Andersson f. 2/9 18S8. Son till 
Anders Petrus Andersson o. h. h. Anna Maria f. Lind- 
blom. Gift 33 med Anna Helena f. Nilsson. Bam i 
ett fbreg. gifte: Britta f. 20, Josef f. 22, David f. 23. Postadr.: Gnesta. Tel. 11 Torsvalla, 

Areal: Total 41 har, diirav 15 aker, 24 skogs- o. hag- 
mark, 2 kulttv hpte=mnrit. Tax. -v. 21.400. 

Jordart: Huvudsukl. styv lerjord. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog, Manbyggn. uppf. 1645. renov. 1938. Eko- 
nomibyggn. uppf, 1915. 2 hastar, 1 unghast, 10—11 
kor, 4—5 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, ett 100-tal hons. Gar- 
den till slakten 1928. Den var p& 1600-talet drottning 
Ki-istinas jaktslott o. avsbndrades 1915 fran Ehrendals 

Ag.: Ernst Johan Algot Lonn f. 12/8 1886. Son till 
Klas FY, Lonn o. h. h. Amanda f. Andersson. Gift 14 
med Elin Elisabet f. Larsson. 

Brukare (sedan 19281: Harry F. LSnn f. 10/2 02. 
Broder till ag. Gift 28 med Ingeborg Maria f. Ottosson. 
Satterstorp 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 20 har, darav 9 aker, 
9.500. skog. Tax.-i Jordart: Lera o. nagot mulljord. Skogsbest.: Barr- 
skog, Manbyggn. omb. omkr, 1900. Stall, ladug. o. 
loge uppf, omkr. 1883. 2 hastar, 4 kor, 3 svin, 20 hons. 
Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 1916 ge- 
nom kop av nuv. ag. fran J. A. Bergqvist. Pa garden 
finnes en gammal fornborg. 

Ag.: Carl Hjalmar Sved f. 15/10 1883. Son till Carl 
Johan Sved o. h. h. Augusta Charlotta. Gift 12 med 
Maria Eugenia f. Gustafsson. Barn: Harry f. 13, Evert 
f. 22. 
Postadr.: Gnesta. Tel. 221. 

Areal: Total 24 har, darav 20 aker, 4 hag- o. betes- 
mark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Manbyggn. uppf_ 1909. 
Ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 hastar, 11 kor, 3 ung- 
djur, 1 tjur, 3 svin, IT hdns. Arealen delv. tackdikad. 
Garden till slakten genom nuv. ag:s farfader, som efter- 
traddes av sonen, nuv. ag:s fader. Nuv. ag. har garden 
utarrend. till sonen Sven Olof. 

Ag.: Lai-s Erik Karlsson f. 2/10 1857. Son till Karl 
Larsson o. h. h. Johanna Katarina. Gift 04 med Anna 
Augusta f. Andersson. Barn: Erik f. 04, Sven f. 06, 
Ingeborg f. 09. 
Sod er tun a 

Postadr.: Gnesta. Tel. U A. 
har, darav 4 3,5 aker, 797,5 skog. hastar. Areal: Total 1. 
Tax.-v. 551.900. ^. 

Jordart: Mullbl. lerjord. Djurbesattn. 
150 notkreatur, 25 hdns. 

Godsets huvudbyggnad av sten pa en halvo i Frosjdn 
erholl sitt nuvarande utseende i huvudsak Iran en om- 
byggnad omkring ar 1800. Den ovre vaningen ar till- 
byggd under 1700-talets borji 
bar tjocka murar -™ 
fran senare delen 
byggdes 1923. och parterrvaningen 
grasten, som synas harstamma 
medeltiden. De bada flyglarna radet da omgavs av grunt vatten, i hindrade e Det nuvarande Sbdertuna hette under 1300-talet "Vad" 
och war sate for riddare av atten Farla. Det ar tydligt 
;-li mangardens lage valts med hansyn till fbrsvars- 
mOJUgfletema, som maste ha varit idealiska, enar om- 
l transport med batar. Den forste kande agaren tUl 
iodset~ar~Kart Niklisson Farla, mordad av Bo Jonsson Grip 1381. Pa 1590-talet, 6t atten Farla sedan 
Farfge var ufddd, omtalas en Jakob Kcuschild som agare. Under 1600-ta .let. da garden borjade k alias "Tuna" 
eUer "Sodertuna" agdes den av riksradet friherre Claes Stjemskold, do d som den stste muOgi ™dl«nn«n 
av sin att ar 1676. Han eftertraddes av sin mag amiralen friherre G. A. Sparre, som sfLIde egend omen till 
landshSvding Erik DowiaiB, vafcSl mnohade den som sateri och lat pabygga huvudbyggnaden. Bland dem. 
som darefter ha tanehstf godset mSfltaB riksradet friherre Gustaf Palmfelt, dod 1714, demies son over- 
ceremonimastaren med samma namn, som dog har pa garden, tva generationer av atten Ehrensvard, och 
amiralen greve Claes Adam Wachtmeister, som har givit huvudbyggnaden dess nuvarande utseende och _aom 
dog harstades 1S28. Dm atotnitamile vat Rift ma) KrJatina t. Hall, dotter till den valkande John Hall i Gote- 
borg Den "engelska parken" norr om garden skall vara anlagd av henne. Makarnas son Carl Johan salde 
Sodertuna ISM till kapten Anders Otto Adelborg, och dennes anka i sin tur tiil greve Walter von Halhvyl 
och fru Johanna Kempe, vilka overlamnade det som gava till sin dotter och dotterdotter, nuvarande agarmnan, 
oeh hennes man. 

Ag.: Grevinnan Ebba von Eekermann f. 15/5 1866. Dotter till greve Walter von Hallwyl o. h. h. Wilhel- 
mina f. Kempe. Gift 1886 med overs tek am marherre Wilhelm von Eekermann (dbd 37). 
S6ra 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: 14 har aker. Tax.-v. 14.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Manbyggn. tillb. omkr. 1924. 
Ekonomibyggn. uppl. 1918. 2 hastar, 7 kor. 3 ungdjur, 
1 tjur, 4 svin, 3 far, 30 hons. Garden till slakten omkr. 
1868 genom Gustaf Larsson. Omkr. 1874 ijvertogs den 
av svarsonen, nuv. ag:s fader, o. 1918 av nuv. ag. 

Ag.: Carl August Andersson f. 12/10 1870. Son till 
Gustaf Andersson o. h. h. Katarina f. Larsson. Gift 05 
med Elvira Matilda f. Lundqvist. Barn: Anna f. 06, 
Bror f. 08, Helge f. 10, Rut f. 16. Postadr.: Gnesta. Tel. 198. 

Areal: Total 16,5 har, darav 14 aker, 2,5 skog. Tax.-v. 
15.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord samt nagot mylla. Man- 
byggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1898. 
2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 40 hons. Arealen 
delv. tackdikad. Garden till slakten 1907 genom kop 
av nuv. ag. Iran Eriksson o. Osterholm. 

Ag.: Johan Waif rid Karlsson f, 25/6 1869. Son till 
Carl Johan Andersson o. h. h. Sofia Kristina. Gift 189S 
med Maria Fredrika f. Lindberg. Barn: Karin f. 01, 
Anna f. 06, 

Ag.: Led. av komm.-fullm. i 9 fir, tax.- o. pens.- 
namnd., skogsvardsstyr. o. brandstodskommitten. FRUSTUNA 
TomtkuIIa 

Postadr.: Gnesta. Tel. S Gransjbg&rd. 

Areal: 7,5 har 5ker. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. av gammalt datum. Doge uppf. 1915, bvr. 
byggn. aldre, 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 30 
hons. Garden till slakten i arrende 1913 genom nuv. 
arr:s fader. Nuv. arr. overtog arrendet 1932. 

Ag.: Namdeman Johansson, Gransjo. 

Arr.: Henning Geoig Emanuel Hjalmarsson f. 20/3 
1898. Eon till Hjalmar Andersaon o. h. h. Klara Sofia 
f. Berg. Gift 27 med Signe Sofia Matilda f. Tornblom. 
Barn: Albin f. 30, Birgit f. 34. Tomtsjostugan 

Postadr.: Gnesta. Tel. 7 Qraitsjdg&rd. 

Areal: 6,5 har aker, 28 skog. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Mylla pa lerbotten. Skogabest.: BaiTskog, 
n&got lovskog. Manbyggn. omb. 1927. Ekonomibyggn. 
omb. 1929. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 3 far, 20 
hons. Arealen del v. tackdikad. Garden till slakten 
1912 genom kop av nuv. ag. fr&n Ehrendala bruk. 

Ag.: Erik Vilhelm Eriksson f. G/12 1879. Son till 
Anders Johan Eriksson o. h. h. Hedda f. Carlason. Gift 
08 med Lydia Amanda f. Lennholm. Barn: Karin f, 
10, Harry f. 13, Sven f. 15, Josef f. 17, Ingrid f. 21, Stig 
f. 23, Lilly f. 24, Tyra f. 27. Tel. 


Areal: 59 har aker, 65 skog. Tax.-v. 52.500. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog, na- 
got lovskog. Manbyggn. omb. 1923. Loge o. ladug. 
uppf. omkr. 1918. stall 1921. 5 hastar, 1 unghast, 27 
kor, 10 ungdjur, 3 svin, 30 hons. Arealen delv. tack- 
dikad. Ar 1913 kom nuv. ag. som forvaltare till gar- 
den. Han overtog egend, pa arrende 1923 o. kopte 
den 1935. 

Ag.: Karl Axel Sundkvlst f. 31/12 1884. Son till Erik 
Gustaf Sundkvist o. h. h. Anna Sofia. Gift 13 med 
Laura Axelina f. Vallin, Barn: Lennart f. 14, Margit 
f. 15, Gunborg f. 17, Goran f. 21, Nils f. 23. 
Uppgarden 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 45 har, darav 22,5 aker. 22.5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 38.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1938. Ekonomibyggn. 
uppf. pa 1870-talet. 3 hastar, 12 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 
2 svin, ett 30-tal hons. Garden har forut varit gastgi- 
vargard. Den kom till slakten ar 1900. 

Ag.: O. Johanssons stbb. 

Brukare: Herbert Johansson f. 14/4 07. Son till O. 
Johansson o. h. h. Amanda f. Olsson. Gift 38 med 
Anna f. Gustavsson. 

jk jfa^M ■ 


A** 


iO 


»'."-• 
ic^^SStfV" 


«»»-■■),„-'.. ■■ r -C J 5«" -j' ^' : -*,- 


nlnlii 


*='}*££' ■■' A*. : "? ■-■ tA'V'*' _"?.-i_ ' 
Vackerby 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 39,5 h 
34.400. 

Jordart: Lera c 
1792, restaur. , d&ra 33 aker, 7,5 skog. Tax.-i mylla pA lerbotten. Manbyggn. uppf. 

r senare ar. Loge uppf. 1878, stall 
ladug. 1910. 5 hastar, 15 kor, 14 ungdjur, 10 
svin 50 hSns. Arealen till stor del tackdikad. Gar- 
den omnamnes pa 1300-talet. Byn Vackerby har ffitt 
sitt namn efter en viking, som utfdrde en stor (vaeker) 

Ag.: Sven Birger o. Evert Klaesson. 

Arr.: Gustaf Birger Klaesson f. 8/9 1895. Son till 
Karl August Klaesson o. h. h. Matilda f. Karlsson. 
Gift 20 med Gerda Kristina f. Lexel. Barn: Carl-Uno 
f. 21, Lars f. 22, Arne f. 24, Sixten f. 29. 

Arr.: Land stings man 1937 — 38, led. av skolstyr.. 
komm.-fullm. o. arbetslosh.-kom mitten samt revisor i 
allmanningsstyr. m. m. Vackerby 

Postadr.; Gnesta. Tel. 185. 

Areal: Total 34 har, darav 25 aker, 9 skog. Tax.-v. 
26.700. 

Jordart: Mylla pa lerbotten o. lerjord. Skogsbest: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1915, Ladug. o. stall uppf. 
1930, loge 1902. 3 hastar, 12 kor, 6 ungdjur, 4 svin, 50 
hons. Arealen delv. tackdikad. 

Ag.: Per Albert Edvin Vallin f. 9/12 1887. Son till 
Johan Erik Albert Vallin o. h. h. Johanna f. Anders- 
son. Gift 15 med Emmy Augusta Eugenia f. Johans- 
son. Earn: Erik f. 16. Allan f. 23. 

Ag.: Godeman vid lantmateriforrattningar samt led. 
av brand stodskom mitten. 
Vackerby 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 17 har, darav 12 aker, 5 skog. Tax.-v. 
15.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1879. Ekonomibyggn. uppf. 1898. 2 has- 
tar, 10 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 30 hons. Arealen delvis 
tackdikad. Garden till slakten 1921 genom kdp av nuv. 
arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 1926. 

Ag.: Karl Emil Thunholm f. 1869, Son till Carl Thun- 
holm o. h. h. Hedvig. Gift 1897 med Anna Mathilda f. 
Johansson. Barn: Artur, Gerda, Arvid. 

Arr.: Carl Artur Thunholm f. 26/9 1897, Son till ag. 
o. h. h. Gift 26 med Karin Fredrika f, Carlsson. Earn: 
Torgny f. 28. Eva f, 35. 

Vinberga 

Postadr.: Gnesta. Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 19io. Ekonomibyggn. uppf. pa 1890-ta- 
let. 4 hastar, 12 kor, 7 ungdjur, j m in. SO hSns. Area- 
len delv. tackdikad. Garden har varit i slaktens ago 
under flera gene ration er. 

Ag.: Otto Magnus Larsson f. 21/12 1874. Son till 
Lars Erik Pettersson o. h. h. Anna Lotta. Gift 02 med 
Alma Kristina f. Andersson. Barn: Britta f 03, Berta 
f. 05, Nils f. 07, Greta f. 09, Ake f. 13. FRUSTUNA 

Vasterberga 

Postadr.: Gnesta. Tel. 10 Gransjogard. 

A real: Total 30 har. darav 9 aker, 21 skog. Tax.-v. 
9.100. 

Jonlart: Ler- o. dyjord. Skogsbest,: Barrskog. Man- 
o. ekonomibyggn restaur. 1917 2 hastar, 4 kor, 2 ung- 
djur. 2 svin. 20 bona. Garde.-, till siakten 1912 genom 
kSp av nuv. ag. 

Ag.: Anders Gusts* BjOrk f. 1/1 1870. Son till An- 
ders Gustaf Carlsson o. h. h. Sofia f. Jonsson. Gift 04 
med Olga Marin f. Rlomqvis:. Barn: Nils f. 09, Karl 
f. 10, Rlsa f. 11, Elert f. 12. Vasterkarv, Kullen 

Postadr.: Gnesta. Areal: 22 har aker, 41 skog. Tax.-v. 32.100. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1877. Ekonomibyggn. uppf. 1906. 
3 hastar, 18 notkreatur, 35 svin, 40 hons, Arealen tSck- 
dikad. Garden har varit i slaktens ago sedan 1700-ta- 
let. Fbreg. ag. ha varit: Carl Olof Olsson f. 1810, so- 
nen Anders Gustaf Carlsson, o, nuv. g.g:s makes far. 
Nuv. ag:s make irmehade garden till sin dod 1920, da 
den overgick till stbh. 

Ag.: Ida Maria Andersson f, 8/12 1385. Dotter till 
Per Axel Pettersson o. h, h. Charlotta f. Bostrom. 
Gift 08 med Carl Gustaf Andersson (dod 20). Barn: 
Carl f. 09, Helga f. 15. 

Arr.: Martin Johansson. 
Postadr.: Gnesta. Tel. 355. 

Areal: Total 40 har, darav 14 aker, 26 skog. Tax.-v. 
18.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord, Skogsbest,: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn. omb. 1928. Cemen- 
terad gbdselstad. 3 hastar, 9 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 30 
hSns. Arealen delv, tackdikad. Garden till slakten 
1920 genom kbp fran Gustaf Andersson. Den ar f. n. 
utarrend. 

Ag.: Arvid Ahrbom f. 16/11 1879. Son till Carl Fred- 
rlk Ahrbom o. h. h, Hedvig Andersdotter. Gift 06 med 
Anna Josefina f. Karlsson. 

Ag. vat' i Vasterljungs s:n led. av tax.- o. komm- 
namnd. Har tilldelats 2:a o. 3:e pris for valskbtt jord- 

Arr.: Andor Karlsson. 
Postadr.: Gnesta. 

Areal: 19 har aker, 19 skog. Tax.-v. li 

Jordart: Ler- o. dyjord samt mylla. 
Barrskog, nagot lovskog. Manbyggn. omb. 1926. Eko- 
nomibyggn. uppf. omkr. 1821. 3 hastar, 9 kor, 1 ung- 
djur, 3 svin, 20 hbns. G&rden har varit i slaktens ago 
i minst 200 ar. Nuv. ag. arvde den omkr. 1375 efter 
sina fbraldrar. Garden ar f. n. utarrend. 

Ag.: Carl August Blomqvist f. 9/10 1851. Son till 
Anders Ersson o. h. h. Kristina Jonsdotter. Gift 1872 
med Kristina Charlotta f. Almgren. Barn: Albert f. 
1872, Hulda f. 1873, Viktor f. 1877. 

Arr.: Martin Andersson. 
bsterkarv 

Postadr.: Gnesta. Tel. 75. 

AreaJ: Total 65 har, darav 30 alter, 35 skog. Tax.-v. 
61.500. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog, na- 
got lbvskog. Manbyggn. uppf. 1865, renov. under se- 
nare ar, en vfllabyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. 
uppf. 1922. 4 hastar, 12 kor, 4 ungdjur, 13 svin, 24 
h6ns. Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 
1S63 genom kop av A. G. Karlsten. som brukade den 
till sin ddd 1S93, da den overtogs av A. P. Karlsten. 

Ag.t Anders Fetter Karlstens stbh. A. P. K. f. 12/5 
1863. dod 38. Son till Anders Gustaf Karlsson o. h. h. 
Katarlna f. Jansson. Gift 1895 med Ida Sofia f. Sand- 
berg. Barn: Annie f. 1893. Omgift med Selma Ottilia 
f. Karlsson. Barn: Ruben f. 1899. Margit f. 01. Goran 
f. 02, Axel f. 08, Kurt f. 09. 

Ag.: F. d. led. av komm.-namnd. o. skolrad. saint 
brandstodskommitten, ordf. i allmanningsstyr. sedan 
c:a 30 ar o. kassor i elektr. diatributionsfbren, 

Osterkarv 

Postedr.: Gnesta. Tel. 809. 

Areal: 20 har aker. 

Jordart: Lerjord o. mylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog, Manbyggn. omb. 1929. Ekonomibyggn. 
uppf. for c:a 25 i.r sedan. 3 hastar, 15 kor, 2 svin, 30 
hons. Arealen delv. tackdikad. Garden arrend. sedan 
1932 av miv. brukaren. PS. agorna finnas domarringar 

Ag.: Albert Carlsson. 

Arr.: Johan Sanfrid Landstrom f. 6/9 1885. Son 
till Per Johan Pettersson o. h. h. Johanna f. Dahl. Gift 
11 med Hanna Naemi f. Andersson. Barn: Gunnel f. 
19, Ake f. 22. 

Arr.: Genomg&tt lantbruksskola. Postedr.: Gnesta. Tel. SS9. 

Areal: 35 har aker, 36 skog o. hagmark. Tax.-v. 
37.200. 

Jordart: Lera o. nagot mylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1923. Stall uppf. 1923, lege o. ladug. 
restaur. 3 hastar, 16 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 10 hons. 
Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 1923 ge- 

Ag.: Erik Gustaf Sundquist f. 9/3 1855. Son till 
Anders Gustaf Sundquist o. h. h. Maria f. Eriksson. 
Gift 1881 med Anna Sofia f. Lethander. Barn: Axel, 
Anna, Enk, Greta, John, Dakar, Otto, Gerda (dod), 
Hilda. 

Ag.: Genomgick Vaderbrunns lantbruksskola 18T8— FARBNTUNA 
Farenfuna KAKKNTUNA sockon inom Farentuna harad om- 
fattar den nordiistra delen av Svartsjdlandet, Wit 
FaringSn, meUan Brc- och Nasfjardama i nordost 
.samt LAngt&rmen i vaster. Till sooknen fcdr dessutom 
on Eldgarn i norr, Ttrrangpn utgttres i huvudsak av 
slattbygd, som pa i-n dpi siallen avbrytes av smftberg 
och rr.orankullar. Bland mdustrifdretag markas Tlanda. 
nch Nora tegulbruk, vilka tillhora A -R MaJardalens 
Tegelbruk stunt A.-B. BotonKkhnker, Stav, Ue stiirsta 
egendorr.ama inom socknen aro Eldgarn o. llanda. 

Komminnen: Inoir. socknen finnas ctt stort antal 
fomtamningar, vilka i huvudsak utgSras av hOgar och 
stensattningar fikn j;i_T,Alderr.. sflsom vid Olsta, Satuna. Ildgby, niirr om Stavsborg samt mellan pr&stgax- 
den och Nora. Det ar i synnerhet 1 traktcr. av Kungsberga. som de fiesta fomlamr.lngarna Annas samlade. 
Areal: 21,13 kvkm Knligt 1937 ars fastlghetstaxering ar Hgovidden: K97.4 har aker. 44 bar tomt och 
tradgard, 29,7 har slatterang. 4.3 har kultiverad betesang. 97.75 har annan betesang. 591 har skogsmark, 
117.25 har bvrig murk .lurdbruksvardc 1 399.700 kr. r jordbruksvardet ingaendc vkrde ft skogsmark 21.300 
kr. Skogsvarde: 89.800 kr. Invanarantal : 826. 

"Fasringatuna' bildat mud Hilleshfig ett pastorat. 

Kyrkan daterar sig frftn omkr. 1100. fr'cirr bestod den av ctt kortare Iftnghus, kor med torn samt absid. 
Vapenhuset och saktistiar. lillbyggdes under medpltiden. Ab-siden nedrevs nftgon gang i slutet av 1700- 
talet. MAlningar frSji 1430-talct forekomma i kor och Utnghus. En forlangning av l&ngnuset 
i vaster fdretogs under 1430-talet. Grundlig restaur? ring av kyrkan gjordes 1928, 
Kyrkoherde. Johansson, Walfrld Emanuel, 
Boda 

Postadr.: Svartsjii. Tel. 151. 

.5 har, darav 3,5 Aker, 1 skogsmark. Areal: Total 
Tax.- v. 9.000. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1922. 1 hast, 2 
kor, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten omkr. 1850, 
Nuv. ag. fdrbehaller sig brukningsratten under sin 
livstid. Darefter tillfaller garden Erik Ohlsson o. 
Gustaf Hermansson. 

Ag.: P. Ohlsson. 
Carlsberg 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 68 Farentuna. 

Areai: Total i har, darav 1,5 aker, 2,5 skog. Tax.-v. 
22.500. 

Jordart: Sand o. mylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. 
uppf. 1914. 

Ag.: J. A. Jansson, Skeftinge. 

Art.: Karl Gustaf Proman f. 25/8 1893. Son till 
Karl Oscar Froman, f. 1864, dod 01, o. h. h. Anna Lo- 
visa Elg f. 23/3 1870. Gift 31/12 20 med Elsa Maria 
Fagrell f. 26/2 1894. Barn: Gunnar Ossian, Gustav 
Lennart, Elsa Margareta. 

Arr.: Medl. av komm.-fullm., skolstyr., ordf. i Kon- 
sumtionsforen. SODERTORN 
rmar, — allt resterna efter urbergs- 
kedjorna, vilka sa smaningom vittrade sonder 
eller genom fbrkastningar och fbrandringar i 
jordskorpan sa smaningom nivellerades. Grus- 
slatten sjonk sa under havet ocli i orakneliga 
tusental av ar lag landskapet tackt av silur- 
oceanen, som avsatte mangder av kalksten och 
sand pa sin botten. Allt eftersom seklen svun- 
no han bbrjade landet ater hbja sig ovan vatt- 
net och i samband banned uppstodo valdsam- 
ma jordskalv, som kom landet att ramna pa 
milslanga straekor. En typisk dylik jordbav- 
ningspricka ar t. ex. Sodra bergen i Stock- 
holm, en annan bergsstupet vid Tullingesjbn 
o. s. v. Men artusendena gingo och landska- 
pet fbrandrade ater karaktar. Istiden brot in 
over landet och nar den vek, nar landet ater 
bbrjade frilaggas stycke efter stycke, lamna- 
de smaltvattnet efter sig maktiga grus- och 
sandlager, maimer och sandmoar. Men bergs- 
topparna stego sa smaningom upp ur vatten- 
massorna och mellan dessa toppar utfalldes le- 
ra och slam pa bottnen av havet, som nu gick 
fram over bade Sodertorn, det Svriga Soder- 
manland och stora delar av Uppland. Fran vaster kom sa undan for undan som 
landet hbjde sig, den sbderifran invandrade 
furuskogen och snart bbrjade aven markvege- 
tationen. Djurlivet fbljde i vaxtlighetens spar 
och sist kommo de forsta manskliga invanar- 
na, ett jagar- och fiskarfolk. Detta torde, enligt 
vad bl. a. Anton Sorlin i en utmarkt uppsats 
om Sbdermanlands natur framhaller, ha skett 
for minst 4,000 ar sedan. Klimatet anses un- 
der stenaldern ha varit betydligt mildare an 
nu, varom atskilliga relikter av mera sydland- 
ska vaxter visa annu i vara dagar. Men kli- 
matfbrsamringen och aven manniskors ingri- 
pande fbrandrade sa smaningom landskapets 
karaktar, De vackra lovangarna pa manga 
hall ge dock alltfort ett begrepp om den forna 
prakten, sma rester som de troligen aro av de 
gamla stenaldersurskogarna. 

Och denna utveckling kan man vid en geo- 
logisk analys av Sodertorn i stor utstrackning 
fa bevis for. Urbergsbotten bestar av leptiter, 
d. v. s. sma- eller finkornig gnejs samt vanlig 
gnejs, huvudsakligen gra, bandad sadan, samt 
granit. Men pa de stora barna Utb och Ornb 
i Sodertbrns skargard och sarskilt i Himmer- FARENTUNA 
Ekberga 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 4 Farentuna. 

Areal: Total 8,5 har, darav 6 aker, 0,5 skog. Tax.-v. 
12.300. 

Jordart: Svartmylla pa- lerbotten, nagot sandjord. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1916. tillb. 
1925. Stall uppf. 1922. kallare. svinhus. I vattstuga o. 
vagnslider 1927, ovr. ekonomibyggn. samtid. med man- 
byggn. 2 hftstar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 hSns. 
Garden till siakten orakr. 1912 genom kop av nuv. ag:s 
svarfar Fetter Lundstro'm. Nuv. Sg. overtog den- 
samma 1920 dels genom arv □. dels genom kiSp. 

Ag.: Carl Johan Leonard Fredriksson i. 12/10 1876, 
Son till Carl Fredriksson o. h. h. Lovisa Ulrika f. Sjb- 
blom. Gift 14/5 05 med Anna Maria f. Dundstrom. 
Barn: Carl Hjalmar f. 07, Nils Johan f. 12. 

Ag.: Namndeman sedan 1929, led. av komm.-fullni. 
sedan 1934 overftirmyndare i Farentuna 1933 — 37. Postadr.: Svartsjo. Tel. 5 A Ftirentuna. 

Areal; Total 188,222 har, dSrav 54,225 aker, 105,524 
skog. 

Jordart; Mellanlera o. latt lera. Skogsbest.: Tall, 
gran, ek, aim o. bjork. Manbyggn. uppf. pa 1600- 
talet, overvaningen 1852. StiUiirerioriUnier nya. Ladug. 
uppf. 1932. 4 hSstar, 22 kor, 9 ungdjur, 1 tjur, 6 far, 
25 lions. For gardens drift finnes traktor. 

Ag.: Staten. 

Ait.: Olof Denisson af Wahlberg f. 31/1 07. Son 
till Denis Emanuel af Wahlberg o. h. h. Elin f. Lind- 
stedt. Gift 1/3 36 med Karin Saimi f. Delin. Barn: 
Gunilla f. 14/1 37. 

Arr.: Genomgatt Ultuna lantbruksskola. Eneby 

Postadr.: Svartsjo. Tel. ■ FureiUit-nn. Areal: Total 11 har, darav 10 aker o. betesmark. l 
avrbsningsjord. Tax.-v. 9.600. 

Jordart: Lerjord. Samtl. byggn. uppf. for over 200 
ix sedan: 2 hastar. 6 kor, 1 ungdjur, 2 svin. 60 hons. 
Gin-den til] siakten 1847. 

Ag.: Tekla Karolina Agnella Hjarn f. 6/5 1892. bat- 
ter till G. H. Gustafsson, f. 2/7 1864, o. h. h. A. K. 
Karlsson f. 26/4 1868. Gift med H. E. Gustafsson. 
f. 26/8 1892, dod 4/5 28. Barn: Lennart Emanuel f. 
19/4 19. Omgift 9/9 31 med K. E. O. Hj'arn, f. 22/4 
07, ddd 17/7 34. Barn: Stig-Emil f. 20/4 31. Erikslund 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 1 har aker. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. tillb. 1931. Ekonomi- 
byggn. uppf. samtid. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur. Arealen 
delv. tackdikad. Garden till siiikton 1930 genom kop 
av nuv. ag. fran Erik Karlsson. 

Ag.: Johan Arvid Johansson f. 20/9 1900. Son till 
Johan Johansson o. h, h. Kristina f. Henriksson. FARENTUNA 
Gustafshill 

Postadr.: Svartsjo. Tel. Ftirentiinu. Areal: Total 6 hat, darav 5,5 aker. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Lerjord. Sanitl. byggn. uppf. 1913. Man- 
byggn. senare tillb. o. renov. 1 hast, 2 kor, 25 hons 
Arealen del v. tackdikad. Garden till slakten 1911. 

Ag.: Seth Gustav Tamstrom f. 7/7 1873. Son till 
Anders Gustav Tamstrom o. h. h, Anna Lovisa Anders- 
dottei*. Gift med Augusta Charlotta Eriksson f. 18/2 
1874. Barn: Svea Lovisa f. 06, Sonja Elisabeth f. 13 

Ag.: Ordf. i kolonifbren., Olsta. Postadr.: Svartujo. Jordart: Svartmytla pa lerbotten o_ lerjord. Skogs- 
best.: Bl. skog. Samtl. byggn. uppf. 1912. l hast, 1 
ko, 2 svin. Garden till slakten 1914. 

Ag.: Ernst Gustav Anderssons stbh. E. G. A. f. 19/11 
136$, diid 25/12 37. Gift 1895 med Britta Andersdotter 
f. 8/3 1871, dod 19/6 26. Bam: Brita f. 13/11 1S96 
Thyra f. 22/7 1899, Signe f, 23/8 04, Gustav f. 22/12 09. 

Arr.: Sonen Gustav Andersson. Gift 29/9 33 med 
Elsa Cartsson f. 11/10 10 i Svinhult i osterg6tland 
Bam: Birgitta f. 8/6 35. 

Arr.: Led. av fattigv.-styr. o. barnav.-namnd., ordf. i 
Fare n tun a hushalln.-kommitte\ Postadr.: Svartsjo. Tel. 19 Farentuna. 

Areal: Total 16,5 har, dSrav 6,5 flker, 10 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 27.000. 

Jordart: Svartmylla pa. lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1877, restaur. 1922. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1920. 1 hast, 2 kor, 3 svin, 40 hons. 
Arealen tackdikad med ror. Garden till slakten 1936. 
PS. egend. drives tradg.-odhng med omkr. 800 — 900 
frukttrad. 

Ag.: Carl Johan Lilja f. 28/3 1870. Son till C. E. 
Lilja, f. 1828, diid 1898, o. h. h. Johanna Lo%dsa Hell- 
berg, f. 1834, dbd 26. Gift 3/12 1900 med Anna Lovisa 
Hiillhom f. 22/12 1859. Bam: Elin Lovisa (gift med 
cHtektSr John Nilsson. Stromsund), Linnga Lovisa. 

Ag.: F. d. led. av tax.-namnd., f. d. v. ordf. i pens.- 
namnd., tax.-na.mnd., skol- o. kyrkorad. Medl. av Sve- 
riges Pomologiska Fdren. o. innehavare av dess silver - 
plakett for fruktodling. Medl. av Stockholms gartner- 
sallskap. Hasselbacken Postadr.: zrtsjo. Tel. 130 Farentta Areal: Total 26 har, darav 15 aker, 11 skog. Tax.-v. 
19.700. 

Jordart: Overv. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. av gammalt datum, tillb. 1928. Ekonomlbyggn. 
uppf. omkr. 1920. 3 hastar, i kor, 2 ungdjur, 3 svin, 
30 hons. Garden till slakten 1915 genom kb'p av nuv. 
ag. fr&n Erik Carlsson. Arealen har senare utokats 
genom arv o. k5p. 

Ag.: Reinhold Gottfrid Loven f. 2/8 1869. Son till 
Reinhold Loven o. h. h. Anna Sofia f. Carlsson. Gift 
16/10 1897 med Matilda Sofia f. Danielsson. Barn: 
Linnea Margareta f. 12. 
FARENTUNA 

Hogby gard 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 10 Farentuna. 

Areal: Total 43 tax, darav 29 aker, 14 skog. Tax. -v. 
37.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1906. omb. 1925. Ekonomibyggn. byggda 1925 
30. 3 hastar, 12 kor, 7 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Gar- 
den var med sakerhet i slaktens ago i borjan av 1800- 
talet, da den kbptes av nuv. ag:s hustrus farmors far. 
Nuv, ag. iivertog densamma 1913 dels genom kop, dels 
genom arv. 

Ag.: Harald Andersson f. 6/12 1887. Son till Johan 
August Andersson o. h. h. Lovisa f. Jonsson. Gift med 
BIsa Fredrika f. 1/3 1888. Barn: Ingrid Elsa f. 11, 
Johan Erik f. 14, Arvid Harald f. 15. 

Ag.: Skiftesgodeman, f. d. ordf. i komm.-namnd. i 
15 ars tid, led. av komin.-fullm., vagstammoombud. Hogby 1—3, 2—9 

Postadr..- Svartsjo. Tel. 98 Farentuna.' 

Areal: Total 30 bar aker. Tax.-v. 44.700. 

Jordart: Lerjord o. mylla. Skogsbest; Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1935 pa ruinerna av en aldre byggnad. 
Mopisin o. packbod uppf. 1936, ladug. o. loge skola 
ombyggas. 3 hastar, 5 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 50 hons, 
Arealen tackdikad. Garden till slakten 1934. Fbrega- 
ende ag. var en Hermansson. A agorna finnes en grav- 
kulle. 

Ag.: Erik Wilhelm KkiLllmnn o. h. h. Bdla Charlotta 
f. Ekbom. Gift 1/1 13 med Ebba Elisabet f. Hammar- 
strom. Barn: Erik Gottfrid f. 13. 
Postadr.: Svartsjo. Tel. 58 Farentuna. 

Areal: Total 19,2 har, darav 7,5 aker. Tax.-v. 14.600. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1916. Lider o. loge uppf. 1930. 2 
hastar, 2 kor, 2 svin. 30 hons. Garden till slakten pa 
1700-talet. Nuv. ag. bvertog densamma i arrende 1906 
o. blev dess ag. 1917 genom arv. Nuv. arr. brukar 
garden sedan 1935. 

Ag.: Herman Erik Hermansson f. 5/5 1871. Son till 
Herman Eriksson o. h. h. Gustava Larsdotter. Gift 
25/10 09 med Velda f. Hermansson. Barn: Uno f. 10, 
Ulrika f. 15. 

Arr.: C. O. Bjork. 
I land a 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 55 Farentuna. 

Areal: Total 55 har, darav 50 aker, 5 skog. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barrskog. Loge, ladug. 
o. magasin aro med sakerhet 100 ar gamla, 2 hastar, 
7 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 30 hons. For driften finnes 
traktor. Pa garden drives pensionatrorelse. Nuv. arr. 
brukar garden sedan 1930. 

Ag.: Direktor E. Hjort. 

Arr.: Axel Eilar Korch f. 14/2 1881. Son till Karl 
Korch o. h. h. Agnes f. Rosendahl, Gift 14 med Agnes 

" Json. Bam: Ulla Stina, Ebba, Bie, Eva. 
: Genomgatt Alnarps lantbruksskola. FARENTUNA 

Kungsberga 1 

Poatadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 8 har, darav 5 aker. 2 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: overv. lerjord, nagot sandjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. omb. 1914. 1 hast, 4 kor, 4 svin, 
30 hons. Arealen delv. tackdikad. Garden tillfsll nuv. 
ag:s hustm 1929 genom arv. 

Ag.: Bror Folke Sodergren f. 19/2 13. Son till Val- 
fi'id Sodergren o. h. h. Frida f. Johansson. Gift 19/4 
35 med Gerda Viktoria ■£. Carlsson. Barn: Sven Gun- 
Qar Folke f. 35. Kungsberga 3 och 11 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 62 Farentuna. 

Areal: Total 60 har, darav 40 aker, 20 skog Tax.-v. 
90.000. 

Jordart: Mylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. omb. 1925. Ekonomibyggn. omb. omkr. 
1930. 2 hastar, 14 kor, 1 tjur, 100 hons. Till egend., 
som 1930 inkoptes av Hambergska stiftelsen ar forlagt 
ett barnhem. 

Ag.: Hambergska stiftelsen. 

Rattare: E. H. Wid. '■ den till JGrdbrit'txritcnduinCR horande Kungsberga 4 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 7,5 har, darav 8 aker, 1,2 skog, Tax.-v. 
17.500. 

Jordart: Mylla pa lerbotten. Skogsbest,: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. i biirjan av 1800-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1863. Garden, som drives i sambruk 
med Kungsberga 12, kom till slakten i mitten av 1800- 
talet. 

Ag.: Systrarna Sigrid o. Linn#a Karlsson. (Se vidare 
l;a g&rden & niista sida.J Kungsberga 9 — 5, Norr garden 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 1 Farentuna. 

Areal: Total 49,54 har, darav 22,56 aker, 20 skog. 
Tax.-v. 33.000. 

Jordart: Dattlera o. svartmylla, Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. av obekant Alder, pabyggd omkr. 1875. 
Ekonomibyggn. uppf. 1S75, tillb. 1928. i hastar, 
9 kor. 6 ungdjur, 4 svin. 300 hons. Garden till slakten 
1871 grrumi fciip av ag:s svarfar J. F. Andersson. Nuv. 
ag. bvertog densamma 1914, dels genom arv o. dels ge- 

Ag.: Gustav Adolf Bohlin f. 7/9 1872. Son till Johan 
Gustav Bohlin o. h. h. Kristina f. Larsson. Gift 11/4 
20 med Helfrid Elvira Ingeborg f. Andersson. Barn: 
Ingeborg Maria Kristina f. 23. 

Ag.: Led. av komm.-fullm. o. fattigv.-styr., namnde- 
man sedan 1930, godeman vid lantmaterifijrrattningar. 
Genomgatt Alnarps lantbruksskola. FaRENTUNA 
Kungsberga 12 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 56 liar, darav 31 alter, 25 skog. Tax.-v. 
40.000. 

Jordart- Mylla pa. lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1870-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
i..-. lsiiO-"if'Lut 'I haaUir. !■". kor, 5 imsiijm', 1 tjur, ett 
100-tal hons. Garden till slakten 1912 genom kop av 
nuv. ag:s fader. Den drives i sambruk med Kungs- 

Ag.: Systrarna Sigrid o. LLmiea Karlsson f. resp. Charlotta. Dbttrar till Gustaf Karlsson o. Kvarnbacken 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 2 Farentuna. 

Areal: Total 11,5 har, darav 10 aker. Tax.-v. 
12.000. 

Jordart: Mylla o. lera. Manbyggn. uppf. 1928 31. 
Ekonomibyggn. uppf. 1928, magasin o. vagnslider se- 
nare. 2 hastar, 11 kor, 1 ungdjur, 2 svjn, 50 hons. 
Arealen tackdikad. For gardens drift finnes traktor. 
Gfirden, som ar avstyckad fran Stavsborg. inkoptes 1931 
av nuv. ag. fi'&n en Lilja, A agorna finnes en domar- 
ring. 

Jig.: Lars Georg Jonsson f. 6/5 1872. Son till Jonas 
Jbnsson o. h. h. Britta Kerstin f. Larsson. 

Ag.: Arrend. 20 har jord av A.-B. Betongklinker 
samt 4 har av A. Fransen, Kvarnstugan 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 6,75 har aker. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Sandbl. lera. Samtl. byggn. uppf. 1929. 
1 hast, 4 kor, 2 svin, 30 h6ns. Arealen tackdikad. Gar- 
den, som ar avstyckad iian Stavshoi-g. kom till slakten. 
1933 genom kop, som formed lades av Bgnahemsnamn- 
den. A agoma finnas forngravar. 

Ag.: Rickard Wilhelm Forsberg f. 7/2 1889. Son 
till Wilhelm Forsberg o. h. h. Augusta f. Strand, Lillgarden, Satuna 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 11G Farentuna. 

Areal: Total 9,5 har, darav 6,5 aker, 3 skog. Tax.-v. 
25.000. 

.Jordart: Lattlera o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1935, 
viixthus 1933—35. 1 hast, 2 kor, 1 svin, 40 hons. 
Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 1933 ge- 


: ag. : Carl Henry Boris Wiberg f. 1897. Son till Ro- 
bert Wiberg o. h. h. Selma f. Olsson. Gift 23/9 28 
Med Tekla Karolina f. Nordmark. Bam: Robert Gustav 
Henry f. 30, Bjorn Per Olof i. 32, Boris Nils Anders f. 36. 
Ag.: Sekr. i Malaroarna.s tradg.-odlarefdren. Genom- 
gatt tradskdtarekurs i Uppsala. FARENTUNA 
Langangen 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 1SZ Farentuna. 

Areal: Total 6 har, darav 5 aker, 1 an?. Tax.-v. 
12,000. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1925. 1 hast, 3 kor, 2 svin, 15 hons. For 
sritrdens drift l'innes traktor. Garden till slakten 1924. 

Ag.: Johan Helge Johansson. 

Arr.: Bror Helge Johansson f. 23/1 1897. Son till 
ag. o. h. h. Amanda Elisabeth f. Karlsson. Gift 29/3 
24 med Ester Wilhelmina f. Rosenqvist Barn: Bror 
Wilhelm f. 25, Stig Roland f. 34. Nora gird 

Postadr..- Svartsjd. Tsl. 8S FarcntHiKt. Areal: Total 110 har, darav 60 aker, 50 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 81.200. 

Jordart: Mellanlera. Skogsbest.: Barr- o. bjoi'kskog. 
Samtl. hyggn. uppf. 1910, senate modern iserade. 6 has- 
tar, 25 kor, 6 ungdjur, 4 modersuggor, 50 hons, F5r 
gardens drift finnes traktor. Arealen tackdikad. Gar- 
den inkSptes av nuv, ag. 1934, Den har tidigare tillhiirt 
dlr. Holm samt riksdagsman Wall in. 

Ag.: Eric Anton Andersson f. 17/4 12. Son till An- 
ton Andersson o. h, h. Signe f. Stocklassa. Norrby 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 10% F&rentwna. 

Areal: Total 12 har aker. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Lerjord, Samtl. byggn. uppf. pa 1840-talet, 
senare restaur. 2 hastar, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 20 
hons. Arealen del v. tackdikad. Garden till slakten 
1905, da den koptes av nuv. ag:s fader fran en fru 
Volf. Nuv. ag. tilltradde 1936. 

Ag.: Robert Johan Uppling f. 25/11 1891. Son till 
Johan Gustav Uppling o. h. h. Regina Albertina. Gift 
med Emma f. "Uppling. 
Postadr.: Svartsjd. Tel. S3 Ftirentuna. 

Areal: Total 23 har, darav 11) aker, 4 skcig. Tax.-v. 
29.500. 

Jordart : My. In pa lerbotten Skogsbest Barrskog. 
ManbyfiK'i uppf 1920. tkor.omibyggr. uppf, 1917 — 
18. 3 hfLstar, 5 kor. 2 svin, 30 hons. Garden inkSptes 
1909 av nuv, an. Den agdes forut av Gustav l J ettersson. 
Nuv. art. bruk&r garden sedun 193G. 

Ag.: Emerik Theodor Lundin f. 27/1 1872. Gift 
med Hulda Christina Forsberg f, 1864, dbd 28/5 36. 

Arr.: Gustav Viktor Wennberg f. 23/3 1899. Son 
till Herman Gustav Wennberg o. h. h. Anna f. Run- 
qvist. Gift 4/6 34 med Anna Gerda Sofia f. Johans- 
son. Barn: Henrik f. 34, Nils f. 35. 

Arr.: GenomgMt Norrlands tradg.-skola i Harnbsand, 
FARENTUNA 

Skanholms Kronoang 

Postadr.: Svartsjd. Tel. Farentuna, 

Area!- Total 60 har, darav 33 aker. Tax.-v. 28.000. 

Jordart- Ler- o. mossjord. Skogsbest: Nagot ek- 
skog. Manbyggn. av timmer o. mycket gammal. Sta- 
tarebyggn. nybyggd. Ekonomibyggn. av hog alder, 3 
li:-L.-Ljiv'" IS kor, 6 ungdjur. 1 Ljur. 5 svin, SO hons. Area- 
len delv tackdikad. For ganli'tu? '.infL Ciiiiies traktor. 
Pa drottning Kristinas tid tillhorde garden SvartajS. 
Nuv. arr. tilltradde 1928. 

Ag.: Staten. 

Arr.: Erik Julius Friberg f. 12/4 1899. Son till Per 
Gustav Friberg o. ii. h. Ester Elisabet f. Gustavsson. 
Gift 11/3 33 med Gunvor Sofia Henrietta f. Steen. 
Bam: Ake Lennart f. 34. 

Brukare: Per August Friberg. Solberga 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 7// Farentuna. 

Ai'eal: Total 17 har, darav 10 fiber, 7 skog. Tax.-v. 
15.600. 

Jordart: Lerjord. svartmylla o. sandjord. Skogsbest.: 
Tall-, gran- o. bjbrkskog. Manbyggn. uppf. 1912. Samtl. 
byggn. senare tillb. 2 has tar, 2 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
40 hons. Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 
1912, da. den avstyckades frau olsta o. koptes av nuv. ag. 

Ag.: Viktor Henning Malm f. 26/4 1873. Son till 
Lars Nilsson o. h. h. Ulrika f. Lindstrbm. Gift 1899 
med Elin Charlotta f. Jansson. Barn: Ingrid Henrietta 
f. 15. Sol hem 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 102 F&rentuna, 

Ai'eal: Total 3 har, darav 2,5 &ker4, 0,5 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Lermylla pS. lerbotten. Skogsbest.: Bl. skog. 
Manbyggn. uppf. 1930. Garden till slakten 1865 genom 
nuv. ag:s monnor. Jordbruket ar utarrend. 

Ag.: Valter Harald Hedengren f. 29/6 1875. Son 
till Matilda Hedengren. 

Ag.: Ordf. i komm.-st&mman o. komm.-fullm,, led. 
av tax.-namnd. o, revisor for kommunens rakenskaper. Postadr.: Svartsjd. Tel. 25 Farentuna. 

Areal: Total 5,3 har, darav 3,5 aker. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Lerjord. Samtl. byggn. uppf. 1927. 1 hast, 
1 ko, 2 svin, 30 hons. Garden till slakten 1927. 

Ag.: Adolf Fredrik Karlsson f. 3/9 1888. Son till 
C. F. Karlsson, f. 5/12 1847, dod 7/3 33, o. h. h. Anna 
Linustrom f. 15/1 1856. Gift 8/10 13 med Sigrid Maria 
Fridh f. 15/1 1888. Barn: Adolf Rune MadBtedt f. 4/11 
14, Arne Madstedt f. 21/10 21. 

Ag.: Ordf. i koram.-nimnd. o. halsov.-namnd., led. av 
pens.-namnd., ordf, i Arbetarnas smabruksnamnd.. medl. 
av fastighetsberedningen, f. d. polisman i Stockholm. FARENTTJNA 
Stavsborg 

Postadr.: Svartujd. Tel. 1S2 Farentwna. 

Areal: Total 1 har, darav 6 aker, 1 skog. Tax.-v. 

Jordart: Lerjord samt svartmylla pi lerbotten. 
Skogsbest.: Nagot bjorkskog. Manbyggn. uppf 1928 
Ekonomibyggn. uppf. pafoljande ar. 2 hastar, 6 kor, 
40 hons. Arealen delv, taekdikad. Garden ar av- 
styckad fran Stavsborg samt inkopt o. bebyggd av nuv. 

Ag.: Carl Viktor Hildemar BergstrSm f. 4/2 1898 
Son till Viktor Bergstrom o. b. h. Hulda Gustava f 
Jonsaott Gift 27/3 23 med Maria f. Larsson Barn- 
Ruth f. 22, Karin f. 25, Hugo f. 26, Greta f 33 
Stavsborg 3 A och B 

Postadr.: 3vartsjo. 

Areal: Total 6 har, darav 4,5 aker. Tax.-i 9.200. Jordart: Ler- o. dyjord. Manbyggn. uppf. 1928. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1929. 1 hast. 2 kor, 2 svin, 25 hons 
Garden ar avstyckad fran Stavsborg o. inkoptes 1928 
av nuv. ag. A agorna finnas ett TO-tal gravhdgar 

Ag.: Guslar SdVin Siodin f. 28/10 1896 Son till 
Christoffer riiiidin o. h. h. Anna Kristina f. Lundgren. 
Gift med Maria Johanna f. Lyberg. Barn- Marta 
Maria f. 18, Gustav Egon f. 21. 

Ag.: Led. av egnahemsnamnd. Stavsborg 10 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 4 har aker. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1937, Ekonomi- 
byggn. uppf. 1931, 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 25 
hons. Garden till slakten 1935 genom kop av nuv. ag. 
fr4n C. G. Karlsson. A agorna finnas en del gravhogar. 

Ag.: Gustav Johan Vettermark f. 13/11 01. Son till 
Carl Gustav Vettermark o. h. h. Anna Matilda f. Fred- 
riksson. ■te.'>' Stavsborg 11 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 10 har aker. Tax.-v. 15.300. 

Jordart: Lerjord o. nagot svartmylla. Manbyggn. 
uppf. 1930—34. Ekonomibyggn. uppf. 1930—31. 2 
b&Stae, 6 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Arealen delv. 
l ;!■::!:. iik:;d. (JAvden till slakten 1929, da den styckades 
fran Stavsborg. 

Ag.: Viktor Bergstrom f. 10/5 1863. Son till John 
Bergstrom o. h. h. Margareta Johanna Gustavsdotter 
Gift 23/6 1895 med Hulda Gustava f. Jonsson. Barn: 
Hildur Margareta f. 189S, Carl Viktor Hildemar £ 
1898, Helfrid Viktoria f. 1899, Erik Helmer f. 01, 
Wilhdm Henry f. 06, Hulda Viola f. 08, Herman John 
Verner f. 12, Hedvig Linnea f. 15, Gustav Herbert FARENTUNA 
Stjartnas 

Postadr.: Svartsjo. Tel. %1. 

Areal: Total 25 har, darav 16 aker, 9 skog. Tax.-v. 

Jordart' Svartmylla pa. lerbotten. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Samtl. byggn. Uppt 1914- 3 . hastaj, > .7 k ~~ 
2 ungdjur, 2 svin, Garden inkijptes Ag ■ Johan Albert Gustafsson f. 1871. Son till A. 
A Gustafsson o. h. h. Sofia f. Karlsson. Gift 25 med 
Gerda f Nilsson. Bam: Uno, Henning. Harry, Wera. Satuna 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 28 Fdrentuna. 

Areal: Total 38 bar, darav 17 .aker, 17 skog. Tax -v. 
21.500. 

Jordart: overv. lerjord, nagot sandjord. Skugsbest.; 
Earrskog. Manbyggn. uppf. 1832, restaur, n, omb. vid 
flora tillfallcn. Lo^re uppf. for 100 ar sedan. magasu; 
o. ny loge 1908, ladug., stall o. vagnslidcr 1928. 3 hfis- 
tav, S kor, i ungdjur, 1 tjur, 20 hons. Arealcn delv. 
tac'kdikad.' Garden till slakten genom nnv. jigs rr.or- 
fars farfar Per Persson, Nuv. ag -;a fade. Innehade gar- 
den fran 1901 till sin dod 1919. Ar 1934 kopte nuv. ag. 
garden av dennes stbh. 

Ag.: Carl Gustav Nordmark f. 4/11 1895. Son till 
Anders Gustav Nordmark o. h. h. Tekla Karolina f. 
Larsson. Gift 19/7 37 med Edit Helga Andrea f. Lind- 
quist. Barn: Gunborg Edit Ingeia f. 33, Styrbjorn Carl 
Vilbelm f. 35, Marta Ingeborg Linnea f. 36. 

Ag.: Brandfogde. 
Satuna 1 

Postadr.: Svartsjo. Tel. (9 Farentuna. 

Areal: Total 20,5 har, darav 12 aker, 8,5 skog. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Earrskog. Manbyggn. 
c:a 200 ar gammal, restaur, omkr. 1900. Ekonomi- 
byggn. mycket gamla, ladug. nybyggd 1906. 2 hastar, 
4 kor, 2 svin, 20 hons. Fore nuv. ag. har garden 
tillhort hennes mor, vilken hade arvt den efter sina 
foraldrar. Nuv. arr. bmkar garden sedan 1909. 

Ag.: Frdken Emma Charlotta Carlsson. 

Arr.: Carl Johan Andersson f. 15/3 1875. Son till 
Johan Gustav Andersson o. h. h. Maria Kristina f. Wi- 
berg. Gift 24/6 1898 med Jenny Charlotta f. Johansson. 
Barn: Carl Gustav f. 1900, John Erik f. 02, Bror Axel 
Georg f. 03, Astrid Maria f. 04, Greta Charlotta f. 12. 

Arr.: Har tidigare varit led. av komm.-namnd, o. 
kyrkorad., f. d. fjardlngsman o. barnavardsman under 
10 ar. 
Tuna gard (Farentuna Prastgard) 

Postadr.: Svartsjo. Tel. I t 5 Farentuna. 

Areal: 45,43 har tomt o. aker, 2 ang, 5 kultiv. be- 
tes mark. 

Jordart: I^era o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. for omkr. 10 ar se- 
dan. 5 hastar, 16 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 6 svin, 30 
hons. Nuv. innehavaren overtog arrendet 1933. 

Arr.: Elof Ragnar f. 5/12 1879. Gift 29/12 06 med 
Ester Matilda f. Holmgren. 

Arr.: Ordf. i Farentuna-Hilleshogs jordbrukskassa. FaKBNTUNA 
Vendeludd 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 32. 

Areal: Total 22 har, darav 5 aker, 4 skogsmark, 3 
angs- o. betesmark. Tax. -v. 12.000. 

Jordart: Lerjord, nagot sandjord. Skogsbest: Barr- 
skog. Eamtl. byggn. uppf. 1877. 1 hast, 2 kor, 1 ung- 
djur, 1 svin, 25 hons. Garden till slakten 1875 o. har 
gatt i arv i 3 generation er, 

Ag.: Nils Gustaf Axel Andersson f. 20/3 09. Son 
til! K;iil Axel Andersson o. h. h. Maria f. Gustafsson. 
Gift 37 med Svea Maria f. Johansson. Vastertorp 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 87 F&rentuna. 

Areal: Total 62,5 har, darav 32,5 aker, 20 skog. 
Tax.-v. 48.300. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog, na- 
got bjbrkskog. Manbyggn. med sakerhet 200 ar gam- 
mal, om- o. tillb. Stall, ladug, o. lider omb. 1913, svin- 
o. honshus 1914. 3 hastar, 1 unghast, 15 kor, 2 ung- 
djur, 1 tjur, 4 svin, 35 hons. Arealen tackdikad. For 
driften finnes traktor. Garden till slakten omkr. 1855, 
da den koptes av nuv. ag:s morfar fran en Hedlund. 
Nuv. ag. overtog den 1925 dels genom arv o. dels ge- 

Ag.: Gustav Albert Carlsson f. 1/7 1886. Son till 
Karl Carlsson o. h. h. Lovisa f. Jansson. Gift 29/4 16 
med Anny f. Bkdahl, Omgift 29/12 36 med Arice f. 
Asp. Bam i l:a giftet: &bba f. 17, Sonja f. 19, Carl 
Gustav f. 21. 

Ag.: Ordf. i fattigv.-styr., led: av komm.-namnd. Postadr. : Svartsjd. 

Areal: Total 12 har, darav 8,5 aker, 3,5 skog. Tax.-v. 
13.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. minst 200 ar gammal, en annan nedbruruien. 
Bkonomi byggn. uppf. 1928 — 29. 1 hast, 2 kor, 2 svin. 
Garden till slakten omkr. ar 1900 genom kop av nuv. 
ag:s svarfader fran en Johansson. Svarfadern Olov 
Larsson brukade garden till sin dod 1913, varefter den 
dvertogs av stbh. Nuv. ag. tilltradde 1927 dels genom 
arv o. dels genom kt)p. A agorna finnas en del fom- 

&.£■'■ Carl Gustav Bjorklund f. 4/9 1886. Son till 
Carl Gustav Bjorklund o. h, h. Maria Sofia f. Carls- 
son. Gift 6/1 15 med Anna f. Larsson. Postadr.: Svartsjd. 
Areal: Total 9 har. darav 7,5 aker, 0,f 
4.500. skog. Tax.-v. Jordart: H4rd o. los lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. era 100 kr gammal, renov. 1937 o. inredd 
med varme o. vattenavlopp. Ekonomibyggn. omb. 1937. 
1 hast, 3 kor, 2 svin, 25 hons. Garden till slakten 1934 
genom kop av nuv. ag. fran Martin Larsson. 

Ag.: Ernst Walfrid Johansson f. S/12 1881. Son till 
Carl August Johansson o. h. h. Karolina f. Svensson. 
Gift £6/10 05 med Alma Leontina f. Blomqvist. Barn: 
Ernst Gunnar f. 06, Alice Viktoria f. 11, Anna Lisa f 
14, Sten Valfrid f. 21. 
i Tyresb slott i. ickra parkanlagg; fjarden pa on Oaxen ar det gott om urkalk- 
sten. Pa tlto ligger ocksa en jarnfyndighet, 
Uto jarngruva som pa sin tid var den fornam- 
sta i Sverige. Och sandstenslagringar finnes 
litet varstans. Moranjord av stor kalkhalt, 
den bdrdiga svartmyllan eller den kalkhaltiga, 
glaciala leran bara aven vittnesbord om vad 
som skett under de fbrflutna tusentals och iter 
tusentals aren. 

Vad Sodertoms meteorologiska fdrhallan- 
den betraffa aro dessa givetvis tamligen iden- 
tiska med dem i Sodermanland och Upplands 
sodra delar. Khmatet ar dock av lattforklar- 
liga orsaker annu mer skargards- och kustkli- 
mat an vad det inre Sodermanland och Malar- 
dalen kan uppvisa. Nederbordsmangden nai- 
ler sig omkring 500 mm. per ar och medeltem- 
peraturen under juli mellan 14—16 grader och 
i februari minus fyra grader. Isfdrhallande- 
na i Sstersjon spela dock, sarskilt for de stora 
oarnas klimat, en icke ovasentlig roll. Fori- 
raknade man med att marten cirka tre mana- 
der av aret var snobetackt, men den fluktua- 
tion, som de senaste aren gjort sig markbar 
harvidlag i hela mellan-Sverige har givetvis satt spar efter sig aven vad Sodertorn betraf- 
far. 

Sodertorn delas av det skogrika och bergiga 
Hanveden i tva delar, tva gamla kulturbygder. 
Hanveden, som forr icke gav Kolmarden efter 
ifraga om vildnatur, stracker sig fran Grano- 
fjarden nppe vid Smadalaro snett over hela 
halvon till Kaggefjarden, ungefar mittemot 
Jarna pa fastlandet. Hanveden har forovrigt 
inom sig ostra Sbdermanlands hogsta berg, 
Tornberget, ett mer an hundra meter hogt 
gnejsmassiv, omgivet av moras, mossar, tjar- 
nar och vildskog, vilka alltjamt, trots huvud- 
stadens narhet och den okade bebyggelsen aro 
ett kart tillhall for allskons villebrad, icke 
minst alg och skogsfagel. Inom parentes kan 
namnas att en av de sista vargarna inom So- 
dermanland skdts just pa Hanveden. 

I denna trakt ligger ocksa det skogbevuxna 
Palamalm, en over SO m. hog grusplata, som 
nu ar kladd med tallskog. Den ar, anse fors- 
karna, en maktig detaljbildnmg fran den tid, 
da hela Sodertorn lag under ishavet. Pa man- 
ga hall utefter sluttningarna kan man se spar 
av det forna hav, som har haft sin kusthnje. 
FARENTTJNA 

Ostertorp 

Postadr.: SvartajS. Tel. 10S Fdrentuna. 

Areal: Total 23,5 har, darav 12.5 aker, 8 skog. Tax.-v. 
18-300. . . „ 

Jordart: Huvudsakl. lerjord o. svartmylla. Skogs- 
best ■ Barrskog. Manbyggn. uppf. i bbrjan av 1900- 
talet Ekonomibyggn. fran aldre tid, ladug. nybyggd 
1938 2 hastar, 6 kor, 3 ungdjur, 4 svin, 40 hons. Nuv. 
iig. inkdpte garden 1937 efter att i 4 ar ha arrend. den- 

Ag ' Carl Gustav Vettermark f. 17/8 1875. Son till 
Israel Vettermark o. h. h. Hilma f. Mansson. Gift 26/2 
1900 med Anna Matilda f. Fredriksson. Barn: KH.siiau 
f 01 Linnea f. 06, Harald t. 08, Ellen f. 10, Elis f. 13, 
\rmie f 15, Seth f. 17, Carl Gustav f. 20. Ostertorp 1 och 2 

Postadr.: Svartajo. Tel. 97 FarenUcna. 

Areal: Total 22,5 bar, darav 17,5 aker, 5 skog. Tax.-v. 
18.700. 

Jordart: Ler-, sand-, dy- o. rodjord. Skogsbest: 
Tail-, gran- o. bjorkskog. Manbyggn. minst 100 ar 
garamal. Ekonomibyggn. renov. 1934. 3 hastar, 6 kor, 
2 svin, 50 H6ns. Garden inkoptes av nuv. ag. for 
50 ar sedan av en Jarnstrom. Nuv. arr. tilltradde 1920. 

Ag.: Carl August Johansson. 

Arr.: Ernst Gustav Kulin f. 18/12 188S. Son till 
Gustav Reinhold Kulin o. h. h. Klara Charlotta Karls- 
dotter. Gift 23/5 14 med Elin Fredrika f. Johansson. Gryt Fornminnen: Ster kuniTriol l.figa spridda bar och GRYT i Daga harad ar en av Sodermanlands vack- 
raste socknar, uppfylld som den ar av mangfaldiga, 
sammanlagt 47, storre och mindre sjoar mellan skog- 
kladda hojder och odlade sankor. Naturen ar i denna 
del av landskapet mS.ha.nda nagot vildare an i Svrigt. 
Inom Gryts socken ar jorden till storre delen fo'rdelatl 
pa stora jordegendomar av mer an 100 har aker. Hem- 
man i socknen figas av Stockholms stad Emission, av 
Ersta Diakonissanstalt och av Backa-Hosjo A.-B. Av 
industri forekommer sagverksrorelse huvudsakligen vid 
dc stora godsen Anhammar och Graneberg samt vid 
St;Srnhcvs jarnvags station, 
i socknen. sfl. som vid Solberga, Stjamhov, Graneberg. Hallesta, Odensberga. Stimsattor. .Tattna. Herrokna. Platser, dar jftrnaldersgravar patra\ffas, aro Graneberg, 
omradet vid kyrkan, osier om Malsnaren, Ullsta m. fl. Sju fomborgar finnas vid Stjarnhovs jarnvagsstation, 
vid sjon Misteln, en vid torpet Kalker.bo. vid sjon Dunkern under Anhammar, en vid sjon Malsnaren, en vid 
sjon Naten och en vid sjon Treho'rningen. 

Areal: 115,36 kvkm, Enligt 1938 ars lastiglictstaxering ar agovldden: 2.172,9 bar aker, 78,5 tomt och 
tradgard, 26,4 sla'.terang. 133 kuKiverad betcsang, 185.G annan bctesang, 6.032,1 skogsmark, 1.461,9 bvrig 
mark, Jordbruksvanie: 2.591.000 kr I jordbruksvardet ingacnde varde a skogsmark: 182.360 kr.. Skogs- 
varde: 800.000 kr. Tomt- och industrl varde: 5.800. Inv&narantal : 1.718. 

"Gryta" (1314) bUdar «get pastoral 

Kyrkan ar en nOO-tulsbyggnad. som foraetts med stjarnvalv under 1400-talet och utvidgats pa 1700-talet. 
De aldsta delarna aro tornet, Inr.ghusot samt sakrtstian. 

Kyrkoherde: Backgren, Karl. 
Baggebol 

Postadr.: Stjiirnhov. 

Areal: Total 75 har, darav 25 aker, 50 skogs- o. ovr. 
mark. Tax.-v. 18.500. 

Jordart: Latt lera o. sandjord samt svartmylla pa 
lerbotten. Skogsbest.: Bl. skog, Arbetarbostad uppf. 
1935. Ekonomibyggn. uppf. samUd. 2 hastar, 20 not- 
kreatur. Garden till slakten 1935. Den har tidigare 
tillhort Stjernehof. 

Ag.: Agronom Sven Julius Valentin f. 07. Son till 
grosshandl. Hjalmar Valentin o. h. h. Eva Brita Maj 
f. Tisell. Gift med Ulla Ingeborg Danckwardt-Lillie- 
strom f. 10. Barn; Eva Britta f. 36, Ulla Louise f. 38. 

Ag.: Genomgick lantbruksinstitut 1930. Avlade re- 
sei-v<>i"fic?rsi?xamen 1!)33. hmcliai- Rru sham mars gfird I 

Gryt Berga 

Poatadr.: Stjarnhov. Tel. oit'iau. 
Areal: Total c a 78 h.ir. darav 28 aker, c:a 50 skog. 
Tax.-v. 39.900. 

Jordart: Ler- cj Sngsjord, Skogsbest: Barr- o. 16v- 
skog. Manbygg:;. restaur lilt. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr, 1909. 4 ha»tar, 1 ur.^hast, 14 kor, 9 ungdjur, 
7 svin, 60 hbna. Nuv. arr. tiUtradde 1917. 

Ag.: Bo von Stor:ki-n»trdm a Anhammar. 

Arr.: Gotthard Emanuel Peitersson f. 16/6 1887. Son 
till Per Johan Andersson i> b h, Maria Persdotter. Gift 
11 med Elin Vilhelrr.inn f. Karlsson. Bam: Karl f. 13, 
John f. 15, Ingrld f 17, Kignd f. 18, Karin f. 21. Astrid 
f. 23, Erik f. 28. i 275 skog. Box tor p 

Postadr.: Btjdrnkov. Tel. IS. 

Areal: Total 375 har, darav 100 aker 
Tax.-v. 125.000. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest.; Barr- o. n&got lijv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1903 — 04. Ladug. o. loge uppf. 
1901, stall o. magasin 1916. 9 hastar. 3 unghastar, 38 
kor, 17 ungdjur, 12 svin, 30 hons. 

Ag.: Stockholms stadsmission. 

Inspektor (sedan 19301: Carl Rubin Emanuel Salen 
f. 19/6 1899. Son till Johan Salen o. h. h. Maria f. An- 
dersson. Gift 29 med Ebba Elisabet f. Eklund. Barn: 
Ulla Britt f. 31. 

Inspektorn har genomgatt Hammenhbgs lantmanna- Postadr.: Slj"> "'!>'<■' Tel. Areal: 42 har aker. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Overv. barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 1897, renov. 
1932 o. 33. 5 hastar, 2 unghastar, 19 kor, 8 ungdjur, 3 
svin, 20 hons. Nuv. arr, tilltradde 1932. 

Ag.: Agronom Valentin. 

Arr.: Erik Axel Olsson f. 22/7 1895. Son till Adolf 
Fredrik Olsson o. h. h. Johanna f. Eriksson. Gift 19 
med Eva Maria f. Gustavsson. Barn: Gunvor f. 20,. 
Gunnel f. 25, Gunnar f. 28, Dagny f, 33. 

Arr.: Led. av fattigv.-styr. Sekr. i B. F:s s:n-avd. 
Bresatter Stora 

Postadr.: Stjiirriliov. Tel. 1S4- 

Areal: Total 25 har, darav 15 aker, 10 skog. Tax.-v. 
17.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
delv. lovskog. Manbyggn. orab. 1925. Ekonomibyggn. 
uppf. 190S. 3 hastar, 1 unghast, 10 kor, 2 ungdjur, 1 
tjur, 3 flir, 20 hons. Garden till slakten 1887 genom 
nuv. ag., aom arrend. den 1887 o. kbpte den 1899. Nuv. 
arr. tilltradde 1925. 

Ag.: Gustaf Larason. 

Arr.: Carl Ivar Larsson f. 31/1 02. Son till ag. o. 
h. h. Johanna Andersdotter. Gift 25 med Marta Eva 
f. Eriksson. Barn: Olle f. 25, Ingvar f. 27, Karin f. 32. Fastmyra sateri 

Postadr.: Stjiimhov. 

Areal: Total 285 har, darav 117 aker, 148 skogs- o. 
hagmark, 20 kultiv. betesmark. Tax.-v. 210.000. 

Jordart: Huvudsakl. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Djurbesattn.: 12 hastar, 50 
kor, 14 svin, 10 far, 160 hons. Reakt.-fri S. R. B.- 
besattn. For jordbrukets drift anvandes traktor o. 
tvenne bilar. Akerarealen ar rSrtackdikad. 

Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomibyggn. uppf. 1910, 
1915 o. 1920. 

Den aldsta kanda handlingen angaende Pastmyra ar 
kommerskollegii utslag av den 10 april 1818 om grava- 
tionsbevis, varvid forklaras, att Fastmyra var ograve- 
rat fralse och 1680 varit och blivit till fralse utbytt av 
riksradinnan och friherrinan Elsa Kruus. 

Fastmyra har irmehafts av bl. a. bergsradet Fredrik 
Lundgren, fanrik Silverbrand (1828), agronom E. Tigerschibld (1853) oeh bverste K. Stahl (1863). 

Garden kom till slakten 1904 genom ankefru Louise Wikander f. grevinna Wachtmeister vilken 1913 in- 
gick aktenskap med nuvarande agaren. Denne utloste efter hustruns dbd sina medarvingar och blev en- 
sam agare till stamhemmanet den 30 maj 1932. Under nuvarande agarens tid har arealen mer an tredubb- 
lats genom tillkop av de angransande gardarna Jakobsdal, Bresatter, Tilltorp, Aspetorp och Hovgarden i 
Gryt s:n samt i Hyltinge s:n vid sjon Baven garden Tuna, omfattande 157 har, darav 3S har aker o, ang. 
*,£?'■ H !, r ^ ds „ hSvdi "S Clag s Gustaf Erhard Breitholtz f. 1874. Gift l:a g&ngen 03 med Ida Ellen Emilia 
Edlmg. Gift 2:a etajgHn 13 med ui-.innan Sofie Charlotta Louise Waehtmeister af Johannishus Gift 3e 
gangen 32 med Bdla IngiM Maria f. St&hlbom. Barn i l:a giftet: Claes Jan Edgar Glaesson f 11 (iur kand 
lojtnant i Svea Livgarde reserv, forate notarie i Nykopings domsagai. Metta OaSsaotter f 03 (gift 37 med 
overceremonimastaren_gr e ve Eugene von Rosen a Orbyhus f. X870), Gunnel Claesdotter f. 07 (gift 32 med 
lojtnant Stig Oskar Ra?mpki 

Arr.: Agronom Gbsta Gustafsson 04). l Bahr. 
Postadr..- Stjdrnhot Jordart; Ler- o. nagot dyjord. Skog3hest.: Barr- o. 
delv. lovskog. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn. 
uppf. 1937. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 10 svin, 50 
hons. Arealen tackdikad. Garden tm slakten 1920 
genom kop av nuv. 5g:s fader. Nuv. ag. tilltradde 
G ran eb ergs gard med underlydande 

Postadr.: 8t)6>nhov. Tel 16. 

Areal! Total 410 har. darav 171 fiker o. kultiv. betes- 
mark. c:a 170 pruduktiv skogsmark. Tax.-v. 173.000. 

Jordart: Ltra. Sk'it'sbcil Barrskog, nagot lovskog. 
Manbyggn. uppf. omkr, 1750. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr 1830. ladng. o, bvr, byggn. omkr. 200 ar gamla. 
15 hastar, 65 kor. 35 ungdjur. Ar 1905 kom godsagare 
J. L. Carlson aom arr, till gi-rden, Han inkdpte den 
1914 av frih«rre Hjalmar Kllnckowstrom, 

Under Granebergs gard lyda Hellesta, Nyangen, Lil- 
jedal o. Granbult. 

Ag. : Juhan Leonard Carlson f, 30/6 1868. Son till 
Carl Juhan Svensson o. h. h Anna Helena f. Jonsson. 
Gift 1K'J5 rr.ed Olga Maria f Oundgren, Barn: Karin, 
Beng*.. Ann-Real. Hakan. Sven, Sune, "Ulla-Erita. 

Ag.: Ordf, i Gryts elektr fiiren. o. allmanningsstyr. 
Led. av komm.-fullm,. komm.-namnd. o. kyrkorad. 
Ordf. i hoKla-'.lsr.ainnd '. Strangnas stifts l:a distrikt. 
Grytsberg 

Postadr.: Stjdrnho Tel. Areal: Total 293 hat-, darav 40 akcr, 253 skog. Tax.-v. 
87.800. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Earr- o. delv. 
lovskog. Manbyggn. restaur. 1920 — 33. Ekonomibyggn, 
uppf. 1918. 6 hastar, l unghast. 21 kor, 14 ungdjur, 
2 svin, 20 hons. Nuv. arr, ;illlradrte 1920. 

Ag.: Bo von Stockeit?'-om a Anharamar. 

Arr.: Knut Erik Hilmer Eriksson f. 12/1 1893. Son 
till Anders Ludvig Eriksson o h. h Anna f. Nystrdm. 
Gift 18 med Rut Maria f. Rundgren. 

Arr.: V. ordf. i fatti^v.-siyr., ordf. 1 kontrollforen. o. 
i R. L. P:s s:n-avd., ombui.' i centra!- o. slakteriforen.. 
styr.-led. i jordbruksk;issrm Led. av komm.-fullm. o. 
tax.-namnd. Ordf. i fortroeiidi:iAd. for Stjarndovs 
mejeri. Innehar jordbrukslagcnlicttn Grytslund Grondal 

Postadr.: Stjamiliov. 

Areal: Total 24 har, darav 7 aker, 17 ; 
10.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. 1 
hast, 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 25 lions. Garden inkop- 
tes 1915 av nuv. ag. 

Ag.: Carl Gustaf Andersson f. 3/3 1880. Son till 
Anders Gustaf Carlsson o. h. h, Augusta f. Carlsson. 
Gift 06 med Johanna Vilhelmina f. NOsson. Barn: 
John f. 08, Sven f. 11. ! skog. Tax.-i Haga 

Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: 9 har alter. Tax.-v. 12.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 16vskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1900. Stall o. loge uppf. omkr. 
1915, ladug. tidigare. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 
ett 15-tal hons. Nuv. arr. tilltradde 1932. 

Ag.: Bo von Stockenstrom a Anhatnmar. 

Arr.: Johan Alfred Karlason f. 20/8 1884. Son till 
Kail Eriksson o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift 07 
med Anna Hilda f. Andersson. Barn: Nils f. 10. 

Hedsjiistugan 

Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: 6 har aker, 10 — 12 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 
7.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. pa 1890-talet, omb. 1912. Ekonomibyggn. troli- 
gen uppf. under senare delen av 1800-talet. 5 kor. l 
imgujui-, 1 svin, ett 10-tal hons. Nuv. arr. tillti'iidr> e 
1930. 

Ag.: Direktor Hj, Christensson a Stjernehof. 

Arr.: Karl Andersson f. 18/T 1877. Son till Anders 
G. Jansson o. h. h. Johanna f. Jansson. Gift 05 med 
Amanda Vilhelmina f. Karlsson. Barn: Evert, Marta. 
Edvin, Viola, Sven Erik, Bengt. Herrloten 

Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: 6,5 har aker. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot lov- 
skog. Manbyggn. restaur. 1904 o. 1920. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1911, gbdselstad cementerad. 1 hast, 5 
kor, 1 ungdjur, 3 svin, 40 hons. Garden till slakten 
1863 genom arrende av Erik Andersson. Nuv. arris 
fader tilltradde 1894 o. nuv. arr. 1920. 

Ag. : Bo von Stockenstrom k Anhammar. 

Arr.: Gustaf Hildemar Landin f. 5/10 1893. Son till 
Carl Johan Landin o. h. h. Johanna f. Eriksson. Gift 19 
med Johanna Matilda f. Rydell. Barn: Olof f. 21. Postadr.: Stjarnhov. Tel. 19 B. 

Areal: Total 540 har, darav 40 aker, 479,5 skog, 20,5 
hag- o. betesmark. Tax.-v. 175.000. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
nagot ldvskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1900- 
talet, helt omb. Ekonomibyggn. uppf. ungefar samtid. 
med manbyggn., ladug. o. stall nagot tidigare. 4 has- 
tar, 16 kor, 16 ungdjur, 2 tjurar. 400 hSns. Nuv. arr. 
tilltradde 1937. 

Ag.: Bo von StockenstrSm a Anhammar. 

Arr.: Alrik Rasmus Eriksson f. 6/11 1886. Son till 
Karl Alrik Eriksson o. h. h. Anna f. Jonsson. Gift 13 
med Marta Elisabet f. Hager. Barn: Lars Gosta, Anna 
Lisa, Inga Greta, Karl, Nils, Gunnar. 

Barnen kalla sig Rasmusson, Postadr.; Stjarnhov. Tel. 26. 

Areal: Total 45 har, darav 16 aker, 29 skog. Tax.-v. 
35.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lb'v- 
skog. Ag:s villa uppf. i slutet av 1800-talet. arr.-bost. 
1912. Ekonomibyggn. uppf. 1895. 2 hastar, 12 not- 
kreatur, 4 svin, 15 hons. Garden inkoptes 1939 av 
David .if Buren. Nuv. arr. har brukat den sedan 1920. 
darforut fadern sedan 1916. 

Ag.: Lennart Bernadotte f. 10. Son till prins Vilh. 
Bernadotte o. h. h. Gift 32 med Karin f. Nizzvandt. 
Barn: Birgitta, Marie-Louise. 

Arr.: J. A. Nystrom f. 1889. Son till Joh. Alfr. Ny- 
strom □. h. h, Anna Matilda f. Olsson. Gift 19 med Elm 
Sofia f. Jansson. Barn: Britta, Bijrje, Ingrid, Birger, 
Kerstin. 
Postadr.: Bjbrnlunda. 

Areal: Total 101 har, darav 26 aker, 75 skog. Tax.-v. 
30.200. 

Jordart: Ler- o. dyjord samt svartmylla. Skogsbest.: 
Barr- o. lbvskog. Manbyggn. uppf. 1913. ekonomi- 
byggn. omkr. 1900. 3 hastar, 1 unghast, 10 kor, 4 
ungdjur, -1 avin, 40 hbns. Nuv. arr. tilltradde 1935. 

Ag.: Hovrattsnotarie Nils Schulta, Djursholm. 

Arr.: Eric Gustaf Andersson f. 9/3 07. Son till Hen- 
ning Andersson o. h. h. Amalia f. Andersson. Gift 
33 med Greta Anna f. Andersson. Earn: Per Erik f. 
33, Annmari f. 34, Carl Gustav f, 36, Nils Gunnar f. 37. Hasselby 

Postadr.: Stjdrnhov. Tel. SJ, B. 

Areal: Total 216 har, darav SI aker, 165 skog. Tax.-v. 
52.500. 

Jordart; Lera o. mossjord pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet. Ekonorm- 
byggn. omb, pa 1800-talet, delv. forsedda med plattak. 
6 hastar. 19 kor, 10 ungdjur, 125 bons. Garden till 
slakten i arrende 1931. 

Ag.: BergmHfltare J. A. Hedlund, Ramlosa, o. fru 
Ingeborg Alund. 

Arr.: Carl Henrik Sjostedt f. 26/10 1874. Son till 
godsagare E. G. Sjostedt o. h. h. Julie. Gift 12 med 
Berta Amalia f. Eriksson. Hbgtorp 

Postadr.: Stjarnho Tel. Areal! Total 120 har, darav 65 aker, 55 skog. Tax.-v. 
62.000. 

Jordart: Ler o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. Idv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1902. Ladug. uppf, 1930, loge 
o. magasin 1904. 3 hastar, 2 unghastar, 22 kor, 13 ung- 
djur, 2 tjurar. Traktordrift. Garden till slakten 1938. 

Ag. : Direktor Herman Konig, Stockholm. 

Befallningsman : Freddy Andersson f. 24/4 04. Son 
till A. Andersson o. h. h. Anna f. Lindstrom. Gift med 
Marta f. Olsson. Bam: Birger, Lars, Bernt. Jordanstorps sitter i 

Postadr.: atjamhov. Tel. S A. 

Areal: Total 365 har, darav 115 aker, 200 skog, 50 
impediment. Tax.-v. 139.000. 

Jordart: LStt lermylla. Skogsbest.: Overv. barrskog. 
Manbyggn. troligen uppf. i slutet p& 1700-talet, renov. 
1928—38. Stall uppf. 1910—11. S hastar, darav i avels- 
ston av ardennei'ras, 45 kor, ett 30-tal ungdjur, 2 tju- 
rar, ett 50-tal h5ns. Besattn. av S. R. B.-ras. Garden 
till slakten 1 nov. 1937 genom kop fra.n ingenjor Roger 
Nilsson. Den omnamiies fiirsta gangen i 1562 ars fralse- 
langd o. innehades d& av Per Birgerson Tre Bjorn- 
ramar, dod 1578. 

Ag.: Greve NOs Carlsson Bonde f. 18/3 05. Son till 
hovstallmastaren greve Carl Bonde o, h. h. Blanche f. 
Dickson. Gift 14/1 35 med Stina Margareta Danielson 
f. 08. Barn: Viveka Nilsdotter f. 1/12 35, Knut Nilsson 
f. 5/3 38. 

Ag.: Lijjtnant i Livregementets reserv. 
Jattna 

Postadr.: Stjamhov. Tel. 182- 
Areal: Total 87,5 har, darav 27,5 aker, 
hagmark. 


Jordart: Huvudsakl. Ierjord, c:a 1 har sandjord. 
Skogsbest.: Barr- o. nagot lovskog. Ekonomibyg-gn. 
uppf omkr. 1900. 4 hastar, 12 kor, 3 ungdjur. 8 svin. 
ett 25-tal hons. Nuv. brukaren tilltradde arrendet 
1922 efter att sedan 1915 ha varit anstalld sasom trad- 
-■lirdsijjiisLare. En avelshingst ar stationerad pa gar- 
den for Daga harads hastavelsforen. 

Ag. (sedan 1931): Rektor Folke Goding, Solbacka 
larover'k. 

Arr.: Carl Fredr. Waldemar Stenman f. 14/5 1888. 
Eon till Alfrid Eriksson o. h. h. Fredrika f. Stenman. Kallkarr 

Postadr.: Stjdrnhov. 

Arealr Total 28,33 har, darav 14,05 aker, 9,16 skog, 
5 betesmark, 0,12 tomt. Tax.-v. 14.900. 

Jordart: Bverv. lermylla saint dyjord. Skogsbest.: 
Barr- o. nagot lovskog. Manbyggn. c:a 200 ar gammal. 
omb. 1915. Loge c:a 100 4r gammal, ladug. uppf. 1914. 
magasin 1917. 2 hastar. 1 unghast, 8 kor, 2 ungdjur. 
1 madersugga, 2 go'dsvin, 30 hons. Garden till slak- 
ten 1920. Pa agorna har ant raf fats en del fomforemal. 

Ag.: Johan Birger Garlsson f. 18/10 1890. Son till 
Karl Johan Karlsson o. h. h. Anna Ottilia Henriksdot- 
ter. Gift 22 med Adelia Lisabet f. Axelsson. Barn: 
Birgit, Bernt, Artur. 

Ag.: Genomgick Asa folkhdgskola 1908—09. Medl. 
av Asaforb.. medl. av I. O. G. T. sedan 1909, medl. av 
Gryts hembygdsforen. o. led. av dess styr., medl. av 
R. L. P., mjolkcentralen. lantmannens slakteriforen. o. 
centralfdren. Kvarnbacken 

Postadr.: Stjiirnhov. 

Areal: Total 24 har, darav 8 aker, 16 skog. Tax.-v. 
8.000. 

Jordart: Svartmylla o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonoraibyggn. uppf. omkr. 1895. 1 
hast, 4 kor, 1 ungdjur, 1 svin. 15 hons. Garden till 
slakten genom arrende 1929 o. kop 1935 fran Stjerne- 
hof. 

Ag.: Knut Nilsson f. 21/5 1881. Gift 05 med Emma 
f. Andersson. Barn: Lisa, Evert, Einar, Signe, Alva, 
Ingrid, Erik. 
Kvarntorp 

Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: Total 23 liar, darav 6,5 aker, 16,5 skog. Tax.-v. 
9.900. 

Jordart: Ler- o. nagot dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
nagot lovskog. Manbyggn. omb. 1919. Ekonomibyggn. 
omb. 1870. 2 oxar, 5 kor, 2 svin. Garden har varit 
i slaktens ago i 3 generationer. 

Ag.: Erik Gustaf Andersson f. 10/5 1861. Son till 
Anders Andersson o. h. h. Maria Ersdotter. Gift 1897 
med Kristina Charlotta f. Engstrom. Barn: Anna, 
Axel, Karl, Hulda, Vitalis, Fritz. 
Kas.lt- Sodra 
Postadr.: Stjiirnhov. Tel. 25. 
Areal: Total 50 har, darav 20 aker, 30 skogs- o. bag- 

Jordart: Huvudsakl. styv lerjord, nagot sandbl, Skogs- 
best: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1850. 
Stall, ladug, o. magasin uppf. 1930, loge tidigare. 3 
hastar, 10 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, ett 20-tal hons. 
Garden till slakten 1930. 

fig.: Vice haradshtivding G, Huselius, Jagarbacken, 
Djurgarden, tel. 612927 Stockholm. 

Fdrvaltare: Edvin Bjbrklund. 

i^jfii<fl 


w^m^K 


TS"Ii 


Kb'penhamn 

Postadr.: Stjarnkov. Tel. 23. 

Areal; Total 18 har, darav 9 aker, 9 skog. Tax.-v. 
13.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1907, Ekonomibyggn. uppf. 
1903, tillb. 1924, 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin. 
Garden inkbptes 1905 av nuv. ag. 

fig.: Vilhelm Ludvig Granqvist f. 23/4 1896. Son 
till Per Granqvist o, h. h. Albertina f. Gillman. Gift 
1895 med Anna Amanda f. Ahlander. Fosterbarn: 
Carl f. 1391, Ingeborg f. 09, Carl Ivar f. 14. 

Ag.: Namndeman, led. av komm.-fullm., ordf. i fat- 
tigv.-styr., pens.-namnd. o. brandstodskommitten, v. 
ordf. i Daga Harads Sparbank, kontrollant vid Soder- 
manlands Enskilda Bank A.-B:s kontor i Stjarnhov. Lam safer Stora 

Postadr.: Stjiirnhov. 

Areal: Total 41 har, darav 14 aker, 15 skog, 10 
kultiv. betesmark, 2 ovr. mark. Tax.-v. 17.400. 

Jordart: Ler- o. dyjord pa lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1904. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1934. 2 hastar, 7 kor. 3 ungdjur, 1 
tjur, 20 svin, ett 10-taI hons. Garden till slakten 1897 
genom kop av nuv. ag:s fader fran Skeppsta sateri. 

Ag.: Karl Viktor Andersson f. 2/6 01. Son till Adolf 
Fredrik Andersson o. h. h. Matilda f. Olsson. tffe 

Posto.dr.: Stitirnho i 12 aker, 23 skog. Tax.-' Areal: Total 35 h 
17.300. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1917. Ekonomibyggn. omb. 1920. 2 has- 
tar, 2 unghastar, 8 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 20 hons. 
Gfl,rden till slakten 1915 genom kop av nuv. ag:s fa- 
fig: Carl Hjalmar Karlsson f. 8/12 1879. Son till 
Carl August Karlsson o. h. h, Albertina f. Andersson. 
Gift 19 med Hilma Matilda f. Andersson. Barn: Carl 
Lennart f. 20, Sven f. 25. L,e rudder) 
Postadr.: Stjarnhov. 
Areal: Total 14 har, darav 7 aker, ■ hag- 
mark. Tax.-v. 11.100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot lovskog. 
Manbyggn. uppf. i borjan av 1700-taIet, omb. 1908. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid. med manbyggn., omb. 
1905. 1 hast, 5 kor, 1 ungdjur, 3 svin, ett 20-tal hons. 
Garden till slakten i slutet av 1700-talet genom arren- 
de. A agorna finnas en del forngravar. 

Ag.: Bo von Stockenstrom a Anhammar. 

Arr.: Gustaf Harald Andersson £. 14/5 1887. Son till 
Anders Gust. Andersson o. h. h. Anna Matilda t. Pet- 
tersson. Gift med Hilda Elisabet f. Karlsaon. Barn: 
Karl Gustaf f. 23. Postadr.: Stjiimhov. 

Areal: Total 7 har aker. Tax.-v. 10.600. 

Jordart: Lera. Manbyggn. uppf. omkr. 1825. Eko- 
nomibyggn. uppf. omkr. 1875. 1 hist. 5 nbtkreatur, 2 
svin, 12 h5ns. 

Ag. : Bo von Stockenstrom a Anhammar. 

Arr.: Gustav E. Johansson f. 1896, Son till Edvard 
Johansson o. h. h. Anna f. Gustavsson. Gift 8/6 19 med 
Elsa Augusta f. Ek. Barn: Ingrid f. 29/10 19. Mis alter 

Postadr.: Stjarnhov. Tel. J,2 A. 

Areal: 22 har aker. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1902. Ekonomibyggn. uppf. 1894, 3 hastar, 12 
kor, 3 ungdjur, 3 svin, 40 hons. Arealen tackdikad o. 
stenrb'jd. Nuv. arr. tihtradde 1925. 

Ag.: Bo von Stockenstrom a Anhammar. 

Arr.: Karl Erik Hedlund f. 7/9 1890. Son till Carl 
August Hedlund o. h. h. Regina f. Ludvigsson. Gift 16 
med Anna Matilda f. Carlsson. Bam: Anna-Lisa f. 17, 
Maj-Britt f. 27. Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: 6 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. omkr. 1850. Eko- 
nomibyggn. uppf. for c:a 50 ar sedan. 1 hast, 4 kor, 
1 ungdjur, 1 svin, ett 30-tal hons. Nuv. arr. BUtrSade 
1928. 

Ag.: Direktbr Hj. Christensson a Stjernehof. 

Arr.: Erik Albin Netzel f. 25/1 1885. Son till Johan 
M. Netzel o. h. h. Hedda Ulrika. Gift 19 med Rut Vil- 
iielmina f. Johansson. Barn: Nils, Maud, Holger, Astrid, 
Naselsta kvarn 

Postadr . Stjarnhov. Tel. 14. * *ij^i 
Jordan I .era o. tatt jord. Skogsbewt.: Rarrskog. 
Manbyggn. av gammal datum. Ekonomibyggn. uppf. 
pa 1700-talet. 1 hast. 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 
hons. Garden till slakUT. 1909 eenom anvnile av nuv. 
ag:s fader, surr. 1932 mkiipte den. Nuv. ag. til.tradde 
1934. [ ovan namnda tax. -v. ingar deaeoknn vardet a 
en pa garden tiefmilig kvarn. vilktm ar fdrsedd med 
tva par ;toj.ar wa:nt vala- o. rensverk. 

Ag.: Carl Gustaf JaiiH^or. f, 28/7 1871. Gift med Ida 
Sofia f. Andcr.sson. Fosterbarn; Garl f. 06. Odensberga 

Postadr.: Stjarnhov. Tel. 138. 

Areal: Total 215,6 har, darav 61,6 aker, 132 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 104.000. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barrskog, 
nagot lgvskog. Manbyggn. uppf. 1938. Ekonomi- 
byggn. c:a 100 ar gamla, restaur. 1920 o. 1938. 4 has- 
tar, 23 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 40 hons. Under Odens- 
berga lyda torpet Vinterled, tax.-v. 4.600, o. garden 
Sjoandan, tax.-v. 14.200. 

Ag.: Pastoratet 

Arr. (sedan 1933): Baron Sven Thorstensson Herme- 
lin f. 01. Son till byrachef Thorsten W. Hermelin o. 
h. h. Syrena f. Brannstrom. Gift 26 med Elsa Maria 
Sofia f. Wessberg. Barn: Thorsten, Ingrid, Lennart. Postadr.: Stjarnho Tel. Areal: 34 har aker, 86 skogsmark. Tax.-v. 45.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Overv. barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1903. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
ar 1900. 4 hastar, 15 kor, 5 ungdjur, 30 hons. Garden 
inkoptes 1925 av nuv. Sg. 

Ag.: Direktor Klas Erik Arvid Johansson. Gift med 
Hulda f. Hoppe. 

Arr.: Per Arvid Harry Johansson f. 22/2 1900. Son 
till ag. Gift 23 med Astrld Elisabet f. Johansson. 
Barn: Erik f. 29, Gerd f. 32. 
Postadr.: Stjarnhov. Tel. 2 Skiniivalla. 

Areal: 24 har aker. Tax.-v. 33.600. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1898. Ekonomibyggn. uppf. 
1902. 4 hastar, 1 unghast, 12 kor, 7 ungdjur, 2 svin, 
30 hons. Garden overtogs p4 arrende 1887 av nuv. ag:s 
fader, som brukade den till sin dod 1928. Den arrend. 
darefter av stbh. till 1940, da den inkoptes av nuv. ag. 
fran Bo von Stockenstrom a Anhammar. 

Ag.: Broderna Karl o. Axel Johansson f. resp. 1893 o. 
02. Soner till Johan Alfred Johansson o. h. h. Emma 
Katarina f. Eriksson. SODERTORN 
EuvndbV'jii'nul 
I samband harmed fbrtjanar ocksa erinras 
ora det stora "stenbken"-omradet nagra kilo- 
meter soder om Tyreso kyrka. "Det ar", be- 
skriver Anton Sbrlin det "ett stycke blandskt 
alvar, men byggt av det bastantaste urberg. 
Runt omkring Stensjon, vilken verkligen gijr 
i-att for sitt namn, utbreder sig denna markli- 
ga bergbken som en nastan golvplan, kilome- 
tervid slatt, genomskuren av djupa klyftor, 
utan ett trad, skrammande dyster i sin sterila 
odslighet — sannolikt en blottad rest av en 
urtida bken fran miljoner ar sedan." 

De tva gamla kulturbygder, som ligga pa 
omse sidor av Hanveden benamndes i aldsta 
tider for "Ofra Tor" och "Ytra Tor" och det 
ar efter dessa medeltida namn pa haradena 
som namnet Sodertorn uppkommit Numera 
bara de bagge haradena istallet efter gamla 
tmgsstallen namnen Svartlosa respektive Sot- 
holms harad. Och det ar, om man bortser 
fran en liten flik av Oknebo harad, som skju- 
ter m fran sormlandska fastlandet och dit bl. 
a ostertalje nor, dessa bagge harader, som 
bilda Sodertorn. Men medan Svartlosa harad 
genom sin narhet till Stockholm fallit offer for 
storstadens markhunger och expansionslusta I pa Erstavik. Foto: Nordiska Museets arkiv. 

har bebyggelsen endast i undantagsfall gatt 
over Hanveden och i Sotholms harad. Svart- 
losa har allt mer och mer blivit ett bvergangs- 
land mellan Storstockholm och Sodertorns an- 
nu tamligen jungfruliga jordbrukande bygd, 
soder om Hanveden. 

Denna bvergangsforvandling av landskapet 
marker man redan inom det egentliga Stock- 
holm. Sodertorn borjar i norr med Sbdra ber- 
gen, Hammarbysjbn och Arstaviken och 
Brannkyrka ar numera en del av storstaden 
Stockholm och icke en landssocken. Och ge- 
nom att Brannkyrka-omradet nar fram i syd- 
ost och soder till de tva sjbarna Drevviken och 
Magelungen kommer ocksa tva av Sodertorns 
manga insjbar inom Stockholms omrade. Ma- 
gelungen var apropos det enligt vad som upp- 
ges den sjo som inspirerade Bellman till "Opp 
Amaryllis, vakna min lilla!" 

Och liksom Brannkyrka inkorporerats med 
Stockholms stad sa har ocks& en rad andra 
forna Sbdertbrnssocknar blivit mer eller mind- 
re forstader till rikets huvudstad och" fbrlorat 
sm rena landskaraktar. Man behbver bara 
tanka pa Enskede och Alvsjo. Forna tider sa- 
go 1 dessa tva namn tvanne berbmda gods och 
Rocklbsatorp 

Postadr.: Bjornlitnda. Tel. OZlosa voxel. 

Areal: Total 25,5 har, darav 8,5 aker, 17 skog. Tax.-v. 
11.400. 

Jordart: Lei-- o. dyjord. Skogsbest.: overv. barrskog. 
Ekonomibyggn. uppf. 1920. 2 hastar, 6 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, 25 hons. Garden inkoptes 1932 av miv. 

kg.: Carl Algot Johansson f. 6/8 1897. R or strand 

Postadr.: Stjdrnhov. Tel. 67. 

Areal: Total 7,5 har, darav 3,5 aker, 4 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 11.300. 

Jordart: Sand- o. lerjord, Skogabest.: Barr- o, 15Y- 
skog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 
1937. 2 kor, 2 svin,. ett 50-tal bona. Garden till slakten 
genom arrende 1913 o. kop 1932. Den horde forut un- 
der Stjernehof. 

Ag.: Carl Gustaf Eriksson f. 2/6 1877. Son till Erik 
Gustaf Eriksson o. h. h. Anna Sofia f. Nystrbm. Gift 
02 med Johanna Margareta f. Eriksson. Barn: Erik, 
Greta, Valentin, Elisabet, Anna, Linnea, Otto, Olof, 
Britta, Alva, Maj. 
Rbsund 

Postadr.: Stjamhov. 

Areal: Total 23 har aker. Tax.-v, 55.000. 

Jordart: Bl. dyjord o. lera. Manbyggn. uppf, 1896. 
Ekonomibyggn. uppf. 1935. 2 hastar, 2 oxar, 12 nbt- 
kreatur, 2 svin, 20 hons. 

Ag.: Hertig Charles Louis d'Otrante a Alghammar. 

Arr.: Arvid K. Andersaon f. 1889. Son till Gustav 
Andersaon o. h. h. Augusta 1 Malmstrb'm. Gift med 
Ida Vilhelmina f. Andersson. Barn: Allan f. 15, Astrid 
f. 18, rris f. 21, Ingrid f. 25, Maj-Lis f. 30, Lennart f, 37. Postadr.: Stjiirnhov. Tel. 27 A. 

Areal: Total 125 har, darav 30 aker, 95 skog. Tax.-v. 
13.900. 

Jordart: Ler- o. mossjord. Skogsbest.: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn, uppf. 1866. Ekonomibyggn. uppf. 
1866—1926. 5 hastar, 20 notkreatur, 4 svin, 20 hons. 
Garden har vartt i slakten sedan 1876, da den inkbpLes 
av W. Sebardt. 

Ag.: Hovapotekare W. Sebardts stbh., bestaende av 
radmannen W. Sebardt, pros ten F. Sebardt, froken E. 
Sebardt o. doktorinnan S. Sebardt. Sjoandan 

Postadr.: Stjarnhov. 
Jordart: Lerjord. Manbyggn. om- o. tillb. 1935. 
Ekonomibyggn. uppf. 1915. 2 hastar, 8 kor, 2 ung- 
djur, 5 svin, 25 hons. Garden till slakten 1901 genom 
nuv. arr:s fader. Nuv. arr. tilltriLdde 1925. 

Ag.: Kyrkofonden. 

Arr.: Martin Vilhelm Gustafsson f. 18/7 1900. Son 
til) August Gustafsson o. h. h. Matilda f. Pettersson. 
Gift 28 med Ragnhild Vilhelmina f. Eriksson. Barn: 
Bbrje f. 31, Karl Martin f. 34, Birgitta f. 36. 
HHH^^HBI^S^HH Skogstorp 

Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: Total 13 har, darav 6,5 aker, 6,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 9,200. 

Jordart: Latt lera. Skogsbest.: Barr- o. nagot lov- 
skog. Manbyggn. omb. o. restaur. 1905. Loge o. ladug. 
uppf. 1S98, vagnslider o. svinhus 1923. 1 hast, 5 kor, 1 
ungdjur, 2 svin, ett 20-tal hons. Nuv. arr. tilltc^ddo 
1920. Garden har tidigare arrend. av nuv. arris far- 
fader o. farbroder. 

Arr.: Karl Wilhelm Karlsson f, 6/12 1878. Son till 
Karl Erik Andersson o. h. h. Kristina Vilhelmina f. 
Lindstrom. Gift 05 med Edla Albertina f. Farnblom. 
Barn: Astrid, Ragnar. 

Arr.: Medl. av R. L. F., Mjolkcentralen, slakteri-, 
bastu- o. fruktodlarefciren. 
Solberga gard 

Postadr.: Stjarnhov. Tel. 32. 

Areal: Total 135 har, darav 65 aker, 70 skog. Tax -V 
67.900. 

Jordart: Lera, mylla o. sand. Skogsbest.: Barrskog. 
Man&yggB. uppf. omkr. 1880. Stall o. magasin uppf. 
ilillr,. l mi s!_£.-. o. logtr Lidisrare. 6 hastar, 40 notlcreatur 
1.000 hons, 50 gass, 200 ankor, 150 kalkoner. Garden 
till slakten 1917 genom kop. 

Ag.: Dag Elis Ludvig Jeurling f. 15/10 1895. Son 
till Anders Jeurling (grundare av Stockholmstidningen 
o. Solbacka laroverkl o. h. h. Louise f. Kuylenstierna. 
Gift 35 med Ingrid f. Olsson. Barn: Bo A. H. f. 38. 
Barn i ett foreg. gifte: Vera f. 20, Inga f. 22. 

Ag.: Kassor o. forestAndare for Gl-yts elektr. distri- 
butionsfbren. Solberga 

Postadr.: Stjarnhov. Tel. 69. 

Areal: 35 har aker, 88,5 skog. Tax.-v. c:a 45.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. Ib'vskog. Ekonomibyggn: uppf. 1904. 4 
hastar, 1 unghast, 14 kor, 10 ungdjur, 2 svin, 25 hons. 
S. R. B.-besattn. Garden till slakten i arrende 1937. 

Ag.: H. G. Soderqvist, Stockholm, 

Arr.: Wilhelm Andersson f. 6/4 1896. Son till K. 
Andersson o. h. h. Augusta f. Andersson. 
Stavasen 

Postadr.; Stjdrnhov. 

Areal: 2B bar, darav 8 aker. 20 skogs- o. hagmark. 
Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest: Barr- o. 15v- 
skog Manbyggn. omb. 1931. Ladug. uppf. 1890, ovr. 
ekonomibyggn. 1932. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 
svin, 15 hons. Garden till slakten genom ariende 1918 
o. kop 1931. 

Ag : Henrik Richard Karlsson f. 11/4 1879. Son till 
Karl Erik Jonsson o. h. h. Anna Sofia. Gift 03 med 
Fiida Charlotta f. Eriksson. Barn: Bertil, Ai'tur. 
St ens after 

Postadr.: Stjarnhov. 

Areal: Total 22 har, darav 8 aker, 14 skog. Tax.-v. 
12.400. 

Jordart: Latt sandjord o. lera. Skogsbest: Barr- o. 
nagot lbvskog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. 
uppf. 1932. 1 hast, 1 unghast, 5 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 
40 hons. Garden till slakten 1926. 

Ag.; Martin Georg Elomberg f. 13/3 1896. Son till 
Johan August Blomberg o. h. h. Matilda f, Gustafs- 
son. Gift med Jenny Linnea f. Eriksson. Barn: 
Blvy f. 24, Eernt f. 28. / 110 aker, 25 kulUv. be- Stjemehc-f 

Postadr.: Stj&rnkov. Tel. 
Areal: Total 417 har. dara- 
teamark, Tax.-v. 164.200. 

Jordart: Huvudsakl. latt lera, 12 har moss- o. dy- 
Jord. Skogwbest.: Barr- o, nagol lovskog. Djurbe- 
sattn.: 8 hastar, 9 unghastar. 45 kor, 35 ungdjur. 2 
tjurar, Fbr driften finnes 2 traktorer. Till egendomen 
hbr kvarn och sag. 

Huvudbyggnaden uppfbrdes 1581 och har sedermera 
ombyggts. Pen inrymmer bl, a. antika miibler. m&l- 
mngar. gammalt xilvr.r och porslin samt omgives av 
tia<l;'ard och park. Kkonomibyggn. aro uppfbrda un- 
der aren 1890 1900. 

Egendomen, som urspru^ghuen bctte Nasselsta, har 
tlllkommit genom en sammanslagning av tre olika 
g&rdar, vllka 1584 lnkbptes fran Kronan av Hans 
Stuart. 1681 agdes den sasom sateri av C. Rotkirch, 1687 bytte Kronan till sig den och forlanarti: den 
sedan til! Goran Krail. 1722 45 innehades godset av fru von Hyltin och darefter till ar 177G av h*nnes 
mag C. von Christvnson. Under senare delen av 1700-talet dvertogs det av Marten Scheffel. adlad Stjerne- 
felt, dod 17S2. v«ra arm. kngsradet Karl Kristian Siji-rnefelt. tick UllaUlnd att andra gardens namn till dut 
nuvarande. 1825-63 va* den s.5tr.a::.ndes mag, oversielbjtnanten R. Ulfsparre. agare och 1863 67 kapten 
C. P. Ulfsparre. Sulnamnda ar koptea egendomen av kaptencn Carl (Jntwesmuhl, i vara fair,U]s ago den 
stannade till ar 1931, da den koprus av nuvarande agaren. 

Ag.: Hjalmar Christenson f. 5/7 1885. Son till riksdagsman C. J. Christenson. Gift 16 med friherrinnan 
Anna Kisabet £. Rudherg. Bam: Gnrli Barbro f. 30. I ^1 W^* ■ *^k 

' I ^W ■ » I ' aW i 

■ — rr " 
Stratorp 

Postadr.: Stjiirnhov. 

Areal: Total 29 har, darav 11 aker, 18 skog. Tax.-v. 
11.900. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbeat.: Barr- o. nagot 
ISvskog. Manbyggn, uppf. 1803, delv. renov. Ekono- 
mlDyggn. restaur, omkr. 1920. 2 hastar. 6 kor, 1 ung- 
djur, 4 svin, 20 hb'ns. Garden inkoptes 1925 av nuv. ag. 

Ag.: August Leonard Andersson f. 19/11 1878. Son 
till Anders Johan Andersson o. h, h, Klara Lovisa f. 
Larsson. Gift 07 med Blin Vilhelmina f. Andersson. 
Barn: Elsa f. 09. Nils o. Erik f. 13. 
Tangtorp 

Postadr.: Bjomlunda. 

Areal: 7,5 har aker, 35 skog. Tax.-v. 12.100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1897. Stall av gammalt datum, loge o. 
ladug. uppf. 1897. 2 hastar, 1 unghast, 5 kor, 2 svin, 
20 h6ns. Garden till slakten 1891 genom kop av nuv. 
ag:s svarfader. Nuv. ag. tilltradde 1912. Garden 
arrend. av dottrarna. 

Ag.: Carl Viktor Carlsson f. 1861. Son till Carl Erik 
Eriksson o. h. h. Anna Biita f. Andersson. Gift 1883 
med Anna Charlotta f. Andersson. Barn: Axelina f. 
1893, Helga f. 02. Ullsta 

Postadr.: Stjiirnhov. Tel. J t 2 B. 

Areal: Total 51 har, darav 18 aker, 33 skog. Tax.-v. 
25,000. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barr- o. nagot lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1905. 3 hastar. 7 kor, 7 ungdjur, 20 svin. 50 hons. 
Garden kom till slakten la 1900 genom Erik Johan 
Erattlov, vilken innehade den till sin dod 1933, d4 gar- 
den bvertogs av svarsonen o, dottern, nuv. ag. 

Ag.: Carl Ivar Leonard Svard o. h. h. Ida Evelina 
f. Brattlov. Postadr.: Stjdrnhov. Tel. 6 Ollosa. 

Areal: Total 108 har, darav 35 aker, 73 skog. Tax.-v. 
43.600. 

Jordart: Lermylla o. nagot dyjord. Skogsbest.: 
Barr- o. nagot Icivskog. Manbyggn. tillb, omkr. 1900. 
Ekonomibyggn. uppf. 1890. 6 hastar, darav 2 ung- 
hastar, 15 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 50 h5ns. Gar- 
den 5ver togs pa arrende 1916 o. inkoptes 1928. 

Ag.: Karl Otto Leonard Kallgren f. 26/7 1881. Son 
till hem.-ag. Otto Kallgren o. h. h. Anna Sofia f. Jans- 
son. Gift 15 med Ida Charlotta f. Johansson. Barn: 
Ruth f. 16, Marta f. 18, Ulla f. 22. 

Ag.: Led. av komm.-fullm. o. pens.-namnd. Har ti- 
digare under 16 fir varit led. av kyrko- o. skolrfid. saint 
kyrkovard. Godeman vid lantmateriforrattningar. 
Vraksudden 

Postadr.: Stjarnhov Areal: Total 46,5 

Jordart: Sandjord 

byggn. uppf- 1771 " • darav 16 &ker, 30,5 skog. 

'skogsbest.: Barrskog. Man- 

__86 Ekonomibyggn. uppf. 1880. 

»?*'*? " r i":,^ha^t" 8 kor 2 ungdjur, 4 svin, 15 hbns. 

y^OtSEffSA* garde/ 1905 fran nuv. arr:* 

fa le' Hertig Charles Louis d'Otrante a Alghammar. 
Arr. (sedan 1908) : E. Fors. 
Anhanunar 

Posta&r.: Stjarnhov. Tel. 2. 

Areal: Total 3.535 har, darav 560 aker, 2.265 skog. 
T Tordart 2 0™rv. mullbl. lerjord (huvudgarden) Djur- 
beslttn 20 hltar. c:a 150 nbtkreatur, 40_ far, 40 hens. 


Fjarran fran de stora allfarvagama ligger pa « 
■ ■ som bildar en udde i sjbn Dunkern. egendo- 
alderdomliga huvudbyggnad, ett envamngs tra- 
us fran senare delen av 1600-talet. Till det yttre be- 
"anir by—naden annu i huvudsak sin ursprunghga 
karaktai- e °Tn,.dninaen hiii'stammar delvis fran 1600- 
,.„i, ,7m.-t n i Pn F.-fLinfiir bva-s-nadon iitbrt-der sig en 
r ,, -plin so::: k*ritos av ivcroie llygolbyggnader, och 
damtanfnr ligs'-r !'* ga:r.r..B:.lags sail en av magasins- 
ocb stallbyggnader omgiven "fdgard . 

Den tidigaste kii::de agaren till Anhammar ar Hans 
r>.ess..:: Bip:i l( .-r.sn.-i':ia. <:<id 156G Kgendomen agdes 
senare bv rriherre Jakob Skytte. ei: son till den berbmdc 
Joh*:: Skytte. Fran honom Rick egendomen ge- 
Denne gifte sig med ankan .-fter .lohan Mf-nsson Kruse till 
kom till Kiward Johansson Kru.s.: 111! Alghammar. Denne salde 
ars hustru fru Elsa Cruus af Kdeby var hcvmastarmna hos 
anka innehadp garden fran 1659 till sin dod 1716. Det ar san- 
"Fni F.lsa Cruuses gamlila fra'.si-" gi<:k darefter 1 arv forst 
till brorsdottern Hedv'ig Chnatina Cams och darefter till en avl&gaen slakr.ng. hapten G6tmi Fleming. Sedan 
komroo denncs dotti-r Catharina. gift m«<i ma;oren rriherre Gustaf Miles Fleetwood, oeh dennes son Gustai 
Ulnk Fleetwood vara brbder 1785 salde Anhammar till ;< urn :r.er sera del Joachim Dame, vcm Wanrendom, aoa 
1803 som lrJorliv:,:ic w : med s:r.* wdstratMta besittningar. Godset tillhorde dareft.-r i 76 ar dennes slakt. 
Gardsagama bodde darvid antingen pa Alters styckebrak eller Taxmge-Nasby, och huvunoyggnaden a An- 
hammar stod merendels obebodd. Nar Martin von Wahrendorff dog ar 1861, tillfoll half ten av hans jord- 
egendomar genom testamente brukspatron Axel Salomon von StQCkenstr3Bo, Erfiai rflken Anhammar senare 
gick i arv till brodern overs tekammarherre Henrik Alhrecht, vars son sedan 1914 ar dess agare. 

Ag.: Riksdagsmannen o. fbrre jordbruksministern Bo von Stockenstrom t 1887. Son till ovannamnde H. 
A. von Stockenstrom o. h. h. Eva f. Beck-Friis. Gift 3/12 12 med Anna Hamilton f. 1889. Barn: Ann-Mane, 
Henrik, Kerstin, Eva, Anders, Birgitta. uoir. byte till karr.rr.arjunkaren Henrik Stiior. 
Alghammar. varigenom gArdun sa smflningon 
den till prfsidev.ien fnherrp Chnstpf Bonde. 
drottning Ulrlka Eluonora d. 5. och vilken sor 
nollkt hon som har uppfbrt huvudbyggnaden 
Arbytorp 

PosJadr.: Stjamliov. Tel. S Oilosn. 

Areal: Total 62 har, darav 12 aker, 40 skog. Tax.-v. 
17.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.": Barrskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890. 2 hastar, 7 kor, 
2 ungdjur, 4 svin, 35 hbns. Garden till slakten 18S7 
genom kdp av Jan Jansson. Den Svertogs 1893 av nuv. 
ag. Nuv. arr. tilltradde 1935. 

Ag.: August Johansson. Gift med Anna f. Lundberg. 

Arr.: Helmer Johansson f. 3/7 01. Son till ag. Gift 
25 med Marta Karolina f. Pettersson. Barn: Stig f- 
25, Ake f. 27. 
7 12 aker, 20 skog. Tax.-i r-^j j^Li i Astugan 

Postadr.: Bjornlunda. 

Areal: Total 32 har, da 
15.800. 

Jordart: Let- o. dyjord. Skogsbest.: Overv. barrskog. 
Manbyggn. restaur, for c:a 15 ar sedan. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1890. 2 hastar, 1 unghaat, 6 kor, 
4 ungdjur, 3 svin, 20 hons. Garden inkbptes 1935 av 
nuv. ag. 

Ag.: Sven Leonard Formander f. 20/12 03. Son till 
Johan Leonard Formander o. h. h. Augusta t. Carlsson. 
Gift 31 med Gunborg Linnea f. Ahlin. Barn: Gbte f. Aspetorp 

Postadr.: Stj&mhov. Tel US. 

Areal: Total 29 har, darav 19 aker, 10 skog. Tax.-v. 
20.400. 

Jordart: Lera o. mylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Overv. barrskog. Manbyggn. omb. 1905. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1890, restaur. 1936. 2 hastar, 1 
unghast, 8 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 20 hbns. Area- 
len till storsta delen tackdikad. Garden inkbptes 1922 
av nuv. ag. 

Ag.: Ernst Elias Andersson f. 4/4 18B5. Son till 
Gustaf Vilhelm Andersson o. h. h. Maria f. Jansson, 
Gift 22 med Gerda Sofia f. Andersson. Barn: Brlta 
f. 24, Stina f. 29, GSsta f. 33. 

Ag.: Kyrkovard, led. av kyrkorad. o, skolstyr. MedL 
av Stjarnhovs hushallsforen. Olliisa gard 

Postadr..- Stjiirnhov. Tel. 10. 

Areal: 100 har aker, 222,5 skog. Tax.-v 112 000 

Jordart: Lera, nagot dyjord. Skogsbest.: Rarr- c>. 
delv. lbvskog. Manbyggn. uppf. 1870 EkonomibygKn. 
uppf. samtid. med manbyggn. 9 hasiar. 2 unghiLstur. 
45 kor, 10 ungdjur. Garden har varit i siaktfin sedan 
1896 da firman Brodema Haage overtog gArdon. 

Ag.: Georg Wilhelm Haage f. 1898. Son till Johan 
Haage o. h. h. Signe f. Walstrom. Gifl mpd Dagny i. 
Almgren. Barn: Gunvor, Inger. 

Ag. : Civilingenjor. 5116: i barn 
Postadr.: Bjornlunda. Tel. 1 Ollbsa. 

Areal: Total 30 har, darav 10 aker, 20 skog. Tax.-v. 
12.200. 

Jordart: Lerjord o. latt jord. Skogsbest,: Barr- o. 
delv. lovskog. Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. 
uppf. 1875. 2 hastar, 6 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 60 hons. 
Garden till slakten 1928 genom kbp av nuv. ag. A gar- 
den finnes sag o. kvarn, som uppfordes 1928—29, tax.-v. 
ar 23.000. Kvarnen har funnits a garden i minst 400 ar. 

Ag.: Carl Isidor Westerberg f. 26/4 1895. Son till 
Johan August Westerberg a. h. h. Matilda f. Lov. Gift 
20 med Ingeborg f. Hagg. Barn: Olle f. 21, Lars f. 23, 
Ingegerd f. 25, Nils f. 27, Stina f. 29, Karin f. 35. GRODINGE 
Grodinge OROniNOJl «oo«en omfattar den del av Svartlosa 
harad sorr nftr fram till Hjmm.rfjardens forerenlngar 
Kaa E - onl. mdl.fjardarna. Don .tracker il; darilran 
med Ulrlk. m.ndro .kcr„.«It.r ocn b.rg.kdllar till den 
-Oja akoK^en Palamalm 1 »»'«'■ -"»™ » r "'''«" 
l„„ m Han.cd.nvs .kogatrakt. Del kr en ulpraflad 
akerbruk.bygd m.d talrika nerraardar. 

Forr.n-.innen: Ske,.p.- o«h andra MnnMlUn-ngar 

Han jllmte hogar vid Skarldnda gird, andra gravhd- 

». flpnUdu. «a»>ni vld Norma I.el.ta o.h Viad EJ 

nn-dre an 6 runstenar Sro antecknade fran aocknen. 

Area!' 116,64 kvkm. Enligt 1938 are fastigheta- 

„„. ,,„« Bh „lker 42 1 tent ocbtradgard, 16.9 .littering, 44,8 kultl.er.d b.te.ing, 

taxerrng ar .govrdden. 2 .™. 5 J>" ^ *J*J , 6vrl „„» jcrdbmk.vlra,: 3.671.460 It. I iordbmk.- 

'""loTn.n, ."nfn fdreknmm.r ,.m -Grod.ung." 1383. D.t ar ..nnollk. U> -J"*"— * *»* 
,,«n." mTnpv,. a.t omrld.t „lr„..f kyrkan ,„ g»ng lnn.ha.la av i.tllngarn. 1.1. .» man « n.mn 
Grode eller nagot liknande. Grodinge bildar eget pastorat. 

K^L S vissa delar av grasten, vilka stamma fran den aldre medeltxden. En marklig bonad, sanno- 
likt fran tiden omkr. ar 1300, har forts harifran till statens lustonska 

Kyrkoherde: Forslund, Karl Erik Wilhelm. 
Bjorndammen 

Postadr.; EUUowita. 

Areal: Total 18,5 har, darav 9,5 aker, 9 hagmark. 
Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Lera, svartmylla o. sandmylla. MaEbyggB. 
uppf. 1840. Ekonomibyggn. uppf. 1929. 2 hastar, 6 
kor, 1 ungdjur, 2 svin, 50 hons. Garden till slakten ge- 
nom arrende i biirjan av 1800-talet. 

Ag.: Greve Carl Bonde. 

Arr.: Karl Lundins stbh., bestaende av ankeliu EBB 
Lundin f. Andersson samt barnen: Ivar o. Nils. 
Postadr.: Grodinge. Tel. 61. 

Areal: Total 31,5 har, darav 26,5 aker, 5 hagmark. 
Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Lera, svart- o. sandmylla samt dyjord p4 
lerbotten. Manbyggn. uppf. omkr. &r 1700. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. ar 1800. 4 hastar, 10 kor, 3 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten i 
arrende 1932. 

Ag.: Hjalmar Eckerstrom. 

Arr.: Stig Carlsson f. 1885. Gift 09 med Hulda t 
Carlsson. Earn: Helge, Hilding, Vera. 

Arr.: Medl. av R. L. F. GRODINGE 
Brota 

Postadr.: GrQdinge. Tel. 68. 

Areal: Total 40 har, darav 10 aker, 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.600. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest: Barr- a. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. orakr. 1860. Ekonomibyggn. 
uppf. 1860—80. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
ett 15-tal hens. Garden har varit i slaktens ago sedan 
biirjan av 1750-talet. 

Ag.: Karl Nilsson o. Emil o. Signe Jansson. Barn 
till Nils Erik Jansson o. h. h. Emma Elisabet t. Jo- ■ukar 


Brota 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 40 har, darav 11 aker, 29 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.100. 

Jordart: Sandbl. lerjord o. sandjord. Skogsbest: 
Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf- omkr. 
1885. 2 hastar, 6 kor, 3 ungdjur, 2 svin, ett 20-tal hdns. 
Garden till slakten 1938. 

Hg.: Glaes Henrlk Bolin f. 23/9 15. Son till Henrik 
Bolin o. h. h. Erine f. Hermansson. Gift 38 med Ruth 
f, Andersson. Dalsta 

Postadr.: Grodinge. Tel. 36. 

Areal: Total 35 har, darav 17,5 aker, 17,5 skoga- o. 
hagmark. Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Sandbl. lera. Skogsbest,: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1921. 3 
hastar, 12 kor. 3 ungdjur, 4 svin, hdns till husbehov. 
Garden till slakten genom arrende 1917 o. kop 1921. 

Ag.: Johan Andersson f. 1887. Son till Johan F. An- 
dersson o. h. h. Emma Andersdotter, Gift 12 med Anna 
f, Pettersson, Barn: Sven, Evert, Marta. 

Ag.: Suppl, i skolstyr. o. komm.-fullm. Eldtomta Hage 

Postadr.: Eldtomta. 

Areal: Total 23 har, darav 11 aker, 12 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 1936. 2 has- 
tar, 7 kor, 2 ungdjur, 1—2 svin, ett 30-tal hdns. Gar- 
den till slakten 1924. 

Ag.: Karl Johan Andersson f. 26/6 1872. Son till 
Anders J. Karlsson o. ii. h. Anna. Gift med Anna f. 
Johansson. Barn: Ragnar, Osten, Alrik, Rut, Gurli, 
Lisa, Erik, Judith. GRODINGE Enbacken 

Postadr.: Eldtomta. Tel. 10. 

Areal: Total 8,5 bar. darav 6 aker, 2,5 skogs- o. hag- 
mor-lt Tax -V 9.300. 

Jordartr Svartmylla pa lerbotten. nagot lerjord 
Skoesbest ■ Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 
1850-talet,' tillb. 1928, Ekonomibyggn. uppf. 1900-30. 
1 hast, 4—5 kor, 2 ungdjur, 2—3 svm, ett 60-tal hons. 
Garden till slakten 1925. 

a £ ■ Thure Algot Oster f. 28/4 1888. Son till Gustav 
Oster'o. h. h. Vilhelmina Karlsdotter. Gift 23 med 
Selma f. Pettersson. Fornkullen 

Postadr.: Eldtomta. 

Areal: Total 10 har, davav 6 aker, 4 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 
aret forut. 1 hast, 4 kor, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten 1934 genom kop av nuv. ag. 

Ag.: Osten Andersson f. 08. Son till Karl Johan An- 
dersson o. h. h. Anna f. Johansson. Gift 35 med Marta 
f. Eklund. Barn: Margit, Gota. 

MMttfitl 


Ijfnl 


-E^ 

Grbdinge, Erstalund 

Postadr.: Tumba. uppf. 1840. i hast, 2 kor, 2 svin, 30 hons. Nuv. ag. 
har nyodlat 2 har jord. Garden till slakten 1830. 

Ag.: Carl Denis Rosenqvist f. 1877. Son till Karl Jo- 
han Rosenqvist o. h. h. Johanna f. Jansson. Gift 17 
med Hildur Emilia f. Odman. Barn: Britta, Eva, Bo. 

Ag.: Kyrkogardsvaktmastare. 
Gustavsberg 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 24 har. darav 8 aker, 16 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Svar"..iiyi: a pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1840, restaur. 1932. 
Ekonomibyggn uppf, :O0i 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 
2 svin, ett 20-;;.: hons Garden till slakten 1927. 

Ag.: Erik Em. Karlsson f. 18/5 1877. Son till Karl 
Erik Karlsson o. h. h. Johanna Augusta f. Andersson. 
Earn: Anna, John. Gift 12 med Karolina f. Erikss 
Haga 

Postadr.: Griidinge. Tel. IS A. 

Areal: Total 88,5 har, darav 13,5 aker, 75 skogs- o. 
hagmark. Tax, -v. 59.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten samt sand- 
mylla. Skogsbest. :'Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1922. Ekonomibyggn. uppf. 1920—22. 8 hastar, 23 kor, 
9 ungdjur, 7 svin, hons till husbehov. Garden till slak- 
ten 1790. 

Ag.: K. P. Eriksson f. 1867. Son till Erik Darsson 
o. h. h. Maria Ersdotter. Gift 1888 med Anna f. Klas- 
son. Barn: Lars Erik Sandberg. 

Ag.: Har varit namndeman sedan 1910. led. av komm.- 
fullm. samt komra.- o. pens.-namnd., f. d. led. av vag- Hagen 

Postadr..- Griidinge. Tel. 12 B. 

Areal: Total 109 har, darav 29 aker, 80 skog. Tax. -v. 
39.000. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 1912. 3 hiLs- 
tar, 12 notkreatur, 3 svin, 15 hb'ns. Garden till sliik- 
ten 1918. 

Ag.: K. P. Eriksson. fSe vidare Haga.) 

Brukare: Lars Erik Sandberg. Son till ag. Hagalund 

Postadr.: Griidinge. Tel. 50. 

Areal: 0,5 har trgdg. o. park. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Sandmylla, Skogsbest.: Barr- o. bjorkskog. 
Manbyggn. uppf. 1929, restaur. 1936. 1 ko, 70 hons. A 
egend. drives tradgirdsrorelse o. honsfarm. Garden till 
slakten 1929 genom kop. 

Ag.: Gustaf Valfrid Johansson f. 5/1 1895. Son till 
Carl Johan Carlsson, dod 03, o. h. h. Anna f. Nilsson. 
Gift 27/11 23 med Vendla Pettersson f. 25/3 1899. 
Barn: Birger f. 2/3 24, Ake f. 31/1 26, Gudrun f. 24/3 
38. 

n Stock- / Hui 
Postadr. Griidinge. Tel. Ji9. 

Areal: Total 105 har, darav 30 aker, 75 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 48.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla p4 lerbotten samt sand- 
mylla o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1890. 2 has- 
tar, 15 kor, 10 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten 1886. Den brukas av Kagnar Johan 
Hedlund. 

Ag.: Karl Johan Hedlunds stbh., bestaende av anke- 
fru Anna Hedlund f. Sjoberg samt barnen: Ragnar, 
Tyra, Anna o. Maria. 

Ragnar Hedlund ar sekr. i B. F. Han driver torv- 
strofabrik o. sSgverk, 
herrgardshusen finnas annu kvar insprangda i 
stadsbebyggelsen, som gatt ut over dess mar- 
ker, dess skogar och akrar, angar och fait. 
Andra typiska stadsbebyggelser pa fordomti- 
raa jordbruksomraden ar Sbdertbrns villastad, 
Trangsund, Stuvsta— Huddinge, Tumba, Rbn- 
ninge och andra orter utefter sodra stamba- 
nan. Men aven langs Nynasbanan och at nord- 
ost mot Nacka och Saltsjbbaden, at bster kring 
Tyreso och Dalaro, samt aven i sbder kring 
Nynashamn har bebyggelsen inte minst under 
de senaste aren tagit lavinartad fart, sarskilt 
sedan sportstugerdrelsen vuxit ut. Och vad 
all denna bebyggelse, vare sig det nu ar fraga 
om permanenta bostadshus eller sportstugor 
och sommarstallen, betytt for landskapets ka- 
raktarsfbrandring ligger i oppen dag. 

I sodra delen av halvdn finnes dock annu 
mycket kvar av den gamla, uraldriga och for- 
namt aktsvenska landsbygdskulturen. Dess- 
battre ha utlbparna fran huvudstaden, den 
alltmer okade bebyggelsen, icke helt utplanat 
denna kultur ens i norra och nordvastra delen. 
Overallt i hela Sbdertorn finner man ocksa 
talrika lamningar som visa att kulturen har gar mycket langt tillbaka i tiden. Man kan 
folja den skede efter skede fran den aldsta 
stenaldern och fram till vara dagar. Man har 
namligen bl. a. vid Erikslund och Eangsta i 
Sorunda, Djursnas i Osmo och Alta i Nacka 
socken patraffat boplatser anda fran stenal- 
derns dagar. Det finnes en rad fornborgar 
och talrika runstenar samt likaledes en hel del 
gravsattningar av olika slag. Mellan Vaster- 
haninge och Osterhaninge kyrkor ligger ett 
gravfalt, som av vetenskapsman anses for ett 
av Sveriges stdrsta och dar i skogens skydd 
finnes hundratals attehbgar, stens attain gar 
och bautastenar. Bronsalderskulturen i nuva- 
rande Stockholms Ian tycks t. o. m. ha haft sin 
hbgborg just i Sbdertornsdelen, inte minst i 
Sorunda socken och den omkringliggande byg- 
den. Fran jarnaldern fore Kristus aro fyn- 
den relativt fa och obetydliga, medan daremot 
den romerska jarnaldern lamnat spar efter 
sig i form av s. k. brand- och skelettgravar. 

Sodertbrnsbygden var, jamte det egentliga 
Sbdermanland och det bvriga nuvarande Stock- 
holms Ian, mer eller mindre huvudbygden for 
det datida Sverige. Det maktiga krigarfolk GRODINGE 
Husby 

Postadr.: Grodinge. Tel. 20. 

Areal: 40 har aker. Tax.-v. 50 500. 

Tordart- Huvudsakl. lerjord, nagot sandjord. Man- 
b,S > %S- £m &■** uppf. 1875, loge o. stall 
1901 5 nLtar, 15-18 kor, 4 ungdjur 1 tjSr, 3-4 
svin ett 40-tal hons. Garden till slakten 1 arrende 
1907 genom nuv. arris sviirfar. Nuv. arr. overtog ar- 

re l d g et Grosshandlare Karl Soderberg, Stockholm. 

Arr • Carl Abrahamsson f. 10/4 1879. Son till Gustav 
Abrahamsson o. h. h. Matilda f. Svensson. Gift 03 med 
Jenny Matilda f. Larsson. Bam: Hillevi, Ingrid, Mar- 
git, Ester, Ruth, Svea, Maj Eritt. 
Iselsta 

Postadr.: Grodinge. Tel. 33. 

Areal: 15 har aker, resten skog o. hagmark. Tax.-v. 
27.200. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1911. Stall o. ladug. uppf. pa 1880-talet, 
loge 1S76, magasin tidigare. 3 hastar, 8 nStkreatur, 
2 svin. Garden agdes pa 1860-talet av Nils Erik Jams- 
son, som eftertraddes av sonen Johan Erik Nilsson, 
gift med Anna Margareta f. Jansson. Dennes son, nuv. 
ag., tilltradde 1931. Pa agorna ha gjorts fornfynd. 
bl. a. ha hittats tvenne stenyxor. 

Ag.; J. L. Nilsson f. 1877. Gift 13 med Regina Eli- 
sabet f. Jansson. Bam: Verner. Iselsta 1 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 77 har, darav 12 aker, 65 skog. Tax.-v. 
13.400. ■ 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
akog. Manbyggn. uppf. 1895. Ekonomibyggn. uppf. 
1875. 2 hastar, 6 notkreatur, 3 svin, 20 hons. Garden 
har varit i slaktcns ago sedan omkr. ar 1700. Den bru- 
kas av ag. o. dennes broder Johan Gustav Nilsson. 

Ag.: Carl L. Andersson f. 1880. Son till Nils Olov 
Andersson o. h. h. Anna Kristina f. Pettersson. Gift 
05 med Hulda Emelia f. Abrahamsson. Bam: Elsa, 
Erik. EIna, Evert, Ingrid. Blrger, Carl. Klippsta 

Postadr.: Tumba. Tel. ■ Ol odiiUJC. Areal: Total 77,5 har, darav 42,5 aker, 35 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 36.000. 

Jordart; Lerjord o. svartmylla p4 lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1840—50, 
restaur. 1920. Ladug. o. stall uppf. 1884, loge 1910. 4 
hastar, ett 20-tal kor, 6 — 8 ungdjur, 1 tjur, 2 — 3 svin, 
ett 30-tal hons. Traktordrift. Garden till slakten 
1879, da den kSptes av nuv, ag:s fader. Nuv. ag. over- 
tog den 1905. Nuv. arr. tilltradde 1932. 

Ag.: Anders Petter Larsson f. 1869. Son till Lars 
Olof Olsson o. h. h. Inga Kristina f. Larsson. Gift 
1894 med Selma Kristina f. Oberg. Bam: Agda, Signe. 

Ag.: Led. av kyrkorad., f. d. led. av komm.-namnd. o. 
skolrad. m. m. 

Arr.: Birger Lindroth. Svarson till ag. Gift 19 med 
Agda f. Larsson. Barn: Borje, Tore, Lars, Tage, Ing- 
Postadr.: Grodinge. Tel. S. 

Areal: Total 500 har, diirav 150 ilker, resten skog. 
Tax.-v. 183.500. 

Jordart: Latt lera. Skogsbest.: Barrskog. Djurbe- 
sattn.: 7 hastar, 80 notkreatur. 

Huvudbyggnaden ar uppford 1731. Den. var tidigare 
flygel till en huvudbyggnad, som nedbrann 1923. Eko- 
nomibyggnadema aro byggda omkring 1900. 

Kagghamra var fram till 1856 under atten Wattrajig 
fbrenat med g&rdama Stora och Lilla Uringe, Byrsta, 
Eldtomta, Viad, Olberga och Sibble i Grodinge socken 
samt Frblunda, Skogstorp och Norra Stutby i Sorunda. 
Det utgjorde dS huvudgfird inom detta egendoms- 
komplex. Av greve Bondes arvingar s&ldes garden det 
namnda first till grosshandlare A. Tyden, som redan 
pifoljande ar overlat den pa handlande Wilhelm UI1- 
berg. Dennes eftertradare var grosshandlare Cavallin, vilken uppfdrde den 1933 nedbrunna huvudbyggnaden. 
Han eftertraddes i sin tur 1895 som gardens agare av godsagare Drakenberg. Aren 1897 — 1906 agdes gSr- 
den av godsagare Birger Carlsson, som eftertraddes av v. haradshdvdingen F. Stoltz. Ingenjor R. " 
som inkdpte Kagghamra 1916, innehade det till 1925, da det koptes av kammarskrivare G. LofstGdt, 
redan aret darpa avyttrade egendomen till nuvarande agaren. 
Ag.: Doktor Olof Arrhenius. 

Korsnas, Karsund 

Postadr.: Tumba. Tel. 25 Grodinge. 

Areal: 18 har aker. 

Jordart: Sandjord, en mindre del lerbl. jord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Djurbesattn. : 2 hastar, 8 kor, 
3 ungdjur, 1 tjur, 7 svin, ett 100-tal hons. 

Huvudbyggn., som ar av reveterat tra, ar byggd 
1901 — 03 efter ritningar av davarande ag., friiken Th. 
Siftrnius, men ryrrjra-i atskilliga fasta inventarier fran 
aldre tid, sasom panel av kyrk banks dorr a r fran 1600- 
talet i matsalen, antika dbrrar o. mariebergskakelugnar, 
liksom aven antika mSbler o. slaktportr£tt. 

Stall uppf. 1936, bvr. ekonomibyggn. tidigare. 

Egend. bildades 1901 genom avsondring dels fran 
Malmsjo o. dels fran Nolinge. da froken Sirenius kopte 
den. Ar 1918 overtogs den av nuv. ag. Nuv. arr. over- 
tog arrendet 1939 efter sin fader, som innehaft det- 
samma sedan 1924. 

Ag.: Greve Reinhold Stenbock. 

Arr.: Lars Wastesson f. 22/5 07. Son till Anders 
Wastesson o. h. h. Hanna f. Vesterling. 

Arr.; Kassor i Grodinge S. L. U.-avd. Postadr.: Eldtomta. Tel. SB. 

Areal: Total 51,5 har, darav 34 aker, 16,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten samt sandbl. ler- 
jord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1932. Ekonomibyggn. uppf. 1938. 4 hastar, 2 unghas- 
tar, 1 travhiist, 15 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 3 ungtjurar, 
c:a 125 hons. Garden till slakten 1B37. 

Ag.: Ingenior Ragnar Nilsson. 

Forvaltare (sedan . 1938) : Erik B. Rydell. GRODINGE 
Malmbro, Sjovreten 

Postadr.: Twnba. Tel. SI Grodinge. 

Areal: 21,5 har aher. Tax.-v. 24.000. 

Jortart- Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 

rtJltaSnn. oppf. omk, 1890 Ladug. o. loge 

upSf 1885, stall 1928. 3 hastar, 10 kor, 3 vmgdjur 1 

r VVvln ett 25-tal hons. Garden till slakten 1927. 

s. ■ Fru Elln Wasastiema. Malmbro. 

Ifr ■ Johan Gustav Svensson f. 26/11 1867. Son till 
Sven Gustav Eriksson o. fc. h. Anna Maria Gift 1891 
med Anna Hildegard ft Lundgren. Bam: Verner, Axel, 
Helfrid, Jenny, Dagmar. 
Malmen 

Postadr.: Eldtomta. 

Areal: 3,5 har aker samt hagmark. Tax.-v. 6.400. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. c:a 200 ar gammal. 
Ekonomibyggn. uppf. ar 1900. 1 oxe, 3 kor, 1 svin, ett 
15-tal hons. Garden till slakten i arrende omkr. 1845 
genom nuv. arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 1905. 
Garden tillho'r Horningsholm. 

Ag.: Greve Carl Bonde. 

Arr.: Karl Oskar Enkvist f. 8/5 1859. Son till Karl 
Erik Enkvist o. h. h. Ulrika f. Osterberg. Gift 09 med 
Lovisa Susanna f. Nilsson. Barn: Greta, Signe, Elsa. Malmsjo 

Postadr.: Tumba. Tel. 95. 

Areal: Total 262 har. darav 75 aker. rr-sten skog. 
Tax.-v 147.600. 

Jordhruket ar utarrenderat. 

Huviicbyggr.aden b6rja<Se uppfOraa pA 185(1- talet mJi 
(ulltjordades :k:)6 sami rencveradea och forsags med 
nya vcrar.dor 1908. Ett aldrt: riirps de login frsn bSrjan 
av 1700-talet finnes fcvar, Magaslnet ar byggt 1S57 
och ladugArden Ullkom 1909. 

MaJmajS kallades til; er. utirjan Malma gArd, Under 
medel'.den agdcs den bl, a. av Ilalsteen ar 1383, Henrik 
Niklisaon 141.1 1422 och I4B0— 1496 »v bishop Con red 
Rogge i Strangnas. I!i46 bade den kommlt till Gustav 
Vasa, som agdi: dpn till sin ilisd, varefler den tigiies av 
Erik XIV cich Gustav 1 1 Ado'J och si-dan iivcrgick till 
Kronan 1G42 kiip'.es egendomen av hovmarskalken 
Claes Stjen.sknld. som kallade don Malmsjo <>t:h gjorde 
srgick den till hn radshovdinjrai ]<; n , ;{ : - rr.:. K< ■< :,hjH;:. IK**. Implcs <\et\ av lands- 
Low.sin och kom genom gifts med dottern Knslir.a till ov.Tstelojtiiaiiten F J Crusnbjorn, 

lojtnanten Poter Cruscbjem avled. Dennea ajika Katarina, 

slakt riPt fM.v wr'«;"i™""'n """ "-" ," m sin sv ' H ' rs sonson Nils VOhcIm sirale af Ekiia, inom 

v„ S . pLt nlZl rV h I nuvarande agaren kb'pte det 14 mars 1S07 fran herr Josef W, Engvall. 

1858 Bernadotte, greve av Wisborg, f. 1859. Gift 15/3 1888 med Ebba Munck af Fulkila f. 24/10 
den till 
hiivdingt 

i vars slakt den stannade till 1880, da nan;. 

omgift Bohrman. db'd 1882, testamenterade godset till 
Marieberg 

Postad-T.; Titmba. Tel. SS. 

Areal: Total c:a 1.800 har, darav 450 aker, 1.250 
skogs-, hag- o. dvr. mark. 

Jordart: Huvudsakl. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Djurbesattn. : 32 hastar, 16 
tjurar o. ungtjurar, 170 kor, 120 ungdjur. Fdr driften 
finnas tva traktorer. 

Huvudbyggnaden uppfordes 1935. En aldre huvud- 
byggnad nedbrann 1883. Dess tvenne flyglar av tra, 
uppfflrds pa 1700-talet, kvarsta dock. I den ena av des- 
aa markas tvi antika kakelugnar med Wattrangs och 
Bondes vapen. Ekonomibyggnaderna aro uppforda un- 
der aren 1927—28. 

Garden ar kand sedan 1400-talet. Den agdes pS. 1470- 
talet av vapnaren Johan Pedersson (tva bjornramar) 
till Uttringe. Pa 1670-talet innehades den av assessorn 
Lvled 1688. Den indrogs vid reduktionen till Kronan. Den 
i ar 1717 gjorde Marieberg till fideikommiss, varvid egen- 
_ Vid dennes ddd 1749 arvdes den av sonen kammar- 
i Karl Gustaf Wattrang och vid dennes dod 1796 av dennes son ryttmastaren Nils Karl Wattrang. Da 
den sistnamnde ar 1827 dog barnlds, tillfdll Marieberg hcvmarskalken friherre Klas Rudbeck enligt Kungl. 
Maj:ts beslut. Vid sin dod 1874 eftertraddes han av sin son kammarherren Thure Gustaf Rudbeck och efter 
dennes ddd 1895 av dennes son Claes Rudbeck. Sedan fideikommissnaturen upphdrt, slides godset ar 1916 
av den sistnamnde till herrar Abenius och Schinkel. Ar 1918 fb'rvarvades del av den nuvarande agaren fran 
A,-B. Skogs egendomar. 

Ag. : Grosshandiare Karl Soderberg. 
Forvaltare: David Delqvist. 
Bokhfillare: G. Fridgren. Erik Rosenhjelm till Malmsjo m. fl. gardar, vilken 
inlostes emellertid av piesidenten Johan Wattrang, so 
domen overtogs av sonen lagmannen Karl Wattrang. 
Postadr.: Tumba. Tel. kk Grading?. 
Areal. Total 600 har, darav 1]0 aker, resten skogs- 
o. hagrnnrk. Tax -v. 202 900. 

Jordart: I.ermylia. Skogsbest.. Barr- o. Idvskog. 
Djurbesattn .: 15 hastar. 80 notkrratur, 30 far. Till 
garden h(Sra goda fiskevatten. 

Huvudbyggraden nppfordes trohgen pa 1600-talet. 
Den har flera ganger om- och tillhyggta samt restaure- 
rades 1905 och 1930 av nuvarande agaren Den ar del- 
vis av tra och delvis av slen, ;nrymmcr flirra vackra 
antika kaktOugr.ar och har er. flyge] av tra i tva va- 
ningar, troligen uppftfrd pS 1600-LaJet, sami omgives av 
LradgArii och en 2.5 har stor park, Rkonomibyggnader- 
na ha tillkommit under bdr]an av 1900-talet. 

Pa egendomcns agor flnnes en ar 1861 upplarkt 
malmfbrekiirr.st Vidare markas ett anlal fomgravar. 
Garden omnamnes redan 1323. Den doneradi-s under n.eceltiden till en del tiii Botnyrna kyrka men indrogs 
1527 till Kronan. worn 1628 salde den s la thai la rim 1'eder Ntlsson Gyllenax. Efter magen David Struss- 
flyehts dod 1672 rivertog* egM-.d.Jint-ii av Gyllenax' brorsoQ Hssessom Nils Johansson Rosenflycht, vilken overlat 
den till nksradet Rrik Fleming av \&is. Vid den smLnarr.ndfrs dod 1679 arvdes den av dottem Maria Kristina 
Fleming. 1743 uv hi-nnes syssling, gif: med kapte::on Go^an^' E-'lerr.ing, och vid den sistnamndes ddd 1756 av 
dennes mag majoren Gustaf Miles Fleetwood Godset ko:r. sedan till Rikets standers bank, kdptes 1787 av 
auditiiren Ekstrom, frfin vilken det kdptes av laudshSvdingen J A. Cronstedt. Senare agare hava varit: 
fru Inga Maria Satherberg, protokollsekreioin-vn Daniel Montelius, slottsfogden Marten Wihlberg, polske 
buntmakaren Frans Mil:.;!;.. godsagareo V. A. Rergman. grosshandlaren Karl Sirenius, brukspatronen Albin 
Wasastjerna, grosshandlaren G, Erstad, jaguifistaren .1. Barthelson. 

Ag. (sedan 1930): Byggmastare Olof Marr<:.s^on f. 1«73. Son till lantbrukaren Marten Hansson o. n. h. 
Johanna f. Bjork. Gift med Signe Charloil 1 Svenason. Bajm Nils, Hanna, Erik, Signe, Karin. GRODINGE iiSllir 


~k 
^4^dtts 


WiS—J^B! 


m. E 
%, X, "'" Norrga 

postadr.: Grodinge. Tel. 11. 

Areal- Total 204 har, darav 44 aker, 160 skogs-, hag- 
o ovr mark Tax.-v. 67.800. 

"jordart- Huvudsakl. lerjord. Skogsbest: 3/4 barr- 
skog, 1/4 15vskog. Manbyggn. 120 ar gamma! restaur^ 
1897. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1885 5 taitstar, 18 
kor 6 unediar I fjiii". *U 30-tal hons ' Garden till slak- 
ten'lSSO genom Itop av nuv. ag:s svarfar. Nuv. ag. 
bvertog elend. pa arrende 1900 o. kbpte den 1923. 

aet -Lars Erik Nilsson f. 6/4 1875. Son till Per Nils- 
son oh h Anna Olsdotter. Gift 1899 med Anna Maria 
f Karlsson. Barn: Erik, Martha, Astrid, Thyra. 
Norrga 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 47 har, darav 12 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest,: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1845, flygeln 1895. Ekonomibyggn. uppf. 
1915 o senare. 4 hastar, 14 notkreatur, 2 svin. Garden 
har varit i slaktens ago under 160 ar. Nuv. ag. har 
overtagit den efter sin farbroder Jan Erik Jansson. 

Ag.: Karl Viktor Eriksson f. 1868. Son till J6ns Erik 
Andersson o. h. h. Anna Lovisa f. Andersson. Gift 
1898 med Augusta Josefina f. Olsson. Bam: Karin. 
Greta, Gunnar. 

Ag.: Arrend. o. brukar Norrga Norrgard om 20 har 
4ker. 
Postadr.: Grodinge. Tel. 16. 

Areal: Total 30 har, darav 10 aker, 20 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Lera samt svart- o. sandmylla. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1880. Ekonomi- 
byggn. uppf. samtid. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
40 hons. Garden till slakten 1717 genom Ebbe Ehbes- 

Jlg.: Ivar E. R. Larsson f. 1891. Son till Johan Erik 
Larsson o. h. h. Vilhelmina f. Andersson. Gift 16 med 
Hedvig f. Karlsson. Barn: T.ill y, 

Ag.: Kassor i E. F:s s:n.-avd., sekr. o. vice kassbr i 
byggnadsforen. GP.ODINGE 
Norrga kvarn 

Postadr.: Grbdinge. Tel. 7. 

Areal: 4 har alter, 35 skog. Tax. -v. 26.500. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-talet. EkonomibyggiL 
uppf. 1890, kvarnen 1895. Kvarnen ar forsedd med 
2 par stenar, har fullstandigt valsverk o. utsadesrenseri. 
1 hast, 3 notlcreatur, 4 svin. Fran 1901 arrend. kvarnen 
av Carl Henning Olsson. Efter hans ddd 1909 overtogs 
arrendet av stbh o. 1924 kbptes kvarnen av nuv. ag. 

Ag.: Fru Ida Sofia Olsson f. Guatafsson samt barnen: 
John, Bror, Carl o. Alvar. I. S. O. anka efter C. H. 
Olsson (dod 09). Norrga Norrgard 

Postadr,; Grodinge. 

Areal: 9 har aker. 20 skog. Tax, -v. 11.200. 

Jordart: Lermylla KkugsiicsL: Rarr- o. Ibvskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. Ar 1900. Fkonomibyggn. uppf. 
pa 1870-talet. Garden har med visshet varit i si Si k tens 
ago sedan 1764. fr'orsta kanda ag. Sro Erik Jon f. pft 
garden o. h. h. Maja-St::iK. vilkn ef'ertrfiddes av svar- 
sonen Anders Pettcr Jonswon o, h. h. Anna-Maja. Gar- 
den Svergick darefttr till drras son Karl Aug. Anders- 
son, dSd 1934, gift med Anna Knstlna (. Eriksson, bamr 
Karl Einar (gift med ,\va I.ovisa f. Ancersson. burn: 
K5U). 

Arr.: K. V. Eriksson. 
Postadr.: Eldtomta. Tel. 37. 

Areal: Total 23 har aker. Tax.-v. 30.800. 

Jordart: Svartmylla pi Ierbotten samt sandmylla. 
Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf, omkr. 
ar 1700. Ekonomibyggn. uppf. samtid. 3 hastar, 15 
kor, 2 ungdjur, 6 svin, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1748. 

Jig.: Ernst Martin Larsson f. 1895. Son till Lars 
Erik Larsson o. h. h. Anna Larsdotter. Gift 19 med 
Edit f. Jansson. Barn: Lennart. 

Ag.: Medl. av B. P. Nas 

Postadr.: Eldtomta. Tel. 21. 

Areal: Total 18 har aker. Tax.-v. 19.100. 

Jordart: Sandmylla o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. Si 1800. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. ar 1800 o. 1902. 3 hastar, 8 kor, 
4 ungdjur, 3 svin. 60 hons. Garden till slakten i ar- 
rend e 1873. 

Jig.: Greve Carl Bonde. 

Arr.: Erik Larsson f. 1892. Son till August Larsson 
o. h. h. Emma f. Kailsson, Gift 16 med Hulda f. An- 
dersson. Barn: Folke. Olle, Ingrid, Ake, (Anna-Mari). GRODINGE 
Nas 

Postadr.: Eldtomta. Tel. 17. 

Areal: Total 39 har, darav 14 &ker, 25 skogs- o. hag- 
„.-!, Tax-v. 18.300. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: BamfcOg. Maa- 
bytgn uppf. omkr. ar 1600, renov. 1933 Ekononu- 
by|S uppf. 1931- 2 hastar, 8 kor. 2 ungdjur ,3 svm. 
2 fiT hdns till husbehov. Garden har varit i siaktens 
ago sedan slutet av 1600-talet. 

V . Ture Anderssons stbh., bestaende av ankefru 
Hanna Andersson t. Eriksson samt barnen: Martin o. 
Nas 

Postadr.: Eldtomta. Tel. 18. 

Areal: Total 36 har, darav 12 aker, 24 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 17.400. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten samt sand- 
mylla Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1897 Ekonomibyggn. uppf. 1883. 3 hastar, 1 unghast, 
8 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 60 hdns. Girden till slakten 
177:-; g-r-nom Lars Larsson. 

Ag ■ Carl A. Larsson f. 1886. Son till Anders Fetter 
Larsson o. h, h. Karolina f. Pettersson. Gift 12 med 
Anna f. Linden. Bam: Ejnar, Karin, (Anna-Eritta). 

Ag.; Led. av tax.-namnd., f. d. led. av komm.-namnd. l'onla/lr.. EMta/nta. Tel. 7. r 9 aker, 20 skogs- o. hag- Areal: Total 29 h 
mark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf, 1881. Ekonomibyggn. uppf. 
1901. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 4 svin, bons till hus- 
behov. Garden till slakten pa 1800-talet genom Carl 
Johan Oberg. 

Ag.: Carl Emil Larsson f. 1875. Son till Lars Olov 
Nelsson o. h. h. Anna Larsdotter. Gift 1897 med Hulda 
f. Johansson. Barn: Karl Gunnar, Hjalmar Ernst. 

Ag.: Led. av kyrkorAd., f, d. led, av tax.-namnd. 
4,5 aker, 14 skogs- Postadr.: Eldtomta. Tel. IS. 

Areal: Total 18,5 har, darav 
hagmark. Tax.-v. 9.700. 

Jordart: Svart- o. sandmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1906. Ekonomi- 
byggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 2 hastar, 8 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, hdns till husbehov. Girden till slak- 
ten 1748 genom Per Larsson. Nuv. arr. innehade garden 
till 1935, da nan salde den. 

Arr.: Erik Jansson f. 1895. Son till Lars Petter 
Jansson o. h. h. Klara f. Andersson. Gift 23 med Elvira 
f. Andersson. Barn: Sven. 
Postadr.: Eldtomta. Tel. Vaxeln. 

Areal: Total 13 har, darav 5 aker, 8 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.300. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1865. 2 
hastar. 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, ett 20-ta] hbns. Gar- 
den har varit i slaktens ago under c:a 200 ar. Fbrste 
kande ag. ar Anders Jansson, farfar till nuv. ag:s 
svarfar. 

Ag.: Karl August Karlsson f. 22/4 1866. Son till Karl 
Erik Andersson o. h. h. Sofia. Gift 1893 med Maria 
Charlotta f. Andersson. Earn: Marta, Martin, Agda, 
Elna, Rune. Nas 1, Hasthagen 

Postadr.: Eldtomta. Tel. 28. 

Area!: Total 8 har, darav 4 Aker, 4 skogs- o. hagmark. 
Tax.-v. 10.700. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1899. Ekonomibyggn. uppf. 
1930. 1 hast. 4 kor, 1 ungdjur. ett 20-tal hbns. Garden 
till slakten 1928 genom kbp av nuv. ag. 

Ag.: Ingenibr Olof Engkvist, Stockholm. 

Brukare: Axel Gustav Andersson f. 25/6 18S8. Son 
till Karl Gustav Andersson o. h. h. Karolina f. Nilsson. 
Gift 12 med Signe Ki-istina f. Gustafsson. Barn: Len- 
nart, Nils. Stina, Ingriri. Ruth, Karin, Maj-Lis. Rosenberg 

Postadr.: Tiuniba. 

Areal: Total 25 har, darav 8,5 aker, 16,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Ler- o. dyjord, nllgot sandjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lbvskog. Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomi- 
byggn. uppf. pS. 1890-talet. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, 
2 svin, ett 30-tal hbns. Garden till slakten 1928. 

Ag.: Karl Hjalmar Johansson f, 11/11 1893. Son 
till Johan Magnusson o. h. h. Ida Karolina f. Pettersson. 
Gift 24 med Emma Vilhelmina f, Persson. Barn: Ing- 
rid, Bernt. 

Ag. : Led. av komm.-fullm. o. komm.-namnd., skol- 
styr. o. halsov.-namnd., sekr. i Grodinge lokalavd. av 
R. L. F. Raby 

Postadr.: Grodinge. Tel. 35. 

Areal: Total 76 har, darav 16 aker, 60 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 30.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest,: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn. upf. 1878. 3 has- 
tar, 8 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 40 hons. Garden till 
slakten omkr. ar 1700. 

Ag.: Karl Julius Pettersson f. 1893. Son till A. P. 
Pettersson o. h. h. Hilda f. Andersson. Gift 21 med 
Elsa f. Pettersson. GRODINGE 
Raby 

poatadr.: Grodinge. Tel. S9. 

Areal- Total 210 har, darav 30 ftker, 180 skogs- o. 

o lovskog. Manbyggn. uppf. 1879 renov. 1922 Eko- 

n.-v-gn. uppf. 1871. 2 hastar. 9 kor, 3 ungdjur, hons 

Ml husbeliov. Garden till slakten 1749. 

Ag Erik A Eriksson f. 9/1 1879. Son Ml Jons Erik 
Andlrsson o h. h. Anna Andersdotter. Gift 09 med 
Viktoria f. karlsson. Barn: Hans, Bnta. Raby 

Postadr.: Grodinge. Tel. ft- 

Areal: Total 70 har, darav 10 aker, 60 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Lera o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1880. Ekonomibyggn. uppf. 1880 o. 
1905. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 2 svin, hons till hus- 
hehov. Garden innehades aren 1901 — 1911 av Karl 
Johan Karlsson. 

Ag.: Johan Nilsson f. 1882. Son till Nils Erik Jans- 
son o. h. h. Emma. Gift 11 med Sandra f. Carlsson. 
Bam: Karl V. Nilsson. 

Ag.: Medl. av B. F. o. R. L. F. Raby 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 38 har, darav 5 aker, 33 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.300. 

Jordart: Lera o. sandmylla pa lerbotten. Skogsbest: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1870. Ekonomi- 
byggn. uppf. samtid. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
hdns till husbehov. Garden till slakten omkr. &r 1800. 

Ag.: Jonas Fetter Jansson f. 1868. Son till Jan Erik 
Jansson o. h. h. Anna f. Jonsson. Gift 04 med Augusta 
i. Maclinsson. Barn: Edit. Pvistadr.: Ori-ilhuic. Tel. s. ) skogs- Areal: Total 60 har. darav 30 aker, : 
mark. Tax.-v. 32.900. 

Jordart: Lera, svart- o. sandmylla samt dyjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1870, senare omb. 
Bkonomibyegn. uppf. 1934, 2 hastar, 20 kor, 7 ung- 
djur, 10 svin, 50 hons. Traktordrift. Garden till slak- 
ten 1927. 

Ag.: Henry lindM f. 1894. Son till Elis Ldndhe 
o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 17 med Ebba f. Ryding. 
Postadr.: Eldtomta. Tel. 30. 

Areal: Total 24 har, darav 12 alter, 12 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest,: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1850, restaur. 1928. Ekonomibyggn. uppf. 
1927—28. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, ett 10-tal 
hons. Garden till slakten 1926. 

Ag.: Per Axel Johansson f. 25/6 1869. Son till Per 
J. Samuelsson o. h. h. Johanna Karlsdotter. Gift 1897 
med Agda f. Mildh. Barn: Nils, Tore, Folke, Vera, Postadr.: Eldtomta. Tel. 25. 

Areal: Total 17,5 har, darav 8 aker, 9,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. c:a 20.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord, Skogsbest.: Barr- o. I8v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomibyggn. uppf. 
1930. 2 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 6 svin, ett 
10-tal hSns. Garden till slakten 1933. Nuv. brukaren 
ulll.viidi.iG 1925. 

Ag.: Disponent Johan Danielsson. 

Brukare: Algot Rydberg. Skalby 

Postadr.: Tumba. Tel. 10 J/. 

Areal: Total 600 har, darav 90 aker, 500 skog, 10 
hag- o. angsmark. Tax.-v. 339.000. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord, nkgot sandjord. Skogs- 
best.: Barr- o. liivskog. Manbyggn. uppf. orakr. 1935, 
omb. o. renov. 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1875. 8 
hastar, ett 40-tal kor, 30 ungdjur, 2 tjurar, ett 20-taI 
far, ett 100-tal hons, Reakt.-fri besattn. Traktordrift. 
Arealen he It rortaekdikad. Garden till slakten 1915. 
Till garden hSr sagverk o. tradg. Pa agorna finns en 
runsten. 

Ag.: Doktor Robert Norrby f. 1875. Son till kamrer 
Claes Jonsson, Ydre, o. h, h. Ingeborg f. Ek. Gift med 
Ingeborg f . Pehrsson. Barn: Britta, Anna-Lisa, Olof. Postadr.: Tumba. 

Areal: Total 18 har, darav 7,5 aker, 10,5 skog o. hag- 
mark. Tax--v. 9.400. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn, uppf, i biirjan av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. pa 1840-talet. 2 hastar, 4 kor, 1 ungdjur, ett 20- 
tal hons. Garden till slakten 1914. 

Ag.: Carl Erik Johansson f. 8/9 1855. Son till Johan 
Johansson o. h. h. Kristina f. Relin. Gift 1885 med Anna 
Lovisa f. Karlsson. SODERTORN som Tacitus i sin "Germanerna" benamner 
"suiones" eller svear var just folket i dessa 
trakter, vilket sa ofta framhalhts. Detta folk 
har sedermera sa smaningom utvidgat sitt val- 
de over storre delen av Sverige och hade re- 
dan pa denna Tacitus' tid, allts& fram till 600 
e Kr livliga handelsfbrbindelser med bade 
galler, romare och andra folk. Det ar da mte 
att undra pa att man i Sbdertornsbygden pa- 
traffat sa manga foremal, vilka aro tydhga ro- 
merska "importvaror", mynt, bronskarl, sta- 
tyetter och foremal av guld och glas. 

Kanske voro datidens Sodertbrnsbor ocksa 
med bland de krigare som enligt folksagan 
med kung Dan i spetsen trangde ned och fbr- 
drevo herulerna, fbrst fran Skane och daref- 
ter fran Jylland samt grundade Danmarks 
valde. Visserligen var vid denna tid Gamla 
Uppsala det egentliga centrum, men sakerligen 
forstodo Soderternsborna att gcra sig gallan- 
de likaval som det nuvarande lanets ovriga 
inbyggare. Det finnes atminstone tydliga 
vittnesbord harom. 

Ett par kilometer bster om Grodinge kyrka 
vid den s. k. Isolstabrinken ser man tydliga 
spar av en domarring och invid denna grav- 
hbgar, vilka visat sig harrora fran de forsta 
arhundradena efter Kristus. Dar Grodinge 
och Vasterhaninge socknar stbta samman med 
Sorunda socken finnes vid garden Runsten en 
runsten, som givit garden namnet. Och djupt 
inne i skogen pa den gamla vagen mellan 6s- 
terbrota och Vasterby i Sorunda socken star 
en hog vacker runsten med en sirlig runslinga, 
som enligt Sune Lindqvist starkt paminner 
om den beromda runristningen pa Piraeusle- 
jonet i Venedig. Litet langre fram pa samma 
vag finnes annu en ehuru mindre runsten. 

Sa gott som inom varje socken i hela So- 
dertorn finner man gamla gravfalt, skansar 
och borgar pa kullar eller hogre bergklackar i 
skogsmarkerna. Dit samlades man nar en 
plotslig fiende d6k upp och fran dessa till- 
flyktsorter, dar man med framgang synes ha 
forsvarat sig, stego virdkasarnas lagor hogt upp i skyn och buro bud till kringliggandi 
socknar, varningens bud om fiendeharjningar, 
men ocksa bud om att hjalp behovdes for att 
kasta angripama tillbaka. 

Och nar kristendomen kom in i landet fick 
den ocksa forst faste i bygderna pa omse sidor 
om Malaren, i nuvarande Stockholms Ian och 
i Sodermanland. De fiesta av kyrkorna i So- 
dertornsbygden leda sitt ursprung tillbaka till 
de forsta kristna arhundradena i vart land, 
ehuru det givetvis bade ombyggts, 
och nybyggts under sekiens lopp. Och alia gardarna, bade storre och mindre, 
bade herrgardar och bondgardar, kunna 1 
storre eller mindre grad leda sina anor tillba- 
ka atminstone till tidigare medeltiden. De 
aldsta borgmurarna ha visserligen forsvunnit, 
men det ar, betonar f. landshovding Eden, 
"kulturhistoria nog att i de annu bibehallna 
byggnaderna kunna avlasa renassans och ba- 
rock, rokoko, gustaviansk och Karl-Johansstil 
for att icke tala om den senare 1800-talssma- 
ken och var egen tids nya arkitektur". Och 
ifraga om bondgardarna och de smarre jord- 
bruken har pa manga hall, sarskilt i Sorunda- 
trakten och pa de stora oarna, en saregen, se- 
dan sekler havdvunnen, bondekultur hallit sig 
kvar forv4nansvart val, trots att egnahems- 
och sportstugebebyggelsen samt utloparna 
fran de storre samhallena givetvis icke und- 
gatt att utova ett visst utpl&nande inflytande. 
Rent judiciellt har Sodertornsbegreppet 
storre omfattning an det egentliga Sodertorn, 
ty till Soderto'rns domsaga inom Stockholms 
Ian hor namligen forutom de bagge Soder- 
tornsharadena aven oknebo harad av Soder- 
manland. Kyrkligt har Sodertorn i stallet 
fatt avsta en bit, namligen den nordligaste av 
sina storoar, Namdo, som ingar i Djuro pas- 
torat av arkestiftet. Det s. k. Sbdertorns kon- 
trakt av Strangnas stift omfattar nu tio pas- 
torat och det kanske ar en lamplig metod, da 
man skall se en smula narmare pa Sbdertorns 
historia under de sista nio arhundradena eller 
fran det kristendomen fatt verkligt fast fot i 
dessa trakter, att ta dessa pastorat och vad de 
innehalla i tur och ordning. 

Om vi bbrja med Botkyrka och Salem stb- 
ta vi genast pa minnen fran den aldsta kristna 
tiden. Enligt traditionen uppfbrdes over den 
fran Sodertorn bbrdige andre Sbdermanlands- 
aposteln Helige Botvids grav en trakyrka. 
Botvid, som kristnats under en handelsresa till 
England mbrdades pa Rogb i Sbdermanlands 
skargard av en frikopt tral, som Botvid tankt 
sanda ut som missionar. Enligt legenden 
skedde en del underverk vid upptackandet av 
Botvids lik och vid hans grav i Saby. Troli- 
gen omkring ar 1129 bverflyttades hans kvar- 
levor till den trakyrka, som hans broder Bjbrn 
byggt pa sitt gods. Denna kyrka invigdes 
namligen 1129 och "Botvidakirkia" har givit 
socknen dess namn. Trakyrkan ersattes re- 
dan ett par decennier senare av den annu be- 
staende stenkyrkan. I kyrkan fanns fbrr ett 
gravmonument av sandsten over Bjbrn fran 
1100-talet samt ett triumfkrucifix av tra fran 
1300-talet, vilka bagge bverforts till Statens 
historiska museum. Bland kyrkoskatterna GRODDMGE 
skogs- o. hag- Svalsta 

Poatadr.: Tumba. Tel. 71. 

Areal- Total 132 har, darav 42 aker, I 

tSSS sandbl. Ura. Skogsbest, Barr- 

„ Kg toWin. "PPf- 1823- Ekonomibygg^ 

f irrI 4 hastarl unghast, 16 kor, 4 ungdjur. 3 

svin 1 far, 50 hons. Garden till slakten 1917 genom 

ai A," de ' Oskar Andersson f. 1877. Son till Per Pet- 
tersson o h h Karolina Karlsdotter. Gift 01 med 
Maria Johansson. Barn: Erik, Sven, Knut, Ture. 
Arr.: Medl. av R. L. F. Svarvartorp 

Postadr.: Tnmba. 

Areal: Total 16 har, darav 5,5 aker, 10,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.700. 

Jordart: Lerjoi'd. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn uppf. pa 1880-talet, restaur. 1936. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1895. 1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 1 svin, ett 
20-tal hons Garden till slakten 1927. 

Ag.: Carl August Andersson f. 3/11 1872. Son till 
Anders Eriksson o. h, h. Anna Britta t. From. Gift 14 
med Anna Viktoria f. Eriksson. Bam: Carl Erik, 
Ingi'id, Anna Margareta. Soderang 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 70 har, darav 20 aker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla p& lerbotten. Skogsbest,: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. samtid. 3 hastar, 12 kor, 4 ungdjur, 
2 svin, hons till busbehov. Garden till slakten i arrende 
1937. 

Ag.: Kapten Gbsta Reuszner. 

Arr.: Karl E. Andersson f. 1890. Son till Karl G. An- 
dersson o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 13 med Hanna 
f. Karlsson. Bam: Erik, Karl, Maria, Anna, Helmer, 
Gosta, Bror, Karin. 

Arr.: Medl. av slakteriforen. o. mjblkcentralen. Tegelvreten, Rosenhill 

Postadr.: Tumba. Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 15vskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1887. Ekonomibyggn. uppf. i 
bSrjan av 1900-talet. 3 hastar, 12 kor 3 ungdjur, 2 
svin, 10 hons. Garden till slakten 1862. 

Ag.: Selma Kristina Larsson f. 22/9 1868 Gift med 
framlidne Olof Larsson. Bam: Sigrid. 
Tyttinge 

Postadr.: Grodinge. Tel. 11 Tysslinge. 

Areal: Total 191 har, darav 85 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.- v. 82.200. 

Jordart: Lermylla, Skogsbest.: Barrskog med inslag 
av lovtraci. Huvudbyggn. uppf. 1911 — 12. Magasin 
uppf. i slutet av 1800-talet, dvr. ekonomibyggn. 1906. 
12 hastar, 60 notkreatur. PS. garden bed rives hastupp- 
fiklning. Nuv. ag. kdpte egend. 1924, Pa ilgorna fin- 
nas ett flertal fomgravar, en s. k. skeppsattning samt 
en jattegryta. 

Ag.: Anders Herman Wirell f. 18SS. Gift med Emy 
f. Larsson. Barn: Anders, Nils, Stina, Carin. Hker, 25 skogs- o, hag- Uppinge 

Postadr.: Grodinge. Tel. 59. 

Areal: Total 55 har, darav 3 
mark. Tax. -v. 26.700. 

Jordart: Svart- o. sandmylla samt dyjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog, Manbyggn. uppf. omkr. 1800. 
Ekonomibyggn. uppf. 1932. 4 hastar, 4 unghastar, 11 
kor, S ungdjur, 5 svin, 75 hons. Garden till slakten 
i arrende 1933. 

Ag,: Holger Jonsson o. Oskar Erikson, Stockholm. 

Arr.: TJno Sbdergren f. 1S94. Son till Johan A, Sd- 
dergren o. h. h. Maria f. Andersson. Gift 19 med Dag- 
mar f. Pettersson. Barn: Gunborg, Ingegard, Karin. 

Arr.: Kassor i bygdegardsforen. Uppinge 

Postadr.: Grodinge. Tel. 69. Areal: Total 26,5 har, darav 16,5 aker, 10 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 20,900. 

Jordart: Sandbl, lera, Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1700-talet o. senare, renov. 1870. Eko- 
nomibyggn, uppf. 1870. 2 hastar, 2 unghastar, 8 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, 80 hdns. G&rden kdptes 1935 av Carl- 
Axel P, Westin f. 1893, son till Carl Peter N, Westin 
o. h. ri. Vendela Beata f. Ahlberger, gift 23 med Karin 
Sofia f. Nilsson, barn: Karin Vendela Westin, fosterson: 
Arne Adolfsson. C. A. F. Westin ar medl, av B. P. o. 
R. L, P. samt slaktdjursforen. o. mjolkleverantbrsfdren. 
Han arrend. Lideby i Jama s:n, vilken gard ages av 
Predrik Eriksson. Nuv. ag. inkopte egend. 1940. 

Ag,: Folke Didrik Solsi'iic-r, Uppinge, Grodinge. Uppinge, Stjarnhov 

Postadr. : Grodintje. Tel. Areal: Total 6,5 har S.ker o. hagmark. Tax. -v. 10.300. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf, 1934. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1905, 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1—2 svin, 
ett 15-tal hons. Garde;; ii;l slakLen i borjan av 1830- 
talet. Den har tidigare legat i UppHnger by men flyt- 
tades till sin nuv. plats 1925. Forste ag. inom slakten 
ar Karl Jbnsson. Nuv. ag. overtog egend. 1932. 

Ag.: Carl Gottfrid Pettersson f. 9/12 1890. Son till 
Anders Axel Pettersson o. h. h. Emma f. Larsson. Gift 
22 med Astrid Maria f. Carlsson. Earn: Bertil, Lennart, 
Hans, Lai's. GRODINGE 
Uringe, Nyangen 

Postadr.: Grodinge. Tel. ?£■ 

Areal- Total 34 har, darav 16 aker. Tax. -v. 16.000. 

jordart: Svartmylla pa sandbotten Manbyggn. uppf. 
™fcr ar 1700 tillb 1931. Ekonomibyggn. uppf. 1920. 
2 hS'tar" Tor, 3 ungdjur, 4 svin, 40 hdns. Nuv ag. 
tilitradde 1939- Garden har dessfonnnan arrend_av 
brbderna Karl G. o. Verier Lindstrom, sonw t 1 Kar 
t inrlstrom o h h Anna f. Olsson. V. L. gift 31 med 
S'fKarls,, K. L. ar led. av skolstyr. , kyrko- 
r£d , komm.-namnd. o. fattigv.-styr., v. ordf i valnamnd. 
samt styr.-led. I Botkyrka o. Grodinge sjukkassa. 

Ag.: G. Wahlund, Sandvik, Sorunda. 
Uringe Lilla 

Postadr.: Grodinge. Tel. 38. 

Areal- Total 48 har, darav 13 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Earrskog. Man- 
byggn uppf. 1917. Ekonomibyggn. uppf. 1914—16. 2 
hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Il;ii,:en I ill slakten 1765. 

Ag.: Carl Gustaf Olsson f. 1871. Son till Olov An- 
dersson o. h. h. Anna Jonsdotter. Gift 1894 med Jo- 
hanna Kristina f. Pettersson. Barn: Gottfrid, Algot, 
Helga. 

Ag.: Medl. av B. F. 


Uringe Lilla 1 

Postadr.: Grodinge. Tel. Areal: Total 205 bar, darav 45 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax. -v. 75.000. 

Jordart: Sandbl. lera. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1700-talet. Magasin uppf. 1928, bvr. 
ekonomibyggn. 1918. 5 hastar, 26 notkreatur, 2 svin. 
Traktordrift. Nuv. arr. tilitradde 1934. 

Ag.: Gosta Wahlund. 

Arr.: E. L. Johansson f. 1893. Son till Karl Johan 
Johansson o. h. h. Augusta Matilda f. Gustafsson. Gift 
24 med Ingrid Elisabet f. Gustavsson. Barn: Stina. 
Uringe Stora 

Postadr.: Grodinge. Tel. 43. 

Areal: Total 405 har, darav 105 aker, 300 skogs- o. 
hagmark. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Huvn.ibYSfjn. uppf. i slutet av 1700-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1800 o. 1936. 4 hastar, 1 unghast, 25 
kor, 25 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov Traktor- 
drift. Garden till slakten pa. 1900-talet. 

Ag,: Godsag. Hjalmar Eckerstrom. 

Befallningsman : Sven Berggren f. 02. Son till J. A. 
Berggren o. h. h. Selma f. Gustafsson. Gift 30 med 
Maria f. Schell. Bam: Bo, Olle 
sSg&str* Wiad 

Postadr.: Eldtomta. Jordart: God lermylla pa lerbotten. Djurbes&ttn. : 
20 haatar. 120 nbtkreatur, varav 60 mjiilkande kor, ett 
100-tal fir, 400 svin samt ungefar 1.500 fjiiderfa. Has- 
lama tiro av ardennerras och no'.kreaturen huvudsak- 
ligen av S. R. B-ras I svinhusct finnas bade stora 
vita ergelska rasen och svensk lantras representerade. 
I himshuset klackaa on.kring 10.000 kycklingar pr Ar. 
Har dominerar Vlt leghorn, men aven andra raaer sasom 
KihI Rhode Island och LJue Sussex finnas. 

Egendomena huvudbyggnad uppMrdes pa 1860-talet 
av godsagaren Kristian von Hometjer. Det ar en tva- 
vAnings stenbyggnad, som omgives av en 7.8 har stor 
tradgArd. Garden har ett mycket DAturskfint liige mellan Halls' och Kaggefjardama. 

Wiad hette pa 1600-talet Wi«a och utgjordc enlist en karta av Ar 1636 3 kronohemman. Dessa hemman 
jamte flera mlndre gArdar sammanslogow pa lHfiO-talet av godsagaren Knstian von Homeijer. Vid dennes d6d 
1876 arvdes egendomen av ir.agen disponenler. Johar. Gabriel Kylberg, diid I860, vilken pi 1880-ttdet salde 
den till godsagaren Arvedsson. som i sin tur bverlamnade den til! grossh and landed C. A. Wahlin. Denncs 
son, som 1918 uftertratt sin fader, salde den till byggmaataren C). Martensson. som iiinehade den till ar 1929, 
da den inkoptes av nuvarande agaren, Institute! for husdjursforadling. 

Detta. institut tillkom 1927 genom en donation fran Knut och AUce Wallenbergs stiftelse. Det har till 
andamal att "genom vetenskapliga och prakLiska forskningar s&ka stiindigt forbatlra de inhemska hus- 
djurens igenskaper ur ekonomisk synpunkl". For att utstaka riktlinjerna for fbradlingsarbi'tet tiilsattes 
fbr3l en intc.rimstyrclse pa fern man med landshovding G Sederholm som ordfdrande. Denna styrelse.. som 
sedan blev ordinarie, har under firens lopp underg&tt flera fdrandrlngar. Har sitta ropresentanti'r for saval 
det praktiska jordhrukyarbetot som for den jordbruksvetenskapliga lorskr-lngen. 

Denna styrelse beslbt pA ett summantrade i febr. 1929 att inkbpa egendomen Wiad. Till hestridande av 
kostnadcrna frtr saval kopet som de fur institutets verksamhet nOdvaiidii;'! ^ytg.'.adsarbetena sanit sjJilva 
verkaamheten erhblls medel fran Knnl och Alice Wallenbergs stiftelse Till en borjan var institutes arbete 
fbrdelat mellan institutio;:en i Rergshamra och forscksgardi':. Wiad. lnstitutet har aven samarbetat med 
vissa avelsgardar ute i landet, 1 okt. 19ri7 forlades emellertid hela vorksomheten till Wiad, i det att tSergs- 
hamra fbrsAldea och en nyinr&ttad instil utionsbyggnad pa Wind togs i bruk. 

Det visade sig emellertid sr.art ombjligt att ulan alllfdr slora kostnwder ntifrAn anskaffa feder till godseta 
i forhftUande till areajen stora djurbosSttning. varfor man for Htt oka den egna produktionen ar 193:i in- 
kopte egfodomen Olberga och scnare en gard i F.ld'.omta by. Harigcnom utiikades arealen med omkr. 175 
tunnland aker och 100 lunnland skogs- och hagmark. 

FbrsBkspersonalen uppgar f, n, till clrka 20 man och inom sjalva jordbruket aro ett 30-tal man syssel- 
satta. Clief for Institiitets foradlingsverk^amhet ar sedan dess liorjun yrofessorn i arftlighets!&ra vid StocK- 
holms hbgakola fil. d:r Cert Bonnier. Rland hans medarbetare ma fil. d:r C. Hallquist och fil. d:r K. B3ck- 
striim omnanuias. den fbrstnamnde som ledare for svinavelsforstiken ocii den senare som laborator. G4rds- 
fBrvaltare ar agronom G, Trulsson, 
Vretaberg 

■1 Postadr.: Ronnitige. 

Areal: Total 232,5 har, darav 157,5 aker, < l 75 hag- Jordart: Huvudsakl. lattare lerjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lbvskog. Djurbesattn.: Ett 50-tal kor, ett 60- 
tal ungdjur, 2 tjurar. Egendomen drives i sambruk 
med garden Ensta, som ages av C. Ranstrom. 

En aidre huvudbyggnad av tra stammar fran 1700- 
talet. Btt tidigai'e corps de logis nedbrarm 1858. Den 
nuvarande huvudbyggnad en tillkom pfl. 1880-taJet. Till 
de:i.;Mmma aluta sig tradgard och park. Ekonomibygg- 
nadenia aro uppforda omkr. 1910. 

Egendomen kallades i aldre handlingar "Wreta". 
Den agdes vid 1500-talets borjan av en Borje Vidst&ende bild i ■ hnvudbyggiuiden A Vretaberg. 
GRODINGE Vid denna tid och 1 bbrjan av 1600-talet av Kronan 
utgiordes den av tva kronohemman enlist Sven Mans- 
ions karta av ar 1636. Darefter kom den genom. kop 
iilHlrikton Hard fran vilken doll ovei-irk ul! K = bbir,e. 
Omkr 16B0 vai- amiralen Hans Clerck agare, v.lken vid 
sin dad 1679 eftertraddes av sin brorson lagmannen 
Vilhelm Clerck. Genom gifte med den siHUirLmn.les 
rtntter Ann? l-r-i.^iifin knm ik-n sedan nil bnd.^fikretera- 
ren Olof Dubb, som var agare till 1720-talet, da den 
agdes av bergsradet Johan Bergenstjerna. dod 1761. Ar 
!-;,:■■; pant.^au-s godset till Riksens standers bank for 
36 000 rdr km. av greve Edvard Fredrik Taube. men 
sedan overtogs skulden av en slakting frih. Gabriel 
Baltzar Falkenberg, dod 1788, vilken 1762 overlamnade 
det till adjunkten vid Fortifikationen Jakob Korner. 
Derate kunde emellertid ieke fi.i.!ltu!ja b..:Uinmgen, var- 
for det 1767 satdes till assessorn Peter Kristian Ceder- 
baum, dod 1795. Darefter bar Vretaberg bl. a. inne- 
hafts av handlanden Samuel Rudberg, herr Johan Net- 
telbladt och en Arenander och kbptes 1853 av overkonv 
missarien F. af Klintberg. 

Ag.: L. F. af Klintbergs stbh. 

Forvaltare: Sten Johansson. 

Befallningsman: C. A. Bengtsson. 

Ovanst&ende bild visar huvudbyggnaden & Bnsta. 
Vasterbrota 

Postadr.: Grbdmge. Tel. 40. 

Areal: Total 235 bar, darav 35 aker, 200 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 50.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. liivskog. Manbyggn. uppf. 1880. Bkonomi- 
byggn. uppf. samtid. 4 hastar, 15 kor, 5 nngdjur, 2 
svin, 80 lions. Traktordrift. Garden till sllikten i ar- 
rende 1928. 

Ag.: Hapten Gosta Reuszner. 

AFT.: Halvar Nordstrom f. 1893. Son til! Carl G. 
Nordstiom o. h. h. Sofia f. Lindgren. Gift 25 med Tina 
f. Bjomberg. Barn: Anna-Lisa. 

An-,: Led. av komm.-fullm. o. komm.-namnd. 
Vasterbrota 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 53 bar, darav 13 aker, 40 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.400. 

Jordart: Lera, svartmylla pi. lerbotten samt dyjord. 
Skogsbest: Barr- o. ldvskog. Manbyggn uppf 1926 
Ekonomibyggn. uppf. 1919—22. 2 hastar, 8 kor, 4 
ungdjur, 4 svin, hons till husbehov. Garden till slak- 
ten 1869 genom kdp av Erik Larsson. 

Ag.: Johan F. Svenason f. 1872. Son till Sven Jans- 
son o. n. h Anna f . Larsson. Gift 02 med Klara f. 
E.iksson. Barn: Sven, Gustaf, Marta Erik 

Ag.: Medl. av B. F. 
Grodinge. Tel. 9. 

Areal: 69 har aker, 112 skogs- o. hagmark. Tax. -v. 
90.000. 

Jordart: Lera o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 
1894—95. 4 hastar, 25 kor, 10 ungdjur, 3 svin, hons 
till husbahov. Traktordrift. Garden agdes 1889 — 1909 
av Lars Petter Jansson. Han eftertraddes sistnamnda 
ar av sonen f. d. namndemannen o. kyrkovarden Johan 
Petter Larsson f. 1856, son till Lars Petter Jansson o. 
h. h. Maria f. Olsson, gift 1899 med Charlotta f. Petters- 
son, barn: Gunnar, Ester, Erik, Frida. Dennes son Carl 
Gunnar Lardell brukade garden fran 1932 till 1939, da 
arrendet Qvergick till nuv. arr. Den inkSptes samma ar a . Sg. Avinge kvarn 
Poatadr.: Grodinge. Tel. SB. Areal: 2,5 har aker. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Manbyggn. uppf. omkr. 
1839. Ekonomibyggn. uppf. 1900. 2 kor, 1 svin, ett 
20-tal hons. Garden till slakten 1894, da nuv. arr:s 
fader overtog densamma. Nuv. arr. tilltradde 1923. 

Arr.: Karl Oskar Jonsson f. 14/11 1880. Son till 
Frans Oskar Jonsson o. h. h. Kristina f. Akerman. Gift 
13 med Elin Kristina f. Hed. Barn: Erik, Sven, Folke. 

Arr. : Byggnadssnickare, led. av komm.-fullm. o. 
komm.-namnd., folkskolestyr. o. kyrkorad. m. m. Osterbrota 

Postadr.: Grodinge. Tel. 28. 

Areal: Total 67 har, darav 17 aker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 31.800. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten, sandmylla 
o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. 
uppf. 1885. Ekonomibyggn. uppf. 1880—97. 3 hastar, 
1 unghast, 12 kor, 3 ungdjur, 4 svin, 80 hons. Garden 
till slakten 1694. 

Ag.: Georg Johansson f. 1897. Son till Johan Johans- 
son o. h. b. Hulda f. Johansson. Gift 19 med Anna f. 
Israelsson. Barn: Birger, Bertil, Tore. Gsterbrbta 

Postadr.: Grodinge. Tel. 5 B. 

Areal: Total 42 har, darav 12 aker, 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-V. 14.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten, sandmylla 
o dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. 
uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1920—21. 2 hastar, 
6 kor, 1 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1907 genom brodema Andersson. 

Ag.: Broderna Viktor o. Emil Andersson f. reap. 1866 
o. 1877. Soner till Karl Gustaf Andersson o. h. h. Eva 
f. Berglund. E. A. gift 11 med Selma f. Andersson. 
Barn: Sten, Maj-Britt. 

Emil A. Sr medl. av B. F. samt ordf. i Ostra Brota 
dikningsforetag. GRODTNGE 
kaa vid sjbn Tryn m. fl. platser, jiinialdersgra 
kvarn ar inmurad i kyrkan, ocn i narheten a' skogs- ■ Oaterbrota 

PostadT.: Grodinge. 

Areal: Total 42 har, darav 12 aker, 3 

Jordart' Lera, svartmylla, sandmylla o. dyjord pa 
lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. 
uppf- 1882. Ekonomibyggn. uppf. 1887—88. 2 hastar, 
6 kor 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden 
till slakten 1697. 

Ag.: Bmil Andersson f. 1877. Son till Karl Gustaf 
Andersson o. h. h. Eva f. Berglund. Gift 11 med Selma 
f. Andersson. Barn: Sten, Maj-Britt. Osterbrota 1 

Postadr.: Grodinge. 

Areal: Total 116 har, darav 21 aker, 95 skogs- o. 
hagmark, Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Lera, svartmylla o. dyjord pa lerbotten. 
Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1870. 
Ekonomibyggn. uppf. 1897 o. 1904. 4 hastar, 2 ung- 
hastar. 14 kor, 5 ungdjur, 3 svin. hons till husbehov. 
Garden har vark i slaktens ago sedan 1600-taiet. Den 
agdes 1747 av Per Jansson samt bar sedan gatt i arv 
fran far till son fram till forre ag., nuv. ag:s svarfader, 
kyrkovarden L, E. Eriksson o. h. h, Kristina f. Larsson. 

Ag.: H. Ebers f. 1873. Son till Karl Olsson o. h. h. 
Maria f. Andersson. Gift 01 med Alma f. Eriksson. 
Barn: Helga, Elsa, Bertil. 

Ag.: Revisor i Landby Elektr. Distributionsforen. 
u. p. a. Har tilldelats diplom o. medalj av Ilushiilli- - 
sallsk. Gasinge GASINGE sor.ken i Daga harad ar i sydost vid 
Stor- och Nyrktflsjoania ett bordigt och rikt uppodlat 
slattland. medan d^n i nordvast upptages av bergig 
skogstraki rr.ed lulrika mindre sjoar. 

Den odlade markcn ar till stor del uppbruten under 
de senaste hundra aren. Sarskilt vanns mycken od- 
lingsba: mark «enon: Storsjbns sankning i borjan av 
1870-talet. Det hindrar inte, att bebyggelsen i socknen 
mangenstades ar av mycket gammalt datum. Byn 
Vangsjo har salunda anor fran 1400-talet. Ar 1401 
omtalas namligen en "Sven i Wasngxbia". 

Fornminnen forekomma talrikt. Stenkummel mar- 
ir exempelvis vid kyrkan, Blacksta och Ljunga. En alv- 
dennasta tva runstenar, den ena med inskriften; "Ragna reste ^ „ TUI . UJIflualai| ucu ellHi mel 

-. Astrid efter Ragnborg sin fader. Gud hjalpe i andar. De drogo denna sten efter sin man Sven i 
vasterut med QSte" 

Socknen, som bddar pasturat med Dfflnas namnes lisu *™ »r* 

>■»- *»» ««or, ,rt, U0MU « , aml J™ ' f* "™ °™°f* "■ . 

Kyrkohe.de: Lunden. Gn.taf Johan Lael. t™.d.(ra kotet Ir miby Be t 1780. 
■&M 


Btek'.A 


' , ..in 
m J 


hi i'tp 


jl|p 


- 


>IP»^K? Avla, Enbacken 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 6 Avlaby. 

Areal: Total 120 har, darav 20 aker, 100 skog. 
Tax.-v. 28.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1903, tillb. 1917. Stall o. ladug. uppf. 
1897, loge 1916. 3 hiistar, 1 unghast, 10 kor, 5 ung- 
djur, 7 svin, 60 hons. Garden till slakten 1881 genom 
Carl August Andersson, som innehade den till sin dod 
1904, da den overgick till stbh. Nuv. ag. inkopte den 
1918. 

Ag.: Bmil Eriksson £ 1897. Son till Erik Andersson 
o. h. h. Sofia. Gift 09 med Hildor Matilda f. Anders- 
son, Earn: Vera, Holger, Arne, Olle, Roland, Birger. 

Ag.: Led. av skolr&d. o. allmanningsstyr. Driver 
pensionatrb* relse . Avla 1 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 16 Avlaby. 

Areal: Total 47 har, darav 15 aker, 32 skog. Tax.-v. 
20.800. 

Jordart: L&tt lera. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1899. Loge omb. 1924, lada restaur. 
1923, stall omb. 1933. 2 has tar, 1 unghast, 8 kor, 4 
ungdjur, 3 svin, 25 hons. Arealen delv. tackdikad med 
sten. Garden har varit i slaktens ago i 4 generationer 
o. innehades fb'rst av nuv. ag:s farfars far Karl Jans- 
son, sedan av sonen Karl Erik Jansson o. darefter av 
nuv. ag:s fader, som innehade den till sin dod 1935, da 
den overgick till nuv. ag. 

Ag.: Sven Oskar Jansson I. 22. Son till Karl Oskar 
Jansson o. h. h, Anna f. Eriksson, Avla 1, Eriksberg 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 11 Avlaby, 

Areal: Total 73 har, darav 18 aker, 55 skog. Tax.-v. 
24.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 1921, 3 has- 
tar, 1 unghast, 9 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 30 hons. Gar- 
den till slakten 1916 genom nuv. ag:s fader. Nuv. ag. 
overtog den 1932. 

Ag.: Erik Yngve Karlsson f. 11/2 10. Son till Erik 
August Karlsson o. h. h. Augusta f. Flodmark. 

Ag.: Kontrollassistent. Genomgick lantmannaskolan 
i Strangnas 1930—31. 
Avla 1, Nerbym 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. k Avlaby. 

Areal: Total 39 har, darav 9 aker, 30 skog. Tax.-v. 
16.000. 

Jordart: Lerbl. jord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1890. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1881, 
loge omkr. 1888. 2 hastar, 7 notkreatur. 2 svin, 25 
hons. Garden har agts av Per Larsson o. darefter av 
dennes son Karl Persson. varefter dennes svarson, nuv. 
ag., overtog den. 

Ag.: Gustaf Axel Leonard Johnsson f. 15/9 1877. 
Son till Isak Johnsson o. h. h. Johanna. Gift 07 med 
Hulda Fredrika f. Carlsson. Barn: Natalia f. 10, Anna 
Bagarshammar 

Postadr.: Bjonilimda. Tel. %k Avlaby. 

Areal: Total 31 har, darav 8 aker, 23 skog. Tax.-v. 

'jordart- Hard lera o. nagot dyjord. Skogsbest.: Barr- 
o nagot lovskog. Manbyggn. uppf. 1930, en annan 
manbyggn uppf. 1867. Ekonomibyggn. uppf. orakr. 
1867 honshus 1926, tvattstuga 1929, magasin 1935. 1 
hast, 5 kor, 3 ungdjur, 1 svin, 1 far, 125 hons. Garden 
till slakten 1926 genom kdp av nuv. ag. fran en Tun- 

Ag ; Oskar Walfrid Gustafsson f. 16/5 1883, Son till 
Anders Gustaf Andersson o. h. h. Kristina. Gift 07 
med Karolina Charlotta f. Gustafsson. Barn: Ebba 
f OS Tore f. 12, Greta f. 16. 

Ag.: Brandratemastare. Styr.-led. i kooperativa 
fbren. i Gasinge. 
San, Ekeby 

Postadr.: Gnesta. Tel. 18 Avlaby. 
Areal: 30 har alter. Tax.-v. 34,000. Jordart: Lera o. mulljord. Manbyggn. uppf. orakr. 
1890. Ekonomibyggn. av aldre datum. 3 hastar, 1 
unghast, 16 kor, 8 ungdjur, 3 svin, 35 hons. Nuv. arr. 
lilitradde 1929. 

Ag. : Heby fideikommiss. 

Arr.: Carl Axel Lagerstedt f. 2/1 1882. Son till 
Adolf Fredrik Lagerstedt o. h. h. Anna Matilda f. Jo- 
hansson. Gift 04 med Anna Sofia f. Carlsson. Barn: 
Guiii, Einar, Artur, Harry, Stina, Olle, Rune. Bjbrkeby 

Postadr.: Gnesta. Tel. 28 Gasinge. 
Areal: Total 47,5 har, darav 33,5 aker, skog. 
Tax.-v. 33.000. 

Jordart: Delv, hard lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1830-talet, omb. senast 1935. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1875. 4 hastar, 3 unghastar, 15 kor, 
5 ungdjur, 4 svin, 40 hons. Nuv. arr. tilltradde 1935. 

Ag,: Ingenjor Sten Robert Kellgren. 

Arr.: Carl Axel Eriksson f. 23/8 1890. Son till Erik 
Gustaf Andersson o. h. h. Kristina f. Engstrom. Gift 
15 med Berta f. Johansson. Earn: Nils f. 16 Vera f. 
18, Olle f. 20, Anna f. 25. Bjorktorp 

Postadr.: Haga, BjbTnlunda. 

Areal: Total 26 har, darav 7 aker, 19 skog Tax.-v. 
7.500. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1800-talet, restaur. 1925. Ekonomi- 
byggn. restaur, 1925. 1 hast, 5 kor, 1 ungdjur, 1 
svin, 15 hbns. Garden till slakten 1914 genom arrende 
av nuv. ag:s svarfader Gustaf Adolf Andersson, som 
1923 inkopte den. Nuv. ag. tilltradde 1939. 

Ag. : Oskar Agaton Axelsson f. 3/5 02. Son till Axel 
Loi^on o. h. h. Augusta f. Hane. Gift 27 med Sigrid 
Lovisaj. Andersson. Bam: Anna-Lisa f. 27, Maj-Britt f. 31, Per Axel f. 33. 
Blacksta 1 

Postadr.: Gnesta. Tel. 30 Avlaby. 

Areal: Total 52 har, darav 17 aker, 35 skog. 


20.700. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Bkonomibyggn. uppf. for 60 ar sedan. 3 hastar, 
10 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 40 hons. Nuv. ag. overtog 
garden pa arrende 1914 och inkopte den 1936 av C. A. 
Lund bergs stbh. 

Ag.: August Hugo Lindholm f. 8/5 1887. Son till 
K. J. Lindblom o. h. h. Anna f. Bard. Gift med Anna 
Theresia f. Larsson. Barn: Alice, Gerhard, Lennart. Blacksta 1 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 26,5 har, darav 10 aker, 16,5 skog. 
Tax.-v. 13.400. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. 18v- 
skog, Manbyggn. uppf. for c:a 100 ar sedan. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1888. 2 hastar, 1 unghast, 7 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin. Garden till slakten 188S. 

Ag.: C. A. Johansson. 

Arr,: Eiik Johansson f. 10/1 02. Son till C. A. Jo- 
hansson o. h. h. Hulda f. Bjbrklund. Gift med Margit 
f. Knutsson. Barn: Birger, Aina. Postadr. : Gnesta. Tel. 2 Avlaby. 

Areal: Total 43,5 har, darav 12 aker, 31,5 skog. . 16.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. IBvsfcog. 
Manbyggn. uppf. under 1900-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1915. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 20 hons. 
Garden till slakten 1915. 

Ag.: Gustaf Adolf Hallstrom. 

Arr.: John Axel Hallstrom f. 5/1 05. Son till G. A. 
Hallstrom o. h. h. Johanna f, Hagberg. Gift med Elvira 
f. Eriksson, Barn: Barbro, Kerstin. Postadr.: Giiesta. 

Areal: Total 55,5 har, darav 15 aker, 40,5 skog. 


1.500. rr. till- Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1860. Ekonomibyggn. uppf. 1888. 
tar, 8 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 20 h5ns. Nuv. r 
tradde 1934. 

Ag.: Eva Andersson. 

Arr.: Anders Erik Lofstrom f. 31/10 1883. Son till 
J Lofstrom o. h. h. Anna f. Palsson. Gift med Hilda 
f. Eriksson. Barn: Lilly, Marta, Bengt. 
finnes annu kvar ett Antwerpiskt s. It. myste- 
rieskap av hog rang. Det ar sannolikt fran 
borjan av 1500-talet. 

Inom Botkyrka finnes flera storre samhal- 
len och betydande industriella anlaggningar, 
bl. a. Norsborgs vattenledningsverk, tillhbrigt 
Stockholms stad, riksbankens pappersbruk vid 
Tumba, Separators stora anlaggningar vid 
Hamra o. s. v. 

Botkyrka socken har typisk Sodertbrnsna- 
tur med odlade omraden mellan asar och hbj- 
der samt skogsmarker i sydost och bster. Al- 
bysjbn, Tullingesjon och Bornsjdn med dess 
klara vatten, som redan fran 1904 givit hu- 
vudstadens dess dricksvatten, ligga inom soc- 
kengranserna. 

Den pa fornminnen rika socknen omfattar 
fdrutom bondgardar och smarre gardar aven 
ett antal storre egendomar, bland vilka mar- 
kas Norsborg och Tullinge, Sturehov, Alby och 
Hamra, medan Salem har en del andra sto- 
ra egendomar, av vilka flera liksom i Botkyr- 
ka tillhora Stockholms stad. Sa ar bl. a. fal- 
lef med Vallinge med dess brukskyrka och 
Sdderby, mest kand for sitt sanatorium. Inom 
Salem Jigger aven Ronninge med dess stora Nordiska Museets arkiv. villabebyggelse. 

Salemsbygden ar typisk Malarslatt, omvax- 
lande med bergiga skogspartier. Aven inom 
Salem ar det gott om fornminnen och har fin- 
nes aven vid Bornsjbns strand en grastens- 
kyrka, som troligen harstammar fran den 
aldre medeltiden. Salems kyrka fick for ov- 
rigt ett madonnaskap i slutet av 1400-talet, 
utfort av den da verksamme Liibeekske mas- 
taren Herman Rode. 

Ga vi sa vidare sbderut komma vi in i Grd- 
dinge pastorat, som stracker sig fran Soder- 
taljeleden och Kaggefjarden i sydvast upp till 
sjon Uttran i norr samt till Hanvedenskogar- 
na i oster. Inom socknen finnas en mangd 
smasjdar och bergkullar, men ocksa bdrdiga 
akerslatter. Har ligga en rad stora och kanda 
egendomar, prinsparet Bernadottes Malmsjd, 
Viad med dess husdjursforadlingsanstalt samt 
Marieberg, som fran slutet av 1600-talet till 
ar 1918 var fideikommiss i slakterna Watt- 
rang och Rudbeck. 

Sorunda ar nasta socken och jamte Toro 
nasta pastorat sdderut. Och har har man kan- 
ske de allra tydligaste bevisen for den gamla 
bonde- och bygdekultureu fran aldsta tider 
2 skog. Tax.-' Blacksta 3 

Postadr.: Gnesta. Tel. SO Avlaby. 
Areal: Total 46 har, darav 13 aker, I 

jordart- Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomibyggn. uppf. 
1897 2 hastar, 1 unghast, 8 kor, 2 ungdjur, 4 svm, 25 
hons. Garden till slakten i slotet av 1800-taIet. 

as ■ Carl Johan Johanssons stbh. 

Arr"- Gustaf Anton Forsback f. 6/10 1887. Son till 
August Forsback o. h. h. Kristina. Gift med Lydia f. 
Johansson. Barn: Olof, Greta. Marta, Vera, Karl. 

Arr : Ordf. i komm.-namnd. o. valnamnd. Led. av 
komm.-fullm., skolstyr. o. pens.-namnd. Ordf. o. kam- 
rer i Gasirm'.'-L'illna* jnvdtmikskafisa-. GenomgS-tt 2- 
arig kurs vid lantbruksskola. Erhallit mjblkpropagan- 
dans diplom. 

Blacksta 6 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 65 har, darav 25 aker, 40 skog. Tax. -v. 
28.300. 

Jordart: Lera o. mulljord. Skogsbest.: Overv. barr- 
skog. Manbyggn. omkr. 200 ar gammal, pabyggd f6r 
100 ar sedan. Stall, ladug. o. loge uppf. 1899, magasin 
1918. 4 hastar, 1 unghast, 13 kor, S ungdjur, 2 tjurar, 
3 svin, 30 hons. Garden har agts av nuv. ag:s mor- 
broder Carl Andersson. Nuv. ag. overtog den 1905 ef- 
ter att ha arrend. den sedan 1888. 

Ag.: Karl Albert Andersson f. 20/4 1865. Son till 
Anders Gustaf Persson o. h. h. Anna f. Andersson, 
Gift 1897 med Anna Elisabet f. Larsson. Barn: Bengt, 
Marta, Sven, Anny, Karl, Ester, Nils (dbd). 

Ag.: F. d. led. av tax.-namnd. i 25 ar. F. d. led. av 
skolrad. Huvudman i Daga Harads Sparbank. Led. 
av barnav.-narand. o. komm.-fullm. 

Bondhalla 

Postadr.: Gnesta. Tel. 13 G&singe. 

Areal: Total 70 har, darav 40 aker, 30 skog. Tax.-v. 
37.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1889. Ekonomibyggn. uppf. 
1884, ladug. 1896. 5 hastar, 20 ndtkreatur, 5 svin, 25 
hons. Garden har agts av Anders Olsson o. dennes 
mag Anders Pet ter Pettersson, varefter den sistnamn- 
des mag, nuv. ag., overtog den. 

Ag.: Knut Teodor Gerdtman f. 14/1 1876. Son till 
Anders Gustaf Gerdtman o. h. h, Charlotta f. Viding. 
Gift 05 med Vendla Lovisa f. Pettersson. Barn: Britt. 

Ag.: F. d. led. av tax.-, komm.- o. pens.-namnd. samt 
kyrkorad. 

Arr.: Johan Lundin. 

Damlb't 

Postadr.: Bjarnlunda. Tel. 85 Avlaby. 

Areal: Total 21 har, darav 12 aker, 9 skog. Tax.-v. 
13.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
av a-ldie datum, restaur. 1923. Ladug. o. loge uppf. 
1899, stall 1932. 2 hastar. 1 unghast, 6 kor, 3 ungdjur. 
2 svin, 4 far, 22 hons. Garden till slakten 1889 genom 
kop av nuv. ag:s fader fran Anders Olsson. Nuv. ag. 
tillti-iickle 1911 genom kop. 

Ag.: Cai-1 Robert Andersson f. 6/11 1881. Son till 
Johan Erik Andersson o. h. h. Johanna Sofia f. Anders- 
son. Gift med Johanna Maria f. Larsson. Barn: Erik, 
Postadr.: Bjomlunda. Tel. 8 A Skeppsta. 

Areal: Total 41 har, darav 16 aker, 25 skog. Tax-v 
19.700. 

Jordart: Lera o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. bjork- 
skog. Manbyggn. uppf. 1924. Magasin uppf. 1887, 
stall, ladug. o. logs 1906. 3 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 
2 svin, 20 ho'ns. Garden agdes 1866 av Anders Olsson, 
vars son Carl Andersson arrend. den till 1892, da nuv. 
ag:s fader Svertog den. Nuv. ag. tilltradde 1929. 

Ag\: Karl August Axelsson f. 11/8 1874. Son till 
Axel Eriksson o. h. h. Chaiiotta f. Andersson. Gift 17 
med Gerda Maria f. Norlin. Barn: Karl Axel Uno 
f. 31/3 19. 

Ag.: Led. av pens.- o. odlingsnamnd. F. d. instruc- 
tor i Gryts skytteforen. Eklund, Hogsjon 

Postadr.: Bjomlunda. 

Areal: Total 25 har, darav 7,5 aker, 17,5 skog, Tax.-\ 
7.000. 

Jordart: Sand- o. dyjord samt mylla. Skogsbest, 
Barr skog. Manbyggn. uppf. 1907. Ekonomibyggn. 
uppf. 1930, magasin 1926. 2 hastar, 1 unghast, 8 I 
15 svin, 40 hens. Garden till slakten 1896 genom i 
ag:s svarfader Frans Oisson, som brukade den till sin 
dod 1917, d& den overgick till stbh. Nuv. ag. tilltradde 
1919. Denne har nyodlat c:a 1,5 har. 

Ag.: Karl August Olsson f. 7/12 1877. Son till August 
Vilhelm Olsson o. h. h. Kristina f. Eriksson. Gift 06 
med Emma Sofia f. Olsson. Barn: Albin f. 06, Ture 
f. 11, Fritz f. 17, Greta f. 19. 

Ag. : Led. av komm.-fullm. Postadr.: Gnesta. 

Areal: 12,5 har alter. 

Jordart: Dy- o. sandjord samt sandbl. lerjord. Man- 
byggn. uppf. 1884. Ekonomibyggn. uppf. 1872. 2 
hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 25 lions. Nuv. an-, 
tilltradde 1926. 

Ag.: Staten. 

Arr.: Karl Johan Andersson f. 10/10 1883. Gift 16 
med Alma f. Eriksson. Barn: Greta, Ester, Dennart, Garskog 

Postadr.: Haga, Bjomlunda. 

Areal: Total 62 har, darav 10 aker, 52 skog. Tax.-v. 
12.300. 

Jordart: Lerjord o. sandbl. mulljord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. renov. 1916. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1919. 2 hastar, 5 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 
2B ruins. Garden till slakten 1869. Den har tidigare 
ibgts av Skeppsta bruk men fransaldes 1890. 

Ag.: Adolf Sigfrid Nordstrom f. 28/3 1894. Son till 
A. F. Nordstrom o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift 
med Elna f. Johansson. 
Grandal 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 13 Algsjostugan. 

Areal: Total 27,5 har, darav 9 aker, 18,5 skog. Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 30 ar sedan. 3 
hastar, 2 unghastar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 15 hons. 
Garden till slakten 1937. 

Ag.: Edvat'd Gustaisson f. 6/9 1895. Son till P. G. 
Gustafsson o. h. h. Augusta f. Holmstram. Gift med 
Blma f. Pettersson. Barn: Inga-Britt, Bernt. Hjalminge 

Postadr.: Gnesta. Tel. SI G&ainge. 

Areal: Total 49 har, darav 38 aker, 11 skog. Tax.-v. 
31.400. 

Jordart: L,er- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. liiv- 
skog. Manbyggn. uppf, 1920. Ladug. o. stall uppf. 
i slutet av 1800-talet, Svr. ekonomibyggn. 1919. 4 has- 
tar, 14 kor, 8 ungdjur, 2 tjurar, 5 svin, 30 hons. S. R. 
B.-besattn. Traktordrift. Arealen delv. taekdikad. 
Garden till slakten 1926. 

Ag,: Johan Edvin Skoog f. 31/5 1873. Son till J. 
Jansson o. h. h. Kristina. Gift med Amanda f. Karls- 
son. Bam: Thyra, Gullan. 

Ag.: Genomgatt lantbruksskola. V. ordf. i pens.- 
namnd. Skiftesgodeman. Ordf. i R. L. F:s lokalavd. 
Ombud for mejeriernas riksfOren. Hultang 

Postadr.: Bjomlunda. Tel. 15 Algsjostugan. 

Areal: Total 45,5 har, darav 10,5 aker, 35 skog. 
Tax.-v. 14.300. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 
1925. 2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur. 2 svin, 15 hdns. Gar- 
den till slakten 1897. Den har tidigare tillhSrt Skepp- 
sta gard men franstyckades 1895. Den ar i. n. utarrend. 

Ag.: Gustaf Adolf Andersson f. 8/4 1873. Son till 
A. G. Andersson o. h. h. Anna f. Jansson. Gift med 
Hilda f. Pettersson. Barn: Elsa. Postadr.: Bj6mlunda. Tel. 5 Algsjostugan. Jordart: Dyjord. Skogsbest.: Barr- o. delv. ldvskog 
Manbyggn. uppf. 1S94. Ekonomibyggn. uppf 1902 2 
hfifitar, S kor, 2 ungdjur, 2 svin, 3 far, 40 hons. Garden 
har vai-jt i slaktens ago under 3 generationer. 

Ag.: Klas Anders Karlsson f. 7/7 1868. Son till Karl 
Anders Eriksson o. h. h. Eleonora f. Olsson. Gift 1883 
med Charlotta Albertina f. Andersson. Barn: Klara f 
1885, Viktor f. 1886. 

Ag.: Led. av skolrad. i 20 ar, led. av komm.-fullm. o. 
pens.-namnd. 

Harsb rotor p 

Pastadr.: Bjornltmda. 

Areal: Total 24 har, darav 11 aker, 13 skog. Tax.-v. 
11.000. 

Jordart: Dy-, ler- o. sandjord. Skogsbest: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1932. 2 
hastar, 8 kor, 1 tjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slak- 
ten 1925. 

Ag.: Johan Valfrid Johansson f. 27/6 1872. Son till 
Johan Erik Grindlund o. h. h. Johanna f. Nyberg. Gift 
04 med Elin Vilhelmina f. Andersson. Barn: Allan, 
Karin, Bror, Margit. Hogsjon 

Postadr.: Bjornlwnda. Tel. 1 Algsjostugan. 

aker, 69 skog. Tax.-v. Areal: Total 97 har, darav 2 
28.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1887. 4 has- 
tar, 2 unghastar, 15 kor, 8 ungdjur, 5 svin, 30 h6ns. 
Garden inkoptes 1902 av Johan Fredrik Eriksson, gift 
med Kristina f. Larsson. Denne utarrend. garden till 
sonen Johan Markus Eriksson, f. 30/7 1886, gift 16 med 
Anna Sofia f. Andersson, barn: Karl f. 16, Elsa f. 18, 
Sven f. 19, Britta f. 22, Svea f. 23. Vid J. F. Eriksson* 
dad 1938 avergick garden till stbh. o. forsaldes 1939 till 
nuv. ag. 

Ag.: Postmastare Axel Ottoson, Flen. 
Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 23 har, darav 17 aker, 6 skog. Tax.-v. 
omkr. 17.000. 

Jordart: Hard lera o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf, omkr. 1700, Ekonomibyggn. uppf. 
for omkr. 100 ax sedan. 3 hastar. 10 kor, 3 ungdjur, 
3 svin. 25 hons. Nitv. arr:s fader, som kom till gar- 
den 1891. arrend. den frar. 1901 till sin dad 1920. da den 
dvergick till hans stbh. Nuv. arr. fjlltrfidde 1929. 

Ag.: II a raci.se lorn arr- Carl August Klaesson, Gift med 
Eva Henrietta f. Andersson. 

Arr. Gnstaf Theodor Karlsaon f. 26/10 1895. Son till 
Karl Johan Gustafsson o. h. h. Johanna f Andersson. 
Gift 29 med Ida Alexandra f. Eriksson Ham : Eva f . 
3/1 31. 
Jakobsberg, Haga 

Postadr.: Bjonilunda. 

Areal: Total 31 har, darav 6 ilker, 25 skog. Tax.-v. 
6.900. 

Jordart: Ler-, dy- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 
delv. lovskog. Manbyggn. uppf. f6r mlnst 150 ar se- 
dan. Ekonomibyggn. uppf. 1939. 2 hastar, 5 kor, 1 
ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden har varit i slaktens 
ago i 3 generationer. 

Ag.: Karl Albert Larsson f. 8/11 1866. Son till Lars 
Erik Andersson o. h. h. Stina Charlotta f. Garlsson. 
Gift 12 med Anna Sofia Viktoria f. Spangberg. Barn: 
Arvid f. 12, Julia f. 17, Ivar f. 23. 
Kalfsater och tivre Tryntorp 

Postadr.: SjBnihMda. Tel. 5 BkkmodOa. 

Areal: Total 104 har, darav 19 aker, 84 skog. Tax.-v. 

22 ? n °rd a rf Leriord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 2 
i ™ mSf resn 1936 o. 1939. Ekonormbyggn. 
man f ^SSo o 1939 moderniserade. 2 hastar, 9 kor, 2 
uppf 1910 fcJW ™° tin s)akten 1907 

""I? ^ 3 Sa er: Karl Ivar Andwjn f. 11/8 1899. 
Son til K A. Andersson o. h. h. Maria f. Larsson. 

Ag "till Ovre Tryntorp: Maria Sofia Andersson f. 
Larsson. Knutstorp 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 11 JLlgsjostugan. 
Areal: Total 32,5 har, darav 7,5 aker. 25 skog. Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. delv. 
lovskog. Manbyggn. uppf- 1927- Ladug. o stall uppf. 
1893 loge 1906, magasin 1914. 1 hast, 4 kor, 2 ung- 
diur 4 svin 20 hons. Garden till slakten 1867 genom 
arrende av nuv ag:s fader, som brukade den till X880, 
i-l-i •inviid.T ovtrgick till hans stbh. Nuv. ag. dvertog 
garden pa arrende 1890 o. inkopte den 1908. 

Ag ■ Carl Erik Gustafsson f. 15/8 1S66. Son till Gus- 
taf Andersson o. h. h. Johanna f. Larsson. Gift 9/11 
1889 med Hedvig Lovisa f. Andersson. Barn: Oskar, 
Edvin, Ester, Vendla, Hilrna, Sam. 

Arr. (sedan 1930): Oskar Reinhold Gustafsson. Son 
till ag. Postadr.: Bjornhmda. 

Areal: Total 17 har, darav 8,5 aker, 8,5 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1877, restaur, o. tillb. 1936. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1877. 2 hastar, 7 notkreatur, 2 svin, 25 
hons. Garden till slakten 1897 genom arrende av nuv. 
ag:s fader, som innehade den till 1925, da nuv. ag. in- 
kopte den. 

Ag.: Ernst Gottfrid Sjblander f. 5/8 1895. Son till 
Martin Sjolander o. h. h. Hanna f. Pettersson. Gift 25 
med Anna Vilhelmina f. Samuelsson. Barn: Sigvard, 
Ingemar, Anna Lisa. 
Karetorp 

Postadr.: Bjbrnlunda. Tel. 7 Skinnvalla. 

Areal: Total 36 har, darav 13 aker, 23 skog. Tax.-v. 
16.500. 

Jordart: Dy-, moss- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1932, Ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 
hastar, 9 notkreatur, 25 hons. Garden har varit i slak- 
tens ago i 3 generationer. 

Ag.: Oskar Karlsson samt Albert Karlssons stbh., be- 
staende av: ankefru Anna Lovisa Karlsson o. barnen 
Marta f. 21, Ann-Sofi f. ; 
Karetorp 

Po&tadr.: Bjijmlunda. Tel. IS Skinnvalla. 

Areal: Total 38 har, darav 13 aker, 25 skog. Tax.-v. 
16.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1871. 2 hastar, 9 nStkeratur, 2 
svin, 24 hons. Garden till slakten 1871 genom Anders 
Petter Lindgren. Den bvertogs 1922 av sonen Carl 
Fredrik Lindgren o, sedermera av dennes son, nuv. ag. 
Nuv. arris fader bb'rjade arrend. garden 1900. 

Ag. : Ragnar Lindgren. 

Arr.: Carl Edvin Andersson f. 26/7 1895. Eon till Carl 
Johan Andersson o. h. h. Eda I. Carlsson. Gift 17 med 
Karin Elisabet f. Bjdrklund. Bam: Sven, Tore, Rune. Kalltorp 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 6 Algsjostugan. 
T aker, 28 skog. Tax.-' Area!: Total 35 har, dai 
11.900. 

Jordart: Sand- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 1899. 2 has- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur, 40 svin, 2 f&r, 40 hons. Garden 
till slakten 1896 genom kijp av nuv. ag. A agorna ha 
tillvaratagits en del stenyxor. 

Ag.: Axel Bdvard Andersson f. 23/3 1865. Son till 
Anders Gustaf Andersson o. h. h. Maja Lotta f. Lars- 
son. Gift 1889 med Emma Charlotta f. Jansson. Earn: 
Gottfrid f. 1889, Emma f. 1894, Alma f. 1898, Edvin 
f. 01. Laxne, Bjornkarr 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: 6 har aker. 

Jordart: Mull- o. dyjord. Magasin uppf. 1926. 1 hast, 
4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden arrend. se- 
dan 1935 av nuv. brukaren. 

Ag. : Heby fideikommiss. 

Arr.: Harry Lagerstedt f. 16/5 08. Son till K. N. 
Lagerstedt o. h. h. Elin f. Karlsson. Gift med Signe 
f. Eoblin. Barn: Sune, Ulf. Laxne, Galltorp 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 13,5 har, darav 13,5 aker, 30 skog. 
Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Sand- o. delv. imilljord. Skogsbest,: Barr- 
o. Ibvskog. Manbyggn. uppf. 1919, Ladug. o. stall 
uppf. omkr. 1885. 3 hSstar. 7 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
10 hons. Garden till slakten 1935 genom kop fran 
Akers styckebruk. 

Ag.: Johan Bemhard Lindberg f. 8/11 1891. Son till 
K. A. Lindberg o. h. h. Anna f. Karlsson. Gift med 
Karin f. Serander. Barn: Gunborg, Hillevi, Gertrad. 

Ag.: Suppl. i fattigv.-styr. 
Laxne, Krampen 

Postadr.: Gnesta. 

tor^t^d'Tmulljovd. Skogsb eS t, Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1886. ®— ' b ^- uppf. 
1885 3 hastar, 7 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 15 hona. Gar- 

^Frans Eriksson f- 28/9 1867. Son tiH P. » Jans- 
son o. h. h. Katarina. Gift med Erika f. Nystrom. 
Bam: Gunnar. Laxne, Kornstorp 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 57 har, darav 11 aker, 46 skog. Tax.-v. 
13.700. ,.. , 

Jordart: Sandbl. lerjovd. Skogsbest.: Barr- o. lovakog. 
Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1935. 
hastar, 2 unghiistar, 6 kor, 1 ungdji- * 
rjrirden 'ill sli-Lkcen 1930. 

Ag.: Karl Albert Fred f. 19/7 1875. Son till N. 
Fred o. h. h. Anna. Gift med Augusta f. Anders; 
Bam: Ester, Elsa, Emil, Helge. Sven, Gustav. 

Ag.: Led. av fattigv.-styr. o. komm.-namnd. Har 
erhaUit mjolkpropagandans diplom. , 50 hbns. Laxne, Lovstugan Pvstadr.: Gnesta. i har. darav 2,5 aker, 3 skog. Tax.-v. 
lovskog. Areal: Total 5,5 
3.600. 

Jordart: Sandjord. SkogsbesL: Barr- 
Manbyggn. renov. 1938. 1 hast, 2 kor, 1 s 
Garden till slakten 1936. 

Ag.: Karl Alfred Karlsson f. 29/1 1878. Son till A. 
Karlsson o. h. b. Karolina. Gift med Anna f. Karls- 
son. Barn: Allan, Prida, Nils, Viola. Laxne, Malsater 

Postadr..' Gnesta. 

Areal: 27 har aker. 

Jordart: Sand- o. mossjord samt lerbl. mulljord. Man- 
byggn. uppf. 1898. Ekonomibyggn. uppf. 1898 o. 1902. 
4 hastar, 16 kor, 3 ungdjur, 7 svin. 20 hons. Garden 
arrend. sedan 1930 av nuv. brukaren. 

Ag.: Staten. 

Arr.: Nils Jonsson t. 25/10 1897. Son till J. Mans- 
son o. h. h. Anna f. Bengtsson. Gift med Ebba f. 
Jansson. Barn: Harry, Kurt. 


Lax ne, Vinterled 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 50 har, darav 8 aker, 42 skog. Tax.-v. 
10.700. 

Jordart: Ler-, sand- o, dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1840, renov. 1939. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1886. 2 oxar. 5 kor. 1 ungdjur, 1 svin, 
10 hons. Garden till slakten 1896. Den har ttdigare 
iigts av Alters styckebruk men fransfildes 1935. 

Ag.: Edvin Johnson f. 8/4 1887. Son till K. O. John- 
son o. h. h. Anna f. Spfingberg, Len nar tstu ga n 

Postadr.: BjomZunda. Tel. 10 Skeppstn. Areal: Total 58 har, darav 13 aker, 45 skog. 

Jordart: Ler-, mull- o. nagot dyjord. Skogsbest: 
Barr- o. nagot lovskog. Manbyggn. omkr. 100 fir gam- 
mal. Ladug., stall o. loge uppf. 1912. 2 hastar, 1 ung- 
h&st, 9 notkreatur, 3 svin, 20 hons. Garden till slak- 
ten ftir 12 ar sedan genom aiTende av nuv. arris fa- 

Ag.: Direktdr Lonell, Skeppsta. 

Arr.: Sten Hubert Zettervall f, 13/12 09. Son till 
Carl Zettervall o. h. h. Emma f. Carlsson. Gift 36 
med Vera Sofia f. Strom. Barn: Britt Mary f. 36. Lisatter 

Postadr.: Bjomlunda. Tel. 1 SkinnvaHa. 

Areal: Total 66 har, darav 20 aker, 46 skog. Tax.-v. 
20.600. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1905, delv. restaur. Stall 
uppf. 1910, ladug. restaur. 1915. 4 hastar, 10 kor, 5 
ungdjur, 1 tjur, 6 svin, 30 hons. Garden till slakten 
1915 genom arrende av nuv. ag:s fader, som brukade 
den till 1931, da nuv. ag. inkopte den. 

Ag.: Carl Gustaf Ture Carlsson f. 9/7 1895. Son till 
Erik Gustaf Carlsson o. h. h. Anna Matilda f. Carls- 
son. Gift 22 med Margareta Maria t. Larason. Barn: 
Dagny f. 23, Rakel f. 25, Vera f. 32. 

Ag.: Led. av komm.-fullm., suppl. i tax.-namnd. V. 
ordf. i R. L. P:s s:n-avd. Postadr.: Gnesta. Tel. S G&singe. 

Areal: Total 90 har, darav 40 aker, 50 skog. Tax.-v. 
45.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
omb. 1914. Ladug. uppf. 1897, stall 1916, loge 1922. 
5 hiistar, 26 ndtkreatur, 4 svin, 40 hons. Garden har 
varit i slakten i omkr. 200 fir. 

Ag. : Namndeman Karlsson. 

Arr.: Gustav Karlason f. 21/2 1895. Systerson till 
ag. Son till A. Johansson o. h. h. Hilda f. Karlsson. 
Gift med Elisabet f. Lindqvist. Barn: Lars, Ingrid, 
Margareta. 

Arr.: Led. av komm.- o. pens.-na.mnd. 
Lugnet 

Postadr.: Bprnlunda. Tel. 15 Avlahy. 

Anal: Total 43 har, darav 18 aker, 2D skog. Tax.-v. 
24 Jo°rdart- Latt lera. Skogsbest.: Barr- o. nagot lbv- 
akol Manbyggn "PP f 18yZ ' Ekonomibyggn uppf. 
S fS 1 imghast. 9 kor. 3 ur.Kdjur. 1 tjur, 
' L 9 it 30 "dr.s Mien delv. tftckdlkad med 
Hir Garden ilfidM hv Ander:, Kr^rn U.I 1X27 darefter 
av soner, Erik Andersson, som 1*73 eftertraddca av Bin 
.son link Gu^taf Eriksson, vilken inncharte di : oil sin 
d6d 1918. da den overti.gs av svjfrsonen Axel Aryid 
K-ik^on Efter rienne.s dbd 1935 ovurgick den tiU 
stbh A agortia flnnes en del forngravar. 

Ac Axil Arvid Krlkasona stbh . bestAciide av anke- 
fru Amalia Maria Eriksson o. barn™ Karl o Rlaa. 

Axel Arvid Eriksson var led. av fattigv.- o. allman- 
ningsstyr. 
I aker, 47 skog. Langkarr, Arby 

Postadr.: Bjonilunda. 

Areal: Total 61 har, i 
15.200. , , , 

Jordart: Dyjord, nagot sandbl. lerjord. Skogsbest.: 
Barr- o. nagot lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1916. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1902. 2 hastar. 8 kor, 4 
ungdjur, 1 tjur. 15 svin. 30 hons. Garden inkbptes 1930 
av nuv. ag.. som dessfbrinnan arrend. den i 3 Ar. 

Ag.: Gottfrid Eugen Olsson f. 17/1 1898. Son till 
Vilhelm Olsson o. n. h. Kristina f. Eriksson. Gift 22 
med Gerda Josefina f. Andersson. Barn: Karin f. 26. Liivan Lilla 

PostadT.: Haga, Bjonilunda. 

Areal: Total 24,5 har, darav 5 aker, 19,5 skog. Tax.-v. 
3.400. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. 15v- 
skog. Manbyggn. tillb. 1930. Ekonomibyggn. uppf. 
1920. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, i svin, 20 hons. Gar- 
den till slakten 1923. 

Ag.: Gustaf Adolf Rosenqvist f. 8/8 1887. Son till 
O. V. Rosenqvist o. h. h. Sofia f. Skeppstrbm. Gift 
med Hulda f. Gustafsson. Liivan Stora 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. 7 JUgsjostugan. 

Areal: Total 31 har, darav 13 aker, 18 skog. Tax.-v. 
14.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1883. Ladug. o. stall uppf. 1914, loge 1923. 2 
hastar, 10 notkreatur, 8 svin, 15 hons. Arealen delv. 
tackdikad med sten. Garden till slakten omkr. 1630. 

Ag.: Carl o. Albert Larssons stbh. 

Arr.: Erik Axel Eriksson f. 1892. Son till Johan 
Petter Eriksson o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift 
17 med Hilma Fredrika f. Larsson. Barn: Helga f. 
18, Anny f. 20, Rune f. 32. 

Arr.: Namndeman. Ordf. i fattigv.-styr. o. barnav.- 
namnd., led. av pens.- o. tax.-n&mnd. P. d. fjardings- 
Lovan Si. or a 

Postadr.: Bjonihiiida. Tel. l'i Alijsjbstugan. 

Areal: Total 29 har, darav 11 aker, 18 skog. Tax.-v. 
13.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
pabyggd 1882. Ekonomibyggn. uppf. 1914. 2 hastar, 
7 notkreatur, 3 svin, 30 hons. Garden inktiptes pa 1860- 
talet av Lars Nilsson. Bfter honom. bvertogs den av 
svarsonen August Larsson o. darefter av dennes son 
Oskar Larsson, som innehade den till sin dod 1924, da 
den overgick till stbh. 

Ag.: Oskar Larssons stbh., bestaende av: ankefru 
Erika Larsson f. Eriksson o. bamen Even. Olov, Sigrid, 
Marta. zga, Bjornlunda. 

Areal: Total 33,5 har, darav 9 aker, 24,5 skog. Tax.-v. 
10.300. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. for c:a 60 ar se- 
dan. 1 hast, 5 kor, 1 ungdjur, 25 hons. Garden till 
slakten for c;a 50 ar sedan. 

Ag.: Friiken Gerda Lagerqvist f. 14/2 1873. Dotter 
till K, A. Lagerqvist o. h. h. Sofia f. Jonsaon. Lovlund 

Postadr.: Saga, Bjbrnlunda. 

Areal: Total 15,5 har, darav 4,5 aker, 11 skog. Tax.-v. 
8.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1858, renov. 1880. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid. med manbyggn. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 
svin, 20 hons. Garden till slSkten 1S96. Den agdes tidi- 
gare av Johan Kumlin. 

Ag.: Frans Erland Karlsson. Mellankarr 

Postadr.: Bjornlunda. Tel. S Algsjbstugan. 

Areal: Total 85 har, darav 14 aker, 71 skog. Tax.-v. 
14.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 1912. 2 has- 
tar 10 notkreatur, 3 svin, 15 hons. Garden till slakten 
omkr. 1908 genom kop av nuv. ag. fran Skeppsta. 

Ag.: Wilhelm Teodor Andersson f. 29/10 1859. Son 
till Teodor Marks Andersson o. h. h. Kristina. Gift 
18S6 med Charlotta Maria f. Gustafsson. Barn: Vendla, 
Carl, Axel, Anton {dod), Albert (dod), Ivar (dod). 

Arr.: Axel Andersson. Son till &g. ~ SODERToRN till vara dagar mom Sbdertbrn. Sorunda nar 
lange varit kant for sin saregna bondekultur 
oeh har annu manga sammanbyggda byar och 
storbondegardar. An i dag bares vid helger 
och hembygdsfester den gamla folkdrakten, 
som gott kan tavla med Vingakersdrakten, 
fran det egentliga Sodermanland, och med 
manga andra. Sorunda ar gammal bygd, dar- 
om vittaa inte minst de tidigare omtalade sten- 
aldersboplatserna och kyrkan, vars aldsta gra- 
stenspartier uppfordes redan under den aid- 
re medeltiden. 1 kyrkan finnes aven tva sen- 
medeltida altarskap, en hel del kalkmalningar 
fran samma tid eller tidig renassans samt ett 
praktfullt gravmonument over Erik Fle- 
ming, dod 1679. Det ar utfbrt av ingen mind- 
re an Hedvig Eleonoras hovskulptbr, flamlan- 
daren Nicolaes Millich. 

Av socknens egendomar kunna namnas Fi- 
tuna och Fallnas. Den forra ar ett gammalt 
sateri som tillhort atterna Baat, Fleming, Bon- 
de och von Horn. Sateriet omtalas forsta 
gangen mera allmant i jordebockerna och 
langderna fran 1500-talet, men dess historia 
gar sakert annu langre tillbaka. Det ligger 
vid Baggef jar dens inlopp ett stycke in pa. ost- 
ra sidan och ungefar mitt emot det rent sorm- 
Iandska Horningsholm i Morkb socken och det 
pa Naslandet liggande Hbrningsnas, som icke 
far forvaxlas med det Sbdertbrnska Hbrnings- 
nas, municipalsamhallet i Huddinge socken. 

Fallnas, som ligger soder eller rattare sagt 
sydvast om Sorunda kyrka, men narmare den- 
na an Fituna i nordvast om kyrkan, tillhorde 
pa 1400-talet atten Porse, den medeltida fral- 
sefamiljen, vars fbrnamsta medlem var Knut 
Porse. Denne synes visserligen aldrig ha haft 
sitt residens eller vistats nagot pa. Fallnas. 
Han kom som landsflyktig till Sverige fran 
Danmark, vars framsta adel han tillhorde, 
och torde huvudsakligen ha uppehallit sig i 
Hallandstrakten. Han var ju bl. a. befall- 
ningsman i Varberg och spelade en stor roll 
i resningen mot konung Birger Magnusson 
samt i den politik som drevs av hertiginnan 
Ingeborg, Magnus Erikssons moder. Hans 
attlingar bosatte sig emellertid bl. a. pa Fall- 
nas, den vackert belagna egendomen vid vi- 
ken med samma namn. 

Genom gifte kom egendomen senare over 
till slakterna Oxenstierna och Bielke, bagge 
svenska riksrad, liksom Knut Porse pa sin tid. 
Bland annu senare agare kunna riamnas med- 
lemmar av atterna Grip och Baat, Fitunas 
agare, samt Hummerhielm. Ar 1738 inkoptes 
Fallnas av ryttmastaren m. m. D. H. Hilde- 
brand och blev sedermera fideikommiss for dennes dotterdotter Charlotte Bonde och hen- 
nes barn, men bvergick efter ytterligare skifte 
som fideikommiss till von Horn-slakten. 

Men Sorundabygden ar rik pa dylika gamla 
traditionsrika storgardar, bade herremans och 
enklare odalslakters. Och detta galler mte 
blott sjalva Sorunda socken, utan aven den till 
samma pastorat horande ovan namnda Torij 
socken, som bildar sjalva sydspetsen p& Sbder- 
tbrn. Pa Torb, den stora karga on soder om 
Oxnb' och Svardso och Torenas sund ligger 
kyrkan pa nordsidan, medan det stora Herr- 
hamra ligger nara nog pa sydsidan. Detta 
herresate, som tillhort bl. a. slakterna Oxen- 
stierna och Sparre och senare Hallstrbm och 
Berlin, ar bl. a. ihagkommet i historien pi. ett 
tragiskt satt. Efter Karl XII :s dod brandes 
godsets huvudbyggnad av de ryska trupper, 
som landsattes vid den ryska harjarflottans 
brandanfall mot Sbrmlandskusten och ovriga 
delar av ostersjbkusten. Det var i juli det 
aret som den ryska mordbrannarflottan stack 
ut fran Alands skargard och satte kurs pa 
Radmansb. Dar delades flottan och medan 
nagra fartyg gingo norrut och brande Norr- 
talje, osthammar och oregrund, Ortala, Hargs, 
Lbvsta m. fl. bruk samt massor av bondgar- 
dar och torp fortsatte andra fartyg sbderut 
langs Sodertbrnskusten. Efter att ha brant, 
plundrat och harjat utefter yttre kusten 
trangde man forbi Torb, dar som sagt Herr- 
hamra fbrintades, och upp i Himmerfjarden. 
Det nyssnamnda Hbrningsholm med dess 
konstskatter gick upp i rok. Sbdertalje lika- 
sa, och darifran fortsatte ryssarna mot Trosa, 
men stoppades av den duktige prosten i Hblb, 
prasten-karolinen Scharff, som med en hand- 
full lemmalytta aldringar, gummor och halv- 
vuxna pojkar samt en god portion krigslist 
hejdade deras vidare framfart. Han raddade 
darmed ocksa Tullgarn, kung Gustafs nuva- 
rande sommarresidens. Allt som allt berak- 
nas 20.000 svenska hem ha blivit lagornas rov 
utefter hela kusten fran Nykoping i soder till 
Gavle i norr. 

Nar vi nu hunnit sa langt sbderut som till 
Torb och Herrhamra ar det sa gott att ocksa 
namna nagot ora Sbdertbrns sydligaste utpost, 
Landsort pa klippon ojan. Dar finnes, som 
val alia torde veta, en statlig fyr, men det 
kanske inte ar allom liia bekant att den fy- 
ren ar en av vart lands aldsta och stracker 
sin historia tillbaka anda till 1669. Dar lig- 
ger ocksa tullstation, telegrafstation och lots- 
station. Och forbi denna utpost passera prak- 
tiskt taget alia sbderifran kommande fartyg, 
stora som sma som skola till Stockholm eller 
norrbver utefter svenska kusten. 
Nedhyttan 

Postadr.: Bjomlunda. Tel. J, JUgojdstugan. 

Area!: Total 77 har, darav 27 aker, 50 skog. Tax.-v. 

Z7 Jordart ; Lerjord o. mylla pa lerbotten Skogsbest.: 
Barr- o nagot lovskog. Manbyggn. uppf. for minst 200 
ar sedan, flygelbyggn. 1907. Ekonomibyggn uppf. 
1899 7 ha«i :■■■'- 21 noi.kreal.uv. 10 .svni, ;..0 nuns. Arealen 
delv.' tiickdikad med sten o, r5r. Garden inkoptes 1896 
av nuv ags fader o. overtogs 1923 av nuv. ag. Pa 
Garden fanns i bbrjan av 1600-talet masugn o. bruk. 

Ag ■ Lars August Larsson f. 24/2 1878. Son till 
August Larsson o. h. h. Johanna f. Larsson. Gift IS 
med Klara Josefina f. Rundstrom. 

Ag.: Led. av komm.-fullm.. komm.-namnJ. a. allman.- 
ningsstyr. Huvudman i Daga Harads Sparbank. 

Narlunda sateri 

Postadr.: Gnesta. Tel. 3 A Bjomlunda. 

Area!: Total 317 har, darav 100 aker, 17 angs- o. hag- 
mark, 200 skog. Tax.-v. 132.400. 

Jordart: Mullrik lerjord. Skogsbest: Bl. barr- o. lov- 
skog. Ekonomibyggn. renov. a. moderaiserade 1938. 6 
hastar 2 unghastar, 40 kor, 30 ungdjur, 200 hons. 
Reakt.-fri besattn. Traktordrift. Garden arrend. sedan 
1935 av nuv. brukaren. 

Ag : Direktor Edvin Berger, Halmstad. 

Arr.: Agronom Knut Montelius f. 3/1 1893. Son till 
pastor K. J. Montelius o. h, h. Maria. Gift med Sonja 
Tarassowa. Barn: Orvar, 

Opphyttan 

Postadr.: Bjomlunda. 

Areal: Total 52 har, darav 13 aker, 39 skog. Tax.-v. 
14.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot lovskog. 
Manbyggn. omb. 1935. Ladug. uppf. 1880, loge ungef. 
samtid., stall 1930, magasin 1931. 2 hastar, 9 not- 
kreatur, 2 svin, 40 h6ns. Garden till slakten 1927 ge- 

Ag.: Fritz Erik Edvard Johansson f. 7/3 1897. Son 
till Karl Erik Johansson o. h. h. Ida f. Fick. Gift 20 
med Helga Anna Elisabet f. Holmberg. Barn: Erik 
f. 20, Anna Lisa f. 25, Hans f. 29, 

Postadr.: Gnesta. Tel. t G&singe. 

Areal: Total 163 har, darav 60 aker, 103 skog. Tax.-v. 
81.900. 

Jordart: Mylla pa lerbotten o. lerjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1905. Ladug. o. loge uppf. 
omkr. 1895, stall o. magasin 1905, 6 hastar, 3 unghas- 
tar, 22 kor, 14 ungdjur, 1 tjur, 2 modersuggor, 50 hons. 
Garden inkoptes 1925 av nuv. ag. A gardens agor fin- 
nes en del forngravar. 

Ag.: Direktor Erik Gustaf Jem f. 23/9 1S83. Son 
till Gustaf Svante Jern o. h. h. Ottilia Warnmark. Gift 
16 med Berta Emma f. Trachsel. Bam: Dagmar Inge- 
borg, 

Ag.: Ordf. i tax.- o. pens.-namnd., Gasinge-Dillnas 
po.sfin-JitsiiifiMiriin. kyrkiistamman, barnav.- o. valnamnd. 
Led. av komm.-fullm. Vagstammoombud. Huvudman 
i Daga Harads Sparbank. Kassor i Gasingc-r minrLs 
kyrkokassa, led. av skol- o. kyrkorad.. arbii-tslosheis- 
komrmtten samt Daga harads halsov.-direktion 
Sand tor p 

Postadr.: Bjornlunda. 

Areal: Total 96 har, darav 21 aker, 75 skog. Tax.-v. 
17.300. 

Jordart: Dy-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1904. Ekonomibyggn. uppf. 
1897. 3 hastar-, 9 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, 18 
hons. G&rden tiil slakten 1923 genom kop av Johan Le- 
ander Gustafsson, som innehade den till sin ddd 1929, 
da den Bvergick till stbh. 

Ag.: Johan Leander Gustafssons stbh., bestaende av 
ankefru Anna Sofia Gustafsson f. Lundin o. barnen 
Paulina f. 1885, Elsa f. 1888 (d6d), Ingeboi'g f. 1890, 
Martin f. 1895. Sjijgesta 

Postadr.: Bjomlwnda. 

Areal: Total 25,5 har, darav 8,5 aker, 17 skog. Tax.-v. 
11.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1936. Stall o. ladug. uppf. 1926, loge 
omkr. 1874. 2 hastar, 5 notkreatur, 2 svin, 20 hons. 
Arealen delv. tackdikad med ror. Garden till slakten 
1914 genom arrende av nuv. ag., som 1925 inkopte den. 

Ag.: Karl Alfred Sterner f. 15/2 1874. Son till Isak 
Jonsson o. h. h. Johanna Andersdotter. Gift 1898 med 
Anna Matilda f. Eriksson. Barn: Ingeborg, Elsa, Hilda, 
Astrid, Helga, Rut Skeppsta 

Postadr.: Bjomlunda. Tel. 1 o. 4 Skeppsta. 

Skeppsta slott ar vackert belaget vid utloppet av sjon 
Barrsatern. Det har sitt nuvarande utseende fran en 
onibyggnad 1908 efter ritningar fran arkitektfirman 
Hagstrom och Ekman och ar modernt inrett, eburu i 
Inredningen aven inga. manga antika mobler och fore- 
mal. At sjosidan markes terrass och park, at andra 
hallet en av tva flyglar omgiven gardsplan. Utmed 
den kortsida, som vetter mot an. ar anlagd en "rosen- 
parterr", utmed den andra en tradgard. Som nagot for 
anlaggningen karakteristiskt kan anses det harmoniska 
satt pa vilket det hela anpassats efter den omgivande 
smakuperade naturen, i det man undvikit den over- 
drivna ratlinjighet, som ofta utmarker storre anlagg- ingar. l tidigare r havsytan i en sinka, : 
i varit tillaggsplats for skepp. 
i egenskap av jambruk. Bruket anlades sannolikt i 
r darefter en lang tid forenat med Akers styekebmk och 
i~ betytt mest for Skeppsta ar Nikolaus Nothman, r ' .. 1640 Godset har egen kraftstation. 

Da platsen trots sitt lage langt in i landet ligger synneriigen lAgt < 
kunnat bilda en segeOed, kan den ha fatt sitt namn av a. 

Sin betydelse och sitt uppsving har Skeppsta ernMUt] 
bdrjan av 1600-talet av Paul Remmare. n - 
andra sSrmlandska bruk. En av dem s 
Mr anlade 2 hamrar. . . |m nan ipl wahrendorff dog. skildes Aker och Skeppsta, och det 

gren och 1907 ingenjOr Arvid Frisell. 
Ag.: Dir. A. Donnell, Stockholm. 9 Johannes Heden- 


Skeppsmora Li 11 a 

Postadr.: Gnesta. 

Area!: Total 32,5 har, darav 8 aker, 24,5 skog. Tax.-v. 

Jordart: Mull- o. sandjcrd. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. renov. 1938. Ekonomibyggn, uppf. 
1911 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Gar- 
den till slakten 1 mitten av 1800-talet. 

Ag.: Gustaf Adolf Gustavsson f. 21/3 1861. Son till 
G Andersson o. h. h. Anna f. Andersson. Gift med 
Lovisa f. Lundqvist. Bam: Karl, Allan, Josefina, David, 
Jenny, Gunnar, Gerda. Skinnvalla Lilla 

Postadr.: Bjornlunda. Tel 

Areal: Total 251 har, darav 42 aker, 209 skog. Tax.-v. 
82.100. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. I860, flygelbyggn. i slutet av 1700-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. 1904. 4 hastar, 3 unghastar, 22 
notkreatur, 6 svin, 30 hons. Garden har varit i slaktens 
ago i 4 generationer. Den ar f. n. utarrend. 

Ag.: Gustaf Olssons stbh., bestaende av barnen Elin 
f. 1880 o. Alma f. 1882. 

Gustaf Olsson var namndeman. Skinnvalla St or a 

Postadr..- Bjornlunda. Tel. 9 Skinnvalla. 

Areal: Total 180 har, darav 55 aker, 125 skog. Tax.-v. 
60.000. 

Jordart: Ler- o. mossjord, Skogsbest.: Barr- o. nagot 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1928. 6 hastar, 
38 notkreatur, 2 svin, 50 hons. Traktordrift. 

Garden har tidigare sedan 1935 agts av broderna Carl 
Henrik o. Sigfrid Eriksson f. resp. 2/6 1882 o. 29/9 18S5. 
sijner till Carl Erik Eriksson o. h. h. Kristina f. Johans- 
son. C. H. E. gift 33 med Agda Maria f. Carlsson, 
barn: Kristina f. 34, Margareta f. 36. Broderna Eriks- 
son innehar en gird, Trosaby, i Trosa-Vagnharad, om- 
fattande 46 har o. taxerad till 21.800. 

Ag.: Alb. Pettersson. Skyrtorp 

Postadr.: Bjomlmida. Tel. 11 Skinnvalla. 

S9,5 har, darav 19,5 aker, 50 skog. Areal: Total 
Tax.-v. 22.600. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog, na- 
got lovskog. Manbyggn, uppf. omkr. 1853, pabyggd 
1928. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1853, omb. 1909. 4 
hastar, 12 notkreatur, 2 ungdjur, 2 svin. 300 hons. Gar- 
den kom ursprungligen till slakten i arrende. Den in- 
kdptes av Erik Ersson o. h. h. Baata, som eftertraddes 
av svarsonen Olov Olsson o. h. h. Sofia Ersdotter. Deras 
son K;ul Olov Olsson. gift med Charlotta f. Karlsson. 
blev sedan gardens agare, varefter nuv, ag. overtog 

Ag.: Karl Oskar Karlsson f. 29/5 1882. Son till Carl 
Olof Olsson o. h. h, Katarina f. Carlsson. Gift 18 med 
Eda Dorotea f . Larsson. 
Skyttetorp 

Postadr.: Bjbrnlunda. Tel. 9 A Algsjostugan. 

Areal: Total 55 har, darav 10 aker, 45 skog. Tax.-v. 
14.500. 

Jordart: Sand-, ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
nagot lovskog. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn. 
uppf. 1907, magasin 1926. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, 1 
tjur, 2 svin, 30 hons. Garden inkoptes 1904 av nuv. ag. 
fran Skeppsta. 

Ag.: Fredrik Hjalmar Jansson f. 2/11 1879. Son till 
Lars Fredrik Jansson o. h. h. Sofia f. Andersson. Gift 
04 med Elin Matilda f. Gustafsson. Barn: Fritz f. 06, 
Ivar f. 08, Helga f. 12, Evert f. 14, Vera f. 21, Tore f. 24. 

Ag.: F. d. led. av komm.-fullm. o. hastuttagn.-namnd. Smorsater 

Postadr.: Bjornlunda. 

Areal: Total 12 har, darav 6 aker, 6 skog. Tax.-v. 
5.800. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. nagot 
lovskog. Manbyggn. uppf. i mitten, av 1700-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 1 hast, 5 not- 
kreatur. 2 svin, 40 hons. Garden till slakten 1933. 

Ag.: Carl Bengtsson. f. 25/2 1886. Son till Bengt Nils- 
son o. h. h. Johanna i. Andersson. Gift 10 med Char- 
lotta Emma f. Hakansson. Barn: Gdsta, Hilvy, Lilly, 
Karla. ,::^ 
Postadr.: Bjornlunda. Tel. 12 .Algsjostugan. 

Areal: Total 102 har, darav 20 aker, 82 skog. Tax.-v. 
28.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. nagot 
lSvskog. Manbyggn. uppf. 1799, flygelbyggn. 1922. 
Ekonomibyggn. uppf. 1890—91, magasin 1913. 3 has- 
tar, 15 notkreatur, 5 svin, 30 h6ns. Garden i slaktens 
ago i minst 6 generationer. 

Ag.: J. P. Erikssons stbh. 

Arr.: G-ustaf Adolf Eriksson f. 11/12 1S89. Son till 
Johan Petter Eriksson o. h. h. Hedvig f. Johansson. Gift 
23 med Vendla Charlotta f. Carlsaon. Barn: Anna f. 
24. Maj f. 27. 

Arr.: Led. av komm.-, pens.- o. barnav.-namnd., fat- 
tigv.-styr. o. brandstodskommitten. Stromshult 

Postadr.: Bjornlunda. 

Areal: Total 21 har, darav 9 aker, 12 skog. Tax,-v. 
10.200. 

Jordart: Lerjord o. latt jord. Skogsbest.: Overv. barr- 
skog. Manbyggn. av gammalt datum, restaur. 1920. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1898. 2 hastar, 6 kor, 1 
ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten 1927 ge- 

Ag.: Johan Hilmer Sigfrid Eriksson f. 15/6 1887. 
Sen till Carl Johan Eriksson o. h. h. Karolina. Gift 14 
med Hilda Josefina f. Jansson. Barn: Ake f. 15. 
Soderby gard 

Postadr.: Gnesta. Tel. 30 Gdsinge. 

Areal: 65 har aker. Tax.-v. 63.800. 

Jordart- Lerjord, delv. mylla pa lerbotten. Skogs- 
best ■ Barr- o delv. lovskog. Manbyggn. uppf. 1923. 
Ekonomibyggn. uppf. 1913. 8 hftstar. :35 n.otkreatur, 1 
svin 20 VlS. Traktordrift. Garden till slakten 1911. 
A agorna finnas forngravar. 

a| ■ Carl Harald Klaesson f. 16/10 1886. Son till 
hatadsdomare Carl August Klaesson o. h. h, Eva Hen- 
rietta f. Andersson, Gift 31 med Sigrid Alexandra f. 
Stenberg. Barn: Ulla, Ake. 

Ag : Ordf. i Daga h;ir;.tcls hiishalln.-g-ille o. Soderman- 
lands' lans ^mabriiksprem.-narond. Led. av fattigv.- 
styr. Styr.-led. i Daga harads hastavelsfdren. Taffsnas 

Postadr.: Gnesta. Tel. 6 G&singe. 

Areal: Total 88 har, darav 39 aker, 49 skog. Tax.-v. 
44.900. 

Jordart: Lerjord o. svartm.vlla. Skf-ssliest.: Barr- o. 
nagot lovskog. Manbyggn. uppf. 1881. Ekonomibyggn. 
uppf. 1898. 6 hastar, c:a 32 notkreatur. Garden har 
varit i slaktens ago i minst 7 generatloner. Nuv. ag. 
dvertog den pa arrende 1919 o. erholl den i an' after 
sin svarfader haradsdomare C. A, Klaesson 1938. 

Ag.: Kristian Gustaf Adolf Johnson f. 12/2 1891. Son 
till namndeman Gustaf Jonsson o. h. h. Erika f. An- 
dersson. Gift 19 med Elna Maria Elisabet f. Klaesson. 
Barn: Sonja, Rune. 

Ag.: N&mndeman, ordf. i komm.-i'" Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 15 har, darav 12 aker, 3 skog. Tax.-v. 
12.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Barrskog. Manbyggn. 
restaur. 1886 o. senare. Ladug. o. stall uppf. 1892, loge 
renov. 1886. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 25 hons. 
Garden arvdes 1884 av nuv. ag:s svarfader Carl Eriks- 
son, som innehade den till sin ddd 1900, da nuv. ag. 
tilltradde. 

Ag.: Adolf Fredrik Larsson f, 4/9 1859. Son till Lars 
Petter Carlsson o. h. h. Anna Katarina. Gift 1887 med 
Anna Gustava f. Eriksson. Barn: Gerda, Ester, Martin, 
Karl, Axel, Astrid. Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 16.5 har, darav 8,5 aker, 8 skog. Tax.-v. 
9.600. 

Jordart: Lera o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. canto, 1910. Ekonomibyggn, uppf. omkr. 
1911. 2 hastar, 5 kor, 2 svin, 10 hons. Garden har varit 
i Slaktens ago i minst 3 generatloner, Pdrste kande ag. 
ar Anders Fredriksson, som eftertraddes av sin dotter, 
varefter nuv. ag, tilltradde. 

Ag.: Gustava Johanna Eriksson f. 1856. Dotter till 
Anders Petter Andersson o. h. h. Johanna Lovisa f. 
Fivuriksson. Gilt 1885 med Johan Eriksson Bam: 
Vendla, 
Postadr.: Gnssta. 

Areal: Total 31,5 har, darav 18,5 aker, 16 skog. 
Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Lera o. nkgot sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o. delv. lovskog. Manbyggn. renov, 1935. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa lK80-talet. 3 hastar, kor, 9 ung- 
djur, 8 svin, 40 hons. Garden till slakten 1930 genom 
k6p av nuv. ag. 

Ag.: Gustaf David Gustavsson f. 26/6 1891. Son 
till Frans Gustaf Gustavsson o. h. h. Vilhelmina f. 
Spangberg. Gift 1? med Olga Cecilia f. Andersson. 
Barn: Ingegerd f. 26. Valla Stora 

Postadr.: Bjdrnhtnda. Tel. £2. 

Areal: Total 340 har, darav 40 aker, 300 skog. Tax.-v. 
90.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. 7 
hastar, 20 kor, 10 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden 
till slakten 1932 genom kop av nuv. ag. 

Ag.: Axel Vilhelm Svensson f. 10/3 1880. Son till 
Lars Svensson o. h. h. Karin. Gift 21 med Anna f. 
Olsson. Barn: Lars, Sven, Karin, Kerstin. Valla 1, Lillvalla 

Postadr.: Bjornlunda. 

Areal: Total 3? har, darav 11,5 aker, 25,5 skog. 
Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Ler- o. sandjord samt nagot mylla. Skogs- 
best.: Barr- o. delv. lovskog. Manbyggn. uppf. for 
omkr. 100 ar sedan. Ekonomibyggn. uppf. 1902. 2 
hastar, 7 notkreatur, 3 svin, 30 hons. Garden till slak- 
ten 1931 genom kop av nuv. ag. Den ar avsondrad 
fr&n Narlund. 

Ag.: Gustaf Ivar Karlsson f. 10/5 1888. Son till An- 
ders Gustaf Karlsson o. h. h. Sofia Vilhelmina Anders- 
dotter. Gift 12 med Elin Matilda f. Johansson. Barn: 
Harry, Margareta, Hans, Ingeborg, Alva, Bengt. Vangso 

Postadr.: Gnesta. Tel. & Gasinge. 

Areal: 73 har aker. Tax.-v. 68.750. 

Jordart: Lermylla pa lerbotten. Manbyggn. uppf. 
1914. Stall uppf. omkr. 1890, ladug. o, loge 1899. 7 
hastar, 60 notkreatur, 10 hons. For gardens drift fin- 
nes 2 traktorer. Carl Erik Larsson inkSpte 1897 Lif- 
singe (tax.-v. 27.000), 1900 Uppgarden, 1903 Mellan- 
garden, 1907 Nedergi-rden o. 1912 Kullen o. samman- 
slog dem till den nuv, egend. 

Ag.: Ankefru Linda Matilda Larsson f. Lundgren. 
Gift med direktor Carl Erik Larsson (dod 1933). 

Carl Erik Larsson innehade tidigare Mariestrom i 
Vangsb 1—2 

Postadr.: Gnesta. Tel. 29 G&singe. 

Areal: Total 42 har, darav 41 aker, 1 skog. Tax.-v. 
38.500. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Man- 0. ekonomibyggn. 
uppf for c-a 60 ar sedan. 5 hastar, 1 unghast, 18 kor, 
5 ungdjur, 2 svin. 30 hons. Nuv. arr. tilltradde 1B34. 

Ae : K. A. Karlsson. 

Arc: M. B. Gustafsson f. 17/4 1892. Son till K. J. 
Gustafsson. 

Arr.: Brukar dessutom Garde gird, areal: 8 har, ag.: 
Stig Olle Noren. 
Vasterilandet 

Postadr.: Gtiesta. 

Areal: Total 8 har, darav 7 aker, 1 skog. Tax.-v. 
10.100. 

Jordart: Lerjord o. nagot svartmylla. Skogsbest.: 
Lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1878. 
2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur. 2 svin. 30 lions. Garden in- 
koptes 1914 av nuv. ag. fran A. Elfstrom, Stockholm. 

Ag.: Erik Gotthard Andersson f. 12/5 1867. Son till 
Carl Erik Andersson o. h. h. Matilda. Gift 1896 med 
Ulrika Sofia f. Isaksson. Barn: Sven f. 1898. Ivan 
f. 1899, Marta f. 02. Edit f. 04. Postadr.: Bjornhmda. Tel. 9 B Algsjostuijait. 

Areal: Total 35 har. darav 10 aker. 25 skog. Tax.-v. 
13.900. 

Jordart: Sandjord o. n^got mylla. Skogsbest.: Barr- 
o. delv. lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1907. Eko- 
nomibyggn. uppf. omkr. 1902. 1 hast, 6 kor. 2 ung- 
djur. 2 svin, 16 hons. Garden inkoptes av nuv. ag. 1914. 

Ag.: Frans Adolf Carlsson f. 1/10 1869. Son till Carl 
Edvard Hcnriksson o. h. ]i. Matilda f. Andersson. Gift 
1897 med Olga Fredrika f. Carlsson. Barn: Anton f. 
1896, Aina f. 03, Agnes f. 06, Alice f. 10. 

Arr. (sedan 1937): Erik Gustafsson. Svilrson till ag. Algsjostugan 

Postadr.: Bjornhmda. Tel. vikeeln i Jilfjsjdstugan. 

Areal: Total 4 har, darav 1 aker, 3 skog. Tax.-v. 
6.500. 

Jordart: Sand- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 1918. 2 nat- 
kreatur, l svin, 500 hons. Garden till slakten omkr. 
1905. 

Ag.: Karl Oskar Carlsson f. 18/11 1866. Son till 
Carl Eriksson o. h. h. Eleonora. Gift 05 med Emma 
vUhfflrafaffl f. Pettersson. Barn: Elis f. OS, Elsa f. 09 
(dod 30). 
Hilleshog HILLESHOGS socken Inom Karentuna harad ar 
belagen pa ostra aidan av Svartsjolar.de". omkring 
Vir."h::lms- (,ch H]Ui'.-.sj[H'Lkamn Tci-ranger. ;tgores 
1 huvudsak av uppodlad slfittbygd, vilken pft en del 
stallen ar n::ndre ktiperad. Vici Viksur.d finnes ett 
t^gelbruk. Bland ogendomar ma nSronaa Vi^nthol- 
mens kunf{M(,'ard aamt Prastmbble. Den fbrstnamnda 
ir numera styckad. 

Fomminnen: Pa ett flert&l platser inom socknen 
har man patniffat fornlgn-.ningar. H6ger mgrkas vid 
Dcgerby. siSder om Hillursjo gfird och i trakten sbder 
ora kyrkan, Stensfittnlngar ftnnaa vid Ver.tholmen 
och Litselby. V;d Vifarna faims fbrr fin stun mrd nmkr. 50 skalgropar. Vid Kvarsia finnan 2 dylika atenar 
med over 100 skalgropar. Inom socknen aro fern riir.ristningar kanda. Av dussa star en vid HillersjS gard. 
Den skildrar en aktenskaps'nistona och ger en intressant inblick i de fornordiska arvsfbrhallandena. Res- 
ter finnas efter en me del '-id a kungsborg. 

Areal: 14.66 kvkm, Enligt 1937 ars faaMghe'sUxering ar agovidden: 531.65 har Aker. 50,40 tomt och 
tradgard, 9.50 slatter&ng, X kultivurad bi'teaang, 50 annan beti'si-ing. f>85 skogsmark. 91.90 ovng mark. 

Jordbmksvarde: 938.900 kr. I jordbruksvardet lngfiende varde a 3kogsmark: 21.900 kr. Skogsvarde: 83.500 
kr. Inv&narantal : 468 (1939). 

Hilleshog. som ar 1345 omtalas sasom '■nildtsheg" 1 och ar 1375 usaom "HellisB". tillhbr Farpntuna och 
Hilleshdgs pastorat. Kyrkan, som till srina aldata delar fiirskrlver sig fran aldre medeltiden. har langhus, 
absidkor, torn i vaster. vapenhus samt sakristia. Romanska o'Ji gotiaka malnlngar blottades 1921 --22, da 
kyrkan rental ireradea. Bland kyrkans invenlaner rr.arkfs en synnerllgen fbrnamlifj birgittabild. 
Kyrkoherde: Johansson. Waif rid Fmanuol. 
Degerby 5 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 29 Hillersjii. 

Areal: Total 173,3 har, darav 79,3 Aker, resten skog 
o. angsmark. Tax.-v. 80.700. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog, nagot ek- 
skog. Huvudbyggn. uppf. omkr. 1800. Ekonomibyggn. 
uppf. i borjan av 1900-taIet. Arealen till stbrre delen 
tackdikad. Garden till slakten pa 1850-talet. Den har 
tillkommit genom sammanslagning av fjrra sjalvstandi- 
ga gardar. 

Ag.: Hans Erik Siden. -J-^^-^^l 
Ekbacken 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 30 har, darav 15 aker, 9 skog. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Overv. tallskog, nagot 
ekskog. Samtl. byggn. uppf. 1934. 2 hastar, 8 kor, 4 
svin, 20 hons. Nuv. arr. brukar garden sedan 1935. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: Gustav Ivan Anton Gustavsson f. 6/5 02. Son 
till Gustav Reinhold Gustavsson o. h. h. Hulda Kristina 
f. Carlsson. Gift 14/12 35 med Elsa Maria f. Berg- 
strSm. Barn: Ingvar Gustav f. 36, Borje Ivan f. 37, 
Gothe Ivan f. 38. HTLLESHOG 
Emelieborg 

Postadr.: BvartsjS. Tel. Hillerajo voxel. 

Areal: Total 19 har, darav 14 alter, 5 skog o. hagm. 
Tax-v 21.500. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1936. Loge uppf. 
1897 ladug 1909. 3 hastar, 1 unghast, 13 kor, 40 
hons' Arealen tackdikad. Garden har varit i slakten i 
ojnir 600 6x. Nuv. ag. erhbll den 1914 av sin moder. 
Av fbrfaderna hava fyra varit organister i forsamlin- 

S< Ag ' August Hjalmar Jernberg f. 2S/S 1870. Son 
till Johannes Jernberg o. h. h. Bmelia Charlotta f. Hen- 
ning Gift 18/3 1898 med Anna Maria f. Sandstrom. 
Barn: John Hjalmar. Anna-Lisa, Knut Henning, Evert 
August, Carl Tngve, Oskar Ake, Erik Wilhelm, Tuve 
Lennart. 

Ag.: Byalderman. godeman vid lantmatenforrattnin- 
gar. F. d. led. av komm.-nS.mnd. i 15 S.r o. led. av 
brandstodskom mitten i 20 ar. 

Hillersjo 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 7 har. Tax.-v. 18.500. 

Manbyggn. troligen uppf. i bSrjan av 1800-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid, garage o. 
vaxthus 1933. Huvudsakl. drives tradg.-odling. Gar- 
den till slakten 1920, da den koptes fran O. Krook. 

Ag.: Erland Cornelius Olsson f. 16/4 1881. Gift 23/11 
03 med Hilma f. Carlsson. 

Hillersjo gard 

Postadr.: Svartsjo, Tel. 10 Hiltersjo. 

Areal: Total 54 har, diLrav 30 alter, 24 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 36.800. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1917, moder- 
ruserad 1935, snickarverkstad uppf. 1935. Loge, ladug. 
av tegel uppf. omkr. 1900. ladug. moderniserad. 3 
hastar, 12 kor, 4 ungdjur, 4 svin. 40 hons. Till gardens 
drift finnes en traktor. Arealen tackdikad. Garden 
till slakten genom nuv. ag., vilken arrend. den 1923 
o. inkopte den 1932. A agorna finnes en runhall. 

Ag.: Gustav Herman Eriksson f. 12/6 1889. Son till 
Anders Eriksson o. h. h. Edla f. Eydberg, Gift 24 med 
Alma Theresia f. Vikstrom. Barn: Erik Herman f. 25, 
Lars Herman f. 29. 

Ag.: Led. av skol- o. kyrkorad. samt Farentuna- 
! ti". !■.-:-; I lOi:.- paf'.oi'aiskyvkorad., kyrkovSrd. 

Kvarsta 

Postadr.: Svartsjo. Tel. S3 Farentuna. 

Areal: Total 9 har, darav 6 aker, 3 skog. Tax.-v. 
24.000. 

Jordart: Lera samt ler- o. svartmylla. Skogsbest.: 
Ban-skog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, restaur. 1914 
o. 1926. Ekonomibyggn. uppf. 1911—25. 2 hastar, 4 
svin, 25 hons. Garden till slakten 1911. Stora frukt- 
o. grbnsaksodlingar bedrivas pa egend. Hushalln.- 
sallsk. prem. garden 1916 med 2:a pris o. 1918 med l:a 
pris. Varje ar avlagges besok av studieresande fran 
in- o. utlandet. 

Ag.: Olof Arvid Gillberg f. 31/7 1876. Son till J. F. 
Gillberg o. h. h. Lovisa Charlotta f. Jonsson. Gift 02 
med Sigi'id Ingeborg Hermansson f. 10/1 1876. 

Ag.: Kyrkovard under aren 1914 — 36, led. av kyrko- 
o. skolr&d. under samma tid. Led, av pastoratskyrko- 
rad. V. ordf. i komm.-namnd. 
K-varata 

Postadr., Svartsjo. Tel. 31 Fiireiitunei- Tax.-v. 29.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-ta- 
let, tillb. 1910. Ladug. o. svinhus uppf. 190S, loge av 
aldre datum. 2 hastar, 9 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 20 
hons. Till gardens drift finnes en traktor. Garden 
till slakten 1882 genom kop av ag:s fader fran Gustav 
Wallin. Nuv. ag. arrend. den 1924 o. erholl den 1936 
genom arv. a agorna finnes en runsten. 

Ag.: Ernst Gottfrld Skullman f. 10/9 1882. Son till 
Gottfrid Skullman o. h. h, Ebba Charlotta f. Ekbom. 
Gift 9/3 17 med Karolina Viktoria f. Malqvist. Barn: 
Nanna Viktoria t 17. Inga Elisabet f. 26, Nils Ake 
f. 30, Inez Viola f. 33. Kvarsta 1 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 69 Farentnna. 

Areal: Total 7,5 har, darav 6 aker, 1,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 17.700. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1921, flygel 1932. 
Ekonomibyggn. uppf. 1922. 1 hast. 3 kor. 2 svin, 40 
hons. Arealfn tackulk-ui. Huvudsakl. drives gron- 
saksodling. A agorna finnas tva offerstenar. 

Ag.: Otto Jakobssons stbh. O. J. son till Jakob 
Pettersson o. ft. h. Lovisa. Gift 01 med Signe Elisa- 
bet f. Johansson. Barn: Karin f. 04, Greta f. 07, Anna 
f. 09, Margit f. 14. Litselby 

Postadr..* Svartsjo. 

Areal: Total 50 har, darav 22 aker, 28 skog. Tax.-v. 
32.000. 

Jordart: Lerbl. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1910. Ekonomibyggn. uppf. under 
fUnX halften av 1800-talet, delv, omb. 1910. 2 hastar, 
10 notkreatur. 4 svin, 25 hons. Till gardens drift fin- 
nes en traktor. 

Ag.: Agronom Gustav Rittner. Sibyllegatan 21, 
Stockholm, Litselby 2 

Postadr.: Svartsjd. 

Areal: Total 50 har, darav 17 aker, 33 skog. Tax.-i ' Fih-Cithnm. 3.000. Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1S87. 
2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 40 hons. Traktor- 
drift. Arealen tackdikad. Egend. ar utarrend. sedan 
1915, da E. W. Wallin tilltradde den. Denne brukade 
garden till sin dod 1934, varefter hustrun overtog arren- 
det. 

Ag.: Farentuna o. Hilleshogs pastorat. 

Ait.: Anna Sofia Wallin f. Lundkvist 3/10 1884. 
Dotter till Fredrik Lundkvist o. h. h. Sofia f. Anders- 
son. Gift 21/11 03 med Erik Werner Wallin, f. 15/8 
1874, dod 1/4 34. Barn: Erik Holger f. 3/3 04, Anna 
Elisabet f. 2/5 05, Sven Tore f. 11/7 09, Bertil Bry- 
nolf f 11/6 11, Eva Sofia f. 24/12 12, Helga Sofia f. 
1/11 15, Anna Britta f. 28/11 16, Vera Maria f. 5/8 
19, John Werner f. 30/10 22, Olov Emanuel f. 23/3 25. SODERTORN 
Prins Oscar Bernadottes vackra gard Mdlmsjo i Grijdinge. Nordost upp ligger fbrst Vikstens fyr och 
annu langre upp Masknuvs fyr vid inloppet 
till Danziger Gatt. Och nar vi kommit sa 
langt ha vi ocksa kommit i jamnhbjd med 
Sodertorns storsta och viktigaste samhalle, 
Nynashamn. Och har stota vi aterigen pa 
gammal historisk mark. Vi ha mi natt in i 
iismo socken, till vilken dock icke sjalva Ny- 
nashamn numera hoi' administrativt. I Osmo 
socken ha talrika fornlamningar, daribland 
t. o. m. stenaldersfynd, antraffats. Och over- 
allt finner man, liksom i Sorundabygden, spar 
av gammal fornamlig bygdekultur. Alder- 
domliga redskap, bohagsforemal och andra 
prov pa. handaslojd finnas i rikt matt kvar, 
kanske dock inte i samma utstrackning som i 
Soruiida. 

Liksom Sorunda statar dsmo aven med en 
gammal kyrkobyggnad. Och det kanske mark- 
ligaste ar att man har traffar pa kalkmal- 
ningar fran 1400-talet pa bade vaggar och 
valv. De aro signerade och utfbrda av den 
medeltida mastarn Peter Malare, larofader till 
den mahanda mera kanda Albertus Pictor. 

Hela vagen upp fran Nynashamn blir land- 
skapet allt mer leende och just kring den gam- 
la Nynas herrgard, pa vars agor sjalva Ny- 
nashamn vuxit upp, finner man den ena idyl- 
len efter den andra. Nynas gards historia fordjupar sig i den tichgare medeltiden. Man 
vet att har bodde pa 1430 — 40-talet riksradet 
Gotskalk Bengtsson Ulf och fran honom kom 
Nynas till Flemingarna, Bielkarna, Rosen- 
stierna, och senare Tornflyeht, Wrede-Sparre, 
Wrangel, Armfelt och Adlercreutz. Det var 
en av agarna i slutet pa 1800-talet, professor 
Hjalmar Sjogren, som lat stycka och franskil- 
ja en del av den omfattande gardens agor och 
vid sjalva sekelskiftet salde ett storre mark- 
omrade till A.-B Nynas villastad. Och har 
vaxte sa Nynashamn fram. 

Detta samhalle fick en oerhort snabb ut- 
veckling sedan jarnviigen med Stockholm kom- 
mit till ar 1901 och bade pa det bergiga naset 
ute i Nynasviken och pa on Trehorningen mel- 
lan nuvarande hamnen och Nickstaviken vax- 
te det ena huset, den ena anlaggningen upp 
efter den andra. Har behover endast ei-in- 
ras om de forsta stora fabriksanlaggningarna, 
vagfabriken och telegrafverkets verkstader, 
ett oljeraffinaderi, en motor- och mekanisk 
verkstad o. s. v. Men naturskonheten, de le- 
ende ekbackarna och angarna, de vackra 
stranderna och tillgangen till utmarkta bad- 
och fiskemojligheter lockade aven till rik vil- 
labebyggelse och grundandet av Nynas havs- 
bad, en rad kurortsanlaggningar, kustsanato- 
rium som ages av stiftelsen Konung Oscar II :s 
r*\ 
HUXESHOC Norrskog 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal- Total 20 har, dSrav 10 fikrr. 10 skog. 

Jordart: Lerjord. ShogsbesL: Tall- o. 'pnita«. 
Samtl bven uppf. 1936 2 hfistar, C kor, 5 ungHjur, 
3 S vin 3oLs AreaV, Mtw. tftckdikad. Nuv. |g. 
overtog garden 1934 fran Kangl. Domanstyrelsen. Nuv, 
air. brukar den sedan 1926. 

&g - Statens Jordnamud 

Arr' Knut FYvdrik Cai-lsson £. 18/0 1SS5. oon Ull 
Per Gustav Carlsson o. h. h. Edla Sofia. Gift 25/3 
12 med Karin f. Brodin. Barn: Svea f. 13, Elsa f. 16. Norruddens gard 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 28 Eillersjo. 

Areal: Total 40 har, darav 25 fiker, 15 tradg., skog 
o. hagmark. Tax.-v. 100.000. 

Jordart- Overv. lerjord, nagot sand. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1918, tillb. 1928, arbetar- 
bostad uppf. 1922. Ladug. omb. o. renov. 1920. Area- 
len tackdikad. Omfattande M-iuis-.-mning drives. 

Ag.: Byggmastare B. K. Jernbergs stbh. B. K. J. 
dod 37. Son till Johannes Jernberg o. h. h. Emelia 
Karolina f. Henning. Gift med Ellen f. Nilsson. Barn: 
Nils f. 04, Blrgit f. 06, Ruth f. OS, Torsten f. 11, Ing- 
rid f. 18, Margareta f. 20. 

Brukare: Torsten Jernberg. Prastnibble 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 51 Fdrenhma. 

Areal: Total 145 har, darav 85 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 174.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Huvud- 
byggn. uppf. pa. 1700-talet. Magasin uppf. 1915—20, 
ladug. 1930, 6vr. ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1800- 
talet. 8 hastar, 2 unghastar, 75 nStkreatur, Trak tor- 
drift. Arealen till storre delen rordikad. Till garden 
hora utgardarna Ilanda. tax.-v. 95.400, o. Haniiusk-iii I 
Farentuna s:n. tax.-v. 18.400, 1918—26 odlades a- 
Prastnibble tobak i storre skala. Bland kg. till garden 
i g£ngna tider markas Ahlgren 1772, regementsskrivare 
C. A, Ekman 1859 o. John Goransson fran Sandviken 
1871. 

Ag.: Dir. Erik Hjort, Birger Jarlsgatan 69. Stock- Riksatra gard 

Postadr.: Svartsjo. Tel, IB. 

Areal: Total 75 har. Tax.-v. 69.500. 

Jordart: Lattare Icra aaml nvartmylla pn Lerbotten, 
Skogst.es: : Barrskog sumi nflgnt bl. lovskog. Djurbe- 
sattn.: 4 hastar, 12 kor, 30 hens. Arealen dclv. tack- 

Manbyggnaderj iir vppftird 1915 or.h omgivea av tva 
flygltir Fto kallare under den «na flygeln anses har- 
rSra fran Sturarnas tid pa 1400-taJet. Den har trou- 
gen ar.vants so::: fangH.se EkonomibyggnaderBa aro 
fran ISSO-talet mrTi delvis renoverade och oirbyggda 
A garden drives hetyrtande fruktodhng. Frukttradsbe- 
standet omfatUr co 1.500 yn»;re apple- ooh parontrad, 
o:a 1.000 iidla plommontrad sarat c:h 2.000 trad med Malarplommon. Till garden hdr Skansholmen, en Men o i Maiaren, som genom Vetenskapsakademieiis 
fbraorg fridlysts pa grund av ain ovanligt rika flora. I detta hanaeende ar den en av de markligaste oama i 
Maiaren. Eland annat markes har ett bestand av vildva_\ande lind ora c:a 300 trad. 

Garden var kand redan pa 1400-talet, da den tillhbrde alakten Sture. Slakten Burg, frSn vilken nuva- 
rande agaren inkdpte garden ar 1922, hade varit i besittning av den aedan 1600-talet. 

Ag.: Sven Ridder. 

Ag.: Genomgatt Adelsnas tradg. -skola, medl. av Stoekholma gartnersallsk., har som svensk statsstipendiat 
atuderat i olika lander i 6 ara tid, ordf. i Malarbamas tra.dg.-odl are foren. o. i Klarahallena odlar- o. fSrsaljn.- 
foren. Styr.-led. i E. F:s Stoekholmsdistrikt, ordf. i. Stoekholms distrikt av S. L. U. 
Skogsbo 

Postadr.: Svartsjij. Tel. 94 Farenttma. 

Areal: Total 4 har, darav 2 tradg., 2 skog. Tax.-v. 
31.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1925. Ar 1936 uppf. en snickerifabrik. 110 hons. 
Garden till alakten 1923. Tillverkning av byggnada- 
snickerier bedrives. St ora fruktodlingar finnas pi, 
garden. 

Ag.: Helmer Bernh. Thunholm f. 8/12 1900. Son till 
Otto F. Thunholm o. h. h. Hilma f. Olsson. Gift 14/11 
25 med Hilma Nilsson f. 11/3 02. 

Ag.: Genomgatt Stoekholma tekniaka skola. Slbjd- 
larare i Hilleshogs skola. V. ordf. i A. M. C. K„ Sthlm. 
Smedjebacken 

Postadr.: Svart3jo. 

Areal: Total 35 har, darav 15 aker, 20 skog o. be- 
tesmark. Tax.-v. 24.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Samtl. byggn. uppf. 1936. 2 hastar, 8 kor, 
4 svin, 25 hons. Garden utgor en av de torso" ksgardar, 
vilka upprattades 1934 o. da lades under Statens Jord- 
namnd efter att ha tuThb'rt Kungl. Domanatyrelsen. Den 
blir efter 50 ar brukarens egendom. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: Hans Valter Stille f. 15/6 1898. Son till Hans 
Stille o. h. h. Martina f. Lindqvist. Gift 14/6 29 med 
Karin Josefina f. Olofson. Barn: Hans Gustav f. 30, 
Sven Artur f. 31, Sigbritt Karin Margareta f. 34. Tall garden 

Postadr.: Svartsjo, 

Areal: Total 25 har, darav 15 aker, 10 skog. 

Jordart: Latt o. hird lerjord, delv. bl. med sand. 
Skogsbest.: Barrskog. Samtl. byggn. uppf. 1935. 2 
hastar, 6 kor, 4 svin, 15 hOns. Garden avstyckades 
1935 fran Ventholms kronogard o. overtogs av Statens 
Jordnamnd fr&n Kungl. Domanstyrelsen. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: Lavid Ragnar Johanason f. 11/11 09. Son till 
Johan Albert Johansson o. h. h. Hulda f. Karlsson. 
Gift 3/9 32 med Margareta Charlotta f. Andersson. 
Barn: Bo Lennart f. 32, Sven Erik f. 35, Nils Sune f. 36. 
■ .j JTJ "% HILLESHOG 

Wendholms kronogard 

Postadr.: BvartsjS. Tel. 16 Farentuna. 

Areal: Total 60 har, darav 26 aker, 34 skog o. hag- 

m jordart: Svartmylla o. sandjord. Skogshest: Tall- 
o granskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, 
ivstaur. Ekonomibyggn. av yngre datum. 3 hastar, 
11 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin. 50 hSna. Till gardens 
diil't I'innes c-n Irakcov. Areak'ii del v. tackdikad. Gar- 
don v;ir fiiiT belyilligt siiin-e o. tillhorde Kungl. Doman- 
styrelsen men overtogs 1935 av Statens Jordniimnd. En 
tid var garden landshbvdingebostalle. Nuv. arr. bver- 
tog garden 1927 efter sin fader. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: Nils Thorslund, 

Arr.: Genomgatt Vasterhaninge folkhbgskola o. 
Vaddo lantmannaskola. 
Vifarna 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 31, HQlersjb. 

Areal: Total 31 har, darav 11,5 aker, 19,5 skog. 
Tax.-v. 21.700. - 

Jordart: Overv. lerjord. SkogsbesL: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1914 — 26. 
2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 125 hens. Garden 
brukas av nuv. arr. sedan 1926. 

Ag.: John Ernst Carlsson. 

&g.: Direktor for Malaroamas Bussbolag. 

Arr.: Carl Otto Jonsson f. 25/8 1889. Son till Johan 
Johansson o. h. h. Klara f. Eriksson. Gift 19 med Ama- 
lia f. Lenngren. Barn: Folke, Bengt, Birgit. ■■££1 


^ ■ Vifai . 3 — 22 Postadr.: Svartsjd. 

Areal: Total 8 har. Tax.-v. 9.400. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Manbyggn. Mtflyttad 
1830 fran Frosunda. Loge uppf. 1920, ladug. 1933. 2 
hastar, 3 kor, 2 ungdjur, i svin, 125 hbns. Arealen 
tackdikad. Garden till slakten 1918 genom kbp av ag:s 
fader fran grosshandlare Holmev. 

Ag.: Carl Johan Gillstrdm f. 4/10 1887. Son til! 
Johan Wilhelm Gillstrom o. h. h. Anna Charlotta f. 
Gustavsson. Gift med Signe Linnea Fredrika f. Pet- 
tersson. Omgift med Elna Johanna f. AntterssOM. 
Barn i l:a giftet: Karl Bertil, Signe Linnea, Marta 
Linnea, Gbsta Evald. Barn i 2:a giftet: Tore Roland. 

Ag.: Led. av fattlgv.-styr., ombud vid vagstamman. 
Wiksunds gard 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 15. 

Areal: Total 52,5 har, darav 15 aker, res ten skog 
o. hagmark. Tax.-v. 70.900. 

Jordart: Lerjord. SkogsbesL: Barrskog. Gamla hu- 
vudbyggn. med flyglar uppf. omkr. 1750, den nya 1900. 
Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. 1 hast, 10 
nb'tkreatur. Traktordrift. Arealen mrdikad. A agor- 
na ligger Wiksunds tegelbruk, vilket sedan 1912 icke 
Ifingre lillhbr garden. Nuv. ag. kopte den 1897. Ar 
1903 tiOkbptes garden Bredlot, som senare salts med 
undantag av skogsarealen. 

Ag.: Grosshandlare Ivar Holmer. 

Ag.: Direkter for A.-B. Ivar Holmer Bradgard, Stock- 
Angs garden 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: 13 har aker. Tax.-v. 22.400. 

Jordart: Lerjord o. mylla. Manbyggn. uppf. 1936. 
Ekonomibyggn. uppf. 1935. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 
2 svtn, 15 hons. Garden avstyckades fran Wendholms 
gard o. overtogs 1934 av Statens Jordn&mnd fran 
Kungl. Domanstyrelsen. Nuv. arr. brukar den sedan 
1933. I likhet med de ovriga vid detta tillfalle avstyc- 
kade gardarna ar den fbrsoksgard o. blir efter 50 ar 
brukarens egendom. A agorna finnas lamningar efter 
ett slott. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: Oscar Martin Valdemar Carlsson f. 2/12 01. 
Son till August Carlsson o. h. h. Emma Matilda f. 
Larsson. Gift 29 med Elisabeth Kristina f. Sjogren. Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 5.5 har, daiav 4 tradg., 1,5 skog. Tax.-v. 
11.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1907. Ekonomibyggn. uppf. 
1910. 1 ko, 2 svin. Garden till slakten 1929. Frukt-, 
gronsaks- o, blomsterodling bedrives. 

&g.; Anna Serafia Loof f. 4/12 1891. Dotter till 
August Holmqvist o. h. h. Mana f. Andersson. Gift 23 
med Wilhelm Lodf f. 22/9 1895. Son till Gustaf LS5f 
o. h. h. Agnes Vasseli. Barn: Karl Gustaf f. 21/11 23, 
Erik Bertil f. 14/2 26, Lill-Anna Maria f. 30/12 27. 

W. L. har genomgatt Alnarps tradg.-skola. 
bstergard 

Postadr..- Svartsjo. 

Areal: Total 17 har, darav 13 aker, 4 skog o. hag- 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Samtl. byggn. uppf. 1935. 2 hastar, 6 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden, som styckats fran 
WijiKlholms kvoju.'S'ii'ti. brukas av nuv. arr. sedan 1935. 

Ag.: Statens Jordnamnd. , 

Arr.: Carl Gustav Axell f. 7/2 06. Son till Albin 
Axell o. h. h. Marta f. Carlsson. Gift 1/6 35 med Elsa 
f. Thorslund. Barn: Rolf Gustav f. 30. HUDDINGE 
Huddinge HUDDINGE socken av Svartiesa harad, strax 
soder om Stockholms stadsomrade Sr till sin natur 
starkt kuperad och tiU stor del genomdragen av ler- 
uppfyllda sprickdalar mellan omvaxlande kala och 
skogkliidda hojder ("lerskargard"). Omradet rjmmer 
flera insjbar, sasom Orlangen och Drewiken, vilken 
bildar grans i Hater, samt Magelungen pa gransen mot 
stadsomradet, vilken pa sin tid gav Bellman inspiration 
till dikten "Upp Amaryllis". 

Pornminnen: Jarnaldersgravar aro ganska vanliga. 
Platser dar aadana patraffas aro Vigstaberg, Varby 
(bl. a. en mycket stor hog), omradet kring kyrkan, 
soder om Juringe (bl. a. en tresidig stensattning) . Domarring finnes mellan landsvagen och Turinge, en run- 
sten i kyrkomuren. en annan runsten norr om Ogestasjbn samt en bygdebarg bster om Orlangen. 

Areal- 14176 kvkm. Enligt 193S ars fasti ghetstaxering ar agovidden: 1.896,3 har aker, 46,6 tomt och 
tradgard, 44 slatterang, 8 kultiverad betesang, 130,5 annan betesang, 6.356,68 skogsmark, 1.9T6 6vrig mark. 
Jordbruksvarde: 3.964.500 kr. 

I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 262.000 kr. 
Skogsvarde: 891.500 kr. 
Tomt- och industrivarde: 1.019.500 kr. 
Invanarantal: 13.458. 

Kommunikationei" Fbljande jarnvagsstationer ligga inom socknen: Stuvsta och Huddinge vid stambanan 
samt TrSngsund och Drewiken vid Nynasbanan. 

"Uddunge" omtalas 1300. Socknen bildar eget pastoral. 

Kyrkan stammar troligen fran medeltiden, men tornet ar uppfort 1870 pa platsen filr det tidigare grav- 
koret for familjerna Morner och Bunge, 

Kyrkoherde: Prosten Lindstam, Nils August. 
1 aker, 330 skog. Tax. -v. P03tadr.: Huddinge Tel. I. 
Areal: Total 214 har, darav 8 
160.000. 

Jordart: Lerjord. lermylla o. dyjord. Skogsbest.: 
Best, av barrtrad o. ek. Ujurbesattn : 10 hfcstar, 3 nng- 
hastar, 60 kor, 30 ungdjur, hiins till gardens hehov. 
Traktordrift. 

Sarskild vikt lagges vid odling xv vete. 
Den gamla herrg.li ;;stysgn:nli'n 6. Ralingsta. som nu 
av Svenska Ftalsiiiiigsarmiin inretts till &lderdoms- 
och vilohem, upplurdes umkr Ar 1650 och om- och till- 
byggdes 1918—30 1 inredningen inga flera antika 
vaggspeglar och mari^nr.'KSrf.ikelugr.ar Kkonomibygg- 
naderna aro i huvjdsak nppfortia omkring &r 1875, 

Egendomens grundare ar rikskammarradet Isaac 
Cronstrom, som i mitter. av IGOO-talel har saminan- 
i ddd godset i arv till magen hovradet J. A. RhenskcUd. dod 
i Steijem, dSd som president 1767. Landshbvding M. 
darefter ha innehaft Ralingsta 
ar 1923. 
Ag.: Svenska Fralsningsarmen. 

i alderdomshemmet: Overate Kaleb Svensson Tallin. kCpte en del bondgftrdar, Han lamnade 

1680. vara ;inka ttrsalde rietsumma till J. J. Vult 1. 

af Zfllen sum darefter kop:e garrip-.. dog h&retfldea 1823. Bland den-., i 

ma \** s . K * '' rip P och t^nkdlrektbr Olo£ Nykopp. fran vilken Svenska Frttlsnlagaanoen inkupte detsamma Fbrestindare for vilo- 
Befallnlngsman: Rertil Bergstedt. 
Balingsholm 

Postadr.: Huddinge. Tel. 25. 

Areal: Total 210 har, darav 40 aker, 170 skog. Tax.-v. 
c:a 160.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbist . Barrskog. 
Saval man- som ekonomibyggn. renov. o, omb. 1916 — 
1917. 4 hastar, 15 kor, 5 ungdjur, 7 sviii. 20 hons. For 
gardens drift finnes traktor. Garden till slakten 1916. 
Nuv. arr. tilltradde 1931. Han arrend. av<rr. lialir.gsnas 
gard. areal: total 71 har, tax.-v. 26.400. 

Ag.: Ingenjbr Frank Hirsch f. 18/3 1871. Gift iced 
Ina f. Tdrnblom. 

Arr.: C. H. J. Carlsson f. 23/10 1875. Gift med Anna 
f. Karlsson. Barn: Harry. 

Arr.: Innehaft diverse fortroendeuppdrag. Bjiirklund 

Postadr.: Huddinge. 

Areal: Total 48 bar, darav 20 aker, 28 skog. Tax.-v. 
e:a 39.800. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1928. Ekonomibyggn. uppf. 1927. 2 hastar, 9 
kor, 5 ungdjur, 15 svin, 10 hons. Garden till slakten 
1880. 

Ag.: Ftu Klara Karlson f. 16/5 1869. Dotter till P. 
Jansson o. h. h. Ulla. Gift med Per Karlsson. Barn: 
Algot, Signe. 

Brukare: Algot Karlsson. Son till ag. Bjorksatra 

Postadr.: Huddinge. Tel. SOS. 

Areal: Total 300 har, darav 45 aker, 255 skog. Tax.-v. 
103.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. Ibvskog. Man- 
byggn. uppf. i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid. 4 hastar, 25 kor, 10 ungdjur. Reakt.-fri 
S. R. B.-besattn. Traktordrift. Garden till slakten for 
c:a 25 ar sedan. Den omgives av stbrre park o. trad- 
gard. 

Ag.: Froken Ingeborg Karlsson. 

Inspektor: Robert Johansson. ^gifiiffikjg Bjornkulla 

Postadr.: Huddinge. 

Areal; Total 17 har, darav 7 aker, 10 skog. Tax.-i 
11.300. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest,: Barr- o. 16\ 
skog. Ekonomibyggn, uppf. 1932. 1 hast, 3 kor, 
ungdjur, 2 svin, 45 hons. Garden till slakten 
1938 Den lyder under Flemingsbergs sateri. 

Arr.: Oskar Albin Persson f. 2/7 1888. Gift 
Albertina f. Andreasson. Barn: Wera, Rut, Harry, An- 
na, Helga, Kurt, Stig, Karl, Margit. i arrende 
ed HUDDINGE 
Brostugan, Flemingsberg 81 

Postadr.: Huddinge. Tel 720. 

Areal: Total 26,7 bar. dSirav 8 aker, 18.7 skog. Tax.-v. 
17.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. for e:a 70 ar sedan. Ekonomi!jys-|;n. uppf. 
f6r c:a 50 ar sedan. 2 hastar. 3 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 
30 hons Garden till .sltikten 1924. 

Ag.: Murare Anders ostlin f. 6/9 1889. Son till A. 
Ostlin o. h. h. Anna. Gift med Anna f. Svensson. Barn: 
Viola, Rut, Eritta, Elsa, Eva, Sven-Erik, Gunvor. Djupan 

Postadr.: Sodertbrn. 

Areal: 7 har aker. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. trollgen pa 1800-talet, 
renov. under senare tid. 1 hast, 3 unghastar, 2 kor, 
2 ungdjur. A garden drives minkfarm. 

Ag.: Ingenjor Hellstedt, Agesta gard. 

Arr.: Steen □. Erikssons Akeri. Enskede. Dan tor p 

Postadr,: Viisterhaninge. 

Areal: Total 39 har, darav 7 aker, 32 skog. Tax.-v. 
12.300. 

Jordart: Ler-, dy- o. sandjord, Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. renov. 
1934. 1 hast, 2 kor, 2 ungdjur, 30 hens. Garden till 
slakten 1919. 

Ag.: Karl Johan Lindstrom f. 12/1 1879. Son till 
K. E. Lindstrom o. h. h. Sofia f. Andersson. Gift med 
Elsa f. Nordmark. Barn: Margareta, Oskar, Astrid, 
Edit, Arvid, Johan, Hilding. Ekberga 

Postadr.: Drevvihen. Tel. 1,2 Lisnia. 

Areal: Total 2 har aker. Tax.-v. 17.700. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. 1914. 
Ekonomibyggn. uppf. 1816. 3 kor, 20 svin. >,n hon.«. 
Garden till slakten 1924. 

Ag.: Johan Arvid Palmkvist f. 15/9 1884. Son till 
H. Palmkvist o. h, h. Kristina f. Bengtsson. Gift med 
Anna f. Lovgren. Barn: Anna, Ernst, Sigurd, Gunnar, 
Eliseberg 

Postadr.: Drewiken. Tel. 50 Lisma. 
Areal: Total 14 har, darav 7 aker, 7 skog. Tax.-v. 
12.700. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. av cbekant aider. Ekonomibyggn. uppf. under 
senare ar. 1 hast, 6 kor, 2 ungdjur, 200 svin. 250 hons. 
Garden till slakten 1937. 

Ag.: Olof Ek f. 18/11 1887. Son till Erik Ek o. h. h. 
Sigrid f. Jonasson. Gift med Margit f. Nilsson. 

Ag.: Driver speceri- o. diversehandel i Sthlm. Enliden 

Postadr.: Huddinge. Tel. 616. 

Areal: Total 10,5 har, darav 6,5 aker, i 
14.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lSv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1927. Ekonomibyggn. uppf. 
1925. 2 hastar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 12 hons. Gar- 
den till slakten 1927. 

Ag.: Carl Alfred Larssons stbh. C. A. L. gift med 
Gerda f. Andersson. Barn: Evert, Edvard. skog. Tax.-v. Eriksberg 

Postadr..- Drewiken. Tel. S Lisma. 

Areal: Total 40 har, darav 8 aker, 32 skog. Tax.-v. 
11.400. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 18V- 
skog. Manbyggn. uppf. for c:a 75 ar sedan. Ekonomi- 
byggn. uppf. for c:a 20 ar sedan. 1 hast, 5 kor, 2 ung- 
djur, 45 svin, 200 hons. Garden till slakten i arrende 
1937. 

Ag.: Rudolf Eriksson. 

Arr ■ Adolf Holmberg f. 25/9 1899. Son till K. E. 
Holmberg o. h. h. Matilda. Gift med Julia f. Karlsson. 
Barn: Marta, Bertii, Ingemar. Ftemingsberg 

Postadr.: Huddinge. Tel. 49. 

Areal- Total 817 har, darav 85 aker, 732 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 307.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog Djur- 
bes-itr-v: .« hJis^v. CO kor. 3n ungd;ur. 20 sv- inn hons 
Dessutom hallos mmkfarm. XoUtreatursbMwittn. Ull stor 
del ivakt.-frt. . . , 

Htivudbyggr.aden. son. ar av tra. torde vara uppford 
olru(rv . g ^ r i79o 0C h ar rcstaurttrad under l«iu talfl 
De- =";"ra -wien : clen.^irr.ma bevanir annu .sin ursprung- 
liga i sengUfltavlansk stll h&llna inclining. Byggr.aden 
omL'i.r.i av tradgard och park oeb tva flyglar, varav 
den vSatra ar byggii 1900 sorr. «rsattr.ing f&r en som 
nedbrano ett arhundrade tidigare. Avon flyKlama 
restaurerades pS. 1860-talet. 

Godset hette fordom Anderstorp och torde ha fatt HUDDINGE „ „»„,. ™n»™imsinr Henrik Fleming son till landshbvdtogen i Ingermanland. Denne 
^ST^iSe S5ffS5Sg-2^ , ~* &ta H«.m — b. varit W davarande eorps 
*,» a ^Jf!aUtti*aJffijS** Friesenheim, Od^rg Sylwan och Fredholm. 
GoSare™^^ Carl/son a Blttja gftrd i Botkyrka socken. som kbpte Flemrngsberg 1880. lamnade 
det vld sin dod 1899 I arv till aldste sonen, Lars Birger Carlsson. 

Ag.: Brbderna Eijre, Stockholm. 

Ait.: S. Larsson f. 27/8 1893. 
Fruangen 

Postadr.: Huddinge. 

Areal: Total 17,5 har, darav 6,5 £.ker, 11 skog. Tax, -v. 
11.700. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf, 1928. 1 
hast, 2 kor, 2 ungdjur, 40 nons. Garden till slakten 
1.923. 

Ag.: Karl Lennart Gustafsson f. 5/3 1888. Son till 
A. G. Gustafsson o. h, h, Hedvig. Gift med Greta f. 
Eriksson. Barn: Sten, Gunhild, Olof, Bo, Birgit, Rune, 
Fullersta kvarn 

Postadr.: Huddinge. Tel. 56. 

Areal: Total 13,5 har, darav 3 aker, 10,5 skog. Tax.-v. 
13.100. 

Jordart: Svartmylla pfl. mo- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Ekonomibyggn. uppf. 1937. 1 Mst, 
3 kor, 2 ungdjur, 30 hons. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Fredrik Teodor Lagergren f. 6/12 1879. Son 
tm K. F. Lagergren. Gift med Gerda f. Jansson. Bam: 
Maria, Gerd. 
Glomsta 

Postadr..- Huddinge. Jordart: Svart- o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. 2 hastar, 35 kor, 15 ungdjur. Garden drives i 
sambruk med Flemingsberg. 

Ag.: Ryttmastare Hjalmar Carlsson, Fittja. 

Arr.: S. Larsson, Flemingsberg. HUDDINGE 
Postadr.: Drewiken. Tel. 35 Bwnden. 

Areal: Total c:a 60 har, darav 20 aker, 40 skog. 
Tax.-v. 34.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest,: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1630, renov. senate. Ekonomibyggn. uppf. 
under obekant tid. 2 hastar, 9 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 
25 hons. Garden inkoptes 1920 av fil. d:r O. Holmberg. 

Ag.: Fru Brita Holmberg f. 22/7 13. Gift med lbjt- 
nant H. Holmberg, Uppsala. 

Arr.: Georg Johansson. Grasvreten, Lillberga 

Postadr.: Drove k<:n Tel. ! Lit ma. Areal: Total 1H bar. darav 4.5 aker, 13,5 skog. Tax.-v. 
13.800. 

Jordart: Lenorr?. Skogsbost.; Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1920 Fkor.rmibyggn. uppf- 1930. 1 hast, 
3 kor, 1 ungd'u.-. C&rden till slakten 1919. 

Ag.: David Enk Lmdslrbm f. 20/1 1893. Son till 
K. E, Lindstrom o. h. h. Maria f. Andersson. Gift med 
Betty f. Karlsson. Haga, Torp 

Postadr.: Fittja. Tel. Areal: 1,5 aker. 

Jordart: Lerjord, Man- o. ekonomibyggn. uppf. for 
c:a 50 ar sedan. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 20 
hons. Garden till slakten i arrende 1909. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr ■ E Eriksson t. 25/11 1889. Son till K. O. Eriks- 
son o. h. h. Klara f. Jonsson. Gift med Maja f. Jansson. 
Earn: Astrid. Hammardal 

Postadr..' Sodertorns villastad. Tel. 218. 

Areal: Total 22 har, darav 6 aker, 16 skog. 

Jordart: Ler- o. rnulljard. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1928. Ekonomibyggn. uppf. 
1926. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 20 svin, 60 hons. 
Garden till slakten 1922. 

Ag ■ David Samuelsson f. 14/4 1883. Son till G. Sa- 
muelsson o. h. h. Selma f. Hailing. Gift med Lilly f. 
Lindberg. Barn: Sven. och Drottning Sophias Guldbrollopsminne, 
Nynas kuranstalt, som ages av pensionsstyr el- 
sen, arbetshem for blinda o. s. v. 

Och Nynashamn har aldrig statt stilla. Dess 
handel och sjofart har stadse blomstrat, sam- 
tidigt som idyllen i ovanlig-t stor utstriickning 
hallit sig kvar. Men det ar knappast platsen 
att narmare inga harpa i en kortfattad bver- 
sikt av detta slag. 

Forutom. Nynas g&rd horde pa sin tid 
Djursnas gods till osmo sockens mera kanda 
storgardar. Den ligger vid Fallnasviken, all.t- 
sa pa vastra sidan av Sbdertomstriangelns 
spets och ytligt sett mera horande till Sorun- 
da och Toro pastorat an till osmo. Aven 
Djursnas ar ett gammalt medeltidsgods och 
bland slakter som agt det kunna namnas Lo- 
wen och Troll e-Lowen. 

Langre norrut och nastan i norr-syd-mitt- 
linjen av triangeln ligger Valsjb" gard vid 
Algvikens station pa Nynasbanan. Den hor 
till Nynas gards valdiga domaner, liksom aven 
Kalvo och Uppeby. Langre norrut vid och i 
sundet mellan Sodertorn och Hembn ligga 
Lund och Himmelso och langre in i landet, 
strax oster om osmo kyrka finnes det beryk- 
tade Valla. Har bedrives en synnerligen om- 
fattande ostindustri, icke blott med tillverk- 
ning eller ystning av inhemska osfsorter — - 
Valla-osten ar ju en mycket vanlig svensk ost- 
sort — utan aven av alia tankbara franska, 
italienska och engelska osttyper, brie, roque- 
fort, camembert, Creme Chantilly, Stilton o. 

I hela Osmo socken ligga storgardarna och 
godsen for ovrigt tatt och sa ar aven fallet 
i den norr om Osmo liggande Vdsterhaninge 
socken, som tillsammans med det stora Musko, 
bildar ett eget pastorat. Men man marker 
tamligen snart, trots allt att man nalkas ri- 
kets huvudstad. Villasamhallen och allt tatare 
bebyggelse skvallrar harom, liksom aven en 
del industrier och anlaggningar av olika slag, 
avsedda for och inriktade pa huvudstadens 
forsorjning eller med huvudsaklig avsatt- 
ningsmojlighet dar. 

Det ar inom Vasterhaninge socken vi pa- 
traffa det tidigare omtalade Hanvedens hog- 
sta skogsomraden med det likaledes tidigare 
namnda Palamalm och Tornberget. Aven Vas- 
terhaninge socken ar, som fbrut framhallits, 
uraldrig kulturbygd och har har hembygds- 
kanslan och bygdegardens skapande vid kyrk- 
byn som en foljd harav mycket bidragit till 
att sprida ljus over socknens tidigare histo- 
ria. Pa omse sidor av jarnvagen vid Vaster- 
haninge station vittna, vilket jag tidigare be- rattat, en stor grupp bautastenar om bygdens 
fordomtima betydelse och bade kring Vaster- 
haninge kyrka liksom dess osthgare granne, 
bsterhaninge, och pa bagge sidor om landsva- 
gen mellan de bagge kyrkorna fmner en upp- 
marksam vandrare stenar, kummel och grav- 
hogar med jamna mellanrum. 

Men, som jag ovan namnde, aven om Vas- 
terhaninge har de stora godsen Haringe och 
Berga, Hammar, Skogs Ekeby m. fl., varom 
mera nedan, vittnar bl. a. det stora tradgards- 
mastaresamhallet Tungelsta och den rika vil- 
labebyggelsen, sportstugetomterna m. m. samt 
folkhogskola i kyrkbyn och kustflottehamn vid 
Vitsa vid H&rsf jarden om nyare tider och nar- 
heten till storstaden Stockholm, liksom aven 
HSB :s Arsta havsbad och bebyggelsen darom- 
kring, vilken huvudsakligen dock faller inom 
osterliatiinge. 

Av de tva stora slottsgodsen Berga och Ha- 
ringe ar det senare det aldsta. Slottets nedre 
vaning anses till och med stamma fran aldre 
medeltid. Sa mycket ar i varje fall sakert, 
att Haringe namnes i gamla papper hos 
Strangnasbisparna sa langt tillbaka som i slu- 
tet pa 1200-talet. Ar 1495 uppges godset ge- 
nom byte ha tillfallit Sten Sture den aldre och 
kom fran Sturama over till Vasaatten, Un- 
der Gustaf II Adolfs tid kom det genom byte 
till den kande och omtalade Gustaf Horn, gre- 
ven till Bjorneborg och friherren till Marien- 
burg, faltmarskalken, kammarherren och 
krigsfangen fran Nordlingen, som pa sin tid 
forde giftermalsunderhandlingarna mellan 
Gustaf II Adolf och Maria Eleonora och, ef- 
ter utvaxlingen fr&n de spanskkejserliga mot 
tre generaler, under kriget mot Danmark 1644 
erbvrade Skane samt 1655 under Karl X:e 
Gustafs polska krig anfbrtroddes hogsta for- 
svaret av Sverige. 

Senare arvdes godset, p& vilket just Gustaf 
Horn lat uppfbra en statlig huvudbyggnad p& 
grunden av det gamla slottet, av slakterna 
Cruus, Wrede, Lillie och De la Gardie samt 
kom darefter till atten LSwen, dar det lange 
var fideikommiss. Under senare tider har det 
flera ganger bytt agare och tillhor nu Axel 
Wenner-Gren. 

Berga ar betydligt yngi-e och sjalva slottet 
ar uppfb'rt sa sent som strax fore varldskri- 
get. Det har emellertid latit tala om sig be- 
tydligt mera icke minst genom sin stora val- 
skbtta jaktpark och sin statsunderstbdda lant- 
bruksskola och i sin egenskap av ett betydan- 
de avelscentrum for svensk ayrshire-ras, vil- 
ka tre grenar p& ett synnerligen fortjanst- 
fullt och storartat satt understotts a HTJDDINGE 
Hagsta 

Postadr.: Huddinge. Tel. 121. 

A-real: Total 6 har, darav 3,5 aker, 2,5 skog. Tax.~v. 

jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1926- Ekonomibyggn. 
uppf- 1924. 3 kor, 2 svin. 50 hons. Garden till slakten 

Ag ■ Gustav Adolf Lundstrom f. 23/6 1876. Son till 
G. A. LundstrQm o. h. h. Matilda, Gift med Hulda f. 
Linden. Bam: Sven, Josef, Elsa, Doris. Hasthagen 

Postadr.: S6d<:it.iiriis rillastad. 

Areal: 90 bar aker. 

Jordart; Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. under 1500-talet, renov. 1930. Ekonomi- 
byggn. renov. 1930. 1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
10 hons. Garden till slakten i arrende 1920. 
Ag.: Agesta sateri. 

Arr.: J. P. Johansson f. 22/8 1885. Son till B. J. 
l. h, Lovisa f. Orre. Gift med Tesina f. 
Barn: Kerstin, Bertil, Kai'in, Inis, Ingrid, Gote. Hbgmokarr 

Postadr.: Huddinge. 

Areal: Total 12,5 har, darav 2,5 aker, 10 skog. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn, av obekant Alder. Ekonomibyggn. uppf. 
for c:a 50 ar sedan. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin. 
Garden Ull slSkten 1912. 

Ag.: Gustav Olsson f. 27/3 1E82. Son till K. Olsson 
o. h. h. Maria f. Dahlin. Gift med Berta f, Karlsson. 
Barn: Sven. Hogmora Lilla 

Postadr..- Fagersjo. Tel. S5 Sodertorn. 

Areal: Total 47 liar, darav 9 aker, 38 skog. Tax.-v. 
20.400. 

Jordart: Ler- o, mulljord. Skogsbest.: Barr- o, lov- 
skog. Manbyggn. uppf. for c:a 150 ar sedan. Ekono- 
mibyggn. uppf. for c:a 20 ar sedan. 1 hast, 5 kor, 3 
ungdjur, 1 svin, 30 hons. Garden till slakten 1919. 

Ag.: Pru Fanny Soderlind f, 2/3 1879. Dotter till 
P. G, Johansson o. h. h. Augusta f. Aspelin. Gift med 
Rickard Soderlind (dod). Barn: Karin, Nils, Wilbelm. 

Brukare: Wilhelm Soderlind. Son till ag. HUDDTNGE 
Postadr.: Hiiddini/n. 

Areal: 12,5 aker. 

Jordart: Dyjord o. svartmylla. Manbyggn. uppf. 1905. 
Ekonomibyggn. uppf. 1929—30. 1 hast, 6 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, 30 hons. Garden till slakten omkr. 1900. 

Ag.: Staten. 

Arr.: Gustav Ludvig Westerberg f. 25/1 1892. Son 
till Ture Westerberg o. b. h. Sofia f. Karlsson. Gift 
raed Hanna f. Jonsson, Barn: Karl-Gustav, Bertil, Ma], 
Margit. Homings mis 

Postadr.: Huddinge. Tel. 526. 

Areal: Total 39 har, darav 25 aker, 14 skog. Tax.-v. 
25.000. 

Jordart: Latt mylla o. svartmylla. Ekonomibyggn, 
uppf. under mitten av 1800-talet. 3 hastar, 12 kor. 
Garden till slakten 1932. Den har tidigare varit en av 
traktens stdrre gardar, men under senare tid ha delar 
avstyckats till villatomter. 

Ag.: Guatav Reinhold Skurman f. 4/6 1881. Son till 
M. Skurman o, h. h. Karollna f. Pettersson. Gift med 
Ida f. Andersson. Barn: Helmer, Malta, Aatrid, Greta, 
Walborg. Juringe 

Postadr.: Segeltorp. Tel. S75. 

Areal: 43 har aker. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. trollgen 
under 1700-talet, renov. Ladug. uppf. for c:a 75 ar se- 
dan. 4 hSstar, 25 kor, 10 ungdjur, 40 hons. Traktor- 
drift. Till garden hor c:a 2 har tomt. Akerarealen 
arrend. fran Stockholms stad. Garden till slakten i 
arrende 1931. 

Ag.: Hilda Andersson, Linkoping. 

Arr.: Curt Wahlqyist f. 1/6 1898. Son till J. S. Wahl- 
qvist o. h. h. Hilma f. Karlsdotter. Gift med Astrid f. 
Nilsson. 
Kastellet 

Postadr..- Drevviken. Tel. J/J, Lisma. 

Areal: Total 45 har, darav 12 aker, 33 skog. Tax.-v. 
27.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Earr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1880. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 7 svin, 
30 hons. Garden till slSkten 1914. 

Ag.: Oskar Helge Johansson f. 9/7 1898. Son till 
K. V. Johansson o. h. h. Charlotta f. Eriksson. Gift 
med Olivia f. Eriksson, Barn: Bernt, Inga. 

Ag.: Diplom for svinavel. HUDDINGE 
Kvarntorp 

Postadr. : Drevviken. Tel. SI Lisma. 

Areal: Total 70 har, darav 10 aker, 60 skog. Tax.-v. 
22 000 

jordart: Lera. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn uppf i bbrjan av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1925. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 25 svm, 300 
hons. Garden till slakten 1920. 

Ag ■ Oskar Hugo Granstedt f. 17/9 1881. Son till 
G A Granstedt o. h. h. Lovisa f. Pettersson. Gift 
med Gerda f. Asplund. Barn: Anders, Lennart. 

Ag ■ Led. av komm.-fullm. o. tax.-namnd. Ordf. i 
Drewikens jordbrukskassa. Diplom for svinavel. Ge- 
nomgatt 6 man:s kurs vid Nordiska lantbruksskolan. 
Jon k oping. Tel. 505. Kvarnangen 

Postadr.: Hudi 

Areal: Total 16,5 har, darav 5,5 aker, 11 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1931. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 
200 hons. Garden till slakten 1936. 

Ag.: Sven Bertil Samuelsson t 12/3 05. Son till K. E. 
Samuelsson o. h. h. Hilda f. Pettersson. Gift med Ker- 
stin f. Bjbrlclund. Barn: Annmari, Margarets. Postadr.: Drevviken. Tel. la Lisma. 

Areal: Total 280 har, darav 5 aker, 275 skog. 

Jordart; Ler- o. dyjord. Skogsbest,: Barr- o. lovskog, 
Saval man- som ekonomibyggn. uppf. pa 1600-talet. 1 
hast, 4 kor. Garden till slakten 1916. 

Ag.: Bankdirektor Bergldvs stbh. 

Brukare: Karl Gustav Bjbrk. Lisma, Brink 

Postadr.: Drevviken. 

Areal: Total 54 har, darav 7 fi,ker, 47 skog. Tax.-v. 
18.300. 

Jordart: Mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog, 1 
hast, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 25 hons. Garden till 
slakten i arrende 1938. 

Ag.: Gurli A. V. Stach, Stockholm. 

Art.: J. O. S. Gustafsson f. 14/5.1890. Son till O. 
Gustafsson o. h. h. Amalia f. Larsson. Gift med Eva f. 
WetterstrGm. Barn: Eva, Ingrid, Evert. 

Lis ma, Ekbacken 

Postadr.: Drevviken. Tel. J/8. 

Areal: Total 14 har, darav 3 aker, 11 skog. Tax.-v. 
9.100. 

Jordart: Dy- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1929. Ekonomibyggn. uppf. 
1938. 50 svin, 500 hOns. A garden fiimes en palsdjurs- 
farm tned minkar. G4rden till slakten 1938. 

Ag.: Knut John Eklund f. 24/6 05. Son till O. V. Ek- 
lund o. h. h. Vilhelmina. Barn: Iris Persson. Lisma, Ekedal 

Postadr.: Drevviken. Tel. S Lisma. 

Areal: 13 har aker, 41 skog. Tax.-v. 26.500. 

Jordart: Lerjord o. dyjord. Skogsbest.: Barr- a. Idv- 
skog. Samtl. byggn. av obekant alder. 1 hast, 9 kor, 1 
ungdjur, 8 svin, 100 hons. Garden till slakten 1930. 

Ag.: Axel Frider f. 16/6 01. Son till P. G. Gustavsson 
o. h. h. Lina f. Nilsson. Gift med Ruth f, NUsson. Lisma, Granby 

Postadr.: Drevviken. Tel. 5 Lisma. 

Areal: Total 24 har, darav 7 &ker, 17 skog. Tax.-v. 
19.800. 

Jordart: Mylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- o. lb"v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1917. Ekonomibyggn. uppf. 
1918, 1925, 1930 o. 1937. 1 hast, 6 kor, 3 ungdjur, 60 
svin, 350 hons. Garden till slakten 1919. 

Ag.: Karl Robert Eriksson f. 3/6 1873. Son till A. P. 
Eriksson o. h. h. Karolina Jansdotter. Gift med Ida f. 
Andersson. Barn: Rudolf, Hildur, Greta, Nils, Linnea, 
Simon, Holger. 

Ag.: Led. av komm.- o. pens.-namnd. Kassor i Drev- 
vikens jordbrukskassa. Diplom fdr svinavel. Lisma, Hjorthaga 

Postadr.: Drevviken. Tel. 2 Lisma. 

Areal: Total 23 har, darav 6 aker, 17 skog. Tax.-v. 
11.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1920—25. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 1 
hast, 5 kor, 4 ungdjur, 25 svin, 100 hons. Garden till 
slakten 1926. 

Ag.: Nils Uno Eriksson f. 12/6 03. Son till K. R. 
Eriksson o. h. h. Ida f. Andersson. Gift med Karin f. 
Bjorklind. Barn: Georg, Dessy, Gunnar, Robert, Ma- 
rianne, Eva. 

Ag.: Diplom for svinavel. HUDDINGE 
v 8 alter, 23 skog. Tax.-- Lisma, Kilsta Stora 

Postadr.; Hud&inge. 
Areal: Total 32 har, di 

"jTdart: Lera. Skogsbest.: Barr- o lovskog . 8WH 

man- som ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1,-Ou- ..:.-.U-t. 
1 hast, 5 kor, 2 ungdjur. 2 svin, 25 hbns. Garden till 

8 Ag.: .Gfita Bylund i. 3/7 1886. Dotter till O. Eriksson 
o. h. h, Lovisa f, Nilsson. 8 skog. Tax. -v. Lisma, Nytorp 

Postadr.: Drewiken. Tel. S7 Lisma. 

Areal: Total 33 har, darav 5 ftker, 2 
10.200. 

Jordart: Ler- o. mulljord samt sandbl. angSJOTa 
Skogsbest.: Barr- o. ldvskog. Manbyggn. renov. f8r c:a 
30 ar sedan. En ny manbyggn. under uppfbrande. Eko- 
normbyggn uppf. omkr. 1912. 1 hast, 3 kor, 4 ungdjur, 
10 svin, 100 hbns. Garden till slakten 1929. 

Ag : Johan Verner Gustafsson f. 11/1 1891. Gift 
med Signe f. Fransson. Barn: Ingrid, Gbta, Sven, Karl 
Erik. Lisma, Naset 

Postaiir..- Drewiken. Tel. 37 JAama. 

Areal Total 52 har. darav 4 fiker. 3 kultiv. birtes- 
mark. 45 skog. Tax.-v 11.900. 

Jordart: Mossjord a. rdd'.era Skogsbest. Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. for c:a 200 ar sedan. Eko- 
nomlbyggn. uppf. omkr. 1000. 1 hast. 3 kor, 1 ungdjur, 
25 svln. c:a 500 hflivs. Garden, som kom till slakten 
1917. tillfbll nuv. ag. 1932 efter att tidigarr ha agts av 
dennas make. Den brukas av wonen Nils-Erik. 

Ag.: Kru Bema JO&ssod (. 1-ovgren. Gift med Gagtav 
Jbnssun f. 18/9 1861. dtid 4/4 39. son till P. Jonsson o. 
h. h. Gustava £. Liir.dstedt. Lisma, Persberg 36 

Postadr.: Drewiken. Tel. S3 Lisma: 

Areal: Total 18,5 har, darav 2 ang, 3,5 aker, 13 skog. 
Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Dyjord o. \ev&. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 1 
hast, 3 kor, 2 ungdjur, 20 svin., 15 hBns. Gi.rden till 
slakten 1923. 

Ag.: Johan Fredrik Skantz f. 23/3 1873. Son till P. 
W. Skantz o. h. h. Sofia f. Jansson. Gift med Karolina. 
Barn: Axel, WOle, Ernst, Gunnar, Gerda, Greta. 
S. Lisma, Rydberga 

Postadr.: Drevviken. Tel. 36 lAsma. 5 skog. Tax.-i Areal: Total 21 har, darav 6 ftJtor, 
10.000. 

Jordart: Lerjord, nagot latt jord. Skogsbest.: Barr- 
el, liivskog. Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. 
uppf. 1933. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 35 svin, 150 
hSns. Garden till slakten 1918. 

Ag.: Erik Axel Olsson f. 31/1 1366. Son till G. Ols- 
son o. h. h. Sofia f. Karlsson. Gift med Ameli f. Ryd- 
berg. Barn: Astrid, Harald. Sven. Folke. 

Ag.: Innehaft diverse fortroendeuppdrag. Lisma, Skrovenborg 

Postadr..* Huddinge. 

Areal: Total 34 har, darav 9 aker, 25 skog. 

Jordart: Ler- o. sand jord. Skogsbest.: Barr- o. loV- 
skog. Manbyggn. av obekant alder. Ekonomibyggn. 
uppf. for c:a 10 ar sedan. 2 hastar, 5 kor. Till girden 
hdr en stori^ pal.-dj-ifsrarm. Garden till slakten 1938. 

Ag.: Direktbr Wilhelm oberg, Stockholm. 

Forestandare: J. E, Andersson f. 10/3 1887. Son till 
G. Andersson o. h. h. Charlotta. Lisma, Svedstorp Gamla 

Postadr.: Drevviken. Tel. IS B Lisma. 

Areal: Total 34 har, darav 10 aker, 24 skog. Tax.-v. 
19.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. Ibvskog. Man- 
byggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1927. 2 has- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slak- 
ten 1922. 

Ag.: Brodema Sven o. Eskil Karlsson. E. K. gift 
med Anna f. Ahlin. Barn: Sigurd, Sture. Birgit. 
Lisma, Svedstorp Nya 

Postadr.: Drevviken. Tel. 14 A Lisma. 

Areal: Total 21 har, darav 9 aker, 12 skog. Tax.-v. 
13.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1923—24. 2 
hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin. Girden till slakten 
1890. 

Ag.: Ernst Vilhelm Sjoberg f. 6/10 1894. Son till G. 
Sjoberg o. h. b_ Vilhelmina f. Salstrand. HUDDINGE 
Lisma, Vis a la Li Ha 

Postadr.: Drewiken. Tel. Si Lisma. 

Areal: Total 29 har, darav 9 aker, 20 skog. Tax.-v. 
16.600. ,., , 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn renov o tillb. 1934. Ekonomibyggn. uppf. 1924. 
2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till 
slakten i slutet av 1800-talet. 

Ag.: Carl Axel Olsson f. 20/5 1875. Son till C. O. 
Olsson o. h. h. Maria f. Dalin. Gift med Hilda f. Jo- 
hansson. Barn: Lisa, Sven. Marine. Lisma, Adalen 

Postadr.: Drewiken. Tel. 29 Lisma. 

Areal: Total 22 har, darav 6 aker, 16 skog. Tax.-v. 
10.700. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Sa- 
val man- som ekonomibyggn. uppf. 1918. 1 hast, 4 kor, 
4 ungdjur, 9 svin, 40 hons. Garden till slakten 1929. 

Ag.: Hjalmar Alexander Karlsson f. 10/1 1888. Son 
till A. E. Karlsson o. h. h. Augusta f. Eriksson. Gift 
med Hildur f. Eriksson. Barn: Helge, Birger, Ingbritt, 
Evert. Lisma, Adra 

Postadr.: Drewiken. 

Areal: Total 30 har, darav 4,5 aker. 25,5 skog. Tax.-v. 
c:a 8.000. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1938. Ekonomibyggn. uppf, 
1938. Ekonomibyggn, uppf. i mitten av 1800-talet. 1 
hast, 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 20 hons. Garden till 
slakten i mitten av 1800-talet. 

Ag.: Oskar Wilhelm Olsson f. 23/5 1879. Son till K. 
O. Olsson o. h. h. Maria f. Dahlin. Gift med Adina f. 
Strand, Barn: Sonja. Lisma, Osterang 

Postadr.: Drewiken. Tel. 1,1 Lisma. 

Areal: Total 72 har, darav 18 aker, 50 skog. Tax.-v. 
31.200. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1 mitten av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1922. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 10 svin, 10 hons. 
Garden till slakten 1916. 

Ag.: Carl August Garlsson f. 13/2 1866. Son till C. 
A. Svensson o. h. h. Karolina Ersdotter. Gift med Ma- 
ria f. Andersson. Barn: Henning, Helny, Betty, Wal- 
borg, Edit, Ruth, Birger. HUDDINGE 
Lisma, Osttorp 

Postadr.: Drewiken. 

Areal: Total 50 har, darav 16,5 aker, 33,5 skog. 
Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1917. Ekonomibyggn. uppf. 1917, 
ladug. tidigare. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 
hBns. Nuv. arr. har agt garden men salde den 1938. 

Ag.: Tomt o. Fastighets A.-B., Stockholm. 

Arr.: Gottfrid Karlsson f. 20/8 1888. Son till K. J. 
Karlsson o. h. h. Vilhelmina. Gift med Konstance f. 
Karlsson. Barn: Frideborg, Karl, Gunnar, Sven, Rune, 
Elsa, Ingelisa. Wera, Harry. La nn a gard 

Postadr.: Drewuiken. Tel. 10 

Areal: Total 650 har, darav 100 aker, 550 skog. 
Tax.-v. c:a 230.000. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barr- o. lOvskog 1 . 
Man- o. ekonomibyggn. av obekant &lder. 7 hastar, 50 
kor, 5 svin, 100 hons. Traktordrift. Garden till slakten. 
1933 genom arrende. 

Ag.: Direktor Wiklund, Stockholm. 

Arr.: L. H. E. Karlsson f. 17/1 18S0. Son till C. T. 
Larsson o. h. h. Lovisa i. Svensson. Gift med Gunhild 
f. Eriksson. Barn: Margit. Eivor, Erik, Dagmar, Alice, 
Gunbritt, Siv. Lanna, Vaster an g 

Postadr.: BGdertorns villastad. Tel. S56. 

Areal: Total 17 har, darav 4,5 aker, 12,5 skog. Tax.-v. 
11.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o, lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1933. Ekonomibyggn. uppf. 1932. 1 hast, 
2 kor, 1 ungdjur, 30 svin, 30 hbns. Garden till slakten 
1929. 

Ag.: Johan Albert Andersson f. 4/12 1890. Son till 
E. Andersson o. h. h. Edla f. Hytting. Gift med Au- 
gusta f. Akerholm. Barn: Ake, Einar. Lanna Vaster gard 

Postadr.: Drevviken. Tel. 1/, Handen. 

Areal: Total 130 bar, darav 30 aker, 100 skog. Tax.-v. 
60.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1880. Ekonomibyggn. uppf. i slutet 
av 1800-talet. 3 hastar, 20 kor. 7 ungdjur, 2 svin, 20 
hons. For gardens drift finnes traktor. Egend. kom 
till nuv. ag:s slakt omkr. 1880. 

Ag.T Anders Gunnar Andersson f. 7/10 05. Son till 
Alfred Andersson o. h. h. Elin f. Akerblom. Gift med 
Anna Lisa f. Eriksson. 

Ag.: Genomg&tt 6 manaders kurs vid lantmannaskola. HUDDINGE 
Lonebostallet 

Postadr.: Huddinge. Tel. 510. 

Ami: Total 31 har, d&rav 18 aker 13 skog. 

Jordart: Dyjord samt tera o. svartmylla. Si 
BaX Manbyggn. uppf. 1931. Ekonomibyggn. 
uppf i mitten av 1800-talet. 4 hast^r 15 kor. 3 svm. 
30 hons. Garden till slakten i arrende 1933. 

ifr ■ K y ari°"' Karlsson f. 7/9 1872. Son till K. E. 
Karlsson o. h. h. Sofia f. Karlsson. Gift med Eater f. 
Hallstrb'm. Lovberga 

Postadr.: Drevviken. Tel. 10 Lisma. 

Areal: Total 13 har, darav 5 aker, 8 skog. Tax. -v. 
27.000. „ ,.. , _, 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Sa- 
val man- som ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast, 3 kor, 
25 svin 25 hons. Giit-den till sULkten 1924. 

Ag " Bror Viktor Sodevberg f. 29/5 1883. Son till G. 
Sbderberg o. h. h. Olga f. Grundberg. Gift med Karm 
f Rosenberg. Barn: Elsa, Mary, Bertil, Tyra, Lennart. 

.; 
^k 
■H Nybygget 

Postadr..- Drevviken. 

Areal: Total 22 har, darav 4 aker, 18 skog. Tax.-v. 
11.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. for c:a 50 ar sedan. Ekonomibyggn. 
uppf. for c:a 20 ar sedan. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 125 
hons. Garden till slakten 1931. 

Ag.: Carl August Johansson f. 3/9 1888. Son till J. 
Pettersson o. h. h. Karin f. Pettersson. Gift med Ellen 
f. Landberg. 
Nysatra gard 

Postadr.: Hnddinye. 

Areal: Total 68 har, darav 24 aker, 44 skog. Tax.-v. 
27.700. 

Jordart: Lerjord o. backlera saint mulljord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1915. 
Ekonomibyggn. uppf. 1937. 3 hastar, 9 kor, 2 UBgdjUr, 
10 svin, 50 hons. Garden till slakten i arrende 1938. 

Ag.: Pru Hilma Stengard, Rasunda. 

Arr.: Einar Gemundsson f. 12/10 1900. Son till K. 
M. Gemundsson o. h. h. Augusta f. Eriksson. Gift med 
Greta f. Astrom. 

Arr.: Tidigare befallningsman pa Balingsta gard. 
Postadr.: Sodertorns villastad. 

Areal; 30 har aker, 110 skog. 

Jordart: Latt lera o. mossjord. Sflviil n-.an- sum eko- 
nomibyggn. uppf. 1919. Garden kom till slakten i arren- 
de 1930. Den ar numera si>r.derstyckac till tomtomra.- 
den o. lantbruket har upphort. 

Ag.: J. V. Engvalls stbh . Stockholm. 

Arc-.: Oscar Olsson f. 26/10 01. Son till K. Olsson 
o. h. h. Vilhelmina f. Solberg. Gift med Gurlie f. Gran- 
din. Barn: Keratin. 

Ait.: Genomg&tt 2 ars kura vid Berga lantbrukssko- Risselkarr 

Postadr.: Hiiddinge. 

Areal: Total 16,5 har, darav 6 aker, 10,5 skog. Tax. -v. 
12,000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 
1924. 1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 40 hbns. Garden till 
slakten 1924. 

Ag.: Carl August Thunberg f. 24/10 1887. Son till J. 
E. Thunberg o. h. h. Emma f. Pettersson. Gift med 
Valborg f. Andersson. Barn: Karin. Sadelmakaretorp , 

Postadr.: Fittja. Tel. 27. 

Areal: 1,5 har aker, 

Jordart: Lerjord. Ekonomibyggn. uppf. under 1800- 
talet. 1 ko. Garden till slakten 1917. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Karl Lundstrbm f. 7/3 1876. Son till J. P. 
Lundstrbm o. h. h. Kristina f. Jonsson. Gift med Sofia 
f. Karlsson. Barn: Olga, Karl, Alvar, Axel, Gunhild, 
Karin, Maja. 

Arr.: Skogvaktare for Stockholms stad. Sjotorp 

.Postadr..' Huddinge. Tel. 226. 

Areal: Total 62 har, :darav 12 aker, 50 skog. Tax.-v. 
30.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog, Man- 
byg-gn. uppf. 1900. Ekonomibyggn. uppf. samtid., tillb. 
1918. 2 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, 15 svin, 150 hbns. 
Garden till slakten 1905. 

Ag.: Svenska diakonissanstalten. 

Rattare Gunnar Ekraan f. 11/3 05. Son till Karl Ek- 
man o. h. h. Selma f. WallstrBm. SODERTORN 
nuvarande agare hovjagmastare Helge Ax:son 
Johnson. 

Musko socken, som omfattar barna Musko 
med Sanblandet, Alvsnabben, Kapellon, Vits- 
garn, Bjornholmen m. fl. storre eller mindre 
bar mellan Mysingsfjarden och Harsfjarden, 
ar en sallsynt naturskbn, berglant och typisk 
skargardssocken, dar befolkningen i stor ut- 
straekmng battrar pa inkomsterna fran jord- 
bruket genom fiske. Aven Musko har pi. se- 
nare ar varit fbremal for ett livligt intresse 
fran stockholmarnas sida och icke blott som- 
margaster utan aven sportstugealskare hitta 
for varje ar i allt storre skaror ditnt. De 
gamla storgardarna ha mer eller mindre styc- 
kats. Sa ar t. ex. fallet med det gamla Lud- 
vigsberg. Em annan gammal anrik gard ar 
Arbottna sateri, vilket aven delvis styckats, 
som ursprungligen lydde under Haringe, och 
sedan kom i Karl Karlsson Gyllenhielms ago. 
Ar 1769 gjordes det tillsammans med Lud- 
vigsberg till fideikommiss av handlanden A. 
L. Lewin, men denna bestammelse har seder- 
mera upphavts. 

Arbottna hyser inom sina agor det histo- 
riskt ryktbara Alvsnabben, svensk brlogs- 
hamn fran 1442. Alvsnabben, som kallats 
Algsnabben och Hjalmsnabben, var i aldre ti- 
der en vanlig samlingspunkt for Mde krigs- 
och handelsfartyg som lago for ankar dar i ■edrika Bremer, vantan pa goda vindar for fortsatt fard so- 
derut. Det var fran Alvsnabben som Gustaf 
II Adolf avseglade bade 1621 med flottan till 
Riga och 1630 till Tyskland. Alvsnabben var 
vidare under ryssarnas harjningar pa. kuster- 
na 1719 samlingsplats for de i plundringarna 
deltagande ryska krigsfartygen. Och amiu sS, 
sent som under Krimkriget 1854 lag en ut- 
landsk flottavdelning i denna gamla orlogs- 
hamn. Det var en fransk-engelsk eskader. 
Ar 1930 restes genom svenska flottans forsorg 
ett minnesmarke pa Kapellon. 

Gransen mellan Vasterhaninge och Oster- 
haninge socknar fbrefaller en ytlig betraktare 
eller tillfallig besbkare tamligen flytande. Pa 
mer an en punkt gripa de bagge socknarna in 
i varandra, inte minst pa. gi-und av de manga 
storre eller mindre villasamhallen, som vuxit 
upp just i bvergangstrakterna. Osterhaninge 
har for bvrigt kanske i annu hbgre grad an 
Vasterhaninge paverkats av storstadens nar- 
het och utvecklingen har an mer paskyndats 
av de goda kommunikationerna med huvud- 
staden. Socknen och pastoratet stracker sig 
fran j'ordbrukslandskapet vid kusten upp till 
Hanvedens skogspartier och det ar sarskilt i 
dessa, kring sjbn Drevviken och Nynasbanan, 
som villasamhallena och sportstugeomi-adena 
vuxit upp, inte minst vid Vendelsb pa griin- 
sen mot Tyresb samt vid Handen och sbder- HUDDINGE 
Skarholmen 

Postadr.: Segeltorp. Tel. 10 Fittja. 

Anal: Total 94 har. darav 20 aker, 74 skog. TBX.-V. 

Jordart: Mull- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 16v- 
skog- Manbyggn. uppf. under 1750-talet. Log e uppf. 
1935- 3 hastar, 7 kor, 2 ungdjur. 10 hons Bgeraj. om- 
gives av en stbrre park och tradg. Sarskild vlW Lfcg- 
ges vid odling av tomater o. krysantemer. Garden till 
nuv. arr:s slakt 1935. 

Ag.: Greve Lewenhaupt, Stockholm. 

Arr.: Gustav H. Johansson. 
Sofieberg 

Postadr.: Stuvsta. Tel. 503. 

Areal: Total 32,5 har, darav 7,5 aker. 25 skog. Tax.-v. 
39.200. 

Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. renov, o. 
tillb 1935. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 20 ar sedan. 
2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 15 hSns. Garden till 
slakten 1932. Den ar utarrend. 

Ag.: Per Dahl, Son till grosshandlare Edv. Dahl 
o. h. h. Matilda f. Bokman, Sofieberg, Gullusangen 

Postadr..- Stuvsta. Tel. tl. 

Areal: Total 25 har, darav 8 aker, 17 skog. Tax.-v. 
16.700. 

Jordart: Dy- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1924. Ekonomibyggn. uppf. 
1926. 2 hastar, 1 unghast, 3 kor. 1 ungdjur, 50 svin, 10 
hens. Garden till slakten 1921. 

Ag.: Oskar Pettersson f. 25/3 18T3. Son till K. A. 
Pettersson o. h. h. Anna. Gift tned Edla f. Eriksson. 
Bam: Anders. Postadr.: Sodertorns villastad, 

Areal: Total 18 har, darav 6 aker, 12 skog. Tax.-v. 
10.600. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest,: Barr- o. lBv- 
skog. Saval man- som ekonomibyggn. uppf. 1926. 1 
hast, 2 kor, 1 ungdjur, 11 svin, 10 hdns. Garden till 
slakten 1923. 

Ag.; Klaes Erik EriKson f. 8/1 1880. Son till A. Erik- 
son o. h. h. Gustava f. Jansson. Gift med Elvira f. 
Mejer. Barn: Lars, Greta, Gerd. 
Sol an gen 

Postadr.: Drewiken. Tel. Z6 Lisma. 

Areal: Total 55 har, darav 15 aker, 40 skog. Tax.-v. 
27-500. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten, Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 191S. Ekonomibyggn. 
uppf. 1027—33. 2 h&star, 10 kor. 4 ungdjur, 125 svin, 
100 hons. Garden till slakten 1918. 

Ag.: John Oskar Bijrjesson f. 16/4 1887. Son till K. 
Eorvsso!-! u. Ii. h. Ki-islirifi i. A.vJsson. Gift med El- 
len f. Ohlander. Barn: Olof, Holger, Ella, Kerstin. 

Ag.: Ordf. i valnamnd. o. i J. U. F:s socken-avd. Ge- 
nomgatt 6 manaders kurs vid Brunnsviks folkhogskola, 
Erholi diplom o. pris pa Bondens Dag 1935. Innehar 
l:a pris o. diplom for svinhus o. svinavel. 

--. 


A 


jfl 


h ; .iT? 


Nfir : ; H 


■*" irid 
y«r "" 


Stensangen 1 

Postadr.: Stuvsta. 

Areal: 2,5 har aker. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 1 
hast, 2 kor, 1 ungdjur, 25 hons. Garden till slakten i 
arrende 1938. 

Ag.: Renhallningsverket, BrSnnkyrka. 

Arr.: Edvin Andersson f. 12/1 1889. Son till V. G. 
Andersson o. h. h. Anna f. Bergqvist. Gift med Hilma 
f. Karlsson. Bam: Karl, Ingrid, Gunhild, Arnold. Nils, 
Lilly, Yngve. Postadr.: Stuvsta. 

Areal: Total 5 har, darav 2,5 aker, 2,5 skog. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 2 kor. 
Garden til! slakten 1919. 

Ag.: Selma Anderberg f. 26/3 1879. 
Stensangen 4 

Postadr.: Stuvsta. Tel. S4%. 

Areal: Total 5 har, darav 2 aker, 3 skog. Tax.-v. 
18.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1921. 1 hast, 2 
kor, 1 ungdjur, 150 svin, 40 hons. Garden till slakten 
1922. 

Ag.: Karl Robert Andersson f. 21/3 1880. Son till P. 
Andersson o. h. h. Lovisa f. Valt. Gift med Matilda E 
Hedlund. Barn: Arvid, Artur, Axel, Algot. HUDDINGE 
Stensatra 

Postadr.: Suddinge. Tel. 7. 

Areal: Total 553 har, diLrav 50 aker, 503 skog. 
Tax.-v. 182.400. 

Jordart: Styv lerjord. Skoals'.: Barr- o. lovsko^. 
Manbyggn. uppi. I860, tillb. o. renov. 1925 EUonomi- 
byggn. uppf. samtid. mad mai:a\y.m. '■ -i-i^ar, 30 kor, 
j ,S '.■ .c-d-in Ti-lI,"--.i;l '.-ir^i .11 slakten 1920. 
Tmm! £-a!-d.. ! ns ligor finnas ,-it flcrtal fomborgar. 

Ag ■ Dirc-KUii- I.".h;i!s Einaiiiif! Sarnie i. b/S 18/6. Son 
till kapten Johan Sande o. h. h. Matilda f. Andersson. 
Gift med Wilhelmina f. Hoist. Barn: Johan. Charles, 
Ame, Knut, Ellen-Marie, Anna-Margareta. Stortorps gard 

Postadr.: SodertoTJis viilastad. Tel. 17. 

Areal: Total 15 har aker. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lOvskog. 
Man- o. ekonomibyggn. av obekant alder. 3 hastar, 18 
kor samt ungdjur, 2 svin. 15 hb'ns. Garden till slakten 
i arrende 1934. 

Ag.: Advokat Norstrb'm, Stockholm. 

Arr.: Olov Severin Nilsson f. 23/10 1SS6. Son till 
Nils Mansson o. h. h. Bengta I. Nilsson. Gift med 
Edith f. Westman. Barn: Borje, Hanna, Nils, Alice, 
Anna-Stina, Sylvia, Bengt. 

Arr.: Genamgatt 12 man. kurs i Skurups li 
skola; varit lantbruksbefal a storre glirdar. 
S tor an gen 

Postadr..* Huddinge. Tel. SS2. 

Areal: Total 20 har aker. Tax.-v. 20.000, 

Jordart: Dyjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1917. 
2 hastar, 10 kor. Garden till slakten 1936. 

Ag.: John Reinhold Carlsson f. 13/8 1900. Son till 
P. R. Carlsson o. h. h. Anna f, Ostergren. Gift med 
Mimi f. Nilsson. Barn: Annabritt, Barbro, Anders. 

Ag.: Suppl. i tax.-namnd. Sundby, Mellanberg 

Postadr,: Huddinge. 

Areal: 5 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn, uppf. for c:a 100 ar 
sedan. Ekonomibyggn. uppf, for c:a 50 6x sedan. 2 
hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 20 hSns. Garden till 
slakten omkr, 1870. 

Ag,: Sundby sateri. 

Arr.: Erland Hellstrom f. 30/3 1883. Son till J. E. 
Hellstrom o. n. h. Hulda f. Karlkvist. Gift med Hulda 
f, Karlsson. Barn: Gunnar, Edvin. 
Sundby och Glad 6 sateri 

Postadr.: Huddinge. Tel. SO. 

Areal: Total 810 har, darav 120 aker. Tax.-v. 
269.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla, Skogsbest.: Ban-- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, renov. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1860. 7 hastar, 70 notkreatur, 84 ung- 
djur, 150 svin. Garden till slakten 1926. 

Ag.: Direktor C. G. Malm f. 1884. Son till B. O. 
Malm o. h. li. Elisabeth f. Hagstrbm. Gift med Carin 
f. Kjebom. Sagen 

Postadr.; Drewiken. 

Areal: Total 22 har, darav 5 aker, 17 skog. Tax.-v. 
7.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. av ohekant alder. Ekonomibyggn. uppf. 1938. 
1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 10 hcins. Garden till slakten 
1870. 

Ag.: Erik Gustav Dindberg f. 9/5 1880, Son till K. E. 
Lindberg o. h. h. Katarina f. Hellsten. Gift med Selma Trangsund 

Postadr.: Sadertorns villastad. Tel. 14 Drewiken. 
Areal: Total 190 har, darav 20 aker, 170 skog. Tax.-v. 
180.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Djurbesattn. : 4 hastar, 16 kor, 1 ungdjur. 

Trangsund har sitt namn efter mangardens lage vid 
simdet mellan norra och sbdra delen av sjbn Drewiken. 
Har ligger pa en hog klippa den i slutet av 1700-talet 
OPPfSrda huvudbyggnaden rned kvadratisk grundplan 
och fit alia sidor lutande s. k. valmtak, ett byggnads- 
satt, som innebar ett fullfoljande av traditionerna fran 
dot foregiende arhundradet. Byggnadens inre gfir dar- 
emot mera i den for byggnadstiden utmarkande roko- 
kon och aven senare stiiarter. En del av de rokoko- 
mbbler, som finnas har, aro dock i modern tid utforda 
kopior. Av de ursprungliga tvfi flygelbyggnaderna 
kvarstar en. Godsets ekonomibyggnader aro av samma 
filder som huvudbyggnaden och liksom denna renove- 
rade pa senare tid. 

Betraffande gfirdens historia upplysa jordebcckema, att kungl. rfidet greve ™* enb r e ^ ^Jl^unu'eVsan- 
terhaninge sccken ar 1685 tillbytte sig Trangsund fran Kronwi. Delta forblev da refter en utg&id uwl« ^ 
demar aven under Falkenbergs eftertradare: landshdvding R.bbmg, jushUekanslem ft *^^"^^ 
„'. mpd ,,■..;„-,. fearamarlUlire Conrad VOB Lohe (till 1745). bankokommissanen Robsahmhan deism an 

beDyggeiSe nan DiuKiue .- :in ] G » mi direktor Johan Hennk Scharp. som senare 

^n e ^f^d^^S^S^&^.^0^^^ Allan Scharp, Den sistnSmnde sfilde 1899 

Mpte, slumgen 1910 av overstan CM.Hao Loven, som sanara eftartratta av mivarand. aear.n. 

;? r : ; r:tvfrr„ s ? wTibb.. .. » » »»-« --■*. -„„, , ■_ «« «... >»» 

flera storre gfirdar. 
HUDD1NGE 
Vidja Norrgard 

Postadr.: Sodertoms viUastad. Tel. 141. 
Area!: Total 32 har, darav 9 aker. 23 skog. 
11.000. Tax.-i " Jordart: Lerjord. Skogsbest; Barr- o. lovskog. Sa- 
•al man- som ekonomibyggn. uppf. 1912. Ekonomi- 
DVgen renov. under senate ar. 2 hastar. -1 kor, 2 ung- 
[tur i svta 700 hons. Garden till slakten 1918. 

Ag.: D:r Arvid Haggstrom. Stockholm. 

Rattave: Ejnar Karlsaon. 

Rattare: Led. av valnamnd. skog. Tax.-v. 
lovskog. Vidja Stora 

Postadr.: Sodertoms villastad. Tel. 8. 

Areal: Total 96 har. darav 30 aker, 66 
38.200. Dessutom arrend. 10 har jord. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- 
Manoyggrt. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 
60 ar sedan. 4 hastar, 2 unghastar, 20 kor, 6 ungdjur, 
6 svin, 35 hons. Till gardens drift finnes en traktor. 
Garden till slakten i arrende 1935. 

Ag.:"Lars J. Lindvall. Jonkoping. 

Arr.: Harald Johansson f. 9/7 02. Son till Fr. Jo- 
hanssson o. h. h. Helga f. Karlsson. Gift med Karin 
f. Egertz. 

Arr.: GenomgStt lantbruksskola. Postadr.: Buddings. 

Areal: Total 13,5 har, darav 4,5 aker, 9 skog. Tax.-v. 
10.600. 

Jordart: Lerbl. mulljord o. molera. Skogsbest.: Barr- 
o. lbvskog. SSval man- som ekonomibyggn. uppf. 1927. 
1 hast, 3 kor. 1 ungdjur. 10 svin, 25 hons. Traktor- 
drift. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Carl Johan Lundgren f. 23/11 1873. Son till 
Karl Lundgren o. h. h. Bdla f. Lindstrbm. Gift med 
Helfrid f. Nilsson. Barn: Albert, Karl. 

Ag.: Arrend. Norra Fruangen, areal: 20 har, tax.-v. 
11.600. Viggestaberg 

Postadr.: Huddinge. Tel. 11. 

Areal: Total 30,5 har, darav 10 aker, 20,5 skog. 
Tax.-v. 65.200. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest,: Barr- o. lov- 
skog, Manbyggn. uppf. under 1600-talet. Ekonomi- 
byssn. uppf. omkr. 1875. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur. 
Egend. har tidigare varit en stbrre herrgard om c:a 
450 hav, men har under senare ar styckats. Den kom 
i slaktens ago for c:a 100 ar sedan. 

Ag.: Gosta Vilhelm Lindells stbh. G. V. L, gift med 
Anna f. Almen. Barn: Gunnar. Ragnar, Gbsta. HUDDINGE 
Viggestaberg, Damtntorp 

Postadr.: Ruddinge. 

Areal: 3,5 har aker, 10 skog. Tax. -v. 12.200. 

Jordart: Angs- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. IBv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. uppf. 
1921. 1 ko. Garden till slakten 1918. 

Ag.: Axel Julius Thorsell f. 25/12 1880. Son till K. 
P. Thorsell o. h. h. Lovisa f. Johansson. Gift med Lo- 
visa f. Karlsson. Bam: Greta, Sven, Evert, Astrid, 
Ingeborg, Doris. 
Viggestaberg, Jerico 

Postadr.: Ruddinge. Tel. 126 Sndttringe. 

Areal: Total 19,8 har, darav 9 aker, 10,8 skog. Tax.-v. 
22.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. aldre. 1 hast, 5 
kor, 2 ungdjur, 10 svin, 40 hbns. Garden till nuv. ag:s 
slakt 1922. & garden finnas storre vaxthus f5r odling 
av tomater, gm-kor o. 15k ar. 

Ag.: TradgiLrdsmastare Erik Larsson. Gift med An- 
na f. Gustafsson. Barn: GOte, Alice, Karin, Sven. Viggestaberg, Kallvik 

Postadr.: Ruddinge. Tel. 222. 

Areal: Total 24,5 har, darav 4,5 &ker. 20 skog. Tax.-v. 
30.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. o. ekonomibyggn. uppf. 1920, svinhus 1932—34. 
1 hSst, 750 svin. Till garden her en minkfarm. Gar- . 
den till slakten 1930. 

Ag.: Erik Arthur Ohberg t 2/9 1898. Son till J. E. 
Johansson o. h. h. "Ulrika f. Sparrong. Gift med Ingrid 
f. Tronet. Barn; Barbro, Ingalill, Britt, Gerd, Ingvar. Viggestaberg, Lindesberg 

Postadr.: Ruddinge. 

Areal: Total 8 har, darav 6 aker, 2 skog. . Tax.-v. 
8.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Sa- 
val man- som ekonomibyggn. uppf. 1920. 1 hast, 3 
kor, 1 ungdjur, 25 hona. Garden till slakten i arrende 
1938. 

Ag.: Tandlakare Herbert Lindhohn, Stockholm. 

Arr.: August Karisson f. 8/3 1873. Son till K. A. 
Johansson o. h. h. Kristina. Gift med Emma f. Hag- 
man. Barn: Maria, Doris. HUDDINGE 
Viggestaberg, Lovsta 

Pastadr.: Hitddinge. Tel. T/6. 

Areal: Total 10 har, darav 5 aker, 5 skog. Tax. -v. 
12.300. _ , 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn renov. 1938. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 20 
ar sedan. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 20 hons. Garden 
i.lll Kliikten i arrende 1935. 

As.: Karl Nyman, Stockholm. 

Arr.: Edvard Nystrom f. 9/3 1879. Son till Otto 
Nystr&tt o- h. h. Sofia. Gift med Anna f. Hells trom. 
Barn: Ragnar, Cesar, Ingemar, Anna-Lisa, Einar, 
Margareta, Inga. 
Viggestaberg, Nytorp 

Postadr.: Huddinge. 

Areal: Total 22,6 har, d&rav 5 aker, 17,6 skog. 
Tax.-v. 15.200. 

Jordart: Svartmylla o. mulljord. Skogsbest.: Barr- 
o, lovskog. Man- o. ekonomibyggn. av okand alder. 
1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 5 svin, 12 hons. Garden till 
slakten 1919. 

Ag.: Nestor Leander Andersson f. 25/2 1883. Son 
till J. O. Andersson o. h. h. Hedvig f. Larsson. Gift 
med Klara f. Karlsson. Barn: Karl, Ingrid, Astrid. Postadr.: Fittja. Tel. 74. 

Areal: Total c:a 988 har, diirav c:a 100 aker, 888 
skog. Tax.-v. 500.000. 

Jordart: Lcr- o. sar.djnrd. Skogsbea'...: Barr- o. ldv- 
skog. Djurbcsattn. : 3 hastar, 25 kor, 10 ungdjur. For 
dr. (ton finnes 1 traktor. 

fclgendomens huvjdbyggr.ad. av revettrat tra. upp- 
fOrdt-M pa 1700-talet och renovcrades 1938. Den har 
tre flyglar samt omglves av tradgArd och park, soin 
sar.kf:- wig i terrasser ned mot VArbyviken av Malaren. 
Ekonomibyggnaderna uppfe'irdes 1925, 

Garden har agts hv Guatav Vasa. som ar ir>51 skank- 

te den nil sin sekreti:rare Clemens Hansson. Lienncs 

attlingar. vilka adlats Ollveblad. inner-ade darufter 

egendomen till In pft 1600-talet. varefter den vid Karl 

XI. s reduktlon indrogs till Kronan Sedan at erlost ess 

den emellertld av majoren M Ohveblad. Under 1700- 

talet agdes den av frth, J. fc; Cederbjelke, presidentcn F. 

Carleson och generallijjtnanten G. H. Jagerhorn, vilken avled pa Warby ar 1826. Omkr. 1850 var frih. Aker- 

hielm agare. Demie forbattrade godset i hog grad. Sedan kiiptes det av godsagaren A Berg Ar 1917 in- 

kdptes det av herr Carl Backe, vilken 1924 s Aide det till C. Harry Winberg. Darefter har Warby gatt i flera 

hander, tills det alutligen inkoptes av nuvarande agaren ar 1931. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Agronom Gustavsson. V* 

Postadr.: Sodertorns villastad. , darav 200 aker. l.Oi greve A. Hamilton pi, Ovesholm i Sk&ne. 
Ag.: Civilingenjbr Lennart Hellstedt. 
Inspektor: Agronom Elion Kilstrbm. 
Rattare: J. Nyatriim. Area]: Total 1.200 hai 
Tax.-v. 430.000. 

Jordan: I^att lera o. svartmylla. Skogsbest.: Bl. 
uarr- o. lovskog. DJurbesattn.: 10 hastar, 8 unghasiar. 
90 kor, 10 ungdjur. For driften finnen 1 traktor. 

Huvudbyggnadcn nppfordes under senare tuilflen av 
1700-taJct och rPMtwi:rerades ar 1911 av den nuvarandc 
Sgaren. Den ar byggd av reveterat tr8 samt omgives 
av tradgard och park, Ekoiioimbyggnaderna tillkom- 
mo under ar 1921. 

Egondomeii hordi: i borjan av 1600-talrt til] Kronan 
och donuradRS under Mamma irhundrade till rikurAdet 
Adler Salvius. Vid reduktionen blev den indragen till 
Kronan. Sedermera kom den emellertid iter i enakild 
ago. Salunda Innehades den pa 1700-talet av generalen 
hans Jon faltmarskalken greve Johan August Meijerfeldt, som 
ar en greve Morner agare till Agesta och darefter agdes godset av 
Nuvarande agaren kopte det 1910. 
Agesta smabruk 6 

Postadr.: Sodertorns villastad. 

Areal: Total 14 har, darav 4 aker, 10 akog. Tax.-v. 
6.000. 

Jordart: Dyjord. Skogsbest.: Sarr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1928. 1 hast, 
3 kor, 2 ungdjur, 16 svin, 75 hons. A garden finnes en 
minkfarm. Garden till slakten 1935. 

Ag.: Tord Johansson f. 4/11 09. Son till O. V. Johans- 
son o. h. h. Asta f. Andreasson. 
Artorp 

Postadr.: Drewikea, 

'Areal: Total 61 har, darav 8 aker, 53 skog. Tax.-v. 
20.800, 

Jordart: Mossjord. Skogsbest.: Barr- o, lovskog. 
Manbyggn. uppf. for c:a 25 ar sedan. Loge uppf. 1936. 
2 hastar, 7 kor, 25 hons. Garden till slakten i arrende 
1936. 

Ag.: Tomt- och Fastighets A.-B., Stockholm. 

Arr.: K. J. Olsson f. 6/9 1885. Son till O. Andersson 
o. h, h. Sofia f. Andersson. Gift med Lisa f. Anders- 
son, Barn: Greta, Anna, Evert, Knut, Bertil, Astrid. 
Hole HOLO socken i H61ebo harad stracker sig fran 
stranden av Mbrkaviken och Tullgarnsfjarden, dar i en 
naturakon omgivning Tullgarns slott ar belaget, med 
5ppna, omvaxlande marker mot vaster, dar den upp- 
fylles av H61oskogens skogsmarker och dar Langsjen 
delvis bildar grans. I dess centrum har Holb" stations- 
samhalle vuxit upp. 

Tva ganger har socknen varit skadeplats for kri- 
giska handelser, vid kriget mellan Erik XTV och Jo- 
han HI samt vid ryssarnas harjningar 1719. 

Fornminnen: Fornlamningar forekomma talrikt i 
socknens ostra delar. Salunda finnas flera stenkum- 
mel kring Valaker Sund och Palswdet. Jarnaldersgravar sbkas med framgang vid kyrkan, Vreta, Rinkeby, 
Osterby, Sund och Palsundet m. fl. atallen. Bergen vaster om kyrksj6n rymrna tre fornborgar. 
ningar aro kanda fran platsen vid kyrkan samt fran Lida och Smedata. 

Areal- 90 72 kvkro. Enligt 1938 ars fasti ghetstaxering ar agovidden 
gard 70 75 kultiverad betesang, 110,05 annan betesang, 3.553 skogsmark, 1.080,3 avrig mark. Jordbruks- 
varde: 2.796.500 kr. I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 123.300 kr. Skogavarde: 371.500 kr. 
Invanarantai: 1.602 (1939). 

Socknen ar aammanalagen av de medeltida Ovre och Yttre H51o socknar, 
1572 hade upphbrt att ha egen kyrka. Socknen bildar eget paatorat. 

Kyrkan ar uppford av aten och tegel 1792—96. Vaattornet ar en del av en aldre byggnad och stammar 
fran 1500-talet aamt rymmer delar, som aro annu aldre. C:a 1 km. n. om Holo stations samhalle ligga grund- 
i Sdekyrka. — Kyrkoherde: Stromberg, Bror Sigfrid Emanuel. 

Ahl 

Posladr.: Bold. Tel. 64 A. 

Areal: Total 37 har. darav 17 aker. 20 akogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 18.800. 

Jordart: Lerjord o. svartrr.ylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skfig.stH.-3t.: Rarrskog. Manbyggn, uppf. pa 
18(T talel. rrnov. 1929. Ekonomibyggn uppf. pa 1800- 
talet, renov. 1925. 2 haatar, 9 kor. 2 uiigcijur, 1 tjur, 
2 svln. hbns UU husbehov. Garden inkoptes 1926 av 
ml v. ag. 

Ag.: Carl E G. Karlsson f. 1886. Son till C. P. 
Ka:lsson » h. h MaihiMa f. Johansson, {lift 10 med 
Hutda f , Johansson, Barn : Margit. 

Ag.: Led. av komm.-fullm . o. fattigv.-styr. V. ordf. 
i B. F:s s.n-avd. o. styr.-led. i R. L. F:s ortsforb. Om- 
bud for slakterif6ren. Runrist- 3 har aker, 15,8 tomt och trad- ■ vilka den forra redan 

Ahl 

Postadr.: H616. Tel. 6i B. 

Areal: Total 43 har, diirav 17 aker, 26 skoga- o. hag- 
mark. Tax.-v. 17.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmyOa pa. lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbeat.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pS. 
1800-talet, renov. 1909. Ekonomibyggn. uppf. aamtid. 
med manbyggn. 2 hastar, 2 unghastar, 9 kor, 2 ung- 
djur, 1 tjur, 2 svin, hiins till husbehov. Garden har gatt 
i arv inom slakten sedan 1830-talet. 

Ag.: Karl A. Johansson f. 1875. Son till Johan A. 
Andersson o. h. h. Anna f. Jansson. Gift 05 med Klara 
f. Karlsson. Barn: Elin, Edvin, Emil, Elsa. 

Ag.: Medl. av B. F., R. L. F. o. Hushalln.-sansk. ■■^ 


J Botorp 

Postadr..- HoZo. Tel. ■< celn. Areal; Total 33 har, darav 11 aker, 22 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.700. 

Jordart; Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1934. Eko- 
nomibyggn. uppf. pa 1800-talet. 2 hastar, 6 kor, 2 
ungdjur, 4 svin, 30 hons. Garden inkoptes 1923 av 
nuv. ag. 

Ag.: Karl Johan Bjorklund f. 1891. Son till J. A. 
Bjorklund □. h. h. Kristina f, Svensson. Gift 15 med 
Elisabet f. Andersson. Barn: Gote, Svea, G6ta, Karin, 
Britta, Stina, Sven, Rut. 

Ag.: Medl. av B. F. J«*lt.-t=ISi_4t. %r. GKr-'^QLi' Postadr.: H81&. Tel 7. 

Areal: Total 70 har. darav 3D aker. 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 39.400. 

Jordart: Latt ler.nrd. KkogsbLSt.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn uppf. 1K94. Ekonomibyggn uppf. pa 1880- 
talet. 4 hastar. c:« 25 nbtkrejitiir. ett 30-tal hdns. A 
garden.-i jigor finr.es en ruin efter en gammal kyrka, 
aom varit ode serian 1575, Garden till slakten 1938. 

Ag.i Ernst Valfrid Gusta?sson '.. 20/6 1891. Son till 
Petter Gu3tafison o. h. h. Karolina f. Aulin. Gift 17 
med Manja Krgina f. Jonsson. Barn: Margarets, Tore. 
Postadr.: Hold. Tel. 61. 

Areal: Total 33 har, darav 18 a.ker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pi lerbotten Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. 1921. 3 hastar, 3 unghastar, 9 
kor, 3 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov, Nuv. arr. 
tilltradde 1920. 

Arr.: C. V. Carlsaon f. 1882. Son till Carl Adolfsson 
o. h. h. Edla f. Sjbberg. Gift 05 med Anna f. Anders- 
son. Barn: Ivar, Erik, Elvira, Anders. 
Postadr.: Mblnbo. 

Areal: Total 62,5 har, darav 17,5 aker, 45 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1924. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1800-talet. 3 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 
2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten genom 
arrende 1912 o. kbp 1913. 

Ag.: K. A. Johansson f. 1869. Son till Johan Erik 
Jonsson o. h, h. Karin f. Jansson. Gift 1892 med Hulda 
f. Blomberg. Barn: John, Gunnar. Knut. 

Ag.: Medl. av slakteriforen., B. F. o. R. L. F. SODERTORN 
langskepp med brant kroppastak tilldrar sig, 
som f. landshbvding Eden framhaller, med 
ratta uppmarksamheten. Kyrkans huvuddel 
anses vara fran 1200-talet, men fran den tiden 
och medeltiden finnas endast obetydliga frag- 
ment. Men sa ar nu'nnena fran den tid da den 
fornama slakten Bielkenstierna agde Arsta, sa 
mycket rikare. Har finnea bl. a. ett av Sve- 
riges kanske allra vackraste och statligaste 
marmormonument, det Bielkenstiernska grav- 
koret, ett lysande prov pa den karolinska ti- 
dens kyrkokonst, saint en praktfull predikstol ut, vilket tydligt framgatt av annonsspalterna 
i de stora huvudstadstidningania. 

De stora egendomarna ha styckats eller fran 
sig avsondrat stora omraden for styckning. 
Bland de stone godsen kunna namnas Arsta 
och Sandemar samt Galo, nu sate for Prins 
Carls uppfostringsanstalt. Arsta tillhorde, da 
man forst kan spara det, Tyska orden i Llv- 
land, men forvarvades 1467 av Erik Axelsson 
Tott och kom efter hans dod till atten Biel- 
kenstierna och hundra ar senare till slakterna 
Fleming, Soop och Bremer. Det var f. o. for- 
fattarinnan Fredrika Bremers fader, Abokop- 
mannen Carl Fredric Bremer, som inkopte 
godset och dar utvecklade en stat och prakt 
som fick det gamla 1600-talsslottet att leva 
upp igen. Och pa Osterhaninge Ityrkogard vi- 
lar den frejdade forfattarinnans stoft. 

Det har redan tidigare namnts om de manga 
minnesmarken fran fbrkristen tid som finnas 
i dessa trakter och trader man in i osterha- 
ninge kyrka fa man ett mycket starkt intryck 
av hur den kultur, som en gang i hedenhiis 
grundades, vaxte sig allt starkare under sek- 
ler som kommo. Redan kyrkans yttre ar 
fangslande. En hog egendomligt avsmalnan- 
de Icyrkspira och ett vackert proportionerat Sandemar leder sina anor tillbaka till 1600- 
talet, da Gabriel Falkenberg byggde ut gar- 
den till sateri. Under Sandemar lydde och ly- 
da gardar pa. Orno och det intilliggande Da- 
laro. Det gamla sateriet blev ilia atganget un- 
der ryssarnas harjningar 1719. Naturen 
kring Sandemar ar kanske bland den vack- 
raste i hela Sbdertorn. Det ar dock svai-t att 
avgora, ty hela vagen upp fran osmo till de 
bagge Haningesocknarna bjuder pa en beta- 
gande sormlandsnatur och var det ar vackrast, 
i dessa trakter eller annorstades i Sodertorn 
ar beroende pa vars och ens installning och 
tycken. 

Om vi fortsatta vandringen at nordost och 
alltjamt fasthalla vid pastoratsindelningen 
som en lamplig form for narmare skarskadan- 
de av Sodertornsbygdens natur och kultur 
komma vi till Dalaro' pastorat, till vilket icke 
blott hor Dalaro socken och municipalsamhal- 
le utan ocksa en mangd smaoar i Jungfru- 
och Gronofjardarna samt Orno, Uto och 
Namdo. 

Dalaro socken ar val fbga bekant, men sa 
mycket mer uppskattat och omtyckt ar muni- 
cipalsamhallet Dalaro med dess lotsplats och 
tullstation samt inte minst badort och villa- 
omraden. Dalaro och dess omgivning har ta- 
git starkt intryck av sommargasterna och ut- 
vecklingen har efter en tids stillastaende nu 
ater borjat komma igang. I maj 1939 invig- 
des den nya kanalen, som man hoppas i sa hog 
grad skall gagna samhallet. Det var kron- 
prins Gustaf Adolf som forrattade invig- 
ningen av saval den kilometerlanga kanalen 
mellan Askfatet och Vadsviken som den nya 
hamnen. Narmaste avsikten med kanalen och 
hamnen var att skaffa en skyddad hamnplats 
vid Dalaro, framst for fiskarbefolkningen pa 
barna utanfor Dalaro, men ocksa for sommar- 
gaster och turister. 

Dalaro tarvar ingen utforligare beskrivning 
i detta sammanhang, men det kanske kan va- 
ra pa. sin plats att om naturen har citera An- 
Edeby sateri 

Postadr.: Hold. Tel. 12. 

Areal' Total 330 har, darav 130 aker, 200 skog, hag- 
o Svr mark. Tax.-v. 160.000. 

'jordart: Lera o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn uppf. 1923—24, gamla manbyggn. uppf. 1818. 
Stall o. ladug. uppf. 1916, Svr. byggn. aldre. 9 hastar, 
q-a 45 kor 20 ungdjur, 2 tjurar. ...U S'.i-Im] lions. For 
gardens drift n<:<-<~* tra.ki.oi-. Gulden l.il! dlakten 1916. 
Edeby har sedan borjan av 1600-talet tillhort slakterna 
Lode Silfversparre, Griiner o. Trolle Lihvwi till Hjosa. 
1919 bor jade man bryta pfi. egend. befintliga marmor- 
berg o. 1922 anlades marmorfabrik, som under ar 1939 
sysselsatte en arbetsstyrka pa c:a 50 personer. 

Ag.: H. D. o. Th. Lundberg. Soner till f. riksdags- 
man Anders Svensson o. h. h. Matilda f. Larsson. 
Ekeby 

Postadr.: Hold. Tel. 48. 
A real: Total 76 har, darav : 
hagmark. Tax.-v. 35.000. aker, 40 skogs- Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best : Barrskog. Manbyggn. uppf. 1893. Bkonomi- 
byggn. uppf. 1876. 4 hastar, 2 unghastar, 1-1 kor, 5 
ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden in- 
kbptes 1927 av nuv. ag. 

Ag.: Harald Andersson f. 1897. Son till Anders A. 
Andersson o. h. h. Anna Joseflna f. Bengtsson, Gift 
21 med Svea f. Brandt. Bam: Nils, Tore, Gurli, HHde- 

Ag.; Led. av komm.-fullm. Medl. ; Gravsta !. F. O. R. L. F. Postadr.: Hold. Tel. 92. 

Areal: 30 har aker, 5 kultiv. betesmark. 
38.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. Idvskog. Manbyggn. uppf. 1918. Ekono- 
mibyggn. uppf. omkr. 1880, ovr. byggn. omkr. 1920. 
3 hastar, 13 kor. 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 25 hens. 
Nuv. arr. tilltradde 1938. 

Ag.: B. Pettersson, Fjugesta. 

Arr.: Oskar Pettersson f. 29/1 1876. Son till Gustaf 
Pettersson o. h. h. Maria f. Persson. Gift 04 med Anna 
f. Bkvall. Barn: Ingrid, Stina, Lisa, Magda, Arne. Tax.-i 
Postadr.: Hold. Tel. 58. 

Areal: Total 168 har, darav 35 aker, 133 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 30.600. 

Jordart: Svartmylla, ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1888 — 93. 4 hastar, 2 unghastar, 15 kor, 5 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbehov. Nuv. arr. tilltradde 
1886. 

Arr.: K. I. Andersson f. 1879. Son till Carl Anders- 
son o. h. h. Kristina f. Ersson. Gift 04 med Edla f. 
Jonsson. Barn: Lennart, Ivar, Gustaf, Roland. 

Arr.: F. d. namndeman, led. av brandstodskommitten. 
Medl. av B. F. 
Hejsta 

Postadr.: Bold. 

Areal: Total 117 har, darav 37 aker, 80 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 40.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. Manbyggn. uppf. 
1887, renov. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1916 o. 1928. 
■i hastar, 2 unghastar, 16 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 
lions till husbehov. Traktordrift. Garden till slakten 
1914 genom kop av nuv. arris fader, som brukade den 
till 1936, da nuv, arr. tllltrSdde. 

Arr.: Erik Lindqvist f. 06. Son till Richard Lindqvist 
o. h. h. Maria f. Johansson. Gift 35 med Gunnel f. 
Karlsson. 

Arr.: Ordf. i pens.-na.mnd. Kassor o. sekr. i B. F:s 
s:n-avd. Revisor i R. L. F:s s:n-avd. F. d. kretsordf. 
i S. L. U. 
Hejsta 

Postadr.: Solo. Tel. 5%. 

Areal: Total 111 har, darav 25 5ker, 86 skogs- o. 
hagmark. Tax .-v. 29.400. 

Jordart: Lera o. svartmylla p& lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. ISvskog. Manbyggn. uppf, 1850, renov. 1898. 
Ekonomibyggn. uppf. 1870 o. 1887. 3 hastar, 10 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden har gait 
i arv inom slakten sedan slutet av 1700-talet. 

Ag.: Gunnar Johansson f. 1880. Son till J. H. Eriks- 
son o. h. h. Klara f. Eriksson. Gift 02 med Tekla f. 
Jonsson. Barn: Iris, Erma, Ivan, Ingrid. 

Jig-.: Med!, av B. F., R, L, F., slakteriforen. o, mjolk- 
centralen. 
Hejsta 

Postadr.: Hblo. Tel. 86 B. 

Areal: Total 70 har, darav 25 aker, 45 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 23.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1890. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1911. 4 hastar, 1 unghast, 12 kor, i ung- 
djur, 1 tjur, 2 svin. Garden till slakten 1933 genom 


■ &e- Ag.: Carl Ellert Ohlsson f, 1894. Son till Ivar Ols- 
son o. h. h. Vilhelmina f. Andersson. Gift 19 med Elin 
f. Carlsson. Barn: Rune. 

Ag.: Led. av skolstyr. Medl. av B. F. Sekr. I R. 
L. F. Hejsta 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total 48 har, darav 13 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn, uppf. 1892. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1891. 3 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
50 hons. Garden har varit i slaktens ago sedan 1700- 
talet. Den ar utarrend. sedan 1918. 

Ag.: Gustaf Anderssons stbh., bestaende av: anke- 
fru Augusta Andersson f. Jansson o. bamen Georg, 
Edit, Einar, Birger, Marta o. Hilding. Postadr.: Holo. - darav 24 aker, 27 skogs- o. hag- 
Areal: Total 51 r 
^ordar^rjo^Tsvartmylla pa lerbotten^ Skogs- 
best. Barrskog. Manbyggn. uppf. 1911- H"""* 
bvmm uppf. 1899, 1906 o. 1908. 4 hastar, 12 kor 2 
Star 1 tjur, hons till husbehov. Garden UL slakten 
1886 U»>W av Enk Pontus Julius Anderson Dei 
,-,.-,- Lt[ ;. t icon av s^r-n Erik W. Andersson, som bruka- 
de den till sin dod 1934, da den BvetgicS till hans stbh. 
E W Andprnson Lii-.'poalade 6 har av arealen. _ 

Ag * Erik W Anderssons stbh., bestaende av Bnkeftu 
Johanna Andersson f. Olsson o. barnen Erik Ernar o. 

Brbdema Andersson bedriva haatavel samt aro medl. 
av central ffcren. o. mjblkcentralen. Hemsta 

Postadr.: Holo. Tel. 85. 

Areal: Total 32 har, darav 16 aker, 16 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 17.500. 

Jordart- Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best * Barrskog. Manbyggn. uppf. 1902. Ekonorm- 
byggn. uppf. 1892 o. 1900. 2 hastar. 10 kor, 4 ungdjur. 
Garden till slakten 1905 genom kop av nuv. ag:s fader. 
Nuv. ag. tilltradde 1930. 

Ag ■ Karl E Hilmer Nilsson f. 1892. Son till Qustal 
Nilsson o. h. b. Eva f. Eriksson. Gift 30 med Elin f. 
Andersson. Barn: Gunborg, Astrid. 

Ag.: Styr.-Ied. 1 B. F:s o. R. L. F:s s:n-avd., led. av 
komm.-namnd. samt suppl. i fattigv.-styr. o. jordbruks- Hallsnas 

Postadr.: Moliibo. 

Areal: Total 87,5 har, darav 22,5 har aker, 65 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 18.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Ban-- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1921. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1916. 3 hastar. 1 unghast, 11 kor, 
4 svta. 1 far, hons till husbehov. Garden ink6ptes 1936 
av nuv. ag. 

Ag.: Gustaf A. Larsson f. 1889. Son till K. G. Lars- 
son o. h. h. Sofia f. Kallberg. Gift 18 med Helga f. 
Andersson. Barn: Lennart, Artur. Haggnas 

Postadr.. 1 Vagnharad. Tel. S2 B Morko. 

Areal: Total 48 har, darav 28 aker, 20 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 25.900. 

Jordart: Sandmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1880. Ekonomibyggn. 
uppf. 1800—1880. 3 hastar. 1 unghast, 13 kor, 7 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1872 genom arrende av Anders Gustaf Andersson. Nuv. 
arr:s fader overtog arrendet 1901 o. eftertraddes 1931 

An-.: Karl Olof Andersson f. 04. Son till Karl G. 
Andersson o.° h. h. Hilda f. Andersson. Gift 28 med 
Gunhild f. Eriksson. 

Arr.: Medl. av B. F. o. R. L. F. 


+S*J" 
£- 


^!%« 
'-' 
HuLJ 
*i£ ! 


■ni^fi pjSj^B'''^. 1 
Postadr.; H6Z0. Tel. 10. 

Areal: Total 225 har, dtirav 110 alter, 90 skogs- o. 
hagmark. 25 b<:teamark. Tax, -v. 94.000. 

Jordart: Lcra o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn uppf, 1902. Ekonomibyggn uppf. 1928. 12 
hastar. clarav 2 avelshingstar. 5 unghaatar. 3ft kor. 25 
ungdjur, 2 tjurar. 8 moderauggor. 40 svin. 1 ome, 60 
hona. Reakt.-frt beaiidn nv lAglandsraa. Trakinrdrift. 
GArden till slakten 1886 genom kop av J, A, Guslafa- 

Ag.: Th. Jacobaaon f. 1892. Son till J. A. Jacobsson 
o. h. b. Hilda f. Joelsson. Gift 23 med Ester f. Gus- 
tafsaon. Barn: Gb'ran. 

Ag.: I^ed. av komrci.-fullm. o tax.-nammi. Hasti^ip- 
fodare. Har ger.omgat: rtrinirsUd- lnntmannaakola. Kvarntorp 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total 45 har, darav 15 aker, 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 17.800. 

Jordart: Sand-, ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1890. Ekonomibyggn. uppf. 
1911. 2 hastar, 8 — 9 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, c:a. 
20 hons. Girden till slSkteii 1876 genom kop av nuv. 
ag:s fader, som uppodlat 5 har av akerarealen. 

Ag.: Karl Johan Andersson f. 29/6 1859. Son till An- 
ders Gustaf Andersson o. h. h. Ulrika Persdotter. Gift 
1890 med Anna Lovisa f. Carlsson. Barn: Elin, Oskar, 
Gottfrid. 

Arr.: Birger Carlsson f. 02. Son till J. E. Karlsson 
o. h. h. Elma f. Pettersson. Gift 24 med Edit f. Thun- 
holm. Bam: Inga. 

Ait.: Led. av komm.-fullm. o. komm.-namnd. Suppl. 
i styr. for B. F:s s:n-avd. Styr.-led, i kooperativa foren. 
Kassor i erkanda sjukkassan. Kvarntorp 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total i har, darav 1,5 aker, 2,5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890. 2 kor, 1 
svin, ett 20-tal hons. Garden till slakten 1919. 

Ag.: Per Vilhelm Jansson f. 4/5 1864. Son till Jo- 
han Persson o. h. h. Charlotta. Gift 1895 med Josefina 
V. f. Karlaaon. Barn: Blin, Karin, Helga, 

Ag.: P. d. led. av kyrkor&d. 
Lida, Lidalund 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total 30 har, daxav 9 Aker, 20 skogs- o. hag- 
mark, 1 kultiv. betesmark. Tax.-v. 11.300. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest,: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn. uppf. 1931. 2 
hastar, 1 unghast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, ett 15-tal 
hons. Garden till slakten 1922. 

Ag.: Carl RAdstrom f. 4/9 1892. Son till Carl H. 
RAdstrom o. h. h. Sofia f. Eriksson. Gift 19 med Karin 
f. Jansson. Barn: Stina. 

Ag.: Medl. av B. P. o. R. L. F. Lindsberg 

Postadr.: Hold. i-, darav 7 aker, 18 skogs- . hag- 
Areal: Total 25 ti 
mark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Lera o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. na- 
got lovskog. Manbyggn. uppf. 1934. ElranOffitbyggn, 
uppf. 1930—33. 1 bast, 4 kor, 1 ungdjur, 1—2 svin, ett 
25-tal hbns. Garden till slakten 1923. 

Ag ■ Carl H Johansson f. 22/5 1890. Son till brednk 
Larsson o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 16 med Inez 
F. . ,-i-ika f. Lind. Barn: Arne, Ann-Marie, Ake, Henny. 
Bengt, Maj-Britt, Frideborg, Alice, Klas, Sonja, Knut, 
UlU-Britt, John. Utsleby 

Postadr.: HbW. Tel. V,. 

Areal: Total 42 har, darav 30 aker, 12 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 27.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1870. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1800-talet, 4 hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 
1 tiur. Garden inkoptes 1921 av nuv. ag. 

Ag.: Gunnar Karlsson f. 1890. Son till Per V. Karls- 
son o. h. h. Vilhelmina f. Jansson. Gift 14 med Judit 
f. Eriksson. Barn: Gunhild, Irma. Greta, Olov, Nils, 
Inga. Lund by 

Postadr.: HS16. 

Areal: Total 12.5 har, darav 6,5 aker, 6 skogs- o. 
lirs-fi-mark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast, 4 
kor, 1 ungdjur, 2 svin, ett 25-tal hbns. Garden till 
slakten 1923. 

Ag.: Karl Svante Andersson f. 27/4 1S86. Son till 
Karl Fr. Andersson o. h. h. Emma f. Lundberg. Gift 19 
med Agnes Lydia f. Karlsson. Barn: Solveig. Langvall 

Postadr.: Hold. Tel. J, Botorp. 

Areal: Total 23 har, darav 9 aker, 14 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Lattare o. styv lera. Skogsbest.: Barrskog, 
nagot lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1921. 1 
hast, 6 kor, 2 ungdjur, 1 modersugga, 2 gbdsvin, 40 
marsvin. Arealen helt rordikad. Garden till slakten 
1921, da nuv. ag:s far kbpte den. Nuv. ag. tilltradde 
1927. 

Ag.: Anders Valter Blohm f. 29/1 04. Son till Da- 
niel Blohm o. h. h. Julia f. Norlander. Gift 29 med 
Karin Signe f. Nordlbv. Barn: Lars-Valter, Ingalill, 
Margaret a, Sven-Olov. 
9,5 4ker r 12 skogs- o. 

Skogsbest.: Barrskog. 
1926, Ekonomibyggn. 
' ., 40 hons. Haiti. 

Areal: Total 21,5 har, darav 
hagmark. Tax. -v. 10.500. 

Jordart: Lerjord o. lermylla. 
Manbyggn, uppf. 1764, 

uppf. 1919. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 s 
Garden inkoptes 1932 av nuv. ag. 

Ag.: Erik Th. Nord f. 1S99. Son till E. M. Nord 
o. h. h. Anna f. Ldgdberg. Gift 29 med Anna f. Karls- 
son. Barn: Erik Arne. 

Ag.; Godeman. Medl. av B. F. o. R. L. P. Malmen Nedre 

Postadr.: Vagnh&rad. 

Areal: 5,5 har aker. Tax.-v. 4.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt 
sandmylla. Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. 
uppf. 1900. 1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till 
husbehov. Nuv. arr. tilltradde 1935. Garden lyder un- 
der Tullgam. 

Arr.: Karl M, Eriksson f. 06. Son till Karl Th. 
Eriksson o. h, h. Hulda f. Nilsson. Gift 37 med Ester 
f. Johansson. Malmen Ovre 

Postadr.: Vagnh&rad. 

Areal: Total 16,5 har, darav 11.5 aker, 5 skogs- o. 
hag-mark. Tax.-v. 6.500. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten o. sandmylla. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1890. 1 hast, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons 
till husbehov. Nuv. arr. tilltradde 1926. 

Arr.: Carl Th. Eriksson f. 1882. Son till Per Eriks- 
son o. h. h. Matilda f. Karlsson. Gift 04 med Hulda 
f. Nilsson. Barn: David, Martin, Marta. Ella, Ingrid. 
Gun, 

Arr.: F. d. led. av komm.-fullm. Malhaga 

Postadr.: Hold. Tel. SB. 

Areal: Total 65 har, darav 30 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 27.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pS. lerbotten. Skogs- 
best, : Barrskog - . Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1888. 3 hastar, 13 kor, 5 ungdjur, 3 svin, 
h6ns till husbehov. Garden till slakten i slutet av 
1700-talet. Den har gatt i arv fran far till son. 

Ag.: Karl M. Andersson f. 1888. Son till Karl F. 
Andersson o. n. h. Mina f. Olsson. Gift 16 med Emma 
f. Andersson. Barn: Erik, Gunnar. 

Ag.: Medl. av B. F. o. R. L. F. 
Malhaga, Solakra 

Postadr.: Hold. Tel. 27. 

Areal- Total 21,5 har, darav 7,5 aker, 14 skogs- o. 
hagmark. Tax.-V. 20.300. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog o. nagot lovskog. Manbyggn. uppf. 1909— 
10 Ekonomibyggn. uppf. 1865, renov. 1910. 2 hastar, 
5 kor, 2 svin, ett 20-tal hons. Garden inkoptes 1939 
av nuv. ag. 

Ag- Direktor H. Heilb'im. Stockholm. 

Forvaltare (sedan 1911): Gustav Robert K. Johans- 
son f 6/11 1885. Son till Johan August Larsaon o. h. 
h. Sofia f. Eriksson. Gift 10 med Anna Maria f. Karls- 
son. Barn: Nils, Marta, Allan, Knut. 

FOrvaltaren: F. d. led. av komm.-fullm. Innehar 
Patriotiska sallskapets guldmedalj for langvarig o. tro- 
gen tjanst. 
Nackunga 

Postadr.: Hold. Tel. 33. 

Areal: Total 148 har, darav 74 aker, 74 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 53.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best : Barrskog. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1860 o. 1911. 7 hastar, 2 unghastar, 25 
kor, 10 ungdjur, 2 tjurar, 4 modersuggor, 4 gtidsvin, 
hons till husbehov. Nuv. arc-, tilltrad.de 1922, 

Arr.: Richard Olsson f. 1882. Son till Viktor Olsson 
o. h, h. Augusta f. Stromberg. Gift 13 med Hilda t. 
Skog. Barn: Stina, Lennart, Tore, Erik. 

Arr.: Led. av komm.-fullm. o. valnamnd. Revisor fiir 
kyrko- o. komm.-kassoma. Medl. av B. F. o. R. L. F, 
Norrvra 

Postadr.: Hold. Tel. 58. 

Areal: Total 39 har, darav 15 aker, 24 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.300. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1923. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 4 mo- 
dersuggor, 5 svin, 50 hons. Garden till slakten pa 
1800-talet. 

Ag.: Gottfrid Fettersson f. 1892. Son till Gustaf Pet- 
tersson o. h. h. Karolina Andersdutter. Gift 15 med 
Klara. Barn: Fritz, Gunnar, Helga, Gustaf, Edvin, 
Olle, Allan. 

Ag,: F. d. led. av komm.-fullm., kyrko- o. skolrad. 
Led, av fattigv.-styr., barnav.-namnd. o, pens.-styr. V. 
ordf. i valnamnd. Medl. av Hushalln .-sails k. 
Postadr.; Hold. 

Areal: Total 50 har, darav 16 aker, 34 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.100. 

Jordart: Lerjord, svart- o. lermylla. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1935, Ekonomibyggn. 
uppf. 1914 — 36. 2 hastar, 9 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 2 
svin, 35 hons. G&rden inkoptes av nuv. ag. 1929. 

Ag.: Alfred Garlsson f. 7/11 1874. Son till Carl F. 
Ersson o. h. h. Sofia Jonsdotter. Gift 02 med Gerda 
f. Adolfsson. Barn: Sven, Svea, Signe. 

Ag.: Led, av kyrkorad. F. d. led. av skolrad. Medl. 
Postadr.: Holo. 

Areal: Total 21 har aker. Tax.-v. 14.200. 

Jordart: Lerjord, svart- o. sand my 11a. Manbyggn. 
uppf. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 1850 o. 1890. 3 has- 
tar, 9 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Nuv. arr. tilltriidde 1931. 

Arr.: Martin Andersson f. 1893. Son till V. Anders- 
son o. h. h. Karolina f. Sdderberg. Gift 19 med Elin f. 
Jansson. Barn: Erik. Rinkeby 

Postadr.: Holo. 

Areal: Total 20 har, darav 13 aker. 7 skogs- o. hag- 
mark. Tel. 14.100. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: 
Earrskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1800-talet. 2 hastar, 7 kor, 3 ungdjur. 
2 svin, hons till husbehov. Garden har varit i slaktens 
ago sedan 1734. 

Ag.i August Janssons stbh,, bestaende av ankefm 
Klara Jansson f. Persdotter o. barnen Sigrid, Teodor. 
Knut, Tyra, Hulda, Gunnar o. Simon. Sandhalla 

Postadr.: Holo. Tel. 85. 

Areal: Total 125 har, darav 40 aker, 85 skogs-, hag- 
o. angsmark. Tax.-v. 39.000. 

Jordart: Lerjord o. mossjord. Skogsbest.: Bair- o. 
Ibvskog. Manbyggn. uppf. 1907. Ekonomibygan uppf. 
samtid. med manbyggn. 3 hastar, 15 kor, 10 nngdjur, 
1 tjur, ett 50-tal hons. Traktordrift. Arealen rordikad. 
Garden till slakten 1919. 

Ag.: Fru Gerda Ljungstedt. Anka efter majoren i 
Kungl. GSta Livgarde, K. Ljungstedt. 
Skilleby 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total 107 har, darav 37 aker, 70 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 35.800. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest.: Earr- o. lSvskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 
1900 — 06. 4 hastar, 16 kor, 3 — 4 ungdjur. 1 tjur, 2 svin, 
100 hons. Traktordrift. Garden till slfikten 1925. 

Ag ■ Carl Ivar E. Eriksson f. 12. Son till Karl Erik 
Eriksson o. h. h. Lydia f. Blomberg. Gift 37 med Svea 
Matilda f. Gustavsson. 

Ag.: Genomgick Berga lantbruksskola 1935 — 37. 
Skilleby 

Postadr.: Hold. Tel. 31 B. 

Areal: Total 65 har, darav 32 aker, 33 skogs- hag- Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog, nagot lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomibyggn. uppf. 
1896—97. 4 hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 5 svin, 
ett 30-taI hbns. Garden till slakten 1880. 

Ag.: Johan Erikssons stbh. 

Brukare: Emil Eriksson f. 21/1 1882. Son till Johan 
Erik Eriksson o. h. h. Maria Sofia f. Andersson. Gift 
15 med Elvira f. Gustavsson. Barn: Gunnar, Siri, Bertil. Postadr.: Bold. Tel. 31 A. 

Areal: Total 40 har, darav 20 aker, 20 nkog3- o. hag- 
mark. Tax.-v. 20.400. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbottcn Skujjs- 
best.: Barr- o, lovskog. Manbyggn uppf, i bdrjan av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet, 3 has- 
tar, 1 unghast, 14 kor, 4 ungdjur, 2 svin. bona till hus- 
behov. Garden till slakten 1915. Dcr. inkiiptes 1927. 

Ag.: Theodor Eriksson f. 1883. Son till Karl J. Eriks- 
son o. h. h. Lovisa. Gift 21 med Anna f, Karlsson. 
Barn: Axel, Margit, Erik, Olov. 

Ag.: Medl. av B. F. o. R. L. F. Skilleby, Valle, Kjulsta 

Postadr.: Jama. 

Areal: Total 31,5 har, darav 11,5 aker, 20 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 13,500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Ban-- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1915. 
2 hastar, 7 kor, 1 ungdjur, 3 svin, ett 15-tal hons. Gar- 
den till slakten 1936. 

Ag,; Erik Martin Andersson f. 11/2 1897. Son till 
Anders Andersson o. h. h. Anna. Gift 20 med Ester 
Maria f. Karlsson. Barn: Ing-Marie, Lennart, Valde- 
mar, Valborg, Ingeborg, Alf, Ingegerd. 
Skillebyholm 

Postadr.: Jama. Tel. 35 H616. 

Areal: 10 har aker, 13,5 skogs- o. hagmark, 2,5 tomt 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1910. 2 hastar, 7 kor, 1 
ungdjur, 2 svin, ett 30-tal hbns. Garden till slakten 
1926. 

Ag.: C. G. Lundgren. 

Arr.: Emil Karlsson. 

Tradg.-mastare: Helge Israelsson. 
Ska lb y 

PoatadT.: BolS. Tel. 1QZ. 

Areal: Total 35 har, darav 20 aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 19.300. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest: Barr- o. Ibvskog. 
Manbyggn. c:a 200 ar gammal. Loge uppf. 1887, ladug. 
o. stall tidigare. 3 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 2 
svin, ett 50-tal hdns. Garden till slakten 1906 genom 
kbp av nuv. ag:s fader. Den bvergick 1938 till nuv. ag. 

Ag.: Fru Sigrid Gustavsson. Dotter till Carl August 
Andersson o. h. h. Sofia Ersdotter. Gift med Karl Si- 
mon Gustafsson f. 10/4 1881. Barn: Ivan. 
Skalbystugan 

Postadr.: B616. 

Areal Total 4 har, darav 2,5 aker, 1,5 skoga- o. hag- 
mark. Tax.-v. 5,000.- 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1880. ' Ekonomibyggn. 
uppf. 1907—10. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur. Garden till 
slakten 1934. 

Ag.: Karl Elis Jansson f. 17/4 1885. Son till Klas 
Erik Jansson o. h. h. Anna Charlotta f. Tunholm. Gift 
09 med Elsa Charlotta f. Eriksson. Bam: Erik, Astrid, 
Smedsta 

Postadr.: Hold. Tel. SO. 

Areal: Total 106 har, darav 36 aker. 70 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 43.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa terho-.ten Skogs- 
best.: Barr- o. ISvskog. Manbyggn. uppf i slutet av 
1700-talet, renov. 1935. Flygel uppf. 1932. Ekonomi- 
byggn uppf. 1897. 3 hastar, 1 ungbasl. IS kor, 6 ung- 
djur 2 tjurar, 5 svin, 70 hbns. Traktore'.rift, Garden 
till nuv. ag:s slakt i bBrjan av 1800-talft 

Ag ■ Fru Anna Strom, Stockholm. 

Arr.: A. Gustafsson f. 1897. Son till A Gustafsson ■*- 
h. h. Amalia f. Larsson. Gift 31 med Miirta f. Karls- 
son Barn: Gustaf Bertil, Albin Olov. 

Arr.: Roteombud for B. F. Styr.-led. i R. L,. F. 
Smedsta 

Postadr.: Hdlo. Tel. 60. 

Areal: Total 52 har, darav 20 aker, 32 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 22.500. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn uppf. 1921. Ekonomibyggn. uppf. 1912 — 28. 3 
hastar, 9 kor, 3 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden inkoptes av nuv. ag. 1905. 

Ag ■ C G V. Gustafsson f. 1870. Son till Guataf Jans- 
son o. h. h. Sofia f. Jansson. Gift 1894 med Ida f. An- 
dersson. Barn: Ivar, 

Ag : F. d. suppl. i komm.-namnd. Medl. av B. F. o. 
R. L. F. SODERTORN 
ton Sorlins ord : Mellan Dalaro och Tyreso 
smyga bergen i mjuka vagor konformt med 
kusten likt valdiga naturliga brostvarn. Des- 
sa bergbagar ar ingenting annat an resterna 
av den fjallkedja, som en gang reste sig over 
detta omrade. Det ar just vaxlingen mellan 
merendels kala bergsryggar och de ofta av 
lummigaste vaxtlighet fyllda miniatyrdalarna 
mellan dem, som ger Stockholms skargard ett 
av dess mest saregna drag . . . Det ar klotets 
aldsta berg i dessa hallar, fortsatter fori. Det 
ar kanske miljarder ar sedan dess slingor och 
arabesker flatades av underjordens makter. 
Vackrare och tydligare an nagon annanstades 
kan man pa . dessa finspolade klippor studera 
sparen av landisens framfart . . . Dar sages 
en hel del om vart lands daningshistoria. Men 
i la om de skumbestankta strandklipporna dol- 
ja sig sraa blomsteridyller, som kunna fdr- 
satta aven andra an botanister i extas." 

Nar man besoker Dalaro bor man inte for- 
summa att ta en titt pk den 2 km. sdder darom 
liggande Stockskarsholmen, dar redan 1656 
befastningar till Stockholms inlopps forsvar 
borjade anlaggas, befastningar som fullborda- Foto: Nordiska Museets i des och utbyggdes efter ritningar av sjalve 
Dahlbergh oeh vilka 1719 motstodo ett over- 
rumplingsforsok fran de harjande och bran- 
nande ryssarna. Numera aro de forfailna och 
raknas ej Iangre till rikets "fasta platser". 

Orno, Vto och Namdd ha icke blott lockat 
och locka alltjamt sommargaster och sport- 
stugealskare. De ha aven en tragen och idog 
jordbrukare- och fiskarebefolkning som f& 
sin bargning ur vattnen kring oarna och de 
manga smabarna som bilda skargarden har. 
De ha utfdrligt skildrats i litteraturen och 
skola har endast namnas med nagra fa ord. 
Orno socken ar dels sjalva det skogbevuxna 
och bergiga Orno, dels ocksa en mangd sma- 
oar runtomkring. En stbrre egendom, Sund- 
by, finnes pa huvuddn. Uto socken bestar av 
den i hog grad bergiga Uton samt aven en rad 
smaoar kring denna. Det mest anmarknings- 
varda pa on ar kanske de gamla, sedan 1880- 
nedlagda jarngruvorna, dar brytning skedde 
redan pa 1300-taiet for utskeppning till bl. a. 
Gotland och pa 1600-talet for utskeppning bl. 
a. till Finland. Uto har for bvrigt ur andra 
synpunkter redan tidigt intresserat geologer- Postadr.: ffblo. 

Areal: Total 48 har, darav 18 aker, 30 akogs- nag- 
mark. Tax.-i . . 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1900-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1900. 2 hastar, 2 unghastar, 8 kor, 4 
ungdjur, 3 svin, 50 hdns. Garden inkoptes av nuv. ag. 
1918. 

Ag.: Carl Gustaf Johansson f. 1886. Son till Carl Jo- 
hansson o. h. h. Selma f. Carlsson. Gift 10 med Anna f. 
Jansson. Barn: Sven, Eskil, Karl-Erik. 

Ag.: Medl. av R. L. P. o. B. P. Smedsta 2 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total 42 har, darav 12 aker, 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.500. 

Jordai-t: Lerjord o. svartmylla P& lerbotten, Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. i bbrjan av 1800- 
talet. Bkonomibyggn. uppf. 189S. 2 hastar, 7 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1886 genora kdp av Johan Erik Jansson. Den har gatt i 
arv fran far till son. 

Ag.: Carl Knut E. Jansson f. 01. Son till Carl Johan 
Jansson o. h. h. Augusta f. Johansson, Gift 29 med An- 
na Lisa f. Thunholm. Barn: Karl Lennart. 

Ag.: Ombud far R. L. F. Medl. av B. P., mjolkcen- 
tralen o. slakterifdren. Solbacken 

Postadr.: Jama. Tel. S Snorp. 

Areal: Total 18 har, darav 4 aker, 14 hag- o. angs- 
mark. Tax.-v. 5.600. 

Jordart: Dy- o. lerjord. Manbyggn, uppf. omkr. 1890. 
Ekonomibyggn. omb. 1934 — 38. 1 hast, 3 kor, 1 ung- 
djur, 1 svin, 50 hons, 2 kalkoner. Garden har brukats 
sedan 1924 av nuv. ag., som inkopte den 1935. 

Ag.: Froken Agnes Karlsson. Dotter till Carl J. Jans- 
son o. h. h. Anna M. f. Johansson. 
Stav 

Postadr.: Sodertiilje. Tel. 5 Hold. 

Areal: Total 1.037,5 har, darav 182 aker, 767,5 skog, 
10 angsmark, 78 ovr. mark. Tax.-v. 212.000. 

Jordart: Medelstyv lerjord. Skogsbest.: Overv. barr- 
skog. Manbyggn, av gammalt datum, omb. 1932. Eko- 
nomibyggn. uppf. i borjan av 1900-talet. 16 hastar, 70 
kor, 40 ungdjur, 2 tjurar. For gardens drift finnas 2 
traktorer, spannmalstork o. i ovr. ett utmarkt maskin- 
bestand. Garden till slakten 1932. 

Ag.: Ingenjijr Alexius Kleist. 

Forvaltare [sedan 1937) : Olov Linden. 
Postadr.: Bolii. 

Areal: Total 23 har, darav 7 aker, 16 skogs- hag- mark. Tax.-v. 5.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf, 1914 — 15. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1700—1921. 1 bast, 4 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, hons till husbehov. Garden inkoptes av nuv. &g. 
1910. 

Ag.: Per A. Pettersson f. 1860. Son till Per Johan 
Persson o. h. h. Anna f. Jonsson. Gift 1882 med Karo- 
lina f. Hallblom. Earn: Henning, Karl, Johan, Arvid, 
Anna, Elin. "v^'-.Ol-J'.- 


\ 
HR 


■■■* '""'.^f Postadr.: Hold. Tel. S7 A. 

Areal: Total 208 har, darav 90 aker, 118 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 82.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Earr- o. liivskog. Manbyggn. uppf. 1900. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1850. 6 hastar. 2 nuchas ttLr, 35 kor, 15 
ungdjur, 2 tjurar, 2 svin. hons till husbehov. Traktor- 
drift. Garden till slakten 1899 genom kop av nuv. ag. 
Egend, omfattar samtl. gardar i Sund utom Nygard. 

Ag.: Anders Gustaf Andersson. Gift med Anna f. 
Karlsson. 

Arr.: Nils Andersson f. 05. Son till ag. 

Arr.: Medl. av Hushalln.-sallsk. o. centralforen. 
Sund, Nygard 

Postadr.. 1 Hold. Tel. 56. 

Areal: Total 30 har, darav 15 aker, 15 skogs- a. hag- 
mark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart! Lerjord o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1890. Ekonomibyggn. uppf. 1880. 2 
bSatax, 7 kor, 4 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten 1921 genom kop av nuv. arr:s fader. 
Nuv. arr. tilltradde 1931. 

Arr ■ Dakar Eriksson t. 1894. Son till Ludvig Eriks- 
son o. h. h. Reina f, Andersson. Gift 31 med Ottilia f. 
SOndeH Earn: Keratin, Margareta, Ann-Mari. 

Arr.: Roteombud samt suppl. i styr. for B. F:s lokal- Tjulsta 

Postadr..' Solo. Tel. { 1 aker. 143 skogs- Areal: Total 244 har, darav f 
hagmark, Tax.-v. 100.000. 

Jordart: Lera pa fastmarksbotten o. mossjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1750- 
talet Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1880, om- o. tillb. 
9 hastar, 32 kor, 26 ungdjur, 2 tjurar, 10 far, 40 hons. 
For gardens drift finnes traktor. Arealen till storre de- 
len tackdikad. Garden till slakten 1938. 

Ag.: Direktbr Harald Rooth. 

Inspektor (sc3™ " : Gustaf Gdransson. 
Slottet. Tullgarn 

Postadr.: Vagnhiirad. 

Slottsbyggnaden, som ar sommarresidens at H. Maj:t 
Konungen har sitt nuvarande utseende (med tva med 
huvudbyggnaden sammanbyggda flyglar at sjbsidan, 
vilka innesluta en borggard) fran en 1719—27 foretagen 
ombyggnad under M. J. de la Gardie. Den rymmer, 
flyglarna inberaknade, S3 rum, 4 kok och 10 kfillarvalv. 
Bland dem som bidragit till den kbnstnarliga utsmyek- 
ningen i det inre markas den pa sin tid uppskattade 
portrattmalaren Westm, Mazreliez, Fogelberg, Sergei 
och Hillestrbm d, a. A den udde dar slottet ar belaget 
samt angransande delar av fastlandet ha utlagts park- 
och tradgfirdsanlaggningar. Bl. a. synes har en plan- 
terad teater fran 1700-talet med seen, askadarplatser 
ocil kulisser av tata haekar. Den engelska parken ar 
en av de stbrsta i sitt slag i Norden. 

Kungligt slott sedan slutet av 1700-talet har Tullgarn 
alltsedan de aldsta tider, fran vilka historiska uppgifter 
foreligga om detsamma, tillhort flera av de mest betydande slakterna i var histc-ria. Dessforinnan vet sagnen 
beratta om att har varit en vikingaborg belagen nagot langre uppat land, dar fttminstone annu i slutet av 
1800-talet spar av befastningar syntes. En gissning har vagats, att namnet kunde ha nagot samband med att 
vikingama togo tull av fbrbipasserande skepp. Sagan berattar ocksa, att kampen Starkotter, som stred i Bra- 
valla slag, bodde pa "Tollegarn". 

En junker Karl, som 1261 stupade i Kurland i strid for Svardsriddarorden, fortjanar hS.gkommas aven som 
den fbrste med visshet kande agaren till Tullgarn, vilket han skankte till orden men som snart tycks ha aterfbr- 
varvats av bans slakt. Aven konung Valdemar skall vid denna tid ha agt jord i Tullgarn. "Under 1400-talet 
innehades godset av Bondeslakten, bl. a. konung Karl Knutsson. Genom gifte kom sedan atten Gyllenstierna 
och efter Stockholms blodbad den bekanta Christina Gyllenstierna, som var gift med Sten Sture d. a., vars att 
innehade godset anda t. o. m. lagman Carl Stures anka Karin pa Sjosa, innehavarinna av storre delen av Hold 
sockens jord, Sedan kom genom gifte Johan Axelsson Oxenstierna av Sbdermbre, dod 1657, och darefter atten 
de la Gardie. Vi ha nu hunnit fram till 1700-talet. 

Vid den ryska harjningen, berattar traditionen, att Tullgarn raddats genom att prosten Scharff lyckades 
skramma fienden p& flykten, varvid han mbjligen hade en hemlig medhjalpare i en rysk svenskfbdd officer. 
Men antingen nu den gamla av lagman Carl Sture byggda slottsbyggnaden ej Kelt undgatt forstorelse eller 
den andock var fallfardig, s& foretogs nu enligt det ovan sagda uppforandet av det nya slottet. 

Det var landshbvdingen Ulrik Gustaf de la Gardie, dbd 1803, som salde egendomen till riksr&det Melker Fal- 
kenberg, vilken statsvalraingsaret 1772 fbrsalde densamma till rikets stander. Priset var 78.766 daler koppar- 
mynt. Standema dverlato darefter nyttjanderatten till konungens broder hertig Fredrik Adolf, i sin ungdoni 
kallad Europas vackraste furste, vilken levde har om somrama till sin alderdom. Darefter togs slottet i bruk 
av system Sofia Albertina, och har bodde denna, det gamla konungahusets sista medlem, iinda till som- 
maren 1828 (hon dog i mars 1829). Oscar I och drottning Josefina bodde h5r under kronprinstiden och aven 
ofta senare. Konung Karl XV njbt har av sadana vackra landskapsbilder han alskade att avmala. Prins 
Gustaf har mahanda har fdrst drdmt tonema till "I rosens doft". Konung Oscar n har har kunnat kanna tfus- 
ningen av "boljor, som sla emot skaren". 1881 overlats disposition srStten till davarande kronprinsen, 

Det till slottet intill ar 1938 horande lantbruket har till 

sitt forfogande en totalareal av 198 har aker. Tax.-v. ar 

232.400. Jordarten ar lerjord o. svartmylla pa lerbotten 
samt dyjord, skogsbest&ndet sS.va.1 barr- som lovskog. 
Arr.-bostad uppf, 1830. Ekonomibyggn. (inneh&llande 
stall, vagnsbodar o. ladugard) var fardig I860, skall ny- 
byggas. Arbetarbostad uppf. 1939. Djurbesattn. om- 
fattar 16 hastar, 4 unghastar, 95 kor, 40 ungdjur o. 3 
tjurar. Driften sker med traktor. Till nuv. arris slakt 
kom arrendet 1914 genom lbjtnanten sedermera doman- 
intendenten Erik Bager, som brukade garden till sin dbd 
1931. 

Da Hans Maj it Konungen 1938 avsagt sig dispositions- 
ratten till sjalva kungsgarden utom slottet, bvertogs 
denna pafoljande ar av Domanstyrelsen. 

Ait.: Erik Bagers stbh., bestAende av ankefru Elsa 

Bager f. Tradgard o..barnen: Anna Lisa, Viveca, Ellen. 

Lbjtnant Bager var domanintendent for Sbderman- 

A rrenda torsbastaden. 

Postadr.: Jama. 

Areal: Total 11 har, dSrav 5 aker, 6 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten, nagot lerjord. 
Skogsbest.: Barrskog, n&got lovskog. Manbyggn. uppf. 
1935. Ekonomibyggn. uppf. 1925, magasin 1932. 1 
hast, 4 kor, 3 — 4 svin, ett 25-tal hiins. Garden till slak- 
ten 1928. Nuv. ag. har uppf. de fiesta byggn., anlagt 
tradg. o. uppodlat en stor del av arealen. 

Ag:.: Per Johansson f. 22/4 1872. Son till Johan An- 
dersson. Gift 1896 med Anna f. Johansson. Barn: Jo- 
han, Borje, Ester, Anna, Gerda, Nils, Johanna. Postadr.: Halo. Tel. SO. 

Areal: Total 218 har, darav 110 aker, 108 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 104,000. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Ban-- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1800-talet, renov. 1936. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid. med manbyggn. 6 hastar, 3 unghastar, 
35 kor, 30 ungdjur, 2 tjurar, hons till husbehov. Trak- 
tordrift. Nuv. arr. tilltradde 1934. 

Arr.: Fdrvaltare Erik Thulin f. 02. Son till fabrikor 
Per Thulin o. h, h. Agnes f. Jansson. Gift 34 med Mark 
f. Klin gham mar. Bam: Mats. 

Arr.: Medl, av mjolkcentralen, slaktdjursforsaljnings- 
foren. o. R. L. F. 
Urvik 

Postadr.: Hold. Tel. 3 Botorp. 

Areal: Total 47,5 bar, darav 18 aker, 29,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. Ibvskog. Manbyggn. uppf. i bbrjan av 1800-talet. 
Kkn-oim byggn. uppf. 1S90 — 1919. 2 hastar, 8 kor, 4 
UngQjUE, 2 svin, ett 25-tal hiins. Garden till slSkten 
Postadr.: Bold. Tel. 11. 

Areal: Total 90 har, darav 39 aker, 51 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 43.000. 

Jordart: Lera, darav nagot lattlera. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, renov. pa 1860- 
talet. Ekonomibyggn. renov. 1860. 5 hastar, 16 kor, 8 
ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hbns till husbehov. Garden till 
slakten 1922 genom kiip av nuv. ag. 

Ag.: Elsa o. Ruth Lindblad f. resp. 1889 o. 1898. Dott- 
rar till Ernst Lindblad o. h. h. Anna f. Ostberg. 

E. L.: Ordf. i komm.-namnd., kassor i fattigv.-styr., 
led. av barnav.-namnd. o. komm.-fullm. 
Vij 

Postadr.: H616. Tel. 16. 

Areal: Total 40 bar, darav 25 aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 26.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylso pa lui'botten^ Skogs- 
best.; Barrskog. Manbyggn. uppf. 1923. Ag.: Per V. Jansons stbh. 

Arr.: Elis Janson f. 1893. Son 
h. h- Rosina Andersdotter. Gift 2 
tersson. Barn: Got a, Bertil, Svea, Alice. 

Arr.: Roteombud for B. F. o. R. L. F. Wl ^ilhkvl 


■* '' . 


^ m 
'■} ■■ Vij 

Postadr.: HSHf. 

Areal: Total 8 har, darav 4,5 aker, 3,5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1898, Ekonomibyggn. uppf. 1918 — 31. 2 h£st&£, 
5 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 50 hons. Garden till slakten 
1896 genom kop av nuv. ag:s fader. Nuv, ag. tilltrad- 
de 1913. 

Ag.: Karl Axel Kollberg f. 1885. Son till Johan Koll- 
berg o. h. h. Johanna Ersdotter. Gift 06 med Gerda f, 
Sundman. Bam: Gunnar, 

Ag.: Ordf. i biodlare- o. fruktodlarefOren. 
Postadr.: Hold. Tel. 48. 

Areal: Total 85 har, darav 35 &ker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 32.000. 

Jordart: Lerjord 0, svartmylla pS. lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1915. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1881. 4 hastar, 18 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 
2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 1895 ge- 
nom arrende av nuv. arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 
1916. 

Ait.: Hilmer Andersson f. 8/5 1882. Son till J. A. An- 
dersson o. h. h. Kristina f. Eriksson. Gift 16 med Elvi- 
ra f. Andersson, Bam: Bertil, Tore. 

Arr.: Medl. av B. F, o. R. L. F. 
Postadr.: Holb. 

Areal: Total 31 har, darav 23 a.ker, 8 skogs- o. hag- 
mark, Tax.-v. 20.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pS. lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1934. 
Ekonomibyggn. uppf. 1899. 3 hastar, 2 unghastar, 9 
kor, 4 ungdjur. 1 tjur, 2 svin, 40 hons. Garden till slak- 
ten 1840. 

Ag.: Erik L. Andersson f. 1865. Son till Anders Ers- 
son o. h. h. Maria Olsdotter. Gift 1890 med Emelia f. 
Andersson. Barn: Sigrid, Isak, Signe. David, Erik, 

Ag,: F. d. led. av komm.-namnd. 
Vreta 

Postadr.: Btilo. 

Areal: Total 10 har, darav 8,5 aker, 1,5 skogs- o 
hagmark. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1912. 2 hastar, 5 kor, 2 svin. hiina till 
husbehov. Garden till slakten pa 1800-talet. 

Ag.: Carl Evert Gustavsson f. 1885. Son till Carl 
Gustavsson o. h. h. Karolina f. Vretlund. Gift 11 med 
Anna f. Gustafsaon. 

Ag.: Medl. av R. L. F. 
. 2,5 skogs- Vreta 

Postadr.: Hold. 

Areal: Total 10,5 har, darav 8 aker 
hagmark. Tax.- v. 8.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1880-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1929. 1 hast, i kor, 2 ungdjur. 1 svin. 
lions till husbehov. Garden inkoptes av nuv. ag. 1930. 

Ag.: Erik Lind f. 1887. Son till Olof Lind o. h. h. 
Britta f. Lund. Gift 14 med Alma f. Israelsson Barn- 
Erik. 

Ag.: Medl. av B. F. o. R. L. F. Postadr.: Hold. Tel. 15 B. 

Areal: Total 557 har, darav 107 aker. 450 skoga- 
hagmark. Tax. -v. 111.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1831. 
nomibyggn. uppf. 1925, flygel IStiO 9 hastar, 2 ung- 
hastar, 40 kor, 15 ungdjur, 1 tjur. hons till husbehov. 
For gardens drift finnes traktor. 
nuv, ag. 1923. Huvudbyggnader. ji 

Ag.: Godsag. Per Gottfrid Wahlfjren f, 1872, Son till 
Sven Larsson o. h. h. Johanna f W*hlgren. Gift 10 
med Frideborg f. Eriksson. Ram: Gbsta. Fredrik. 
Aby Lilla 

Postadr.: J!6Io. Tel. : Areal: Total 43 har, darav 25 aker, 18 skogs- o, hag- 
mark. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten, Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1900. 4 hastar, 2 unghastar. 12 kor, 4 
ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 40 hons. Garden har varit i 
slaktens ago sedan 1800-talet. 

Ag.: Karl Sigfrid Andersson f. 1893. Son till G. A. 
Andersson o. h. h. Vilhelmina f. Andersson. Gift 27 
med Agda f. Pettersaon. Barn: Marta, Astrid, Gerd, 
Karl Gote. 

Ag.: Medl. av B. F. 
Aby Ulla 

Postadr.: H&lo. 

Areal: Total 15 har aker. Tax.-v. 10.200 
Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 192S. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1903. 3 hastar, 10 kor. 4 ungdjur » = 30 hons. Garden liar V 
talet. i slaktens ago sedan 1700- Ag ■ Karl August Fredriksson f. 1S66. Son till Fred- 
rik Olsson o. h. h, Chat'lotta f. Andersson. Gift 1891 
med Amalia f. Jansson. Bam: Martin. 

Ag.: Medl. av B. F. Aby Stora 

Postadr.: H'616. Tel. Bl. 

Areal: Total 30 har, darav 25 aker, 5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.300. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best : Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 17*0, renov. 
1381—84. Ekonomibyggn. uppf. 1893—97. 4 hastar, 
10 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten 1741 genom kbp av Nils Nilsson. 
Den har darefter gatt i arv fran far till son. Bgend. 
ar avsbndrad fran Tullgarn. 

Ag.; Karl Fredrik Andersson f. 1857. Son till An- 
ders Gustaf Andersson o. h. h. Anna Persdotter. Gift 
1884 med Augusta f. Karlsson. Barn: Elvira, Bllert, 
Bdvin, Elisabet. 

Ag.: Haradsdomare i 41 ar. Led. av komm.-namnd. 
o. fattigv.-styr. Ordf. i tax.- o. pens.-nilmnd. 
Sonen Bdvin ar v. ordf. i fattigv.-atyr. < ~~ 
fbr jordbrukskassan i Hblo. i. fbrestAndare Aby Stora 

Postadr,: Hold. 

Areal: Total 15,5 har. durav 11 aker, 4,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Lerjord o. svartrr.ylla. Skogsbest: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. oni'rtr. 1775, renov. 1900. 
Ekonomibyggn. uppf. 100". efter brand. 1 hast, 6—7 
kor, 2 ungdjur, 1 — 2 svin. 30 hons. G&rden var i slak- 
ten redan pS. 1780-talet Lroligen annu tidlgare. Nuv. 
ag. kbpte den 1896 av sin morbroder. Fore 1777 horde 
hela Aby under Tullgarn. 

Ag.: Carl August Jansson f. 2/9 1872. Son till Carl 
Johan Jansson o. h. h. Matilda Andersdotter. Gift 
1895 med Augusta Matilda f. Jonsson. Bam: Blsa, 
Axel, Gustaf. 

Brukare (sedan 1939): Gustaf Jansson f. 03. Son 
till ag. Gift 34 med Brita f. Carlsson. Barn: Bror, 
Stig, Astrid. : Holt Tel. i 
Areal: Total 76 har, darav 36 aker, 40 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 41.200. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. eko- 
nomibyggn. uppf. 1900. 4 hastar, 15 kor, 5 ungdjur, 1 
tjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden inkbptes 1937 
av nuv. ag. 

Ag.: John Palm f. 12. Son till B. Palm o. h. h. Elna 
f. Hedin. Gift 35 med Margit f. Jansson. Barn: Inge- 
britt. 

Ag.: Medl. av B. F. o. R. L. F. 
Postadr.: Hold. Tel. 76. 

Areal: Total 54 har, darav 24 aker, 30 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 27.500. 

Jordart: Lerjord o, svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Earr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1800. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1898. 3 hastar, 2 unghastar, 10 kor, 
5 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden inkbptes 
av nuv. ag. 1926. 

Ag.: Erik Evald Andersson f. 1883. Son till Gustaf 
Johansson o. h. h. Amanda f. Johansson. Gift 10 med 
Ida f. Gill. Barn: Alvar. Margit. Arne, Linnea. 

Ag.: Medl. av B. P. o. R. L. F. Led. av Hushalln.- Akerby 

Postadr,: H616. 

Areal: Total 46 har, darav 15 aker, 31 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 16.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. pa 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1890 — 1936. 
2 hastar, 1 unghast, 8 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till 
husbehov. Garden till slakten genom arrende 1905 
o. kop 1911. 

Ag.: J. Alb. Gustafsson f. 1875. Son till Gustaf 
Jansson. Gift 09 med Svea f. Jonsson. Barn: Nora, 
Vivi, Ingrid, Aker by 

Pastadi:: Hold. 

Areal: Total 42 har, darav 13 aker, 29 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 15.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1900-talet, renov. 
1920. Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 2 
hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten 1920 genom kop av Ludvlg Karls- 
son, som brukade den till sin diid 1933, da den Svergick 
till stbh. 

Ag.: Ludvig Karlssons stbh, bestaende av ankefru 
Anna Karlsson f. Frid o. sonen Erik Ludvig (gift 29 
med Greta Cedervall, medl. av B. F. o. R. L. F.) 

Ludvig Karlsson var i 27 ar fbrestfindare for Ving- 
Skers vardanstalt o. tilldelades Patriotiska sallskapets 
medalj.' Angstorp 

Postadr.: MiSlnbo. 

Areal: Total 84,5 bar, darav 14,5 aker, 70 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 15.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten, moss- o. 
dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1850. Ekonomibyggn. uppf. 1915—19. 2 hastar, 8 
kor, 3 ungdjur, 2 svin, 2 far, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten genom arrende 1893 o. kop 1904 av 
Anders Gustaf Pettersson, som brukade den till sin 
d6d 1909, da den Svergick till stbh. 

Ag.: A. G. Petterssons stbh., bestaende av ankefru 
Albertina Pettersson f. Andersdotter o. barnen Gustaf, 
Hjalmar. Arvid, Viktor. Hilda, Helga, Hulda o. Linnea. 

Brukare (sedan 1921): Viktor Pettersson. 

Brukaren ar medl. av B. F. o. slakteriforen. sm. Or 

Postadr.: 

Areal: Total 23 har, darav 1^ 
mark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Lera o. svartmylla pi 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 
uppf. 1800. 2 hastar, 7 kor, 2 
an-, tilltradde 1932. 

Ag.: Karl Julius Bratiluf. Ju 

Arr.: Karl Jansson f. 1893. 
o. h. h. Maria f. Anders son. lerhotten. Skogsbest. : 
1922. Ekonomibyggn. 
ungdjur, 2 svin. Nuv. Kails : Medl. ' B. F. i . hag- Or 

Postadr.: HS16. 

Areal: Total 18 har, darav 12 aker, 6 skogs- I 
mark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1890. 2 hastar, 5 kor, 2 
ungdjur, 3 svin, hons till husbehov. Garden till slak- 
ten 1920 genom kop av nuv. ag. 

Ag.: V. Brattlbv. Gift med Tekla f. Olsson. 

Arr.: Nils Brattlov f. 08. Son till ag. 

Arr.: Medl. av S. L. U. Postadr.: Hblo. 

Areal: Total 22,5 har, darav 10,5 aker, 12 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v, 8.600. 

Jordart: Derjord o. svartmylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1898. 
Ekonomibyggn. uppf. 1899 o. 1936. 2 hastar, 1 ung- 
hast, 6 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 75 hons, Stamhemmanet 
Or inkdptes p§. 1700-talet av nuv. ag:s farfars far frfin 
Ehrendals bruk o. var sedan i slaktens ago till 1913, 
da. nuv. &g:s fader s&lde det med undantag av Qrslund, 

Ag.: Oskar Herman Andersson f. 1883. Son till An- 
ders Gustaf Andersson o. h. h. Ulrika Jansdotter. Gift 
11 med Hulda f. Johansson. Barn: Iris, Ivar, Gunnar, 
Simon, Siri, Gunhild, Maj-Britt. Postadr.: HSlo. Tel. C3. 

Areal: Total 155 har, darav 30 4ker, 125 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v, 40.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lbvskog. Manbyggn, uppf. pi 1870- 
talet. Ekonomibyggn, uppf, pa 1800-talet o. 1924. 4 
hastar, 2 unghastar, 16 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 
hons till husbehov. GSrden inkoptes 1921 av harads- 
domare Fredrik Andersson. Den brukas av hans svar- 

Brukare: Carl Axel Andersson f. 30/11 1895. Son till 
Albert Andersson o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 22 
med Lisa f. Andersson. Barn: Anna-Lisa, Ulla. 

Brukaren: V. ordf. i komm.-fullm. o, komm.-namnd. 
Ordf. i valnamnd. Led. av tax.-namnd. Ordf. i B. F:s 
lokalavd. i Holo o. Morko socknar. Huvudman i Trosa 
o. Vagnharads sparbank. 
Oaterby 

Postadr.: H616. Tel. S3. 

Areal: Total 36,5 har, darav 9 aker, 27,5 skoga- o. 
hagmark. Tax.-v. 11.100. 

Jordart: Lerjord o. avartmylla p4 lerbotten samt dy- 
jord. Skogabeat.: Barrskog. Manbyggn. uppf. p& 
1700-taIet, renov. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 1B00— 
34. 2 hastar, 6 kor, 2 svin, hems till husbehov. Garden 
till slakten 1S90 genom arrende av nuv. ag:s fader. 
Nuv. ag. inkSpte den 1910. 

iig.: Karl W. Guatafsaon f. 1876. Son till Guataf 
Anderaaon o. h. h. Charlotta f. Hellberg. Gift 09 med 
Gerda f. Thunholm. Earn: Bllert, Ida, Ester, Erik, 
Axel, Marta, Rut. 
Osterby 2 

Postadr.: Bold- 

Areal: Total 172 liar, darav 32 aker. 102,5 skogsmark. 
37,5 kultiv. betesang. Tax.-v. 37.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. helt 
renov. 1934. 4 hastar, 1 unghast, 14 kor, 7 ungdjur, 1 
tjur. Garden till alakten 1929. Nuv, forvaltaren till- 
tradde 1935. 

Ag.: Johan G. Fredmark. 

Forvaltare: Gote Karlason. 

Forvaltaren: Led. av komm.-fullm. 
Katti nas 

KATTNaS socken i Daga harad omfattar marker 
a bada sidor om sodra delen av Klammingen, den l&ng- 
strackta fiiHifiiStniiigssjO. sora avskiljer det uppodlade 
"Storlandet" mellan denna och Storsjon fran "Helan- 
dets" bergiga skogsmarker i oster. Jordbruk med bina- 
ringar ar har nastan uteslutande naringsfang. 

Fornminnen aro relativt fataliga. Kummel finnas 
exemepelvis vid Norrtuna, och jarnaldersgravar bl. a. 
vid Vadsbro, Hollandet och Niilje. 

Areal: 29,86 kvkm. Enligt 1938 ara fastighetstaxe- 
ring ar agovidden: 605,3 har aker, 24 tomt och trad- 
gard, 0,5 slatterang. 16 kultiverad beteaang, 29,5 an- 
nan beteaang, 764 skogsmark, 373,5 b'vrig mark. 
Jardbrukavarde: 660.900 kr. 
I jordbruksvardet ingaende varde a. skogsmark: 24.020 kr. 
Skogsvarde: 124.200 kr. 
Invanarantal: 249 (1939). 

"Kattances", som aocknen kallaa i handlingar fran 1382, ar annex till Fruatuna. 

Kyi-kan ar uppford av grasten. Tornet stammar troligen fran biSrjan av 1200-talet, l&nghuset och koret 
sannolikt fran tiden omkring 1300. Stjarnvalven tillkommo under 1400-talets slut. 
Kyrkoherde: Kontraktprosten Carl Peter Perason. 
na, som framhallits i inledningen till denna 
oversikt. Utb har numera en mycket uppskat- 
tad havsbadanlaggning samt badhotell o. s. v. 
Namdo. socken slutligen tillhor, som tidigare 
framhallits, icke Dalaro pastorat, enar det till- 
sammans med Djuro ingar i arkestiftet. Sock- 
nen omfattar de skogbevuxna klippbarna 
Namdo, Uvo, Morto m. fl. och befolkningens 
huyudnaring ar fiske. 

Nu atersta av Sddertbrns pastorat endast 
Huddinge, Nacka samt Saltsjobaden med Ty- 
reso. Och har kommer man storstaden Stock- 
holm sa in pa livet att en narmare redogo- 
relse just icke faller inom ramen for en over- 
sikt av Sodertorn, ty darmed skulle man bor- 
ja fordjupa sig i de delar av staden Stock- 
holm som hora till Sodertorn rent geografiskt 
sett. For att oversikten emellertid icke skail 
bli stympad och ofullstandig bora nagra korta 
upplysningar mahanda tillfogas. Huddinge, 
som stracker sig over norra Sodertorns skogs- 
och bergspartier har numera ytterst litet s. k. 
odlingsbygd, men att sadan funnits mellan de 
talrika sjoama Orlangen, Trehbrningen o. s. v. 
darom vittua manga bade uraldriga och se- 
nare tiders minnesmarken. Har ha ocksa 
forr legat en rad stora egendomar, som t. ex. 
de annu kvarliggande Varby, Flemmingsberg, 
Sundby och Lisma. Pa de forna gardarnas 
och godsens plats ha kommit tattbebyggda 
villasamhallen, industriorter o. s. v. Huddinge 
municipalsamhalle, Stuvsta, Horningsnas vil- 
lastad, Snattringe, Segeltorp m. fl. Har strac- 
ker storstaden dagligen ut sina tentakler allt 
langre och langre och den gamla naturen for- 
svinner allteftersom sprangskotten dana och 
villor, fabriker och bostadshus vaxa mot hoj- 
den. 

Samma fbrh^llande rader betraffande Salt- SODERTORN Det av Wallenbergarna grundade 

villasamhallet har vuxit allt storre och storre 
och betraktas va.1 nu av de fiesta mer eller 
mindre som en del av Storstockholm. Ena- 
handa ar det med de olika samhallena utefter 
Saltsjobadsbanan. Saltsjbbaden bildar nume- 
ra eget pastorat tillsammans med Tyresd, dar 
bl. a. markiserna Lagergrens med anor fran 
1500-talet och Oxenstiernska atten stolta slott 
ligger, detta slott som nu ar annex till Nordi- 
ska museet i Stockholm och vars domaner till 
stdrsta delen aro bebyggda med sportstugor 
och sommarvillor. Nagon narmare redogorel- 
se tarvas icke i detta sammanhang. Inom 
Tyreso socken ligger vidare bl. a. vid sjbn 
Drewiken, Kumla som betecknas som fbrort 
till Stockholm. Nacka slutligen star och va- 
ger mellan storstaden och fdrorterna. Av den 
gamla idylliska odlingsbygden har finnes lika 
litet kvar som pa manga andra hall, dar gods 
och gardar redan slukats i storstadens gi- 
nungagap. I uppslagsbdckerna betecknas 
Nacka socken som en "klippig och sjorik 
skogsterrang med industri- och fororter ut- 
med Saltsjbbanan" och det ar sa sant som det 
ar sagt. Man behover bara erinra om Ham- 
marbyomradet, Henriksdal, Alta m. fl. Man 
far endast hoppas att det som finnes kvar av 
orbrd natur verkligen ocksa kan fa bibehallas 
som en huvudstadens naturpark och frilufts- 
reservat. 

Ma det till sist vara tillatet att som avslut- 
ning pa denna hogst rapsodiska och kortfat- 
tade oversikt over Sodertorn — - den pa konst- 
lad vag tillkomna tri angel formade on som var- 
ken ar Uppland eller Sodermanland utan va- 
ger mellan bada — fa annu en gang citera 
nagra ord av forre landshdvding Eden: "So- 
dertorn har ej mindre ratt an sodermannens 
huvudland att halsas med Sormlandssangens 
stolta upptakt om "landet det harliga rika". 
Och det ar pa samma gang i ordens fulla me- 
ning en landsdel for sig, vard att befaras och 
genomvandras, studeras och skattas hdgt for 
sin egen skull." 

De orden aro varda att kraftigt understry- 
kas. Ty aven om, som kanske till leda fram- 
hallits, storstaden Stockholm och andra mer 
eller mindre stadsliknande samhallen shika 
allt mer och mer i sin expansionshunger fin- 
nes alltjamt mycket att studera och skatta, 
mycket vart att befara och genomvandra inom 
Sodertorn. 

Sverleer Lonnberg. 
Ekeskulla 

Postadr.: Gnesta. Tel. 21b- 

Areal: Total 53 har, darav 33 aker, 20 skog. Tax.-v. 

32 Jordart : Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog . Man- 
bvegn uppf. 1858. Ekonomibyggn. uppf. 1897. 4 has- 
tar 1 uugMst 16 kor. G ungdjur, 4 svin, 30 hons. Gar- 
den till slakten 1S90 genom kdp av nuv. ag:s fader. 
Nuv ag. tllltradde 1919. 

Ag ' 4.xel Emanuel Eriksson f . 1S76. Son till Carl 
Erik Eriksson o. h. h. Selma f. Andorsson. Gilt 02 med 
Selma Maria f. Andersson. Barn: Axel f. 05. Kann 

' Ag.: Namndeman. kyrkovard, v. ordf. i kyrko- o. 
skolrad., ordf. o. kassaforvaltare i allmiinningsstyr. 
samt ordf. i valnamnd. 

Gronvik 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: 6.5 har aker. Tax.-v. 6.900. 

Jordan: Lcr- o, sandjord. Manbyggn. uppf. for c;a 
40 ar sedan. Ekonomibyggn. uppf. a obekant tid. 1 
hast. 6 kor, ! ungdjur. 3 svin. 10 hons. Garden ar- 
rend. sedan 1917 av nuv. brukaren. 

AS.: Grev-.nnan von Eckerman. 

Arr.: OUvius PeUersson f. 26/11 1879. Son till P. 
E Petterssor. O. h. b. Johanna f. Andersson. Gift med 
Gerda f. Ldvstrand. Barn: Thyra, Karin. Hedetorp 2 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 114 har, darav 25 aker, 89 skog. Tax.-v. 
40.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. Ib'v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1910—20, arr.-bostad 1920. 
Eliormriiiijvge-ii. uppf. i borjan av 1900-talet. 4 hastar. 
1 unghast, 11 kor, 5 ungdjur. 5 svin, 150 hons. Garden 
arrend. sedan 1916 av nuv. brakaren. 

Ag : Baron R. von Rosen, Stockholm. 

Arr.: Erik Sigfrid Lennmark f. 4/4 1889. Son till E. 
Larsson o. h. h. Amanda f. Hohnstedt. Gift med Selma 
f. Svensson. Barn: Lisa, Rut, Sven, Lars, Alice, Len- 
nart, Goran. Anders. 

Arr.: Led. av kyrko- o. skolrad. Hollandet 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 37 har, darav 25 aker, 12 skog Tax.-v. 
25.500. 

Jordart: Lattlera o. dyjord. Skogsbes; ; Rarrskng. 
Manbyggn. omb. omkr. 1885, renov. 1921. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1S93, magasin 1926. 3 hastar. 1 unghast. 
11 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 20 hons. G&rden kom till 
slakten 1877 genom kop av nuv. ag:s farfader. son-. 1882 
et'LerLraddoa av sonen namndeniannen o. harndsdoma- 
ren Karl Gustaf Pettersson, gift med Albertina Vilhel- 
mina f. Andersson. Denne innehade garden till sin dbd 
1924, da den overgick till stbh.. varefter nuv. ag.. en 
dotter till K. G. Pettersson blev ensam ag. av garden. a 
agorna finnas forngravar. 

Ag.: Fru Signe Karlsson f. Pettersson. Barn: Hugo 
f. 01, Erik f. 04, Marta f. 07. 

Arr. (sedan 1938): Efraim Rosenkvist. 

i Postadr.: Gnesta. Tel. 31 G&singe. 

19 Sker, 5 skog. Area!: Total 30 hai 
22.000. 

Jordart: Lera o, lattlera. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. restaur. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 1922, ma- 
gasin o. kallare 1916. 3 hastar, 1 unghast, 11 kor, 6 
ungdjur, 11 svin, 30 hons. Arealen tackdikad enligt 
plan. GArden till slakten 1915 genom kbp av nuv. ag. 
fra.n Johan Olof Hagberg. A. agorna finnes en del 
forngravar. 

Ag.: Johan Edvard Eriksson f. 1/2 1867. Son till Jo- 
han Erik Ersson o. h. h. Ulrika f. Solberg. Gift 1890 
med Anna Lovisa f. Andersson. Barn: Anna f. 1891, 
Edvin f. 1893, Albin f. 1896, Elis f. 1898, Ellen f. 01, 
Elvira f. 04, Sven i. 11, Lilly f. 18. 

Ag.: Vagombud, led. av kyrko- o. skolrad. samt tax.- 
namnd., bostallsvard, styr.-led. i elektr. distri button s- 
foren., f. d. led. av komm.-namnd. Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 27,5 har, darav 15 &ker. 12,5 skog. 
Tax.-v. 15.500. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
by ggn. omb. 1921. Ekonomibyggn. av gam malt da- 
tum, restaur, 1933. 2 hastar. 2 unghastar, 8 kor, 2 ung- 
djur, 3 svin, 20 hons. G4rden har varit i slaktens ago 
under flera generationer. Den har bl. a. agts av An- 
ders Andersson. 

Ag.: Lars Erik Anderssons stbh. L. E. A. son till 
Anders Andersson. 

Arr.: Erik Isidov Andersson f. 14/10 1891. Son till 
Lars Erik Andersson o. h. h. Maria Lovisa. Gift 21 
med Marta Axelina I. Johansson. Barn: Ingvar f. 21, 
Eivor f. 22, Folke f. 25. Postadr..- Gnesta. 

Areal: Total 30 har, darav 15 aker, 15 skog. Tax.-v. 
14.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. av gammalt datum, re- 
staur. 1935. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1910. 2 has- 
tar, 7 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 15 hons. Arealen delv. 
tackdikad. Garden inkoptes av nuv. ag. 1935. 

Ag : Carl Oscar Agren f . 1/12 1878. Son till Otto 
Agren o. h. h. Ida f. Nilsson. Gift 07 med Anna Katari- 
na f. Lundgren. Barn: Margit f. 09. Ingeborg f. 11. 

Ag.: Har genomgatt 2-&rig kurs vid lantbruksskola. Kvarntorp 

Postadr.: Gnesta. Tel. lift. 

Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. Gar- 
den brukas sedan 1934 av nuv. arr. o. drives i sambruk 
med Hedetorp. 

Ag.: Baron R. von Rosen, Stockholm. 

Arr.: Sigfrid Lennmark. 

Tradg&rdsmastare: Karl Lennmark f. 18/4 1891. Son 
till E. Larsson o. h. h. Amanda f. Holmstedt. Gift med 
Ester f. Karlsson. Barn: Karl-Erik. 
Postadr.: Gnesta. Tel. 15 G&singe. Areal: Total 56 har, darav 28 aker, 28 skog. Tax.-v. 
28.300. . _ ___, 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn Uppf. orakr, ar 1700, flygeln gammal. Ekonomi- 
byggn uppf. 1889. 4 hastar, 12 kor, 10 ungdjur, 3 svin. 
30 hons. Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 
genom arrende. 

Ag.: Kristina Ekstrand. 

Arr ■ Gustav Vilhelm Andersson f. 7/4 1S96. Son till 
Vilhelm Andersson o. h. h. Lovisa f. Eriksson. Gift 
23 med Marta Maria f. Ekstrand. Barn: Birgit f. 25, 
Bengt f . 27. 

Arr.: V. ordf. i fattigv.-si.yr a. komm.-namnd., led. av 
kyrko- o. skolrad., v. ordf. i allmanningsstyr. m. fl. upp- 
Lebro 2 

Postadr.: Gnesta. Tel. 10 G&singe. 

Areal: Total 27,5 har, darav 15 aker, 12,5 skog. 
Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Latt jord pa. lerbotten o. dyjord Skcjgsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1905. Kkunomi- 
byggn. uppf. 1897. 2 hastar, 8 kor, 5 ungdjur, 3 svin, 
20 hons. Garden till slakten 1892 genom kiip av nuv. 
ag:s svarfadei- Anders Fetter Andersson. Nuv, iig. tiil- 
tradde 1920. 

Ag.: Knut Henning Larsson f. 21/1 1884. Son till 
Lars Erik Larsson o. h. h. Anna Charlotta. Gift 20 
med Maria Elisabet f. Andersson. Bam: Herbert f. 24. 

Ag.: Led. av komm.-fullm. o. allmanningsstyr. 
Lebro 2 

Postadr.: Gnesta. 
Areal: Total 24 har, / 15 aker, 9 skog. Tax.-v. Jordart: Latt jord pa lerbotten o. dyjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1917. Ekonomibyggn. 
uppf. 1892, tillb. omkr. 1908. 3 hastar, 8 kor. 3 ungdjur, 
4 svin, 15 hons. Arealen delv, tackdikad. Nuv. ag:s fa- 
der overtog garden pa arrende 1890 o. kdpte den 1898. 
Nuv. ag. tilltradde 1908. Garden arrend. f. n. av so- 
nen Carl Gunnar. 

Ag.: Carl Vilhelm Erik Carlsson f. 12/1 1864. Son 
till Carl Erik Carlsson o. h. h. Maria Sofia f. Revling. 
Gift med Anna Sofia f. Akerlund. Barn: Gunnar, Ivar. 
Vila, Erik, Elsa, Viktor, Stina, Marta. 

Jig.: F, d. komm.-ordf., kyrkovard,, ordf. i hastuttagn.- 
n&mnd., led. av tax.-namnd. o. brand stodskommitten 
samt revisor for allmanningskassan. 

Norrtuna sateri 

Postadr.: Gnesta. Tel. 77. 

Areal: Total 378 har, darav 150 aker 
Tax.-v. 185.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Htt- 
vudbyggn, uppf, 1937 efter brand. Ekonomibyggn. 
uppf. 1903 — 38. 25 hastar. 50 kor, 50 ungdjur. Reakt.- 
fri S. R. B.-besattn. Traktordrift. Garden till slakten 
1905. 

Ag.: Haradshovding Rikbard Lundgren f. 7/4 1874. 
Son till Karl Lundgren o. h. h. Hildegard f. Svanlund. 
Gift med Elin f. Sundstrom. Barn: Birgit, Maj, Karin. 

Ag.: Brhallit pris o. diplom for hastavel. : skog. 
Nalje 

Postadr.: Gnesta. Tel. a G&singe. 

Areal: Total 70 har, darav 37,5 aker, 32,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 32.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Hu- 
vudsakl. barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1880. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1918, magasin uppf. 1935. 5 hastar. 
20 nGtkreatur, 6 svin, 25 hens. Garden till slakten 1938. 

Ag.: Johan Reinhold Eriksson f, 1881. Son till namn- 
deman J. A. Eriksson o. h. h. Sofia f. Gustafsson. Gift 
7/11 20 med Elsa f. Nilsson. 

Ag.: Har under 10 Srs tid innehaft garden Askartorp 
i Bjornlunda s:n. Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 37 har, darav 17 aker, 20 skog. Tax.-v. 
17.400. 

Jordart: Lera, nagot sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1907. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1897. 3 hastar, 12 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, 
30 hons. Arealen delv. tackdikad med ror. Garden till 
slakten 1923 genom kop av nuv. ag. 

Jig.: Fredrik Vilhelm Gilander f. 29/7 1878. Son till 
Fredrlk Leopold Gilander o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 
1897 med Jenny Lovisa f. Larsson. Barn: Fritz f. 1897. 
Vilhelm f. 1900, Lisa f, 02, Julia f. 06, Artur f. 09, Rut Rundbotorp, Lonebostallet 

Postadr.: Gnesta. Tel. J,G Gdsinge. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 2 hastar. 1 unghast. 
10 kor, 4 ungdjur, 6 svin, 2 far, 40 hons. Reakt.-fri be- 
sattn. Arealen delv. tackdikad. Garden arrend. sedan 
1921 av nuv. brukaren. A agorna finnas fornlamningar. 

Ag.: Kattnas pastorat. 

Ait.: August Mats Karlsson f. 27/7 1891. Son till 
Carl Johan Andersson o. h. h. Kristina Albertina. Gift 
21 med Anna Karolina Augusta f. Andersson. Alsta (Huvudbyggnaden) 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 35 har, darav 32 aker, 3 hagmark. Tax.-v. 
12.800. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Lovskog. 
Manbyggn. uppf. f&r 50—60 ar sedan, arr.-bostad 193S. 
Ekonomibyggn. uppf.: Loge 1918, ladug. under 
obekant tid. 4 hastar, 10 kor, 7 ungdjur, 4 svin, 20 hons. 
Traktordrift. Garden till slakten 1936. Den arrend. 
sedan 1928 av nuv. brukaren. 

Ag.: Bankinspektbr Sven J. Lindeberg, Stockholm. Alsta (Arrendatorsbostaden) 

Postadr.: Gnesta. Tel. 4 G&singe. 
Arr ■ Victor Lexell f. 20/10 1895. Son till J. A. Lexell 
o. h. tx. Lovisa f. Karlsson. Gift med Hilda f. Karls- 
Ashammar 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 21 har, darav 15 aker, 6 skog. Tax.-v. 
15.300. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
skog, nagot lovskog. Manbyggn. uppf. orakr. 1880. La- 
dug, o. stall uppf. 1913, loge gammal. 3 hastar, 8 kor, 1 
ungdjur. 3 svin, 20 h6ns. Garden arrend. sedan 1934 
av nuv. brukaren. 

Ag.: Amanda Sofia pettersson. 

Arr.: Karl August Gustafsson f. 8/9 1891. Son till 
Gustaf August Olsson o. h. h. Amanda f. Larsson. Gift 
19 med Agnes Sofia f. Olsson. Barn: Ingrid f. 20, Bir- 
git f. 28. A sham mar Ostergard 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: 9,5 har aker. Tax.-v. 11.500. 

Jordart: Latt- o. mellanlera. Manbyggn. renov. 1922. 
Ekonomibyggn. uppf. 1 slutet av 1800-talet. 2 hastar, 
6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 50 hons. Reakt.-fri besattn. 
Garden till slakten 1920. Pris o. diplom far notboskap 
har erhallits. 

Ag.: Grosshandlare Bertil Gustafsson, Gnesta. 

Rattare (sedan 1923): Georg Pettersson. Postadr.: Giiesta. 

Areal: Total 27 har, darav 15 aker, 12 skog. Tax.-v. 
16.100. 

Jordart: Ler-, sand- o. dyjord. Skogsbest: Bairskog. 
Manbyggn. av gammalt datum, omb, senast 1937. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1911, 3 hastar, 9 kor, 5 ungdjur, 1 
tjur, 2 svin, 30 hons, Arealen delv. tackdikad. Garden 
inkb'ptes 1925 av nuv. ag. 

Ag.: Carl August Carlsson 1. 1S/S 1869. Son till Carl 
Peter Andersson o. h. h. Lovisa, Gift 1S95 med Karo- 
lina Sofia f. Carlsson. Barn: Anna, Albin, Arvid, Axel. " 
Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 41 har, darav 27 Aker, 14 skog. Tax.-v. 
29.200, darav jordbruksv. 28.000, skogsv. 1.20O. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbeat.: Barr- 
skog, n&got lovskog. Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. ar 1900. 4 hastar, 13 kor, 6 ung- 
djur, 2 tjurar, 6 svin, 25 hons. Garden bar varit i slak- 
tens ago under 4 generationer. Den inkoptes 1913 av 
nuv. ag. fran Heby fideikommiss. 

Ag.: Erik Hjalmar Larsson f. 8/4 1878. Son tm Lars 
Erik Larsson o. h. h. Charlotta f. Andersson. 

Ag.: Kyrkovard, led. av kyrko- o. skolrad. Lovo LOVO soeken inom Farentuna harad bestar av 
Loviin med Malmon, Kersbn, Kagelon och Kungshatt 
samt ftt flertal minrire oar i Malaren. alldcles vaster 
om Stockholm. Terr&r.gen pa dessa oar ar nagot kupe- 
rad. Socknen utgOr med sin utpraglade slgttbygds- 
natur en av de naturskbnaste Lraktema omkring Mala- 
ren. Kronan ager attirr* delen av socknen. 

Fomminner. ; Under senaro ar ha mom socknen pa- 
traffats manga fomliiirmingar. Cravf&lt, hestacnde av 
rosen. gravhbgar och stflnnattningar, finnas vid S6der- 
by, Norrhy, Edeby, Beiga och Lunda m. fl. stAllcn. 
Fordom voro fyra runristalngar kilnda inom socknen, 
av vilka numera endast tva aro bevarade. Sydbst om Lunda pa det s. k. Kohagsberget finnes en bygdeborg. 
Areal' 28 53 kvkm Enligt 1937 ars fostighotsiax.Ting ar agovidden: 779 har aker, 52 tomt och tradgard, 
1 slatterang, 94,7 annan beteaang, 1.219.1 skogsmark, 355.1 ovrig mark. Jordbruksvarde: 1.013.200 kr. I jord- 
bruksvardet ingaende varde a skogsmark; 53.200 kr. Skogsvarde: 297 
100.000 kr. Invanarantal: 1.067 (1939). 

LovS, som 1423 omtalas saaom "Logho", bildar numera eget pastorat. Fore ar 1409 ' 
skeppslag men forenadea antagligen ar 1440 med Firings* tingslag. Socknen Iydde fSre 1922 patronellt 
under Drottningholms slott, 

Kyrkan ar uppfOrd i rektangular form med torn i vaster samt gravkapeO for a 
Kyrkoherde: Froberg. Per Emanuel. Tomt- och industrivarde : ■ socknen eget l der Linde i oster. 
B rkarby 

Ptj.'itadr.: ■ottningholm. Tel. 1/1. Areal: Total 96 har, darav 48 aker, 48 skog. Jord- 
bruksv. 54.800. 

Jordart- Bl. svartmylla o. lerjord. Skogsbest.: Earr- 
skog Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1 mitten av 1800-talet. 5 hastar, 25 kor, 
8 ungdjur, 25 h6ns. 

Ag.: Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr ■ Oskar Adolf Bergman f. 1883. Son till Mag- 
nus Andersson o. h. h. Louise f. Nilsson. Gift 27 med 
Astrid f. Laurentz. Barn: Lars. i? .8s??- Berga 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 196. 

Areal: 80 har alter, 50 skog. Jordbr.-v. 71.100, varav 
kommei- a Berga 43.000 o. a Soderby 28.100. 

Jordart: Styv lerjord, delvis lattare. Skogsbest: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. i biirjan av ISOO-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. ungefar samtid., omb. 1918. 6 has- 
tr-V 27 kfir. [s k vigor, 2 tjurar, 100 hdns. Traktordrift. 
I sambruk di-ives ^rda-n Soderby. 

jig.: Kungl. Domanstyrelseii. 

Arr • Aug. Florens stbh. A, F. f. 1855, dod 34. Son- 
till Johan Larm. Gift 11/2 1884 med Matilda f. Rom- 
berg. Bam: Boris, Fritz, Georg, Walter. 
Drottningholms slott och kungsgard 

Po&tadr,: Drottniniihotm. 

Det nuvarande Drottr.ingholrr.s slott ar i huvudsak 
ett verk av Nirodemns Tessin d. a. oc:h stod vid hans 
dod fir 1081 nara sin fullbordari, Fran 1700-talct 
stamrr.a de delvis av Karl Harlerr.xn uppforda norm 
flyglama, teat«rbyggnaden. som 'jppfdrdfs 17G0 och som 
sedan 1922 ar inrcdd till teatermuseum. del 176.1 rf- 
ter ritningar av K. F, Adlercrantz uppforda "Kina 
slott", som fOreter en blandning av kineslsk stil och 
rokoko, m. fl, byggnader. 

Bland dem, som ha medverkat till slottets utsmyck- 
rung markas skulptbrerna Nik"la:s Mill:ch ^ Burchard 
Precht, mfilarna C. van der Meulen, H. Q. MUller och 
Lemke, flera Italienska stuckatdrer. sfisorn brdderr.a 
Carove m. fl., svensken Johan Sylvius och fransrr.an- 
nen Rvrard Obauveaux. vilka ha utfSrt flera plafund- 
mfllningar, samt EhrenstrahL 
En ator del av den dyrbara inredningen har hitflyttata frfin Kungl. husgeradskarnmarens fiJrrfid vid den 
recovering, som fdretogs firen 1S07— 1911. Slottets tavelsamling omfattar over 650 nummer. 

Bland rummen a slottet rr.arkes en kyrksal. vidare den s. k, "Ankedrottningens alkov", "del nedre gallerv-l" 
mud under Hedvig Eleonora av Johan Kilip Lemke uUiirda bataljmalnlngar over Karl X Gustavs falttag. 
"rlkasalen" med portrait av Europas samtliga regecter under forra dHer av ihiiimrU*:. "g^belargsaler.". "ka- 
rolinsalen" med portratt av Carl Xli ceh hans g<:neraler, den till minne av Carl XIV Johan inredda "sler.salen". 
den av Oscar II anordnade "Oscarssalen", vara inrcdning verkstailts av Agi Ijndegren. samt den "Ehren- 
strahlska sal on gen". 

Den tradgard i fransk stil uied terrasser, dammar och slorarUdi' .smirrjita lindalleer. son: omger slottet, ar 
anlagrt av Nicodemus Tessui d. y Inom densamma aro uppslklkla flera hronser, vilka till stor del utgoras 
av krigsbyte. taget fran l'rag under ;i0-Ariga knget och fran det danska .flottii Fredi-nkstioig fir 1(159. Mill 
for alottets vastfasad mfirkes den stora Herkules-fontar.en. och a'. sjosidan iir uppstaild en Neptunus-bild, 
Den "engelska parken" ar anlagd av F. M. Piper under Gustaf m. 

Den plats, dar Drottuingholrr.s slott ar belaget, omn&:::r.es som kungsgard fir 15S9. Dess narrji var cA 
"Torfvcsund", Jonan 111 lat har omkring fir 1581 uppibra en toraidrsedd stenbyggnad, vilken efter hans 
gemfil erholl namnet "Drottningholm". Eger.domeii '.illhorde sedan Karl XI :s gemfil, drotnlng Kristina dar. 
aldre. Karl K.^^Imj;; clylli'iihi^'.-r.. Mjna b:iior.:ira imh Magnus Gahriel de la Gardie och hans hustru. Ar 
1661 salde de sistr.amnda Drottningholm till ankedrottr.i::g Hedvig Eleonora. och samma fir Odelades slottet 
av en eldsvfida. Det nya slottet grundlades redan fin:l darpfi. Bevarade ritningar utviaa. att dess yttre ur- 
sprungltgen varit rdtt med vita lister och fonsterinfattnlngar Vid Lovisa Ulrikas formalning fir 1744 lar-- 
nades nrottningholm fit henne som gfiva fran konung Fredrik. Harmed bdrjar for slottet en ny tid med 
flera nybyggnader orh nyinredning av flera av nimmen 1 tidens stil. Bl. a inrrddes dfi det smakfulla 
hibboteket i vitt och guld av J, E. Rehn. Drottning I^ovisa Ulrika anvande slottet som sommarresidens. oiJi 
flera lysande foster firades har uinler hennes tid. Kor.jng Adolf Fredrik hull garna Ull i den ena flygelr. 
till det ovar.nanuida "Kina slott". uar h^in hade sin svarvstol. Ar 1777 mfiste Lovisa Ulrika pa. grund av 
dflQga finar.ser salja hela aniaggning«:n till staten. EmellerUd vistades hovet ofta har under Gustaf IH:s 
tid. Fdresiallningar gfivos i hovteatem. och man aterupplivade "riddarspelen" frfin drottning Kristinas och 
Karl XI .s tid. Dessa fesdigheter furnaj: ile.-givna fi tavior av Hillerstrom, vilka nu f6rvaras i teatermuseet. 
Langre fram vidtog en tid av forfall, som slutade med fir 1846, dfi Oscar I fiter begynte istfindsatta slottet. 
A Drottningholm fdddes fir 1858 konung Gustav V. 

Drottningholms kungsgfird omfattar en totalareal av 504 har, varav 125 utgbres av fiker, 30 5 av angsmark, 
100 av park och resten av dvrig mark. Taxeringsvardet ar 354.800 kronor. Jordart: Lerjord Skogsbest : 
Barrskog, nfigot ekskog. Djurbesattn. : IS hastar, 100 notkreatur, c;a 80 ffir. 
Slottsforvaltare : Bror Ernst Ludvig Bjbrkman. 
Edeby 

Postadr.: Drottningholm. Tel. S. 

Areal: 188 har aker. Tax.-v. 109.200. 

Jordart: Lera. Skogsbest: Barr- o. lbvskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1700-talet, restaur. 1937. 13 hastar, 
42 kor av S. R. B.-ras, 42 ungdjur, 2 tjurar, 80 svin, 
50 hons. Garden till slakten 1924. Pa garden finnea 
en del runhallar. 

Ag.: Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr.: David Th. Trapp f. 28/4 1890. 

Ait.; Namndeman, led, av kyrkor&d., ordf. i val- 
namnd., ordf. i L,ovo elektr. distributionsfbren. Hogsta 1, 3 

Postadr.; Drattnint/holm. Tel. 94. 

Areal: Total 192 har, darav 96 £ker, 96 skog. Jord- 
bruksv. 87.700. 

Jordart: Mellanlera. Skogsbest.; Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1910. Ekonomlbyggn. uppf. omkr. 1893. 
7 hastar, 30 kor, 24 ungdjur, 10 hons. Traktordrlft. 

Ag. : Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr.: Magnus Teodor Karlsson f. 1895. Son till C. 
M. Karlsson o. h. h. Wilhelmina f. Ring. Gift 21 med 
Wega f. Hessler. Barn: Berit, Bvy. Kungshatts herrgard och tegelbruk 

Postadr.: Stockholm 1. Tel. 8 Kungshatt. 

Areal: Total 127 har, darav 27 aker, resten skogs- 
mark. Tax.-v. a tegelbruket 173.500, a garden 120.800. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog. Huvudbyggn. 
renov. 1921—31. 2 hastar, 8 — 10 notkreatur. 

Garden omfattar ungefar 4/5 av on med samma 
namn. PS. en av dennas klippor finnes en hatt av pl&t, 
vilken enligt en sagen ar uppsatt till minne av konung 
Erik Vaderhatt, som haft formagan att befalla over 
vindama enbart genom att vifta med en hatt. Enligt 
en annan tradition skall den utgora ett minnesmarke 
over en svensk konungs bradstortade flykt, varvid han 
har tappade sin hatt, vilken blev fiendernas enda byte. 
On til [horde fordom Grimunkeholmens hospital. I no- 
vember 1579 firades bar S:t Ignatii fest, anordnad av 
det pavliga sandebudet Possevino. 1685 tillhorde gar- 
den en Wrangel, pa 1700-talet grevinnan Taube o. se- 
nare en Lowen. 1840 innehades den av grosshandlare 
Patersen, 1858 av A. Drotty. Darefter delades on mel- 
lan C. A. Edsti'Sm o. froken M. von Stedingk. Nuv. ag. 
har overtagit garden efter sin fader, grosshandlare E. 
W. Levin. Jaktr&tten pa garden innehas av Hovfbr- 
valtningen, 

Ag.: Fru Signe Levin-Noren. 
Lund a 

Postadr.: Box 3077, Stockholm. Tel. 55 A Drott- 
nmgholm. 

Areal: Total 150 har, darav 50 aker, 100 skog. Jord- 
bruksv. 51.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1935. Ekonomibyggn, uppf, i slutet av 1800-talet. 
3 hastar, 22 kor, 3 ungdjur, 200 hons. Traktordrift. 

Ag.: Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr.: Sten Liljedahl f. 1897. Son till apotekare Sten 
Liljedahl o. h. h. Eleonore t Bark. Gift 25 med Greta 
f. Soderholm. Barn: Bo, Barbro, Bertil. 
Malmviks sateri 

Postadr,: Drottningholm. Tel. 43 Tappstrom. 
Areal: Total 318,25 har, darav 97,25 aker, 20 kultiv. 
betesmark, 25,20 Bngamark, resten skogsmark. Tax.-v. 
204.300. 

Jordart: Sand- o. medelstyv lerjord. Skogsbest.: 
Overv. barrskog. Djurbesattn. : 9 hastar, e:a 70 notkrea- 
tar. Traktordrift 

Egendomens huvudbyggnad, som stammar frail 
1700-talet, ar ett trevanings trahus i barockstil. Den 
erhdll sitt nuvarande utseende vid en restaurering ar 
1893, da darjamte den stora flygelbyggnaden i tva va- 
ningar uppfordes. Den senare rymmer ett bjalktak 
fran bdrjan av 1600-talet, vilket har hamtats fran ett 
hus vid Stora Nygatan i Stockholm. Till garden her 
tradgard med 6 stora vaxthus. 

Nar garden forst omtalas har den namnet "Hund- 
skinstorp" som del ufipges efter en Peter Hundskin, som en gang var dess agare. 1574 namnes den som en av 
de gardar* som forbruUta av Charles ce Momay. Ar 15S1 tillhdrde den Paulus Ferrairius. Fran ar 1615 fin- 
nes e't nyiesnrtv ronj.i:e :i..aJtki;i.^t-jrp, '.'arigenom detta bvergar till Kronan fran Sven Jonsson. Darefter 
satamansloffs garden av Gustav II Adolf med det narbelagna Malmovik, uppkallat efter Malmon och vars 
namr. scrier-tiiera i for'^ortnd gesta.lt hem att anvandas om hela egendomen. Ar 1617 forvarvades denna av 
den rike koimiannen Erik Larsson. adiad von der Linde. A garden finnes annu en lind, som denne planterade 
ar 1616 och sorr. Annas omjia.-r.mi i Dabliiergs "Suecia Antiqua". Efter Lindes ddd gick godset i arv inom 
bans slakt till 167G. Garden var :ia behysgd med ett trahus, som omgavs av fyra flyglar. Det var under 
denna tid som egendomen er'r.o'.l saturifnhet. 1676 tilldbmdes Malmvik krigSE&det Baltzar Gyllenhoff, gift 
med en medlem av alter, von der Linde. Genom reduktionen gick det senare fdrlorat for hans arvingar. Det 
har sedermera tillhbrt fiera ao'.iga alakten, sasom Tornhjelm, Fleetwood, fjmskidld och Adelsward. 1876 sal- 
des garden av friherre Erik Sf.h Adetewards sterbhus till bankdirektor A. O. Wallenberg, fader till nuvarande 
agaren, vilken tiiltradde ar 1910. 

Jig.; V haradshovdmg Marcus Wallenberg. 
Arr,; Greve H. Morner, 
Norrby 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 202. 

Areal: 55 har aker, 62,5 skog. Jordbruksvarde: 52.900. 

Jordart: Lera o. mylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1860-talet, pabyggd 1920. Ekonomi- 
byggn, uppf. 1926. 4 hastar, 25 kor, 12 ungdjur, 30 
hbns. Traktordrift. P4 garden finnas ett 40-tal gravar 
fran jarnaldern. Skogen fbrvaltas av Kungl. Doman- 
styrelsen. 

Ag.: Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr.: C. C. Backstrdm. Prast garden 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 81. 

Areal: Total 152 har, darav 52 aker, 100 skog. Tax. -v. 
58.500. 

Jordart: Mylla pk lerbotten, svartmylla. Skogsbest.: 
Barrskog samt lovskog. Manbyggn. uppf, i bdrjan av 
1800-taIet. Ekonomibyggn. uppf. t bdrjan av 1900- 
talet, loge 1737, ladug. o. stall i bdrjan av 1800- 
talet. 6 hastar, 23 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 25 hdns. 
Traktordrift. 

Arr.: Axel Oster f. 1878. Son till K. H. Oster o. h. h. 
Charlotta f. Persson. Gift 02 med Edla f. Larsson. 
Barn: Maja, Marta, Mai-tin, Gdsta. 
Rorby 

PostadT.rDTOttninghohn. Tel. 4. 

Areal: Total 110 har, darav 55 aker, 55 skog. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. pa 1850-talet, Ekonomibyggn. nybyggda 1938, de 
aldre foreskriva sig fran j-700-talet. 5 hiistar, 25 kor, 
10 ungdjur, 100 h5ns. Traktordrlft. 

Ag.: Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr.: Gustav Tore R:son Sdderberg f. 01. Son till Ru- 
ben Soderberg o. h. h. Ellen f. Johansson. Gift 28 med 
Svea f. Brandt. Bam: TJlla. Munso 
MUNSO socken inom FSrentuna harad bestir av 

den med EkerSn och Kerson numera fbrenade Munsbn 

saint Lagno m. fl. mindre bar i Malaren. "Uppsalaasen 

med ett flertal grustag loper i oster utmed stranden 

av sundet Langtarmen. Terrangen utgores i vaster av 

sankmarker och lerslatter samt ar utmed Hovgards- 

fjarden nagot kuperad. Bland egendomarna ml nfim- 

nas Bona, Osteras, Husby, Loten, Norrby samt Soderby. 

Fornminnen: Fr&n flera platser finnas hogar och 

stensattningar noterade, t. ex. Munkudden, Vasby samt 

Ostansund. I Kapellhagen norr om Vasby samt vid 

Sundby fbrekomma kummel. Pa asen oster om Husby 

gird ar "Bjorn Jamsidas hog" belagen, vilken torde vara socknens fornamnsta fornlamning. Omkring denna 

hog aro dessutom atskilliga mindre hogar belagna. I borjan av 1700-talet forsags namnda hog med ett 

runstensfragment. Vid Munkudden star en runsten. 

Areal: 27,89 kvkm. Enligt 1937 ars fastighetstaxering ar agovidden: 1.093,2 bar aker, 57,25 har tomt 
och tradgard, 21,2 har slatterang, 126,2 har annan betesang, 961,9 har skogsmark, 146,95 har bvrig mark. 

Jordbruksvarde : 1.426.100 kr. I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 36.500 kr. Skogsvarde: 
137.600 kr. Invanarantal; 645 (1939). "Munzo", som omtalas ar 1343, bildar eget pastorat. 

Kyrkan var ursprungligen en rundkyrka och uppfordes formodligen under senare delen av 1100-talet. Den 
bestod dil av ett rundhus samt ett halvrunt kor. Genom tillbyggnader och restaureringar av anlaggningen 
har kyrkans ursprungliga utseende till stor del forsvurmit. 
Kyrkoherde, t. f.: Hammar, Axel Ludvig Elias. 
Almalund 

Postadr.: Munso. 

Areal: Total 12 har, darav 7 aker, 5 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 12.100. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest,: Tall- o. gran- 
skog. Samtl. byggn. uppf. 1928. 1 hast, 2 kor, 1 img- 
djur. Garden till slakten genom kop 1925, da den av- 
sondrades fran Sdderby gird, 

Ag ■ Georg Langqvists stoh. G. L. dod 35. Gift med 
Alma f. Lindqvist. Barn: Gustav f. 10, Astrid o. Erik 
f. 12, Marianne f. 26. Nigra huvuddrag i ostra Sodermanlands 
geologi Av Rl. d:r Erik Nilsson Inom Daga, oknebo o-ch Htilebo harader 
men framfor allt pa Sodertorn forhar- 
skar en smakuperad landakapstyp, rik 
pa sma sjbar och torvmarksstrak. De bpp- 
na slattema mellan de talrika sma bergknal- 
larna aro av relativt begransad omfattning. 
Studerar man de vanliga generalstabskartor- 
na over dessa trakter, framgar det av hojd- 
siffrorna, att de hogsta punkterna inom om- 
radet endast undantagsvis na upp over 100 
meter. Men dessa hojdsiffror visa ocksa, 
hur nara upp till en gemensam plata-yta som 
dessa hogsta partier av berggrunden ansluta 
sig. Detta ger sig ocksa tydligt tillkanna, 
cm vi fran en utaiktspunkt t. ex. pa Soder- 
torn se ut over landskapet. Inga bergtop- 
par sticka dominerande upp over omgivning- 
en, utan horisonten ar tvartom forvanans- 
vart jamn, som vore den dragen efter en Iin- 
jal. Figur nr I visar utsikten fran stadshus- 
tornet i Stockholm mot Sodertorn, vars nord- 
rand bildar den raka horisonten. Sodertorn 
synes fran denna utsiktspunkt utgora en yt- 
terst jamn plata. 

Sodertbrnsplatan utgor i sjalva verket en 
del av en stor s. k. utj amningsyta till vilken 
bergen en gang under jordens urtid blevo 
ned-eroderade. Denna platayta kan sparas 
vida omkring, mer eller mindre tydligt beva- 
rad. Minst forstbrd gar den i dagen vid 
kanten av de bekanta inom bster- och Vas- 
tergotland belagna forekomsterna av sand- 
sten, kalksten och skiffrar av silurisk alder. 
Materialet till dessa bergarter avsattes pa 
denna utj amningsyta, nar den under jordens 
medeltid lag nedpressad under havets yta. 
Dessa sedimentara bergarter ha legat som 
ett skyddande tacke och ju langre dessa 
bergarter sjalva kunnat motsta de nedbry- 
tande och eroderande krafterna, desto se- 
nare har ocksa den gamla urbergsytan dar- 
under bb'rjat anfratas av samma krafter. Sa- 
som professor Gerard De Geer framhallit ar Sodertornsplatan battre bevarad an de 
delar av samma utj amningsyta, vilka kunna 
sparas inom de angransande trakterna av 
Sodermanland (oknebo och Holebo hara- 
der) och Uppland. Detta skulle enligt De 
Geer bero pa, att Sodertorn langre an omgi- 
vande trakter varit skyddat av liknande se- 
dimentara bergarter. En vacker rest av den- 
na gamla platayta finner man mellan Ty- 
resta i Osterhaninge och trakten av Sten- 
sjon i Tyresd. Stensjon och Langsjon ligga i 
en sprickdal med branta sidor, vilken skar 
igenom platan, som har bildar formliga 
stenoknar. 

Genom nivaforandringar, som drabbat 
bland annat mellan-Sverige efter avsattning- 
en av de ovan namnda sedimentara bergar- 
terna, ha markerade spricksystem uppstatt i 
den gamla utjamningsytan. Stycken av den- 
na ha darvid andrat hbjdlage i forhallande 
til] varandra langs vissa spricklinjer, vilka 
da benamnas forkastningslinjer. Nagra me- 
ra betydande sadana aterfinnas a figur nr 2 
betecknade med heldragna linjer, forsedda 
med sma tvarstreck at den sida, som vid 
forkastningen kommit att inta den lagre ni- 
v4n. Vi se av kartbilden, hur Sodertorn, 
liksom Sodermanland i ovrigt, begransas at 
non- mot Malaren av langa, regelbundna fdr- 
kastningsbranter. Hoj dstrackningen nar- 
mast soder om dessa har blivit kallad Mala- 
remarden i analogi med Kolmarden, som 
dock vander sin forkastningsbrant mot so- 
der. 

Vad som emellertid ger ifragavarande om- 
rade av Sodermanland och speciellt Soder- 
torn dess ovannamnda smabrutna terrang ar 
det stora antal av sprickdalar, som skara 
sonder berggrunden i ett otal geometriska 
figurer av vaxlande form. Sin mest utprag- 
lade form far denna ytgestaltning uti de 
centralare delarna av Sodertorn, dar den 
milsvida skogsmarken Hanveden breder ut 1 
Asptunda 

Postadr.: Munso. Tel. 1/5. 

Areal: 11,5 har aker. Tax.-v. 17.000. 

Jordart: Overv. lera, nagot sandjord. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. f8r omkr. 75 ar 
sedan. Ladug.. stall o. loge uppf. 1924. 2 hastar, 4 
kor, 3 svin, 30 hons. Garden inkoptes av nuv. ag. 1930 
fran Fredrik Eriksson, vilken agt densamma sedan den 
avstyokades fran Husby gard. 

Ag.: Carl Einar Eugen Lindberg f. 17/11 1899. Son 
till Carl Albert Lindberg o. h. h. Amalia f. Vallin. Gift 
19/4 31 med Harriet Annie Viola f. Palmqvist. Barn: 
Jan Erik f. 24, Carl Olof f. 35. 
Postadr.; Munso. Tel. 19. 

Areal: Total 14 har, darav 8 aker, 6 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Sand, lera o. mylla. Samtl. byggn. uppf. 1926 
— 28. 1 hast. Arealen delv. tackdikad. Huvudsakl. dri- 
ves tradg.-odling. Garden till slakten 1923, da den 
avstyokades fran Soderby gard o. inkoptes av nuv. ag. 

Ag.: Gustav Rudolf Rocklind f. Id/1 1893. Son till 
Adolf Reinhold Rocklind o. h. h. Hulda f. Lenell. Gift 
S/l 19 med Charlotta f. Levander. Barn: Margareta 
f. 19, Nils f. 21, Ulla-Britt f. 27. 

Ag.: Genomgick Experimentalfaltets tradg.-skola 
1915 — 17. Bona fideikommiss 

PoKtadr.: Mansu. Tel. 3. 

Areal: 220 har aker. 532 skog o. hagmark. Tax.-v. 
331,600. 

Jordart: I^>ra o. sar.djoni. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog, Djurbesattn. : 16 hastar. 3 unghastar. 70 kor, 60 
imgdjur. Not k real urshesattniiigen klinlskt undersokt. 
For driftPn finnes traktor. 

Egendompn* hnv:i:bygj;r:;ii'. av Irk i en vaning. stam- 
mar fran borjan av 1700-talpt eller ar md]ligeii 2nnu 
aldre. Ekonomibyggnadproa arc uppforda 1927 uen 
1936. 

Bona, vilket i de aldsla urknnderrjt ben&mnes 

"Munzo". ar kant sedan urminnes tider och skail enl. 

sagnen ha varit sate for der. bver3teprast. som for- 

rattade avgudaoffren i Birka. Kor.ur.g Sverker skankte 

ar 1200 godset till Gamla Uppsala kyrka. och det inne- 

hades sedan ;:nder lang tid av arkebiskopama, vilka ofta visUdes har. Vid derma tld farms a cgendomen ett 

stenhus. F.f'.er reiormalloiien. >ia godset i likhel med flerU'.et kyrkogods indrogs till Kronan, ar doss histona 

holjd i dunkel. Man vet emeliL'rtid, att det under forra halften av 1600-talet inneliades av en Peter liergenfelt. 

som dog 165(1. och vnrs grav Hnnea att se i Munso kyrka, Ar 1061 kom egencomen att tillhora faltmarskalken 

greve Chnsto/fer Dohna. Efter hononi kom lanrishbvdingen kungl, radet grew Jakob Gyllenborg. vilken dog 

1701. Icke langt carefter kom garden Ull den frtherrliga atten Giertta, som arum i dag innehar densamma. 

Generalen oeh presidenten Iriherre Johan Giertta har gjort cgendomen till fideikorrmiss inom denna att, som 

nu i mer a;; 200 ar har varit i besittr.ing av Bcna, 

Ag.: Hovrattsradet friherre Adam Giertta f. 1872. 

Inspektor: H. Joelsson. 

Postadr.: Munso. Tel. 13. 

Areal: 50 har aker. Tax.-v. 67.000. 

Jordart: Lera o. sandjord, nagot dyjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1912, Stall uppf. 1934, 
ladug. pafoljande ar, en del andra byggn. fran aldre tid. 
4 Mstar, 20 kor, 10 ungdjur. 50 hons. Garden, som till- 
h8r Bona fideikommiss, kom till slakten 1929 i arrende 
genom nuv. arr. 

Ag.: Hovrattsradet friherre Adam Giertta. 

Arr.: Thure Karlsson f. 1887. Son till Gustav Karls- 
son o. h. h. Charlotta f. Karlsson. Gift 10 med Elsa 
Gustavason f, 1888. Barn: Ingeborg f. 09, Sten Sture 
f. 13, Gunborg f. 15. 

Arr.: Medl. av H. L. F. Har forut arrend. Eknas 
under samma ag. Postadr.: Munso. Tel. 87. 

Areal: Total 22 har, darav 10 aker, 12 skog o. hag- 

Jordart: Bl. jordslag. overv. svartmylla pa lerbotten, 
Manbyggn. uppf. 1923. Loge uppf. 1932, ladug. o. stall 
1931, 2 hastar, 4 kor. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Henrik Ferdinand Olsson f. 8/9 1878. Son till 
Emil Olsson o. h. h. Tekla f. Ekholm. Gift 2/3 09 
med Hildur Lovisa f. Andersson. Barn: Torsten Fer- 
dinand f. 09, Clary Margareta f. 17. Postadr.: Munso. Tel. 11. 

Areal: Total 6 har, darav 3 aker, 3 skog o. hagmark. 
Tax.-v. 8.000. 

Jordart: overv. lermylla. Manbyggn. uppf. 1928. 
Ladug. uppf, 1937, den gamla andrad till hons- o. svin- 
hus. 1 hast, 1 ko. Arealen delv. tackdikad. Garden 
till slakten 1924, da den koptes av nuv. ag. efter av- 
styckning fran Soderby gard. 

Ag,: Ernst Albert Eriksson f. 15/6 1897. Son till 
August Albert Eriksson o. h. h. Kristina f. Nilsson. 
Gift 31/10 20 med Marta Clara Fransiska f. Nilsson. 
Barn: Hans Albert o. Gerda Maria f. 20, Birgit Elisa- 
Ekeby 

Postadr.: Munso. Tel. 1J, Ekero. 

Areal: Total 45 har, darav 15 aker, 30 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 75.000. 

Jordart: Mylla o. lerjord. Skogsbest.: Tall-, gran- 
o. bjbi'kskog. Ladug., stall, loge o. svinhus uppf. 1934. 
Jamte jordbruket drives tradg.-odling. Arealen delv. 
tackdikad. Garden inkoptes av nuv. ag. 1931 fran 
Jakob Lbvgren. Den ar f. n. utarrend. 

Ag.: Per Leonard Brunstedt f. 4/11 1887. Gift 13 
med Clara Elisabeth f. Petterson. Bam: Axel Len- 
nart i. 14, Stig Leonard f. 19, Tor Georg f. 20, Maj 
Britt i 23. 

Ag.: Innehar aven garden Stensvik, inkopt 1929. 
Ekeby 1 

Postadr.: Munso. Tel. 89 Ekero. 

Area!: Total 20,5 har, darav 10 aker, 10,5 skog. 
Tax.-v. 17.200. 

Jordart: Sursand o. sandmylla. Skogsbest: Bl. skog. 
2 hastar, 2 kor, 3 svin, 10 hons. A garden drives po- 
tatisodling i storre skala. Garden till slakten i arren- 
de 1928 genom nuv. ag. 

Ag.: P. L. Brunstedt. 

An\: Ernst Axel Jernstrdm f. 1886. Son till Karl 
Gustav Jemstrom o. h. h. Karolina f. Andersson. Gift 
13 med Hildur f. Eriksson, db'd 18. Omgift 22 med 
Tekla f. Warme, dod 37. Bam i l:a giftet: Magnus, 
Harald, Sten. Barn i 2:a giftet: Gunnar. 

Arr.: Led. av kyrko- o. skolrad. Medl. av B. F. o. 
R. L. F. Genomgick Ultuna lantmannaskola 1910—12, 

Ekebyvik 

Postadr.: Mwns6. Tel. 15 Ekerd. 

Areal: Total 32 har, darav 12 aker, 20 skog. Tax.-v. 
42.000. 

Jordart: Lermylla, n&got sandmylla pa, lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. skog, huvudsakl. barrskog. Corps de 
logis o. arbetarbostad uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 
under senare delen av lSOQ-talet. 2 hastar, 5 kor, 2 
ungdjur, 4 svin. Garden drives delv. som handelstradg. 
Vid sekelskiftet innehades egend. av en Dalstrom, vil- 
ken 1907 salde den till en Eriksson, som i sin tur 1914 
forsalde garden till nuv. ag. 

Ag.: David Alexander Keiller f. 2/7 1879. Son till 
David C. Keiller o. h. h. Tekla f. Tyden. Gift 17 med 
Ma] f. Hedlund. Barn: Harald, Lennart, Rose-Marie, 
Gunnel. 

Ag.: Kronoombud i Munso tax.-namnd. V. ordf. i 
Munso-Adelso elektr. distt'ibutionsfdren. 

Eknas 

Postadr.: Mmiso. Tel. 5. 

Areal: Total 162 har. darav 90 &ker, 50 skog, 5 &ng. 
17 ovrig mark. Tax.-v. 72.300. 

Jordart: Lattare jord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-taIet. Ekonomi- 
byggn. uppf. for c:a 100 ar sedan. 6 hastar, 1 ung- 
hast, 20 kor, 5 ungdjur. Garden till slakten 1740. 

Ag.: Hovra.ttsrS.de t friherre Adam Giertta. 

Brukare: Agronom friherre A. Giertta f. 13/10 01. 
Son till ag. o. h. h. Elinor f. Zimmer. Gift med Margit 
£'. Hallstrom. Barn: Marianne f. 32, Adam f. 34, Chri- Fagelsangen 

Postadr. : Muns6. 

Areal: Total 13.25 har. darav 5 aker. 8,25 skog o. 
hagmark Tax.-v. 11.400. 

Jordart: Lera. svartmylla o. sandbl. Jord. Skogs- 
best.: Barrskog Manbyggn. uppf. omkr. 18.62. Ekono- 
mibyggn uppf. 1913. delv, aJdre. 1 hast, 1 ko. 2 ung- 
djur, 2 svin, hiins till husbehov. Garden till slakten 
1870 gLTinm nuv. ag:s farfor. vllken arrend. densam- 
ma till 1880. da arrendet overtogs av wonen. Ar 1918 
inkbptes a?.rdin fi-in Husyy ga;d o. 191!) oveitogs den 
av nuv, ag. 

Ag.: Johan Verner Larsson f. 28/6 1890. Son till 
Kail Gustav Larsson o. h. h. Anna f. Lundkvist. Gift 
22 med Amanda Charlotta f. Osterberg. Barn: Mary 
f. 23, Birgit f. 26. 

Ag.: Medl. av Ft. L. F. 
Granhammar 

Postadr.: MwnsS. 

Areal: Total 10 har, darav 5 aker, 5 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Overv. svartmylla o. sandjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1840-talet. Ekonomi- 
byg'gn- uppf. samtid. 1 hast, 3 kor, 2 svin. Garden 
till slakten 1920, da nuv, ag. kbpte den fran Husby 
gftrd, under vilken den en tid varit torp. 

Ag.: Anders Vilhelm Karlsson f. 4/S 1888. Son till 
Anders Fredrik Karlsson o. h. h. Lovisa Fredrika f. 
Wiss. Gift 20 med Anna Viktoria f. Kalm. Barn: 
Olga f. 20, Hanna f. 21. Hagalund 

Postadr.: Mitnsij. 

Areal: Total 17,35 har, darav 7,75 aker, 9,6 skog o. 
be team ark. Tax.-v. 13.700. 

Jordart: Mellanlera o. svartmylla. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1860-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1924. 2 hastar, 3 kor, 2 ungdjur. 2 svln, 
c:a 20 hons. Garden till slakten 1919, da -nuv. ag. 
kopte den fran Husby gard, under vilken den varit 
anendetorp. Nuv. ag. arrend. garden 1909—19. 

Ag.: Karl Julius Larsson f. 9/3 1879. Son till Karl 
Gustav Larsson o. h. h. Anna Sofia f. Lundkvist. Gift 
med Anna Sofia f. Dyberg. Barn: Siri Sofia f. 12 
(gift med Seth Gustav Eriksson, barn: Maj-Britt f. 30, 
Harry f. 36). Husby gard 

Postadr.: Miinso. Tel. 38. 

Areal: Total 208,5 bar, darav 120 aker, 12 Sng, res- 
ten skog. Tax.-v. 123.600. 

Jordart: Mull-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o lovskog. Corps de logiet o. tvenne flyglar Sro av 
mvckot ho«( ald.'r. rennv. pa sewm tid. Ladug. o. loge 
uppf oinkr. 1S5IJ. maoism lSHri. stall 1930—31. 8 has- 
tar 45 notkreatur, svin till husbehov. Arealen delv. 
tkckdikad. Fa partien linnes sag o. kvarn for eget 
behov. Traktordrift. Bjorn Jarnsida. graven i irk, lar enl. ■ i sjiyen f i ligger be- 
ra en av de Hyttan 

Postadr.: Mwnso. Tel. 39. 

Areal: Total 6 har, darav 5 aker, 1 skog. Tax.-v. 

jordart: Ler- o. grusjord. Manbyggn. omb. 1923. 
Ekonomibyggm uppf. 1920, 1 hast, 2 kor. 2 svin, 20 
hons. Garden, som fbrut har varit torp under Husby 
.. ; -.rd inknptes 1920 av nuv. ag. 

Ag - Ellert Fabian Eriksson f. 1891. Son till Au- 
gust A Eriksson o. h. h. Kristina f. Nilsson. Gift 17 
med Anna Bengtsson f. 1893. Barn: Stina f. 18, Gun- 
nar Fabian f. 20, Kjell Nils f. 24, Maud f. 28. 

Ag.: Led. av kyrkorad.. kyrkovard. 
Postadr.: Miiiiso. 

Areal: Total 20 har, darav 9 aker, 11 skog o. hag- 
mai'k. Tax.-v. 19.800. 

Jordart: overv. svartmvlla, nitgol lerjord. Skogs- 
best i Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1830, 
omb a. restaur. 1926. Cementerad gSdselstad o. svin- 
bus uppf. 1902, ladug. o. loge 1916. 2 has tar, 4 kor, 2 
svin, 25 lions. Garden till slakten 1924 genom kop av 
nuv ag. fran August Gustai'ss.ms slob. August Gus- 
tafsson hadi- iii'*oi>i swrden 1892 fran Jan Carlsson. 

Ag- Erik Emanuel Ahlquist f. 11/8 1882. Son till 
Erik Ahlquist o. h. h. Karolina Maria f. Holmberg. 
Gift 12 med Viktoria f. Larsson. Barn: Erik Sigvard 
f. 13, Majlis f. 17. skog o. betes- Karrtorp 

Pastadr.: Muiisb. 

Areal: Total 10 har. darav 4 
mark. Tax.-v. 14.000. 

Jordart: Mellanlera o. sandbl. jord. Skogsbest: Ung 
barrskog, nagot bjbrkskog. 2 manbyggn., den ena uppf. 
1913. den andra 1936 — 37. Ekonomibyggn. av aldre 
datum, senate restaur. Ett vaxthus uppf. 1933, 1 hast. 
o:a 30 hb"ns. Garden till slakten 1930, da nuv. ag. 
kopte densamma. Den har en tid varit torp under 
Ekeby. PS. garden drives frukt- o. tradg.-odling. 

Ag.: Karl Anton Lundkvist f. 3/7 1881. Son till 
Adolf Lundkvist o. h, h. Johanna f. Nilsson. Gift 31 
med Ester Ingeborg f. Pettersson. Lillskog 

Postadr.: Munso. 

Areal: Total 19 har, darav 10 aker, 9 skog. Tax.-v. 
11.800. 

Jordart: Lera. svartmylla o. sand. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbvijan. hitflyUad 1860. Ekonomibyggn. 
uppf. 1928. 2 has tar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, hons 
till husbehov. Garden inkbptes av nuv. ag. 1920. Den 
har forut varit (.li-iS.-sverksioiT 1 undtr Husby gard, 

Ag.: Karl Gustaf Karlsson f. 1891. Son till Anders 
Karlsson o. h. h. Lovisa f. Wiss. 

Ag.: Medl. avR. L. F. Postadr.: Munso. 
Areal: Total 15 ha: darav 5 aker, 10 skog . hag- Jordart: Lerbl. jord. Skogsbest.: Tall-, gran- o. 
bjiSrkskog. Manbyggn. mycket gammal, omb. o. restaur. 
1937. Ekonomiiiys;::i. iikaledes mycket gamla, nya pla- 
nerade. 1 hast, 3 kor, 2 svin, 20 hons. Arealen taek- 
dikad. Garden till slakten genom kbp av nuv. ag:s fa- 
der, vilken brukade densamma till 1930, da sonen till- 
tradde. Mangardsbyggn. har en g&ng i tiden anvants 
till skolhus, "Norrby skola". A agorna finnas 2 grav- 

Ag.: Johan Gunnar Pettersson f. 20/10 1893. Son 
till Carl Fredrik Henning Pettersson o. h. h. Emilia 
Persdotter, 
Lot ens gard 

Postadr.: Munso. Tel. S3. 

Areal: Total 231,25 har. darav 31 eker, 200.25 akog 
o. bfteamark sami grustag. Jordbruksv. 34.900. 

.Jordart: Sandjord o. mellanlera. Skogsbest.; Rarr- 
skog. Mur.byggn, uppf. i atutet av 1700-taIct. senare 
restaur. I.adug, o, stall uppf 1924. magasin o. lider 
1927. dvr. byggn, av aldre datum. S haatar, 2 unghas- 
tar, 13 kor. 6 ungdjur, 1 tjur, c:a 50 hons, 25 kalkoaer. 
Traktordrlft. Garden till slakten i arrende 1925 ge- 
nom nuv. arr. Den har Udigare tillhbrt Bona fidci- 
kommiss. 

Ag.: .lohaiider, Sand- & Cms A.-R.. Stockholm. 

Arr.; Gustav Henning Andersson f. 15/11 1884. Son 
till Anders Gustav Johansson. Gift 11 med EUn Vik- 
toria f. Johansson. Barn: GOsta f. 13. Ragnar f. 15, 
RagnMld f. 17. 

Arr.: Ordf. i valnamnd. m. fl. uppdrag. Marieberg 

Postadr.: Munso. 

Areal: Total 13 har, darav 6 aker, 7 skog. Tax. -v. 
11.000. 

Jordart: Sandbl. lera o. svartmylla. Skogsbest.: 
overv. granskog. Manbyggn. mycket gatnmal, restaur, 
o. omb. p3. senare &r. Ekonomibyggn. uppf. 1924. 1 
hast, 2 kor, 1 svin, 15 hons. Arealen tackdikad. Gar- 
den, som ar avstyckad fran Soderby, inkoptes av nuv. 
ag. fran doktor Haglund. Manbyggn. anvandes for 75 
ar sedan till skolhus. 

Ag.: Ernst Valdemar Carlsson f. 26/1 1888. Son till 
Erik Anselm Carlsson o. h. h. Vilhelmina f, Olsson. Postadr.: Tel. . Ami: Total 11 har, darav 5,5 fl.ker, 5,5 skog o. be- 
tesmark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Overv. angsjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1926. Ekonomibyggn. uppf. samtid., 
magasin o. lider 1935. 1 hast, 5 kor, 2 svin, c:a 15 hdns. 
Garden till slakten 1930 genom kop av nuv. ag. Jor- 
den avsondrades 1924 fran Soderby gard o. har sedan 
bebyggts. 

Ag.: Olof Emil Olssons stbh. O. E. O. f. 1873, diid 
37. Son till Olof Nilsson o. h. h. Kristina. Gift med 
Ingeborg Lovisa f. Olsson. Earn: Olivia, Einar. Ernst, 
Maria, Otto, Hjalmar. Elsa. Nils, Folke. Anna. lad. 

Brukare: Folke Olsson f. 13. Son till Olof Emil Ols- 
Murtorp 

Postadr.: Munso. Tel. 6. 

Ami: 15 bar &ker. Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Lera, svartmylla pa lerbotten o. sursand. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1936. Maga- 
Bm BppE. 1933, ladug. 1935. 2 hastar, 3 kor. 2 ungdjur. 
3 svin, 80 hons. Garden, som tillhbr Bona fideikom- 
miss, kom till slakten 1921 i arrende. A agorna har pa- 
traffats en grav, som bl. a. inneholl pilspetsar av jitm. 

Ag ' Hovrattsradet friherre Adam Giertta. 

Arr.: Axel Reinhold Karlsson f. 6/11 1880. Son till 
Alfred Karlsson o. h. h. Augusta f. Tintling. Gift 01 
med Emma f. Jacobsson. Barn: Karl, Axel, Bror, 
Uno, Fritz, Edit. 
Niklasberg 

Postadr.: Manao. Tel. SB. 

Areal: 10 har aker, 5,25 skog. Tax.-v. 24.000. 

Jordart: Sandbl. lera o. lermylla. Skogsbest.: Barr- 
skog Manbyggn. uppf. 1928. Ekonomibyggn. helt 
omb 1918. 2 hastar, 600 lions av vit leghornsras. Gar- 
den till slakten 1928 genom kop fran doktonnnan Svea 

Ha /g' jn Folke Didrik SQlscher f. 29/12 1S00. Son till 
Karl F. Gillis Solscher o. h. h. Ingi'id f. Ostervall. 
Ag.: Medl. av R. L. F. o. B. F. Norrby gard 

Postadr.: Jtfimsfl. Tel. 21,. 

Areal: Total 193 har, darav 100 aker, 93 skog. Tax.-v. 
111.800. 

Jordart: Lerjord. Sk.>t;st.-st : Rl. skog. Tluvjdbyggn. 
uppf. fOrsta gangen 1625. nyb. efttr bnind pa 1700- 
talet Ladug. uppf. 1875. loge senare. 6 hastar, 24 
kor, 14 ungdjur, 1 tjur, 2 svin. 28 hiSns. Trakiordrift. 
Garden till slakten omkr 188ii fjcnom bop av nuv. ag:s 
farmor. Hedvig Almquist. Nuv ag:s fiider brukade 
den fran 1898 till 1926, da sonerna bvertogo densamma. 

Ag.: Broderna Marten o. Nils Almquist f. resp. 1893 
o. 1899. Soner till G. M. Almquist o. h. h. Maria f. Mo- 
lin. M. A. gift 33 med Blsa f, Berggren. N. A. gift 31 
med Edit Lindqvist f. 1900. Nybygget 
Postadr.: Munso. Tel. 36 1 t 11 aker, 10 skog o. hag- Areal: Total 21 h 
mark. Tax.-v. 22.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Bjork- o. tall- 
skog. Manbyggn. omb. 1922. Ekonomibyggn. uppf. 
under obekant tid. senare renov. 4 hastar, 8 kor, 2 
svin, 50 hons. Garden till slakten genom Carl Albeit 
Lindberg, som tilltradde som arr. 1S98 o. 1921 kopt? 
densamma fran Norrby gard, varefter han brukade 
pardon till sin dbd 1934. 

Ag.: Carl Albert Lindbelgs stbh. C. A. L. gift 1898 
med Amalia Sofia f. Vallin. Barn: Einar f. 1899, Thea 
i. Of). Martin f. 07. Margit f. 13, Marta f. 15. Prastgarden 1 

Postadr.: Munso. Tel. 29. 

Areal: Total 31 har, darav 25 aker. Tax.-v. 26.500. 

Jordart: Svartmylla. sandjord o. lera. Manbyggn. 
uppf. for omkr. 100 ar sedan, senare tillb. o. renov. 
Loge uppf. i slutet av 1800-Ulet. ladug. 1936. Arbetar- 
hostad uppf. 1936. 4 hastar, 16 kor, 1 tjur, 4 svin, 40 
h6ns. Arealen delv. taekdikad, Nuv. arr. bmkar gar- 
den sedan 1914. 

Ag.: Uppsala Domkapitel. 

Arr.: Axel Erik Pettersson f. 11/12 1875. Son till 
Per Erik Pettersson o. h. b. Matilda f. Jonsson. Gift 
26/3 1900 med Julia f. Tomblad. Barn: Svea f. 02, 
Erik f, 05, Gbsta f. 06, Gunnar f. 08, Birger f. 09. Gre- 
ta f. 10, Olle f. 14, Siri f. 16, Stina f. 17. 

Arr.: Fjardingsman 1921—27. 
n skog o. hag- Prastutholmen 

Postadr.: Mwnso. Tel. 1,1. 

Areal: Total 23 har, darav S aker, i 
mark. Tax .-v. 15.800. 

Jordart: Lera, nagot sandjord. Skogsbest.: Overv. 
iij'.ii -i-rskog. nagot tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
1924. Ladug. o. loge uppf. 1923, stall 1937. 2 hastar. 
i kor, 2 ungdjur, 2 svin, 60 hems. Garden till slakten 
1922, da den avstyckades fran Norrby gard o. koptes Ag- : Brbderna Johan Adolf o. Knut Teodor Aim. 

till Gustav Aim o. h. h. Karolina f. Lindstrom. 

A. gift med Ingrid Eugenia f. Andersson. K. 
gift med Maria Viktoria f. Wicksell 
Postadr.: Munso. Tel. J,i,. 

Areal: Total 15 har, darav 10 aker, 5 skog o. betes- 
mark. Tax. -v. 18.300. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Manbyggn. uppf. i borjan 
av 1900-talet, tillb. 1927. Ladug., stall o. loge uppf. 
1925, magasin 1934. 3 hastar, 9 kor, 1 ungdjur, 3 svin. 
25 hons. Arealen tackdikad. Garden till slakten 1908 
i arrende genom nuv, ag:s fader, som 1918 inkopte den- 
samma fran Norrby gard. 

Ag.: Tor Emil Eugen Lindberg f. 20/1 1878. Son 
till Carl Johan Lindberg o. h. h. Ella Sofia f. Lind- 
holm. Gift 24/10 15 med Anna Linn£a f. Magnusson. 
Barn: Nils f . 16. Postadr.: Mvmsq. 

Areal: 12,5 har aker. Jordbruksv. 13.900. 

Jordart: Los jord, svartmylla o. sandjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. for omkr. 50 ar se- 
dan. Ladug. o. loge uppf. 1936. 2 hastar, 4 kor, 2 ung- 
djur, 3 svin, 15 hons. Garden till slakten genom nuv. 
ag:s fader, som fran 1921 arrend. densamma av Bona 
fideikommiss. Nuv. ag. over tog garden 1936. 

Ag.: Otto Edvin Jansson f. 14/1 10. Son till Karl 
Otto Jansson o. h. h. Anna f. Rundkvist, 

Ag.: Medl. av R. L. F. o. B. F. Solliden 

Postadr.: Mttnso. Tel. J,. 

Areal: Total 11 har, darav 6 aker, 5 skog. 

Jordart: Huvudsakl. ler- o. sandmylla pa lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Samtl, byggn. uppf. 1925. Svin- 
hus saint honshus for c:a 200 hons un<l, :■ uyggnad. 1 
hast, 2 kor. Arealen tackdikad. Garden till slakten 
1924 da den avstyckades fr&n Soderby gard o. koptes 
av nuv. ag. 

Ag.: Carl Alexius Adolfsson f. 30/10 1892. Son till 
Carl Gustav Alexius Adolfsson o. h. h. Anna. Gift 
23/10 26 med Olga Maria f. SpSngberg. 

Ag.: Ordf. i R. L. F:s lokalavd. 
Sundbyudd 

Postadr.: Munso. 

Areal: 7 har iker, 1 ang. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Overv. angsjord. Samtl. byggn. av okand 
alder. 2 hastar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, c:a ZSS nSns. 
Garden, som tillhor Bona fideikommiss, kom till slak- 
ten i arrende 1921 genom i 
overtog arrendet 1930. > fader. Sonen Ag.: Hovrallsrudut fiihorre Adam Giertta. 

Arr.: Axel Fredrik Karlsson f. 12/11 01. Son till 
Adolf Fredrik Karlsson o. h. h. Blin Maria f. Olsson. 
Gift 30 med Karin Elvira Kristina f, Ekholm. Barn: 
Sven f . 18/3 33. 

Satra 

Postadr.: Mmtso. Tel. 2. 

Areal: 40 har alter, 20 skog o. hagmark. Tax.-v. 
56.700. 

Jordart: Bl. jordslag. Manbyggn. uppf. under 1600- 
talet, Ekonomibyggn. uppf. pa 1860-talet. 3 hastar, 
25 kor, 10 ungdjur, 21 svin, 200 hbns. For driften Ba- 
nes traktor. Garden till slakten 1S89. A agorna finnas 
flora fornminnen. 

Ag.: Fru Misse Larsson f. Silfwerskjold 7/6 1396. 
Hotter till godsag. C. A. Silfwerskjold o. h. h, Elisabeth 
f, Ankarkrona. Gift med H. Larsson. Barn: Sten 
Eke-Haraldsson f. 19. 

Soderby 

Postadr.: Munso. Tel. 35. 

Areal: Total 16 har. darav 5 aker, 6 skog o. hag- 
mark, 5 tradg. Tax.-v. 50.000. 

Jordart: Lermylla o. sand. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. f6r omkr. 200 Si sedan, tillb. o. mo- 
demiserad 1933—36. Ekonomibyggn. gamla, men re- 
nov. o. moderniserade pa aenare tid, magasin nybygg- 
.da. 2 hastar, 2 svin, 30 hons. A. garden o&aa meat 
.-t.i-iid.e'.-procUikler. Egend. inkoptes 1932 av nuv. ag. 
<• fran Jordbrukskassan i Ekerii. Den har tidigare varit 
storre o. tillhSrt doktorinnan Haglund, som styckade 
..li.'iisaiuma till egna hem. 

Ag.: Oscar Fridolf Ifwer f. 5/3 1884, Son till Carl 
Ifwer o. h. h. Maria Johansdotter. Gift 25/11 11 med 
Ida f. Siljander. Barn: Britta f. 13, Stina f. 17, Olle 
f. 20, Bertil f. 23. 

Ag.: Led. av Husha.1 In. -sail ska pets forvaltningsut- 
skott. v. ordf. i komm.-namnd. o. jordbrukskassan samt 
led. av agodelnings ratten m. m. 

Soderby 2, Solvik 

Postadr.: Mitnsii. Tel. IS. 

Areal: Total lfi.5 har. darav 9.5 aker, 6 skog. Tax -v. 
13.900. 

Jordart: Lermylla o. sursand. Skugsbest : Ban skog. 
Manbyggn. uppf. 1927. Ekonomibyggr.. uppf. del v. 
samtid., delv. senare. 1 haul. 3 kor, 1 svin. Traktor- 
drift. Garden till slakten 1923 genom ag:s svartwr. 
Trolle. Nuv, ag. Over tog densamma 1927 genom kdp 
o. har sedan doss ytterHgare utokat arealen. 

Ag.: Karl Johan Waldemar Johansson f. 6/10 lSSU. 
Son till Karl Johan Johansson o. h. h. Kristina Karls- 
dotter. Gift 24 med Berta Maria Trolle f. 1893. Barn: 
Ingrid f. 25. 

Ag.: Led. av tax.-namnd.. valnamnd., skolrad. o. bad- 
husstyr., ordf. i B. F:s lokalavd., v. ordf. i S. L, U:s 
lokalavd., medl. av R. L. F. 
Postadr.: Munao. Tel. J/S. 

Areal: Total 38 har, darav 28 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Lera, dy o. sandjord. Skogsbest.: Bjiirk-, 
tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1925. Ladug., stall 
o. loge uppf. 1922, en del mindre hus senare. 2 hastar, 
15 notkreatur, 2 svin, 80 hons. For driften finnes trak- 
tor. Garden till slakten 1921, da den avstyckades fran 
Norrby gard o. koptes av nuv. ag. A agorna finnes en 
kyrkogard fran koleraepidemiens tid. 

Ag.: Carl Erik Sundin f. 29/5 1879. Son till Carl 
August Sundin o. h. h. Lovisa Kristina f. Nystrom. 
Gift 01 med Anna Kristina f. Jonsson. Bam: Carl Gus- 
tav f. 02, Ester Linnea f. 14. 
Postadr.: MtatsS. Tel. 16. 

Areal: 75 har aker, 10 skog, 6 ang. Tax.-v. 63.100. 

Jordart: El. jordslag. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. i mitten av 
1800-talet o. 1911. 7 hastar, 4 unghtistar, 20 kor, 20 
ungdjur, 50 hons. For driften finnes traktor. Garden 
till slakten i arrende 1912. 

Ag:. Hovrattsradet friherre Adam Giertta. 

Brukare: S. Westrin f. 14/6 1883. Son till Johan T. 
Westrin o, h. h. Sigrid f. Silfwersward. Gift med Mar- 
git f. Lallerstedt. Barn: Jan-Erik f. 13, Gunnar f. 18. 

Brukare: Namndeman, revisor for socknens kassor 
m. fl. uppdrag. Genomgatt 1 ars kurs vid Alnarps lant- 
bruksskola. Postadr.: Mtniso. Tel. i A Ekero. 

35,5 skog, 17,7 ang. ,5 Svi Areal: 82,5 har aker, i 
mark. Tax.-v. 141.900. 

Jordart: Bl. jordslag. Skogsbest.: Barrskog. Samtl. 
byggn. uppf. 1887. 6 hastar, 1 unghast, 25 kor, 17 
ungdjur, 1 tjur, 50 hons. Notkreaturslie^iittn. kliniskt 
UBderaSkt Till garden hor en av mellersta Sveriges 
storsta frukttradg. A agorna finnes en runsten fran 
1100-taIet. 

Ag.: Godsag. P. A. Redlund f. 15/7 1895. Son till 
Axel Redlund o. h. h. Lotten f. Almqvist. Gift med 
Ingrid t von Bahr. Barn: Per-Gustav f. 34. Elisabeth 
f. 36. 

Ag.: Led. av fattigv.-styr. 
NAGRA HUVUDDRAG I OSTRA SoDERM ANLANDS GEOLOGI Pig 1 Ctsikt mot Sodertbrnsplatan jr&n stadshws- 
torket i Stockholm. Obsemera den jamna liorisonten! 

sig i granstrakterna mellan Grbdinge, Hud- 
dinge, oster- och Vasterhaninge. Hanveden 
ar en enda mosaik av branta bergribbor och 
sraala sprickdalar med stenig skogsmark, 
torvmarker eller smasjbar. Inom Hanvedens 
sydvastra del uppnar omradet sin hbgsta 
hbjd over havet med Tornberget, vars hbjd 
ar 110,5 meter. 

De sprickdalar, som finnas angivna a kart- 
bilden, figur nr 2, aro endast de mest mar- 
kerade, vilka vasentligt bidragit till att ska- 
pa de stbrre topografiska dragen i landska- 
pet. Vi se, hur vissa sjbstrak sarskilt inom 
den vastra delen av omradet ligga orientera- 
de i dessa dalar. Likasa aro ytterkonturer- 
na av Sbdertbrn helt och hallet bestamda av 
dessa sprickdalar och de fbrut namnda fbr- 
kastningslinjerna i norr. Vissa av dessa 
sprickdalar fblja bergarternas skiff riga 
struktur, under det att andra daremot over- 
tvara densamma. Exempel pa det forra sla- 
get av dalar aro de som ligga mer eller mind- 
re parallellt med Sbdertorns sydostkust och 
som norr om Dalaro boja av i nordvastlig 
riktning. De sprickdalar daremot, som t. ex. 
bestamma Mbrkbfjardens riktning, skara 
tvars over bergarternas strykning. 

Berggrunden inom hela Sbdermanland ut- 
gores till overvagande del av den granatfo- 
rande sa kallade Sbrmlandsgnejsen. Tyvarr 
ar den ofta rikligt fbrekommande ljusrbda 
granaten full av sprickor och alltfbr oren for 
att lampa sig for slipning. I mera underord- 
nad mangd upptrader granit inom vart om- 
rade. Salunda finnas smarre granitfore- 
komster vid sj'bn Klammingen samt oster om 
Frosjon, vid Masnaren N om Tvetaberg o. s. 
v. Av sarskilt intresse ar fbrekomsten av 
kornig kalksten, leptit m. fl. bergarter pa 
Orno och Utb. Leptiten ar en mera finkor- 
nig bergart an gnejsen och ej" sa lattfbrvitt- 
rad som Sormlandsgnejsen. Leptiten har darfbr i sin man bidragit till att ge dessa 
bar sin nuvarande langstrackta form vilket 
framgar darav att saval barnas langsrikt- 
ning som deras topografiska utformmng i 
bvrigt noga fblja leptitens stryknmgsnkt- 
ning. 

Till leptiten pa Utb' ansluter sig en jarn- 
malmsfbrekomst. Malmen utgbres av saval 
svartmalm som blodstensmalm. Brytningen 
av dessa maimer har fbrsiggatt vid Utb gru- 
vor under olika perioder fran borjan av 
1600-talet anda fram till 1880. Som mal- 
men, da den ar som bast, endast haller hbgst 
45 — 46 % jam och dessutom har en relativt 
hog halt av fosfor, kunde den icke konkurre- 
ra med den rikare malmen fran Bergslagen, 
varfbr brytningen vid Utb gruvor upphbrde 
med sistnamnda ar. 

Den korniga kalkstenen eller urkalkste- 
nen, som den kallas, da den biidades under 
jordens urtid, traffas sasom framgar av fig. 
nr 2 i smarre fbrekomster inom oknebo och 
Hblebo harader samt pa Sbdertbrn i Sorun- 
da, Osmo och Torb socknar. Urkalken fbre- 
kommer fbrutom pa de nyssnamnda Orno 
och Utb aven pli en del andra bar utanfbr 
Sbdertbrns kust. I form av dolomitisk mar- 
mor brytes urkalken i de bekanta mai-mor- 
brotten i Hblb och fran bama Karta och 
Oaxen i Mbrkbfjarden erhalles kalk for 
jordbrukets och byggnadsindustriens behov. 

Medan de nu i stbrsta korthet omnamnda 
bergarterna inom bstra Sbdermanland helt 
och hallet forskriva sig fran urtiden eller det 
allra aldsta skedet i jordens utvecklingshi- 
storia och ha den svindlande aldern av mer 
an tusen millioner ar, sa tillhbra de losa 
jordlagi-en inom omradet den allra sista de- 
len av jordens nuvarande utvecklingsskede 
eller kvartartiden. Som vi skola se i det fbl- 
jande, faller deras bildningstid nastan helt 
inom de sista 10,000 aren. 

Har tranger sig den fragan ovillkorligen 
fram : Har da ingenting hant i dessa trak- 
ter under den langa mellanliggande tiden? 
Av det fbljande torde framga att den icke 
gatt bstra Sbrmland sparlost fbrbi. Som 
fbrut framhallits skulle den annu relativt val 
bevarade plataytan pa. Sbdertbrn bero pa att 
densamma langre an omgivande trakter va- 
rit skyddad av tackande sedimentara berg- 
arter. Hittills har man visserligen annu in- 
te funnit nagra rester av dessa formodade 
bergarter pa den gamla utj amningsytan in- 
om vart omrade. Sadana ha emellertid pa- 
traffats ute pa nagra oar i Stockholms skar- 
gard i form av kambrisk sandsten, vilken 
Musko MUSKO socken i Sotholms hiLrad omf attar den 
berglanta on med samma namn jamte kringllggande 
smfioar. Grans bildas av Mysings-, Hors- och Malby- 
fjardarna. Bland de mindre oarna markas Alvsnabben, 
dar en fortrafflig hamn alltifrfin 1400-talet och fram 
till Karl XI :s tid utgjorde Sveriges fo'mamsta drloga- 
hamn. Det var bl. a. harifr&n — fortaljer ett a stranden 
rest monument — som Gustav II Adolfs flotta avgick 
till Tyskland 1630. Pa motsatta sidan, 1 Horsfjarden, 
brukar numera ovningar hfillas av svenska flottans 
skjut- och signalskolor. 

Fornminnen: Nfigra jarnaldersgravar finnas, t. ex. 
8 — 10 attehogar och flera stensSttningar jamte rose vid Rummet, en stor bautasten samt ett par stenkretsar 
vid Malby, ett 10-tal hbgar vld Stakgardet och ett par stenkretsar, i vars narhet ett myntfynd gjordes fir 1803, 
vid torpet Gbtangen. 
Areal: 40,31 kvkm. 
Invanarantal: 378. 

Av gammalt kapell under Vasterhaninge ar socknen nu annex till denna socken. 

Kyrkan ar uppfbrd av tra pa 1870-talet. Gravkoret av tegel vid sydvaggen ar fran 1700-talet och avsett 
for slakten Lewin. 

Kyrkoherde: Kontraktsprosten Froste, David. 
Komministerbefattningen ar vakant. 
Arbottna 

Postadr.: Mux Tel. Areal: Total c:a 1.500 har, darav c:a 200 fiker, varav 
125 under eget bruk. Tax. -v. 331.200. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 18v- 
skog. Djurbesattn. : 13 hastar, 9 unghastar, 65 kor, 
5n ung-djur. Reakt.-fri besattn. Traktordrift. 

Egendomens huvudbyggnad ar ett tva vaningars slott 
av sten med frontespis och en flygel och uppford 1770 
samt ombyggd jamt 100 fir senare. Kring byggnaden 
utbreda sig stor tradgfird och park. Godsets ekonomi- 
byggnadei- aro uppfbrda i slutet av 1800-talet och ran- 
byggda fir 1920. 

Inom agorna ligger den historiskt bekanta hamnplat- 
sen Alvsnabben. Invid denna Hgga lamningar efter en 
skans for 8 kanoner, krutkallare och kyrkogard samt 
aven flera forngravar. 
Om gfirden gfir den sagnen, att den under vikingatiden har varit ett vikingasate och darefter har haft en 
befast borg. I slutet av 1200-talet lydde Arbottna under Strangnas biskopsbord. JUvsnabben omtalas redan 
vid denna tid i urkundema som "Alaesnap". Ar 1945 hade egendomen ett fornamt besok, da svenska riks- 
radet i Alvsnabben mcitte representanter for livlandska ordensstaten for att underhandla om forsvarsfitgarder 
mot ryssarna. Under det fdljande firhundradet var den ofta plats for en livlig rorelse, som t. ex. da Kristian 
II 1518 har landsalLe sina knektar och nar han avseglade medfdrande bl. a. Gustav Vasa som gisslan. Hfir- 
ifran avseglade Sigismund 1594 till Polen. Egendomen var vid denna tid kronogods. Enskild egendom blev 
den 1638 genom byte med riksamiral Karl Karlsson Gyllenhjelm. En senare agare var riksskattemastaren 
Seved Bafit, dod 1669. "Under hans arvingaE drabbadesArbottna av reduktionen men det aterf drvarvades pa ett 
eller annat satt och innehades av dem anda till 1733, da riksradet Olof Tornflycht kopte det. Efter honom 
kommo i tur och ordning som dess agare fi-ihen-e Hummerhjelni, en person vid namn Segerbrand och en West- 
berg. 1769 koptes godset av handlanden A. L. Lewin, slottets byggherre, vilken gjorde Arbottna jamte det 
narbelagna Ludvigsberg till fideikommiss for sin att. Fideikommissnaturen har sedermera upphavts, och 
gfirden forvarvades 1915 genom kdp av nuvsrande agarena fader. 
Ag.i Sixten Gerhard Malmborg f. 18/9 11. Son till Klas Malmborg. 
Befallningsman: A. Bruzell. 
Bergvik 

Postadr.: Miiskfi. 

Areal: 1,5 liar aker. 

Jordart: Mulljord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 3 kor, 1 ungdjur. 2 svin. 15 hons. Gar- 
den arrend. sedan 1906 av nuv. brukaren. 

Ag.: Mysings A.-B. 

Arr.: Gustaf Johansson f. 6/6 1874. Son till J. O. 
Olsson o. h. h. Anna f. Henriksson. Gift med Olga f. 
Eriksson. Barn: Elvira, Holger. 
Bjurshagen 

Postadr.: Mitsko. Tel. 23. 

Areal: C:a 90 har, dttrav 4,5 aker, 85,5 skogs- o. hag- 
mark samt impediment. Tax.-v, 16.100. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lbvskog. Manbyggn. uppf. 1885. Ekonomibyggn. uppf. 
1869. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, ett 40-tal hons. 
Garden har varit i slaktens ago under 200 ar. 

Ag.: Anders Alfred Carlsson f. 15/12 1867. Gift 1891 
med Hulda f. Andersson, dotter till Olof Andersson 
o. h. h. Helena f. Nilsson. Barn: Enok, Ragnar. 

Brukare: Sonen Ragnar f. 12/12 1898. Gift 23 med 
Margit f. Mork. Barn: Tage, Anders, Sdren, Torgny. Bjorkdalen 

Postadr.: Mitsko. 

Areal: 16 har aker. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. for em 
50 ar sedan. Ekonomibyggn. uppf. 1936, 2 has tar. 8 
kor. 3 ungdjur, 20 hons. Garden arrend, sedan 1936 av 
nuv. brukaren. 

Ag.; Statens Jordnamnd. 

Arr.: Konrad Ohman f. 14/11 1894. Son till A. Ohman 
o. h. h. Ester. Gift med Prida f. Andersson. Barn: 
Fritz, Leiinart. Bjbrkholmen 

Postadr.: Musko. Tel. 43. 

Areal: 4 har ftker. 

Jordart: Lerjord, Manbyggn uppf. for c:a 30 ar se- 
dan. F.konomibyggn uppf. 1938, 1 hast, 4 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin. 30 hons. Garden arrend. sedan 1918 av 
nuv. brukaren. 

Ag.: Godsag. Sixrer. Gerhard Mal.T.borg, Arbottna. 

Arr Bemhard S^idstru::: I. 14/11 07. Son till V. 
Sandstriim o, h. h. Hilda f. Pettersson. 
Bjbrneborgs gard 

Pastadr.: Bjornehotvi, Musko. Tel 11. 

Areal: Total 60 har, darav 7,5 aker. 52.5 skog, hag- 
o. dvr. mark. Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Styv lerjord. Skogst-.^L Barrskog, nagot 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn :7>pf orrikr. "-K60. 2 
hastar, 4 kor, 2 ungdjur, ett 20-'-al hons Garden till slakten 1935. 

Ag.: Agronom Erik Sellmanno di-spontnt Sve;i Hor- 
Axel Leonard Andersson f. 30/9 1 rr.: Axel Leonard Andersson I. 30/9 1S99. Son till 
•l August Andersson o. h. h. Johanna. Gift 26 med 
in Tivjpfvnit f, Bostrom. Barn: Hans. Bjornholmens bstergard 

Postadr.: Musko. Tel. 55 B. 

Areal: Total 35,5 har. dfirav 3,5 aker, 32 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.30C. 

Jordart: Sandjord. Skogsbcst.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. p& 1870-talet. Kkonomibyggn. upuf. 
samtid., omb. 1903. 1 hast. 3 kor. 1 ungdjur, 2 3Vin. ett 
30-tal hons. Garden har van-. \ slSktens ago sedan slu- 
tet av 1700-talet eller under 7 gen«rationer. 

Ag.: Ernst Gustaf Rur.dberg f. 16/5 1K95. Son til: 
Axel M. E. Rundberg o. h. h. Anna Charlotta f. Fors- 
berg. Gift 20 med Vivan Oily f. Flygt. Barn: Carl 
Gustaf, Karin, Vivan. Bjornholmens bstergard 

Postadr.: Musko. Tel. 55. 

Areal: Total 36,5 har, darav 3,5 aker, 33 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.100. 

Jordart: Latt lerjord o. sandbl. lara. Skogsbest,: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1875. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid., omb. 1934. 1 hast, 3 kor, 2 svin, ett 20- 
tal hons. Garden till slakten 1899 genom kiip av nuv. 
ag:s svarfader Johan Pettersson. 

Ag.: Fritjof Hellstrom f. 23/6 1883. Son till Johan 
Hellstrom o. h. h. Sofia f. Nilsson. Gift 18 med Anna 
Theresia f. Pettersson. Barn: Tor, Sture. 

Ag. : Led. av komm.-namnd., tillsyningsman for fisket. 
Bruket 

Postadr.: Musko. 

Areal: 2,5 har aker. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. under obekant 
tid. Ekonomibyggn. uppf. 1904. 3 kor, 1 ungdjur, 1 
svin, 20 hons. Garden till slakten i arrende for c:a 
100 fir sedan. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg, Arbottna. 

Arr.: E. Eriksson f. 10/5 1890. Son till J. V. Eriks- 
son o. h. h, Anna f. Gustafsson. 
Ersholmen 

Postadr.: Musko. 

Areal: 3,5 har &ker. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Manbyggn. renov. 1911. 
Ekonomibyggn. uppf. for c:a 40 ar sedan. 1 hast, 5 
kor, 1 ungdjur, 2 svin, 30 hons. Garden arrend. sedan 
1915 av nuv. brukaren. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg, Arbottna. 

Arr.: Edvard Lindberg f. 28/9 1885. Son till J. M. 
Lindberg o. h. h. Fredrika f. Andersson. Gift med Sofia 
f. Hagman. Barn: Ester, Lennart, Torsten, Georg. 4 
Forsnas 

Postadr.: Musko. Areal: 5 bar S.ker. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tld. 1 hast, 3 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 7 
hdns. Garden arrend. sedan 1915 av nuv, brukaren. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg. Arbottna. 

Arr.: Ferdinand Bergstedt f. 1/7 1882. Son till K. 
A. Bergstedt o, h. h. Anna. Gift med Ida f. Karlsson. 
Barn: Anna, Irma, Sigrid, Einar. Fridang 

Postadr.: Musko. Tel. 19. 

Areal: Total 3,15 har, darav 1 
Tax.-v. 14.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1918. Loge, ladug. o. honshus 
uppf. 1910. 2 notkreatur, 1 svi 
den till slakten pa 1850-talet. 

Ag.: Gustaf Emil Andersson f. 26/7 1E80 
Anders Olsson o. h. h. Johanna f. Hagman. t aker, 2,15 hagmark. t 50-tal hons. Gar- Son till Grytholmen 

Postadr.: Muskii. 

Areal: 1,5 har aker. 

Tordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 2 kor, 1 svin, 20 hons. Garden till 
slakten i Hirende for omkr. 75 ar sedan. 

Ag - Godsag Sixten Orhard Malmborg, Arbottna. 

Arr.: Signe Sjdberg f. 10/11 1887. Dotter till K. G. 
Sjdberg o. h- h. AJina f. Hagman. 
Gullboda 

Postadr.: Miisko. 

Areal: 20 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. for c:a 60 ar se- 
dan. Ekonomibyggn. uppf. 1897. 3 hastar. 10 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden arrend. sedan 1926 
av nuv. brukaren. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg, Aroottna. 

Ait.: Sigfrid Borg f. 5/2 1899. Gift med Blenda f. 
Persson. Barn: Marianne, Gunnar. Gotangen 

Postadr.: Musko. Tel. S2. 

Areal: Total 29,5 har, davav 8,5 aker, 21 skog. Tax. -v. 
11.800. 

Jordart: Mull- o. lerjord. Skogsbest.: Ban- o. lov- 
skog. Manbyggn. renov. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 
under obekant tid. 6 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. 
Garden till slSkten for c:a 55 ar sedan. 

Ag.: Erik Albert Ande7-sson f. 21/6 188-1. Son till A. 
Andevsson o. h. h. Anna f. Svensson. Gift med Hildur 
f. Erngren. Bara: Margit, Birgit. Hagalund 

Postadr.: Muskd. 

Areal: 5 har aker. 

Jordart: Mulljord. Manbyggn. uppf. for 50 ar sedan. 
Ekonomibyggn. uppf. for c:a 30 Ar sedan. 1 hast, 3 
kor, 2 ungdjur, 1 svin, 10 hbns. Garden till slakten i 
arrende for 17 ar sedan. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerbard Malmborg, Arboltnn. 

Arr.: Gustav Lindberg f. 1/10 1892. Son till J. Lind- 
berg o. h. h. Fredrika f. Andersson. Gift med Amanda 
f. Larsson. Barn: Henning, Margit, Inga. H. 

Postadr.: Musko. Tel. 33. 

Areal: Total 15 har, darav 6 fiker, 9 skoga- o. hag- 
mark. Tax.-v. 9.700. 

Jordart: Lerjord o. sandbl. lera. Skogsbest: Barr- 
o, lovskog. Manbyggn. uppf, 1933, senare omb, Ekono- 
mibyggn. uppf. 1906 o. 1927. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 
1 svin, ett 25-tal hons. Garden till slakten 1895 genom 
arrende av nuv. iig:s fader. Nuv, ag, kopte den 1925. 

Ag.: Johan Viktor Eriksson f. 23/10 1890. Son till 
Axel Eiiksson o. h. h. Hilma f. Johansson. Gift 12 med 
Signe f. Jonsson. Barn: Erik, Maria. 
Herrstugan 
Postadr.: MuskS, 

Areal: Total 17,5 har, darav 2,5 aker, 15 skogs- o. 
hagmark. 

Jordart: Ler- o. sandjord samt mylla. Skogsbest.- 
Barr- o. Ibvskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1926. 1 
hast, 2 nbtkreatur, ett 20-tal hons. Garden till slakten 
1926. 

Ag.: Birger Sundberg f. 1890. Son till K. G. Sund- 
berg o. h. h. Lovisa, Gift 14 med Alma f. Asplund. 
Barn: Bertil, Irene, Britta, Adel, Gertrud, Bror, Mildred, 
Mariann, Si vert. Hyltan 

Postadr.: Musko. Tel. H- 

Areal: Total 79,5 har, darav 11,5 aker, 68,5 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 17.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 
1916. 2 hastar; 6 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 1 svin, ett 25- 
tal hons. Garden till slakten i arrende 1886 genom nuv. 
ag:s fader. Nuv. S.g. kbpte den 1924. 

Ag.: Karl Johan Hellstrom f. 8/9 1880. Son till An- 
ders Johan Hellstrom o, h. h. Anna Sofia f. Pettersson. 
Gift 15 med Gurli Matilda f. Bjurholm. Barn; Ingrid, 
Erik, Artur. 

Ag.: Ordf. i pens.-namnd,, led. av kyrko- o. skolrfid. 
samt fattigv.-styr. Postadr.: Musko. Tel. i6. 

Areal: Total 37,5 har, darav 13,5 aker, 24 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 18.500. 

Jordart: Sandbl. lei'jord. Skogsbest.: Barr- o. lb'v- 
skog. Manbyggn. c:a 100 Sr gammal, omb, 1930. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1929, stall o. magasin 1907. 2 hastar, 
7 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, 15 hons. Gfirden till 
slakten i arrende omkr. 1S90 genom nuv. Sg:s fader. 
Nuv. ag. kopte den 1925 fran Ludvigsberg. 

Ag.: Sigge Pontus Eriksson f. 22/1 1895. Son till Per 
Erik Eriksson o. h. h. Johanna f, Sandin. Gift 24 med 
Sally Margareta f. Jansson. Barn: Doris, Agna, Gosta, 
Bengt, Bertil, John Olof. 

Ag.: Godeman vid lantmaterifbrrattn., kyrkovaktmas- 
tare m. fl. uppdrag. Postadr.: Mvsko. Tel. 21. 

Areal: Total 9,5 har, darav 2,5 aker, 7 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: L&tt lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 3 
kor 1—2 svin. ett 25-tal hons. Garden till slakten 1884, 
da byggn. inkSptes av Anders Ljunggren, broder till 
nuv ags hustrus farfader. Ar 1902 inkoptes Jordan. 
Ledslund 1, 2 o. 3 kbptes 1919. Muskotomten 5 inkoptes 

Ag.: Erik Herman Eriksson f. 4/10 1892. Son till 
Axel Ericsson o. h. h. Hilma f. Johansson. Gift 19/9 14 
med Inez Linnea f. Ljunggren. Barn: Valter, John, 
Henry, Gudrun, Torborg, Lars-Gunnar. 

Ag.: Innehar en del komm. uppdrag. 
Ludvigsberg 

Postadr.: Musko. Tel. 61. 

Areal: Total 1.638 har, darav 250 aker, 1.263 skog. 
Tax.-v. 335.000. 

Jordart: Lattlera. Skogsbest.: Barrskog. Huvud- 
byggn. av tegel uppf. 1872. Kkur^mibyogn. uppf. omkr. 
ITTii' 2il liastar, J 00 niitkreatur, If. svin. Garden har 
varit i Lcvh™ka slSktens ago fran 1776 1-511 1925. Den 
saldes o. styckades till arrendegardar 1916. I gardens 
huvudbyggn. ar pensionat irnymt. 

Ag.: Statens Jordnamnd. Langgarn 

Postadr.: Musko. 

Areal! 10 har aker, 67,5 skog. Tax.-v. 22.300. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 2 has- 
tar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, IS hons. Garden arrend. 
sedan 1912 av nuv. brukaren. 

Ag.: Fru Jansson o. Gustaf Olsson, Ostnora. 

Arr.: Georg Jansson f. 19/4 01. Son till Gustaf Jans- 
son o. h. h. Hulda f. L-jungberg. Mickrum 

Postadr.: Musko. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. under obekant tid. 
Ekonomibyggn. uppf. for c:a 50 ar sedan. 2 hastar, 25 
ungdjur. Garden drives i sambruk med Arbottna. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg, Arbottna. 

Rattare (sedan 1934): Arvid Adolfsson f. 3/9 1886. 

Herr Adolfsson har tidigare varit anstalld a Arbottna 
gard i 16 ar. 
Postadr.: Musko. 

Areal: Total 21 har, darav 4,5 aker, 16,5 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 1 hast, 3 kor, 
1 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten 1936. 

Ag.: Albert Persson f. 28/4 1891. Son till P. Persson 
o. h. h. Louise. Gift med Edit. Earn: Marta, Ake, Ei- 
Malby 

Postadr. : MuskS. Tel. 2S. Areal: 10 har aker. 

Jordart: Sandjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf, i 
slutet av 1800-talet, 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
15 hons. Garden till slakten i arrende i slutet av 1800- 
talet. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg, Arbottna. 

Arr.: Arvid Pettersson f. 10/2 1895. Son till J. Pet- 
tersson o. h. h. Anna Brita f . Persson. Gift med Maijo- 
me f. Kattri. Barn: Anna Lisa, Lennart. 

Arr.: Namndeman o. led. av komm.-namnd. 
Malby, Lug net 

Postadr.; Muskd. Tel. 18. 

Area!; Total 53,5 har. darav 3 aker, 50,5 skog. Tax.-v. 
12.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1906. Ekonomibyggn. uppf, 1908. 1 
hast, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 hons. Garden till 
slakten i borjan av 1800-talet. 

Ag.: Karl Gunnar Brngren f. 13/5 1898. Son till M. 
W. Erngren o. h. h. Maria f. Nordstrom. Gift med 
Anna D. f. Johansson. Bam: Lara, Gunborg, Karl 
Erik. >*- 
Nersangen 2 

Postadr.: Musko. Tel. 9.6. 

Areal: Total 13 har, darav 2 aker, 41 skog o. hag- 
mark, impediment sartit sjo. Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Latt o. sandbl. jord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1925, Ekonomibyggn, uppf. 
samtid. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, ett 
10-tal hons. Garden till slakten 1925. Till densamma 
nor c:a 1.000 meter strandratt. Nuv. ag. har uppodJat 
hela akerarealen. 

Ag.: Karl Axel Rundberg f. 2/9 1890. Son till Axel 
M. E. Rundberg o. h. h. Anna Charlotta f. Gustafsson. 
Gift 14 med Teresia f. Hansson. Barn: Sven, Nils. Rummet, Naselviken 

Postadr.: Musko. Tel. IS. 

Areal: Total 18 har, darav 10 aker, 8 skogs- o. hag- 
12.000. 

Skogsbest. 


mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Latt lerjord samt sandjord. 
Barr- o. lovskog. Manbyggn, uppf. 1928. 
byggn. uppf. 1926. 1 par oxar, 6 kor, 2 ungd 
ett 30-tal ho"na. Garden till alakten 1925. C 
aker arrend. 

Ag : Otto Vallentin Hagman f . 28/10 1897. Son till 
Carl Magnus Hagman o. h. h. Eva f. Lundnolm. Gift 
20 med Gurli Sofia f. Lundberg, Barn: Karin, Valborg, 
Eva, Olof. 
Skarpa och Bredangen 

Postadr.: Musko. Tel. 89. 

Areal: Total 123 har, darav 33 S-ker, 15 betesmark, 
75 skog. Tax.-v. 50.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. 1936. 
Ekonomibyggn. uppf. 1884, renov. 1936. 4 hastar, 3 
unghastar, 22 kor, 20 ungdjur, 5 svin, 20 hons. Reakt- 
fri S. R. B.-besattn. Garden arrend. sedan 1936 av nuv. 
brukaren. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: Brodema Sten o. Ake Olsson. Sbner till Anders 
Olsson o. h. h. Anna f. Hansson. 

Arr.: Har tidigare arrend. Ludvigsbergs gard, vilken 
1936 styckades av Statens Jordnamnd. 
So derangen 

Posladr.: Mitsko. Tel. S8. 

Areal: 15 har aker. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Man- o. ekonomifcyggn. 
uppf. 1936. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 hons. 
Garden arrend. sedan 1936 av nuv. brukaren. 

Ag.: Statens Jordnamnd. 

Arr.: G. L. Sundbergs stbh., bestaende av ankefru 
Adina Sundberg f. Karlsson, o. barnen: Karl, Erik, 
Gunhild, Olof, Gerd. Tuppudden 

.■ Muska. Tel. 85. Areal: 2,5 har aker. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. 1907. 
Ekonomibyggn. uppf. under senare ar. 3 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin, 20 hons. Garden arrend. sedan 1921 av 
nuv, brukaren. 

Ag.: Godsag. Sixten Gerhard Malmborg, Arbittna. 

Arr.: David Hagman. Son till K. M. Hagman o. h. h. 
Eva. Gift med Tekla f. Andersson. Barn: Valdemar, 
Ingrid, Aina, Evert, Ingegerd. Postadr.: Musko, Tel. 34. 

Areal: 19 har aker. 

Jordart: Ler- 0. mulljord. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1936. 2 hastar, 6 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 30 hons. 
Garden arrend. sedan 1936 av nuv. brukaren. 

Ag. : Statens Jordnamnd. 

Arr.: N. G. Sandstrom f. 5/7 1892. Son till A. G. 
Sandstrbm o. h. h. Nora f. Andersson. Gift med Ingrid 
1 Karlsson. Barn: Ingemar, Ingegerd. ' 
Postadr.: Muako. Tel. 31 

Areal: Total 7,5 har, darav 1,5 aker, 6 skogs- o. hag- 
marlt. Tax.-v. 3.600. 

Jordart: Latt jord o. lerjord, Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 
1926. Garden foder 1 ko. Garden till slakten 1924. Till 
densanuna hor 600 meter strandratt. 

Ag.: Johannes Theodor Lonnmark f. 25/8 1870. Son 
till Sven L. Johansson o. h. h. Ingrid Persdotter. Gift 
20 med Erika f. Jonsson. 
Vitsgam Vastra 

Postadr.: Mitsko. Tel. 10 A. 

Areal: Total 92,5 har, darav 8,5 aker, 84 skog. Tax.-v. 
15.000. 

Jordart: Lerjord. Sltogsbest. : Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn, uppf, 1922. 2 has- 
tar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hdns. Garden till slak- 
ten 1924. 

Ag.: Knut Anderssons stbh., bestAende av ankefm 
Erika Andersson f. Nordberg o. barnen: Alvar, Karl, 
Karin, Knut, Ture. 

Brukare: Brbderna Knut o. Ture Andersson. Soner 
tUl ag. V its gam Ostra 

Postadr.: Musko. Tel. 10 B. 

Areal: Total 32 har, darav 6,5 aker, 25,5 skog. Tax.-v. 
14.100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1823, renov. 1908. Ladug. uppf. 1925, loge 1870. 
1 hast, 5 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 25 tons. Garden till 
slakten i borjan av 1700-talet. 

Ag.: Erik Jansson f. 28/3 13. Son till J. G. Jansson 
o. h. h. Kristina. Vitsgarn Ostra 

Postadr.: Musko. 

Areal: Total 24,5 har, darav 5 aker, 19,5 skog. Tax.-v. 
9.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o, lovskog. Man- 
byggn. uppf. under obekant tid. Ekonomibyggn. uppf. 
1935. 1 hast, 3 kor, 1 svin, 20 hons. Garden arrend. 
sedan 1935 av nuv. brukaren. 

Ag.: Professor Martin Fehrs stbh. 

Arr.: Erik Johansson f. 12/8 08. Son till Karl Jo- 
hansson o. h. h. Hilma f. Berggren. Gift med Magda 
f. Ljungberg. Barn: Bengt, Gordis, Gunnar. NA.GRA HUVTTDDRAG I OSTRA SODERMANLANDS GEOLOGI y. T ■x V= - *T\* „ a ft : v Ti <? 

S L- 


?yf v* 
Forka.stning-i 
Sprickdal 
Urkalisten 
JSrngmva 

f I I 


jlinje Fig. 2. N&gra vihtxga IdrkastnmfislinjeT och spn.ckda.lt 

utfyller sprickor i urbergsytan. Vidare ha 
sedimentara bergarter befunnits anstaende 
a de sankta partierna av den gamla urbergs- 
ytan, som nu tackas av Malaren och andra 
sjoar. Salunda utgores berggrunden pa hptt- 
nen av och runt Sddra Bjdrkofjarden av en 
sandsten, som kan studeras pa de sma oarna 
Pingst och Midsommar. Tack vare sitt ned- 
sankta lage ha dessa och andra dylika sedi- 
mentara bergarter blivit bevarade till vara 
dagar, medan de a hogre belagna berg- 
grundsblock helt och hallet borteroderats. 

Troligen utgjorde ostra Sodermanland un- 
der jordens forntid och eventuellt redan un- 
der slutskedena av urtiden del utav en havs- 
botten over vilken ett vidstraekt hav svalla- 
de. I detta hav avsattes materialet till sa- 
dana sedimentara bergarter som sandstenar, 
kalkstenar etc. Efter en pafoljande hojning 
av jordskorpan over havsytan kom dessa se- 
diment att utsattas for alia de krafter, som 
verka nedbrytande pa berggrunden. Nar 
dessa sedimentbergarter voro avlagsnade, 
kom turen till urberget sjalvt. Genom den 
ovannamnda sprickbildningen i urbergsytan 
jamte atfoljande forkastningar erhollo des- 
sa krafter storre angreppsmbjligheter. Re- 
sultatet av detta arbete, sadant det nu fore- * samt forekamstir av arkalkslen i ostra Sodermanland. 

ligger i berggrundens ytformer, har natts 
darigenom att sprickdal arna, sarskilt de 
aldre, breddats och utjamnats samt att berg- 
blocken mellan dalarna skulpterats ut. Som 
exempel pa en mera "mogen" dalbildning 
ma namnas den markerade dal, som gar for- 
bi Gnesta och i vilken bl. a- sjoarna Klam- 
mingen, Frosjdn och Sillen aro belagna. Den- 
na dal ar ocksa en av de aldsta och anlades 
redan under urtiden vilket framgar darav att 
gnejsens styrkningsriktning ar helt olika pa. 
omse sidor av dalen. Kring sadana sjoar 
eller vikar av ostersjon, vilka ansluta sig till 
dylika mera utjamnade dalar traffas omra- 
dets storre, sammanhangande kvartara av- 
lagringar i form av de numera till storre de- 
len uppodlade lerslattema. 

Utvecklingsforloppet inom vart omrade 
dominerades under kvartartiden helt av ned- 
isningarna och det arbete, som landisen dar- 
under utrattade dels genom att fora bort allt 
ldsvittrat material samt att avhyvla och till- 
slipa berghallarna, dels pa grund av den av- 
sattning utav losa jordarter av skilda slag 
som fdrsiggick i samband med landisens slut- 
liga avsmaltning over omradet. 

Under den kvartara nedisningens maxi- 
mum tacktes hela norra Europa av en mak- 
postadr.: Muskd- 

Areal: 3 har aker. _ n 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. for c:a 56 ar 
sedan. Ekonomibyggn. uppf. for 35 ar sedan. 1 oxe, 
3 kor 1 ungdjur, 2 svin, IS hons. Garden har vant i 
nuv arr-s slakt under c:a 55 ar. 

Ag ■ Godsag. Sixten Gevh;i!d M«!irib.>rg. Arbottna. 

Arr.: Alvar Johansson f. 20/9 1898- Son till G. Jo- 
hansson o. h. h. Amanda f. Larsson. Alvsnabben 

Postadr.: Mustco. Tel 20. 
Areal: 0,5 har 6ker. 

Manbyggn. uppf. 1808, tillb. 1930. Ekonomibyggn. 
uppf. 1906. 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 15 hons. Garden 
arrend sedan 1906 av nuv bn:karen. Alvsnabben, vil- 
ket ar en S. har tidigare var*. orlogshamn, telegraf- o. 
'.i;:is'.ation, Ar 1930 restes A"., mabbensmonumentet till 
minne av Gustaf n Adolf. F.tt flertal fornlamningar 
flnnaa sedan flottstationens Ud under 1600-talet, bl. a. 
skar.s for kanoner o. krutkallare. Sedan vikingatiden 
finnes bl. a. en gravplats. V.d garden finnes en spar- 
bossa uppsatt under lGOO-talet, avsedd for insamling 
till Muskti kommun. 

Ag.: Gi'dsag. Sixtirn Gerhard Malmborg, Arbottna. 

Arr.: Harald Akurstrbm f. 2/7 1898. Son till J. A. 
JUtenrtrbm o. h, h. Maria f. Peltersson. Morko MORKO socken i Holebo harad omfattar stbrsita 
delrn av den stora 6n med aamma nainn, sorn utfyller 
viken mellan Sodertorn och fairtlandet, en mindre 
stracka av Sodcrtorns fastland med Hormngsnas gird 
ni.rr daron-. samt mindre Oar scidcrut anda till Asko- 
fjkrden, sasom FlffLig. On Oaxen oster om huvudon i 
Himmerfjarden awiker fran omgivningen genom att 
berggrunden utgSres av kalkstm, vilket aven i uilndre 
utstrackning forekommer a Morkon Den ogentUg* 
odladc bygdcn ar huvudbns norra del. Har ligger nar- 
mar* 0ns centrum snckenkyrkan och langst i norr pa 
en hog klippa den enkla men genom sin storlek och 

sitt lage imponerande slottsbyggnaden A Homingsholm, vilket gods ager storsta delen av socknens jord. 

Hemman agas cmellcrtid Sven av Miitko allmanning och staten. 

Forominnen: Jarnftldcrsgravar ligga talrikt i trakten kring kyrkar.. Markhgast av dossa ar skepps- 

sattningen Jattegraven av ett 60-tal stenar vid Rninna. Vid HOmingsholm har man hittat tre guldarmrlngar 

och en HtSverskatt. 4 runrlstair.gar &ro antecknade. 

Areal: 56,52 kvkm. Rnligt 1938 are fastighetstaxerlng ar agovidden: 1.639,7 har aker, 7,5 tomt och trad- 

gard, 46.9 kultlverad betesang. 268,6 annan betesang. 2,364,9 skogsmark. 1.190,8 bvr. mark. Jordbruksv.: 

1.543.300 kr. I jordbruksv. ingaende varde a skogsmark: 77.900 kr. Skogsv. 281.000 kr. Invftnarantal: 1.112 

(1939). 

■'Myrkwa" namnes pa 1200-talet, "Myrka" 1381. Soeknen blldar eget pastoraL 

Kyrkan ar ursprungligen uppftird i slutat av 1200-talet. Den utiikades pa 1500-talet och 1785 — 90, da den 

erhdll regelbunden korsform. Gravkoren iro avsedda fbr sl&kterna Honde och Baner. I kyrkan finnes ett 

praktfullt monument fiver rik.srfldet Mauritz Kture. dbd 1592. Kyrkoherde: Paban, Gunnar Verner. 
H -.--x' - 


™t.E |# R 
Postadr.: Morko. Tel. 8. 

Areal: Total 40,5 har, darav 35,5 aker, 5 betesmark. 
Tax.-v. 31.200. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1922. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1922 — 23. 5 hastar, 16 kor, 7 ungdjur, 1 
tjur, 3 svln, 100 hons. Nuv. arr. tilltradde 1924. 

Arr.: Forvaltare Carl Julius Landstrom f. 1888. Son 
till Otto J. Landstrom o. h. h. Malvina f. Berglind. Gift 
14 med Alma f. Olsson. Barn: Carl-Axel, Anna-Greta, 
Lars- Erik, Eva. 

Arr.: Ordf. i fattigv.-styr., barnav.-namnd. o. kristids- 
namnd., led. av komm.-namnd. Kassor o. kamrer i 
jordbrukskassan, ordf. i R. L. P:s lokalavd., revisor i 
elektr. distributionsforen. samt ombud for slakteriforen. 
o. dess sekr. i 11 :e distriktet, ordf. i kontrollforen. BjorkarS 

Postadr.: Morko. Tel. I,. 

Areal: Total 101 har. darav 91 aker, 10 hag- o. be- 
tesmark. Tax.-v. 76.600. 

Jordart: Lerjord, ler-, sand- o. svartmylla pa lerbot- 
ten. Manbyggn. uppf. 1878. Ekonomibyggn. uppf. 
1877. 6 hastar, 4 unghastar, 40 kor, 20 ungdjur, 1 tjur, 
2 svin, hons till husbehov. Traktordrift. Garden till 
slakten 1897 genom arrende av nuv. arrrs fader. Nuv. 
arr. tilltradde 1918. 

Arr.: Abel Helgstrand f. 1886. Son till August Helg- 
strand o. h. h. Karolina f. Astrom. Gift 34 med Eivor 
f. Risberg. Barn: Lars Olof, Hans Erik. 

Arr.: Ordf. i brand s to dskom mitten, led. av skolstyr. 
o. pens.-namnd. P. d. led. av skol- o. kyrkorad. Ge- 
nomgatt laroverket i SSdertalje o. Tarna folkhogskola. 
Innehar sedan 1939 garden Daderc i Ytterjarna s:n, 
vilken gatt i slakten sedan 1700-talet i ratt nedstigande 
led. Bosholmen 

Postadr.: Morko. Tel. 10. 

Areal; 6 har Aker. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Lerjord o, svartmylla ok lerbotten. Man- 
byggn. uppf. 1905. Ekonomibyggn. uppf. 1887—1910. 
1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten pa 1600-taIet. 

Arr : Carl Gustaf Pettersson f. 1S69. Son till Per 
Olof Olsson o. h. h. Anna. Gift 1898 med Maria f. 
Karlsson. Barn: Edit, Ebbe. 

Arr.: Agnade sig tidigare vid sidan av jordbruket at 
strommingsfiske. 

Botten 

Postadr.: Morko. 

Areal: Total 129 har, darav 44 aker, 85 skogs- o. hag. 
mark. Tax.-v. 35.500. 

Jordart: Ler- o. dyjord pfi. lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1915. Ekonomibyggn 
uppf. 1936. 5 hastar, 2 unghastar, 20 kor, 12 ungdjur, 
1 tjur, 3 modersuggor, 6 svin, 60 hons. Nuv. arr. till- 
tradde 1916. 

An-.: John Ericsson f. 1893. Son till Ludvig Erics- 
son o. h. U. Regina f. Andersson. Gift 16 med Erika 
f. Eriksson, Barn: Gustaf, Tore. 

Arr.: Kyrkovard. Led. av komm.-namnd., skolrad. 
o. fattigv.-styr. Ordf. i pens.-namnd. Medl. av B. P. 
Styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. 
Egelsvik 

Postadr.: Mbrkd. Tel. 1. 

Areal: Total 41 har, darav 21 aker. 20 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 23-000. 

Jordart: Lerjord o. svartmyUa pa lerbotten. Skogs- 
best ■ Barr- o, lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1880-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. 1927. 3 hastai-, 15 kor 5 ung- 

mi ■■■. I- ■ ' ■ '■' " ■ ■'■ »lakten 1921 

genom kop aw iwv. ag. Garden &C utarrend. sedan 1936. 

Ag ■ J O Carlsson f. 1875. Son till Carl A. Anders- 
son o h h. Charlotta f. Gustafsson. Gift 1896 med 
Matilda f. Eriksson. Barn: Helge, Oskar, Hilma. 

Ag : Namndeman. Led. av komm.-fullm., komm.- 
namnd. o. fattigv.-styr. F. d. led. av pens.-namnd. o. 
valnamnd. samt godeman vid lantmateriforrattningar. Ekeby 

■ Postadr.: Morko. Tel. 33. 

Areal: Total 28 har aker. Tax.-v. 23.000. 

Jordart' Lerjord o. avartmylla pa lerbotten, delv. dy- 
jord. Manbyggn, uppf. 1901. Ekonomibyggn. uppf. 
1881—1929. 4 hastar, 2 unghastar, 14 kor, 5 ungdjur. 
1 tjur, 3 svin, hons till husbehov. Nuv. arr. tilltradde 
1911. 

Arr ■ E L. Karlsson f. 1879. Son till A. Andersson 
o. h. h. Charlotta f. Gustafsson. Gift 01 med Mara f. 
Gustafsson. Barn: Gosta, Gullborg, Alfons. 

Arr.: Suppl. i komm.-namnd., fattigv.-styr. o. val- 
namnd. Eko 

Postadr.: Morko. Tel. IS Bobacken. 

Areal: Total 23,5 har, darav 11 aker, 12,5 betesmark. 
Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Lerjord pa lerbotten. Manbyggn. uppf- 19 Z5 - 
Ekonomibyggn. uppf. 1923. 2 hastar, 6 kor, T ; 2 ungdjur, 
i, hens~till husbehov. Garden arrend. sedan 1936 
av nuv. brukaren. 

Arr.: David Oman f. 07. Son till J. V. Oman o. h. h. 
Anna f. Andersson. Gift 34 med Olga f. Anderason. 
Barn: Gustaf, Vera, Vivan. 

Arr.: Medl. av fiskerifdren. o. R. L. F. Eneboda 

Postadr.: Morko. Tel. J,0. 

Areal: Total 20 har, darav 10 aker, 10 skogs- • 
hag- 
mark. Tax,-v ... 

Jordart: Lerjord o. svartmyUa pa lerbotten, Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet, renov. 
1933. Ekonomibyggn. uppf. 1928. 2 hastar, 1 unghast, 
6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Nuv. arr. 
tilltradde 1927. 

Ag.: M6rko fQrsamling. 

Arr.: Ivar Gustafsson f. 1895. Son till Johan A. Gus- 
tafsson o. h. h. Johanna f. Andersson. Gift 20 med 
Ester f. Karlsson. Barn: Elof, Dagny. 

Arr.: Medl. av B. F. V. ordf. i R. L. F. Medl. av 
Stockholmsortens slaktdjursforen. o. mjolkcentralen. '- 
HI 


H 


Pliij i l 


■ PostadT.; Morko. Tel. 1 Bobacken. 

Areal: Total 15 har aker. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Lera, delv. latt lera. Manbyggn, uppf. 1700, 
renov. 1934. Ekonomibyggn. uppf. 1S14. 3 hastar, 1 
unghiist, 8 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hons till hus- 
behov. Garden till slakten 1901 genom arrende av nuv. 
arr:s fader. Nuv. an-, tilltradde 1927. 

An-.: Bemhard Carl A. Pettersson f. 10/4 1891. Son 
till August Pettersson o. h. h. Ida f. Sattermark. Gift 
27 med Tora f. Karlsson. Barn: Lennart. 

Arr.: Medl. av B. F. o. R. L. F. Gullberga 

Postadr.: Morkij. Tel. 3 Bobacken. 

Areal: Total 23 har, darav 20 aker, 3 hagmark. Tax.-v. 
13.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla p& lerbotten. Man- 
byggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. pa 1890-talet. 
3 hastar, 8 kor, 4 ungdjur, 4 svin, hons till husbehov. 
Arealen dranerad. Nuv. arr. tilltradde 1931. 

Arr.: Edvin Eriksson f, 31/7 1893. Son till Edvard 
Eriksson o. h. h. Lovisa Andersdotter. Gift 28 med 
Viola f. Hagberg. Barn: Ragnar, Gunbritt, Ingbritt. 

Arr.: Styr.-led. i R. L. F:s s:n-avd., suppl. i skolstyr. 
s:n-ombud vid vagstammor. Medl. av B. F. Gasta 

Postadr.: Morko. Tel. 21,. 

Areal: Total 28 har aker. Tax.-v. 23.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Man- 
byggn. uppf. pa 1800-talet, renov, 1907. Ekonomibyggn. 
uppf. 1800—1903. 4 hastar, 2 unghastar, 14 kor, 6 ung- 
djur, 4 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1840 genom arrende. 

Arr.: John Nilsson f. 1894. Son till J. E. Nilsson 
o. h. h. Matilda f. Larsson, Gift 21 med Hilma f. Karls- 
son. Barn: Gudrun. 

Arr.: Led. av komm.-fullm., kyrkorad., skolstyl, 
fattigv.-styr. o. barnav.-namnd. Barnav.-man i Morko. 
Huvudman i Trosa Stads o. Holebo Harads Sparbank. 
Ordf. o. brandchef i Morko frivilliga brandkar. Medl. 
av B. F. o. R. L. F. 
Hammarby 

Postadr.: Morko. Tel. hh- 

Areal: Total 11,5 har aker. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla. Manbyggn. uppf. 1825. 
Ekonomibyggn. uppf. 1800 o. 1913. 2 hastar, 6 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, 2 far, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1921 genom arrende av nuv. arris fader. Nuv. 
arr. tilltradde 1926. 

Arr.: Carl Anton Andersson f. 1889. Son till A. P. 
Andersson o. h. h. Lovisa Jansdotter. 

Arr.: Led. av kyrkorad. Medl. av B. F. o. R. L. F. 

I gardens skotsel deltager arr:s syster Anna An- 
dersson. 
Haga 

Postadr.: Morko. Tel- 88. 

Areal: Total 34 har aker. Tax.-v. 27.400. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Manbyggn. uppf. 1923. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1884 o. 1922. 6 hastar, 3 unghastar. 
17 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, lions till husbehov. 
Nuv. arr. tilltradde 1925. 

Arr ■ Hugo Abrahamsson f. 1890. Son till Gustaf 
Abrahamsson o. h. h. Matilda Svensdotter. Gift 27 
med Marts f. Lundblad. 

Arr.: V. ordf. i komm.-namnd., led. av komm.-fullm. o. 
ordf. i valnamnd. V. brandchef. Medl. av R. L. F., 
bedriver akerirorelse. Horningsholm med i 

Postadr,: Jama. Tel. iderlydande 

Pilkrog. 

aker. 2.434 skog. "Areal: Total 3.936 har, darav 
Tax.-v. 1.6C7.100. 

Jordart: l*rjorei o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
;cvsk«K lijjibp^af.r. e "r.-ivudgarden: X haslai. 4:> kc.:-. 
30 ungdjur. 140 hons. Driften sker med traktor. 

Slottet ar byggt pa niinema efter dun praktfulla 
ll>00-talsborg, worn lag har fore den ryska harjningen 
J719. Ritningarna aro utforda av HArlpmar., aom san- 
nolikt i storsla mojliga utstraekrJng begajfnat sig av 
de garnia murarrut. En genomgnponde restaurs ring 
foretogs 1920 under ledning av professor Tengbnm. 
Byggnaden molwvarar den gamla byggnaciens dstra 
langa. Raster av det gamla husct synas annu saval 
vastpr som oster om densamma. Slottet har en del 
intressanta rumsinteribrer i 1700- och 1800-talssUl. net 
star vintertiden vanhgen obebott. 
Kring slottet utbreder sig naturparken "Djur garden" med hundraariga ekar. 

Godsets ekonomibyggnader Sro dels av liknande alder ined hnvudbyggnaden och dels uppfiSrda Ar 1880. 
I narheten av det nuvarande Horningsholm lag under 12u0-talet satesgArdun Symondoo. Denna skall hava 
tillhort hertigarna Erik och Valdemar och 1310 blivH aald till Tyska order.. Fran 1300 foreligger ett annu 
bevarat kbpebrev. dar riddaren Erik Karlsson Ornfu: saljt-r det till sin hrodtr Bengt GArder. har darefter 
mbjligen tillhort atterna Ulf och Natt och Dag. Ar 1480 slides bade "SimoiiKJi" och Horningsholm till Nils 
Bosson Sture. Den sistnamnda garden upptrader under detta namn fbr fbrsta gingen vid delta tillfalle men 
kan vara identisk med ett "Hyrn". som nannies 1268 nclt 1288. S v .ures!a^ten heholl goiisut i over 100 fir. under 
vilken tid det gam la .slottet lippfordes och egendomcn utvidgades till att oinfatta stiirre delen av MbrkOn 
jamte "Naslandet" (Horningsnas ) i nordost, Innehavarna voro: riksforostandarer. Svanti* N.lsson, dbd 1512, 
Sten Sture den yngre, avriittad i Stockholms blodbad Ar 1520 och gift med den berbmria Kristlna (Jyllen- 
stierna, Svante Stensson Sture, dod 1567 och gift med Guatav Vasaa svagurska Marta Leljonhufvud. Mauritz 
Sture, dod 1592, och Svante Sture, dbd 1616 som den simp av sin att. 

Under den darpa foljande tiden, da egendomen var fbremal for langvariga arvstvister. bar den inr.ehafts 
bl. a. av atten Baner. Den store faltherren Johan Baner fdddes har ar 1596. Den slste Barter a garden var 
friherre Gustaf Karl Baner, dod 1697, vars anka bver'.at egendomen till tnagen frlherre l-ennart Ribbing. 

Fran dennes anka gick godset genom kop 1746 tt.l nuvarande agarans slakt. representerad av landshbv- 
dingen greve Nils Bonde, som 1750 gjorde det till fideikorr-.miss inom sin att. Det var han som fhranstaltade om 
det nya slottets uppfoiande. Hans eftertradare vmt ^c-iPr. kammarherre greve Nils Rondc. cine barnlos 1816 
och foljd av brorsonen hovmarskalk greve Nils Bonde. som dog 1838 och eflertraddes av sonen hovmarskalk 
greve Gustaf Bonde. Vid den process som uppstod vid den slstnamndes dod i;ran brbstarvingar 1855 Ulldfim- 
ie Kungl. Maj:t HSrningsholm atten Bonde af Bjombs aldre gren, varfSr det tillfoll oversiekammarjunkaren 
greve Gustaf Fredrik Trolle-Bonde, vars son nu sedan 1809 raknar det som en av de fornantsta av slna 
manga fideikommissegendomar. 

Ag.: Greve Carl Gustaf Bonde f. 28/-I 1872. Son till greve Gustaf Fredrik Bonde af BjornS o. h. h. Ida Hora- 
tia Charlotta f. Marryat frin England. Gift l:a gangenl896 med Blanche f. Dickson o. 2:a gangen 20 med Ebba 
Wallenberg f. 21/11 1896. Barn i l:a giftet: kapten Carl Carlsson Bonde f. 1897 (gift med Martha f. Mbr- 
ner), kapten Thord Carlsson Bonde f. 1900 (gift med Anna Greta f. Sjbberg), loj'tnant Nils Carlsson Bonde 
f. 05 (gift med Stina f. Danielsson), Thure Carlsson Bonde f. 08. Barn i 2:a giftet: Jan Carlsson Bonde f. 21, 
Peder Carlsson Bonde f. 23. — Kamrer: Erik Ahlbom. — Bokhallare: Albin Bystam. — Befallningsman: 
Sven Andersson. 
"^fiSMiSs Horningsnas 

Postadr.: Eldtomta. Tel. ZS. 

Area): 99 har aker. 

Jordart: Sand-, mull- o. lerjord. Man- o, ekonomi- 
byggn uppf 1878. 6 hastar. 30 kor. 20 ungdjur, 100 
hons. Traktordrift. Garden till slakten 1918. 

Ag. : Grcvp Otrl lJii.mli:. Huri.ir.gsholm. 

Arr.: Broderna Klia o. Edvin rettersson, Soner till 
Ture Pettersson o. h. h, Edla f. Johansson. 
Klubben 

Postadr.: Morko. Tel. 5 Bobacken. 

Areal: Total 27 har, darav 15 aker, 12 hagmark. 
Tax.-v. 10.400. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerhotten. Man- 
byggn. uppf. 1890, renov, 1912. Ekonomibyggn. uppf. 
1890. 2 hastar, 1 unghast, 7 kor, 4 ungdjur, 2 moder- 
suggor, 6 svin, 40 hons. Nuv. arr. tilltradde 1926. 

Arr.: Sven Gustaf E. Karlsson f. 01. Son till Carl 
Gustaf Andersson o. h. h. Matilda f, Andersson. Gift 
20 med Helga f. Karlsson. Barn: Lars Gustaf, Sven 
Erik, Ulla. 

Arr.: Medl. av B. F., R. L. F„ centralforen. o. mjdlk- 
centralen. 
Kumla 

Postadr.: Morko. Tel. $9. 

Areal: Total 14,5 har aKer. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla. Manbyggn. uppf. 
1700. Ekonomibyggn. uppf. 1015. 3 hastar, 8 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1913 genom arrende : 
tilltradde 1933. 

Arr.: Carl Erik Carlsson f. 
G. Carlsson o. h. h. Anna f. Ersson. ; fader. Nuv. 1894. Son till Anders Langudden 

Postadr.: Eldtomta. Tel. Ii0. 

Areal: 15 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomi- 
bvggn uppf. tinder obekant tid. 3 hastar, 10 kor, 2 
ungdjur, 3 svin, 40 hens. Garden till slakten 1920 ge- 
nom nuv. arr. Den brukas av Ingvar Andersson. 

Ag.: Greve Carl Sonde, Horningsholm. 

Arr.: Carl A. Anderssons stbh., best&ende av anke- 
fru Jenny Andersson o. bamen Ingvar o. Britta. 
Lot en 

Postadr.: Morkii. Tel. 3$ A. 
Areal: Total 65 har aker. T; 
Jordart: Lerjord, Manbyggn. uppf. .000. i borjan av 1800- 
talet Ekonomibyggn. uppf. 1884, 1925 o. 1930. 6 has- 
tar, 4 unghastar, 20 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 2 moder- 
suggor, 2 svin, hons till husbehov. Nuv. arr. tilltradde 
1929. 

Arr.: Edvin Gustafsson f. 1886. Son till A. V. Gus- 
tafsson o. h. h. Sofia f. Kaiisson. Gift 31 med Rut f. 
Linde. Barn: Ingrid, Lars Edvin Bengt. 

Arr.: Genomg&tt Asa folldiogskola. Liivhagen 

Postadr.: Morkii. Tel. ! t Bobacken. 

Areal: Total 20 har, darav 15 aker, 5 betesmark. 
Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Man- 
byggn. uppf. i bBrjan av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1860—1910. 2 hastar, 1 unghast, 8 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbehov. Garden tiO slakten 
i borjan av 1800-talet. 1894 overtogs den av Carl Fa- 
gerstrom. Nuv. arr. tilltradde 1926. 

Arr.: Bror Sven H. Paulsson f. 27/6 1900, Son till 
Carl Anton Paulsson o. h. h. Augusta f. Lindqvist. 
Gift 24 med Olivia f. Fagerstri5m. Barn: Sven Erik. 

Arr.: Medl. av fiskeri- o. slakteriforen. samt mjolk- 
centralen. Postadr.: Morkii. Tel. 55. 

Areal: Total 11 har, darav 9 aker, 2 kultiv. betesmark. 
Tax.-v. 7.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt mosa- 
mylla. Manbyggn. uppf. pa 1890-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1890 — 1934. 2 hastar, 5 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 
hons till husbehov. Garden till slakten pa 1870-talet 
genom nuv. arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 1931. 

Arr.: Gustaf Ivar Eriksson f. 05. Son till Gustaf 
Eriksson o. h. h. Ida f. Gustafsson. Gift 31 med Helga 
f. Larsson. Barn: Maj Linnea. 

Arr.: Medl. av R. L. F. o. B. F. Postadr.: Mbrkd. Tel. 37. 

Areal: Total 86 har, darav 66 aker, 20 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 50.000. 

Jordart: Lera, svartmylla pa lerbotten o. dyjord. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1880. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1883. 5 hastar, 4 unghastar, 25 kor, 8 
m-'L'diui-, 1 tjur, hb'ns till husbehov. Nuv. arr. tilltriv.kle 
1911. 

Arr.: Anders Gustav Andersson f. 1868. Son till 
Anders Gustaf Eriksson o. h. h. Kristina f. Andersson. 
Gift 1894 med Hulda. Barn: Helfrid, Linnea, Viola, 
Alvar, Albin, Lydia, Valfrid, Veine, Sven. 

Arr.: F. d. led. av fattigv.-styr. Medl. av B. F. o. 
R. L. F. ' 
Nygard 

Postadr.: Morko. Tel. 1ft. 

Areal: 32 har aker. Tax.-v. 26.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Man- 
byggn. uppf. 1820, renov. pa 1890-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1894. 4 hastar, 2 unghastar. 20 kor, 8 ungdjur, 2 
modersuggor, 3 svin, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1818 genom arrende. Arrendet har gatt fran 
far till son. 

Arr.: Gosta Davidsson f. 04, Son till E. D. Carlsson 
o. h. h. Klara f. Gustafsson. Gift 26 med Greta f. Jans- 
son. Barn: Karl Emil. Maud. Lilian. Postadr.: Morko. Tel. 5. 

Areal: Total 96 har aker. Tax.-v. 80.700. 

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1881. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1870—1926. 8 hastar, 3 unghastar, 40 
kor, 24 ungdjur, 1 tjur, hons till husbehov. Traktordrift. 
Nuv. arr. overtog den 1920 pa arrende. 

Ag.: Greve Carl Bonde a Homingsholm. 

Arr.: Arvid Larsson f. 1877. Son till Gustaf Larsson 
o. h. h. Anna f. Pettersson. 

Arr.: Namndeman. Godeman vid lantmateriforratt- 


Led. komm.-, tax.- o. barnav.-namnd., L.-fullm. o. fattigv.-styr. San da gard 

Postadr.: Morko. Tel. 20. 

Areal: Total 134 har, darav 124 aker, 10 kultiv. be- 
tesmark. Tax.-v. 84.000. 

Jordart: Lerjord o. latt sandmylla. Manbyggn. uppf. 
1850. Ekonomibyggn. uppf. 1800—1915. 8 hastar. 4 
unghastar, 50 kor, 15 ungdjur, 2 tjurar, 3 svin, hons till 
husbehov. Traktordrift. Nuv. arr. tilltradde 1935. 

Arr : Algot Larsson t 1892. Eon till A. G. Larsson 
o. h. h. Anna f. Soderlund. Gift 19 med Augusta f. An- 
dersson. Barn: Ann-Marie. 

Arr.: Medl. ay B. F. o. R. L. F. Postadr.: Morko. Tel. 12. 

Areal: Total 78 har, darav 68 aker, 10 betesmark. 
Tax.-v. 44.000. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Manbyggn. uppf. i bor- 
jan av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1895—1936. 
i haslai- 2 unghastar. 40 kor, 15 ungdjur, 2 tjurar, 4 
svin, hons till husbehov. Traktordrift. Garden till 
slakten 1935 genom nuv, arr. 

Arr : Hilding Johansson f. 1882. Son till Bernhard 
Johansson o. h. h. Laura f. Svensson. Gift 22 med Elsa 
f. Karlsson. Barn: Nils, Inez. 

Arr.: Medl. av slakteriforen. o. mjolkcentralen. 
Postadr.: Morko. 

Areal: Total 24 har, darav 12 aker, 12 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.600. 

Jordart: Lerjord o. svari.mvlla pa nrrbutten. Man- 
byggn. uppf. 1864. Ekonomibyggn. uppf. pa 1700-talet. 
2 hastar, 6 kor, 3 ungdjur, 2 svin, hona till huabehov. 
Garden till slakten 1883 genom arrende av Johan Pet- 
ter Gustafsson, vilkers 1 t-JO 2 ofLKi-traddes av sin son, nuv. 
arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 1916. 

Arr.: Gustaf Erik Andersson f. 1889. Son till A. G. 
Janason o. h. h. Karolina f. Nordstrom. Gift 21 med 
Signe f. Nystrbm. Barn: Sigrid. 

AW.: Medl. av B. F. o. R. L. F. 
Stenhalla 

Postadr.; Morko. Tel 6 Bobacken. 

Areal: Total 15 har aker. Tax.-v. 14.700. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Manbyggn. uppf. 1898. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1900 — 30. 2 hastar, 1 unghast, 10 
kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hons till huabehov. Gar- 
den till slakten pa 1840-talet genom nuv. arr:s faifar, 
vilken 1886 eftertraddes av sonen. Denne bverlat 1923 
arrende t pa sin son, nuv. arr. 

Arr.: J. H. Carlsson f. 18S6. Son till Johan Erik 
Carlsson o, h. h. Josefina f. Andersson. Gift 23 med 
Linnea f. Johanaaon. Barn: Maj-Britt, Aima-Liaa, Ru- 
ne, Britt Mari. 

Arr.: Medl. av R. L. F., B, F. o. mjolkcentralen. 
Post a dr.: "orfcd. Areal: Total 31 har, darav 26 aker, 5 hagmark. 
Tax.-v. 19.400. 

Jordart: Lerjord o. avartmylla pa lerbotten. Man- 
byggn. uppf. pa 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. pfl. 
1800-talet 4 hastar, 12 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 
hons till husbehov. Garden till slakten 1875 genom 
arrende av Jonas Fetter Jonsson. 

Arr.: Nils A. Nilsson f. 1869. Son till Nila Nilsson o. 
h. h. Britta f. Nilsson. Gift 1893 med Klara f. Eriksson. 
Barn: Gustaf, Nils. 

Arr.: Medl. av B. F., R. L. F., mjiJlkcentralen o. 
j o rdb ruk skassan . Postadr.: Morko. Tel. 11. 

Areal: 73 har aker, 11 hag- o. betesmark. Tax.-v. 
53.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten aamt mo- 
mylla. Manbyggn. uppf. 1800. Ekonomibyggn. uppf. 
1912. 5 hastar, 1 unghast, 25 kor, 12 ungdjur, 2 tjurar, 
6 modersuggor, 1 orne, 5 godsvin, hons till husbehov. 
Traktordrift. Nuv. arr. tilltradde 1931. 

Ag.: Hjahnar Johansson f. 1896. Son till A. Johans- 
son o. h. h. Hanna f. Johansson. Gift 27 med Maria f. 
Andersson. Barn: Gunnar. 

Arr.: Medl. av R. L. F. o. B. F. samt slakteriforen. 
Uggeltorp 

Postadr.: Morko. Tel. -}S C. 

Areal: Total 31 har aker. Tax.-v. 24.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt sjo- 
lera. Manbyggn. uppf. 1902. Ekonomibyggn. uppf. 
1904 — 10. 5 hastar, 2 unghastar, 15 kor, 5 ungdjur, 2 
modersuggor, 2 svin, hons till husbehov. Garden till 
slakten i slutet av 1700-taIet. 1892 overtogs den av 
nuv. arr:s fader o. 1917 av nuv. arr. 

Arr.: Hugo Carlsson f. 1891. Son till Carl G. Carls- 
son o. h. h. Charlotta Larsdotter. Gift 18 med Hulda 
f. Johansson. Barn: Gudrun, H£.kan. 

Arr.: Medl. av R. L. F., B. F., mjolkcentralen, jord- 
brukskassan 0. centralforen. Postadr.: Morko. Tel. 1/8. 

Areal: Total 18 har, darav 8 aker, 10 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- 0. ekskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet, 
renov. 1912. Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1800- 
talet. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till hus- 
behov. Nuv. arr. tilltradde 1919. 

Ag.: MorkS s:n. 

Arr.: Johan Emil Scherp f. 1882. Son till Johan 
Scherp o. h. h. Helena Andersdotter Skott. Gift 11 med 
Edit f. Andersson. Barn: Sven, Gunnar, Olov, Mild- 
red. 

Arr.: Suppl. i komm.-fullm. o. ha.lsov.-na.mnd. Brand- 
rotemastare. Styr.-led. i B. F:s lokalavd. Medl. av R. 
L. F., jordbrukskassan, slakteri- o. mejeriforen. Ordf. i 
Mutkr. valkrets av B. F. Vickelby 

Postadr.: Mdrko. Tel. 25. 

Areal: 21 har aker. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Lera, darav nagot lattlera. Manbyggn. uppf. 
i borjan av 1800-talet, renov. 1901. Ekonomibyggn. 
uppf. 1908 — 37. 3 hastar, 1 imghast, 10 kor, 3 ungdjur, 
1 tjur, 2 svin, hSns till husbehov. Garden till slakten i 
borjan av 1800-talet genom arrende. 

Arr.: Sven Larsson f. 02. Son till Alfred Larsson o. 
h. h. Emma f. Jonsson. Gift 25 med Margit f . Karlsson. 
Barn: Marianne, Gunnel. 

Arr.r Medl. av B. F. o. R. L. F. Ytterberga 

Postadr.: Morko. Tel. 14. 

Areal: Total 37 har aker. Tax.-v. 24.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Man- 
byggn. uppf. 1850, renov. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 
1880, 1900 o. 1916. 5 hastar, 2 unghastar, 16 kor, 4 
ungdjur, 3 modersuggor, 6 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten 1875 genom arrende av Per Persson. 
Arrendet overtogs 1906 av Ture Pettersson o. 1918 av 

Arr.: Anders Fredrik Svensson f. 1870. Son till Sven 
Persson o. h. h. Charlotta f. Persson. Gift 1898 med 
Sehna f. Larsson. Barn: Sven, Britta, Anna, Greta, 
Karin, Bertil, Adela, Ingeborg. 

Arr.: Suppl. i tax.-namnd., led. av fattigv.-styr. o. 
nykterhetsn amnd . NAGRA HUVUDDHAG X OSTRA SODERMANLAKDS GEOLOG1 
Fig. 3. tig landis, som hade sitt centrum uppe 1 
Norrland. Darifran gled isen lit at alia hall. 
Landisen var sannolikt ett par tusen meter 
maktig inom sin centrala del, eftersom de is- 
massor, som rbrde sig darifran mot vaster, 
kunde ta sg over de hbga fjallen pa sin vag 
mot Atlanten. Genom sitt ofantliga tryck 
och sin standiga rbrelse kom landisen att bli- 
va den mest dominerande faktorn vid utmo- 
delleringen av landskapets kvartara ytfor- 
mer. Darvid kom enorma mangder av ma- 
terial att ryckas loss och hyvlas bort fran 
berggrunden av landisen. overallt inom vart 
omrade se vi prov pa Iandisens formaga att 
slipa av bergknallarna. En av landisen av- 
slipad hall antar ofta ett typiskt utseende 
med en mot isrorelsens riktning vand avrun- 
dad sida, den sa kallade stbtsidan, medan 
den motsatta sidan eller lasidan oftast ar 
skrovlig och fbrsedd med tvarbranta avsat- 
ser ur vilka stenblock plockats bort av isen. 
En typisk sadan rundhall synes a fig. nr 3. 
Inom ostra Sodermanland vanda rundhal- 
larna sin stotsida ungefar mot norr, vilket 
ger en mojlighet till orientering i en villsam 
terrang. 

Har hallen annu kvar sin finslipade yta, 
finner man pa denna system av finare eller 
grovre repor eller sa kallade rafflor, vilka 
ristats in med hjalp av stenar uti Iandisens 
undre yta. Raffloma ange riktningen av 
Iandisens rijrelse. Vill man sa noggrannt 
som mojligt bestamma denna, bor man sbka 
upp en mbjligast oforstbrd hallyta heist i na- 
got sa nar horisontellt lage. Sadana Mska 
hallytor finner man ofta i skarningar langs 
nya vagar etc. och man kan vanligen utan 
alltfor mycket arbete sbka reda pa en sadan 
yta genom att skaffa bort det tackande lag- 
ret av jord fran nagon lamplig hall. Bo- 
gjutes en sadan hall med vatten, framtrada 
aven de finaste rafflorna mycket tydligt. Rafflornas riktning avlases med hjalp av en 
kompass, och man bor for att erhalla ett sa- 
kert varde heist avlasa riktningen for flera 
rafflor. En i bstra Sodermanland vanlig raf- 
felriktning ligger 10 grader vaster ora norr- 
strecket. Denna riktning anges da vanligen 
med Norr 10 grader vast och skrives: N 
10°W. Ibland kan man pa en och sararaa 
hall patraffa tva eller tre olika raffelrikt- 
ningar. Pa. en slat hall NW om Hbgdal i 
dsterhaninge finns det t. ex. tre olika raffel- 
system med riktningarna N 20° W, N 30° W 
och N 13° W av vilka det fbrstnamnda ar 
det aldsta. Det galler ju ocksa i aadant fall 
att avgbra den inbbrdes aldern av de rbrel- 
seriktningar, som aro representera'de. Ett 
aldre system av rafflor kan vara helt eller 
delvis bortslipat sa nar som pa sadana delar 
av hallen, som legat i la for den fbljande is- 
riktningen. 

Landisens arbete har emellertid inte blott 
bestatt i att fbra bort material fran berg- 
grunden inom vart omrade. I och med land- 
isens slutgiltiga avsmaltning over detta av- 
lamnade isen pa skilda satt olika slag av losa 
jordarter. Av det uti ismassan befintliga 
materialet alltifran stora block till fint ler- 
slam kom en hel del att tamligen osorterat 
ramla ner fran den avsmaltande iskanten. 

Angstugan 

Postadr.: Morho. 

Areal: Total 8,5 har aker. Tax.-v. 6.500. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1800 — 1936. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 
SVtD hiins till husbehov. Garden till slakten 1905 ge- 
nom nuv. arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 1936. 

Arr.: Roland Larsson f. 09. Son till Johan Larsson o. 
h. h. Josefina f. Larsson. 

Arr.: Medl. av mjolkeentralen. Orsta 

Postadr.: Morko. Tel. 15. 

Areal: 40 har aker. Tax.-v. 29.200. 

Jordart: Lera. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet. ie- 
nov. 1907. Ekonomibyggn. uppf. samtid, med man- 
byggn., renov. 1900, 5 hastar, 2 unghastar, 15 kor, 5 
ungdjur, 4 svin, lions till husbehov. Garden till slfikten 
1D25 genoin nuv. arr. 

Arr.: Oskar A, Karlssur. r. 1876. Son till Carl A. An- 
dcrsson o. h. h. Matilda f. Jonsaon. Gift 02 med Elisa- 
but f. Andersson. Barn: Helga, John. 

Arr,: Led, av komm.-fullm, o. valnamnd. P. d. v. 
ordf, 1 komm.- o. tax.-namnd. samt fattigv.-styr. Revi- 
sor fOr kyrko- o. akolkassorna. Medl, av B. F„ R. L, F. 
o. slak tertforen. 

Nacka NACKA socken i Svartlijsa har ad omf attar den 
del av det sdrmlandska fastlandet, som ligger narmast 
oater om Stockholm, och skiljes frfin den bvriga delen 
av haradet genom stadaomrfidet (Brannkyrka) . Sock- 
nen foreter den for den inre skargarden typiska natu- 
ren med rik omvaxling av skog, sjbar, m&ngenstades 
belagna i forkastningsaprickor, hag-, fiker- och anga- 
marker dock med overvikt for akogen. Stora nastan 
alldelea orbrda marker utgb'ra idealiska sportomrfiden. 

Socknen ar ett induatriomrfide. Bland de mfinga 
foretagen markas Finnboda slip, sora ages av A.-E. 
Finnboda Varv, Hastholmens varv, som tillhor Svenska 
Dykeri A.-B., A.-B. Atlas-Diesels verkstader, A.-B. De Lavals angturbinfabrik aamt A.-B. Winborgs Pabri- 
kers anlaggningar. Kooperativa forbundet ager Gaddvikens superfosfatfabrik saint kvarnen Tre Kronor, 
och Augustendals Fabriks A.-B, en motorfabrik. Vidare markas General Motors automobilfabrik och A.-B. 
Saltsjokvarn. 

Bebyggelsen ar huvudsakligen forlagd till de manga stationaaamhallena utmed banan Stockholm— Sal t- 
sjobaden: Henrikadal, Sickla, Nacka, Saltsjb-Jarla, Storangen, Salts jo -DuvniLa, Oatervik och Fisksattra, samt 
till en del andra samhallen, som gynnats av goda angbats- eller landsvagsfOrbindelaer, afiaom Skuru, Alta, Ek- 
torp, Vikdalen, Nysattra och Haathagen. 

Pomminnen: Vid Alta pfitraffades 1923 en stenfildersboplata med fbrekomster av lerakarvor. Ett 10- 
tal vikingagravar markas vid JSrla. 

Areal: 50,79 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering fir agoviddem 290,2S 
tradgfird, 1 slatterang, 11,25 betesimg, 2.210,43 skogsmark, 839,11 Svrig mark. 
Jordbruksv&rde: 380.000 kr. 

I jordbruksvardet ingfiende varde a skogsmark: 74.700 kr. 
Skogsvarde: 396.900 kr. 
Tomt- och industrivarde: 2.400.900 kr. 
Invanarantal: 9.685 (1B39). 

Nacka socken bildades 1887 av den tidigare Sicklao socken och Brstaviks kapeOag under Huddinge. 
Den ar eget frfin Huddinge skilt pastorat sedan 1899. Fran socknen avsbndrades Saltsjbbaden i kommunalt 
hansende 1909 och i kyrkligt 1913. 

Kyrkan ar uppfdrd av tegel omkring fir 1890. Predikatolen, s 
1904 rivna trakapell. 

Kyrkoherde: Lundberg, Johan Valfrid. i har fiker, 11,97 tomt och i barock, har tidigare stfitt i Nacka 
Erataviks fideikommiss med 

Postadr.: Saltsjo-Duvniis. Tel. 6 nderlydande 

A Baltsjobaden. Areal: A aamtl. agor inom Nacka o. Tyreso aocknar: 
Total 2.607 har, darav 93 tomt, 99 betesmark, 248 fiker, 
1.320 skog, 847 ovr. mark o. sjb. Tax.-v. 794.500. 

Jordart: Mulljord pfi lerbotten, delv. aandbl. Skogs- 
best.: Bl. skog. Djurbeaattn. 4 huvudgfirden: 14 haa- 
tar, 2 unghastar, 50 kor, 25 ungdjur, 60 hb'ns. 

Mangftrden med den hoga huvudbyggnaden av sten, 
fit sjosidan begransad av en av tvfi flyglar omgiven 
borggfird, ar en anlaggning frfin fir 1765, som har till 
upphovaman Herman af Petersena och ar ritad av Rehn. 
Den extra traflygel, som anvandes som kapeli, har 
byggnadsfiret 1763. 

Godsets ekonomibyggnader aro uppf brda under 1800- 
talet. 

Denna eamla eard som tidigare omfattade hela ostra delen av Nacka socken och pfi vars forutvarande 
marter sfSadens samhaile har vuxit upp. ar kand frfin konung Karl Knutssons tid, dfi den mnehades av 
fcOtto"BSl Den har darefter sannolikt haft Mljande agare: riksrfidet Peder Ragvalds- 272 _ 

son Farealt (1466) 4 generationer av atten Kyle (intill 1644), Elsa Ebba Bielkenstiema. gift Leijonhufvud, 
dod helt ung 1675 och srravsatt i Erstaviksgraven i Riddarholmskyrkan, dHl det bernadotteska gravkoret nu 
heeer sonao. Knul Ltdtonhufvud, en ,v Ksxl XU:s kampar, stupad vid Narva, en grevinna Lewenhaupt f. 
Donna greve Olof Tdrnflycht, som kopte garden 1717 och S om kan betraktas som det senare godsets egenthge 
samlare och ■:-.-, Ll ,, ; ;L ,- ,■"; k^vadet Carl Fredrik Tornflyeht och efter denne det Us! m<!!:--.;-ir, k.-.^iiimets direktor 
Herman LorenUson Petersen, som kopte egendomen 1762. Den sistnamnde gjorde Erstavik till fideikomm.ss 
for sin aldste son med efterkommande, medan den yngre ficft det bekanta Petersenska huset vid Munkbro- 
toMfet i Stockholm till fideikommiss. De som med fideikommissratt ha innehaft Erstavik aro: Johan Abra- 
ham af Petersen* (adlad liksom syskonen pa grund av faderns fortjanster, dod 1795), brodern Herman, dod 
1814 dennes son lojtnanten med samma namn, dod 1840, sonen kapten Karl Herman, dod 1843, dennes son 
forste hovjagmastaren Herman Magnus, dod 1903, och nuvarande agaren. 

aet ■ F d kammarherren hos drottning Viktoria och i. d. kaptenen vid Kungl. Flottan August Herman af 
Petersens f 26/4 1S68. Son till forste hovjagmastaren H. M. af Petersens o. h. h. Catarma f. Stenbock. Gift 
06 med Viktoria (Vera) f. Ancarkrona. Barn; Magnus (lojtnant vid K. I), Maria Louise, Margareta, gift 
med lojtnanten vid K. I Hans von Dardel. 

Ag.: Led. av tax.-namnd. T f. d. landstingsman, namndeman m. m. 

Fisksatra 

Vv/ N Postadr.: Saltsjobaden, Tel. 1051. 

- \& Areal: 18 har aker. 

ayS oOBf Jordart: Svartmylla o. lattler 

TiS^STr* byggn. uppf. under 1700- ' 
"^* djur, 25 hons. "' b L m Irani Man- o. ekonomi- 
3 hastar, 15 kor, 5 ung- 
G&rden arrend. sedan 1935 av nuv. Ag.: A. H. af Petersens, Erstavik. 

Arr.: Erik Dahlstedt f. 22/2 03. Son till J. Dahlstedt 
o. h. h. Anna f. Sandell. Gift med Thyra f. Wahlqvist. 
Bam: Lars-Erik. 

Arr.: Har tidigare varit rattare a storre gardar i 
bstergotland o. Sddermanland, Genomgatt lantmanna- 
o. folkhbgskola. 
Hogmora Lilla 

Postadr.; Saltsjo-DuvnUs. 

Areal: C:a 10 har aker. 

Jordart: Dyjord. Manbyggn, uppf. for c:a 30 ar se- 
dan. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 15 ar sedan. 2 has- 
tar, 8 kor, 2 ungdjur, 5 svin, 50 hons. Garden arrend. 
sedan 1933 av nuv. brukaren. 

Ag.: Kammarherre A. H. af Petersens, Erstavik. 

Arr.: Samuel Jonsson f. 2/9 03. Son till Karl Jons- 
son o. h. h. Susanna f. Westerberg;. Gift med Anna f. 
Jansson. Barn: Karin, Bengt, Ingrid, Majbritt, Elsa. 
Lund 

Postadr. ; Saltsjobaden. Tel J/88. 

Areal: 3 har aker. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 1 hast, 1 ko, 200 hows. Garden arrend. 
sedan 1935 av nuv. brukaren. 

Ag.: Kammarherre A. H. af Petersens, Erstavik. 

Arr.: Evald Eriksson f. 9/4 1879. Son till J. F. 
Eriksson o. h, h. Johanna f. Andersson. Gift med Gun- 
hild f, LindstrSm. Barn: Gunvor, Inga, Sonja, Margit, 
Britta, TJlla. 

Arr.: Har tidigare innehaft ett flertal komm. uppdrag. 

Mellanberg 

Po&tadr.,- Atta. 

Areal: 6 har aker. 

Jordart.: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. 1918. 
Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 1 bast, 2 kor, 
1 ungdjur, 1 svin, 20 hons. Garden arrend. sedan 1922 
av nuv. brukaren. 

Ag.: Kammarherre A. H. af Petersens, Erstavik. 

Arr.: Carl Johan Jansson f. 31/3 1881. Son till J. 
A. Jansson o. h. h. Emma. Gift metl Edvina f. Jans- 
son. Barn: Evert, Svea, Sven, Karl, Lennart. Nacka gard 

Postadr.: Saltsjo-Nacka. Tel. 4OSO86 Stockholm. 

Areal: Total c:a 715 har, darav 36 aker, c:a 679 skog. 
Tax.-v. c:a 213.600. 

Jordart: Lattlera. Skagsbest.: Bl. barr- o. lovakog. 
Manbyggn, uppf. 1874. Ekonomibyggn. uppf. under 
obekant tid. 5 hastar. 

Ag.: Stockholms stad. 

Forvaltare: Torsten Lindholm. 

Forvaltarsn; Skiftesgodeman, ordf. i socknens hast- 
uttagningsnamnd m. m. Nyckelviken Stora 

Postadr.: Ektorp. 

Areal: Total 89 har, darav 7 aker, 82 skog. Tax.-v. 
121.900. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. 
Djurbesattn.: 1 hast, 2 kor, 1 svin. 

Huvudbyggn. av tra omb. 1765, inrymmer flera vagg- 
m&lningar o. konstnarliga dbrroverstycken liksom aven 
tavelsamlingar o. antlka mobler. Den omgives av tradg. 
o. park. Ekonomibyggn. uppf. i mitten av 1800-talet. 

Stora Nyckelviken, som antagligen var en bondgard 
annu under 1500- o. 1600-talen, innehades efter 1706 av 
borgmastare Nils Hansson Tome. 1721 bvergick egend. 
Iran, dennes arvingar till kommerseradet Gabriel Gyllen- 
grip, som 1733 eftertraddes av grosshandlaren Herman 
Petersen. Den franske ambassadoren baron Louis 
August de Breteuil, som bodde har 1765 — 67, ovisst hu- 
ruvida sSsom ag. eller hyresgast, ar den som har givit 
huvudbyggn. dess nuv. utseende. Efter Jionom har 
egend. haft foljande innehavare: brukspatron J. A. 
Grill (1767 — 80), kommerseradet Simon Peter von Eoth- 
stein, grosshandlaren Karl Kiisel, friherrinnan Anna 
Maria Preis f. Grill, grosshandlaren Philip Hebbe, den- 
nes anka, grosshandlare Gustaf Beskow (fran 1836), 
dennes mag grosshandlaren Johan Schon, den sistnamn- 


in.L-or -■: ___.: Lbjtnant Gunnar Cornelius, Stockholm. 

Arr.: Karl Fredrik Ekroth f. 9/1 1870. Son till F. 
Johansson o. h. h. Kristina f. Andersson. Gift med 
Frida f. Brosell. Barn: Fritz, Greta, Hillevi, Karl. 

Arr.: Genomgatt 2 ars kurs vid Ultuna. 

Av ovanst&ende bilder visor den 3:e huvudbyggnaden 
och den ix arrendatorbostaden & Stora Nyckelviken. 

Sick la Stora . 

Postadr.: Saltsjo-Nacka. 

Areal: 15 har aker. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest. : Barr- o. lovskog. Man- 
o ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 2 hastar, 
10 kor 10 svin. Garden, som nu skall styckas till tom- 
ter, inktiptes 1938. 

Ag.: Jamvags A.-B. Stockholm- Salts jdn. 

Rattare: Henry Andersson. Skomakartorp Posttuir.: [Ho. Areal: 5 har aker. 

Jordart: Svartmylla o. lerjord. Man- o. ekonomi- 
byggn uppf. for c:a 20 ar sedan. 1 hast, 1 unghast, 
4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 hons. Garden till slakten 
genom arrend e. 

Ag ' Kammarherre A. H, af Petersens, Erstavik. 

Arr.: Erik Eriksson f. 19/9 1891. Son till P. E. 
Eriksson o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift med Ju- 
dit f. Andersson. Barn: Stig, Seth, Ingegerd, Even, 
Gustav, Ake, Lennart, Tore, Tage. Tenntorp 

Postadr.: £lta. 

Areal: 18 har aker. 

Jordart: Sandjord, svartmylla o. dyjord. Manbyggn. 
uppf 1914 Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
2 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, 13 svin, 30 hons. Garden 
arrend. sedan 1932 av nuv. brukaren. 

Ag ■ Kammarherre A. H. af Petersens, Erstavik. 

Arr ! Fredrik Andersson f. 18/7 08. Son till V. An- 
dersson o. h. h. Lovisa t Eriksson. Gift med Svea f. 
Johansson. Barn: Maud. Postadr.: £lta. 

Areal: 3,5 har aker. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Man- o. ekonon.!- 
byggn. uppf. omkr. 1900. 1 hast. 4 kor. 2 ungdjur, 1 
svin, 25 hons. Garden arrend. sedan 1927 ai' nuv, bru- 

Ag.: Kammarherre A. H. af Petersens. Erstavik. 

Arr.: Karl Sigfrid Eriksson I. 15/1 1883. Son t:i: 
Bengt Eriksson o. h. h. Augusta, f. Olsson. Gilt mpd 
Hilma f, tinman. Barn: Gustav, Hjalmar, Axel, Nils, 
Elsa. 
Postadr,; Alfa. 

Areal: 3 har aker. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Manbyggn uppf. 1901. 
F.konomibyggn. uppf. uncitr obekant tici. 1 hast, 2 kor, 
1 ungdjur, 10 bOns. Garden arrend. sedan 1H92 av nuv. 
brukaren. 

as Kammarherre A. H. af Pciersens. Erstavik. 

Arr.: C. G. Gustafsson f 1/12 1869. Son till G. Ola- 
son o, h. h, Anna. Gift med HUina f. Falkenberg, Ram: 
Edvin, Vilhelm, Sveri. Elisabet. Alta, Hedvigslund 

Postadr.; Alta. Tel. 321. 

Areal: Total 19,7 bar, darav 6 aker, 12,7 skog. Tax.-v. 
36.000, 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn, uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 1912. 1 
hast, 7 kor, 4 ungdjur, 50 svin, 50 hons. Garden bar 
tidigare brukats av John Petrus Eriksson f. 14/3 1894, 
gift med Hilda f. Palmqvist, barn: Olle. 

Ag.: John Sjappstedt. 
Namdo i yttre utgore NaMDO socken i Sotholm 
skargirden. Oarna ligga i ti 
till sydvast gaende strak, vai 

av huvudbn Namdo med Uvbn, Morton m. fl. oar. De 
yttersta oarna skiljas fran de ovriga genom Byttaf jar- 
den. Oarna aro bergiga. Huvudbn, som ar ganska 
rik pa barrskog, hojer sig pa nordostra udden med 
Namdo Bote till en hdjd av 45 m. o. h. Bebyggelsen ar 
huvudsakligen forlagd till omradet kring kyrkan a hu- 
vuddns ostra del. 

Pisket intager en viktig plats bland naringama, 
och flera fisklagen ligga bland de yttersta akaren. In- 
dustri saknas daremot. 
Inga fornminnen aro kanda fran Namdo' socken. 

Areal: 37,49 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar agovidden: 113,6 har aker, 3,5 tomt och trad- 
gird, 8,5 slatterang, 25,5 betesang, 918 skogsmark, 1.073,2 ovrig mark, 

Jordbruksvarde: 234.100 kr. I jordbruksvardet ingaende varde 
71.700 kr. Invanarantal: 177 (1910). 

Sooknen bildades genom avsbndring fran Osterhaninge och fick egen kapellpredikant 1627. Den vai 
darefter annex till Dalaro men tillhbr mi sedan 1929 Djuro pastorat i Uppsala strft. 

Kyrkan ar uppfbrd av tra 1876. Omkring 3 km. darifran synes grunden till den 1798 byggda kyrkan. 
Kyrkoherde: Hedblom, Lars Jonas. Komminister: ROttorp. August Henry Valdemar. skogsmark: 19.300 kr. SkogsviLrde: 
Gillinge 

Postadr.: No»tdii. . rljirsn f Aker, c:a 43 skog. Areal: Total 50 i 
Tax.-v. 34.500. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 1928. 1 oxe, 2 kor, 
1 ungdjur. Garden till slakten 1038. 

Ag.: Diroktui' Erik Bulinder, Stockholm. 

Forvaltare: Sven Westerlund. J skog. Tax.-v. 

larrskog. Man- 
if. under obekant 
, 10 hons. Gar- Gillinge 

Postadr.: Namdo. 

Areal: Total 32 har, darav 4 aker, : 
5.000. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: B 
byggn. renov. 1896. Ekonomibyggn. l 
tid. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur. 1 s' 
den till slakten 1881. 

Ag.: Carl Gustaf Normans stbk., best&ende av anke- 
fru Alva Norman f. Augustsson o. barnen: Anders, Li- 
sa, Verner, Evald, Ella, Eva, Barbro, Ann-Mari, Inga, 
Hans, Harald, Albin. Mbrto, Runso 

Postadr.: Dalaro. 

Areal: Total 251 har, darav 8 aker, 243 skog o. berg. 
Tax.-v. 29.200. 

Jordart: Sand- o, mulljord. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1920, 1 hast, 2 kor, 2 
ungdjur, 1 svin. 10 hons. Garden arrend. sedan 1936 
av nuv. brukaren. 

Ag.: Bankir M. Aronowitsch, Stockholm. 

Arr.: Axel Nyberg f. 12/3 11. Son till Hj. Nyberg 
o. h. h, Anna. Gift med Ruth f. Lundin. Barn: Arne, 
Villinge 

Postadr.: Dalarii. Tel. 7 Gillingesk&r. 

Areal: Total 265 har, darav 7 aker, 258 skog o. berg. 
Tax.-v. 40.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. under obekant tid. Ekonomibyggn. 
uppf. 1924. 1 hast, 4 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 50 hons. 
Garden till slakten 1921. 

Ag.: Bokforlaggare Erik Akerlund, Stockholm. 

Befallningsman : Carl Andersson. 
Poatadr.: Namdo. Tel. 6. Jordart: Lerbl. svartmylla. Skogsbest.: Huvudsakl. 
barrskog. Huvudbyggn. uppf. 1865, omb. 1912. Eko- 
nomibyggn. uppf. samtid., omb. 1905. 2 hastar, 14 n5t- 
kreatur, 2 avin, 30 hons. Garden till slakten 1895. 

Ag.: Johan Viktor Sjogren f. 1870. Son till skep- 
pare J. E. SjSgren o. h. h. Klara f. SSderman. Gift 
23/10 1898 med Emma Elisabeth f. Sbderberg. Bam: 
Tora f. 05. 

Ag.: Namndeman, Led. av komm.-stamman. Orno ORNO socken av Stoholms harad omf attar on med 
samma namn. den stiirsta i Stockholms scirtra skar- 
gard. samt kringhggande amabar. av vilka den atbrsta 
fir Fjardlangsbn. Naturen ar genomgaende berglant 
orh Htiillvis akogrik. A huvudon fumas dock aven mind- 
re, bppna bygder. Den hdgsta hdjd over havsytan, aom 
nan, ar 62 m, pa huvudbns viistra strand. 

En mycket stor del av socknens jord tiilhur Sundby 
egendow. Vid Hasaetmara a viistra kustioi av Ornbn 
oi:h Kyrkviken a den Ostra hgga sommarvillor. En se- 
viirdhet fir pa sitt sfitt de lamningar efter en gainmai 
optisk telegraf station, nom synas & Telegrafberget pa 
vastra atrandim av Omon. 
Inga fornminnpn Ire kanda frJLn Orno no^ken. 

Areal: 48,19 kvkni. Enligt 1938 ars tas'.ighe'.si.ixprlng ar agovidden: 295 har akcr. 7,7 tomt ocli trSdgArd, 
34,2 slatterang, 42 kuitiverad betesang, 30 aiinan betesftng, 3.831,7 skugamark, 2.516,6 bvrig mark. 

Jordbruksvardc: 490,500 kr. I jordbrukavaxdet mgaende varde a akogsmark: 92.300 kr. Skogsvarde: 
348.700 kr. Invanarantal! 398 (1939). 

Orno bildades genom avsonriring frin Oslerhanmgi' och fick egen kapellpredikant 1627. 
annex till Dalaro.' 

Kyrkan ar er. anapraklbs byggnad av tra. 

Kyrkoherde: I.ir.debiTg, Allan. Korr. minister! Ilokhy, Nils August. 
Postadr.: Orno. Tel. IS. 

Areal: Total 150 har, darav 8 aker, 142 skog. Tax.-v. 
19.400. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest. : Barrskog. 
Manbyggn. renov. under senare ar. Ekonomibyggn. 
uppf. 1925. 2 oxar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 20 hons. 
Garden till slakten omkv. 1878. 

Ag.: Erik Gustaf Andersson f. 17/11 1895. Son till 
P. E. Andersson o. h. h. Justina f. Lundholm. Gift med 
Hanna f. Hagman. Barn: Sonja, Ulla, Anna-Lisa, Ber- 
til. 
Brevik 

Postadr.: Onto. Tel. 30. 

Areal: 28,5 bar Ulcer. 

Jordart: Sand-, dy- o. lerjord. 2 hastar, 10 kor, 4 
ungdjur, 2 svin, 50 hons. Garden till slakten i arrende 
1914. 

As ■ Greve A. G. H. Stenbock, Sundby. 

Arr.: Thure Pettersson f. 22/11 1877- Son till K. P. 
Petterason o h. h. Karolina f. Holm. Gift med Anna 
f. Oberg. Barn: Gulli, Margit, Astrid, Nils. 

Arr.: Led. av komm.-namnd. o. kyrkorad. Bruket 

Postadr.: Orno. Tel. SB. 

Areal: Total 16,8 har, darav 4 aker, 12,8 skog. Tax.-v. 
5.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Bare- o. ldvskog. 1 
hast, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 5 hSns. Garden till slak- 
ten 1928. 

Ag.: Knut Alvar Emanuel Karlsson f. 13/11 01. Son 
till A. Karlsson o. h. h. Vilhelmina f. Mattsson. Gift 
med Nanny f. Holm. Barn: Knut, TJlla, Anna-Lisa. Fjardlang 

Postadr.: Dalard. Tel. 5 Fjardl&ng. 

Areal: Total 679,5 har, darav 10 aker, 669,5 skog. 
Tax.-v. 66.800. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. 2 hastar, 7 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 50 hons. Gar- 
den till slakten i arrende 1935. 

Ag.: Fru Vera Thiel, Stockholm. 

Arr.: Erik Nilsson f. 3/8 1891. Son till G. Nilsson 
o. h. h. Karolina f. Pettersson. Gift med Ellen f. Cster- 
berg. Barn: Percy, Ingegerd, Ingvar. Postadr.: Orno. 

Areal: 3 har aker. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. 1900. Ekono- 
mibyggn. uppf. i. slutet av 1800-talet. 1 hast, 3 kor, 1 
ungdjur, 1 svin. Garden till slakten i arrende i slutet 
av 1700-talet. 

Ag.: Greve A. G. H, Stenhock, Sundby. 

Arr.: Arvid Julius Westerberg f. 18/12 1894. Son 
till A. G. Westerberg o. h. h. Charlotta f. Nilsson. : 
Fagelsund 

Postadr.: Orno. Tel. 19. 

Areal: 4 har aker. 

Jordart: Lerjord. Man- o, ekonomibyggn. uppf. i bor- 
jan av 1900-talet. 1 hiiat, 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 
hons. Garden till slakten i arrende 1932. 

Ag.: Greve A. G. H. Stenbock, Sundby. 

Arr.: Gustav Holm f. 11/2 1883. Son till Axel Holm 
o. h. h. Matilda f. Pettersson. Gift med Blsa f. Petters- 
son. Bam: Gosta, Lennart, Karin, Eva, Erik, Sven, 
Sture. 

Arr.: Arrend. aven Vargvik. Se vidare aid. 283. Figlaro 

Postadr.: Orno. Tel. 97 B Dala.ro. 

Areal: Total 152,6 har, darav 7 aker, 145,6 skog. 
Tax.-v. 29.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Eko- 
nomibyggn. uppf. under senare ar. 2 hastar, 5 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden till slakten i arrende 
for c:a 50 ar sedan, 

Ag.: Veterinar J. E. Jansaons stbh., Stockholm. 

Arr.: John Erik Eriksson f. 22/7 1893. Son till E. 
Eriksson o. h. h. Hilma f. Ljungberg. Gift med Hilda 
f. Holm. Barn: Maria Inga-Stina. 

Arr.: Led, av kyrkorad. 
Postadr.: Orn8. 

Areal: 5 har aker. 

Jordart: Dy- o. mulljord. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 
svin, 15 hons. Garden till slakten i arrende 1914. 

Ag.: Greve A. G. H. Stenbock, Sundby. 

Arr.: Helmer Stromberg f. 2/10 1869. Son till J. 
Stromberg o. h. h. Margareta. Gift med Maria f. Mag- 
nusson. Barn: Helge, Alvar, Harald, Ivar, Greta, Olof, 
Karin, Johan. Konrad, Gustav, Harry, Bertil, Tage. Hasselmara Vastra 

Postadr.: OrnS. 

Areal: Total 48 har, darav 11 aker, 37 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.900, darav jordbruksv. 7.400, skogsv. 
1.500. 

Jordart: Sandjord o. dyjord pa sandbotten, Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1850. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 1 svin, ett 
30-tal hons. Garden till slakten 1929 genom kop fran 
Sundby fideikommiss. 

Ag.: Albin Carlsson f. 5/10 1893. Son till Johan 
August Carlsson o. h. h. Albertina f. Blomqvist. Gift 
27 med Karin Vilhelmina f. Larsson. Barn: Arne, Sten, 
Ingrid, Dagmar, Birgit, Ragnhild, Rolf. 

Ag.: P. d. revisor i komm. kassorna i Orno s:n,' f. d. 
ordf. i skytteforen. NAGRA HUVUDDRAG I OSTRA SODEEMANLANDS GEOLOGI Den jordart, som darvid bildades, bestar j 
regel av ett osorterat, vanligen skarpkantigt 
material och gar under namnet moran. Mo- 
ranen varierar inom vida granser i fraga om 
sammansattning och beskaffenhet allt efter 
vaxlingen i mangd och ursprung av de inga- 
ende blandningsdelama. Olika bergarter ge 
namligen en moran av hogst olika varde ur 
vaxtnaringssynpunkt. 

Moranen kan vara mer eller mindre bloc- 
kig och indelas pa grund darav i blockrik, 
normal och blockfattig moran. Vid rikliga- 
re inblandning av grus, sand, mo och ler 
talar man om respektive grusig, sandig, 
moig och lerig moran. Moran ar den inom 
ostra Sbdermanland vanligaste jordarten 
och den som inom skogsarealen ar den ab- 
solut dominerande. 

De inom vart omrade sa rikligt forekom- 
mande rullstensasarna leda ocksa, sitt ur- 
sprung fran landisens avsmaltningsskede. 'tit 
mot randen av landisen var denna genom- 
dragen av stora sprickor och genom dessa 
sbkte sig smaltvattnet fran isens yta. Med 
den stora fallhojd, som det har maste ha va- 
rit fraga om, da smaltvattnet stortade ned 
till de tunnlar under isen genom vilka det- 
samma rann fram till isens kant, kom smalt- 
vattnet dar att sta under ett mycket stort 
tryck. Detta gav at smaltvattnet en sta stor 
hastighet att det kunde fora med sig allt det 
bergartsmaterial, aven stora block, som kom 
i dess vag. Det salunda transporterade ma- 
terialet blev darvid utsatt for en stark not- 
ning och avrundades. De asar, som byggas 
upp av detta material, ha darfor kallats mil- 
stensasar. 

Genom landisens oerhorda tryck, som un- 
der tusentals ar verkat pi jordskorpan inom 
nedisningsomradet och mest inom dess cen- 
tralare delar, blev landet starkt nedpressat. 
Nar landisen smalte av fran ostra Sbderman- 
land, lag salunda detta helt och hallet un- 
der ytan av en stor issjo, den Ealtiska issjim, 
som fyllde ut den da isfria delen av ostersjo- 
backenet. Nar snart denna issjo tappades 
ned tail havets niva, lag fortfarande hela 
vart omrade under havets yta. Till och med 
Tornberget lag sannolikt nagot 10-tal meter 
under dess yta. 

Nar det uti istunnlarna framrusande 
smaltvattnet nadde ut mot deras mynning, 
hejdades dess fart av issjons vattenmassor 
darutanfor. Det medforda materialet kun- 
de da inte langre transporters med utan 
avlastades. Forst avsattes givetvis det tyng- 
sta och grovsta materialet och sedan allt 
Pig. 5. Sodertbrn vid borjan av Ancylustid. Endast 

Tornberget med omgivande sm& skar voro da 

hojda over vattnet. 

eftersom hastigheten avtog allt finare ma- 
terial. Pa sa satt byggdes det upp ryggar 
av rullstensmaterialet redan inne i tunn- 
larna ut mot deras mynning. Da iskanten 
och darmed aven tunnelmynningen drog sig 
tillbaka norrut under landisens avsmaltning, 
kom de namnda anhopningarna av rullstens- 
material att bilda langstrackta ryggar eller 
asar. Dessa asar hade till en borjan sin 
form bestamd av tunnlarna. Asarnas ur- 
sprungligen mycket branta sidor rasade men 
trots detta har andock asformen vanligtvis 
bibehallits val markerad. Dar asen ar som 
mest utpraglad brukar den ga under namn 
av "getrygg". 

A kartskissen, fig. nr 4, se vi fbrekomsten 
av de mera betydande rullstensasarna inom 
ostra Sodermanland. De fiesta av dessa 
asar synas gruppera sig i riktning mot Mbrk- 
ofjarden. De bilda emellertid inga langre, 
sammanhangande asar sasom fallet ar inom 
vastra Sodermanland, i Vastmanland eller i 
Uppland. De aro daremot flerstades plata- 
artat utbredda. Denna asarnas utbildnings- 
form torde sammanhanga med att landisens 
kant hallit sig kvar i den trakten under en 
langre tid pa grund av ett allmant uppehall 
uti landsisens avsmaltning. Pa fig. nr 4 ha 
tre lagen av landisens kant lagts in med 
Hasselmara Ostra 

Postadr.: OrnS. 

Areal: 9 har aker. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Sandjord, nagot svartmylla. Manbyggn. 
uppf. pa 1880-talet, restaur. 1934. Ekonomibyggn. lilta- 
ledes uppf. pa 1880-talet, restaur. 1936. 1 hast, 5 kor, 
2 ungdjur, 1 svin, ett 20-tal hons. Garden till slakten 
i arrende 1928. Den har varit prastbostalle for Da- 

Ag.: Strangnas stifts kyrkofond. 

Air.: Karl August Akerman f. 10/12 1888. Son till 
Karl Pettersson o. h. h. Charlotta f. Arman. Gift 04 
med Alma Matilda f. Isander. Barn: Ragnar, Per. Postadr.: OrnS. 
Areal: Total 55,5 har, dara 
.1.700. 7 aker, 48,5 skog. Tax.-v. 
Jordart: Ler-, moss o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Ladug. uppf. omkr. 1894, lada 1908. 1 
hast, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 hons. Garden till 
slakten i arrende 1921. 

Ag.: Fil. d:r Gunnar Aim, Stockholm. 

Arr.: Johannes Holm f. 11/1 1891. Son till Otto 
Holm o. h. h. Johanna f. Lindberg. Gift med Astrid f. 
Jansson. Bam: Vera. 

Arr.: Led. av fattigv.-styr. Postadr.: Dalaro. Tel. 2S Orno. 

Areal: Total 238 har, darav 15 aker, 223 skog o. im- 
pediment. Tax.-v. 35.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 2 
hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 30 hons. Garden till 
slakten i shitet av 1700-talet. 

Ag.: Carl Gunnar Berg f. 8/3 1875. Son till K. A. F. 
Berg o. h. h. Ingrid f. Karlsson. Gift med Anna f. An- 
dersson. Barn: Torsten, Gordis. 

Ag.: F. d. led. av tax.-niimnd. 

Arr.: Ture Andersson. Postadr.: Orno. 

Areal: 3 har aker. 

Jordart: Svartmylla. 1 hast, 3 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
15 hons. Garden till slakten i arrende 1929. Till egend. 
nor en kvarn. 

Ag.: Greve A. G. H. Stenbock, Sundby. 

Arr.: Albert Holm f. 24/5 1895. Son till Otto Holm 
o, h. h. Johanna f. Lindberg. Gift med Frideborg f. 
Jansson. Barn: Inga, Lars. ' 
Lbnebostallet i. Tel. IS. 

Areal: Total 16 har, darav 7 alter, 10 skog. Tax.-v. 
17.300. 

Jordart: Mull- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 13v- 
skog. Manbyggn. uppf. for c:a 15 ar sedan. 2 hastar, 
5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden till slakten 
i arrende 1931. 

Ag.: Dalaro, Orno o. UtS pastorat. 

Arr.: Karl Evald Stromberg f. 3/10 1894. Son till 
J. Stromberg o. h. h. Hilda f. Lundqvist. Gift med Gun- 
hild. Earn: Annalisa, Folke, Inger. 
Marieberg 

Postadr.: Orno. 

Areal: 8 har aker, 8 skog. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Lera o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 16v- 
skog. Ekonomibyggn. uppf. 1912. 1 hast, 3 kor, 1 
ungdjur, 1 svin, 10 hons. Garden till slakten i arrende 
1936. 

Ag.: Thure Pettersson. Se vidare Brevik. 

Arr.: Filip Lundfeldt f. 2/5 07. Son till E. Johansson 
o. h. h. Alma f. Lundfeldt. Gift med Margit f. Petters- 
son. Barn: Lars. Postadr.: Daiaro. 

Areal: Total 84 har, darav 3 aker, 81 berg. Tax.-v. 
11.200. 

Jordart: Mull- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. Wv- 
skog. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 10 ar sedan. 2 
kor, 1 ungdjur, 1 svin, 15 hons. Garden till slakten 
i arrende 1936. 

Ag.: Professorskan Signe Hensehen, Stockholm. 

Arr.: Nils Erik Arne Andersson f. 1/12 13. Son till 
J. E. Andersson o. h. h. Elin f. Nyman. 
Miirby 

Postadr..' Orno. 

Areal: Total 61 har, darav 12,5 aker, 48,5 skog. 
Tax.-v. 10.400. 

Jordart: Dy- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lo'vskog. 
1 hast, 7 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 15 hons. Garden till 
slakten 1929. 

Ag.: Carl Isidor Jakobsson f. 15/6 1883. Son till 
K. G. A. Jakobsson o. h. h. Amalia f. Pettersson. Gift 
med Elin f. Lind. Barn: Stig, Bertil, Bengt. 
Sil verb er get 

Postadr.: Orno. 

Areal: Total 28,6 har, darav 3 aker, 25,6 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 5.200. 

Jordart: Sandjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
beat.: Barrskog, nagot lovskog. Manbyggn. uppf. i 
borjan pa 1880-talet. Ekonomibyggn. uppf. samtid. 
1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, ett 25-tal hons. Gar- 
den har arrend. av nuv. arr:s slakt under 3 generatio- 
ner. Nuv. arr. overtog arrendet 1922. Egend. har tidiga- 
re hSrt under Sundby fideikommiaa. Den inkSptea av 
nuv, ag. 1929. 

Ag.: Landstingaman Anders Fredeen. 

Arr.: Henry Gustav Bertil Blomqvist t. 23/10 1895. 
Son till Karl Blomqvist o. h. h. Tekla f. Blomqvist. 
Gift 21 med Ester Adina Charlotta f. Janason. Barn: 
Monica. Skinnardal 

Postadr..- Orno. Tel. 7 A. 

Areal: Total 59,5 har, darav 4 aker, 55,5 skog o. im- 
pediment. Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Sand o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. omb. 1930. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1890. 1 hast, 3 kor, 1 svin, ett 25-tal hon3. Gar- 
den till slakten 1929. 

Ag.: Edvard Otto Lofstrom. 

Ag.: Innehar ett flertal fortroendeuppdrag. Postadr.: Orno. 

Areal; 2 har aker. 

Jordart: Lerjord. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 15 
ar sedan. 1 hiLst, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 10 hona. 
Garden till slakten i arrende 1929. 

Ag.: Greve A. G. H. Stenbock, Sundby. 

Arr.: J. E. Johansson f. 30/1 1862. Gift med Elin 
f. Johansson. Barn: Lilly, Linnea, Astrid, Maja, Elof, 
Allan, Herbert, Gota. 

Brukare: Elof Johansson. Son till arr. 
Postadr.: Dalaro. Tel. 13 B Orno. 

Areal: Total 516 har, darav 12 aker, 504 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 62,500. 

Jordart: Lerbl, svartmylla. Skogsbest.: Barrskog 
(c:a 15 % ek), Manbyggn. uppf. 1860. Ekonomibyggn. 
uppf. 1894 — 95. 3 hastar, 12 notkreatur, 2 svin, 20 
hons. Garden till slakten 1932. 

Ag.: Oscar Falkman. 

Ag.: Verkstallande direktOr i Bolidena Gruv A.-B. 
Sun d by 

Postadr.: Ornd. Tel. ■ 
Arm]; Total 4.000 har. darav 150 alter. 20 betesmark, 
i 9kog. Tax.-\ - 403.100. 
Jordart: Lerjord. Skogsbest.: 
Djurbesattn. : 6 haatar. 6 kor. 2 
» far. o. Irtvskog. Huvudbyggnadfn, som ar av 
1730 av iiveramiralen greve E. 

veradesi och ombyggdes 1919. Ett aldre corps de logis 
r.edbrkr.di's av ryssama ar 1719. Av ekonoir.ihyggna- 
derna iir ladugarden uppfdrd for omkr 50 ar sedan, 
medan de uvr:ga ha tillkommtt under senare ar. 

Garden agdi'S i forna dagar av Tyska orden. *r 1646 

inkoptes den av amiralcn friherrf C. St.n rusko'.d. dod 

1676, varefter den genom glfte och arv gick till ami- 

ralen frlherre O. A. Sparrc. Dftrefter kom den till 

ar fader till Predrik I:s alskarinna, Hedvig Taube. Egen- 

i Vasterhaninge socken av presidcnten friherre J. Rosir 

, B _t med bveraten C. M. Cock. Hon skankte egendomarna 

till hovmarskalken greve Gustaf Hamilton. De kommo sedermera genom dottern Johanna Margaretas ejfter- 
mal till kammarherren greve Magnus Stenbock, varvid de gjordes till fideikomrmss. I borjan pa 1900- 
talet fransaldes egendomen Naringsberg med undantag av garden Ormsta. Den nuvarande innehavaren over- 
*i£?S5K^»S»* «. V9 1899. Son till greve A. G. Stenbock o. hi. Rose Mary f. Walter, 
Gift med Anna Karin Margareta E. Pettersson fran Bjalbo. Barn: Gustaf-Otto, Albert-Otto. 

Ag.: Ordf. i komm.-stamman, led. av komm.-namnd., fattigv.-styr., -'— 
Skiftesgodeman. Hovjagmastare. dveramiralen greve E. D. Taube, dod 1751, vilken s 
domen fbrvarvades sedan jamte Naringsbergs gard i 
och arvdes vid hans dod 1789 av dottern Ulrika, , skol- o. kyrkorad. samt pastoratsrad. 
Vargvik 

Postadr.: Ornd. Tel. Ornd voxel. 

Areal: Total 21,5 har, darav 3 aker. 18,5 skog. Tax.-v. 
6.500. „ 

Jordart: El. sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. for c:a 50 ar sedan, renov. under sena- 
re ar. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 25 ar sedan. Gar- 
den till slakten 192S. Den har tidigare tillhort Sundby 
men franstyckades 1928. . 

Ag.: Oskar Sjbberg 1. 18/9 1887. Son till Ludvig 
Sjoberg o. h. h. Ida f. Karlsson. Gift med Walborg f. 
Oberg. Barn: Karl Oskar. 

JLg.: Namndeman, ordf. i barnav.-namnd., led. av 
komm.-namnd., kyrko- o. skolrid. 
Postadr.: Ornd. 

Areal: Total c:a 30 har, darav 25 aker. 

Jordart- Huvudsakl. lerjord. Man- o. ekonomibyggn. 
uoof i borian pa 1800-talet. 4 hastar. 14 kor, 4 ung- 
dim-' 2 svin ett 30-tal hons. Garden Ull slakten 1929. 

si ■ Greve A. G. H. Stenbock, Sundby. 

Art" Johan Ivar Stromberg f. 5/4 1891. Son Ull 
Johan Stromberg o. h. h. Hilda f. Lundqvist. Gift 21 
med Ruth f. Darsson (dod 34). 

Postadr.: Orno. 

Area]: Total 47 har, darav B aker, 38 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn. c:a 200 ar gammal. Ladug. o. stall 
uppf. pa 1880-taIet, loge tidigare. 1 hast, 5—6 kor, 2 
ungdjur, 1 tjur, 2 svin, ett 30-tal hons. Garden till 
slakten 1929. Den har fdrut tillhort Sundby fideikom- 

Ag.: Erik Anton Andersson f. 14/1 1891. Son till 
Johan Andersson o. h, h. Klara f. Johansson. Gift 20 
med Anna Eugenia f. Larsson. Barn: Karin. 

Ag.: Led. av skolrad. V aster gardei 

Poatadr.: Om . Tel. 31. Areal: Total 57 har, darav 17 aker, 4.0 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. 
Manbyggn. uppf. 1904. Stall o. ladug. uppf. 1885, loge 
1909. 3 hastar, 12 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, ett 
50-tal hbns. Nuv. ag. overtog garden p& arrende 1906 
o. kbpte den 1928 fran Sundby fideikommiss. 

Ag.: Carl Johan Alfred Larsson f. 31/5 1861. Son 
till Lars Petter Larsson o. h. h. Sofia f. Stenbom. Gift 
1892 med Emma Maria f. Holm. Earn: Army, Elna, 
Edvin, Sven. 

Ag.: Har varit led. av fattigv.-styr. i over 30 ar. 
P. d. led. av komm.-namnd. m. fl, komm. uppdi'ag. 
Poatadr.: Orno. 
Area!: Total G 1 !I10 har, darav 14 aker. 79 skog. Tax.-i Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Rarr- o. lijv- 
skog. Manbyggn. uppf. fbr c:a 35 flr sedan, renov. 
1938. Kkonomibyggn uppf, 1918. 2 hastar 6 kor, 2 
ungdjur. 2 svin. Garden till slakten i arrende 1937. 

Ag.: Ingenjbr fcinar Willborg, Stockholm. 

Arr.: Kdvin Abrahamsson f. 25/3 07. Son till P. 
A brahcmsson o. h. h, Kristina f. Tidlund. Gift med 
Margit f. Holm. Ram: Ronald, UUa. 
Sal em 

SALEMS socken ar den vastligaste i Svartl6sa 
harad. Del av vackra skogsasar genomdragna landet 
begransas pa flera h&ll av ajdar, i vaster och norr av 
Malaren (Sodra 8)0rkf;arden. Rockholmssundet och 
BkerOf jarden) . i i>ater delvis av Bornajon ocll i soder 
till star del av den lAngstr&ckta Uttran. So<:knens jord 
ar i stor utstrackning fordelad jjA s'.drre egendomar. 
Bebyggdscn ar tatast 1 ROnninge mi:nn.ipalsamhal]e 
kring atarr-banan i socknens sydligaate del. 

Fornminnen: Av atenkummel finnas inom aocknen 

flera. bl. a, 8 St. vid Oxhagatorji. Jamaldersgravar fo- 

rekomma hkalcdcs rtkllgt. Bl. a. markirs vld Berga- 

holjr. ett fait ir.prt hogar, tre skeppssa.ttn.Ln gar jamte an- 

dra stensattningar samt aven en runsten. Andra liknandi? lalt ligga vld Soderby och soder om Pogelsta. 

Antalet runstenar, som antecknats fran aocknen ar 4. 

Areal: 68,49 kvkm. Enligt 1938 ars fasti ghetstaxe ring ar agovidden. 1.252,7 har aker, 50,4 tomt och trad- 
gard, 122,6 slatter&ng, 22 kulUverad betesang, 29,4 annan betesang, 3.279,9 akogsmark, 636 Svrig mark. Jord- 
bruksvarde: 1.901.700 kr. I jordbrukavardet ingaende varde a akogamark: 142.600 kr. Skogsvarde: 782.800 
kr. Invanarantal: 1.970 (1939). 

Socknen, som sedan 1939 utgbr eget pastorat, forekommer aom "SiEem" 1417. 

Kyrkan, som speglar sin spira i den vackra Bornsjon, ar uppford av grasten sannolJkt under den aldre 
medeltiden samt restaurerad 1925. Ett vardefullt altarskap £ 
Statens historiska museum. 

Kyrkoherde: Kjellander, Gunnar Natanael, jrdtysk tillverkning har forts harifran till 
Andersboda 

Postadr.: SodertHlje. Tel. 9 Hogantorp. 

Areal: Total 16 har. darav 6 aker, 10 skog. Tax.-v. 
23.500. 

Jordart: Lermylla o. latt jord. Skogsbest.: Barrskog. 
nagot lovskog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. 
uppf. 1914. 1 hast, 3 kor, 4 svin. 100 hons. Arealen 
tackdikad. Garden till slakten 1924 genom k&p. 

Ag.: Henning Folke Johansson f. 29/5 03. Son till 
H. Johansson o. h. h. Amanda. Gift 2/8 36 med Thyra 
f. Osm£n. 

Ag. ; Led. av valnamnd. Barrtorp 

Postadr.: Ronninge. 

Areal: Total 17,5 har, darav 5 aker. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1907. Stall o. ladug. uppf. i borjan av 
1900-talet. Arr.-boatad uppf. samtid. med ekonomi- 
byggn. 1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 40 hons. Arealen 
tackdikad. 

Ag.: Advokat W. Moberg. 

Arr.: K. Fritz C. Andersson f. 1897. Gift 19 med 
Edit Tereaia f. Johansson. Barn: Evert, Kalle, Olle, 
Eva, Allan. 
Bergaholms gard 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 1705. 

Areal: Total 1.741 har, darav 150 aker, 1.594 skog. 
Tax.-v. 694.900. 

Jordart: Lerjord o. dyjoi'd. S^ugsbesL: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
10 hiistar, 80 kor, 50 ungdjur. Traktordrift. 

Ag.: Stockholms stad. 

Ait. (sedan 1934): Joel Erlandsson Lindhof. 

Befallningsman (sedan 1932): David Kvist i. 5/9 
1394. Son till S. G. Kvist o. h. h. Ida f. Magnusson, 
Gift med Agnes f. Eriksson. Barn: Maj, TJlla, Birgitta, 
lljiirdis, Inger. 

Herr Kvist har genomgatt Klagstorp lantbmksskola. Bergaholm, Loringe 

Postadr.: Sodertalje. 

Areal: Total 15,3 har aker. Tax.-v. 15.800. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Ekonomibyggn. uppf. 
under senare ar. 2 hiistar. 7 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 
50 hons. Garden till siakten i arrende 1938. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Anders Svensson f. 6/1 03. Son tilt Otto Svens- 
son o. h. h. Alma f. Nilsson. Gift med Anna-Lisa f. 
Ekstrom. Barn: Margareta. Bergdalen 

Postadr.: Xodiylalje. Trl. £n Ho<jantorp. 

Areal: Total 7 har, darav 3 aker, 4 skog. Tax.-v. 
9.200. 

Jordart: Ler- o. mulljord samt svartmylla. Skogs- 
best.: Barr- o. ldvskog. Manbyggn. uppf. for c:a 60 
ar sedan. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 20 ar sedan. 
1 hast, 1 ko, 100 hons. Garden till siakten 1926. 

Ag.: Karl Axel Andersson f. 1/12 1874. Son till J. 
Andersson o. h. h. Kristina f. Andersson. Gift med 
Eleonora f. Ekholm. Barn: Uno. Marglt. Assar, Alvar, 
Postadr.: Sodertalje. 

Areal: Total 14,5 har, darav 4,5 aker, 10 skog. Tax.-v. 
11.100. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1915. 1 hast, 2 
kor, 1 ungdjur, 50 hons. Arealen delv. tackdikad. Gar- 
den till siakten 1915 geniim kop. 

Ag.: Axel Wilhelm Lundgren f. 9/5 1865. Gift med 
Teresia f. Fridner. Barn: Nils, Birger. 
Ekbacken 

Postadr,: Sbdertalje. Tel. 5 Hogantorp. 

Areal: 7,5 har aker, 12 skog. Tax.-v. 16.300. 

Jordart: Lerjord samt svartjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast, 4 
kor, 1 ungdjur, 2 svin, 50 lions. Arealen delv. tackdi- 
kad. Garden till slakten 1913 genom kiSp. 

Ag.: Karl Johan Axelson f. 27/4 1886. Son till August 
Axelsson o. h. h. Josefina f. Olsson. Gift 11 med Anna 
Gabriella f. Andersson. Barn: Karin f. 12, Sten f. 20, 
Erik f. 29. 

Ag.: Ordf. i Salems jordbrukskassa. Eksatra 

Postadr.: Sodertalje. 

Areal: Total 22,5 har, darav 7,5 aker, 15 skog. 
Tax.-v. 15.300. 

Jordart: Mulljord pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1913. 1 hast, 
5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 80 hons. A egend. drives aven 
tradg.-rorelse. Garden till slakten 1938. 

Ag.; Arthur Johansson f. 26/7 09. Son till Karl Jo- 
hansson o. h. h. Anna f. Jonsson. Gift med Magda f. 
Johansson. Bam: Gunnel. Elgerud 

Postadr..' Ronninije. Tel. 229. 

Areal: Total 18 har, darav 4.5 aker, c:a 2,5 tradg. 
o. park. Tax.-v. 116.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. ekskog. Hu- 
vudbyggn. uppf. 1907. Ekonomibyggn. uppf. 1933. 1 
hast, 3 kor, 100 hons. Arealen helt tackdikad. Garden 
till slakten 1906 genom kop. 

Ag.: Overintendent Axel Lagrelius. Gift med Alma 
f, Ostergren. Barn: Einar, Blsa. 

Rattare: C. W. Forsbeck. Ersboda 

PostadT.: Bdnninge. Tel. 160. 

Areal: Total 10,7 har, darav 7 aker, 3,7 betesmark. 
Tax -v. 10.700. 

Jordart: Moss- o. lerjord. 1 hast, 5 kor, 15 hons. 
Garden till slakten i arrende 1925. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr ■ Carl Ludvig Adolfsson f. 25/4 1863. Son till 
A. Svensson. Gift med Gerda f. Karlsson. Barn: 
Signe, Stina, Erik, Ellen. 

I gardens skotsel deltaga barnen Enk o. Ellen. 
Fogelsta sateri 

Postadr.: Ronmnge. Tel. El A. 

Area!: 140 iiar aker. Tax.-v. 194.700, vartili kom- 
mer vardet k tre lagenheter, tillsammans 30,000. 

Skogsbest. : Barrskog. D jurbesattn. : 16 hastar, 50 
kor, 54 ungdjur, - tjorar, 200 hons. Driften sker med 
traktor. Arealen delv. tackdikad. 

Sedan egend:s tidigare huvudbyggn, av reveterat tra 
rivits, kvarsta nu endast de b&da under 1700-talet 
byggda flyglama. Av ekonomibyggn. aro de fiesta 
byggda under tiden omkring 1880, en loge dock 1920. 
A egendomens agor markes en fornborg. 
Aldste kande agaren till Fogclstr ar la-dshovdingen 
i Viborg frlherre Ander.s Crulsson I.indhiHm. vilken 
innchade detsamma ir lfiHS. Han ligger jjimtt maka 
och flera avknmlingar begr&vem i Salems sockenkyrka, 
Hans eftertradare var mftgcn friherre Daniel Niklas von 
Hopken, vilken dog som president i kommcrsikollegium ar 1741 cich likaledcs vtlar 1 sockenkyrkan. Bland 
dem. som diirefter l".a innehafi siteriet vid BorTJSjona strand, mtirkes 1825 en Holterman. 1844 en Stafhell 
ooh senarc on Hedbom. IJin^re fram forvarvadt: major Nils Gostai Strale at F.kna Fpgeteta g&nl. Ar 1899 
var innchavaren en person vld namn Zeipel. sora da sfilde egendomun ^'.11 Stockholms stad, vilken behovde om- 
rAdet fdr anlaggande av vattculedrungsverket vid Bornajon (JSrdun arrenderndes sedan l'J14 av Carl Gus- 
tawson, efter vilken arrendet 1927 avergick till sonen. nuv arr. 
Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Rwert Gust&wson f. 1899. Son till Carl Gustaurson o. h. h. Alma f. Pierre. Gift 30 med Doris f. Jo- 
hansson. Barn: Jan f. 32. 

Arr.: Led. av kyrkofullm., komm.-fullm., godeman vid lantm&teriforrjittningar. Huvudman i SSdertSlJe 
Sparbank, medl. av A. K., Sthlms lans slaktdjurSKraaMjn.-fBren., ordf. i R. D. F. o. sekr. i Sodertalje ortsforb. 
av denna fb'ren.. v. ordf. i Salems avd. av Hushalln.-sallsk., styr.-led. i S. S. F. o. ordf. 1 Salems jord- 
brukskassa samt styr.-led. 1 statens centrala frokontrollanstalt. 
Bilden visor den ftygel, som bebos av arr. dar gravplatsen » irkerad med hai 
muM\m f Postadr.: B6dertalje. Tel. 1, Hogantorp. 

Areal: Total 10 har, darav 4 aker, 6 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 13.800. 

Jordart: Lattare dungjord pa ler- o. sandbotten samt 
n4got sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. lSvskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1914. Garden inkoptes 1936 

Ag.: Sten Blomqvist. Hallinge 

Postadr.: Sodertalje. Tel. SOS Rbnninge. 

Areal: Total 400 har, darav 90 aker, resten skog. 
Tax.-v. 135.000. 

Jordart: Svartmylla o. lerjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1934. 7 hastar, 60 notkreatur, 100 
hons. Forngravar samt en gammal befastningsgordel 
finnas §. agorna. Nuv. Sg. har inkopt garden fran 
godsiig. Karlsson. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr. (sedan 1926) : Georg Jansson. Gift med Agda 
f. Fettersson. 

Arr.: NSmndeman. Kronoombud for tax.-namnd., 
led. av komm.-fullm. o. bran dstodskom mitten, styr.-led. 
i Stockholms Sb'dra Mjolkleverantorforen. m. m. 
Hast ha gen 

Postadr.: Sodertalje. Tel. utoy B. Areal: Total 18,5 har aker. Tax,-v. 22.200. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1936. 
2 hastar, 12 kor. 3 ungdjur, 5 svin. 15 hons. Garden 
tit] slaktcn i arrende 1938. 

Ag.: Stockholms atad. 

An-.: Sven Gustav Nilsson f. 4/6 16. Son till K. G. 
Nilsson o. h. h. Elsa f. Granlov. 

Art.: Genomgatt Vassbo lantbruksskola samt kon- 
trollassistentkurs i Strangnas. 
35^ 


Hogantorp 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 31615. 

Areal: Total 52o har, darav 75 aker. Tax.-v. 261.200. 

Jordart: Sursand o. lera, Skogsbest.: Barrskog. Hu- 
vudbyggn, uppf. p& 1600-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
1914. Djurbesattn,: 5 hastar, 32 kor, 20 ungdjur, 1 tjur. 
Traktordrift. Arealen helt tackdikad. 

Ag.: DlrektSr Gustav Saiilin. Ladvik 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 1906. 

Areal: 43 har aker. 

Jordart: Lerjord. Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 
1800-talet. 5 hastar, 40 kor, 35 ungdjur, 40 hons. For 
egend:s drift finnas tva traktorer. Garden till slakten 
i arrende 1932. Intill ar 1914 tillhcirde den Hogan- 
torps s&teri. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr. : Tomas Kronblad. 

Befallningaman (sedan 1937): Brie M&nsson. Ladvik, Bergsatra 

Postadr.: Sodertalje. 

Areal: Total 20 har, darav 7 aker. Tax.-v. 13.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. 1915. 1 hgst, 5 kor, 1 ungdjur. 
2 svin, 50 hons. Arealen delv. tackdikad. Garden till 
slakten 1925 genom kop. 

Ag.: Axel Anton Andersson f. 21/11 1891. Son till 
A. F. Fredriksson o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift 
med Ester f. Larsson. Bam: Erik I. 12/7 28. 
NAGRA HUVUDDRAG I OSTRA SO DERM AN LANDS GEOLOGI Fig 6 Bodertom vid borjaii av Lilorinatid. Kring 

nagra storre oar lag da en xkiirgard av Jlera 

hundra sma. oar och- skti-r av vilka endast 

ett l&tal fcunnat ritas ul. 

streckade linjer. Vid det mellersta av des- 
sa israndlagen finna vi asarna utbredda till 
plataer. 

Att rullstensasarna blivit mindre sam- 
manhangande inom vart omrade torde dels 
bero pa den brutna terrangen och dels pa 
det faktum, att asarna, som man sager, 
"kasta" at ena eller andra sidan. Detta 
illustreras bast, om vi fblja den ostligaste 
av de rullstensasar, som aro upptagna a fig. 
nr 4. De relativt sma aspartier, som fran 
Vastnora i Vasterhaninge socken straeka 
sig norrut genom Tungelsta stationssamhal- 
le, ha sin fortsattning uti den cirka 4 km. 
oster darom liggande Vasterhaninge malm. 
Denna breda asbildning stracker sig norrut 
till Handen men avloses dar av de sm& as- 
partier, vilka ligga nagra km. osterut i 
Vandelso. Asen far sedan norr om Drev- 
viken nagot storre dimensioner och strac- 
ker sig i obruten foljd oster om Alta upp 
till Kalltorpssjon. Har forsvinner asen men 
aterfinnes i vaster vid Enskede varifran den 
fortsatter genom Stockholm under namn av 
Brunkebergsasen. Att en rullstensas pa 
detta satt blivit forskjuten i sidled torde val 
narmast bero pa att dess biidningskanal un- 
der landisen blivit tilltappt, varvid smalt- vattnet komm.it att soka sig ned i andra 
sprickor av isen a endera sidan av den ur- 
sprungliga. 

Sorunda malm ar en relativt flack asbild- 
ning som fran trakten av Sorunda kyrka 
stracker sig i nordnordostlig riktnmg forbi 
Fagersjon och Grindsjon. Den har am 
fortsattning i den maktiga, plataartade Pa- 
lamalm. Pa rullstensasarna f inner man of- 
ta djupa, runda eller ovala gropar utan 
synliga avlopp. Ett vackert exempel pa en 
sadan asgrop traffas i norra delen av Pfila- 
malm. Asgroparna ha uppkommit darige- 
nom att stora block av landisen blivit over- 
tackta med asgrus. Nar isblocket sedan 
smalt, har det lamnat en djup grop efter 
sig. Ibland upptages asgropens botten av 
en liten mosse. Palamalm fortsatter forbi 
Ricksten och asen sparas vidare i de isole- 
rade forekomsterna av asgrus vid Tullinge- 
och Albysjbarna. 

En tredje rullstensas bbrjar i nordvastra 
Sorunda och stracker sig med nagot oregel- 
bundet forlopp norrut genom Grodinge och 
Botkyrka. Denna asstrackning utgor en 
del av den stora Uppsalaasen. Spridda 05- 
rekomster av en ganska betydande as traf- 
fas vid Horningsholm samt 1 omse sidor av 
Hallsfjarden. Sbdertalje kanal skar igenom 
asen. Kusens backe inom Sbdertalje stad 
samt Slottsholmen vid Linasundet tillhora 
denna as, vars fortsattning sedan ar att soka 
i den nagra kilometer vaster darom liggan- 
de asstraekningen, som forbi Malmsjbn nar 
upp till Sandvik vid Sodra Bjorkofjarden. 
Vid bver-Jarna ligger ett utbrett asparti, 
som sannolikt hor samman med den rull- 
stensas, vilken stracker sig mellan sjbarna 
Wallingen och Yngen och vidare norrut 
forbi Nykvarn och Turinge. Av de sprid- 
da asfdrekomsterna langs det markerade 
dalstraket med sjoarna Sillen och Klammin- 
gen ma har endast namnas det asparti, som 
ligger mellan Mdlnbo och Vardinge. 

Redan mycket tidigt kom fardevagarna 
med fbrkarlek att laggas langs rullstensas- 
arnas lattframkomliga och torra terrang. 
Nastan undantagslbst finner man ocksi in- 
te bara i Sodermanland utan i hela Sverige 
viktiga landsvagar anlagda pa asarnas 
kron. 

Sasom forut namnts, rorde sig landisen 
standigt utat fran sitt centrum. Att land- 
isens kant trots detta anda fdrflyttades 
norrut under avsmaltningsskedet berodde pa 
det faktum att den arliga avsmaltningen 
var storre an den under samma tidrymd in- 
Ladvik, Lindensborg 

Postadr.: Sbdert&lje. 

Areal: Total 11.5 har, darav 4,5 aker, 7 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Lerjord. Ekogsbest.: Barrskog. Maji- o. 
ekonomibyggn. uppf. 1915. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 
3 svin, 30 hons. Arealen delv. tackdikad. Garden till 
slakten 1924 genom kfip. 

Ag.: Ernst Waldemar Andersson f. 18/10 1889. Son 
Ull C. F. Andersson o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 
22/4 16 med Signe f. Bergstrom. Areal: 2,5 har &ker. 

Jordart: Der- o. dyjord. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur. 
1 svin, 20 hons. Garden till slakten i arrende 1928. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: John Einar Linden f. 16/12 1898. Son till J. E. 
Linden o. h. h. Matilda. Gift med Elna f. Jansson. 
Barn: Eirgit, Linnea, Gunnel. Malmangen 

Postadr.: Sodert&lje. 

Areal: Total 15 har. Tax.-v. 14.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerhotten samt sandjord. 
Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
1914. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 70 hons. Arealen 
tackdikad. Garden till slakten 1913 genom kop. 

Ag.: Johan August Johansson f. 1863. Gift 1894 med 
Stina f. Olsson (dod 20). Barn: Ingeborg, Kurt, Getty. 
Allan, Signe. Mellanberg 

Postadr.: Ronninge. 

Areal: 2 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1919. 1 hast, 2 
kor, 1 ungdjur, 2 svin. Garden till slakten i arrende 
1910. 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: Karl Axel Ringblom f. 5/7 1863. Gift med 
Jenny f. Karlsson. Barn: Karl, Anna, Elsa, Elin, Em- 
ma, Gustav, Greta. 

Brukare: Linus Karlsson. Svarson till ag. 
Nytorp 

Postadr.: Rdnninye. Tel. 11. 

Areal: Total 25 har.-darav 5 aker, 20 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Ler-, dy- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Man- □. ckonomibyggn. uppf. for c:a 75 fix 
sedan. 1 hast, 4 kor, 15 hons. Garden till slakten i 
arrende 1925. Nuv. ag. kopte den 193S. Den har tidi- 
gare tillhSrt Stockholms stad. 

Ag.: Edvard Strandh f. 11/3 1S79. Son till K. T. 
Pettersson o. h. h. Maria f. Sundelius. Gift med Hilda 
f. Pettersson. Earn: Gosta, Nils. Oxelby 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 1101. 

Areal: 35 har aker. Tax. -v. 41.800. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn, uppf. 1S75. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1880. 4 hastar, 1 unghast. 16 kor, 8 ung- 
djur, 1 tjur, 2 svin, 100 hons. Arealen delv. tackdikad. 
A egend. finnas flera forngravar o. runstenar. Garden 
till slakten i arrende 1930. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Martin Andersson f. 18/10 1900. Son till Guslav 
Edv. Andersson o. h. h. Henrika f. Eriksson. Gift 13/4 
36 med Annie f. Johansson. Barn: Kerstin. Ronninge gard 

Postadr.: R<»iuiii. : /i : . Tel. Areal : 15 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf, for c:a 200 ar 
sedan, villa 1925. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890. 
2 hastar, 6 kor, 3 ungdjur, 3 svin. Nuv. arr. bvertog 
garden efter Jonas Pettersson. som innehaft den sedan 
1931. J. P. f. 28/10 1873, son till Per Danielsson o. h. h. 
Hilda f, Sunesson, gift med Anna f. Andersson, barn: 
Rilding. Tore, Agda, Greta, Per, Karin, Elsa, Arne, 
Surie, Gurmar. 

Ag. : Fralsningsarmen. 

Arr.: Arvid Gabrielsson, Siggeborg. RSnninge. 


Areal: Total 15,25 har. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Svart- o. sandmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1936. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1852. 1 hast, 3 kor. 6 svin. 70 hons. 
Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 1925 ge- 

Ag.: Knut Gustav Hammarlund f. 4/6 1886. Son till 
J. A. Hammarlund o, h. h. Anna f. Blomkvist. Gift 
9/3 12 med Helga f. Andersson. Barn: David, Margit, 
Skarby 

Postadr,: Sodertalje. Tel. SU,10. 

Areal: 66 bar aker. 

Jordart: Lent samt dyjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Huvudbyggn. uppf. pa 1700-talet. sedermera till- o. 
omb, Magasin uppf. 1S42, stall 0. ladug. 1S78, loge 
omkr. 1900. 4 hastar, 30 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 2 
svin, 30 hons. Traktordrift. Arealen delv. tackdikad. 
a gardens a^or lorekomma gamla borgar o, en mangd 
fomgravar. Garden till slakten i arrende 1930. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Eric Hbgquist t. 13/2 1899. Gift 5/12 36 med 
Ester f. Ceder. 

Arr.: Genomgatt Osby lantmannaskola. Sol I i den 

Postadr.: Sodertalje. 

Areal: Total 3,5 har. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1914. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1936. 1 hast, 1,100 hSns. A. garden drives 
honsavel o. tradg.-rorelse. Garden till slakten 1B29 
genom kop. 

Ag.: Erik Andstrom f. 1897. Gift 6/1 29 med Ester 
f. Bergstrom. Bam: Bdrje f. 17/11 34. Solvik 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 7 Eogantorp. 

Areal: Total 22 har, darav 7,5 aker. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast. 
6 kor, 2 ungdjur, 150 hons. Arealen helt tackdikad. 
Garden till slakten 1914 genom kop. 

Ag.: Alfred Engqvist f. 1885. Gift 27/6 14 med Elna 
f. Franzen. Barn: Svea, Erik. 

Ag.: Ordf. i kyrko-fullm. o. bavnav.-namnd., led. av 
kyrkorad., skol- a. fattigv.-styr., komm.- o. tax.-na.mnd., 
skiftesgodeman, kamrer i jordbrukskassan. Stralsnas 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 3QS21. 

Areal: 15 har aker, 45 skog. Tax.-v. 25.600. 

Jordart: Mull-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lQvskog. Manbyggn. uppf. pa 1880-talet, tillb. 1937. 
Ekonomibyggn. uppf. 1926 o. senare. 2 hastar, 5 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, 1,700 hons. Arealen tackdikad. Gar- 
den inkoptes 1921 av nuv. ag. A densamma finnes 
tradg. med 500 plommon-, paron-, appel- o. korsbars- 

Ag.: Gunnar Teodor Engqvist f. 9/8 01. Son till riks- 
dagsman J. Engqvist o. h, h. Helena f. Andersson. Gift 
28/4 35 med Hanna Linnea f. Johansson. 

Ag.: Ombudsman, sekr. o. kassbr i B. F., S. L. "U. 
o. S. L. K. F. 1932—38. 
Svalangen 

Postadr.: Sodertalje. Tel, 1 Hogantorp. 

i aker, 4 skog Tax.-\ Areal: Total S har, 
12.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast, 
1 ko. Garden till slakten 1933. 

Ag.: David Hansson f. 5/5 1888. Son till C. A. Hana- 
son o. h. h. Anna f. Jonsson. Gift med Elvira f. BorSn. 
Barn: Sture, Sten, Sven. Bror, Viola. Rut, Hans, Greta. 
Sveden 

Postadr.: Sodri-'iHic. 

Areal: Total 18 har, darav 8 aker, 10 skog. Tax. -v. 
12.300. 

Jordart: Ler- o. mulrjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 2 hastar, 5 kol'. 2 
ungdjur, 2 svin, 50 hons. Arealen tackdikad. Garden 
till slakten 1935 genom kop. 

Ag.: Werner Roland Ackelman f. 17/8 11. Son till 
K. V. Ackelman o. h. h. Lovisa f. Jernstrom. Gift 17/3 
35 med Annie f. Froling. Bam: Siv f. 16/4 37. Soderby gard 

Postadr.: Uttran. 

Areal: Total 302,5 har, darav 80 &ker, 222,5 skog. 
Tax.-v. 153.900. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Ban?- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. orate. 1915. 7 haatar, 40 ungdjur. 
Garden drives i sambruk med Lindhofs gard i Botkyrka 
s:n. Den kom till slakten i arrende 192G. 

Ag,: Stockholms stad. 

Arr.: Joel Erlandsson, Lindhof. 

Befallningsman (sedan 1927): Evald Halvarsson f. 
15/1 1892. Son till August Halvarsson o. h. h. Frida 
t, Nilsson. Gift med Elsa f. Blom. Barn: Sven, Wera. Talby, Lorensberg 

Postadr.: Sodertalje. 

Areal: Total 11,5 har. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1915. 1 hast, 4 
kor, 2 svin, 150 hons. Arealen tackdikad. Garden till 
slakten 1924 genom kop. 

Ag.: Adolf Chester Widen f. 3/12 1892. Son till 
Gustav Widen o. h, h. Amanda f. Andersson. 

Ag.: Led. av Jordbrukarnas Centralkassa. 
JLLJK2fc r ..!H 
Talby Mellangard 

Poatadr.: Sodermje. Tel. S039. 

S^R.1&3 StSiS «. 2 -: 

den till slakten i arrende 1924. 

Ag.: Stockholms steel, - Arr.: Karl Rudms atbh 
Brukare: Sten Rudin. Son till Karl Rudin (dod 35). Talby Vastergard 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 1186. 

Areal: 37 har aker. Tax.-v. S8.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. uppf. 
1867. Ekonomibyggn. uppf. 1875, loge 1832. 3 hastar, 
13 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 50 hons. Garden till 
slakten i arrende 192S. h„ Man ™ 

Ag.: Stockholms stad, — Arr.: Per Erik Remholdsson 
f 19/11 1888. Son till L. Johan Eriksson o. h. h. Ingnd 
PWcadottet Gift 32 med Ida Josefina f . Jansson. Barn: 
1 ett foregaende gifte; Ellert, Margit. 

Talby 2 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 721,. 

Areal- Total 110 har, darav 20 Sfcer. Tax.-v. 35.500. 

Jordart: Lerjord o, svartmylla p& lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet. Stall 
uppf. onto, i860, ladug. o. loge 1880, magasm tillb. 
1915. 2 hastar, 18 nStkreatur. 2 svin. 1894 koptes 
garden av Lars Erik Andi-rs^m. dod 1931, gift med 
Anna Sofia f. Andersson, dod 1927. Efter att ha salt 
garden till Stockholms stad arrend. han den till 1928, 
[in soTifin, nuv. an-., tilltradde. Forngravar o. l&mningar 
av stenaldersboplatser finnas pa agorna. 

Arr.: K. E. Andersson f. 1891. Gift 28 med Hilda 
Margarets f. Vesterberg. Bam; Hans. Viksberg 

Poatadr.: Sddertalje. Tel. 30301,. 
Areal: Total 320 har, darav 55 aker, resten skogs- 
hagmark. Tax.-v. 170.000, vartill kommer' 110.000, ut- 
gBtande varde 6. tegelbruk. 

Jordart: Lattlera. Djurbesattn.: 6 bfiStaT, oO not- 
!:reatur, 15 svin, 10 far, c:a 800 fjaderfan. 

Huvudbyggn., som ar vackert belagen vid Malaren. 
uppf av sten pa 1700-talet. Den pabyggdes 1880 o. 
restaur. 1921. Den har tvenne flyglar samt omgives av 
; t&ag. o. park. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1860 samt 
1880. Till egend. hor tegelbruk. 

"Viksberg bildades genom sammanslagning av fralse- 
'-aniarna WiU o. L^nyvi-rtii i bovj.-m av 1700-talet. 1686 
^gdes godset av en Ehrenfeld, 1772 av grevinnan Piper, 
1825 av grevinnan Ulrika Cronstedt. 1841 av friherre 
S" W Lowen, 1843 — 71 av medlemir;.r av famitjen Ram- 
atedt, 1873—87 av nuv, ag:s fader o. 1887- 1926 av ett 
15-tal olika ag., sasom dir. Alb. A:itierss»n. v:lken nine- 
hade garden 1921—23. 1926 tilltradde nuv. ag. 

Ar 1683 upptacktes pa gardens agor en hftlsohalla. 
vilken under 1700-talet var livligi frirkvi-nturad. Hrunns- 
lakaren archiatikern Johan Linders, adlad Llnderstnlpe, 
utgav 1716 en "Flora Wiksbergensis". 

Ag,: Professor Wolmar Fellenius, Stockholm, f. 10/9 
1876. Son till major Waldemar Fellenius o. h. h. Eve- 
line f. Kuhlau. Gift 1899 med Emy Janse f. 1876, 
Vreten 

Postadr. : Sodertalje. 

Areal: Total 16 har, clarav 6 aker, 10 akog. Tax.-v. 
12.300. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. SkogEbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. Garden elektri- 
fierad. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 60 hons. 
Arealen he!t tackdikad enligt plan. Garden til] slakten 
1933 genom kdp. 

Ag.: Sven Halvar Carlsson f. 25/3 1891. Son till 
K, Gustav Carlsson o. h. h. Vilhelmina f. Bjorkman. 
Gift 10/4 IT med Emmy f. Olsson. Barn: Gerd. Foster- 

Barrskog. 
5 ungdjur, 
■realen ar Wallinge 

Postadr.: Norborg. Tel. 7. 

Areal: 115 har alter. Tax.-v. 252.000. 

Jordart: Medelstyv lera. Skogsbast. 
Djurbesattn. : 6 hastar, 2 unghastar, 40 koi 
2 tjurar, 2 svin, 50 hons. Traktordrift. 
delv. tackdikad. 

Huvudbyggnaden at' av sten. Den uppfordes 1716 
av statssekreteraren Eoneau. Av ekonomibyggnadema 
aro 2 logar upforda 1752, magasinet ar byggt ITS 8 samt 
stall och ladugard 1769. 

Pa gardens agor star en over 250 ir gammal kyrka, 
"Waliinge kyrka". Pa agoma markas aven en del 
stensattningar och forngravar. 

"Vallinge kvam" overlats ar 1563 av Erik XTV till 
riksr&det Dionysius Beurreus och hans arvingar, vilka 
voro agare till garden til', ar 1^72. da den genom byte 
ftirvarvades till Kronen. Av 162:f forlar.ajkm Vallinge 
kvarn och strdm av Gustav n Adoif till Arendt Toppen- 
giesser. Denne erholl aven pnvili-gici* pa ett massings- 
bruk har, vilken efti-r an -id ncdlades pft grund av 
brist pa trakol. Ar 1«46 civerfordcs privjlegierna fran 
Toppengiessers arvingar till hnrgmastarer. Jftna Hen- 
riksson. Under 1600- IKOO-talen funnos har manufak- 
turverk av olika slag -rid lax'ande innehavare. Enligt 
1690 ars jordebok vwr vallinge "kronan behAJlet till 
bergskollegii disposition". Aret daxpfi, var bniket ut- 
arrenderat. Ar 1717 ki.ptc3 det av bryg gen alderman - 
nen Lanvpa, som 1730 eftertraddes «" «n friherre Funck. 

arefter agdi statssekreteraren Eoneau fran 1744 s ,• si ak tern a Gemnick, 

imt kdptes 1872 i 

3 anka ar 1900 sal A rrenda torsbostaden. v medle)"nin:ii- ; 
__., Kdnig och Silverstolpe i 
kammarherre J. O. Blomstedt, va 
det till den nuvarande agaren. 
Ag.: Stockholms stad. 
Arr. (sedan 1924): Ernst Hjalm; 
18T5. Son till Anders Hultgren o. h. h. j 
Gift 11 med Anna Laura f. Osterman. Barn: Hilding, 
Sven, GOran. • Hultgren f. 7/12 
Ska SKA socken inom Farentuna harad omfattar syd- 
ostra delau av Svart.jolandet 1 Mal.rem Tertaneen 
bestir av .Itltbygd med fl.ra mindre ber B shojder, ytl- 
k, i vaster arc mo. markerade. Blar,d egendomar 
martos Ska-Edeby. 

Fomminnen: De fiesta fornlamnmgarna hdrrbra 
ftin jarnlldern ocb utgOras av ros.n, gravhbgar. st.n- 
sattnlngar samt bautastenar m. m. Sedans markas 
bl a vid Vasby, Gullhagen vaster om Kumla, Tuna, 
trakten sOder om Morby, stranden sydvast om Kumla 
bolmar oeb ett berg: oster om Tuna. Inom socanen ba 
funnits sex runstenar, av vilka numera endast fyra 
ftnnas kvar. 
Areal: 18,62 kvkm. Enligt 1937 iLrs fastighetstaxering ar agovidden: 1.010,20 ha, ^'^^ a ™ 
och tradgfird, 3,50 har slatteriing, 5,50 har kultiverad betesang, 48,40 har annan betesang, 490 har skogs 
mark, 122,45 bar ovrig mark. 
Jordbruksviirde: 1.694.500 kr. 

I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 14.700 kr. 
Skogsvarde: 55.500 kr. 
Tomt- och industri varde: 10.000 kr. 
Invanarantal: 589 (1939). 

Ska, som ar 1375 kallas "Skaa", ar annex till Sanga. .„„_.,,„ 

Kyrkan daterar sig tffl sina aldsta delar fran aldre medeltiden. Den har fatt karaktkr av k^kyrka 
dari-enom att sakristia och vapenhus ha forenats mad langhuset. Koravslutmngen kr tresid.g . oster. Ar 
1695 var kyrkan utsatt fSr en haftig brand, varefter den omkr. 1700 fick sitt nuv. utseende. 
Kyrkoherde: Lofquist, Fritz Bertil. Berga 1 

Poatadr.: Drottningholm. Tel. £6 Sk&. 
Areal: Total 16 har, darav 4,5 aker, 1,5 
hagmark. skog i 
Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best ■ Overv. granskog. Manbyggn. uppf. 1912. Ladug.. 
stall o. loge uppf. omkr. I'JS".. niKigasin 1912. 2 hasl.ar. 
6 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten 
1878, 'da den inkoptes av nuv. ag:s fader. 

Ag.: Carl Johan Carlsson. Gift med Anna Matilda 
f, Karlsson. 

Arr.: Carl Manfred Carlsson f. 14/10 09. Son till ag. Berga 2 

Postudr.: BTOttningholm. Tel. IS Sfcd. 

Areal: 27 har aker, 10 skog. Tax.-v. 40.500. 

Jordart: Lerjord o. latt jord. Skogsbest.: Oven', 
granskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet, omb. 1900. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1900. 3 hastar, 12 kor. 
6 ungdjur, 1 tjur, 40 bona. Garden till slakten 1917, d& 
den av nuv. ag. koptes fran David Pettersson. Nuv. 
arr. tilltradde 1931. 

Ag.: Porfattaren d:r Per Halls trom, Storangen. 

Arr.: Clas Hjalmar Eriksson f. 10/1 1880. Son till 
Erik Gustav Eriksson o. h. h! Karin Katarina f. Johans- 
son. Gift 15/9 11 med Judit Ingeborg f. Johansson. 
Bam: Henry Hjalmar f. 11, Nanna f. 13, Clas Henrik 
f. 16, Karin Gunborg f. 23. 
Bergalund 

Postadr.: Drottningholm. Tel. B7 Skd. 

Areal: Total 16 har, darav 15 aker, 0.5 skog. Tax. -v. 
17.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf. 1936, en annan manbyggn. fran 1870-talet. 
Stall o. ladug. uppf. pa 1870-talet, omb. o. renov. 1933, 
loge uppf. 1933. 2 hastar, 7 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 75 
hons. Foreg, ag. var Gustav Lindgren, nuv. ag:s svar- 
far. Nuv. ag:s maka arvde garden 1910. 

Ag.: Erik Wilhclm Wi.i.c.iholm f. 22/3 1888. Son till 
Carl Johan Wetterholm o. h. h. Maria Charlotte Ols- 
dotter. Gift 20/5 11 med Evelina Matilda f. Lindgren. 
Barn: Agnes Matilda Viktoria f. 07, Anders Evert Wil- 
helm f. 11. 
Ekeby 1 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 15 Skd. 

Areal: Total 35 har, darav 20,5 aker, 14 skog. Tax.-v. 
28.800. 

Jordart: Etyv lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. 1881, renov. 1923. Ekonomibyggn. 
uppf. samtld. med manbyggn. 2 hastar, 1 unghast, 10 
kor, 3 svin, 80 hons. Garden till slakten pa 1860-talet, 
da den koptes av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. innehar 
den sedan 1910. 

Ag.: Axel Fritlof Hermansson f. 17/3 1889. Son till 
Carl Herman Eriksson o. h. h. Albertina Sofia Karls- 
dotter. Gift 6/6 10 med Anna Cecilia f. Lindqvist. 
Ekeby 1 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 35 Sk&. 

Areal: Total 50 har, darav 35 aker, 15 skog. 

Jordart: Styvare o. lattare lerjord. Skogsbest.: Tall- 
o granskog. Manbyggn. uppf. 1889, restaur, senare, 
moderniserad 1937. Ladug. uppf. 1902, stall 1909, loge 
1911, svinhus 1922. 2 hastar, 12 kor, 5 ungdjur, 3 mo- 
■ i'--i---iggor, 5 godsvin,, 30 hons. Garden till sliiki.en 
1888, da. den koptes fran Gustaf Jonsson Asknas av 
Erik Ersson, vilken tidigare ari'end. den. Fordom fanns 
har tingshus. En ek finnes, om vilken det berattas, att 
de ddmda blevo bundna vid den. 

Ag.: August Wilhelm Hermanssons stbh. A. W. H. 
son till Carl Hei-man Eriksson o. h. h. Albertina f. An- 
aeMSOU Gift 1/10 04 med Hilma Charlotta Lovisa f. 
Karlsson. Barn: Albert f. 06, Marta f. 09. Harry f. 10, 
Hilma f 11 Sigrid f. lo. Carl-Ivar f. 17, Karin f. 21. Ekeby 1—3 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 56 Skd. 

Areal: 9 har aker. Tax.-v. 15.100. 

Jordart: Delv. lerjord. Manbyggn. uppf. under obe- 
kant tid. Ladug., loge o. stall delv. omb. 1937. 6 kor, 
2 ungdjur, 4 svin, 50 hons. Garden till slakten 1924 
genom kbp av Erik Olof Eriksson fran Anders Aberg. 
Nuv arr, ag:s svai-son. hi-iikar garden sedan 1924. 

Arr ' Sven Hjalmar Lindgren f. 6/10 01. Son till 
Johan Gustaf Lindgren o. h. h. Amanda Charlotta f. 
Svensson. Gift 23 med Emma Sofia f. Eriksson. Bam: 
Allan f. 23, Ake o. Gosta f. 28. 
Eriksberg, Saby 

Postadr.: DrottiMigholm. 

Areal: Total 8 har, darav 1,25 Sker, 6 skog o. hag- 
mark, 0,75 tradg. Tax.-v. 9.000. 

Jordart- I.tniivlj;: P« l^-ijol.ien. S!o->ssh«K,.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1886. 
j__2 svin, TO hons. Garden till slakten i borjan av 
1800-talet' Pa garden finnas omkr. 225 frukttrad. 

Ag ■ E H. Ohlsson f. 188-1. Son till Nils Ohlsson o. 
h h Augusta f. 1850. Gift 13 med Elin Ohlsson f. 
1894. Barn: Tora f. 13, Birgit f. 16, Hans f. 28. 

Ag.: Medl. av R. L. F. Fagelangen (Huvudbyggnaden) 

Poatadf.: Drottninghohn. Tel. 1 Skd. 

Areal: Total 19 h;ir. darav 8,5 aker. 10,5 ukug. tradg.. 
hag- o. angsmark Tax.-v. 46.000. 

Jordart: Overv. lerjonl. Skogsbt.st.: Barrakog. Man- 
byggn. uppf. 1842. omh. 1S90 modenuserad 1936. Arr- 
bostad renov. 1937. I.adug.. stall, loge o. magasln uppf. 
pa 1800-talet. 2 hastar. 4 kor. 5 svl.n, 100 hons. Area- 
len tackdikad. OArden till slakier; 1928. da den kdp- 
tes fran kanstnaren Carl Bergqvist. vilken innehafl 
densamma sedar. 1925. FOregfiende ag. var disponent 
Sohlin. Nuv. bukare arrcnii garden sedan 1932, rr.en 
har haft hand om tos skC.?H .sedan 1926. 

Ag.: Konstnai Geiharc ITenrik Fredrlk Eckhanlt f. 
24/8 02. Son til: August Eckhardt o h. h. Antoni f, 
Heyer. Gift 7/1 -14 med Kerstin f. Nobel. Bam: Kera- 
tin f. 35. Barn i ett foregAendt gifte; Owe f. 29 Hans 
Otto f. 30. 
Fagelangen (Arrendatorsbyggnaden) 

Postadr.: Drottninghohn. 

Arr.: Albert Fredrik Wilhelm Holmstrom f. 30/8 
1895. Son till Adolf Holmstrbm o. h. h, Josefina f. Ek- 
lund. Gift 6/5 17 med Aina f. Carlsson. Earn: Lilly 
f. 19, Evy f. 24, Britt f. 28. Postadr.: Sfcfl. Tel. 1. 

Areal: Total 25,5 har, darav 9 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 65.000. 

Jordart: Styv lera. Skogsbest.: Barrskog. Huvud- 
byggn. uppf, omkr. 1900. Ekonomibyggn. uppf. under 
1800-talets senare halft. 2 hastar, 1 unghast, 9 not- 
kreatur. Arealen delv. tackdikad. Pa garden finnes 
kvam for eget bruk. Huvudbyggn. omgives av tradg. 
om c:a 1,5 har med ett 50-tal frukttrad. 

Ag.: Ingenjor C. G. Kjedin, Stockholm. 
Postadr.: Drottnhii/holm. Tel. 87 Ska. 

i 5 aker, 5 skog c betes- 
Skogs- Areal: Total 10 har, dara' 
mark. Tax. -v. 29.500. 

Jordart: Overv. lei'jord. nagot svartmylla. 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. under obe- 
kant lid. Arr.-bostad o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 
hast, 3 kor. 2 svin, 30 hens. Arealen delv. tackdikad. 
Nuv. arr. brukar garden sedan 1933. 

Ag.: Sill Wallander o. Ester Maria Nilsson, 

Arr.: Johan Alfred Johansson f. 16/4 1881. Son till 
Gustav Wilhelm Johansson o. h. h. Karolina Karlsdot- 
ter. Gift 22/10 10 med Ebba Viktoria f. Karlsson. 
Earn: Fanny Viktoria f. 11, Nanny Linnea f. 12, Anna 
Elisabet f. 14, Alfred Viktor Borje f. 16, Ebba Viola 
Margareta f. 24. 

Komministevbosta.il et 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 68 Ska. 

Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. pa 1850-talet, senare renov. 
Loge uppf. pk 1850-talet. stall o. ladug. 1909. 3 has- 
tar, 11 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Arealen delv, 
tackdikad. Garden till slakten genom arrende pa 1880- 
talet. Nuv. arr, brukar den sedan 1929. 

Arr.: Erik Gustav Lindgren f. 6/9 1898. Son till 
Johan Gustav Lindgren o. h. h. Amanda Charlotta f. 
Svensson. Gift 29/4 21 med Anna Katarina f. Carls- 
son. Earn: Ingrid Charlotta Viola f. 21, Svante Erik 
Kagnar f. 25. 

Arr.: V. ovdf. i fattigv.-styr.. led. av komm.-nSrand., 
kyrko- o. skolrad. 

Kumla 1 

Postadr.: Drottmngholm. Tel. 11 Svartsjo. 

Areal: Total 33 har, darav 18 aker, 15 skog. Tax.-v. 
39.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. pk 1880- 
talet, omb. 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1894, restaur, 
flpia ganger. 3 hiistar, 3 kor, 4 svin, 50 hons. Area- 
len tackdikad. Garden till slakten 1893, da den kiiptes 
av nuv ag'S fader. A agorna finnes en mnhaU. 

Ag.: Carl Oscar Olsson f. 26/12 1875. Son till Frans 
Oscar Olsson o. h. h. Matilda f. Pettesson. Gift 20/5 
1899 med Anna f. Andersson. Barn: Carl Albin f. 1900, 
Sven f 04. Anna Britta f. 05, Frans f. 06, Lilly f. 16. 

Ag.: Ordf. i komm.-namnd. 1909—12. kronoombud 
i 27 ar. 

Kumla 2 b A 

P03tadr.: Drottmngholm. Tel. 3* Svarts}6. 

Areal: Total 25 har, darav 13,5 aker, 10 skog. Tax.-v. 
23 700 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten, Skogs- 
best ■ Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 
1800-talet. Ladug. o. loge uppf. 1936. 2 hfistar, 4 kor. 
2 ungdjur, 1 modersnsgii. :; s;o..:svin. -■:,.? lions. Area- 
len delv tackdikad. Garden till slakten 1917 genom 
koc Den har tidigare tillhort Kronan. 

Ag ■ Augusta Maria Olsson f. 11/10 1869. Dotter 
till Jonas P. Jonsson o. h. h. Matilda f. Persson. Gift 
17/5 1891 med Johan Alfred Olsson f. 8/7 1867. Barn: 
Johan Amandus f. 1892, Carl Hugo f. 1894, Maria, f. 
1896, Augusta Elisabet f. " 
Tage f. 08. , Nils Alfred f. 06, Knut NAGRA HUVUDDRAG I OSTRA SODERMANLANDS GEOLOGI traffade framskjutningen av landisens front. 
Det var givetvis under sommaren som den- 
na avsmaltning forsiggick. Under vintern 
dareraot, da ingen is smalte bort, skot iskan- 
ten ater ut over nyss frismalt omrade. Dar- 
vid foste isbramet samman moranen framfdr 
sig till mer eller mindre tydliga vallar eller 
sa kallade andmoraner. Dessa framtrada 
bast inom odlade omraden, dar de sticka 
upp som steniga ryggar ur lerfalten. Av- 
standet mellan de pa varandra foijande and- 
moranerna (inom vart omrade vanligen i me- 
deltal 100 — 150 m.) utgor ett matt pa is- 
kantens forflyttning fran ar till ar. Detta 
avstand varierar mycket dels beroende pa 
terrangen, dels ocksa pa grund av olika kraf- 
tig avsmaltning under varmare och kail are 
somrar. Ett strak av maktiga andmoraner 
ar angivet a fig. nr 4. Dessa stora andmo- 
raner registrera, som vi skola se i det foijan- 
de, ett langre uppehall i den allmanna isav- 
smaltningen. 

Under sommarens isavsmaltning fordes 
det finaste materialet sasom sand, mo och 
ler med smaltvattensstrommarna ut over is- 
sjdns botten och avsattes dar. Ju finare ma- 
terialet var desto langre fordes det ut fran 
iskanten. De allra lattaste partiklarna, sa- 
som t. ex. glimmerfjall kunde endast koraraa 
till avsattning under de betydligt lugnare 
forhallanden, som radde vintertiden, da 
smaltvattensstrommarna sinat och issjbn fru- 
sit till. Denna periodiska avsattning uppre- 
pades ar fran ar och gav till resultat ett se- 
diment, som bestod av omvaxlande ljusare 
och morkare skikt av respektive relativt 
grovre och finare material. . Ett ljus skikt 
och ett morkt utgora salunda avsattningen 
under ett ar och bilda tillsammans ett sa. kal- 
lat arsvarv. Tydligast framtrada arsvarven 
ute i lersedimenten. Sadan varvig lera traf- 
fas ofta i dikesskarningar och tittar man nar- 
mare pa leran, finner man att de olika var- 
ven kan ha mycket varierande tjocklek. Den- 
na vaxlande materialtillfbrsel under olika ar 
beror i regel pa. olika kraftig avsmaltning. 
Variationen i varvens tjocklek blir salunda 
en registering av vaxlingen mellan varmare 
och kallare ar. 

Vavlingen i tjocklek pa varven kan kan- 
nas igen fran en skarning till en annan vil- 
ket betyder att de enskilda varven kunna fdl- 
jas fran trakt till trakt. Vid en undersok- 
ning som ig&ngsattes av prof. De Geer in- 
mattes varvig lera i ett stort antal skarning- 
ar fran Skane anda upp till Jamtland. Var- 
ven raknades inom denna langa inventerings- 
Fig. 7. Sodertdrn under yittirc stcnaldern fG&nt/grifts- 

tid). Sodertortis nuvarande form framtrader redan 

tydligt liksom n&gra tnera markerade sprick- 

dalar. Botkiirku aiink-iihi-i/gfalt och andra jordr- 

britksbygder sdsom llonintir.bii'idtyii m. [I. 

l&go d& dnnu under havets yta. 

linje och darmed fick man reda pa, hur 
manga ar det tagit for landisen att smalta 
av fran sodra delen av Skane till Jamtland, 
dar landisen delades upp i tva delar, varvid 
en mellan landisen och fjallkedjan vaster 
darom uppdamd issjo tappades osterut. Den- 
na tappningskatastrof gav upphov till ett 
extra tjockt varv, som De Geer later bilda 
gransen mellan den da avslutade istiden och 
den foijande s. k. postglaciala tiden. Genom 
en liknande matning av varv fran denna tid 
inom Angermanalvens dalgang ned till den 
nuvarande kusten, har aven langden pa det- 
ta tidsskede bestamts. Enligt den tidsskala, 
som upprattats med hjalp av den varviga le- 
ran, skulle ovannamnda tappningskatastrof 
i Jamtland ha agt rum 6740 ar f. Kr. Detta 
ar raknas allts& som istidens slutar. 

Som fbrut namnts, markerar det pa kart- 
bilden i fig. nr 4 inritade straket av maktiga 
andmoraner ett langre stillestand uti land- 
isens avsmaltning. Vid detta israndlage in- 
om sodra delen av vart omrade stod iskan- 
ten enligt lermatningarna for i runt tal 
10,200 ar sedan. Annu for s& pass kort tid 
sedan — geologiskt sett — var alltsa Sbder- 
manland praktiskt taget helt tackt av land- 
Hpf-." 


4d3fett 


mm & 


itf&is. '"'A-^HiB . Jonsson, Gift Kumla 2 b B 

Postadr..- Droiinitifffcolm. Tel. 82 SwrtsjS. 
Areal: Total 15 har, darav 9 aker, 5 skog. Tax.-v. 
17-000. 

Jordart: Hard lerjord. Skogsbest: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. IS 24. TCki.TKimibyssn. "PP f - 192< — 28. 
1 hast, 5 kor, 2 svin, 30 h6ns. Till gardens drift fin- 
nes en traktor Arealen tfickdUmd. Gonien ar av- 
styckad fran Kumla 2 b A, vilken gard inkoptes fran 
Kronan 1917 o. innehas av ag:s foraldrar. 

Ag.: Johan Amandus Olsson f. 24/12 1 
Johan Alfred Olsson a. h. h, Augusta f 
23/6 25 med Anna Lovisa f. Carlsson. 

Ag.: Led. av komm.-niimnd o. tax.-namnd. 

Kumla 3, Mellangarden 

Postadr.: Drottningholm. 

Areal: Total 14 har, darav 11 aker, 3 skog. 

Jordart: 31. tor- o. svartmylla. Skogsbest: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, renov. 1928. 
Ekonomibyggn, uppf. omkr. 1931. 1 hast, 5 kor, 2 
svin 50 hons. Till gardens drift finnes en traktor. 
Huvudsakl. drives tradg.-odling. Arealen tackdikad. 
Nuv ag overlog garden 1911 genom arv o. kop fran 
sin svarfader C. G. Lindgren. Nuv, arr. tilltradde 1931. 

Ag.: Johan Alfred Johansson. Gift med Irma Elvira 
f. Undgren. 

Ait.: Johan Gustav Emil Johansson f. 06. Son till 
ag. Gift 20/12 30 med Ester Wilhelmina f. Lindgren. 
Barn; Gunnar f. 33. 

Kumla 3, 4 

Postadr,: Drottningholm. Tel. 58 Svartsjo. 

Areal: Total 75 har, darav 31 aker, 43 skog. Tax.-v. 
84.500. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1925—26, modern fared- 
ning. Vaxthus, magasin o. garage uppf. 1925—27. 15 
hons. Arealen tackdikad. Tradg.-odling drives. Gar- 
den till slakten 1885, da den kdptes av nuv. ag:s fader 
fran Gustav Carlssons stbh. Nuv. ag. dvertog den 1900. 
Ar 1911 utvidgades arealen med Kumla 3, som tillhCrt 
C. G. Lindgren, nuv, ag:s svarfader. 

Ag.: Johan Alfred Johansson f. 23/3 1872. Son till 
Per August Johansson o. h. h. Eva. Gift 9/3 01 med 
Irma Elvira f. Lindgren. Barn: Margareta f. 02, Carl 
f, 03, Gustav f. 06, Clas f. 10. 

Ag.: Led. av kyrko- o. skolrad. sedan 1906, f. d. ordf. 
i pciis.-namnd. 

Arr.: Carl o. Gustav Johansson, Soner till ag. 

Kumla 3, 4 

Postadr.: Drottningholm. 

Areal: Total 13 har, darav 9 aker, 4 skog. Tax.-v. 
16.600. 

Jordart: Overv. lerjoi'd. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Samtl. byggn. uppf. 1912. 2 hastar, 1 unghast, i kor. 
1 ungdjur, 2 svin, 35 hons. Arealen delv. tfiekdikacL 
Garden har varit i slakten sedan 1875. Ar 1912 till- 
foil den nuv, ag. genom arv. 

Ag.: C. G. Wallin. 

An'.: Karl Konrad Kristian Widegren f. 27/7 1889. 
Son till Herman August Widegren o. h. h. Hilma Otilia 
f. Sorlander. Gift 30/10 15 med Maria Lovisa f. Ols- 

Arr.: Ordf. i fattigv.-styr., kyrkovard. 
L'W 
Postadr.: Drottmngholm. 

Areal: Total 14 har, darav 10 Aker o. tradg., 3 skog. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf, 1890—95. Ekonomibyggn. 
uppf. 1907. 1 hast, 5 kor, 2 svin, 35 bans, Plommon- 
odling di'ives. Garden till slakten 1885, da den kdptes 
av nuv. arr:s farfar Per August Johansson fr4n Gustav 
C&tlssena stbh. Nuv. ag. iivertog den 1900. Nuv. arr. 
tilltradde 1931. 

Ag. : Johan Alfred Johansson. Gift med Irma Elvira 
f. Lindgren. 

Arr.: Carl Johansson f. 6/10 03. Son till ag. Gift 
11/10 30 med Signe Karolina f. Nilsson. Bam: Sture 
f. 32, Ame f. 33, Rolf f. 36. Land ho I men 

Postadr.: SM t Drottninghohn. Tel. SI SkA. 

Areal: Total 26 har, darav 14 &ker, 4 skog, resten 
angsmark. Tax.-v. 31.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. pa 1700-taIet, tillb. 1SS3. Ladug. uppf. 1878, ma- 
gasin 1SS0, loge 1893. 2 hastar, 8 kor, 1 ungdjur, 4 
svin, 30 hens. En gammal vaderkvarn, byggd 1780, 
var i bruk till 1906. Garden till slakten 1877, 

Ag.: Johan Viktor Lindbergs arvingar. J. V. L. f. 
8/2 1871, dod 7/5 30. Son till Johan Wilhelm Lind- 
berg, f. 29/3 1835, dod 28/T 17, o. h. h. "Ulrika Sofia 
Eriksson, f. 16/5 1841, dod 9/2 33. Gift 1895 med 
Mathilda Carolina Eriksson f. 19/4 1874. Barn: Tyra 
f. 8/2 1898, Marta f. 28/3 01, Margit f. 24/2 03, Ivar 
f. 4/6 06, Torborg f. 29/5 09. 

Brukare: Ivar Lindberg, Gift 31/10 37 med Dora 
Maria Hesselsten f. 9/8 1900. Lillangen 

Postadr.: Ska. Diottiuntihtilm. Tel. 83 Sfcd. 

Areal: Total 5 har aker. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Svartmylla o. lermylla. Manbyggn. uppf. 
1920. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 2 hastar, 2 kor, 
2 svin, 20 hdns, Arealen delv. rordikad. Rotfrukts- 
o. fruktodling drives. Garden inkdptes 1919 av nuv. ag., 
vilken bebyggt o. uppodlat den. 

Ag.: Ernst B. G. FrOberg f. 3/3 1876. Gift 14/11 
09 med Ester Sofia Svensson f. 7/5 1881. Barn: Irma 
f 9/6 10, Elsa f. 8/9 15, Holger f. 6/5 18, Nils f. 10/7 
20. Barn i ett tidigare gifte: Helge f. 3/8 02, Hedvig 
f. 17/10 03. Lbvhagen 

Postadr.: Slca, Drottninghohn. Tel. SO och BO Skd. 

Areal: Total 22,5 har, darav 20 aker, 2,5 skog. Tax.-v. 
100.000. ,.. , 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Bl. barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. LW.K. EUnnomibyggn. uppf. 1936. 1 
ha=t 7 notkreatur, 2 svin, 50 hons. Garden till slakten 
1928 genom kop av nuv. ag. Den innehades forut under 
23 ar av fabrikdr Albin Jansson. 

Ag.: Direktor Giista Winberg, Karlaplan 18, Stock- Marieberg 

Postadr.: Sk&, Drottnlngholm. 

Areal: Total 14 har, darav 1 tradg., 4 aker, 8 skog, 
1 ang. Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Samtl. 
byggn. uppf. 1SS5. Manbyggn. restaur. 1937. ekonomi- 
byggn. 1935. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 30—40 
hons. Huvudsakl. odlas tradg. -produkter. Garden till 
slakten 1882. 

Ag.: John Erik Siklerberg f. 16/12 1S97. Son till 
Erik Herman Siklerberg, f. 1845, dod 01, o. h. h. Karolina 
Fredrika Fredriksson f. 1/3 1857. Gift 20/5 22 mad 
Elm Sofia Roos f. 31/7 02. Barn: Erik Herman f. 22/4 
23. 

Ag.: Medl. av R. L. F., B. F. o. Sveriges pomologiska Marielund 

Postadr.: Drottningliolm. Tel. 11 Sk&. 

Areal: Total 9 har, darav 7 aker, 2 skog. Tax.-v. 
17.200. 

Jordart: Overv. lerjord, delv. sandjord. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1840, tillb. 
omkr. 1895. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
hastar, 4 kor. Arealen delv. t&ckdikad. 

Ag.: Sjokapten Per Erik Olsson f. 5/11 1848. 1895. Skogby 

Postadr.: Drottningholm. Tel. ■ Ska. Areal: Total 90 har. diirav 30 aker. 60 skogs-. hag- 
o. angsmark. Tax.-v. 52,100. 

Jordart: Overv. :erjord. Skcigxbtst. : Tall- o. gran- 
skog. Samtl. byggn. uppf. 1900, Mnjibyggn. moderni- 
serad 1925. 2 hastar. 14 kor, 6 ungdjur, 50 hdiis Till 
gardens drift fir.ntu en traktor. Arealen Utckdikad. 
Garden till slakton 1912, da den a*.' nuv. ag. kbptes fran 
en Jonsson, Stockholm. A agorna fmnas ett gravfall 
o. en runsten. 

Ag.: Per David Pettersson f. 27/12 1887, Son Ul; 
Erik Adolf Petttrsson o, h. h. Kristina f. Davidsson. 
Gift 11/5 12 med Ruth Elin Elvira f. Lundberg. Barn: 
Karl Erik f. 13, Anna Britta f. 16, Margareta f. 18, 
Gunborg i. 19, Ulla f. 24, 

Ag.: Nanindeman sedan 1925, ordf, i Ska o. Sanga 
brandstodskomtnitte, v. ordf. i kyrko- o. komm.-stamm., 
led. av barnav.-namnd. AgodelningsrattsnSmndeman, 
dvcvformyndare. Ager aven Vasby 2, vilken g&rd arrernl. 
av Anders Persson. Skogshill 

Postadr.: Drottninijhohn. Tel. 57 Ska. 

Areal: Total 1,91 har tradg. Tax.-v. 12,000. 

Jordart: Lermylla, Manbyggn, uppf. 1916. Eko- 
nomibyggn. uppf, 1916 — 18. 75 hflns. Ag. tfllkSpte 
1913 Skogshill o. 1918 Hagen. Tradg. innehaller 600 
a 700 frukttrad o. omkr. 1.000 barbuskar. 

Ag.: John Laurentius Andersson f. 1884. Son till 
Johan Leonard Andersson o. h. h. Vilhelmma f. 1859. 
Gift 17 med Olivia f. Ohlsson £ 1881. Skogsro 

Postadr.: Sk&, Drottningholm. 

Areal: Total 4 har, darav 1 trade-., 3 skog. Tax.-v. 
15.000, 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1913, Fruktodling drives. Garden till slakten 
1917. 

Jig.: John Adolf Nilsson f. 27/11 1885. Son till Karl 
Johan Nilsson, f. 1846, db'd 19, o. h. h. Eva Lovisa, 
f. 1839, do"d 19. Postadr.: Drottninyholnt. Tel. Sk&. i,6 ang. Areal: Total 409,65 har, darav 23: 
resten skog. Tax.-v. 295.000. 

Jordart: Lerj'ord. Skogsbest.: Barrskog. Huvudbyggn. 
uppf. i borjan av 1800-talet, arbetarbostader 1913—15. 
Stall, loge o. lider uppf. 1913—15, ladug. o. magasin av 
aldre datum. Arealen till storre delen tackdikad. Egend. 
sambiukas sedan 1915 med utgarden Tuna. 

Ag.: Grosshandlare Robert Ljungldf, Stockholm. Svanhagen 

Postadr.: Ska, Drottninghohn. Tel. 2S Ska. 

Areal: Total 7,25 har, darav 5 aker, 2,25 skog. Tax.-v. 
7.500. 

Jordart: Lera o. IStt jord. Skogsbest.: Barrskog med 
inslag av ek. Samtl. byggn. uppf. 1890. 1 hast, 2 kor, 
■4 svin, 20 hbns. Garden till slakten 1884. 

Ag.: August H. Zetterstrom f. 3/3 1880. Gift 11 med 
Ebba Karlsson f. 20/5 1890. Barn: Marta f. 21/4 12, 
Sigvard t. 25/9 15. 

Ag.: Medl. av B, F. Saby 1, Uppgarden 

Postadr.: Skd, Drottninghohn. Tel. 5^ Skd. 

Areal: Total 5 har aker. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Angsjord o. lermylla. Manbyggn. restaur, i 
borjan av 1900-talet. Ekonomibyggn. restaur. 1935. 2 
hastar, 4 kor, 1 ungdjur. 4 svin, 30—40 hbns. Arealen 
delv. tackdikad. A garden drives huvudsakl. frukt- o. 
tradg.-odling. Egendomen kom till slakten 1918. 

Ag.: Svante Emil Selander f. 27/4 1871. Son till 
August Svensson, f. 1833, dod 06. o. h. h. Anna Sofia 
CarlSSOB, f. 1840, dbd 20. Gift 27/10 1897 med Selma 
Maria Pettersson f. 23/12 1874. Barn: Olga Maria f. 
11/7 1898, gift med A. Austin, Sthlm, Hugo f. 1/7 04, 
gift med Vera Maria f. Karlsson, Margareta f. 29/9 06, 
gift med Tage Clausen, Sthlm, Marta f. 29/2 08, gift 
med Eugen Raanaes, Gdsta f. 21/12 10, Iris f. 2/12 12, 
Sven f. 28/8 14, Gunnar f. 1/2 17. 

Ag.: P. d. led. av skoirad., komm.-namnd. o. tax.- 
Saby 4 

Postadr.: Drottningholm. 

Areal: Total 12,5 har, darav 7 aker, 4 skog. 

Jordart: Overv. lerjord. Skogsbest: Tall- o. granskog. 
M-,rhy-sn. uppf. omkr. 1SS0. Ladug. uppf. 1890, loge 
tidigare. 2 hastar. 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 30 hdns. 
i-.iinlcn till Kliikten pa 1840-talet, da den kdptes av nuv. 
ag-s morfar. Nuv. ag.. som overtog den efter sma 
fbraldrar, brukar den sedan 1933 efter att en tid ha 
haft den utarrend. 

Ag.: Anna Margareta Andersson f. 14/8 1886. Dot- 
ter till Carl August Andersson o. h. h. Bdla Sofia f. 
Sundholm. Saby 5 

Postadr. : Drollninghohii 

Areal: Total 15 har, darav 7 aker, 5 skog. Tax. -v. 
13.500. 

Jordan: Overv. lerjord. Skogsuest. : Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. 190N. Ladug. o loge uppf 190j. 
Svr. ekonomibygg.i. 1907. 2 hastar. 3 kor. 2 svin, 30 
hons. Areaien delv. tackdikad. Garden -:ll y.aktcu 
1908, da den kopiea av r.uv. ag. fran R. A. Eriksson. 

Ag.: John La'urentius o. Bror Emanuel Andersson. 
Soner till John Leonard Andersson o. h. h, Krislina 
Wilhelmina f. Eriksson Saby 5 — 3 

Postadr.: Drottningholm. 

Areal: Total 7 har, darav 1 aker, 6 skogs-, angs- o. 
hagmark. Tax.-v. 19.700. 

Jordart: Overv. lerjord. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 
1923. 1 hast, 2 kor, 1 svin. 20 hons. Areaien tackdikad. 
Garden till slakten genom nuv. ag:s morfar, vilken in- 
kopte den omkr. 1850 fran Bmrik Johansson. Nuv. ag. 
har 5vertagit den dels genom arv o, dels genom kop. 
Nuv. arr. brukar garden sedan 1929. 

Ag.: Rickard A. Eriksson f. 21/4 1874. Son till Carl 
Fredrik Eriksson o. h. h. Johanna f. Carlsson. Gift 7/10 
1899 med Selma Sofia f. Carlsson. Barn: Gustav f. 04. 

Arr.: Gustav Eriksson. Son till ag. Saby 5 — 3 

Postadr.: Drothiingkolm. Tel. 38 Ska. 

Areal: Total 13,54 har, darav 4 aker, 9 skog. Tax.-v. 
9.600. 

Jordart: Overv. lerjord o. svartmylla pa lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1921. 
Ekonomibyggn. uppf, omkr, 1898, renov. 1 hast, 2 kor, 
2 svin, 25 hons. Garden till slakten genom nuv. ag:s 
hustrus morfar, vilken inkdpte den pa 1850-talet fran 
Emil Johansson. Nuv. ag. overtog den dels genom arv 
o. dels genom kop. 

Ag.: Johan Emil Carlsson f. 10/5 1877. Son till Carl 
Eriksson o. h. h. Johanna f. Gustafsson. Gift 11/11 10 
med Selma Karolina f. Eriksson. 305 
Soderberga 

Postadr.: Sk&, Drottningholm. 

Areal: Total 7,5 har. Tax.-v. 9.800. 

Jordan: Delv. lerjord. Manbyggn. uppf. 1830, restaur. 
1920, 2 has tar, 3 kor, 2 svin, 20 hons. Garden till slak- 
ten pa 1700-talet. 

Ag.: Froken Anna Elvira Vilhelmina Procheus f. 
29/12 1887, Dotter till Karl Gustaf Procheus, f. 1856, 
ddd 02, o, h. h. Vilhelmiini. CiiHiavy Karlsson, f. 1849, 
dod 33. 

Troxhammar 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 13 Ska. 

Areal: Total 36 har. darav 22 alter. 13 skog. Tax.-v. 
68.400, 

Jordart: Lattare lerjord. Skogsbest.: overv. tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1900, restaur. 1928. Loge 
uppf. 1900, ovr. ekonomibyggn. efter brand 1936. 2 
has tar, 9 kor, 1 tjur, 1 svin, 40 hons. Arealen tack- 
dikad. Garden inkoptes av nuv. ag. 1928. A agorna 
finnes en forngrav. 

Ag.: Carl Johan Holm f. 13/3 1885. Son till Nils 
Johan Holm o. h. h, Matilda Johanna f. Carlsson. Gift 
22 med Marta Matilda Blfrida f. Blomberg. Barn: Carl- 
Axel Rune f. 22, Bengt Johan Thorfinn f. 23. 

Ag.: Trad g.-mas tare. Genomgick Brunnsviks folk- 
hogs kola 1907—08. 

Troxhammar 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 48 Ska. 

Areal; Total 20,5 har, darav 12,5 aker, 7 skog. Tax.-v, 
23,100. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1903. omb. o. moderni- 
serad 1937. Ladug. uppf. 1885, logar reap. 1885 o. 1895. 
2 haatar, 7 kor, 3 avin, 50 hons. Till gardens drift 
finnes en traktor. Arealen delv. taekdikad. Garden 
till slakten 1882, da den koptes fran Petter Eriksson 
av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. arvde garden 1922 efter 
att ha arrend. den sedan 1897. 

Ag.: Herman Leonard Hermansson f. 24/9 1871. Son 
till Carl Herman Eriksson o. h. h. Albertina Sofia 
Karlsdotter. Gift 5/4 1896 med Sofia Fredrika f. 
Carlsson. Barn: Herman Adolf f. 1897, Gustav Adolf 
f. 1900, Einar Lennart f. 02, Astrid Sofia f. 06, Axel 

Ag.: Ordf. i komm.-namnd. fran 1924, godeman vid 
lantmateriforrattningar, kassdr i skol- o. kyrkora.d., 
ordf. i fattigv.-styr. 1921—36. 

Troxhammar 2, 3 

Postadr..* Drottningholm. Tel. J,S Ska. 

Areal: Total 35 har, darav 25 aker. 9 skog. Tax.-v. 
36.100. 

Jordart: Lerjord o. mylla. Skogsbest.: Overv. tall- 
o. granskog, n&got lovskog. Manbyggn. uppf. pa. 1640- 
talet, omb. o. renov. vid flera tillfallen. Ladug., loge 
o. magasin uppf. 1936 efter brand. 3 hastar, 1 ung- 
hast, 17 kor. 2 tjurar, 1 svin, 100 hons. Till gardens 
drift finnes en traktor. Arealen delv. taekdikad. Gar- 
den har varit i slakten sedan 1640-talet eller i 5 gene- 
rationer. Den ar en av de aldsta diplomerade slaktgar- 

Ag.: John Reinhold Hammarstrdm f, 20/3 1S93. Son 
till Erik Reinhold Hammarstrom o. h. h. Karolina Gus- 
tava f. LOtgren. Gift 11/5 24 med Tyra Karolina f. 
Lindberg. Barn: John Birger f. 25, Kerstin Margareta 
f. 26, Erik Bertil f, 30, Evald Reinhold f. 31. 

Troxhammar 4 — 6 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 9 Sfcd. 

Areal: Total 91,5 har, da\rav 42.5 aker, 45 har skog. 
Tax.-v. 55.100. _, . 

Jordart: Sverv. lerjord. Skogsbest :B1 barrskog. 
Manbyggn, uppf. under obekant tid, tillb. Ladug.. to- 
rn »5v,; ekonomibyggn. uppf under de senaste 40 
aren. 2 haslar. 3 LmghSstar. 1-1 kor. 11 ungdjur, 2 svin, 
70 hons Till gardens drift finnes en traktor. Area- 
len delv. tackdikad. Nuv. air. brukar garden sedan 
1925. 

A£ ■ Kungl. Domanstyrelsen, 

Arr ■ Bror David Blomkvist f. 4/2 1891. Son till 
Clas Johan Blomkvist o. h. h. Lovisa f. Jonsson. Gift 
31/12 15 med Helga Bllsabet f. Spjut. Barn: Bror 
Ave f 16, Erik Henry f. 17, Anna Lisa f. IS, Ingnd 
Marianne f. 19. Ruth Elsa Ingegard f. 20, Clas Jonas 
f. 22, Sven Gosta f. 2S. 

Tornby Mellangard 

Postadr.: Drottningholm. Tel. S2 Sk&. 
"Areal: Total 30 har, darav 23 aker. 3 skog, resten 
hag- o angsmark. Tax.-v, 29.500. 

Jordart: Latt o. styv lerjord. Skogsbest.: Tall- o, 
granskog. Manbyggn. uppf. under obekant tid, omb. 
1918. Ekonomibyggn. uppf. 1917. 2 bastar, 6 kor, 5 
ungdjur, 25 hons. Till garden.- .ivifl fumes en traktor. 
Garden till slakten 1935, da den av nuv. ag. l'jyni--a 
fran A. P. Andersson, vilken innehaft den sedan 1917. 

Ag : John Carl Gustav Nilsson f. 4/9 08. Son till 
Carl August Nilsson o. h. h. Alma f. Wik. Gift 7/3 
36 med Britta f. Akerstein. 

Tornby Vastergard 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 5 BkH. 

Areal: Total 36,5 har, darav :(0 aker, 3 skog. 3.5 
hag- o. angsmark. Tax.-v. 37.700. 

Jordart: Qverv. lerjord, nagot svartmyUa, Skn^- 
best.: Tall- o. granskog. Samtl byggtt. uppf i;ndfr 
obekant tid. 4 hastar, 12 kor, 7 ur-gdjur. 1 fargalt. 3 
modersuggor, 11 gddsvin. Garden till slakten genorn 
nuv kg., vilken arrend. den 1923 o kfiple den 1937 
fran Mathias Johansson, som 1931 inkbpt den av Per 

Ag.: Algot Nilsson f. 1/9 1894. Son till Nils Svtr.s- 
son o. h. h. Anna f. Bengtsson. Gift 10/3 23 med 
Blenda Johanna f. Nilsson. Barn: Fred f. 24. Gunnar 
f. 25, Mats f. 27, Ethel f. 31. 

Vasby 1, 2 

Postadr.: Drottningholm. Tel. S3 Sk&. 

Areal: Total 55 har, darav 45 aker. 10 skog. Tax.-v. 
63.800. 

Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1885, omb, o. renov. 
1912—37. Stall o. ladug. uppf. 1919, ovr. ekonomi- 
byggn. omkr. 1850. 6 hastar. 21 kor, 3 ungdjur, 6 svin, 
50 hons. Arealen tackdikad. Garden till slakten 1911. 
da den av Carl Gustav Bergman koptes fran Matilda 
Dahlstroms stbh. Nuv. brukaren tilltradde 1927. 

Ag.: Carl Gustav Bergman. Gift med Wilhetmina. 
f, Abrahamsson. 

Brukare: Karl Albert Bergman f. 4/11 1878. Son 
till ag. Gift 7/7 14 med Ester Alexandra f. Zetterstrbm. 
Bam: Greta f. 05, Inga f. 15. 

Vasby 2 

Postadr.: Drottningholm. Tel. J/5 Sk&. 

Areal: Total 34 har, darav 27 aker, 7 skog. Tax.-v. 
30.000. 

.jordart: Lermylla pa lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. pS. 1700-talet, Ekonomi- 
byggn. uppf. under obekant tid. 2 hastar, 12 kor, 50 
hons. Arealen delv. tackdikad. Garden brukas av nuv. 
arr. sedan 1934. A agorna finnes en gammal grav- 
plats kallad "Adams backe". 

Ag.: Namndeman P. D. Pettersson. 

Arr.: Anders Persson f. 8/3 1S93. Son till Per Svens- 
son o. h. h. Maria f. Nilsson. 

Vasby 3 

Postadr.: Drottningholm. Tel. 21, Sk&. 

Areal: Total 44 har, darav 32 aker, 12 skog. Tax.-v. 
35,900. 

Jordart: Bl. lerjord o. mylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog, nagot ekskog. Manbyggn. uppf. av 
landsfiskal Hasselstrom omkr. 1890, moderniserad 1937. 
Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet, renov. 3 hastar, 
2 unghastar, 12 kor, 4 ungdjur, i svin, 40 hons. Trak- 
tordrift. Arealen delv. tackdikad. Girden till slakten 
genom nuv. ag., vilken 1928 eftertradde landsfiskal 
Hasselstrom, som forst arrend. o. 1935 inko'pte garden 
frSn Kronan. 

Ag.: Per Hugo Linden f. 8/5 1886. Son till Johan 
August Pettersson o. h. h. Augusta Maria f. Eriksson. 
Gift 13/6 31 med Mimmi f. Eriksson. Barn i ett fore- 
gaende gifte: Eritta f. 12, Anna Margareta f. 16, Erik 
Hugo f. 18, Olov Rune t. 19, Per Gunnar f. 26, Bror 
Lermart f. 28. 

Ag.: Ordf. i nykterhetsnamnd., led. av kyrkorad. 
Erich Dahlberghs minnessten i Twinge socken. 
Sorunda SORUNDA socken i 
del av S&dertdrn, sum 
dennaa fortsiittningar 
grannisocknarna i Sotholms naiad omf attar den 
at Hlrnmerfj&rUwi och 
och soder. Skild fran 
:er genom skogsmarker, 
utbredcr sfg har, sarskilt i socknp.ns centrum krtng 
kyrkar., en nkt uppodtad bygd. som mot sflder, ut pa 
den smala halvon Usblandet. som avskiljes av Fallnas- 
vtken. forta&ttes av spridda uppodlade dalsankor, I 
denr.a fOrhallandevui avsidew belagna trakt har bibe- 
halllis atskilligt av garr.maldags bondekultur. Up- 
byggelsen liggcr htlr och var sammantrangd i ilderdom- 
liga byar. Hemmagjorda redskap ooh bohagsfdremal 
anvandas och tillverkas alltjamt i stor utst ra<:kning. Annu i bdrjan av innevarando arhundrade odladf.a : 
tradgardstapporna vissa gammaldags medicinal- och kryddvaxter. 1 socknen flnnas avm tva gamla herre 
saten, Fallnas och Fituna. 

Fornminnen: En pragel av urgammal bygd forlanas At socknen aven av talrika fornlamningar. .Tarn 
aldersgravfalt ligga rikligt i trakten kring kyrkan aven med flera skeppssattningar. riSsen och hautastenar. 
Bygdeborgar arc kanda fran Fullbro och Stutby m. fl. platser. Ett dussinlal runrlslnlngar saval a stenar 
som fasta hallar aro kanda. Slutligen ha pa senare tid tva stenaldcrsboplatser patrafiats. 

Areal: 171,53 kvkm. Enligt 1938 ars fastigheiHtaxerlng ar agovidden: 2.077,1 har aker, 58,8 torot och 
tradgard, 64,5 slatterang, 44,5 kultiverad betesar.g. 29 annan betesang. 4.2K9 skogsmark. 1.175,9 ovrtg mark. 
Jordbruks varde: 2.549.400 kr. 

I jordbruksvardet ingaer.de varde 4 skogsmark: 139.700 kr. 
Skogsvarde: 487.600 kr. 
Tomt- och in dustri varde: 9.300. 
Invanarantal : 2.537 (1939). 

Socknen namnes med aitt nuvarar.de namn redan 1281. Den bildar pastorat med Tore. 
Kyrkan. sucknens stolthet och d«n stiirsta i Sodortorn. ligger synlig vitt omkring pa en lovtradomkran- 
sadkulle. Densr en UOO-talsbyggn. avgrasten med nagra smarre tillbyggnader av yngre datum, sasom de 
baatska och f'.emingska gravkoren. vilka invandigt aro smyckade med malnlngar fran resp. 1549 och btfr- 
jan av IfiOO-talot Bland markliga inventarier i kyrkan ma r.amnas ett altarskap och ett Miinaskap. bada 
(ran slutet av 1400-talet wunt ett vackert marmormonument fran 1600-talets senare del over riksradet Erik 
Fleming. Klockoma hanga ej i tornet ntan i en slapcl 4 ett berg i r-arheten. Kyrkog&rden omgardas av 
en mur med portar, som benamnas "Fallnas-", "Fituna-"' och "Priistgards-" eller ■'Bondeporten". ett vittnes- 
bord oa saval de stora godsens foma belydelsp, som dirras Innehavores frikoslighei mot kyrkan. 
Kyrkoherde: Andeer, Carl Vilhclm. 
Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 15,5 har, darav 6,5 aker, S skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla p§. lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. IQvskog. Martbyggn. uppf. 1922. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1912. 1 hast, 2 kor, 2 ungdjur, c:a 
30 hbns. Garden till slakten 1926. 

Ag.: Klas Gustaf Eriksson f. 8/10 1886. Son till 
Erik Eriksson o. h. h. Johanna f. Andersson. Gift 13 
med Elsa Marica f. Nyberg. Barn: Maj, Gosta, Mar- 

Ag. : Genomgick Experimental fill cols triidg.-mastare- 
kurs 1911 — 13. Agnar sig at tradg.-skOtsel. 
Appeltorp 

Postadr.: Tungelsta. Tel. ZS Eriksborg. 

Areal: Total 35 har, diirav 15 aker, 20 skog Tax-v 
17.200. 6 

Jordart: Lattlera. Skogsbest: Barrskog med inslag 
av bjork. Manbyggn. uppf. 1887. Ekonomibyggn. 
uppf. 1872. 2 hastar, 9 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 hons 
Arealen delv. rordikad. Garden till slakten 1750 

Ag.: Ivar August Petersson f. 8/10 1881. Son till 
Anders Petersson o. h. h. Hedvig Sofia f. Larsson. Gift 
16 med Anna Charlotte Englund f. 16/4 1882. Barn- 
Dagny, Lennart, Berth, Gudrun. 
Aska 

Postadr.; Hemfasa. Tel. 37 Billata. 

Areal: Total 42 har, darav 16 aker, 26 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 22.600. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1860-talet. Bkonomibyggn. 
uppf. 1926. 2 hastar, 1 unghast, S kor, 2—3 ungdjur, 1 
tjur, 1—2 svin, c:a 15 hons. Garden till slakten 1921. 

Ag.: Julius A. Johansson f. 9/1 1885. Son till Johan 
August Johansson o. h. h. Johanna f. Lundqvist. Gift 
12 med Frida Matilda f. Pettersson. Barn: Lennart 
Ebba, Ester. 

Ag.: Led. av komm.-fullm., barnav.-namnd. o. skol- 
styr., ordf. i R. L. F:s lokalavd. 
Postadr.: Hemfosa. Tel. 19 Billsta. 

Areal: Total 32,5 bar, darav 12,5 aker, 20 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Ler- o. mjaljord. Skogsbest.: Barr- o. lBv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1907 — 08. Ekonomibyggn. uppf. 
p& 1850-talet, loge o. magasin 1902. 2 hastar, 6 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, c:a 15 hons. Garden till slakten 1900 
genom kop av nuv. ag;s svarfader Alexander Karlsson. 

Ag.: Joel Wiking Persson f. 6/3 1891. Son till Per 
Nilsson o. h. h. Johanna f. Nordgren. Gift 32 med 
Helga f. Karlsson. 

Ag.: Medl. av centralfSren. 
5 har aker. Tax.-v. 7.600. 
Jordart: Ler- o. svartmylla pS. lerbotten s i del h&rdaxe lera, Skogsbest.: Lovskog. Man- o. ekonomi- 
byggn. fiyttade till nuv. plats 1867. 1 hast, 5 — 6 not- 
kreatur, 15 hons. Garden ar en gammal slaktgSrd. Nuv. 
ag. initiate den 1938 av sina syskon. 
Ag.: Julius Johansson. NAGRA HUVUDDRAG I OSTRA SODERMANLANDSGBOLOGI 
Fig. 8. Krinij .■irsjiin a ber;rpl<>t<in pii gransen mellan 

Osterhaninge och Tyreso htirskar ren vildmarks- 

stamning. 

isen. Narmast nordligare israndlage, som 
lagts in pa fig. nr 4, har dragits i nordkanten 
av de plataartade utbredningarna av rull- 
stensasai'na- Dessa ansvallningar ange ock- 
sa en mera betydande stagnation i landisens 
avsmaltning. 

Dessa tva nu namnda uppehall uti isav- 
smaltningen aro kanda fran Oster- oeh Vas- 
tergotland genom de diirstades betydligt me- 
ra framtradande s. k. mellansvenska andmo- 
ranerna. Dessa motsvaras i sodra Finland 
av tva maktiga israndbildningar, kallade 
forsta och andra Salpausselka. Aro de tva 
israndbildningarna over sodra och mellersta 
delarna av ostra Sodermanland, som jag 
tror, samtidiga med de nu namnda i Finland, 
ar ocksa deras alder given enligt finska tids- 
bestamningar med den varviga lerans hjalp. 
Landiskanten skulle da, som nyss namnts, 
ha statt vid Sodertorns sydspets for ungefar 
10,200 ar sedan och vid Palamalm for om- 
kring 9,930 ar sedan. 

Den tredje israndlinjen a fig. nr 4 anger 
enligt De Geer laget av landisfronten, da den 
forut namnda Baltiska issjbn tappades ned 
till ishavets niva, vid Billingens nordspets i 
och. med att landisen smalte av fran den- 
samma. Denna tappningskatastrof dateras 
av De Geer till 1,073 ar fore istidens slut el- 
ler raknat fram till nuvarande tid for, i runt 
tal, 9,750 ar sedan. Landisens avsmaltning 
over vart omrade skulle salunda ha tagit om- 
kring 450 ar. 

D3, ostra Sodermanland blivit fritt fran 
landisen var det ingalunda beboeligt, ty, som 
forut framhallits, lag landet da pa grund av 
lsens tryck djupt nedpressat under havets 
yta. Da detta tryck avlastades i och med 
landisens avsmaltning, borjade landet att 
noja sig. Nar landhijjningen fortgatt i un- 
gefar 1,500 ar fran sistnamnda tidpunkt, ut- gjordes ostra Sodermanland annu endast av 
en samling av sma skar med Tornberget som 
det storsta av dem. Se fig- nr 5. Genom 
landhojningen hade Ostersjbbackenet av- 
snorts fran havet. Kring Tornbergsskaren 
svallade salunda en insjii, vilken har blivit 
kallad Ancylussjon, efter en sotvattenssnac- 
ka, Ancylus fluviatilis, som levde i dess vat- 
ten. 

Efter ytterligare cirka 1,500 ar hade bs- 
tersjiin ater kommit i niva med varldshavet 
och kallades da Litorinahavet (eller Stenal- 
dershavet). Den lilla snackan Litorina lito- 
rea har givit namn at detta hav. Vid denna 
tid hade manniskor redan borjat ta de oar, 
som da representerade Sodertorn i besitt- 
ning. Kartskissen, fig. nr 6, ger en unge- 
farlig forestallning om hur mycket av Soder- 
torn, som da lag over havsytan (Vad som da 
var land inom oknebo, Holebo och Daga ha- 
rader, ar undertecknad icke nu i tillfalle att 
aterge) . Kartbilden ar givetvis mycket 
schematisk och endast ett fatal av de manga 
hundra sma skaren ha kunnat ritas ut. I den 
storsta on ingar Hanvedens centrala del och 
vidare lagger man marke till platan vid 
Stensjon i Tyreso. Landhojningen inom vart 
omrade ar inte lika stor over allt. Hojnings- 
beloppet stiger tamligen regelbundet mot 
nordvast. Den litorinahavets strandlinje, 
som a fig. nr 6 anger gransen mellan land 
oeh hav, ligger pa en i denna riktning allt 
hbgre niva. Nagra boplatser fran den tidens 
sodertornsbor ha patraffats vid denna strand 
bl. a. inom Vasterhaninge socken. 

Omkring 2,000 ar senare eller under den 
yngre stenaldern (Ganggriftstiden) utbilda- 
des runt Sodertorns kuster en sarskilt tydlig 
strandlinje. Vad som da lag over denna 
strandlinje inom Sodertorn framgar av fig. 
nr 7. Av allt att doraa bodde en talrik fiska- 
rebefolkning vid denna strand, ty pa. denna 
ha namligen ett stort antal boplatser pa- 
traffats. Nagra av dessa boplatser liksom 
aldre sadana ha upptackts pa sa satt att un- 
dertecknad med kannedom om strandlinjer- 
nas lage sokt i dessa efter platser, som kun- 
de anses fy]la de krav, vilka den tidens man- 
niskor sannolikt stallde pa en bra boplats. 

Den nu omnamnda landhojningen inom 
vart omrade har i stort sett avtagit i storlek 
under hela tiden. Hbjningen ar for narva- 
rande mycket obetydlig och beloper sig i 
Stockholm till cirka 42 centimeter per 100 
ar. 

Under det att landet sa smaningom hojde 
sig ur havet, blev det undan for undan be- Berga 1 

Postadr.: tismo. 

Areal: Total 31.6 har. darav 19 aker, 12,6 akogs- o. 
1 Tax-v 22.400. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Overv. barrskog. 
Manbyggn uppf. 1883, omb. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid. med manbyggn., renov. 1938. 3 hastar, 10 kor, 
3_4 ungdjur, 2 svin, c:a 23 hons. Garden till slakten 

Ag ■ Anders Axel Pettersson f. 28/7 1871. Son till 
Axel Vilhelm Pettersson o. h. h. Anna Maria f. Gustafs- 
son. Gift 1894 mcd Karolina f. Pettersson. Barn: Berga 2 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 23,5 har, darav 18 aker, 
hagmark. Tax.-v. 20.900. ,5 skogs- Jordart: Lera, mossjord o. nagot svartmylla pa ler- 
taotten. Skogsbest.: Overv. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1929. Loge uppf. 1896, stall o. ladug. 1908, ovr. ekono- 
mibyggn. 1911. 3 hastar, 11 kor, 2 ungdjur, 2 svin, e:a 
30 hons. Garden till ssf-ikton i borjrin av 1800-talet eller 
tidigare. Forste kande ag. ar Per Ersson. 

Ag : Carl Persson f. 20/10 1879. Son till Per Persson 
o. h. h. Anna Britta f. Larsson, Gift 04 med Julia Vik- 
toria f. Andersson. Barn: Sigurd, Helge, Valborg, Mar- 
git, Alice. 

Ag.: F. d. led. av skogsstyr. 4,5 aker, 1 skogs- ■ . hag- Postadr.: Osmo. 
Areal: Total 5,5 har, dai 
mark. Tax.-v. 7.100. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 

Manbyggn. uppf. 1899. Ekonomibyggn. uppf. pa IiTjO- 
talet. 1 hast, 3 kor, 2 svin, c:a 20 hons. Garden till 
slakten 1885. 

Ag.: Anders Erik Anderssons stbh., bestaende av 
ilnketru Hilma Amalia Andersson f. Nyberg o. barnen: 
Emit, Ivar, Gustav, Hjalmar, Elin. 

Brukare: Gustav Andersson. 
Postadr. : Osmo. 

Areal: Total 24 har, darav 13 aker, 11 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 18.000. 

Jordart; Dy- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. ISvskOg. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1890. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1S7S, loge senare. 2 hastar, 1 unghast, 5 kor, 
2 ungdjur, 1 svin, c:a 20 hons. Garden liar varit i slak- 
tens ago under narmare 200 ar. Forste kande ag. ar 
Anders Larsson. Nuv. ag:s hustru erhdll garden 1916 

Ag.: Knut Edvard Pettersson f. 2/1 1882. Son till 
Johan F. Pettersson o. h. h. Mina f. Eriksson. Gift 08 
med Anna Lydia f. Larsson. Barn: Roland, Anni, Ro- 
bert, Eva, Karin. 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 52 Billsta. 

Areal: Total 14S har, darav 77 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax .-v. 67.400. 

Jordart: Styv lera o. mossjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. i slutet av 1600-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1880. 9 hastar, 50 notkreatur, 10 svin. 
Traktordrift. Garden, som tidigare tillhdrde Fallnas 
fideikommiss. arrend. 1902 — 20 av nuv. ag. o. inkoptes 
av denne sistnamnda 4r. 

Ag.: Karl Edvard Paul Kjellberg f. 1871. Son till 
Johan Gustaf Kjellberg o. h. h. Augusta f. Andersson. 
Gift l:a g&ngen 1898 med Anna Vilhelmina f. Larsson 
(dod 14). Gift 2:a gangen med Anna Katarina f. Nils- 
son. Barn i l:a giftet: Eva, Magda, Karin. Barn i 
2:a giftet: Erik. 

Ag.: Kyrkovard, ordf. i komm.-namnd.. fattigv.-styr. 
o. tax.-namnd. Postadr..- Osmn. Tel. 66 Sorunda. 

Areal: Total 42,5 har, darav 19,5 aker, 23 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 25.100. 

Jordart; Svartmylla o. dyjord. Skogsbest,: Overv. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1908, loge 1920, stall 1923. 
3 hastar, 8 kor. 3 ungdjur, 1 tjur, 2 svin. c:a 100 hons. 
Arealen tackdikad. Garden till slakten 1851 genom 
kop av nuv. ag:s farfader. Den bvergick 1885 genom 
ItSp till sonen nuv. ag:s fader. Nuv. ag. erhdll garden 
i arv 193G. 

Ag.: Anders Petter Andersson f. 29/1 1S89. Son till 
Anders Olof Andersson o. h. h. Anna Sofia f. Nilsson. 
Gift 18 med Olga Maria Viktoria f. Svensson. Barn: Blista 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 17,5 har, darav 11,5 aker, 6 skogs- 
hagmark. Tax.-v. 13.300. 

Jordart: Ler- o. mossjord. Skogsbest.: Barr- o. 16 
skog. Manbyggn. uppf. 1904. Ekonomibyggn. uppf. 
1890. 2 hastar, 6 kor. 1 svin, c:a 100 hons. Garden till 
slakten 1678. Forste kande ag. ar Per Nilsson f. 16S3. 

Ag.: Per Svensson f. 8/5 1868. Son till Sven Svens- 
son o. h. h. Inga Larsdotter. Gift 1891 med Inga Britta 
f. Jonsson. Bam: Olga. 
Blista 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 8,5 bar, darav 6 aker, 2,5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 10V- 
skog. Manbyggn. uppf. 1883, renov. 1935. Ekonomi- 
byggn uppf. pa 1880-talet. 1 hast. 5 kor, 1 ungdjur. 
2 svin c-a 25 hons Garden till slakten 1916. 

Ag ■' Anton Hjalmar Carlsson f. 6/12 1S86. Son till 
Frans Gustaf Carlsson o. h. h. Anna Lovisa f, Anders- 
son. Gift 09 med Anna Julia Theresia f. Jansson. Bam: 
Gunnar, Gunborg, Gunhild, Ingrid. 

Ag.: Har tidigare varit byggnadssnickare. 
Bredstak 

Postadr.: fismo. Tel. 95 Borunda. 

Areal: Total 43 har, darav 18 aker, 25 skog. Tax.-v. 
70.000. 

Jordart: Lermylla samt mull- o. sandjord. Skogs- 
best. : Barrskog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomi- 
byggn. renov. o. tillb. under senare ar. 2 hastar, 10 
kor, 4 ungdjur, 2 avin, 25 hons. Garden till slakten 
1935. 

Ag.: Fru Sofia Nilsson. Dotter till Arvid Nilsson 
o. h. h. Hedvig f. Setterlund. 

Ag.: Medl. av Hushalln.-sallsk. Dyvik 

Postadr. : Osmo. 

Areal: Total 70 har, darav 7 aker, 63 skog. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest. Burr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1908. 2 hastar. 4. 
kor, 3 ungdjur, 2 svin, 15 hons. Garden nil -slakten 
1925. Den har tidigare under 4 ars tid innehafls av 
Greta Garbo. 

Ag.: Dir. Erik Rydberg, Stockholm. 

Arr.: K. J. Pettersson f. 22/9 1S77. Son Ull P. O. Pet- 
tersson o. h. h. Charlotta. Gift med Hilma f. Lund- 
berg. Barn: Vera, Evert, LinnSa, Annie, Evald. 

Arr.: Har erhallit medal ] for langvarig o. trogen 
Eneby Norra 

Postadr.: Hemfosa. Tel. S Billsta. 

Areal: Total 400 har, darav 100 aker, 300 akog. 
Tax.-v. 74.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1883. Ekonomibyggn. uppf. 
1880. 5 hastar, 33 notkreatur, 6 svin, 50 hons. Garden 
till sliikten i arrende 1919. 

Ag.: Lojtnant Erik Kjellberg, Stockholm. 

Arr.: Jonas Larsson f. 1885. Son till L. E. Eriksson 
o. h. h. Mathilda f. Lbtgren. Gift 17 med Thyra Helena 
f. Kjellberg. Barn: Inga, Helena. 

Arr.: V. ordf. i fattigv.-styr. m. m. 
Eneby Norra 

Postadr.: Hemfosa. Tel. a Billsta. 

Areal: Total 63 har, darav 15 aker, 48 skog. Tax.-v. 
20.900. 

Jordart: Svartmylla o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1897. Ekonomibyggn. uppf. 
1887, 2 hastar, 9 notkreatur, i ungdjur, 4 svin, 25 
hons. Garden till nuv. ag. genom kop 1936. Den agdes 
tidigare av bans svarfars fader, vilken 1930 erholl 
diplom fi.r innehav av en av de aldsta gardarna i sock- 
nen. Norra Eneby hade da varit i slaktens ago under 
1G0 ar. 

Ag.: Hugo Pettersson f. 02. Son till Alfred Petters- 
son o. h. h. Adamina f. Lindholm. Gift 29 med Anna 
f. Larsson. Barn: Ingegard, Bo. Eneby Norra 1" 

Poatadr.: Bemjos. Tel. 12 Billsta. 
Areal: Total 22 har, darav 7 aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 11.700. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. i horjan av 1700-talet. Ladug. 
o. stall uppf, 1860, loge senare. 2 hastar. 6 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, c:a 25 hons. Garden till slakten 1880, da 
en morbroder till nuv. ag. kb'pte den. Nuv. ag. till- 
tradde 1914. Garden ar en av de aldsta inom socknen. 
I manbyggn. finnas takmalningar daterade 1750. 

Ag.: Lars Erik Pettersson f. 13/8 1873. Son till Per 
Erik Jonsson o, h. h. Margareta f. Larsson. Gift 10 
med Karolina Josefina f. Jonsson. Barn: Karl-Erik, 

Brukare: Karl-Erik Pettersson f. 15/10 12. Son til] 
ag. Gift 35 med Ester f. Pettersson. Eneby Sodra 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 13 har, darav 5 sker, 8 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.900. 

Jordart: Ler-, sand- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomibyggn. tippf. 
pafoljande ar. 2 hastar. 7 kor. 1 ungdjur. 2 svin. c:a 
40 hons. Garden till slakten 1890, da nuv. ag:s svar- 
fader inkopte den. Nuv. ag. tilltradde 1913. 

Ag.: Anders Magnus Nilsson f. 1885. Son till Nils 
Nilsson o. h. h. Inga Katrina Persdotter. Gift 10 med 
Elin Kristina f, Pehrsson. Barn: Ellert. 
Eneby Sodra 

Postadr..- Ostho. 

Areal: 8 har aker. Tax.-v. 10.100. 

Jordart: Dyjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1750-talet. 
I densamma finnas val bibehallna takmalningar. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1868. 2 oxar, 3 kor, 2 ungdjur, 10 
hons. Forste kande ag. till garden var Jon Olsson. 
f. 1728, gift med BriU OlsdoUe!-. som eftoi-tvaddes av 
dottern Anna Jonsdotter, gift med Olof Larsson. Gar- 
den overgick darefter till deras son Jonas Olsson, gift 
med Maria Olsdotter, varefter deras dotter Anna Jons- 
dotter, gift med Lars Larsson, blev gardens ag. 

Ag.: Namndeman Lars O. Larsson f. 6/1 1870. Son 
till Lars Larsson o. h. h. Anna Brita Jonsdotter. Fagersjo 

Postadr.: Bemjosa. Tel. 25 Trollsta. 

Areal: Total 134,5 har, darav 15 aker. 100 skog, 19,5 
ovr. mark. Tax.-v. 39.900. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord. Skogsbest.: Overv. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1888. Ladug. uppf. samtid.. 
loge 1900. 2 hastar. 5 kor. 3 ungdjur. 1 tjur, 3 svin. 
Arealen tackdikad. Garden till slakten 1885 genom 
kop av nuv. ag:s farfader. Nuv. ag. kopte den 1919. 

Ag.: Olof Henning Zetterstrom f. 30/9 1889. Son 
till Karl Johan ZettersLviJm o. h. h. Anna Persdotter. 
Gift 16 med Karin Ada f. Basth. Barn: Ellen, Harry, 
Karin, Gunnel. 
Postadr.: Fituna. Tel. U t och H Bilteta. 

Areal- Total 1.316,5 har, diLrav 422,8 aker. 650 skog. 
restan stora omvirdaO betesmarker. Tax.-V. 577.300. 

Jordart: Lattlera, till storre delen av utmarkt be- 
rK-rff^hrt Djm-besattw.: 21 hiistar, 188 notkreatur. 
■■>.,»: har g,:~a akirnork.-r. For ;>t*ier.s 3rt ul nAl.as 
fasar.nr o. ett lOU-tal rfidjur. Vld garden fumes kvam 
o, sAg samt hyvel. 

V.- ,„<:..:-■■■■■ ■■ >■■■:->;■■':•■■- :•> *$'■ ■ » l *'"•" i)c " '"" 
gives av tvec.r.r fJy*::Br. ■'»■: ™* tyKB d nav.au omedel- 
bart eftcr 1719 ara ryska harjning, da garden ned- 

Mangftrden lag i HJdata Ud vld Storang, dar annu 
lammngor av huwgrunder synas. Den flyttades 1653 
till win nuvarande plata av riksradet Fleming. 

Eguidorr.iri 'fllr-.o.-de mot s'.atet av ::.c,1e".'.u:i*ii sl&Mur: 
l'edur Erlandssor. Baat. Laiigre fra-r kum al'.i-ri Fleming 
sedermera till vice presidenten Filip Boi.Uu i;<th;i:i dM.'.tf. BAat vara meal bemarkta representing r.arV.ari' 1 :' 
Epnoin arv 1 hesitlning av godset. Fituna kom 
Jifte med den ovann&mr.dp Flemings dotter ELba. Han eftertraudes a 

mam-a and-. -Vi,, -<.;•,- .';>-, -.n :- o. h Soden-.a.^rKh k. : ««. Hamper, n Upland* •!:.'.«. Onwdrt- 
"-V-aniiuS umhiiMolrt av Kftrdcn. .., :o -nVrl.*a bus C rh. l.man overate Hoi.de dog, blev rati sa mAnga 
' 8 l"r "ed'ar. vaT^fpford* X byggnader finnas fnrtfarat.de r.agra kvar. om an vase nthgey eat. u- 
rerade Cari Bcnxios aonson Cart-Ooran, redd 1757 pa Fituna, blev Mherr* 1802 och var en av nketa 
■"Kt. utmarkt framstAende mSn" Han blov genera, adjutant 1792, f»« i -»^'S^i^J^!K^ 
dare 1822 saml dog fnrst 1840. Godaet forblev i 
junkaren Knut Filip Bondea 1 
varande agaren. vara 
danrio forbattringar. gardens ertorderliga hus ooh, i 
byggnader sedan vai u'ppf&rda. Av drssa byggnader finnas fnrtfarande r.agra kvar,_< 
'art Hcnnca sonsnr. Carl-Goran, fodd 

... rktten Bondes ago 8nda till ar"l900. <ik overaiekammar- 

Florence Koblnsor. of Kokeby-Hall fran Irland dverlamnade det till nu- 

- dotterdotter Ull henne. Under de senastc 40 aren har godsct undergatt bety- 

har det holt och hflUet fbrsetta med lidsenliga byggna.ii-t och jordbruket samt sktig!«vftiiii>:; ;;;jpi::iv:ts 1 h6{J grad, 

Ag oenerailbjtnanten greve Reinhold <3ustaf Kdvard M.-ore von Kosen f. 13/9 1865. Son till «v e rste- 
kammar unkar,n grev- Carl C,i»Uf von Rosen, dod 09. o. h. h. Ella Carlton Moore frar, Nordamenka. dod 
1892 Gift 2/9 189b -,-, FIm w.lhe.rrma Soplna A^-i.ct.. Flom, e «,„ Horn f 11.4 1875. Bam. kor^lnaren 
grevc Keloid Carl Gn 3 taf Hennmg von Roaen f. 14,6 1894 (gif: 22 m,d _ SaV.y Kl«aboU» Oat ,ryd f 5/9 1900^ 
bam- Barbro Maud Eliaabeth t 22. Elsa-Marianne f. 24. Fredrik Re.nhold EngelbrrL f. 25. Adalbert (.corg 
Tmrnasuel f 27 Daniel Hubert crhrtstoff-r f. 28). majoren vid UvregcmenUl '.ill hast, rnilitarattachnn , 
Tendon, grave Gusl ,f-Fr,dr.k Bana Goran von Rosen f. 23/7 1890 (gift 22-37 mad grevmnan Ella Clara 
1-lia.i Maud von Roien f 2/8 02. barn; Agnes Elsa Clara Lilian Maud f. 24, Maud Florence F.la f 2r., Ellen 
Nancv Marv f 30 omgu't 38 m«d frlherrlr.r.an Ingeborg ELsa Gustava Si.fvorrclnrr.d : 10. barn: Et.ba Mar- 
garo-j IngPborg Elsa fin nulla f. 39), greve Sten Adalbert Ottokar Horn von Rosen f. 14/7 1897, d6d »9. 

Ag.; Generallojtnant i generallteteta reserv. f, .1 insp«kto : for :<aval! e i-.el K[nfl tl^, KW02kl OT^Jmt, 
GV^sOlM, RJohO, StkBLITO. RRS:tA02kl, KCFrJO, KFrHL, KFinlVRlkl, KUUOlgr, KNSitOOmkr, RPrRO03kl, 
KtnD03kl3gr, GM, TRKM2kI, LKrVA. 
Fridhem 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 29 har, darav 6,5 aker, 22,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 8.400. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
o. ICvskog 1 . Manbyggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn- 
uppf. 1885. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur. 2 svin. c:a 30 hons. 
Arealen taokdikad. Garden till slakten 1916. 

Ag.: Johan Andersson f. 15/6 1871. Son till Anders 
Fransson o. h. h. Hanna Olsdotter. Gift 16 med Elin 
Sofia f. Thorsell. Bam: Birgit, Olof. 

Ag.: Har tidigare varit schaktmastare vid ett flertal 
jarnvagsbyggen o. kraft stationer. 
Fracksta gard 

PoatadT.: Tuwiba. 

Areal: 96 har aker, 109 skog. Tax.-v. Jordbruksv. 
S0.900. 

Jordart: Styv eller medelstyv lera. Skogsbest.: Overv. 
barrskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800-talet. 
Arbetarbostader omb. 1938—39. Ekonomibyggn. av 
aldre datum, ladug. modemiserad 1936. Garden elek- 
trifierad. 6 hastar, 40 kor, 35 ungdjur. For jordbru- 
kets drift finnas tva traktorer jamte andra moderna 
lantbruksmaskiner. 

Ag.: Generalen greve R. von Rosen, Fituna. 

Arr. (sedan 1924): Gurniar Ohrfeldt. Frolunda 

Postadr.: Hemjasa. 

Areal: Total 66 har, darav 16 aker, 50 skog. Tax.-v. 
17.500. 

Jordart: Styv lera o. sandjord. Skogsbest.: Earr- o. 
lbvskog. Manbyggn. uppf, pa 1880-talet, omb. 1936. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid.. stall 1925. 5 hastar, 23 
kor, 7 ungdjur, 10 svin. Nuv. ag. overtog garden 1918 
genom kbp. Till garden hor Aska, areal: total 98 har, 
darav 28 aker, 70 skog, tax.-v. 31.400. 

Ag ■ L E. Larsson f. 1875. Son till L. P. Larsson o. 
h. h, Anna. Gift med Strna f. Andersson. Barn: Erik. 
Frolunda 1 — 2 

Postadr..* Hemfoz Tel. J/1 Billsta. 

v 16 aker, 40 skog o. hag- Areal: Total 56 har, i 
mark. Tax.-v. 22.800. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog Man- o. ekonomibyggn- uppf. 192-1. 3 hastar. 
3 unghastar. 8 kor. 4 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, cja 30 
hons. Nuv. ag. kbpte garden 1923 av sin svarfader. 
Nuv. arr. tilltradde 1926. 

Ag.: Carl Arvid Dahl. 

Arr : Frans August Dahl f. 15/9 1895. Son till Per 
August Dahl o. h. h. Johanna f. Magmisson. Gift 19 
med Sofia Bleonora f. Jonsson. Barn: Ake. Marta. 

Arr.: Styr.-led. i ekonomiska f5ren. 
Areal: Total 127,5 har, darav 30 aker, 97,5 skog. 
Tax.-v. 62.200. 

Jordart; Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn- uppf. under obekant tid. 2 .hastar, 
1 unghast, 10 kor. 4 ungdjur, 1 svin, 30 hons. Traktor- 
drift Garden till slakten i arrende 1931. 

Atr ■ Bvsenads A.-B. S:t Erik, Stockholm. 

An-'- Harald Kumlin f. 28/2 02. Son till Gustaf 
Kumlin o. h. h. Matilda f. pettersson. Gift med Elin f. 
Larsson. Barn: Gunvor, Majvor. Tsarcn a Fullbro 2—3 

Postadr.: Hemfosa. Tel. SB Billsta. 

Areal: Total 42,5 har, darav 12,5 alter, 30 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 18.000, 

Jordart: Lattare, styv o. sandbl. lerjord samt nagot 
dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. Manbyggn. uppf. 
1881. Bkonomibyggn. uppf. 1883. 2 hastar. S kor, 2 
ungdjur, 2 svin, c:a 45 hons. Garden till slakten for 
omkr. 150 ar sedan. FSrste kande ag. Br Olof Olofsson, 

Ag.: BrSdenia Nils, Erik. Carl o. Hilding Carlsson. 
Sdner till Karl Johan Larsson o. h. h. Inga Kristina 
Persd otter, 

Ag.: Har erhallit Stockholms lans hushalln.-sallsk:s 
slaktdiplom o. medal j. 

Brukare: Carl Carlsson. 

Fallnas 

Postadr.: Csmo. Tel. 11 och ST SoTimda. 

Areal; Total 852 har, darav 250 aker. 602 skogs- o. 
angsmark. Tax.-v. 325.100, darav jordbruksv. 282.200, 
skogs v. 42.900. 

Jordart: Mullhaltig mellanlera. Skogsbest.: Barr- 
skog. Djurbesattn. : 20 hastar, 80 kor, 60 ungdjur. 
Reakt.-fri besattn. Traktordrift. Arealen tackdikad 

Egendomens byggnader aro uppfbrda under 1700- 
talet, sedan garden harjats av ryssarna, manbyggnaden 
1725. 

Godset har anor fran 1100-talet, da det innehades av 
Folk ungaat ten. En uppgift finnes, att det ursprung- 
ligen hetat "Folkunganas", men denna motsages av 
formen "Falda", som ar belagd under konung Albrekts 
tid. 

En inskrift a en ar 1838 gjuten vallingklocka, vilken davarande agaren lat gora till minne av hans slakts 
hundraariga besittning av g&rden, lamnar upplysning om vilka som man dessforinnan vet har agt garden. 
Enligt denna inskrift agdes Follnas 1192 av fursten Folko", 1208 av Knnt Folkungen, 1223 av konung Knut 
Folkunge, 1251 av Erik, darefter av Johan Filipsson, Johan Carlsson och Amund Turesson samt fran 1277 
av Torkel Knutsson, fran 1390 av Magnus Algotsson Folkunge, 1406 av Folko, 1434 av Karl Baat, 1480 av 
Brynolf Algotsson, 1527 av Bjorn Erlandsson Baat, 1593 av Gustav Bjornsson Baat, 1619 av Bo Gustavsson 
Baat, darefter av Seved Bosson Baat, efter honom till 1713 av Harald Gustav Baat jamte Nils Baat, darefter 
av friherre Axel Hummerhielm, 1737 av friherre Nils Hummerhielm. 1738 av David Hildebrand, 1796 av 
friherre Knut Bonde o. darefter av frbken Charlotta Bonde, gift 180-1 med friherre C. H. Ankarsward, vilken 
latit gora klockan. Av de har uppraknade gjorde ryttmastare David Hildebrand Fallnas till fideikommis inom. 
atten Bonde. Fideikommisset innehades darefter av bl. a. friherre Knut Bondes svager greve Karl Henrik 
Ankarsward, friherre Karl Knutsson Bonde o. H. von Horn. Till nuvarande agarens slakt kom egendomen 
1930. 

Ag.: Ingenjor Paul S. E. Tall f. 7/9 1882. Son till K. G. Tall o. h, h. Ida Christina f. Danielsson. Gift 13 
med Gunhild Engvall f. 22/2 1S90. Barn: Ingrid, Carl-Gustaf, Vera, Marta, Magnus, Monica. 

Forvaltare: Sigfrid Persson f. 10/4 1893 i Fjalkestad. Son till Per Svensson o. h. h. Elna f. Svensson. 
Gift 31 med Vega Eriksson f. 5/3 06. Barn: Christen, Hubert. 

Forvaltaren: Led. av komm.-fullm., revisor for borgcrliga kommunens rakenskaper, ordf. i Sorunda siidra 
valdistrikt. Genomgick Hammenhogs lantmannaskola 1913 — 14. Ordf. i kristidsnamnd. 
j*^3K«te. 
Fallnas, Karlsnas 

Postadr,: (ismo, 

Areal: 4,5 har aker. 

Jordart: Mulljord. Manbyggn. uppf. under obekant 
tid. Ekonomibyggn. uppf. 1902. 1 hast, 4 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin, 15 hons. Garden till slakten i arrende 1921. 

Ag.: Ingenjor P, S. E. Tall a Fallnas. 

Arr.: Gottfrid Klasson f. 9/1 1892. Son till A. Klas- 
son o. h. h. Maria. Gift med Marta. Barn: Brita, 
Rut, Gun. 
Fallnas, Lovhagen 

Postadr.: Hsrno. 

Areal: 11 har aker. 

Jordart: Ler- o, bergjord. Manbyggn. uppf. under 
obekant tid. Ekonomibyggn. uppf. 1904. 2 hastar, 5 
kor, 1 ungdjur, 2 svin, 30 hons. Garden till slakten for 
omkr. 60 &r sedan. 

Ag.: Ingenjor P. S. E. Tall a Fallnas. 

An-.: Arvid Larsson f. 17/4 08. Son till K. J. Lars- 
son o. h. h. Inga f. Jonsson. Fallnas, Sandvik 

Postadr.: Osmo. Tel. 1 Sorunda. 

Areal: Total 246 har, darav 43 aker, 203 skog. Tax. -v. 
54,400. 

Jordart: Mull- o. lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1931. Ekonomibyggn. tillb. 
1930. 3 hastar, 18 kor, 8 ungdjur, 20 hons. Traktor- 
drift. Garden till slakten 1930. 

Ag.: Dir. G. Wahlund. 

Tradg.-mS.st. : Eric Larsson. Postadr.: dsm Tel. : $ or inula. Areal: Total 25 har, darav 11 aker, 14 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 12.500. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1902—03. Ekonomibyggn. 
uppf. pa 1880-talet. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
c:a 30 hons. Garden till slakten pi. 1860-talet genom 
arrende av miv. ag:s morfader. Garden horde da un- 
der Fallnas. Den frikoptes 1925 av nuv. ag. 

Ag.: Gustav Edvin Larsson f. 14/9 1889. Son till 
Gustaf Erik Larsson o. h. h. Inga. Gift 16 med Anna 
f. Larsson. Barn: Ingrid. 

Ag.: F. d. led. av skol- o. kyrkorad. Grimsta Vastra 

Postadr.: Osmo. Tel. 22 Boninda. 

Areal: Total 50 har, darav 20 aker, resten skog. 
Tax.-v. 29.400. 

Jordart: Hard lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1870, omb. 1909. Maga- 
sin uppf. 1900, 6vr. ekonomibyggn. 1873. 3 hastar, 10 
notkreatur, 5 svin. Enl, traditionen var gardens forste 
kande ag. i bSrjan av 1400-talet Mans Glugg. varom 
"dokument med gaspenna och skinn" skulle burit vittne. 
Fran borjan av 1600-talet o. annu 1650 var Lai-s Eriks- 
son skriven for garden. Sonen Per Larssons dotter 
Ingeborg Persdotter bodde pa garden hos sin styvfar 
abon Mans Botvidsson fran 1655 till sin dod 1705. Dar- 
efter kommo i foljd: B:s son Lars Mansson, f. 1669, dod 
1756, sonen Holwaster Larsson, f. 1710, dod 1807, sonen 
Lars Holwastersson, f, 1757, dod 1841, sonen Holwaster 
Larsson, f. 1784, dod 1869. sonen Lars Holwaster. f. 
1817, dod 1865, dottem Anna Brita Larsdotter, f. 1856, 
dod 1925, samt tiennes son, nuv. ag. 

Ag.: Erik Ragnar Emanuel Holwaster f. 1886. Son 
till J. P. Andersson o. h. h. Anna Brita Larsdotter. Gift 
10 med Edla Fredrika f. Larsson. Barn: Harry, Ylva. 

Ag.: Styr.-led. i R. L. F. 
Grimsta Ostra 

Postadr.: t>smo. Tel. 58 Sorunda. 
Areal: Total 70 har, darav 35 aker, 35 skog 
mark. Tax , hag- ....... ..40.900. 

Jordart: Svartmvlla pa lerbotten o. lerjord. Skogs- 
best ■ Overv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1934—35. 
Ekonomibyggn. uppf. 1923. 3 hastar, 13 kor, 6—7 ung- 
djur 1 tjur, 6 svin, c:a 50 hons. Traktordrift. Arealen 
rortaekdikad. Garden till slakten 1919. 

Ag.: Paul Martin Holwaster f. 25/1 1890. Son till 
Johan Fetter Andersson o. h. h. Anna Britta f. Hal- 
waster. Gift 11 med Selma Maria f, Gustafsson. Barn: 
Nils, Tore. 
Grimsta Ostra 3 TeL Sorunda. Areal: Total 12 har, darav 2 aker, 7 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Latt lerjord. Skogsbest.: Ban'- o. lovskog. 
Manbyggn. omb. 1920. Bkonomibyggn. uppf. 1902. 1 
hast, 4 kor, 1 ungdjur. 2 svin, c:a 50 hbns. Nuv. ag:s 
maka erholl garden 1920 i arv efter sina foraldrar Per 
Erik Gustavsson o. h. h. Anna Brita. 

Ag.: Anders Magnus Larsson f. 1892. Son till Lars 
Petter Andersson o. h. h. Lovisa. Gift 13 med Elin 
Sofia f. Gustafsson. Earn: Lennart, Gosta, Lilly. 
Grodby 

Postadr.: Segerting. 

Areal: Total M har, darav 22,5 aker, 61,5 skog. 

Jordart: Lera, svai-tmylla o. sandjord pa Use- o. sand- 
botten Skogsbest.: Overv. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1875—80. Ladug. uppf. 1871, stall 1892, loge 1904. 3 
hastar, 16 nbtkreatur, 3 svin. Garden till slakten i slu- 
tet av 1600-talet. Nuv. ag. bvertog garden 1931 efter 
sin fader. 

Ag.: Nils Nilsson f. 1866. Son till Nils Nilsson o. h. h. 
Inga-Erita Jansdotter. Gift med Inga Katarina Pers- 
dotter. Barn: Erik, Anna. 
Grtidbylund 

Postadr..- Hemfosa. Tel. 1G Trollsta. 

Areal: Total 59 har, darav 10 aker. 49 skog. Tax.-v. 
16.800. 

Jordart: Overv. svartmyll;i pa .frbotten, Skogsbest.: 
Barrskog med inslag av t>;ork. Manbyggn. uppf. 1913. 
Ekonomibyggn. uppf. 1917. 2 haslar. 8 kor, 2 ungdjui', 
4 svin, 30 hons. Garden t.K slakten 1889. Nuv. ag. o. 
hans fader ha uppodlat jot-den t> '.ku: uppf. byggn. 

Ag.: Anders Petter Ol'sson f. 9/9 1877. Son till Per 
Olsson o. h. h. Inga Maria Larsdotter, Gift 01 med 
Amanda Lucia Pettersson f. 13/12 1878. Barn: Her- 
bert, Sven, Astrid. 

Ag.: Revisor i jordbrukskassan o. besiktningsman i 
Sorunda hastforsakr.-foren. 
Gudby 

Postadr.: Hemjosa. 

Areal: Total 28 har, darav 20 aker, 8 skog. Tax. -v. 
25.300. 

Jordart: Overv. dyjord samt nagot ler- o. sandjord. 
Skogsbeat.: Barr- o. liivskog. Manbyggn. uppf. 1874, 
tillb. 1802. Ladug. uppf. 1881, ovr. ekonomibyggn. av 
gammalt datum. 3 hfistar, 8—10 kor, 2—3 ungdjur, 
•1 svin, 25 hons. Nuv. ag. Svertog garden 1905 efter 
sin fader. 

Ag.: L. M. Persson f. 25/2 1878. Son till Lars Pera- 
son o. h. h. Inga Larsdotter. Gift med Tekla f. Gustafs- Gudby 1 
Postadr.: Bemfosa. 
Tax.-v. 13.000. 
a garden finnes stall for -t 
Garden inkoptes 1915 av inn 
Ag.: J. A. Nilsson, (Se n 


hfistar, ladug. for 

'. ag. 

list a g&rd.l 
Gudby 1 och 2 

Postadr.: Hemjosa. 

Areal: Total 60 bar, darav 30 aker, 30 skogs- o. .b"vr. 
mark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Overv. hard lera. nagot dy- o. sandjord. 
Skogsbest: Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1925. 4 haatar, 24 kor, 
inkoptes 1934 av nuv. fig. I bj 

"ak^' J A Nilsson f. 18/2 1884. Son till Ferdinand 
Nilsson o. h. h. Oharlotts i : . NUsboh. Gift med Anna 
t. Karlsaon. Barn: Anna Maria. Verner. 
Hoxla 

Postadr.: Qsmo. 

Areal: Total 45 har, dfirav 17,5 aker, 27,5 skog. 
Tax.-v. 54.100. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best ■ Barrskog. Manbyggn. mer an 100 ar gammal. 
Ekonomibyggn. under uppf. 2 haatar. 4—5 kor. 3 ung- 
diur 50 svin 10 hons. Garden har varit i slaktena ago 
under flera generationer. Till garden nor Anneberg. 
areal' total 200 har, darav 50 aker, 150 skog. Anne- 
ber" ar litanvnd. till agronom Heimdahl sedan 1924. 

Ag ■ L O. Simonsson. Son till L. E. Simonsson o. h. h. 
Maria. Gift med Signe f. Simonsson. Barn: Signe. NAGRA HUVUDDRAG I OSTRA SODERMANLANDS GEOLOGI 
Fig 1 . 9. Leende landskapstyp 
arbetat av vagorna inom strand zonen. Dar- 
vid spolades framfbr allt finare material bort 
och avsattes pa lagre niva. I sarskilt expo- 
nerade sluttningar, dar spolningen varib 
kraftigare, ha kanske endast de grovre av 
moranens block lamnats kvar och bilda ett 
blockfalt eller "stengarde", medan klapper 
och grus langre ned bilda en "kappa" av 
svallgrus, vilket ofta anvandes till vaggrus. 
Sadant har man emellertid av battre beskaf- 
fenhet och i obegransade manger uti de mak- 
tiga rullstensasarna. Pa grund av den ge- 
nomslappliga marken pa dessa asar trivs tal- 
len utmarkt dar och bildar statliga skogsbe- 
stand. Den nederbbrd, som faller inom sam- 
ma omraden, tranger latt ned, blir filtrerat 
och kommer fram som ett utmarkt rent 
dricksvatten i kallor vid foten av rullstens- 
lisarna, 

Torvmarker traffas inom vart omrade pa 
alia nivaer men rikligast k de hbgre belagna 
delarna av landskapet. Salunda framgar 
det av de statistiska kartor over torvmarks- 
arealen, vilka uppgjorts efter Sveriges Geol. 
Undersbknings torvmarksinventering, att 
denna areal ar cirka 10 % av totala arealen 
for omraden, som ligga over litorinagransen 
har i ijstra Sbdermanland. For Sodertbrn ar 
detta omrade angivet a fig. nr 6. Pa lagre 
nivaer uppta torvmarkerna endast omkring rid. Tl drill tie, Vilslfhiminge. 

5 % av hela ytvidden. Lagerfbljden i en 
torvmosse, sarskilt om den uppkommit ge- 
nom igenvaxning av en sjb, kan lamna var- 
defulla och intressanta upplysningar om den 
postglaciala tidens klimat och vaxtvarld. Ett 
stubblager i denna lagerfoljd tyder pa att 
ett ton-are klimat varit radande, da skog 
kunde vaxa inom omraden, som nu aro for- 
sumpade. Pa flera stallen i de inventerings- 
linjer, som dragits genom bstra Sbderman- 
land i och for namnda torvinventering, kun- 
de undertecknad konstatera forekomsten av 
bl. a. sjbnbten, Trapa natans. Det bstligaste 
fyndet av Trapa gjordes vid den nu sankta 
Kvarnsjon vid Ricksten. Sjbnbten vaxer i 
vara dagar pa betydligt sydligare breddgra- 
der och forekomsten av dess nbtter uppe i 
vara torvmossar vittnar om, att vi har under 
gangna tider haft ett avsevart blidare kli- 
mat, an det som for narvarande rader. Ett 
narmare studium av de i torvmarkernas la- 
gerfoljd bevarade vaxtresterna, sarskilt pol- 
len av trad, har givit en detaljerad kanne- 
dom om skogens och klimatets utvecklings- 
historia. Som ett annat intressant minne 
fran det nyssnamnda varmare skedet eller 
den s. k. postglaciala varmetiden torde vi fa 
rakna den pa nagra stallen pa Sodertbrn 
vildvaxande murgronan. 

Inom bstra Sbdermanland rymmas vitt 
Areal: Total 72,5 har, darav 22,5 &ker, 50 skog. 
Tax.-v. 26.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Earr- o. lijvskog, Manbyggn. uppf, for 250 fir sedan, 
renov. under senare ar. Ekonomibyggn. under uppf. 
40 notkreatur, 150 svin. Garden till slakten L arrende 
1927 genom nuv. arr. Den har tidigare tillhort Horns 
didelkommiss, FaUnas. 

Ag.: Direktor E. B. G. Friberg, Stockholm. 

Arr.: Agronom Heimdahl. Hoxla 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 26 har, darav 10,2 aker, resten skog. 
Tax.-v. 12.500. 

Jot-dart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1928, flygeln pS 1700-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1886. 2 hastar, 6 notkreatur, 2 svin. Omkr. 1870 
kiipte Jan Olof Larsson garden fran sin moster Anna 
Katarina Olsdotter. J. O. L. var gift med Sofia f. Eriks- 
son. Sonen nuv. ag., tilltradde 1907. 

Ag.: Johan Gottfrid Johansson f. 1869. Gift 04 med 
Prida Albertina f. Larsson, Earn: Ruth. Postadr.: Gsino. 

Areal: Total 24 har, darav 9 aker, 15 skog. Tax.-v. 
13.100. 

Jordart: Bl. lera o. svartmylla pa ler- o. sa.nd.bl. bot- 
ten. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1900. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 — 4 svin, 15 
hons. Ag. till garden ha varit: Nils Stefansson, f. 1653, 
sonen Stefan Nilsson f. 1700, sonen Stephan Simonsson. 
f. 1735, gift med Anna Persdotter f. 1726, deras son 
Simon Stephansson, f. 1755, gift med Ebba Ericsdotter 
f. 1744, deras son Erik Simonsson, f. 1782, gift med 
Maria Stina Ersdotter f. 1779, deras dotter Erlta Stina 
Ersdotter, f. 1813, gift med Peter Andersson f. 1814, 
deras son, nuv. ag;s fader, Anders Persson, f. 1842, gift 
med Maria Persdotter, f. 1841. 

Ag.: Anders Petter Andersson f. 1870. Son till An- 
ders Persson o. h. h. Maria Persdotter. Gift med Edla 
Maria Rundberg f. 1868. Barn: Verner. 
Postadr.: osnio. 

Areal: 11 har ak«r. 

Jordart: Muiljonl. Man- o. ekonnmibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 2 hastar. ti kor. 3 ungdjur. 2 svin. 20 
lions. Garden arrend. s«dan 1924 av nuv. brukaren. 

Ag.: Direktor Robert Nilsson. Skarlinge, 

Arr.: Oskar Holmstrom f. 23/1 1B88. Son till H. 
Holiest rom o. h. h. Sofia. Gift med Olga f. Svensson. 
Bam: Erik. 321 
Konurtgstorp 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 8 Eriksborg. 

Areal: Total 87 har. darav 25 aker, 62 skofc Tax-v 
31.800. 

Jordart: Lattlera o. dyjord. Skogabest: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1895. Ladug. uppf. 1923, stall 1913, 
loge 1892. 3 hastar, 13 kor, 3 ungdjur. 2 svin, 20 hons. 
Arealen delv. rordikad. Garden till slakten 1890. Den 
avsondrades fran Stora Lund by 1888. 

Ag.: Karl Erik Eriksson f. 17/5 1849. Son till Jo- 
han Olof Eriksson o. h. h. Anna Sofia Jansdotter. Gift 
1879 med Katrina Charlotta Larsdotter f. 30/11 1858. 
Barn: Erik, Ingeborg, Anton.. 

Arr.: Anton Eriksson. Gift 36 med Hildur Sofia f. 
Haag, 

Arr.: Ordf. i elektr. diatributionaforen. o. valnamnd. 
samt led. av barn a v.- nam nd. o, fattigv.-styr. Kallsta Norra 

Postadr.: Hemjosa. Tel. SO Billsta. 

Areal: Total 33 har, darav ]5 aker. IX skngs- o. 
hagmark. Tax. -v. 16.400. 

Jordart: Lt-ra o. sandbl, lerjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf, IH&b. Ekonomibyggn. 
uppf. 1890. 2 hastar, 7 kor. 2 ungdjur, 2 svin, c:a 20 
hdns. Garden Oil Slaiten omkr 1763 Forste kfinde 
ag. &r Anders Olofsson. Diploin for .sljiktgard har er- 
hallits. 

Ag.: Johan E.-r.il Johansson f. 26/9 1893. Son till An- 
ders Johansson o, h h. Krlstina f Sundln. Gift 23 med 
Eva Augusta Vilhelmlna f. Kjellbcrg. Barn: (ngvpr, 
Gosta, Kerstin. 

Ag.: Suppl. i skolatyr. Kallsta Norra 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 29 Billsta. 

Areal: Total 20 har, darav 11,5 aker, ! 
mark. Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbeat.: Ban- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. i borjan av 1800-talet. Ekonornibygjrn. 
uppf. pa 1880-talet. 2 hastar, 7 kor. 2 ungdjur, 2 svin, 
c:a 30 h5ns. Garden till slakten 1917. 

Ag.: Gustaf Th. Holmbergs stbh., beat&ende av anke- 
fru Blin Holmberg f. Petteraaon o. sonen Emanuel. 

Brukare: Emanuel Holmberg f. 4/11 13. 5 skojj □. hag- Kallsta Norra 

Postadr.: Feml'ma. 

Areal: Total IS har. darav 7.5 Aker, 7 skog. Tax.-v. 
8.500. 

Jordart: Hard lera o. lermylla pa Icrbotten. Skogs- 
best,: Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
1880. 2 iixar. 4 kor, 10 hons. Garden har varit i slak- 
tens ago under flera generationer, Xuv. Mg. overtop 
den 193(1 efter sin fader. 

Ag.: P. A. SJoberg f. 27/11 1886. Son till Enl; Th. 
Sj"bi:rg o h, h, Tnga. Gift med Maria f. Karlsson. Barn: 
Lindalen 

Postadr.: Osmo. 

Areal: 17,5 har aker. 2 skog- a. hagmark. Tax.-v. 

"jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog Manbyggn. uppf. 1911- Bkonomibyggn. uppf. 
omkr. 1900. 2 hastar. 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, c:a 25 
hons. Garden till alakten omkr. 1740. 

Ag* Karl Alfred Pettersson f. 1866. Son till Per 
Erik Persson o. h. h. Inga f. Andersson. Gift 1890 med 
Anna Gustava f. Andersson. Earn: Bernhard. 

Brukare: Bernhard Pettersson. Gift 18 med Anna 
Maria f. Gustafsson. Barn: Sonja, Ragnar, Gertruti. 
Sten. Lindalen 1 

Postadr.: Osmo. 

Areal: 1,5 har aker, 1 skog- o. hagmark. Tax.-v. 
4.300. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1S98. 1 hast, 2 kor. 2 
svin. c:a 30 hons. Garden till slaliten omkr. 1740. 

Ag.: Anders Gustav Ledin f. 30/12 1870. Son till An- 
ders Ledin o. h. h. Bdla f. Torsen. Gift 24 med Blin f. 
Andersson. Barn: Signe. Lindholmen 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 115 har, darav 10 aker, 105 skog. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1928. 2 hastar, 6 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, 20 hons. 

Ag.: Direktbr Alf Nobel, Stockholm. 

Rattare (sedan 1928): Predrik Andersson f. 21/2 
1893. Son till J. F. Andersson o. h. h. Anna. Gift rn^d 
Ester f. Ohlander. Barn: Ingrid, Astrid, Henning. 
Gunnar, Bertil. Lugnet 5vre 

Postadr.: Hemfosa. Tel. Ik Eriksborg. 

Areal: Total 8,5 har, darav 2,5 aker, 6 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Svartmylla pi lerbotten. Skogsbest.: Barr 
o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1908. 2 kor, 
1 ungdjur, 2 svin. c:a 10 hons. Garden till slakten 1918 
genom kop av nuv. ag:s svaifader. Nuv, ag. HUtr£d& 
1923. 

Ag.: Knut Fr. Pettersson f. 18/9 1899. Son till Sven 
Pettersson o. h. h. Karolina f. Post. Gift 28 med Mar- 
gareta f. Larsson. Barn: Kerstin, Margareta. 

&g.: Driver vid sidan av jordbruket handelstrfi.dg. 
Lundby, Ekbacken 

Pastadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 25.5 har. darav 8 aker, 17,5 skog o. be- 
tesmark. Tax.- v. 11.900. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid.. magasin, vagnsbod o. hbnshus 1935. 2 
hastar, 5 kor, 2 — 3 ungdjur, 3 — 4 svin, c:a 20 hons. 
Arealen tackdikad. Garden till slakten 1918. 

Ag.: Henning L. Eriksson f. 19/8 1876. Son till Jo- 
han Ersson o, h. h. Anna f. Hamn. Gift 13 med Ida 
Sofia f. Kjellstrom. Barn: Ake, Thure. Lundby, Ekeberg 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 1 Eriksborg. Areal: Total 17,5 har, darav i aker, 13,5 skoga- o. 
betesmark. Tax.-v. 8.400. 

Jordart: Latt lerjord. Skogsbest.: Barr- o, lovskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1917. 1 hast, 5 kor, 1 
ungdjur, 1 svin, c:a 45 h5ns. Stamb.-f. o. reakt.-fri be- 
sattn. Arealen tackdikad. Garden till slakten 1922. 

JLg,: August Albin Axell f. 24/2 1872. Son till Lars 
Axell o. h. h. Kristina f. Nilsson. Gift l:a gangen 03 
med Marta f. Karlsson (dad 16). Barn: Karl Gustaf. 
Kerstin, Anna Lisa. Gift 2:a g&ngen 17 med Anna 
Lovisa f. Nilsson. 

Ag.: Erhallit flera pris for gardens hdgtstaende kul- 
tur samt skadepenningar. Har varit inspektoi' j>& SkS.rs 
egend., GSteborg, Hornsund, Sodermanland, o. Rank- 
hyttan, Dalarna. Har innehaft flera fort roendeuppd rag. 
Genomg&tt Klagstorps o. Skoghalls lantbruksskolor. 
Lundby, Ekhamra 

Postadr.: Hemfosa. Tel. J,S Eriksborg. 

Areal: Total 27,5 har, darav 10 aker, 17,5 akog o. 
liagmark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog M.inbvjign. uppf. 1913. Ekonomibyggn. 
uppf. 1908. 1 hast. 8 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 20 
hons. Arealen t&ckdtkad Traktordrift. Garden till 
slakten 1933. A garden finnes vaxthus o. handelstradg. 

Ag.: Kar^ Filjp J*^ obsw n f. 15/4 06. Son till Anders 
Bergkvist o. h, h. Anna t. Jakobsson. Lundby, Oxhagen 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 30 Eriksborg. 

Areal: Total 12 har, darav 4 aker, 8 skog o. liagmark. 
Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Svartmylla p& lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. 
uppf. 1910. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 — 2 svin, c:a 25 
hons. Arealen tSckdikad. Garden till slakten 1908. 
Nuv. ag. har uppodlat &kern o. uppf. samtl. byggn. 
Arealen utgjordes tidigare av karr o. skogsmark. 

Ag.: Per Albin Peterson f. 8/1 1869. Son till Per Olof 
Peterson o. h. h. Johanna f. Gustafsson. Gift 11 med 
Paulina Johanna f. Davidsson. Earn: Roland, Karin. 
Lund by, Rensatra 

Postadr.: Eemjosa. Tel. SI, Eriksborg. 

Areal: Total 25 har, darav 7.5 aker, 17,5 skog. Tax.-v. 

'jordart: Overv. svartmylla. Skogsbest.: Barrskog 
med inslag av bjork. Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomi- 
byjren. uppf. 1890, loge 1914. 2 hastar, 5 kor, 1 ung- 
rijuV 1 svin 25 lions. Garden till slakten genom arren- 
de 1852 o. kop 1S89. Arealen har uppodlats av nuv. ag. 

°' iig^Lars 6 Johan Larsson f. 29/10 1882. Son til] Karl 
Erik Larsson o. h. h. Maria. Gift 7/6 18 med Elin Louise 
Olsson t 6/2 1S87. 
Lundby, Rosendal 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 36 Eriksborg. 

Areal: Total 14,5 har, darav 6 aker, 8.5 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Svartmylla pi lerbotten. Skogsbest.: oven-. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. 
uppf. 1911. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur. 3 svin. 40 hons. 
Garden till slakten 1909. Huvudsakl. bedrives odling av 
t ra dg. -produkter . 

Ag ■ Axel Theodor Westei-mark f. 27/2 1889, Son till 
Viktor Ludvig Westermark o. h. h. Emma Ersdotter. 
Gift med Gerda Liljeblad f. 30/1 1896. Barn: Bruno, 
Vera, Vivan, Olle. Nisse, Sven-Erik. Lundby, Skogsborg 

Postadr,: Hemfosa. Tel. 10 Eriksborg. 

Areal: Total 10,5 har, darav 4 aker, 6,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 7.700. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Earr- o. Iovskog. Man- 
byggn. uppf. 1914. Ekonomibyggn. uppf. 1917, ladug. 
o. stall 1928. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur. 2 svln, c:a 25 
h5ns. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Bertil Oskar Carlsson f. 17/9 1900. Son till Os- 
kar Carlsson o. h. h. Hilda f. Carlsson. Gift 23 med 
Elin Sofia Viktoria f. Andersson. Bam: Ragnar. 

Ag.: Innehar tviittinrattning. Lundby, Striimsberg 

Postadr.: Hemjosa. Tel. IS Eriksborg. 

Areal: Total 10,5 har, darav 4 aker, 6,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 7.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Earr- o. Iovskog. MWl- 
byggn. uppf. omkr. 1750, restaur. 1912. Den anvandes 
f6r 100 ar sedan till skoOokal men ar numera statarbo- 
stad. Ekonomibyggn. uppf. 1907—08. 4 kor, 1 ung- 
djur, c:a 30 hdns. Garden till slakten 1926. Den hor- 
de till 1908 under Lundby, da den avsdndrades diirii'rni). 

Ag.: Carl Georg Rydh f. 20/4 03. Son till Carl Oskar 
Rydh o. h. h. Anna Elisabet f. Hjelm. Gift 30 med An- 
na Karolina f. Larsson. Barn: Arne. 

Ag,: Innehar tvattinrattning. .-■JflppnuL'- 
Lundby Stora 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 2 Sriksborg. 

Areal: Total 91 har, darav 26 aker, 55 skog, 10 park 
o. trSdg. Tax.-v. 74.300. 

Jordart: Svai-tmyila pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Huvudbyggn. uppf. 1540, omb. o. moderniserad 
1920. Ekonomibyggn. uppf. 1920. i hastar, 18 kor, 6 
ungdjur. 4 svin, 70 hons, Arealen ro'rdikad. Garden till 
slakten 1935. 

Ag.: Bankdirektor Ragnar Wikander f. 27/7 1881. 
Son till fabrikor O. F. Henriksson o. h. ft. Selma f. 
Daruelsson. Gift 05 med Ester f. Althin. Barn: Marta. 

Ag.: Riddare av Vasaorden o. N'ordstjarneorden m. m. Lyngsta 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 10.5 har, darav i aker, 1 Sing, 5,5 skog o. 
hajriLULil;. Tax.-V. 7.600. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla. Skogsbest.: Bart'- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1922. Garden till slakten 
1857, Den ar f. n. utarrend. 

Ag.: Hedvig Chariot ta Persson. Gift med Per Olof 
Persson. Lyngsta 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 38 har, darav 8 aker, 30 skogs- o. hag- 

Jordart: Lera o. nagot svartmylla. Skogsbest.: Barr- 
o. lSvskog. Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomibyggn. 
uppf. 1903. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 25 
hons. Garden har varit i slaktens ago under 200 ar. 

Ag.: Karl Jansson f, 8/7 1881. Son till Jan P. Jans- 
son o. h. h. Inga f. Persson. Gift 09 med Marta Maria 
f. Bergstrom. Barn: Signe, Gunnar. 
Lyngsta 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 24,5 har, darav 12 aker, 12,5 skog o. 
hagmark. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1SS0. renov. 1934. Loge 
uppf. omkr. 1880, ladug. o. stall 1934. 2 hastar, 6 kor, 
3 ungdjur, 2 svin, c:a 25 hons. Garden till slakten 1758. 
Den ages av en faster till nuv. ag:s hustru, bosatt i IT. 
S A. Nuv. arr. tilltradde 1936. 

Arr.: Axel Erik Grahn f. 8/2 09. Son till Efraim 
Grata o. h. h. Sigrid f. Andersson, Gift 34 med Mar- 
git Eleonora f. Persson. Barn: Gunvor, Rolf. 
Lovtorp 

Postadr.: Hemfosa. Tel. J,J, EHksborg. 

Areal: Total 113 har, darav 38 aker, 75 skogs- o. be- 
tesmark. Tax.-v. 37.500- 

Jordart- Overv. svartmylla pa lerboitun. ^n^li..^ : 
Ban'skog. Man- o. ekonomibygsn. "PI*- ' bor.inn r-iv 
1800-talet. 2 hastar, 19 kor, 3 ungdjur. 1 BVta. Trak tor- 
drift. Garden arrend. sedan 1937 av nuv. brukaren. 

Ag.: Gustaf Andersson. 

An- ■ Robert Hohl f. 17/12 1889. Gift med Paula HH1- 
mes f. 8/5 1896. Bam: Paul, Paula, Robert, Herta, Ma- 
rie, Hans, Ann a- Greta. 

Arr.: Inflyttad fran Schweia 1920. m 
W«M 
dfciiiWi 


(M 


B 


't BllB 


■iiiliK 


J Ml Postadr.: Hemfi Tel. 32 Sorimda. 
har. darav 20 aker, resten skog. Areal: Total 
Tax.-v. 23.900, 

Jordart: Moss- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. delv. 
lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1737, flygeln 1933. 
Magasin uppf. 1912, avr, ekonomibyggn. 1920. 3 hastar, 
15 notkreatur. 4 svin. Garden koptes 1931 av nuv. ag. 

Ag.: Karl Gustaf Larsson f. 1883. Son till Lara 0101 
Andersson o. h. h. Anna Katarina Persdotter. Gift 04 
med Hulda Maria f. Johansson. Barn: Alida, Anna, 
Goran, Erik, Elsa, Birgit, Elin. 
Pipartorp 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 50 har. darav 15 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 18.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1921. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1897. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, c:a 
25 hems. Garden till slakten 1894. 

Ag.: Anders Axel Larssons stbh., bestaende av anke- 
fru Karolina Charlotta f. Larsson o. barnen: Magnus o. 

Brukare: Karl Erik Karlsson. Pipartorp, Lovstaholm 

Postadr.: Tungelsta. Tel. IS Eriksborg. 

Areal: Total 31 har, darav 10 aker. 21 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
1894. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 15 h5ns. 
Garden till slakten 1874 genom k6p av nuv. ag:s mor- 

Ag.: Karl Em. Larsson f. 3/11 1892. Son till Karl 
Fr. Larsson o. h. h. Ingeborg f. Andersson. Gift 16 med 
Anna Sofia f, Eriksson. Barn: Borje, Tore. awS 
Rangsta Sodra 
Poatadr.: Qsmo. Tel. t Sor Hilda. Area): Total 153 har, darav 73 aker, resten skog o. 
hagmaik. Tax.-v. 75.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf, 1805. Loge uppf. orakr. 1880. ladug. omkr. 
1885, stall omkr. 1S90, magasin 1907. 6 hastar. 50 n6t- 
kreatur, 10 svin, 10 far. Traktordrift. Garden kbptes 
1877 av Lars Nilsson vilken 1888 eftertraddes av sonen 
Nils Larsson. gift mod Anna Katarina Larsdotter. De- 
ras son, nuv ag.. tilltradde 1928. A agorna finnes den 
aldsta fornboplatsun i ROdtrtorn. 

Ag.: Lars Magnus Nilsson f. 1888. Gift 14 med An- 
na Ottilia f. Eriksson. Barn: Goran. 
Ristomta gard 

Postadr.: iismo. 

Areal: Total 197 har. darav 57 aker, 140 skog. Tax.-v. 
53.800. 

Jordart: Lermylla o. nagot sandjord pa ler- o. sand- 
botten. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
i bbrjan av 1900-talet. Ekonomibyggn. uppf. for c:a 
300 ar sedan. 5 hastar, 25 kor, 8—10 ungdjur. For 
gardens drift finnes traktor. Garden har tidigare inne- 
hafts av slakten Holm, soni bildade sitt fideikommiss pa 
Ristomta. Nuv. ag. tilltradde 1937. 

Ag.: Broderna B. o. G. Arvidsson. SSner till Otto 
Arvid Carlsson o. h. h. Sofia f. Carlsson. Sjiiberg 

Postadr.: Osmo. Tel. 27 Sorunda. 

Areal: Total 19 har, darav 9 aker, 10 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest.: Barr- o. Ibv- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. pa 1880-talet. 2 
hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin. c:a 40 hdns. Garden till 
slakten 1861 genom kop av nuv. ag:s farfader fran Sod- 
ra Rangsta. 

Ag.: Lars Magnus Gustavsson f. 12/8 1897. Son till 
Lars Erik Gustavsson o. h. h. Inga f. Jonsson. Gift 21 
med Ragnhild Eugenie f. Nilsson. Barn: Bertil, Gtm- 
nar. Ake. Sjohagen 

Postadr.: Bredbol, Osmo. Tel. 8 IAs6n. 

Areal: Total c:a 55 har, darav 7,5 aker. 47.5 skogs- o. 
angsmark. Tax.-v. 40.000. 

Jordart: Hard lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1825, omb. 1934. Garden till slakten 1931. 
Den ar f . n. utarrend. 

Ag.: Fru Irma Bjork f. 14/12 1898. Dotter till 
gross ha ndlare M. R. Krook o. h. h. Anna f. Jakobsson. 
Gift med bverstelojtnant Gottfrid Bjork f. 1893. Barn: 
Flory. Sven. 
Skarlinge 

Postadr.: Osmo. Tel. 56 A och i Areal: Total 635 har, darav 175 aker, 460 skogs- o. 
betesmark. Tax. -v. 200.000. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Ban-- o. 
lbvskog. Manbyggn. uppf. 1938—39. Ekonomibyggn. 
uppf. 1930. 8 hastar, 5 unghastar, c:a 60 kor, c:a 40 
ungdjOTi 2 tjurar, 50 hb"ns, 10 gass. Traktordrift. 
Arealen tackdikad. Garden till sl&kten 1930. 

Ag.: Direktor Robert Nilsson, Stockholm. 

Inspektor (sedan 1934): Arvid Kristian Kristoffers- Stenby 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 31 Billsta. 

Areal: Total 36 har, darav 18 aker. resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 22.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: overv. barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1887. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1S70. 3 hastar, 13 notkreatur, 7 svin, 3 far. Garden 
till siakten genom Per NOsson f. 1679. Darefter kom- 
ma 1 foljd: sonen Anders Persson (1744), dottem Anna 
Maria Andersdotter, f. 1776, gift med Bengt Bengtsson 
f. 1767, sonen Anders Bengtsson f. 1805, dottem Anna 
Catarina Andersdotter, f. 1834, gift med Magnus An- 
dersson f. 1828, dottern Anna Katarina Magnusson, f. 
1865, dod 1890, gift med Carl Leonard Brasch f. 1861, 
dotter: Anna Elsa Maria f. 1890. 

Arr.: Gustav Markus Brasch f. 1895. Son till Carl 
Leonard Brasch o. h. h, i 2:a giftet Lovisa f 
Gift 34 med Lydia Linnea f. Green. Barn: Erik. Stenkulla gard 

Postadr.: Osmo. Tel. 61 Sorunda. 

Areal: Total 40 har, darav 20 aker, 20 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 37.600. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1908, renov. 1934—35. Ekonomibyggn. 
uppf. 1908. 3 hastar, 10 kor, 3 — 4 ungdjur, 4—5 svin, 
500 hons, 600 minkdjur. Garden till siakten 1932. a 
garden finnes en s. k. stockstuga, som ar omkr. 300 ar 
gammal. 

Ag.: Stig Sven V. Scholander f, 26/4 01. Son till 
Sven Scholander o. h. h. Lotten f. von Bahr. Gift 4/10 
32 med Eva Sigrid Maria f. Hermansson. Barn: Goran, 
Bodil, Monica. 

Har genomgatt 1 ars kurs vid Tomta lantbi-uksskola. 
Har vistats i Ostindien i 6 ar. Postadr.: Osmo. Tel. S Sorunda. 

Areal: Total 143 har, darav 66 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 71.000. 

Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest.: Barr- o. ek- 
skog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1864, loge 1874. 6 hastar, 50 notkrea- 
tur, 6 svin, 2 far. Traktordrift. Nuv. ag. arrend. gar- 
den fran Fallnas fideikommiss 1921 — 29 o. inkopte den 
sistnamnda ar. 

Ag.: Erik August Eriksson f. 1869. Son till Karl Au- 
gust Eriksson o. h. h. Maria Kristina f. Olsson. Gift 
1900 med Anna Sofia f. Nilsson. Barn: Ebba. 

Ag.: Led. av korara,- o. valnamnd. 
S term as, Hastnas 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 19 har, darav 4,5 alter, 14,5 skog. Tax.-v. 
6.100. 

Jordart: Lev- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. renov. 1933. Ekonomibyggn. uppf, 
under obekant tid. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 25 hbns. 
Garden till slakten 1910. 

Ag.: Adolf de Mander f. 13/5 05. Son till A. F. de 
Mander o. it. h. Anna f. Andersson. 
Stutby Norra 

Postadr.: Tivniba. 

Areal: 16 har aker. 

Jordart: Lera, sandbl. lera o. nagot mylla. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. for c:a 10 ar sedan. 2 hastar, 9 
kor, 2 ungdjur. 2 svin, c:a 20 hbns. Garden till slakten 
i arrende 1937. 

Arr.: Erik Anton Blomkvist f. 16/3 1893. Son till Os- 
kar Fr, Blomkvist o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift 16 
raed Ette Emilia f. Engvall. Bam: Gusten (dikl 391, 
Herbert, Nils, Allan, Erik, Ann-Soii, Anna Greta. Sundby 

Postadr.; Sorunda. 

Areal: Total 21 har, darav 11 aker, 10 skog. Tax.-v. 
14.500. 

Jordart: Hard lera, delv. lattare mylla pa lerbotten. 
Skogsbest,: Barr- o. levskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1895. Ekonomibyggn. av gammalt datum. 1 hast, 6 
kor 2 ungdjur, 4 svin. Nuv. ag. overtog garden 1937. 

Ag.: Magnus Larsson f. 9/8 04. Son till L. P. Larsson 
o. h. h. Stina f. Larsson. Gift med Margareta f . Jonsson. 
Barn: Rune, Bengt. Sundby Stora 

Postadr.: onmo Tel. -',1 Sonmda. Areal: Total 16,5 har, darav 9.5 aker, 7 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 13.100. 

Jordart- Huvudsaki. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
liivskog Manbyggn. uppf. 1917. Ekonomibyggn. uppf. 
1910. 1 hast, 5 kor. 1 ungdjur, 2 svin, c:a 75 hons. 
Garden till slakten for 200—250 ar sedan. 

Ag ■ Frbken Elin Larsson. Dotter till Lars Gustaf 
Larsson o. h. h. Anna Britta f. Nilsson. 

Ag ■ Erholl 1930 slaktdiplom av Hushalln.-sallsk. . HUVLTDDRAG I OSTRA SODERMANLATOS GBOLOGI skilda landskapstyper. Soker man utforska, 
varp& detta beror, blir det framst geologien 
och salunda mycket av vad som sagts i det 
0regaen.de, som skall ge fdrklarmgen. Kan- 
nedomen om hemtraktens geologi ger med 
andra ord nyckeln till forstaelsen av den 
vaxlande utformningen av landskapsbilden, 
ty geologien behandlar de huvudfaktorer, 
som betinga dessa vaxlingar. Bilden, fig. nr 
8, ar tagen Bver Arsjon. som ligger uppe i 
den forut namnda bergplatan pa socken- 
gransen mellan Osterhaninge och Tyreso. 
over stora arealer dominera dar de jamna, 
frispolade hallytorna, medan i sprickdalar 
och sankor mellan dem den lagvaxta barr- 
skogen firmer sin naring ur den blocknka moranen. Denna karga trakt pammner med 
sina talrika torvmarker mycket starkt om ett 
norrlandskt skogs- och myiiandskap. Denna 
landskapstyp gar sallan nedom Litormagran- 
sen (Se fig. nr 6), som sarskilt pa Sbdertorn 
mangenstades bildar en markerad grans mel- 
lan odlad bygd och rena skogsmarken. Ner 
mot den nuvarande kusten dominera lerfal- 
ten med sin mera naringsrika jordman. I all 
synnerhet i samband med nagon kalkfore- 
komst blir floran har en helt annan och ri- 
kare. En synnerligen lummig vegetation bil- 
dar da huvudinslaget i de leende Iovangarna 
(se fig. nr 9), som bilda kontrasten till de 
karga skogs- och mossmarkerna uppe pa 
bergplataerna. 
Ett typiskt SottertoDiswotiv frail Nackan&s. 
Sundby Stora 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 12,5 har, darav 8,5 aker, 4 skogs- o, 
hagmark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1890. 2 hastar, 
4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 20 hons. Garden till slak- 
ten 1887 genom Per Eilk Jansson. 

Ag.: Erik Rickard Karlsson f. 28/3 1801. Son til] 
Karl E. Pettersson o. h. h. Ann Brita Jansdotter, Gift 
17 med Marta Maria Elisabet f. Pettersson. Earn: 
Sigrid, Si vert. Sundby 1 och 2 

Postadr.: Osmo. Tel. 26 Sorunda. 

Areal: Total 14,5 har, darav 8,5 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 10.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog med inslag 
av liivtrad. Manbyggn. uppf. 1900, Ekonomibyggn. 
uppf. 1896, magasin pafoljande ar. 2 hastar, 6 not- 
kreatur, 2 svin, 3 far. Garden agdes i borjan av 1800- 
talet av Axel Olsson, vilken eftertr&ddes av svarsonen 
Lars Petter Olsson. Dennes svarson, nuv. ag., brukade 
garden till 1925, dk den utarrend. 

Ag.: Carl Johan Johansson f. 1864. Son till Johan 
Andersson o. h. h, Charlotta Karolina f. Nilsson. Gift 
1886 med Inga-Brita f. Larsson. 

Ag.: Kyrkovard o. led. av kyrkorad. Pcisiruli:: Wfn inidii. Tel. BJ,. 
ir, darav 85 aker, 7,5 hagmark. Areal: Total 92.5 t 
Tax.-v. 81.200. 

Jordart: Dy-, sand- o. lerjord. Manbyggn. uppf. 
1938. Ekonomibyggn. uppf. pa 1870-talet. 5 hastar, 
2 unghastar, 30 kor, 15 ungdjur. 2 tjurar, 6 svin, ett 20- 
tal hons. Garden till slakten i arrende 1930. 

Ag.: Sorunda o. Tord pastorat. 

Arr.: Henning Andersson. Postadr.: osmo. 

Areal: Total 35 har, darav 17,5 aker, 17,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 19.500. 

Jordart: Svartmylla o. sandbl. lera. Skogsbest.: 
Barr- o. liivskog. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomi- 
byggn. uppf- 1900. 3 hastar. 9 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 
c:a 30 hons. Garden till slakten pa 1850-talet genom 
Karl August Olsson. 

Ag.: Karl Olof Birger Larson f. 20/10 05. Son till 
Lars Aug. Larson o. n. h. Sofia f. Johansson. Gift 30 
med Ingrid Matilda f. Fredriksson. Barn: Yngve, Hans. 
Soderby, Hagberga 

Postadr.: Segersting. 

Areal: Total 37,5 har, darav 7,5 aker, 30 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Dymylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn, uppf. 1918. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1860. 1 hast, 3 kor, 2 ungdjur, 1—2 svin, c:a 20 hons. 
Garden till slakten 1936. 

Ag.: Konsulent Vilhelm Fiodin, Rotebro. 

Arr.: Richard Hj. A. Johansson f. 19/12 1886. Son 
till August Johansson o. h. h. Matilda f. Nilsson. Gift 
l:a g&ngen 20 med Emma Kristina f. Johansson, Gift 
2:a g&ngen 30 med Astrid Margareta f. Vallgren. Barn 
i l:a giftet: Ingrid, Maj-Britt. Earn i 2:a giftet: Siv, 
Ingalill, Sven-Olof. Soderby Nedre 

Postadr.: Seyersang. Tel. 10 TrolUta. 

Areal: Total 66 har, darav 21 aker, 45 skogs- o. hag- 
mark, Tax.-v. 29.800. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomibyggn. uppf. 
1908. 2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur. 1 tjur, 2 svin, c:a 
25 hons. Garden till slakten 1898 genom kop av nuv. 
brukarens farfader. 

Ag.: Carl Johan Karlssons stbh. 

Bmkare: Eric Verner Karlsson f. 5/B 03. Son till 
Carl Johan Karlsson o. h, h. Augusta Albertina f. Jans- 
son. Gift 32 med Karin Lovisa f. Jansson. Barn: Ber- 
Ul, Birger. 
Soderby Nedre 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 68 har, darav 18 aker, 50 skog. Tax.-v. 
26.400. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best ' Barr- o lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
i mitten av ISOO-talet. 2 hastar. 10 kor, 3 ungdjur, 2 
svin, 30 hons. Garden till slakten 1933 genom kop av 
.' ag. fran Axel Pettersson. SSderby Nedre 

Postadr.: Segersdng. Tel. 32 Trollsta. 

&ker, 55 skogs- . hag- Areal: Total 75 har, dara 
mark. Tax.-v. 24.000, 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, omb. 1920. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1860-talet. 2 hastar. 10 kor, 2 -., utig- 
djm° 2 svin, c:a 25 hons. Garden har varit i slaktens 
ago under o:a 100 Sr. 

Ag • Lars Olof Andersson f, 11/10 1881, Son tdl An- 
ders Olsson o. h. h, Hedvig Larsdotter, Gift 09 med 
Selma Maria f. Tell. Barn: Dagny, Gosta, Helge. 

Arr.: Evald Hallberg. 
Soderby Nedre 

Postadr.: Segers&ng. 

Areal: Total 50 har, darav 20 aker, 30 skog. Tax.-v. 
28.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pi. lerbotten, Skogs- 
best,: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1934 — 35. 
Ekonomibyggn. uppf. 1911 o. tidigare. 2 hastar. 12 kor, 
5 ungdjur, 2—3 svin. Garden kom till slakten 1867, da. 
1/8 mtl inkoptes. Ar 1891 inkoptes ytterligare 1/8 mtl 
o. 1909 8/56 mtl. 

Ag.: L. A. Kristiansson t. 1864. Son till L. P. Chris- 
tiansson o. ii. h. Maria f. Sjbberg. Gift med Maria f. 
Andersson. Earn: Erik, Anna, Elvira, Vilhelm. 

Brukare (sedan 1927): Erik Kristiansson. Son till 
Soderby Nedre 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 33 har, darav 11 aker, 22 skog, Tax.-v. 
16.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pt lerbotten. Skogs- 
best.: Ban- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1885 o. 1911. 
Ekonomibyggn. uppf. 1908. 2 — 3 hastar, 7 nbtkreatur, 2 
svin, 15 hons. Garden till slakten 1932 genom kop av 
nuv. ag. fran Maria Andersson. 

Ag.: Gustav Carlsson f. 8/6 08. Son till Erik Carls- 
son o. h. h. Maria f. Petersson. Barn: Brita. Lennart, 
Soderby Nedre 

Postadr.: Hemfosa. 

Tax.-v. 15.700. 

Jordart: Lera, dyjord o. svartmylla pa lerbotten. 
Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. i slutet 
av 1800-talet, tillb. i bdrjan av 1900-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1883. 2 hastar, 6 — 7 kor, 2 svin. Nuv. 
Sg. ovei'tog garden 1921, 

Ag.: Erik Andersson f. 28/3 1900. Son till Anders 
Olsson o. h. h. Hedvig f. Larsson. Gift med Edit f. 
Johnsson. Barn: Linnea, Ella. Soderby Nedre 

Postadr.: Segersang. 

Areal: Total 25 har, darav 10 aker, 15 skog. Tax -v. 
11.900. 

Joi-dart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: overv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1890. Ladug. 
uppf. 1912, loge 1920. 2 hastar. 5— 6 kor. 1—2 ungdjur, 
2 svin, 15 hons. Garden till slakten 1906 genom nuv. ag. 

Ag.: Karl Andersson f. 4/7 1879. Son till Axel An- 
dersson o. h. h. Inga Britt. Gift med Ottilia f. Eriks- — 
Soderby Nedre 

Postadr.: Segersiing. 

Areal: Total 44 har, darav 9 aker, 35 skogs- o. bag- 
mark. Tax.-v. 11.700. 

Jordart: Latt lerjord o. dyjord. Skogsbest: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1890. Ekonomibyggn. uppf. 
1884, 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 45 hons. 
Garden till slakten 1919. 

Ag.; Johan Gustaf Karlsson f. 14/6 1868. Son till 
Karl August Karlsson o. h. h. Maria f. Olsson. Gift 
1896 med Valborg Ulrika f. Nilsson. Bam: Ester, Elsa, 
Elin, Emma, Birger. 

Arr.: Sten Linus Strandberg f. 28/11 1899. Gift 24 
med Ester f. Karlsson. Barn: Ulla. Soderby Nedre 2 

Postadr.: Segersiing. 

Areal: Total 30 har, darav 15 aker, 15 skog. Tax. -v. 
23.000. 

Jordart: Lerjord o, svartmylla pa lerbotten. Skogs- . 
best.: Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
i borjan av 1800-talet. 1 hast, 6 — 7 kor, 2 ungdjur, 1—2 
svin. Garden till slakten 1913 genom nuv. ag. Sedan 
1923 brukas garden av sonen Nils Andersson. 

Ag.: C. J. Andersson f. 1861. Gift med Alma f. An- 
dersson. Barn: Pridolf, Ivar, Nils. Soderby Ovre 

Postadr.: Hewfosa. Tel. !, Eriksborg. 

Areal: Total 142,5 har, darav 25 aker, 117,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 40.800. 

Jordart: Dy- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Man- o, ekonomibyggn. uppf. 1880. 4 hastar. 1 unghast, 
12 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 5—6 svin, c:a 30 hons. Garden 
till slakten 1930. 

Ag.: Lars Olof Larsson. 

Arr.: Anders Olof Larsson f. 1/5 1866. Son till ag. 
o. h. h. Anna Britta. Gift 1894 med Inga Kristina f. 
Eriksson. Barn: Edit. Edvin, Emil, Gustav, Astrid. SSderby 5vre 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 21 Eriksborg. 

Areal: Total 75 har, darav 25 aker, 50 skog. Tax.-v. 
32.100. 

Jordart: Halften hard jord, resten dyjord. Skogs- 
best.: Barrskog med inslag av lovtrad. Manbyggn. 
uppf. 1885. Ladug, uppf. 1899, loge o. stall i borjan av 
1800-talet. 4 hastar, 15 kor, 4 ungdjur. 3 svin, 50 hons. 
Arealen delv. rbrdikad. Garden till slakten 1918. 

Ag: Lars Olof Larsson f. 7/2 1877. Son till Lars 
Persson o h h. Maria f. Olsson. Gift 01 med Inga 
Kristina Olsson f. 8/8 1879. Barn: Ingeborg, Erik, Sig- 
ne, Astrid, Sven, Britta. 

Ag.: Led. av komm.-fullm., f. d. led. av kyrko- o. skol- 
So derby Ovre 

Postadr.: Semfosa. Tel. 6 Eriksborg. 

Areal: Total 104,7 har, darav 17 aker, 87,7 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 31.900. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lBvskog. 
Manbyggn. uppf. 18S6. Ladug. uppf. 1887, stall av aldre 
datum, loge uppf. 1907. 2—3 hastar, 10 kor, 4 ungdjur. 
3 — 4 svin, c:a 40 hons. Garden till slakten for minst 
170 ar sedan. Forste kande Sg. ar Lars Hansson. 

Ag.: Regina Eugenia Larsson f. Israelsson. Gift 05 
med Lars Petter Larsson, f. 1S82, d5d 36. 

Herr Larsson var under livstiden namndeman i 16 ar 
samt ordf. i fattigv.-styr o. komm.-fuilm. Innehade 
dessutom ett fiertal andra komm. uppdrag. Soderby Ovre 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 28 Eriksborg. 

Areal: Total 94,5 har. darav 14,5 aker, 80 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 21.800. 

Jordart: Ler- o. mossjoid. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o, ekonomibyggn. uppf. pa. 1890-talet. 2 
hastar, 8 kor, 4 ungdjur, 2 svin, c:a 30 hons. Garden till 
slakten 1926. 

Ag.; Carl Viktor Ohlsson f. 10/7 1866. Gift 1894 med 
Emma Karolina f. Modin. Earn: Helmer, Hulda, Axel, 
Lisa Brukare: Axel Ohlsson f. 26/1 189i 
Maria f. Andersson. Barn: Stig, Bo. 
Brukaren: V. ordf. i valnamnd. Medl. Gift med Velly 
Soderby Ovre 
Postadr.: llcmfnsa. Tel. IB Eriksborg. Areal: Total 40 har. darav 12,5 aker, 27,5 skog. 
Tax.-v. 17.500. 

Jordart: Overv. las jord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 1927. 2 has- 
tar, 7 kor, 2 ungdjur. 2 svin, 25 hons. Garden till slak- 
ten i mitten av 1700-talet. 

Ag.: Karl Rickard Andersson f. 3/10 02. Son till 
Karl Andersson o. h. h. Julia. Gift 28 med Sigrid 
Larsson f. 17/10 08. Barn: Edvin. Soderby Ovre l r , Holmvreten 

Postadr..- Hemfosa. Tel. 52 Eriksborg. 

Areal: Total 72 har, darav 16 aker, 56 skog. Tax.-v. 
20.200. 

Jordart: Hard o. latt jord. Skogsbest.: Barrskog med 
inslag av bjork. Manbyggn. uppf. 1S98. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1919. 3 hastar, 9 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 
2 far, 70 hons. Garden till slakten 1918. 

Ag.: Axel Knut Andersson f. 1/1 1878. Son till An- 
ders Andersson o. h. h. Inga Sofia. Gift 02 med Anna 
Lovisa f. Andersson. Barn: Elsa, August, Tore, Bir- 
git. Per, Mary. 
Soderby Ovre 3 

Postadr.: Bemfosa. 

Areal: Total 57,5 har, darav 11 aker, 46,5 skogs- o. 
hag-mark. Tax. -v. 18.300. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomibyggn. uppf. i borjan 
av 1800-talet. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 25 
hbns. Garden till slakten 1938. 

Ag. : Maria Nilssons arvingar, Halla, Sorunda. 

Arr.: Frans Gustaf Lundin f. 6/3 1886. Son till Per 
Lundin o. h. h. Sofia Karlsdotter. Gift 27 med Elin 
Theresia f. Pettersson. Barn: Berta, Kurt. 
Soder garden 

Postadr.: &smo 
Area!: Total llr ;sar, i!!irav 30 aker, 5 skog. Tax.-v Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Ban- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1887. Ladug. uppf. 1902, loge 190*. 
stall 1923. 4—5 hastar, 12 notkreatur, 3 svin. Nuv. arr. 
tilltradde 1923. 

Ag.: Fredrlk Larsson. 

Arr.: Erik Pettersson f. 11/3 1888. Son till Per A. 
Pettersson o. h. h. Karolina f. Sundin. Gift med Sigrid 
f. Larsson, dotter till ag. Barn: Artur, Signe, Gunnar, 
Barbro. Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 31 har aker. Tax.-v. 32.100. 

Jordart: Lera, sandjord o. svartmylla pa lerbotten. 
Skogsbest.: Ban- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1880. 
Loge uppf. 1902, ladug. 1910. 3—4 hastar, 20 notkrea- 
tur, 3—5 svin, 30 hons. Ag. till garden ha varit: An- 
ders Larsson, f. 1724, gift med Anna Jansdotter f. 1723, 
systersonen Anders Larsson. gift med Maria Persdotter, 
sonen Lars Persson, gift med Inga Lisa Olsdotter, dot- 
tem Brita Larsdotter, gift med Lars Olof Larsson, so- 
nen Lars P. Larsson, gift med Maria Jansdotter. 

Ag : Lars Fetter, Nils Olof och Anna Katrina Larsson. 
Tibbie 

Postadr.: osmo. Tel. 1,6. 

Areal: Total 49 har, d&rav 17 aker, 32 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.400. 

Jordart: Huvudsakligen sandbl. lerjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomi- 
bveen uppf. omkr. 1890. 2 hastar, 1 unghast, 7 kor, 
3 ungdjur 2 svin, c:a 80 hons. Garden till slakten 1921. 

Ae * Anna Lisa Rastad, U. S. A. 

Arr - Carl August Eriksson f. 11/8 1882. Son till 
Anders Erik Ersson o. h. h. Anna Sofia f. Larsson. 
Gift 08 med Hulda Sofia f. Karlsson. Barn: Greta, Sten, 
G6sta, Ingegerd, Stina, Ingemar. 
P03tadr.: Sorunda. Tel. 29. 

Areal: Total 05 har, darav 25 aker, 70 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 48.300. 

Jordart: Sand- o. svartmylla samt nagot lerjord, 
Skogsbest.: Overv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1902. 

Ekonomibyggn. uppf. 1915—35. 4 hastar, 1 UngbJat, 

12 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, c:a 25 hons. Garden 
till slakten fBt c:a 200 ar sedan, Forste kande ag. ar 
Hals waster Persson. 

Ag.: Knut August Alfrid Pettersson f. 14/9 1S79. 
Son till Per Erik Pettersson o. h. h. Anna Sofia. Gift 

13 med Anna Lovisa f. Axelsson. Bam: Axel. 
Ag.: Led. av kyrkorad. Postadr.r Sorunda. Tel. SI. 

Areal: Total 125 har. darav 25 &ker, 100 skogs-, hag- 
o. bvi-. mark. Tax.-v. 38.100. 

Jordart: Svart- o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, omb. 
1931 med bevarande av den gamla stilen. Bkonomi- 
byggn. uppf. 1912. 3 hastar, 8—10 kor, 3 — 4 ungdjur. 
1 tjur, c:a 15 svin, c:a 40 hons. Arealen delv. tackdi- 
kad. Garden till slakten 1922. 

Ag.: Carl Gustaf Wennerberg f. 20/6 1877. Son till 
Gustaf Wennerberg o. h. h. Gustava f. Andersson. Gift 
22 med Vendla f. Samuelsson, Barn: Gunnar, Anna 
Marie, Ingegard. Monica. >runda. Tel. J/3. 

Areal: Total 46,5 har, darav 15 aker, 31,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v, 19,000. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Bavrskog. Man- 
byggn. uppf. onikr. 1890. Ekonomibyggn. uppf. 1898, 
loge o. magasin av aldre datum. 2 hastar, 8 kor, 2 ung- 
djur. 2 svin, c:a 15 hons. Garden har varit i slaktens 
ago under c:a 200 ar. Den ar sedan 1908 utarrend. 

Ag.: Anders Magnus Andersson f. 22/3 1857. Son 
till Anders Nilsson o. h. h, Brika f. NystrSm. Gift 1882 
med Inga Kristina Persd otter. 

Arr.: Nils Andersson. Torp 

Pastadr.: Hsmfosa. Tel. 39 Sorunda. 

Areal: Total 35 har, darav 10 aker, resten skog. 
Tax.-v. 12.000, 

Jordart: Lcr- o, sandjord. Skogsbest.: Overv. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid. 2 hastar, 10 notkreatur, 5 svin. Garden 
till slakten genom Anders Persson f. 1716. Darefter 
kommo i fdljd: Sonen Per Andersson f. 1750, sonen An- 
ders Persson f. 1777, sonen Per Andersson f. 1820, dot- 
tern Anna Maria Pettersson f. 1849. Darefter 6vergick 
garden till dottern Anna Katarina, f. 1888, gift med 
nuv. ag. 

Ag,; Fjardingsman Joel Vikfus Bkbom f. 1883. Son 
till Jan Fredrik Ekbom o. h. h. Gustava Larsdotter. 
Gift 11 med Anna Katarina f, Johansson. Barn: Edit, 
Sven, Filip, Karin, Britt. 

Ag.: Fjardingsman sedan 1918, 
Postadr.: Sormida. 

Areal: Total 23,6 har, darav 6,5 aker, 17,1 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 10.300. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. orakr. 1885. 1 hast, 3 kor, 1 
ungdjur, 1—2 svin, c:a 15 hons. Garden till slakten for 
c:a 200 ar sedan. Den ar sedan 1935 utarrend.. 

Ag.; Froken Anna-Lisa Nilsson f. 20/5 19. Dotter 
till Karl J. Nilsson o. h. h. Ida f. Eriksson. 

Art 1 .: Erik Klar. Torp 8 och 1 

Pimludr.: Sonenda. Tel. .',8. Areal: Total 55 har, darav 20 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 29.100. 

Jordart: Lermylla o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
skog med inslag av lovtrad. Manbyggn. uppf. 1913. 
Loge uppf. 1901, stall omkr. 1910, magasin omkr. 1915. 
ladug. 1921. 2 hastar, 10 nbtkreatur. 4 svin. Garden 
till slakten genom Anders Persson f. 1716. Darefter 
kommo i foljd: Sonen Per Andersson f. 1750, sonen An- 
ders Persson f. 1778, sonen Per Andersson f. 1820, so- 
nen Lars Peter Persson. f. 1846, gift med Margareta 
Kristina Larsdotter. 

Ag.: Lars Peter Larsson f. 1881. Gift 16 med Anna 
Sofia f. Larsson, Barn: Anna-Stina. Trollsta 

Postadr.: Segersang. 

Areal: Total 160 har, darav 35 aker, 125 skog. Tax.-v. 
54,600. 

Jordart: Lerjord pa lerbotten, nagot sandjord, Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1919. Ladug. 
uppf. 1884, loge 1887—88. -1 hastar, 14 kor, 5 ungdjur. 
Garden har varit i slaktens ago i flera generationer. 
Sedan 1931 brakas den av nuv. arr. 

Ag.: Magnus Karlsson f. 23/9 1887. Son till Karl 
Johan Karlsson o. h. h. Anna f. Karlsson. 

Ag.: Innehar Fullbro 1 o. 2, areal: total 40 har, darav 
15 aker, 25 skog, tax.-v. 20.500. 
Postadr.: Hemfosa. 

Areal: 12 har aker. Tax.-v. 23.700, 

Jordart: Lera, sandmylla o. nagot dyjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1921. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1916. 2 hastar, 6—7 kor, 1—2 ung- 
djur 2 svin, 25 hons. Garden till slakten 1893 genom 
kop'av nuv ag:s fader. Nuv. ag. tilltradde 1915. 

Ag - Carl Johan Karlsson f. 23/10 1896. Son till Karl 
Postadr.: Segers&ng. 

Areal: Total 73 har, darav 15 aker, 58 skog. Tax.-v. 
19.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmyl'a p& terfcotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1914 — 15, 
Ladug. uppf. 1914, loge 1915. 2 hastar, 9 kor, 3—4 
ungdjur, 2 — 3 svin, 20 hons. Nuv. ag. overtog garden 
1914 efter sin svarfader Axel Andersson. S&gverk fin- 
nes k garden. 

Ag.: Frans Pettersson f. 23/3 1885. Son till Anders 
Pettersson o. h. h. Maria f. Nylund. Gift med Maria 
f. Andersson. Barn: Axel, Anna, Annie, Astrid, Alice. 
Alvar, Arne, Lisa, Lars. 
; Segersang. 

Areal: Total 68 har, darav 38 aker, 50 skog. 

Jordart: H&rd lera p& lerbotten, delv. dyjord o. l&tta- 
re mylla. Skogsbest.: Barrskog med inslag av ldvtrad. 
Manbyggn. uppf. 1890. Ladug. o. loge uppf. 1904. 3 
hastar, 9—10 kor, 3—4 ungdjur, 3 svin, 20 hons. Gar- 
den har varit : slaklc-ns ii.a o under flora generations r. 
Nuv. ag. tilltradde 1925. Sedan 1934 Sr garden ut- 

Ag.: Karl Johan Andersson f. 31/7 1881. Son till 
Anders P. Persson o. h. h. Inga-Brfta f. Persson. Barn: 
Postadr.: Hemfosa. 

Area!: Total 25 har, darav 5 aker, 20 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.300. 

Jordart: Ler- o. sandjord, Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1907, 1 hast, i 
kor, 1 ungdjur. 1 svin. c:a 50 hons. Garden kom med 
sakerhet till slakten i bdrjan av 1800-talet. Nuv. ag. 
erhdll garden 1911 genom arv efter sin fader Per Au- 
gust Carlsson (gift med Elin Johanna Maria f. Berg- 
strbm), vilken i sin tur arvt den efter sin. moder. 

Ag.: Fru Ester Eleonora Jansson. Gift 34 med Carl 
Erik Jansson f. 16/8 03, son till Carl Fr. J 
h. Anna Vilhelmina f. Mellberg. 
Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 28 har, darav 20 aker, 8 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 20.600. 

Jordart: Lera, mossjord o. nfigot svartmylla pa ler- 
botten. Skogsbest,: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1925. Ekonomibyggn. uppf. pa 1880-talet. 3 hastar, 
8 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 15 hons. Garden till slak- 
ten 1915 genom kop av nuv. ag:s fader. 

Ag.: Johan Emil Jansson f. 24/6 1892. Son till Jan 
Olof Jansson o. h, h. Anna Lovisa f. Malmstrom. Gift 
14 med Hanna Eugenia f. Andersson. Barn: Edit, Erik. 
Tyrved 1 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 12 har, darav 10 aker, 2 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. f6r 200 ar sedan. Stall o. ladug. 
uppf. 1936, loge aldre. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
c:a 15 hons. Garden till slakten 1926. 

Ag.: Karl Johan Andersson f. 19/10 1872. Son tUl 
Anders P. Andersson o. h. h. Kristina Larsdotter. Gift 
01 med Lovisa Charlotta f. Eriksson. Barn: Tyra, 
Ragnar. 


Tyrved 2 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 50 har, darav 30 aker, 20 skog. Tax.-v. 
30.000. 

Jordart: Lera pS. lerhotten o. dyjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lbvskog. Man-.o. ekonomibyggn. uppf. 1900. 
3 hiislar. 9 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 2—3 svin. Garden 
till slakten 1918 genorn kop av nuv. ag. fran Kronan. 

Ag.: Oscar Nylund f. 1876. Son till F. Oscar Nylund 
o. h. h. Kan-,]jn;i i Ericsson. Gift med Amanda f. Vret- 
man. Bam: Signe, Carl, Mary. U rid erst a 

Postadr.: Hemfosa. 

Areal: Total 40 har, darav 27,5 aker, 12,5 skog. 

Jordart: Huvudsakl. lera o. dyjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn. 
uppf. 1911. 3 hastar, 8 kor, 2 — 4 ungdjur, 1 tjur. Gar- 
den har varit i slaktens ago under flera generationer. 
L. O. Larsson overtog garden 1900 efter sin fader. Se- 
dan 1933 ar den utarrend. till Nils E. Olsson. 

Ag.: Lars Olof Larssons stbh. L. O. L. f. 1/3 1854, 
dad 13/11 38. Son till Lars Nilsson o. h. h. Inga Katri- 
na f. Larsson. Uppsvalsta 

: fiamo. Tel. 73 Sornnda. Areal: Total 16 har, darav 6 aker, 10 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. omb. 1927. Ladug. o. stall uppf. omkr. 1900, 
loge 1910. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 3 svin, c:a 30 
hons. Garden till slakten 1930. 

Ag.: Tor Hjalmar Carlsson f. 30/12 18S0. Son till 
Karl Olof Carlsson o. h. h. Anna Sofia f. Lindberg. 
Gift 06 med Alida Kristin f. Eriksson. Barn: Goran, 
Lennart. 

Ag.: Led. av komm.-namnd. o. komm.-fullm.. revisor 
for kyrkokassan. ordf. o. kassb'r i Sorunda hastfbrsak- 
ringsfbren. Arrend. 7 har aker o. 34 har skog fran 
Svalsta, 
Adelso ADELSO socken inom Farentuna harad omfattar b'arna Adelso, 

Bjbrko saint KurSn m. fl. oar 1 Malaren. Socknen begransaa i norr och 

Tester av Prastf jarden och Norra Bjorkfjarden och i soder av S8dra 

A Bjtirkfjarden samt i oster av Hovgardsfjarden. Dess terrang ar min- 

^^^ dre kuperad. Pa Adelson ar terrangen ganska omvaxlande och best&r 

jflj^L av bergs- och skogamarker samt odlade sliitter. De fornamsta, egen- 

^ ■ domarna inom socknen aro Stenby, som styckades 1931 till tva egen- 

domar, Gamla och Nya Stenby, samt Sattra, Kunsta och Hammora med 

Tofta. Vid Sattra ligger Stockholms praktiska hushallsskola samt en 

av Stockholms stads barnkolonier. 

Fornminnen: Socknen ar synnerligen rik pa fornlamningar och 
torde vara en av de intressantaste inom hela Sverige ur fornminnes- 
synpunkt. Norr om kyrkan pa Hovgardens agor finnas de s. k. Kunga- 
hogarna samt den s. k. Tingshogen. Pa ett flertal stallen vid Stenby 
samt vid Gredby, Dalby, Bergby och Grindby m. fl. platser ha pa- 
traffats hogar och stensattningar. Pa Ellholmen finnas stensattningar. 
Tre runstenar finnas inom socknen. Den ena av dessa benamnes Ha- 
kan Rodes sten. En runsten ar belagen vid Hovgarden (Norrg&rden) 
och de tva andra i sakristian. Manga bygdegardar finnas. Den bast 
bevarade ar beiagen pa det s. k. Skansberget. 

Pa Bj6rk6 lag under vikingatiden staden Birka, som under lang tid utgjorde centrum fSr handeln 
i Norden. Vid gravningar ha patraffats manga fornlamningar, av vilka man dragit den slutsatsen, 
att stadens blomslringstid varade fran 700-talet till mitten av 1000-taiet. 

Areal: 31,98 kvkm. Enligt 1937 ars fastighetstaxering ar agovidder 
tradgard. 20,50 slatterang, 53,20 kultiverad betesang, 35,20 annan bet. 
bvrig mark. 

Jordbruksvarde : 1.363.200 kr. 

I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 63.000 kr. 
Skogsvarde: 262.300 kr. 
Invanarantal : 633 (1939). 

Adelsjo, som nu bildar eget pastorat, omtalas 1343 i 
Trogdbo hundare. 

Kyrkan utgores av en byggnad i rektangular form, s 
sakrislla och i vaster torn, vilket ombyggdes ar 1753. 
Kyrkoherde: Hallen, Malkolm Elof, : 523,50 har Sker, 65,90 tomt och 
sang, 1.742,10 skogsmark, 164,20 "Alsno". Vid denna tid tillhorde socknen l forskriver sig fran medeltiden. Den har i 
Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 0,5 har skog. Tax. -v. 15.000. 

Jordart: Gr-us, lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- 
skog med inslag av bjork o. ek. Villan med uthus 
uppf. 1934. Tomten inkoptes 1933. 

Ag.: Gustav Orling f. 7/9 1887. Son till muraren 
C. E. Orling f. 28/11 1857, dod 32, o. h. h. Lovisa S5- 
dergren f. 24/1 1861, dod 19. Gift 11/11 10 med Anna 
Eklund f. 18/6 1890. Barn: Bertil f. 6/1 11, Herbert 
f. 9/4 12, Evert f. 18/4 13, Harriet f. 1/4 20. 

Jig.: F. d. byggmastare. 
Uvangen 

Postadr.: He-m/osa. 

Areal: 15.5 har aker. Tax.-v. 14.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Manbyggn. uppf. omkr. 1890. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid., omb. 1920—36. 2 has- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur, 4 svin, c:a 40 hons. Garden till 
slakten 1920 genom kop av nuv. ag:s fader. Nuv. Sg. 
tilltradde 1934. 

Ag.: Karl Edvin Bertil Karlsson t. 21/12 03. Son till 
Karl Gustaf karlsson o. h. h. Amanda f. Klingstrom. 
Gift 34 med Vera Astrid Linnea f. Larsson. Barn; 
Astrid. Vika, Vasterhage 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 18,5 har, darav 13,5 aker, 5 skogs- o. 
hagmark, 

Jordart: Lattare lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1870. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, c:a 20 
hens. Garden till slakten 1929. 

Ag.; A.-B. Karta & Oaxens Kalkbruk. 

Arr.: Karl Aug. Hj. Andersson f. 4/2 1890. Son till 
Johan Andersson o. h. h. Karolina f. Larsson. Gift 12 
med Hilda Maria f. Andersson. Barn: Marta, Signe. Vika Stora, Mcliangiirden 

Postadr.: osmo. 

Areal: Total 25 har, darav 20 aker, 5 betesmark. 

Jordart: Svartmylla o. sandbl. lerjord. MafiSyggn. 
uppf. pa 1890-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1936—38. 2 
hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, c;a 60 hons. 
Garden till slakten 1933. 

Ag.: A.-B. Karta & Oaxens Kalkbruk. 

Arr.: Aug. Vilhelm Pettersson f. 18/4 1885. Son till 
Jonas Petter Pettersson o. h. h. Emma Kristina f. Sb- 
derberg. Gift 07 med Anna Ingeborg f. Ohlsson. Barn: 
Helmer, Prida. Vika Stora, Norrgarden 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 22 har, darav 13 aker, 9 skogs- o. hag- 

Jordart: Latt lera o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. for omkr. 100 ar sedan, en 
ny under uppf. Ekonomibyggn. uppf. pa 1890-talet. 2 
hastar, 6 kor, 1 — 2 ungdjur, 2 — 3 svin, c:a 50 hons. 
Garden till slakten 1931. 

Ag.: A.-B. Karta & Oaxens Kalkbruk. 

Air.: Lars Erik Karlsson f. 7/7 1892. Son till Lars 
Karlsson a. h. h. Anna Sofia f. Olsdotter. Gift 13 med 
Sofia V. Elisabeth f. Karlsson. Barn: Ella, Astrid, 
Sven. 
Vika Stora 1 

PostadT.: Osmo. 

Tax.-v. 7.400. 

Jordart: Angs- o. lerjord, Skogsbest.: BaiT- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. for omkr. 150 ar sedan. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1919. 2 hastar, 2 kor, 1 ungdjur. 
Garden ar en gammal slaktgard. Slaktdiplom har er- 
hallits. 

Ag.: Anders Petter Larssons stbh. 

Brukare: Fritz Andersson. Postadr.: Hemfosa. Tel. 23 Trollsta. 

Areal: Total 31 har, darav 21 aker, 10 skog. Tax. -v. 
27.800. 

Jordart: Sand- o, dyjord samt hard jord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1883, omb. 1932. Ladug. 
o. stall uppf. 1899, loge 1905. 3 hastar, 10 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten 1695. 

Ag.: Friiknarna Hanna Linnea o. Lilly Nilsson f. 
resp. 8/1 01 o. 20/6 1899. Dottrar till Per Olof Nilsson 
o. h. h. Augusta Sofia f. Karlsson. 

Ag:s fader erholl 4/6 1930 Hush all n.-sallsk:s diplom 
for slaktgardar. Frdken Lilly Nilsson genomgick Viis- 
terhaninge folkhogskola 1920. 
Vi nar en 

Postadr.: Hemfosa. Tel 26 Eriksborg. 

Areal: Total 35,5 har, darav 15,5 aker, 20 skog. 
Tax.-v. 19.500. 

Jordart: Hard o. latt jord. Skogsbest.; Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1883. Ekonomibyggn. uppf. 1899. 
■i hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 4 svin. 40 hdns. Garden till 
slakten i mitten av 1700-talet. 

Ag. : Per Andersson. 

Arr.: Nils Petter Andersson f. 10/6 1891. Son till Per 
Andersson o. h. h. Anna Katrina Larsdotter. Gift 23 
med Edla Cecilia Andersson f. 22/12 1895. Barn: Nils 
Erik. Vafsla 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 22,5 har, darav 15 aker, 7.5 skog. Tax.-v. 
17.200. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord, nagot lattare ir.ylla. 
Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- o. fkononiibyggn. 
uppf. pa 1870-talet. 2 hastar, 6 kor. 2—3 ungdjur. 2 
svin, 15 hons. Nuv. ag. overtog garden 1929. 

Ag.: Syskonen Sven o. Anna Pet'.ersson. Barn till 
Gustaf Pettersson o. h. h. Lovisa f. Larsson. 
Postadr.: Osmo. 

Areal: 45 har aker. 

Jordart: Lera, avartmylla samt lattare mylla pa 
lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. 
uppf. 1892. Loge o. ladug. uppf. 1906. 4 hastar, 14 — 
16 kor, 5 — 6 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 10 far. Egend. be- 
star av 2 gardar, Vafsla o. Ottersta. Vafsla har varit ! 
slaktens ago sedan omkr. 1875 o. Ottersta i over 200 ar. 
I ovanstaende arealuppgift ingar egend. Ottersta. 

Ag.: L. E. Larssons stbh. bestaende av Anna o. Marta Vaggaro 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 123 har, darav 48 aker, 75 skog. Tax.-v. 
70400. 

Jordart! Ler- o, dyjord. Kkugsbest.: Barrskog med 
inslag av lOvtrad. Manbyufcti uppf. 1 borjan av 1800- 
talet. Ekonorr.ibyggn. uppf. '.930 med modern inred- 
ning. 6 hastar, 22 kor, 8 ungd;ur, 6 svin, 40 — 50 hons. 
Fcir gardens drift flnnes traktor. Garden har varit i 
slaktens ago under 2 generationer. Nuv. ag. Bvertog 
den 1919 pfter win svarfader Lars Persson. 

Ag.; Carl Pettersson f. 24/2 1885. Son till P. A. 
Pettersson o. h, h, Karolina f. Sundin. Gift med Maria 
f. Perssor.. Barn: Lennart, Sigvard. Vaggaro 

Postadr.: Osmo. 

Areal: Total 60 har, darav 15 aker, 45 skog. Tax.-v. 
20.200. 

Jordart: Lera samt dy- o. angsjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1800- 
talet, renov. 1935. Ekonomibyggn. uppf. sistnamnda 
&r. 2 hastar, 7 — 8 notkreatur, 2 — 3 ungdjur, 3 — 4 svin, 
30 — 40 hons. Nuv. ag. dvertog girden 1923. 

Ag.: Karl osterholm f. 1/7 1895. Son till Anders 
Osterholm o. h. h. Anna f. Larsson. Gift med Elin f. 
arn: Borje, Vaggaro, Norregarden 

Postadr.: Osmo. 
Jordart: Ler-, dy- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. i borjan av 
1800-talet. 4 hastar, 12 kor, 5—6 ungdjur, 2—3 svin. 
Garden till slakten 1926 genom kop fran Sorunda kom- 
mun av nuv. ag. 

Ag.: Broderna P. J. o. J. A. Soderholm. Soner till J. 
Sdderholm o. h. h. Maria f. Sundberg. 
Viggaro 1 

Po-itadr.: (tamo. 

Areal: Total 66 har, darav 21 aker. 45 skog. Tax.-v. 
24.000. 

Jordart: Lera, mylla o. dyjord. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. for 50—60 ar sedan. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1897. 2 hastar, 8 nbtkreatur, 1—2 Foreg. ag. var Ivar Larssons stbh. I. L. f. 1886, 
dod 33, son till Lars Erik Andersson □. h. h. Inga Eritta 
Larsdotter, gift 08 med Charlotta Elisabeth f. Anders- 
son. Barn: Britta, Elisabet (gift Lundberg). Till I. L. 
Larssons slakt kom garden i mitten av 1700-talet. Den 
saldes 1938. 

Arr. (sedan 1933): Gustaf Sjbborg f. 11/6 1893. Son 
till Josua Sjbborg o. h. h. Karolina f. Andersson. Barn: Vasterby 

Poatadr.: Hemfot 

Areal: Total 92 har, dara> 
mark. Tax.-v. 33.100. 

Jordart: Hard o. latt jord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 1880, tillb. 
1897. 2 hastar, 2 ungdjur, 2 svin, 30 hons. Garden 
till slakten i mitten av 1700-talet. 

Ag.: Anders Petter Nilssons stbh., bestaende av an- 
kefru Elfrida Nilsson f. Larsson 13/9 1882 o. barnen: 
Ingi'id, Iris, Gosta, Harry. 

Arr.: Gbsta Nilsson. Son Tel. 3 Eriksborg. 

I 17 a,ker, 75 skogs- . P. Xiiss 
Vasterby 

Postadr.: Hemfosa. . 

Areal: Total 50 har, darav 9 aker. 41 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 1S.300. 

Jordart: Hard o. latt jord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1872. Ekonomibyggn. uppf. 1878. 2 
hastar, 4 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 10 hb'ns. Garden till 
slakten 1763. 

Ag.: Nils Nilsson f. 21/6 1865. Son till Nils Olsson 
o. h. h. Anna Jansdotter. 

Ag.: Tilldelades 4/6 1930 diplom av SusMHfi- sails k. 
for slaktgard. Vasterby 

Postadr.: Hemforsa Tel .',1 Erikabory 

Areal: Total 40 har. darov in aker. 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbpst . Burr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf for omkr 75 ar sedan. 2 has- 
tar, 6 kor, 1 ungdjur. 1 svin. e:a 45 h6ns. Gflrden till 
slakten i borjan av 1800-taJi-t genom nuv. ag:s hustrus 
farfader. 

Ag.: Gottfrid Hildmg Pettersaon i. 24,3 1900. Gift 
23 med Sigrid Maria f. Olsson. Bam: Carl Erik. 
Sigfrid. JM 


M 


*— ^23 


■ 


ii ..D. 


T~a?5 Vasterby 

Po&tadr.: Bemfosa. Tel. 39 Eriksborg. 

Areal: Total 22 har, darav 5,5 aker, 16,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Ler-, sand- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn, uppf. 1909, Ekonomibyggn. uppf. 
1919. 2 oxar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, c:a 35 hons. Gar- 
den till slakten for minst 175 ar sedan. 

Ag.: Johan Olof Larsson f, 16/11 1868. Son till Lars 
Olof Larsson o. h. h. Maria, Gift 06 med Emma Char- 
lotta f. Fetters son. 
Vasterby 1 

Postadr.: Bemjosa. Tel. 29 Eriksborg. 

Areal: Total 44 har, darav 8 aker, 36 skog. Tax.-v. 
10.400. 

Jordart: Hard jord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1900. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 
hons. Arealen delv. rordikad. Garden till slakten 1878. 

Ag.: Georg Carlsson f. 8/7 1898. Son till Lars Gustaf 
Carlsson o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 21 med Ester 
Andersson f. 4/1 1898. Barn: Stig. Aby gard 

Postadr.: Segersdng. 

Areal: Total 400 har, darav 50 aker, 350 skog. Tax.-v 
77.000. 

Jordart: Lerjord p& lerbotten, mylla pa dybotten samt 
rOdlera. Skogsbest.: Barrskog, dverv. ungskog. Man- 
byggn. uppf. i slutet av 1700-talet, omb. invSndigt 1935. 
Ladug. av gammalt datum, loge uppf. 1917, 2 hastar, 
16 kor, 6 ungdjur, 30 hons. For gardens drift finnes 
traktor. Garden, som tillhort Pallnas fideikommiss, for- 
saldes 1/3 1940 av doktor Arrhenius, Kagghamra, till Arr.: Gosta Lord f. 12/8 07. Son till FriU A. Lord 
o. h. h. Maria f. Johansson. Gift med Edit f. Berg. 
Barn: Sture, Sonja, Sylvia. Postadr.: Hemjosa. 

Areal: Total 29 har, darav 9 aker, 20 skogs- o hag- 
mark. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 hastar, 4 kor, 1 ung- 
djur, 1 svm, c:a 30 hons. Garden till slakten 1904. 

Delag. o. brukare: Sven Fredrik Larsson f. 14. Son 
till Carl Larsson o. h. h. Hulda f. Carlsson. 
Osterby, Kullinge 

Postadr.: Hemfosa. Tel. £7 Eriksborg. 

Areal : Total 47 har, darav 7 aker, 40 skog. Tax.-v. 
11.400. 

Jordart: Hard jord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1875. 2 hastav, 5 kor, 1 ung- 
djur, 2 .svin, 20 hons. Garden till slakten 1913. A 
garden drives pensionatrorelse. 

Ag.: Karl Gustaf Sandberg f. 6/6 1877. Son till 
Karl Johan Sandberg. Gift med Emelia Ekman f. 
15/8 1883. Barn: Sissi, Ake, Mia, Knut, Verner. Postadr.: Hemjos Tel. . Eriksborg. 

Areal: Total 72 har, darav 14 aker, 58 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 19.1100. 

Jordart; Overv. hard jord. Skogsbest. : Overv. barr- 
skog. Manbyggn, uppf. 1893. Ekonomibyggn. uppf. 
1891. 2 hiistar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 25 hons. 
Garden till slakten i mitten av 1700-talet. 

Ag.: Anders Magnus Andersson f. 19/G 1886. Son 
till Anders Olof Andersson o. h. h. Anna Larsdotter. 
Gift 19 med Selma Lindberg f. 2S/6 01. Barn: Mar- 
git, Naemi. Osterby 1 — 3 

Postadr.: Hevifosa. Tel. 25 Eriksborg. 

Areal: Total 230 har, darav 30 aker, 200 skog, 
Tax.-v. 63.000, darav jordbruksv. 42.800, skogsv. 
20.HOO. 

Jordart: Hard jord. Skogsbest.: Sverv. barrskog. 
Man- o. ekimomiby.sTsii. uppf. 1885. 3 hastar, 11 kor, 
a ungdjur, 2 svin, 50 hons. Garden arrend. sedan 
1935 av nuv. brukaren. 

Ag. : A.-B. Olsson o. Rosenlund. 

Arr.: Bernbard Eriksson f. 3/12 1879. Son till Nils 
Erik Eriksson o. h. h. Charlotta f. Fjoft. Gift 08 med 
Anna Bjb'rkman f. 9/2 1S89. Barn: Bertil, Erik, Tore, 
Viola, Marta, Josef, Kei.-iin. Olle, IJengt, Rosa. 

Arr.: F. d. kyrkovard, led. av kyrko- o. skolrad- 
saint bamav.-namnd. Osterby 1" 

Postadr.: Tir.mlosa. Tel. 51 Eriksborg. 

Areal: Total 33 har, darav 3 aker, 30 : 
mark. Tax.-v. 6.500. 

Jordart: 1-erjord. Skogsbest. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1870, rer 
byggn. upof. Bamtld. 2 kor, 1 
Garden till slakten 1920 genom 
\u\ a ■ I llTradde 1936. 

Ag -Johan Vilhelm M, Mattsson f. 25/4 1898. Gift 
■U med Elin Klisabet 1. Andersson. Barn: Edit, Britt, \- o. hag- 

Barr- o. Ibvskog. 
■. 1920. Ekonomi- 
mgdjur, 225 hons. 
lv. ag:s svarfader. Bertil. 346 STOCKHOLM 

STOCKHOLMS STAD 

Jordbrukslagenheier inom Sfockholms stad med Bromma, Brannkyrka 
och Enskede forsamlingar. 

Omradet sbder om Stockholm fram till sj'barna Magelungen och Drevviken, Brannkyrka och den pa 
senare tid darifran avsondrade Enskede fbrsamling, ar en gamma) herrgardsbygd, dar de gamla godsen allt- 
efter som bebyggelsen brett ut sig, ha styckats till vlllatomter. HSr ligger salunda Alvsjb herrgard med 
aitt alderdomliga, troligen fran 1500-talet stammande corps de logi. Egendomen tillhbrde pa 1600-talet 
Johan Skytte oci efter reduktionen slakterna Gyllenstierna och Lagerbj'elke samt var fran 1700-talets slut 
fideikommiss inom den sistnamnda atten. Den forvarvades efter f i 1 I inde av ett 

konsortium. Vidare markes Enskede gard, med vilken slakten Odelbergs namn ar forbundet och som nu 
sedan 1904 ages av Stockholms stad, samt Arsta, som bland sina innehavare i gangna tider raknar Biiger 
Jarl och hertig Valdemar och langre fram Hans Krdpelin samt slakterna Oxenstiema och Ulvsparre. Det 
tillhor staden sedan 1905. Aven Skarpnack tillhor Stockholms stad. Det utgjorde annu pa lfiOO-talet en 
del av det omfangsrika Tyresbgodset men agdes senare som sjal i ] n tedt von 

Schantz och Neumiiller. drby har under 1600- och 1700-talen tillhort slakterna Bonde och Gyllenstierna 
samt senare s&kterns lieuterholm, Beskow och von Plomgren. Ehuru dessa och andra gardar i forsam- 
lingen numera i stor utitrackning ha blivit delade till villa- och industribebvggelse, ligger en stor del av 
omradet dock annu under plogen. Pa sina hall synas aven annu ororda stensattningar, attehbgar och 
andra m inn en av forntida bebyggelse. 

Vanda vi blicken till det nordliga omradet, Bromma gamla socken, finna vi ett liknande forhallande. 
Stockholms stad ager de fiesta stora gardarna, sasom Alvik, Ulvsunda och Akeshov. Ulvsunda gamla 
slott, som byggdes pa 1640-talet men fick sin karaktar i hog grad fbrvanskad genom en restaurering pa 
1830-talet, ar numera taget i bruk som sinnessjukhus. Bland dem, som tidigare ha bebott detsamma mar- 
kas byggherren Lennart Torstensson och bans att, slakterna Ruuth, von Essen, Akerhielm m fl Akeshov 
som under namnet Nockeby omtalas redan under 1400-talet, har agts av slakterna Natt och Dag, Bielken- 
stjema och Stenbock samt 1720 — 1853 varit fideikommiss inom atten Stierncrona och slutHgen innehafts 
av slakten von Friesendorff. I egendomens i mitten av 1600-talet uppforda huvudbyggnad inrymmes nu 
smnessloanstalt. Inom Bromma ar Stockholm* JMsniflyKfalt belaget. En del jord i\r iiikiSmt uppodlad Sar- 

skilt markes som naturligt iir en bet.vriando trSAtrirAsnAMrtcr i>..^™s,,™ : d ^_ i j"i.is i 

Mellan lerslatterna skj'uta har och i 
namnet "lerskargard". 

A'en i Bromma f innaa fiera fomlamningar. .sasom smarbsen fran bronsaldem vid Smedslatterna Aven 
markas Hera jarnaldersgravfah samt 5 runristningar, varav 2 i fast hall. 

Brannkyrka infbrlivades med Stockholm 1912, Bromma 1915. Enskede avsbndrades 1930. 

Bromma gamla sockenkyrka »r en ursprun B hg rundkyrka sannolikt fran 1100-taIet, vilken senare till- 
bygjrts med ISnghus i vaster och eakristia i norr. Invjd kyrkan markes det 1703 uppforda gravkor dar 
Urban Hjarne vilar ,amr L . andra medl.-rmr.ar av sin slakt. — Brannkyrka har likaledes en medeltida 
^ii , JJen ™ ar ombyggd flero ganger efter brand. — Enskede kyrka ar uppfbrd 1913—15 pa bekostnad 
av Sallskapet for Kyrklig sjalavard. letydande tradgardsodling. Jordmanen i Bromma ar'huvudsakligen lera. 
r upp kala knallar av gnej's. Det ar det slags ytbildning, som fatt 
Anneboda 

Postadr.: Mtvsjo. Tel. S3 Liseberg. 

Areal: Total 43,3 har, darav 15,1 aker, 27,2 skog 
o. hagmark. Tax. -v. 173.000. 

Jordart: Styv lerj'ord. Skogsbest. : Barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1600, restaur. 1930. Ladug. o. 
stall uppf. 1937, magasin, Ioge o. lada aldre. 3 hastar, 
5 kor, 6 svin, 50 hons. Garden till slakten 1912 i 
arrende genom nuv. arr:s fader, som brukade den- 
samma till 1928. Nuv. arr. Svertog arrendet 1930. A 
agoi'tia fimiKs io nigra var. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Carl Hjalmar Eriksson f. 18/1 1879. Son till 
Anders Fredvik Eiik^on o. h. h. Sofia Charlotte f- 
Ljungberg. Gift 01 med Ottilia Kristina Leek f. 27/2 

Arr.: Genomgick Prins Gustavs skola i Uppsala 1888 
—89. Har drivit akerirbrelse i Tumba i 19 ar. STOCKHOLM 
Bjursatra 

Postadr.: Stuvsta. Tel. S3 orby. 

Area!: Total 11 har aker. Tax.-v. 15.400. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten o. mellanstyv ler- 
jord. Manbyggn. uppf. 1896. Ekonomibyggn. uppf. 
1870 — 80. 2 hastar, 9 kor, 3 ungajur, 30 hons. Area- 
len delv. tackdikad. Nuv. arr. tilltradde 1928. 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: Karl Emil Karlsson f. 3/2 1872. Son till Karl 
August Nilsson o. h. h. Sofia f. Smith. Gift 02 med 
Hildegard Elisabet Fransson f. 21/4 1878. Barn: Val- 
ter f. 21/4 05, Valdemar f. 21/11 08, Hugo f. 9/12 09. 

Bredang 

Postadr.: Malariiojden. Tel. 1168. 

Areal: Total 16 har aker. Tax.-v. 27.200. 

Jordart: Styv sandbl. lerjord o. dyjord. Manbyggn. 
uppf. 1887, flygel omkr. 1780, undantagsstiillet 
"Skogshyddan" 1380, tillb. 1920. Stall uppf. 1860, 
ladug. 1888, lada 1900, magasin 1927. 2 hastar, 11 
kor, 2 ungdjur, 15 hons. Nuv. arr. brukar garden se- 
dan 19/4 1937. En av hans fijretradare var en Hall- 
.-iiE-nm, som uppf. byggn. 

Ag. : Diakonisallskapet, Stockholms sjukhem o. Sall- 
skapet "Vanner till pauvres honteux". 

Arr.: Eengt Nalsen f. 25/G 11. Son till bank- 
direktor.F. Nalsen o. h. h. Omika f. Molin. Gift 3o 
med Britta Lbfgren f. 3/9 11. Barn: Bengt-Olov f. 
17/4 36, Britta-Kajsa f. 4/9 37. 

Backens gard 

Postadr.: Stureby. Tel. 11 Orby. 

Areal: Total 15 har aker. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Svartmylla pa. lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1600, tillb. omkr. 1800, 
tillb. o. restaur. 1927 — 28. Stall, magasin, lider o. bod 
uppf. 1929 — 32, ladug. 1600. 10 hastar, 4 unghastar, 
2 kor, 2 svin, 25 hons. Arealen tackdikad med tra. 
Garden har varit torp under Orby slott. Nuv. arr. 
tilltradde 1927. 

Ag. : A.-B. Orby Fiirstad. 

Arr.: August Verner L. Johansson I. 16/10 1882. 
Son till Karl August Johansson o. h. h. Maria f. Kjell- 
berg. Gift 16 med Anna Matilda Hedmark f. 22/5 
1888. Bam: Kurt f. 7/6 15. 

Ballsta 

Postadr.: Brovuna. Tel. 28 3173 Stockholm. 

Aieal: Total 150 har, darav 100 aker, 50 skog, var- 
av 18 i SpSnga s:n. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest: Bl. skog, meat 
barrskog. Corps de logiet uppf. i slutet av 1700-talet, 
omb. 1850, flyglav uppf. 1850. Tradg. -villa uppf. 
1800, or^h. 1911—12, forvaharebostad 1933. Ekono- 
mibyggn uppf. :o60, lada 19Uu. ha*t;ir, 55 kor, 10 
ungdjur, I tjur Traktordrift. H'or*te kande ag. till 
garden var boi>;:iren Nickis i Stockholm, vilken 1315 
doaerade densamma till Sla Clara kloster. Ar 1343 
tillbytte i*t Ho Hov.-'c ]'Anl<:ri i;::n .ibbi-d^-an Kikissa. 
Ar 1866 inkoptes Ballsta fiiin kopman Brinrk av gods- 
ag. Hedenbergh. sorr. 1908 forsaldc storre delim av 
arealen till lias-.sr.da Kor.<tads A.-B. Arealen nu under 
styckning av stadsplan. 

Ag. till corps de logiet o. 2 har tradfr.: Systrarna 
fru Signe Neiglick o. fru Agnes Kumstedt f. reap. 8/10 
1871 o. 17/10 1873. DSttrar till framiidne godsag. 
Hedenbergh o. h. h. Augusta f. Larsson. 

Ag. till 6vE\ mark o hvggn.: RA*jnda Forstads A.-B. 

Forvaltan-: A.moMoin Robert Tbrnhlom. STOCKHOLM 
Enskede gard 

Postadr.: Enskede. Tel. J,9 00 65 Stockholm. 

Areal: Total 67,6 har, darav 25 aker, 42,6 skog o. 
hagmark. Tax. -v. 670.000. 

Jordai-t : Mellanstyv lerjord. Skogsbest. : Bl. skog. 
Manbyggn. uppf. 1837 — 38. Ladug. uppf. 1800. 4 
hastar, 50 nulkj-frliir, 25 hosis. Till egend:* drift finnes 
traktor. Arealen rordikad. Nuv. arr:s man till:;i!;i;i.: 
1913. Nuv. ag. har innehaft egend. sedan 1904, dfi 
den kb'ptes fran slakten Odelberg. Fru Odelberg be- 
bo:' fortfarande corps de logiet. 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr. : Ankefru Anna Kjellqvist f. 2/6 1887. Dotter 
till Strbmberg o. h. h. Hildegard. Gift 05 med Karl 
Justus Kjellqvist, f. 17/9 186!), dod 34. Barn Greta 
f. 3/7 OS, Anna Lisa o. Karl Ake f. 16/5 09. 

Eriksberg 

Postadr.: Alvsjo. Tel. 935. 

Areal: Total 4 har alter. Tax.-v. 16.000 

Jordart : Svartmylla pa lerbotten samt styv lerjord 
Manbyggn. uppf. efter brand 1909, restaur. 1937 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1800, restaur. 1938 2 
hastar, 4 kor, 6 svin, 25 hdns. Arealen stendikad. 
Garden till slakten 1935 genom nuv. arris make 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: Ankefru Elin Mellberg f. Eriksson 20/2 1875. 
Dotter till Erik Johansson o. h. h. Charlotta Johanna 
f. Johansson. Gifr J S!m; n^d Kami. A. Kk'fnd Moil her" 
f. 30/12 1868, dod 27/9 37. Barn: Margareta f 14/5 
1898 (gift med iim-onjiji- liarald Kkfelclt), Sven f 18/' 
02 (gift med Marta f. Pettersson, brukar Nyboda 
gard i Gottrora s:n). 

Ersta gard 

Postadr.: Stockholm 4. Tel. 315 Orby. 

Areal: Total 65 har. 

Jordart: Mellanstyv lerjord. Manbyggn uppf i 
bbrjan av 1700-talet, restaur. 1920. Ekonomibywn 
uppf. 1860—70, restaur. 1925—30. 8 hastar, 3 prem 
ston, 50 notkreatur, 15 hdns. Traktordrift. Nuv arr 
tilltradde 1920. 40 har jord arrend. fran Statens 
Jarnvagar. A ajyorna finar^-. forn^ravar 

Ag.: A.-B. Viikhem, Sturcbv. " 

Arr.: Clas Johansson f. 23/5 1880. Son till Johan- 
m* NJsson o. h. h. Anna Kristina K a- pernio tier. Gils 
07 med Bnta Lena Bengtsson f. 5/4 1S80. Barn: 

2S?? £ , 9/5 ° 7 ' Astrid f - 15/2 09. Stig f. 5/il 10, 
Ruth f. 24/10 12, Elvy f. 9/1 14. 

Farsta gard 

Postadr.: SMertorns villastad. Tel. 90. 

Areal: Total 516,3 har, darav 114 aker, 402 3 sko°- 
0. hagmark. Tax.-v. 1.290.000. 

Jordart: Mellanstyv lerjord 0. svartmylla pa lerbot- 
ten in. m. Manbyggn. uppf. omkr. 1643, flygel 1700, 
arbetarebostader senare. Ekonomibyggn. uppf. under 
olika tider. 10 hastar, 2 unghastar, 60 kor, ISO svin. 
De tva arr. tilltradde 1937. 

Ag. : Stockholms stad 

tm^wtUpA* & Ho,gel ' C&WB f - "/n 1S97. Son 
till handlanden Ceveri.i Karl^on 0. h h Josefina f 

l&fm Gi r}„ 2 i med Hel * a Helgostam f. 26/11 
1 15/2 35 f - 5/12 26 ' Stina f " 3/6 32 ' Karin 

%£*£n t&Wa . Ema ™el Helgostam f. 18/7 1898. 
™ *'" Em. Ludvig Johanason o. h. h. Elin f. Matts- 
r ,,' cC j ■, me n Natalia Cewe f. 12/11 1895. Barn: 
Lars Frednk f. 21/12 35, Hans Fredrik f. 10/7 38. STOCKHOLM 
349 

Fruangen 

Postadr.: Alvsjij 3. Tel. 77 Segeltorp. 

Axeal: Total. 6 har aker. Tax.-v. 24.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten samt styv lerjord. 
Manhyggn, u PP f - onikr. 1700, tillb. omkr. 1840. Eko- 
tiomjfcyggn. uppf. omkr. 1800. 2 hastar, 5 kor, 25 
lions, 11 gass. Garden, som fdrr har varit torp under 
Vastberga gard, brukas av nuv. arr. sedan 1907. 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: F. d. postiljon Karl Joh. Stening f. 21/12 
1872. Son till Klas Stening o. h. h. Maria f. Lund. 
Gift 1897 med Hanna Melin t. 11/3 1872. Barn: 
Karl f. 19/1 1898, Oskar f. 8/10 01, Nils f. 5/9 04, 
Bertil f. 2/9 10, Zyster f. 16/9 13. 

Gubbkarret 

Postadr.: Akeshov. Tel. 597 Angby. 

Areal: Total 10,8 har, darav 6 aker, 4,8 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest. : Bl. skog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1700, tillb. 1880 — 90. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1850. 1 hast. Garden till slakten 
1 arrende genom nuv. arr:- fivfudev omkr. 1850. Den 
]"ii!i' lidigare varit toi-p under Akeshovs gard. 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: Hugo Pettersson f. 16/2 12. Son till Carl 
Pettersson o. h. h. Karolina Vilh. Zetterberg. Gift 38 
med Gudrun Jakobsson f. 20/11 06. Barn: Inger f. 37. 

Arr. : Driver akerirorelse. 

Gubbangens gard 

Postadr.: Stockholm 20. Tel. 49 10 19. 

Areal: Total 104,2 har, darav 60 aker samt skog o. 
hagmark. Tax.-v. 520.000. 

Jordart: Mellanstyv lerjord, sandjord samt svart- 
mylla pa flytsand. Skog?i.x:;u. : Bl. skog. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1860, restaur. 1905, 3 arbetarebostader 
uppf. 1903, 2 aldre. Ekonomibyggn. uppf. 1899 — 
1920. 6 hastar, GO kor, 1 tjur, 300 svin, 25 hons. 
Traktordrift. Arealen rdrdikad. Pa garden drives 
kontrollodling av potatis. Ekonomibyggn. aro modernt 
inredda med maskmell drift, o. garden drives rationellt. 
Nuv. arr:s morfader kopU- garden i860, Nuv. arr. 
tilltradde 1899 som ag. men salde garden 1908 till 
Stockholms stad. 

Ag.: Stockholms stad. 

Ait.: Oskar Albin Arvidsson f. 23/10 1874. Son 
till grosshandlare Oskar Arvidsson o. h. h. Matilda 
f Andersson. Gift 03 med Olea E. Korn f. 1880. 
Barn: Olof f. 18/1 04 (ingenjdr), Margit f. 30/6 07 
(gift med kamrer ohrstrom). 

Hagsatra 

Postadr.: MvsjS 8. Tel. 66 Orby. Manbyggn. uppf. 1927, "tillb. 1933. Ekonomibyggn. 
uppi pft 1880— 90-talen. 2 hastar, 1 unghast, 7 kor, 
3 nnfdj'ur, 1 tjur 10 svin, 125 hons. Notkreatursbe- 
j-a-mr ;ii- r'eakt.-frl. Arealen rordikad. Nuv. arr. till- 
tradde 1938. 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: Rudolf Johansson f. 22/12 1890. Son tdl 
Karl August Johansson o. h. h. Matilda f. Kjellberg. 
Gift 27 med Ester Linnea Persson f. 4/7 1898. 
Bastutorp 

Postadr.: Adelso. Tel. SS. 
aar, darav 4,5 aker, i skog. Areal: Total S 
Tax.-v. 10.300. 

Jordart: Mullbl. mineraljord pa lerbotten. Skogs- 
best Earr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. I860, restaur. 
1934 Stall o ladug. uppf. for omkr. 50 ar sedai 1 .. \Qtca 
1927. 1 hast, 3 kor, 1 svin. 10 hons. GaiUm Lili sliik- 
ten 1925 genom k6p av nuv. ag. Pa garden finnes 
en bautasten o. ett undersdkt gravkummel (enl. upp- 
gift av d:r Hanna Ryd). 

Ag" Samuel Johansson f. 7/8 18S9. Son til! Nilfl 
Fetter Johansson 0. h. h. Maria t. Nybom (dod 36). 
Gift 2/1 25 med Anna Johansson f. 8/7 1896. Barn: 
Sven f. 16/3 26, Arm-Mari f. 19/1 30, Stina f. 22/4 36. 

Ag.: Triidg.-i 
Bjorko, Mellangarden 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 25 har, darav 9 aker, resten skog. 
Tax.-v. 23.500. . „ 

Jordart: Lera. mylla o. sancijord. Skuas best.: Barr- 
O nagot bjorkskop;-. MiLiibvssn. uppf. 1848. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1912. 2 hastar, 7 nbtkreatur, 2 svin, 20 
hons. Garden har vai'it i slakten sedan 1733. Till 
egend. horde tidigare ett omrade med ett flertal vi- 
kingagravar fran det gamla Birka. vilket omrade in- 
kopts av Vitterhetsakademien. 

Ag ■ Fru Ida Karlsson f. 9/5 1885. Dotter till Karl 
Alfr. Pettersson (dod 7/11 33) o. h. h. Charlotta f. 
Malm <dSd 26/5 23). Gift 26 med Erik Aug. Karls- 
son. Bam: Sven f. 26/7 14. 

Bjorko, Oppgarden 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 133 har, darav 20 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 48.900. 

Jordart: Lera, angs- o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- 
o. bjorkskog. Manbyggn. uppf. 1813, restaur. 1913. 
Flera mindre byggn. pa garden orakr. 200 ar gamla. S 
hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, 60 hons. Trak- 
tordrift. Garden har varit i slakten under minst 5 ge- 
nerationer. Ett omrade med en del forngravar o. en 
fornborg, vilket tidigare tillhort garden, har inkbpts av 
Vitterhetsakademien. 

Ag.: Erik Aug. Karlsson f. 2/10 1873. Son till Karl 
Erik Andersson (d6d 30) o. h. h. Karolina f. Steffans- 
son. Gift 1899 med Emma f. Gustavsson. Barn: Ed- 
vin i. 23/10 1899, Rudolf f. 7/2 01, Gerda f. 28/4 03, 
Svea f . 11/2 09. 

Bjorko 4, Skoglund 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 15 har, darav 5 aker, resten skog. 
Tax.-v. 9.200. 

Jordart: Svartmylla, lera o. sand. Skogsbest.: Barr- 
o. bjorkskog. Manbyggn. uppf. for omkring 200 ar 
sedan, restaur. 1920. Stall, ladug. o. loge uppf. 1901. 
1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 hons. Garden i 
slakten i 4 gene rati oner. Tradgardsodling drives som 
blnSring. 

Ag.: Tradg.-mastare Joh. Yngve F. Birkevall f. 11/2 
02. Son till Gottfr. Erikson o. h. h. Tekla f. Gberg. 
Gift 30 med Lillian f. Hellner. Barn: Sonja f. 34. STOCKHOLM 

Hammarby gard 

Postadr.: Stockholm, 20. Tel. J,0 54 21,. 

Areal: Total 230 har, darav 29 aker, 201 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 2.300.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
skog. Corps de logi med flyglar uppf. omkr. 1700. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1880. 6 hastar, 5 trav- 
hastar, 10 kor, 15 hons. Traktordrift, Nuv. arris 
fader tilltradde 1925. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Anders Vilhelm Pettersson f. 21/2 07. Son till 
J. Pettersson o. h. h. Elin f. Lindholm. Gift 38 med 
Anna Elb f. 29/12 06. 

Arr.: Genomgick Hammenhogs lantmannaskola 1927 Herrangen 

Postadr.: Stockholm 20. Tel. J/9 19 SO. 

Areal: 19 har &ker, 93 skog o. hagmark. Tax,-v. 
408.000. 

Jordart: Mellanstyv lera, sandjord samt svartmylla 
pa, flytsandsbotten. Skogsbest.: Bl. skog. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1890, tillb. 190S. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1850. 5 hastar, 14 kor, 4 svin. 25 h8ns. Arealen 
delv. tackdikad. Nuv. arr. tilltradde 1929. Garden har 
agts av C. G. R. Rastrom, SkSnstavik. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Karl Vilhelm Karlsson f. 13/4 1884. Son till 
Karl Gustav Karlsson o. h. h. Josefina f. Jansson. Gift 

07 med Emma Matilda Persson f. 9/7 1888. Barn: 
Anny t. 29/1 07, Anner f. 16/1 09, Allan f. 19/2 11, 
Atria f. 11/10 14, Alf f. 18/3 20. 

Arr.: Driver akerirorelse. Har varit rattare pa Far- 
sta gird o. arr. p3. ett flertal gardar i Varmdb, oster- 
akers o. Osseby-Garns socknar. 

Hogdalen 

Postadr.: Fagersjo. Tel. SOS Orby. 

Areai: Total 5 har aker. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Samtl. byggn. 
uppf. i borjan av 1800-talet. Manbyggn. restaur. 1935. 
2 hastar, 6 kor. 2 ungdjur, 1 svin, 25 hons. Nuv arr. 
tilltradde 1922. 

Ag. till jorden: A.-E. Orby Forstad. 

Ag. till samtl. byggn.: A.-B. Billiga Tomter. 

Arr.: Oskar Georg Bergstrom f. 6/1 1882. Son till 
Jan Erik Bergstrom o. h. h. Anna Sofia f. Larsson. Gift 

08 med Sigrid Jansson, f. 1888, dod 17. Omgift 21 med 
Anna Lovisa Andersson f. 19/8 1893. Earn i l:a giftet: 
Sigrid Alice f. 31/3 09, Aina Harriet f. 19/9 11. Ba.rn 
i 2:a giftet: Georg f. 24/9 21, Ingegerd f. 20/7 24. Maj 
f. 4/5 26, Ruth f. 17/6 27. 

Arr.: Har praktiserat pa bl. a. Toro gard, Sthlms Ian. 

Hbkmossen 

Postadr.: Alvsjo. Tel. 7.36. 

Areal: Total 17 har aker. Tax.-v. 68.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. med 
flyglar uppf. omkr. 1700. Ekonomibyggn. uppf omkr. 
1880, restaur, 1937. 3 hastar, 15 kor, 30 hons. Gar- 
den har tidigare varit gastgivaregard. Nuv. arr. till- 
tradde 1934. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Sven Alfredsson f. 18/4 1893. Son till Alfred 
Andersson o. h. h. Emma Persdotter. Gift 25 med 
Anna Maria Kjellman f. 6/3 1893. Bam: Ulla Maria 
f. 10/5 26. 

Arr.: Genomgick Asa folkhogskola 1912. STOCKHOLM 351 

Jakobsberg 

Postadr.: M&lttrhojden, Tel. (87. 

Areal: Total 13 har aker. Tax. -v. IB. 500. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1880, senare tillb. Ekonomibyggn. uppf. sam- 
ticl, med manbyggn., omb. 1924, loge uppf. 1916. 4 
hastar, 10 kor. 25 hons. Arealen delv. t&ckdikad. Nuv. 
arr. tilltradde 1928. 

Ag.: Diakonsallskapet, Stockholms sjukhem o. Sall- 
skapet "Vanner till pauvres honteux". 

Arr.: Erik Martin Eriksson f. 12/8 1890. Son till 
Johan Alfred Karlsson o. h. h. Johanna Maria f. Fors- 
berg. Gift 22 med Ester Julia Andersson f. 16/2 1890. 
Barn: Gunvor f. 17/2 23, Ingegerd f. 7/4 24, Britt f. 17/9 
25, Siv f. 22/9 28. 

Arr.: Genomgatt Asa lantmanna- o. folkhdgskola. 

Kvarnhagen 

Postadr.: Alvsjo. Tel. 528. 

Areal: Total 7 har aker. Tax. -v. 28.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1870, restaur. 1938. Ekonomibyggn. uppf. sam- 
tid. som manbyggn., svinhus 1924. 1 hast, 150 svin. 
Nuv. an- tilltradde 1938. P& g&rden drives svinavel i 

Ag. : Stockholms stad. 

Arr.: Inspektor Lage Ekeborn f. 18/9 11. Son till 
Joh. Johansson o, h. h. Kerstin f. Eriksson, 

Arr.: P. d. v. ordf. i Vesterlcivsta lokalavd. av J. U. F. 
Genomgick Sala lantmannaskola 1932 — 33. 

Kampetorp 

Postadr. .* Alvsjo. 

Areal: Total 7 har aker. Tax.-v. 28.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten samt mellanstyv 
lerjord. Samtl. byggn. uppf. omkr. 1880. Manbyggn. 
renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1936. 1 hast, 6 kor. 
100 hons, 30 kalkoner, 15 gass. Garden brukas av nuv. 
arr, sedan 1922. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Joh. Emil Johansson f. 5/11 1876. Son till 
August Johansson o. h. h, Charlotta f. Jonsson. Gift 
1897 med Anna Albertina Barken f. 12/10 1872. Bam: 
Valfrid f. 1898, Fridolf f. 02, Svea f. 04, Herman t. 13. 
Edit f. IS. 

An'.: Medl. av Sveriges fjaderfaavelsfbren. Langbro gard 

Postadr.: Alvsjo. '13 < Areal: Total 152 har, daiav 50 aker. 102 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 385.000. 

Jordart: Styv o. mellanstyv lerjord samt lermylla. 
Skogsbest.: El. skog. Coips de logiet uppf. p4 1800- 
talet, flyglar aldre, arbetarebostader 1909—12. Stall 

0, ladug. uppf. 1909 — 12. 8 hastar. 3 unghastar, prem., 
50 ankor, 1 tjur (S. R. B.-ras, stamb.-f.), 25 hons, 10 
ankor, Arealen rerdikad Sjiin gick i foma tider anda 
upp till gardens angar. o over sjon fanns dfl. en lang 
kavelbro, darav g&rdsnamnel Nuv arr. komm till gar- 
den som bef alining src.>. u o overtog arrendet 1913, 

Ag.: Stockholms stad, 

Arr.: Svante Olov Sandb-rg f. 20/10 1876. Son till 
Karl Viktor Sandberg o h. h. Ida Sofia f. Pettersson. 
Gift 08 med Gerda Karolina Jcl.ansson f. 5/7 1888. 
Bam: Astrid f. 5/2 10, Lars-Erik (. 18/9 22. 

Arr.: Genomgick Orehrci tens lantbruksskola 1898 — 

01. Fraktiserat som rattaie pa Tovhulta gSrd under 2 
ar samt pa Stensatra och Lbvsta. STOCKHOLM 
Mellanberg 

Postadr.: Alvsjo. Tel. 1015. 

Areal: Total 9 har aker. Tax. -v. 36.000. 

Jordart: Sandbl. svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1800, omb. 1894. Ekonomibyggn. uppf. 
orakr. 1893, lider 1937. 2 hastar, 5 kor, 25 svin, 50 h6ns, 
15 gass. Arealen delv. stendikad. Nuv. arr. tJUtrfidde 
1934. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Karl Roland Svensson f. 16/12 1893. Son till 
trad g. -mast a re Karl Alfred Svensson o. h. h, Hulda f. 
Hultgren. Gift 34 med Laila Augusta Johansson f. 3/8 
1890. Barn: Robert f. 12/4 20, Karl Gunnar f. 12/6 36. 

Arr.: Driver akerirorelse. Genomgick Bjarka-Saby 
lantbruksskola 1923 — 24. 

Nybohof Stora 

Postadr.: Aspudden. Tel. %33 lAljeholmen. 

Areal: Total 62 har, darav 14 aker, 48 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 248.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Huvudbyggn. uppf. 1874. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid. 3 hastar, 8 kor, Nuv. arr. overtog arrendet 
1918. 

Ag.: Borgerskapets Gubbhus. 

Arr.: Erik Herman Tidestrdm f. 24/12 1881. Son till 
handl. I. Tides trdm o. h. h. Augusta f. Eriksson. 

Arr.: Praktiserat sasom tradg.-mastare pa ett flertal 
tr&dg. inom Stockholms stad. 

Orhem 

Postadr.: Enskede. Tel. IBS Sodertorns villastad. 

Areal: Total 186 har, darav 32 aker, 154 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 309.000. 

Jordart: Mellanstyv lerjord. Skogsbest.: Bl. skog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1600. restaur. 1938, arr.-bostad 
uppf. 1600, tillb. 1928. Ladug., stall, loge o. magasin 
av gammalt datum. 4 hastar, 40 kor, 25 hems. Nuv. ag. 
kopte egend. 1914 fr4n direktor Pott. Nuv. arr:s man 
tilltradde 1924. Corps de logiet anvandes som barn- 
hem. Pa garden ar Martin Gebers konvalescenthem 
belaget 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Ankefru Tekla Johansson f. 1/4 1887. Dotter 
till Joh. Svensson i Varberg o. h. h. Karolina f. Mag- 
nusson. Gift 10 med Nils Johan Johansson, f. 1878, dijd 
28. Barn: Karin f. 5/10 10. Anna f. 15/5 13, Karl- 
Gustav f. 26/2 17. 

Arr.: Medl. av Stockholms lans slaktdjursfcirsaljn.- 

Ormkarr 

Postadr.: Alvsjo 2. Tel. SSS. 

Areal: Total 9 har Aker, Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Mellanstyv lerjord o. lermylla. Manbyggn. 
uppf 1893. Ekonomibyggn. uppf. 1888. 2 hastar, 15 
kor, 2 ungdjur, 50 hiSns. Arealen ttfckdikad med wten 
o. tra. Heta ntnder utkiiir pades pa gftrden under slaget 
vid Brunkrberg, Garden har varit torp under Alvsjo 
gard. Nuv, arr. tilltradde 1/3 1936. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: John Olof Car'.strom f. 24/4 04. Ron till jarn- 
vRv'.-'D^iistemun Carl Teodor Carlstrrim o. h. h. Hilda 
Amalla f. IVrttersson. Gift 31 med Bntia Josefina Ek- 
ntr6m f. 22/8 07. Barn: Marianne f, 17/10 33. 

Arr.: Genomgick Hammenhii«s lantmannaskola 1925 

26 Driver akenriirclse. STOCKHOLM 
Ragsved 

Poatadr.: Alvsjo E. Tel. 17 6rby. 

Areal: Total 8 aker. Tax.-v. 12.000. 

Jordart; Svartmylla pa lerbotten o. iLngsjord samt 
styv lerjord. Manbyggn. uppf. omkr. 1850, restaur. 
1932—33. Ekonomibyggn. uppf. 1880—90, restaur, 
samtid. med manbyggn. 2 hastar, 8 kor, 1 ungdjur, 25 
hons. Arealon rJHv. -oviiiKMd. Nuv. :;yv. iilltrSdde 1/10 
1932. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Johan August Ogren f. 20/9 1872. Son til] 
smeden Johan Gustav Ogren o. h. h. Lovisa Ersdotter. 
Gift 01 med Augusta Jansson f. 28/5 1882. 

Sic Ida Li! I s. 

Postadr.: Saltajti-Nacka. Tel. 1,9 81,53 Stockholm. 

Areal: Total 8 har, darav 5 aker, 3 skog o. hagmark 
Tax.-v. 36.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord o. svartmylla pa lerbotten. 
Skogsbest: Bl. skog. Samtl. byggn. uppf. omkr. 1600. 
Manbyggn. o. flygel restaur. 1036. Ekonomibyggn. 
restaur. 1934. 2 hastar, 4 kor, 2 svin. Nuv. arr:s 
frus fo*rra man (Dahlberg) arremt garden fran 1918. 
Nuv. arr. Svertog arrendet 1931. Denne patraffade 
vid restaureringen 1934 vaggmalningar pa vav, antag- 
ligen 225 ar gamla. Bn grav har antraffats. F5r 50 
ar sedan funnos kvarn o. sag p4 gSrden. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Karl Ferdinand Kindstrom f. 28/2 1885. Son 
till Johan Rundgren o. h. h. Elin f. Bnglund. Gift 31 
med Sofia Kristina Malmkvist f. 19/7 1878. Foster- 
son: Georg Dahlberg f. 22. 

Skarpnack 

Postadr,: Enskede. Tel. 1,9 01 37 Stockholm. 

Areal: Total 572 har, darav 115 aker, 457 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 1.430.000. 

Jordart: Latt lerjord, sandjord o. svartmylla pa ler- 
o. sandbotten. Skogsbest.: Bl. skog. 

Egendomens huvudbyggnad ar uppf. 1860, restaur, 
under senare ar. Ekonomibyggn. uppf. 1S80, loge 1923. 
Kestaurering fb'retogs 1930. Djurbesattn.: 10 arbets- 
hastar, 6 unghastar, 100 ndtkreatur, 500 svin, 300 hons. 
Till jordbmkets drift finnes traktor. 

Egendomens corps de logis anvandes numera till al- 
derdomshem. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr. (sedan 1916): Erik Nilsson f. 8/6 1878. Son till 
Klas Nilsson o. h. h. Elisabet f. Pettersson. Gift 03 med 
Agnes Ekstrom f. 23/6 1867. Barn: Ake f. 25/10 04, 
Sven f. 28/12 06. 

Skrubba gard 

Postadr.: Stockholm 4. Tel. S01 53. 

Areal: Total 269 har, darav 25 Sker, 244 skog. Tax.-v. 
260.000. 

Jordart: Sand- o. dyjord p& sandbotten. Skogsbest.: 
Barrskog med inslag av lovskog. Huvudbyggn. uppf. 
1896, fores tan darebostad omkr. 1600. Loge, magasin o. 
lider uppf. 1925, ladug. 1930, stall o. svinhus samt 4 
verkstader 1932. 4 hastar, 26 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 
100 hons. Egend. ar sedan 1896 skyddshem for gossar. 

Ag. : Stockholms stad. 

ForesULndare : Hans Garpe. Rattare: Elis Nilsson. 
Ladug.-forman: Erik Olovsson. Tradg.-mastare: Knut STOCKHOLM 
Skbndal Stora 

Postadr.: Sodertorns villastad. Tele/oner: Fbrest&n- 
daren: 157 Sodertorns villuatad, bi triidande pastom: 75 
d:o, diakonhemmet o. kontoret: 177 o. 15 d:o, lant- 
liruknin^pektoreti: hS d:o. 

Areal: Total 107,3 har, darav 45 aker. Tax.-v. 
195.000. 

Jordart: Latt lerjord o. sandjord. Skogsbest.: Bl. 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1650? Ladug. o. stall 
omb. 1931, ovr. ekonomibyggn. 1907—35. 5 hastar, 50 kor 
125 svin, 300 hons. Traktordrift. Garden fir elektrifierad 
sedan 1921. 2 vat ten led ningssy stem finnas. Egend., sora 
itr ett gammalt fralsesateri, agdes 1665 av bverste H. 
Fleming. Det aldsta donationsbrevet ar fran 8/4 
1569, da kung Johan donerade garden till Clemet Hans- 
son. Diakonsallskapet kbpte egend. 1904 frSn ankan 
Johansson. Ett 50-tal elever aro f. n. under utbildning. 
Pa epileptikervarden har nedlagts 275,000 kr. A gar- 
den har uppf. egen kyrka o. kyrkog&rd for 145.000 kr. 
Jordbruket drives av sallskapet under ledning av en 
inspektor. Nuv. forest lijidfii-i- tilitradde 1923. 

Ag.: Svenska Diakonsallskapet. 

Fbrestandare: Pastor Knut Sjoberg. 

Skbnstavik 

Postadr.: Sodertorns villastad. Tel. 185. 

Areal: Total 50 har, darav 15 aker, 35 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 150.000. 

Jordart: Latt o. sandbl. lerjord. Skogsbest.: Bl. skog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1800, restaur. 1918 Rial'.. In- 
dug, o. kallare uppf. 1880, garage 1918. 1 hast, 15 hbr.s. 
Arealen rbrdikad. Nuv. ag:s farfar kbptir garden omkr. 
1840. Den ar utarrend. till Stora Skondal 

Ag.: Carl Gustav Robert Kastrom f. 11/7 1867. Son 
till Gustav Adolf Rastrbm o. h. h. Ulrika f. Jllstrom. 
Gift 1900 med Amanda Widblad f. 13/2 1865. Barn: 
Bertil f. 1/5 01, Astrid f. 3/5 04. 

Slatten 

Postadr.: natitarhdjden. Tel. 35. 

Areal: Total 20 har aker. Tax.-v. 34.000. 

Jordart: Styv, Ids o, sandbl. lerjord. Manbyggn. uppf. 
omkr, 1800, Ekor.omibyggn uppf. samtid., loge 1924. 
4 hastar. 15 nbtkreatur. 15 hcSns. Nuv. arr. brukai gar- 
den sedni. 19a6 

Ag.: Diakonsallskapet, S'ockhol"ns sjukhem o. Sall- 
skapet "Viinner till pauvres hontenx". 

Arr,: Jons Gustai Joiiannesaim f, 17/7 1897. Son till 
Johannes Bdvard QuStavsson o, h. h, Vilhelmlna Jons- 
dolter. 

Arr.: Genon.gick Nordiska lar.tbruksskiilan Haga- 
berg i Jimkdping 1920—21 o Kronobergs lar.s fo'.khbg- 
skola i Grims:&v 1914 — 15. 

Snbsattra 

-Postadr..- FagersjS. Tel. 19 Sodertorns villastad. 

Areal: Total 36 har aker. Tax.-v. 47.000. 

Jordart: Angsjord o. latt lerjord. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1800, tillb. 1910—12. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1890, lada, magasin 1918, restaur. 1938. 5 hastar, 1 
prem. sto, 16 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 50 hons, 9 
ankor. Arealen tackdikad med tra. A agorna finnas 
forngravar. Garden har varit torp under Alvsjo gard. 
Nuv. arr. tilltradde 1935. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Karl Einar Venander f. 6/9 09. Son till Gustav 
Em. Venander o. h, h. Gerda Elisabeth f. Karlsson. Gift 
38 med Ingrid Maria Eriksson f. 4/3 15. STOCKHOLM 
Solberga 

Postadr. : (Ivsjii. Tel. 636. Ami: Total 5-1 har, darav 20 aker, 34 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 135.000. 

Jordart: Los o. mellansLyv lerjord saint svartmylla pa 
I'.'ibottr-n. Manbyggn. uppf. omkr. 1700, senare restaur. 
F,!;r„ii.inibyggn. u ppf. omkr. 1800. senare restaur. 24 
kor, 20 hons. Nuv. brukaien tilltradde 1936. Garden 
drives i sambruk med Ersta gard. Ett gravfalt fran 
S00— 1200-talen finnes a agoma. 

Ag.; A.-B. Orby Forstad, 

Bmkare: Alvm Johan Bengtsson f. 28/8 1897. Son 
till Carl August Bengtsson o. h. h. Johanna Charlotta f. 
Johansson. Gift 28 med Edit Margareta Svensson f 
25/11 01. Barn: Rune f, 31/5 34. Satra gard 

Postadr.: Mdlarhojden. Tel. S85. 

Areal: Total 491,2 har, darav 78 aker, 413,2 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 558.000. 

Jordart: Styv o. latt lerjord samt svartmylla pi ler- 
botten. Manbyggn. med flygel uppf. omkr. 1600, re- 
staur. 1906—08. En arbetarebostad uppf. pa 1700-talet, 
en annan 1880. Stall o, ladug. uppf. 1932, loge 1935, 
bodar aldre, 5 hastar, 30 kor, 10 ungdjur. 1 tjur. 40 
hons. Notkreatursbesattn. delv, stamboks-f. Arealen 
delv. rordikad, Nuv, arr. biukar garden sedan 1935. 

Ag.: Diakonsallskapet, Stockholms sjukhem o. Sall- 
skapet "Vanner till pauvres honteux", vilka vardera aga 
en tredjedel av garden. 

Arr.: Gunnar Theodor Granath f. 22/4 1886. Gift 
07 med Frida Karolina Karlsson f. 1887. Vastberga 

Postadr, : Micl.no m iiiurkruiisi: n. Tul. .',().', Liljeholmen. 

Areai: Total 368,2 har, darav 61,2 aker, 307 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 1.400.000. 

Jordart: Mellanstyv lerjord. Huvudbyggn. med flyg- 
lar uppf. omkr. 1700, restaur. 1938. Ladug. o. stall uppf. 
1870, loge o. magasin 1890. 7 hastar. 70 kor. Traktor- 
drift. Arealen delv. tackdikad. Nuv. arr. Qvertog ar- 
rendet 1936, da Stockholms stad inkbpte egend, 

Ag.: Stockholms stad, 

Arr.: Inspektor Bii'ger Laisson f. 3/3 04. Son till 
Hans Lars son o. h. h. Clara f. Kiistensson. 

An'.: Genomgick Ultima lantbruksskola 1927 — 29. 

Rattare: Axel Karlsson f. 16/1 1900. Gift 25 med 
Anna T. Johansson f. 16/3 1899. Barn: Gunnar f. 
16/8 21. Akeshovs gard 

Postadr.; Akeshov. Tel I Angby. Areal: Total 177 har, darav 30 aker, 147 skogs- o. 
hagmark. Dessutom hor till garden 35 har av Bromma 
flygfalt. Tax.-v. 196.000, 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest.: Bl. skog. Djurbe- 
sattn.: 9 hastar, 62 kor, 1 tjur, 30 hons. Traktordrift. 

Huvudbyggnaden, som ar av sten och har tv4 vanin- 
gar samt omgives av tva flyglar, Sx uppford 1623 av 
Ake Axelsson Natt och Dag, men har erhallit sitt nu- 
varande utseende efter en restaurering ar 1725. Den 
rymmer flera praktfulla rumsinteriorer fran 1700-talet. 
Over huvudingangen synas friherre Gabriel Stjerncro- 
nas och hans hustrus vapenskbldar. Ekonomibygg- STOCKHOLM naderna aro uppfiirda omkring 1800 och restaurerades 1921. Kring huvudbyggnaden ligger tradgard ocli park. 

Akeshovs gard, som fordom hette Nockeby, omtalas redan pa 1400-talet. I borjan av 1600-talet var Erik 
Schroderus agare och nagot senare forvarvades egendomsn av riksmarskalken Ake Axelsson Natt och Dag, 
som uppforde slottet, vilket dock icke blev fullt fardigt, forran under bans eftertradare, magen amiral Klas 
Hansson Bjelkenstierna, dod 1662. 1690 drabbades Akeshov av reduktionen. Bland senare agare markas 
Johan Gabriel Stenbock, dod 1705. 1720 saldes godset av en kusin till denne, Erik Gustav Stenbock, till 
friherre Gabriel Stjerncrona, dod 1723. Akeshov gjordes nu till fideikoramiss och gick sasom sadant i arv 
inom atten Stjerncrona till 1853, da. fideikommissnaturen upphavdes och egendomen saldes till friherinnan 
Karolina Gustava von Friesendorff. Efter att en tid ha Sgts av hennes son, friherre K. F. L. von Friesen- 
riuMT. inkoptes det av Stockholms stad 1904. Nuvarande arrendatorn tilltradde 1922. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Direktor Ivar Larsson f. 23/12 1894. Son till Jons Larsson o. h. h. Johanna Jeppsson. Gift 36 med 
Karin Gustavsson f. 18/3 09. 

Arr.: Dir. i Lantbruks A.-B. Medl. av R. L. P. Ager Nya Stenby, Adelso s:n. 
Arsta gard 

Postadr.: Stockholm, 9. Tel. 1^3 Liljeholmen. 

Areal: Total 269,3 bar, darav 85,3 aker. Tax.-v. 
1.239.000. 

Jordart: Styv lerjord. Corps de logiet anvandes av 
Stockholms stad som hem for arbetslosa. Arr.-bostad 
uppf. 1921 — 25, arbetarebostad 1916. Ekonomibyggn. 
uppf. orakr. 1875, loge 1900. 8 hastar, 62 kor, 25 hons. 
Arsta, som f6rr var en betydande egend., skall ha till- 
hort Birger Jarl o. i borjan av 1300-talet hertig Valde- 
mar. Senare har den tillhort Hans KrSpelin o. slaljter- 
na Oxenstierna o. Ulvsparre. Vid reduktionen indrogs 
den till Kronan men alerlbstes o. har sedan dess tillhort 
flera kanda slakter. Den siste enskilde ag. var lega- 
tionsradet friherre F. Rappe. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Adolf Ekstams stbh. Postadr.: Emkede. Tel. J/9 12 97 Stockholm. 

Areal: Total 4 har aker. Tax.-v. 24.000. 

Jordart: Meltanstyv, sandbl. lerjord. Manbyggn. 
uppf. 1870. Stall o. svinhus renov. 1925. 1 hast, 2 
kor. 2 ungdjur, 65 svin, 50 hons. Garden brukas av nuv. 
arr. sedan 1925. Foreg. ag. var en Gustavsson. vil- 
ken uppf. huvudbyggn. Marken tillhorde da slakten 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Gustav Bernhard Andersson f. 24/8 1891. Son 
till Carl Andersson o. h. h, Sofia, Gift 21 med Henny 
Lisbet Miiller 1 14/10 1894. Barn: Sonja f. 22/7 23, 
Nils f. 31/5 29. Alvsjo 

Postadr..- Alvsjo. Tel. 70. 

Areal: Total 413,5 har, darav 55 aker fOrutom skog 
o. hagmark. Tax.-v. 430.000. 

Jordart: Svartmylla pa. lerbotten o. medelstyv ler- 
jord. Skogsbest.: Barrskog. DjurbesSttn. : 7 hastar, 
60 kor, 300 hons. Arealen delv. rordikad. 

Alvsjd gods ar belaget nara Alvsjo jamvagsstation 
soder om Stockholm. Huvudbyggnaden, en reveterad, 
storre tvavaningsbyggnad, doljer sig till storre delen 
bakom parkens lummiga, aldriga trad men ar delvis 
synlig fran jarnvagen. Den har under tidernas lopp 
flera ganger renoverats och andrats. Till det yttra 
jamforelsevis ansprakslos, innehaller den flera smalt- 
l'ullt och gediget iitredda gemak och salar med dyrbaia STOCKHOLM r :.,..,: ,c>. vj.jd.-ril.. kcj ^ ,k.~ uwm atmka rr.obler, porslw «* glas sam t portrktt. av portratUam- 
lingen mlMnnttmnaa e&m&lnlngttv l.-r.ka Peach. furrstallandc overamlralen grevu Lag-rbielke och hana fru, 
vidare portrait av president.skan Ehrenhoff. hovmarskalkvn Herman Fnn.'s m '' Den s k E.inrska sam- 
lingen innehaller verk av rr.aiare frftr. 1800-t*.ets senarc halfl. I tab1iotpk«t. som omfattar omkr «00O voly- 
mer, n.arkes sarski.t niarons* lltt«ratur, samt aldre fransk htleratur och svenak skonlitteratur. 

En foregSende. agare. greve Johan (lustav Lagerbielko. har kraftigt och framgangsrikt uppdrivit jnrdbru- 
ket och dess bvnaringar genom att Utnyttja fontelarna av huvu data dens narhct. Ekimnmibyggn. tiro uppfor- da omkr. 1885—90 och reataurerades 1930 
Ursprungbgen kyrkogods -32. genom reformation en indraget Ull Kronan. kom egendointn aannolikt genom 
fbrlanlng i enskild ago i alutet av 1500-talet, ca den innehades av fnherre Jakob Naaf vi!ker troligon upp- 
forde del r.uvarandr corps de logic. Sana dotter gifte sig med nksradet Johar Skytte Gostav Adolfs la- 
rare. Godaet arvdes seder.-v.era -.uhg.-n av dotttrn, Anna Skytte. gift med friherre Goran GyllensUerna. Vid 
:u(]-Jk-:r>r.p:-. :.-..:r<r(;s del til: KroT.a:.. :r.n gen«:i; byte alcrlamnadcs det och iirvdes sedan av Ar.na Skyttes 
son, riksradet Goran Cyllenatierna till Bjorke-sund och Hcljd, dareiter av dennes son Nils Gyllcnstierna och 
sedan av dtmnes <lott.:r Kva Margaret a Oylle.nsUerna. gi.'t rr.ed friherre Gustaf Jakob Horr. av Ranzien vil- 
ken balshbggs i samhand rr.ed drottuingena revolLitionafdrsbk 1756. Godsut a&ldes 1750 till svagern rikara- 
det och rikamarskalken GSran Cy!li:n.stierna. I alutet av 1700-talet innehades egendomea av overate Fredrik 
Rhrensvard och dSreTter av riksradet Axel Lagerbielke. som gjorde garden rill fideikorr.miss. Rgendomen 
innehades dareiter av sonen. overamiraler. Johan (lustav I.agerbiHke. av dennca son. bverste Axel Lagerbiel- 
ke, av sonen, landshovding Gustav Lagerbielke och slut!iger. av dennes son. rlkadagsman Johan Guatav Lager- 
bielke. Huvudbyggn, med 7 har park cch tradgard tillhor grove fcMk I,agerbielke. 

Ag.: Stockholms Stads KasUghetskontor. 

Arr.; Brik Lundvail f. 25/3 1886. Son till J, A. Lundvail o. h. h. Johanna Knstina f. Larsson Gift 12 med 
ISeda Cecilia Pettersson f. 26/3 1882. Barn: Klsa f. 18/7 13, Birger f 31/1 17. 

Arr. : (Jimomgirk Aaa lantmaru;askola 1H04 — 05, assintcntkurs 1 SkarH 1905. Sekr. o. styr. -led. i Stockholms 
mjolkproducenters mejeriforb. Har varit inspektor pa ett flertal g&rdar. Bua MOD Orby gard 

Postadr.: AlvsjQ 2. Tel. IS Orby. 

Areal: Total 269,3 har, darav 85,3 aker samt skog o. 
hagmark. Tax.-v. 1.239.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Slottet uppf. 1616, flyglar senare. Stall, loge, 
ladug. o. magasin uppf. omkr. 1850. 8 hastar, 20 kor. 
10 hons. Nuv. arr. tilltradde 1909. Arr. bebor egen fas- 
tighet, Oskarsborg, om 18.000 kvf„ tax.-v. 17.000. Slot- 
tet ar uthyrt till bostadslagenheter. 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Karl Reinhold Kallberg f. 20/5 1866. Son Ull 
Karl Kallberg o. h. h. Kristina f. Skullman. Gift 1891 
med Hilda Amalia Andersson, f. 17/11 1865. dbd 35. 
Barn: Algot f. 27/5 1892, Olga f. 9/3 1893, Alva f. 3/1 
1895, Hilbert f. 13/2 1897, Maria f. 15/5 1900, Adrian 
f. 6/7 02, Gunborg f. 19/7 04. 

Arr.: F. d. led. av kyrkorad. Genomgiek Lunnevads 
lantmanna- o. folkhogskola 1887 — 89. 
Ostberga Torp 

Postadr.: Alvsjo 2 Tel. J,9 43 52 Stockholm. Areal: Total 1,5 har aker. 

Jordart: Styv o. mobl. lerjord. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1870, restaur. 1918 o. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid. med manbyggn., restaur. 1920, lada 1934. 
1 bast, 4 kor, 20 hons. Nuv. arr. tilltradde 1912: 

Ag.: Stockholms stad. 

Arr.: Nils August Andersson f. 5/8 1893. Son till 
Carl Andersson o. h. h. Sofia Persdotter. Gift 25/5 37 
med Elin KrisUna Mollberg f. 2/6 1898. 

Arr.: BxpediUonsvakt vid Svea HovratL 
banga SANGA socken inom Farentuna harad omfattar mellersta delen 
av Svartsjolandet. Arealen utgbres huvudsakligen av siattmarker, 
sum har och var avbrytas av skogkladda kullar. Bland egendomar 
markas Svartsjo kungsg&rd, Saby, Torslunda och Stenhamra. 

Fornminnen. Fomkimning-smri bf-sia huvudsakligen av kummel, 
hogar och stensattningar, som markas a. ett flertal platser. SSlunda 
forekomma kummel vid Stockby, Alby och p& berget Oster om Solvik. 
Vid Kungsbryggan, Stockby, Sockarby samt pa berget sydvast om 
kyrkan ha patraffats hogar och stensattningar. Inom socknen funnos 
forr &tta runristningar, av vilka numera endast sex finnas bevarade. 
Dessutom finnas raster av tre fornborgar. 

Areal: 27,07 kvkm. Enligt 1937 ars fastighetst axe ring ar ago- 
vidden: 1.176,3 har aker, 110,1S tomt och tradgard, 8,5 slatterang, 29 
kultiverad betesang, 125,75 annan betesang, 945,7 skogsmark, 182,2 
ovrig mark. 

Jordbruksvarde: 1.870.300 kr. 

I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 33.600 kr. 
Skogsvarde: 160.100 kr. 
Invfinarantal: S58 (1939). 
Sanga, som ar 1391 omtalas sasom "Sungha", bildar pastorat tillsammans med Ska. 

Kyrkan daterar sig fr&n medeltiden och ar uppford i rektangular form med vapenhus, sakristia och torn 
i vaster. Vagg- och valvm&lningar blottades och konserverades tec 1902. De harrora sannolikt fran senare 
delen av medeltiden. 

Kyrkoherde: Lbfquist, Fritz Bertil. Alby 

Postadr.: Svartsjii. Tel. : Fiirenluiia. 
Areal: Total 100 har, darav 50 aker, resten skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 90.000. 

Jordart: Mellanlera. Skogsbest.: Bk- o. barrskog. 
Manbyggn. pabyggd o, renov. omkr. 1840. Arbetarebo- 
stader omb. 1935 o. 1937. Ladug. uppf. 1928, bvr. eko- 
nomibyggn. tidigai-e. 5 hastar, 25 kor. Traktordrift. 
Arealen rordikad. Tradg. omfattar 10 har o. rymrner 
c:a 5,000 frukttrad. En del byggnadsrester a Alby o. 
Kerso'ha givit anledning till en marklig sagen. Den 
omtalar, att Alby en gang varit ett nunnekloster, som 
statt i ffcrbindelse med KersO munkkloster genom en 
underjordisk gang under sjon. A garden funnos un- 
der drottning Kristinas tid bostader for hennes hovja- 
gare o. 1 slutet av 1700-tah-t handtegelbruk o. brann- 
vinsbrannen, Egend. kom nil slakten 1S72, da den in- 
kiiptes av nuv. agrs fader. 

Ag.: Godsagare Sven Arvid Leffler f. 2873. Son till 
grosanstndlare A rvid Leffler. d<id 10, o. h. h. Hilda Jo- 
hanna f, Kahn. rtb*d 30. Gift med Gerda f. Carlsson. 

Ag.: Nair.ndeman. uatter.iarrsnamndeman, ordf. i val- 
nSmnd. Verkst&Uande dlrekttir i Angfartygs A.-B. Nya 
Svurtsjolandet. 
•• Jj 


'm 


s m \ 


a \ i Postadr.: Svartsjo, Tel. 36. 

Areal: Total 7 har, darav 3 aker, 2 skog, 2 tradg. 
Tax.-v. 28.000. 

Jordart: Mylla pa lerbotten, Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1915. Ekonomibyggn. uppf. 1911. 1 
hast, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin. 60 hons. Garden till 
slakten 1938 genom hop av nuv. ag. fran C. A. Johans- 
son, vilken innehaft garden .sedan 1896 o. helt uppodlat 
o. bebyggt den till det utomordentliga skick, i vilket 
den nu befinnei' sig. Vid fdrsaljningen undantog herr 
J. 1/5 har tradg. med tillhdrande bvggn. for egen rak- 
ning. C. A. Johansson ar son till K. A. Johansson, f. 
1865 i Kumla, Ska s:n, gift med Ellen Kristina f. Lind- 
blom fran Sackarby. barn: Inga-Lisa. 

Ag.: Albert Ohlsson f. 1S90. Son till Ola Persson o. 
h. h. Cecilia f. Friberg. Gift 14 med Lisa f. Jagermark, 
Omgift med Ebba f. Jansson. Barn i fiirsta giftet: 
Britta, Stig. Ingegard. 

Ag.: Plantskolemastare vid Ekebyhovs plantskola. Postadr.: SvartsjS. 

Ag.: Carl Gustaf Prithiof Carlsson f. 26/11 01. Gift 
9/4 32 med Ester Maria Hakansson f. 5/10 07. Barn: 
Anna Elisabeth f. 21/4 38. 
\ gard 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 12 Stockby. 

Areal: Total 40 har. darav 25 aker. 15 skog o. angs- 
mark. Tax.-v. 40.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbesl.. : Tall-, gran- o. bjdrk- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. tillb. Ekonomi- 
byggn. uppf. under obekant tid. 2 hastar. 6 kor, 4 svin, 
20 hons. Arealen tackdikad. 

Garden tillhSrde till 1919 kansliradet John Victor 
Wallin. D& denne i januari namnda ar avled, overtogs 
egend. av bans anka Ebba Maria f. Setterlund, sonen 
med. lie. Johan Wallin o. dottern Ebba, gift med med. 
lie. Harry Mossberg. Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 57 har, darav 50 aker. Tax.-v. 36.000. 

Jordart: Overv. lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn, uppf. i borjan av 1900-talet, moderniserad 
1937. Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1880-talet. 3 
hastar. 22 kor, 8 ungdjur, 25 hons. Till gardens drift 
anvand.es traktor. Arealen delv. tackdikad. Garden 
till slakten 1936, da nuv, ag. kdpte den fran direktdr V. 
Johansson. 

Ag.: Brdderna Gosca ■Uaihias o. Nils Fivdi-ik Liden f. 
resp. 8/7 04 o. 21/7 06. SSner till Alrik Mathias Liden 
o. h. h. Hilda f. Nilsson. 

Ag.: Ha genom gatt Vasterhaninge folkhdgskola, 
Berga lantbruksskola o. Tierps lantmannaskola. 
^hsMmm 
Dalby Lilla 

Poatadr.: Adelsd. Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lijvskog. Manbyggn. uppf, f6r omkr. 200 &r sedan 
restaur, o. tJlIb. 1935. Stall, ladug. o. loge uppf. 1935. 
2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden till 
slakten 1929 genom kop. 

Ag.: Sixten Karlsson f. 16/10 1893. Son til] Carl 
Alb. Janson (dod 14) o. h. h. Anna (dod 36). Gift 
19 med Hanna f. Samuelsson. Barn: Karin f, 24. 

Dalby Stora 

Postadr.: Adelsd. 

Areal: Total 34 har, darav 17 aker, 17 skog Tax-v 
22.000. s 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
o. I.joikakog. Manbyggn. omkr. 300 ar gammal Loge 
uppf. 1918, stall o. ladug. 1937. 3 hastar, 10 kor 2 
svin. Traktordrift. Garden till slakten 1920 genom 
kb'p. A garden finnas en del forngravar o. en runsten 

Ag.: Alfred Carlsson f. 15/5 1860. Son till Karl J 
ECaxbBOn (dod I860) o. h. h. Kristina. Gift 1883 med 
Karolma Hedengren (dod 28). Barn: Emrik f. 1885 
Ebba f. 1886. 

Ag.: F. d. namndeman o. led. av skol- o. kyrkorad 

Arr.: Emrik Carlsson. Son till ag. Postadr.: Adelsd. 

Areal: Total 5 bar, darav 2,5 a 2,5 skog. Tax.-' Jordart: Latt lera. Skogsbest.: Barr- o. Ib'vskog 
Manbyggn. uppf. 1908, restaur. 1936. Lada uppf 1934 
ladug. restaur, 1937. 1 hiist, 1 ko, 4 svin. Garden till 
slakten 1919. Tradg.-odling bedrives. 

Ag.: Gustav Linus Larsson f. 3/3 1885. Son till Carl 
Gustav Larsson f. 1854 (dod 19) o. h. h. Anna S Lund- 
qvist f. 1853 (dod 26). Gift 1/10 12 med Edit Christi- 
na Eriksson f. 14/3 1888. Barn: Erik f. 24/1 11, Eva 
f. 26/4 12 (gift med Erik Linden, Bjorko), Anna 
f. 1/4 13, Vera f. 3/9 14, Marta f. 10/2 16 (gift med 
Erik Larsson, Hallsta) , Magda f. 22/7 17, Knut f 13/7 
19, Nils f. 15/4 21, Gurli f. 23/6 23, Pelle f 5/1 26 
Astrid f. 10/12 29. 

Ag.: F. d. byggmastare. Genomgatt Karlskoga prak- 
tiska skola. Gran skog 

Postadr.; Adelsd. 

Areal: 13,5 har aker. 

Jordart: Mossmark o. sand. Skogsbest.: Barr- o 
bjdrkskog. Manbyggn. uppf. 1863, restaur. 1938 Loge 
uppf. 1863, stall o. ladug. 1888. 2 hastar, 4 kor, 2 svin 
■10 hons. Giin.l(-n till slakten 1863 genom nuv arr-s 
morbroder. A garden finnas flera gravhogar fran vi- 
kingatiden. 

Ag.: Baron Adam Giertta. 

Arr.: C. H. Gustavsson f. 7/7 1866. Son till N N 
Larsson, dod 1866, o. h. h. Helena f. Gustafsson. Gift 
1897 med Anna f. Jansson. Barn: Ihgrid f. 1897 Signe 
f. 1899, Marta f. 02, Gerda f. 04, Viktor f 06 Lars f 
09, Bernt f. 11, John f. 13, Margit f 15 
i skog. Tax.-i Karlbytorp 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 30 har, darav 22 aker, £ 
29.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Samtl. byggn. uppf. 1909. 3 hastar, 2 unghastar, 19 
kor, 4 ungdjur, 4 avin. Arealen tackdikad. Garden till 
slakten 1907, da nuv. ag. kopte den fran frijknarna 
Thunell. 

Ag.: Marten Eriksson. 

Brukare: Bror Malte Eriksson f. 20/6 01. Son till 
2g. o. h. h. Kristina f. Sallberg. 

Brukare: Genomgatt Vasterhaninge folkhogskola o. 
Asa-Sktildinge lantmannaskola. Lovhagen 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 11 Stoclcby. 
Areal: Total 9 har, darav 5 aker, 4 skog. 8.500. Tax.-i Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Samtl. byggn. uppf. 1867. Pfi. egend. drives fruktoii- 
ling. Garden till slakten 1866. Jordbruket ar utarrend. 

Ag.: Gustav R. Olssons barn. G. R. O. f. 5/10 1834, 
dod 28/8 12. Son till Olof Olsson. Gift 1867 med Al- 
bertina Isaksson f. 1/9 1839, dod 3/2 24. Barn; Carl 
Albert f. 22/2 1874, Albertina Charlotta f. 1/9 1878, 
Elin Alfrida f. 30/3 1883 (gift 21/12 29 med Joh. Arvid 
Gustafsson f. 24/6 1882). Norrgarden 

Postadr.: Svartsjij. Tel. 35 Stockby. 

Areal: Total 12,5 har, darav 6,5 aker, 6 skog. Tax, -v. 
9.300. 

Jordart: Mylla pa lerbotten o. lerjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Samtl. byggn. uppf. pa 1680-talet. 1 hast, 
2 kor, 90 hons. Arealen rordikad. P4 egend. drives 
frukt- o. annan tradg.-odling. 

Ag.: Ernst Wilhelm Holmen f. 16/10 04. Son till Nils 
Holmen, f. 11/12 1882, o. h. h. Ester Andersson, f. 4/4 
1882, dod 24/12 28. Gift 21/6 30 med Irma Lundin f. 
3/7 08, dotter till C. J, Lundin, f. 1868, dod 10, o. h. h. 
Sofia Andersson, f. 1870, dod 23. Barn: Ernst Olov f. 
7/12 34, Gudrun Marianne f. 24/3 37. 

Ag.: Medl. av Malardalens lantmannaforb,, S. L. "U. Prast garden 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 64. 

Areal: Total 79,8 har, darav 55 brukbar jord, 24,8 
skog. Tax. -v. 53.700. 

Jordart: Lermylla o. lera. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, uppf. omkr. 1918. Loge uppf. 1928, ovr. 
ekonomlbyggn. Udigare. 7 hastar, 2 unghastar, 20 kor, 
10 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, 35 hons. Garden brukas av 
nuv. arr:s slakt sedan 1927. 

Ag.: Sanga pastorat. 

Arr.: Direktor Wiktorsson. 

Rattare; Erik Gdsta Carlsson f. 08. Son till Karl E. 
KarlsSGta o. h. h. Elin f. SennstrOm. 

Rattare: V. ordf. i S. S. U:s lokalavd 
Postadr.: Svartsjo. Tel. 15 Stockby. 

Tax.-v. 17.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1885, omb. 1912. Eko- 
nomibyggn, uppf. samtid med manbyggn. 2 hastar, 4 
kor, 4 ungdjur, 4 svin, 50 hons. Arealen tackdikad. 
Garden till slakten i mitten av 1700-talet. 

Ag,: Anna Akvelina Theresia Carlsson. Gift 6/4 
12 med Carl Johan Albert Carlsson. Earn: Ingvar f. 
13, Ingrid f. 14, Margit f. 20. 

Arr.: A. Nilsson. Svarson till 2g. Sockarby 

Postadr.: Svartsjo. Tel. %1 Stocktyy. 

Areal: Total 40 bar, darav 30 aker, 10 skog. Tax.-v. 
34,000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1920. Ekonomibyggn. uppf. orakr, 1915. 
3 hastar, 10 kor, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten 
1928 genom kop av nuv. ag. fran Henrik Andersson. 

jig.: Bror Knut Jembergs stbh. B. K. J. dod 37. 

Rattare: Carl Johan Karlsson f. 3/5 1875. Son till 
Carl Karlsson o. h. h. Edla f. Wennberg. Gift 02 med 
Anna Lovisa f. Blomberg, Barn: Helge, dod 9/6 36. 
Bertil, Anna, Eric, Lilly. Sockarby 1, 4, 5 

Postadr.: Svartsjo. Tel. l t l Stockby. 

Areal: Total 70 har, darav 40 aker, 25 skog. Tax.-v. 
46.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf. i biirjan av 1800-talet, moderniserad. Lo- 
ge o. magasin uppf. 1934, ovr. ekonomibyggn. i borjan 
av 1800-talet. 4 hastar, 15 kor, 4 ungdjur, 3 svin. 75 
hons. Till gardens drift anviiinles traklor. Arealen 
delv. tackdikad. Nuv. ag. eftertradde 1926 sin fader, 
','ilk.rn iimehaft garden sedan 1902. 

Ag.: Frans Oscar Fredrik Lindblom f. 26/2 1874. 
Son till Gustav Lindblom o. h. h. Hedvig f. Lindstedt. 
Gift 9/4 12 med Hanna Dorotea f. Johnsson. Barn: 
Harry f. 16, Carl Gustav f. 17, Anna Stina f. 19, Gun- 
nar f . 21. Sockarby 3 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 46 Stockby. 

Areal: Total 40 har, darav 20 S.ker. 15 skog. 5 hag- 
mark. Tax.-v. 33.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. p& 1850-talet, restaur. 190S. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1908. Arealen delv, tackdikad. Garden 
Eil] silikten 1908, da den av nuv. ag:s fader koptes fran 
A W Eriksson. Jordbruket ar utarrend. 

Ag.: Johan Wilhelm Palmgren f. 21/10 1880. Son 
till Fredrik Wilhelm Palmgren o. h. h. Sofia Charlotta 

Ag ■ Ordf. i fattigv.-styr., led. av komm.-namnd. 
Genomgick Kavesta folkhbgskola o. lantmannaskola 
1918—19. 
Stockby 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 28 Stockby. 

Areal: Total 32 har, darav 16 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax. -v. 25.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Samtl. 
byggn. uppf. pil 1800-talet. Manbyggn. till- o. omb. pa 
senare tid. Ny loge byggdes 1926. 3 hastar, 8 not- 
kreatur, 1 svin. Garden till slakten 1932 genom kop av 
nuv. ag. Denne har restaur, samtl. byggn. 

Ag.: Siatinr.si'tirosuLmlari; I'lnk lii'i-niuii:: Soderstrom 
f. 1889. Son till Per Gustaf Soderstrbm o. h. h. Johan- 
na Bemhardina f. Melin. 

Rattare: Johan Arvid Soderstrbm f. 1885. Broder till 
ag. Gift med Augusta Elisabeth f. Eriksson. Barn: 
Ingrid, Johan Martin. 

Stockby, Ekenslund 

Postadr.: Svartsjo. Tel. kh Stockby. 

Areal: Total 60 har, darav 36,5 aker, 23,5 skog o. be- 
tesmark. Tax. -v. 60.500. 

Jordart: fiverv. lerraylla. Skogsbest.: Barrskog samt 
nagot ekskog. Manbyggn. uppf, under obekant tid, 
restaur. 1930. Ekonomibyggn. uppf. 1929. 4 hastar, 1 
unghast, 11 kor. 10 ungdjur, 1 tjur. 3 svin, c:a 50 — 60 
hdns. Garden till slakten 1929 genom kdp fran direktdr 
Gosta Valund. 

Ag.: Generalskan Ingeborg Bergman. 

Brukare: Agronom Ivan Williamsson Bergman f. 
1891. Son till general William Bergman o. h, h. Inge- 
borg f. Billkvist. Gift med Vera f. Ekelund. Barn: 
hiya-Lisa, Ulf. 

Brukaren: Avlade agronomexamen vld "Ultima 1914. Stockby, Nedergarden 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 17 Stockby. 

Areal: Total 90 har, darav 45 aker, 45 skog. Tax.-v. 
46.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. 3 hastar, 17 kor, 4 
ungdjur, 5 svin, 20 hons. Till gardens drift finnes en 
traktor. Arealen delv. tackdikad. Garden har varit i 
slakten sedan 1700-talet. Nuv. arr. brukar den sedan 
1932. A agorna finnes en runsten. 

Ag.: Erik Eriksson, 

Arr,: David Emanuel Ahlund f. 22/8 1896. Son till 
Erik Ahlund o. h. h. Emma f. Johansson. Gift 16/4 22 
med Elin f. Johansson. Barn: Viola f. 26. Ebba f. 31, 
Sixten f. 34, Sven f. 36. 

Stockby 2 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 30 Stockby. 

Areal: Total 40 bar, darav 20 Aker. 20 skog. Tax.-v. 
27.400. 

Jordart: Mellanlera. Skogsbsmt.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn! uppf. pa i8eatni<rL. senary tillb. Ladug. 
■ipni 1926. 2 hastar, 2 svin. 20u liens. 5 bisamhallen. 
[TaKtoMriK. Arealen tackdikad. Stor tradg. med 
•l.-Atm irukLu-iid iinnes, Knv. ag har uppsatt moderns 
maskiner for fruktkonsei wei in;- Garden inkdpt av 
nuv. ag. 1932. y Ag.: Har avlagt realexamen. Genomgick Orebro lans 
lantbruksskola 1914. Erhallit diplom for tradg.-skotsel. k 


^t~~ 


w*^'"iS 


■» 


•ftfifsj 
u 


i 


■ \ 


bfl 


a Stockby 4 

Postadr.: Svartsjo. Tel. S Stockby. 

Areal: 8,5 har aker. Tax.-v. 13.600. 

Jordart: Lattare o. hardare lerjord. 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1912. Dessutom 
finnas arr.-bostad o. sommarvilla. Ekonomibyggn. uppf. 
1906. Arealen delv. tackdikad. Garden har varit i slak- 
ten i 4 generationer. Nuv. ag. overt og den dels genom 
arv o. dels genom kop fran syskonen. Garden ar ut- 

Ag.: Friiken Matilda Fredrika Sundstrom f. 8/1 1863. 
Dotter till Gustav Adolf Sundstrom o. h. h. Maria Sofia 
f. Lundgren. Stockby 4 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 11, Stockby. 

Areal; 8,5 har &ker, Tax.-v, 13.000. 

Jordart: Lattare o, hi.rda.re lerjord. Ekonomibyggn. 
uppf, 1906. 1 bast, 4 kor, 3 svin, 40 hons. Till gardens 
drift f mnes en traktor. Arealen delv. tackdikad. Om- 
fattande grSnsaksodling drives. Nuv. arr. tilltradde 
1934. 

Ag.: Friiken F. Sundstrom. 

Arr.: Petter Teofil Pettersson f. 17/11 1897. Son 
till Alander Pettersson o, h. h. Maria f. Mariritw. Gift 
30/3 37 med Bbba f. Carlsson. 

Arr.: Genomgatt Atvidabergs mejeriskola o. Asby 
lantbruksskola. Sundby, Nedergirden 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 23. 

Areal: Total 25 bar, darav 18 aker, 7 skog, hag- o. 
angsmark. Tax.-v. 23.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Tall. o. 
granskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-talet, re- 
staur. Ladug. o. loge uppf. 1800. restaur., hons o. 
svinhus uppf. 1932. 3 hastar, 10 kor, 3 svin. 50 hons. 
Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 1885, da 
den inkoptes av nuv. ag:s fader, vilken brukade den till 
1905, da nuv. ag. bvertog den. 

Ag.: Carl Axel Eriksson f. 23/3 1880. Son till Erik 
Eriksson o. h. b. Clara Gustava Andersdotter. Gift 
25/12 01 med Eleonora Maria f. Eriksson. Bam: Helga, 
Elsa, Marta, Erik, Gustav, Olov, Ingrid, Ingeborg, Bror, 

Ag.: Led. av komm.-na.mnd. Sundby 1 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 6S. 

Areal: 20 har aker, 6 skog. Tax.-v. 24.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn uppf under obekant tid, restaur. Ekonomibyggn. 
uppf p& 1890-taleL 3 hastar. 5 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 
40 hSns. Garden till slakten 1887, da den koptes av 
nuv. ag:s fader fran Carl Andersson. Nuv. ag. kopte 

S Ag.: Carl Erik Carlsson f. 16/8 1878. Son till Carl 
Johan Carlsson o. h. h. Lovisa Kristtna f. Andersson. 
Gift 11/11 04 med Elsa Sofia f. Sorlander. Barn: Inge- 
borg f. 08, Karin f. 14, Maj f. 17, Astrid f. 19. 
Ag.: Namndeman sedan 1933. 
■It L I^H 


VJM OK 


- ! 


'■**■■ Sundby 1 — 3 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 26 har, darav 20,5 aker, 5,5 skog. Tax.-v 
26.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbygfn. uppf. 1869, restaui-. Ekonomibyggn. uppf. 
ungefar samtid. med manbyggn. 4 hastar, 10 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, 50 hiins. Garden till slakten 1880, da 
nuv. ag:s fader kopte den fr£n grosshandlare Trana. 
A Sgorna finnas gravhogar. 

Ag.: Carl Gustav Andersson f. 14/9 1870. Son till 
Olov Andersson o. h. h. Anna Maria f. Nilsson. Gift 
25/12 27 med Olga f. Henriksson. i och Lill garden 8 skog o. hagmark. Sundby 1, 3, Uppgarde> 

Postadr.: Svartsjo. Tel. . 

Areal: Total 20 har, darav 12 aker, I 
Tax.-v. 17.000. 

Jordart: Overv. svartmylla pS lerbotten. 

Barrskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, i 

byggn, a Lillgarden omb. 1937. Ekonomibyggn. uppf i 
mitten av 1800-talet, renov. 3 hastar, varav 2 prem. 
avelsston, 8 kor, 1 ungdjur, 3 modersuggor, 2—3 
godsvin, 70—80 hdns. Garden har varit i slakten under 
minst 150 ar. Nuv. ag. eftertradde 189S sin svarfader, 
Herman Sundholm, Denne hade overtagit garden efter 
sin svarfader klockaren Johan Brocheus. 

Ag.: Karl Erik Eriksson f. 24/12 1869. Son till Erik 
Jansson o. h. h. Albertina Jansdotter. Gift med HfflfflS 
Sofia f. Sundholm. Barn: Hilda f. 1899, gift Brober^ 
Helmer f. 04. 

Brukare: Helmer Eriksson. Son till ag. Gift med 
Hildur Maria f. Andersson. Barn: Karl Rime f. 38. 

Bilden visar Uppg&rden. 

Sundby 2, Mellangarden 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 25. Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog 
Manbyggn. troligen uppf. i borjan av ISOO-talet senare 
restaur. Flygelbyggn. uppf. 1902. Stall, ladug. o. loge 
uppf. 1S63, senare restaur. 4 hastar, 12 kor, 2 bngajur 
2 svin, 50 hons. Garden till slakten 1780. Nuv ag 
dvertog den 1933 efter att ha arrend. den fran 1923. 

Ag.: Johan Wilhelm Gunnar Eriksson f 12/8 1888 
Son till Ernst Wilhelm Eriksson o. h. h. Hilda Maris 
f. Wallin. Gift 20/11 18 med Ingeborg Amalia f. Jo- 
hansson. Barn: Sten Sture Ludvig f. 29. 

Sundby 4 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 25 har, darav 18 aker, 7 skog. Tax.-v. 

Jordart: Overv. lerjord, nagot svartmylla. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. pa 1870- 
iso? 1%"^ ° m . b ' °* restaur - Ekonomibyggn. uppf. 
139 (—98. Dessutom finnes vaxthus. 3 hastar 5 kor 
2 ungdjur, 1 modersugga, 8 godsvin, 50 hons. Odling 
av isn>i!«uki:i- bedrives. Arealen tackdikad. Garden till 
Bl&kteB 1892. Nuv. ag. kopte den 1907. Garden har 
u.-lisiin.; tillhciri en gammal bondeslakt Wallin A agor- 
na finnas tv4 runstenar. 

Ag.: Isac Ferdinand Johansson f. 21/11 1880 Son 
till Per August Johansson o. h. h. Eva f. Pettersson. 
1 all Zi/4 09 med Hanna f. Blom. Barn: Elsa f 09 Bir- 
git f. 10, Harald f. 13, Inga Maja f. 19, Karin f 22, 
Anna Lisa f. 24, Bengt f 25 
hagmark. Tax.-' Slottet jr&n g&rdssidan. Svartsjo ku rigs gard 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 8. 

Areal: 343 har Aker, 375 skog o 
540.000. 

Jordart : Lerjord. Skogsbest. : Barr3kog. Djurbe- 
sattn.: 36 hastar, 12 unghastar, 225 reakt.-fria notkrea- 
tur av S. R. B.-ras, c:a 250 avin. Arealen helt rbrdikad. 

Den nuvarande slottsbyggnaden, som ar uppfbrd fir 
1742, ar sedan 1891 inredd till logementsbyggnad for 
Svartsjo tvangsarbetsanstalt. 

De kring densamma liggande ekonomi-, verkstads-, 
kansli- och sjukhusbyggnaderna samt kyrko- o. skol- 
lokalerna aro uppfdrda i samband med derma fdr- 
andring. 

Bostader for anstaltens tjansteman och vaktmanskap 
aro daremot inrymda i aldre, slottet tillhoriga bygg- 

Svartsjo gard forlanades ar 1286 av konung Magnus till brbderna lagman Israel Anae och domprost An- 
ders. Den tillhbrde darefter an kungsgfirdarna och an arkeblskopsstolen. 

Konung Karl Knutsson testamenterade den ar 1474 till dottrama Margareta och Magdalena. Den tillhbr- 
de tidvis aven Ivar Axelsson Tott och Sten Sture den aldre, vilken senare har anlade ett kloster. Detta 
agde bestand frfin 1491 till 1545. Ar 1527 var Gustav Vasa i besittning av garden. Han inrattade har ar 
1541 ett myntverk och pabbrjade uppforandet av det praktfulla slott. som fullbordades under hans soners 
tid. Pa detta slott var det, som Erik XIV fallde domEn over Nils Sture och hans medfangar, och har tillbragte 
han darefter flera mfinader i angest och vansinne. 

Under Gustav II Adolfs tid anlades park och tradgard. Arum finnes i slottsparken en lind, som Gustav 
Adolf sjalv har planterat. Under denna har i senare tid placerats en marmorgrupp, som framstaller konun- 
gen tillsammans med Axel Oxenstierna. Ar 1648 overgick Svartsjo tillsammans med Drottningholm till an- 
kedrottning Maria Eleonora, och 1680 lamnades det i pant at ankedrottning Hedvig Eleonora. 

Den 23 januari 1687 utbrot en eldsvada, som forharjade stdrre delen av slottet. Den obetydliga aterstoden 
revs 1699. 

Det nya slottet byggdes ar 1742 pa befallning av drottning Ulrika Eleonora pa annan plats an det forra. 
Det anvandes sedan som ankesate at drottning Lovisa Ulrika, och harmed infdll for slottet en sista glanstid, 
ty efter hennes bortgfing ar 1782 fick slottet forfalla och berovades alia mdbler och prydnadsfdremal. 

Ar 1888 beslot riksdagen att a Svartsjo uppratta en tvangsarbetsanstalt for Ibsdrivare. De intagna syssel- 
settes till att bdrja med huvudsakligen med stenhuggning, men fran ar 1909, da aven den del av Svartsjo, som 
dittills fb'rvaltats av domanstyrelsen, upplats it anstalten, intar jordbrukH. OrSaista platsen. Detsamma utvid- 
gades ytterligare 1912, da anstalten overtog arrendet av Svartsjci djurvaktarbostalle, vilken gard tUlhdr 
Drottningholm. 

Sedan 1917 finnes sarskild byggnad for yngre tvangsarbetare. Aven atskilliga andra byggnader ha uppfbrts 
pa senare tid. 

Ag.: Svenska Staten. 

Inspektor: Sigfrid Carlsson. 
Sanga-Saby gard 

Postadr.: Svartsjo. Tel. ' A Farenluna. Areal: Total 185 har, darav 75 aker, 15 park o. tradg., 
7 ang, resten skog. Tax.-v. 209.300. 

Jordart: Dera. Skogsbest.: Barrskog. Huvudbyggn. 
troligen uppf. pa 1600-talet, omb. 1918. Ekonomibyggn. 
uppf 1918 — 19. Pa garden finnes sag for eget bruk. 
6 hastar, 55 ndtkreatur. Traktordrift. Arealen tack- 
dikad, delv. med ror. Garden till slakten 1927 genom 
kop av nuv. ag. Jordbruket utarrend. sedan 1932. 
Tradg. har ett bestand av 4.016 frukttrad. Mycket om- 
fattande plommonodlingar bedrivas. Odling av grbnsa- 
ker i stor skala sker pa saval fait som i vaxthus. 

Ag.: Riksdagsman Otto Wallen. 
Sabyhill 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 75 B Farentuna. 

Areal: Total 7,5 har, darav 5 trSdg., 2,5 skog. Tax,-v. 
10.000. 

Jordart: Lev- o, sandjord. Skogsbest,: Barrskog. Jln- 
nu finnas pa garden endast de nodvandigaste byggn. fiir 
driften. Gfirden £r avsedd att utvecklas till handels- 
tradg. Den inkb'ptes 1936 av nuv. ag. 

Ag.: Karl Herman Walfrid Kjerrstrbm f. 28/2 1893. 
son till tradg.-mastare C. J. Kjerrstrbm o. h. h. Char- 
lotta f. Andersson. Gift 21 med Ebba Elisabeth f, Ohls- 
son. Barn: Bengt, Ulla. 

Ag.: Tradg.-mastare pk S&nga-Saby g&rd sedan 1923. 
Innehar Patriotiska sfillskapets guldmedalj. 

Thorslunda 

Postadr.: Svartsjo. Tel. SI. 

Areal: Total 151 har, darav 60 aker, 81 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 39.800. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-talet, moderniserad 
senare. Ekonomibyggn. uppf. pk 1800-talet, flera ganger 
restaur. 6 hastar. 3 unghSstar, 27 kor, 17 ungdjur, 3 
modersuggor. 1 godsvin, 50 hons, Arealen delv. taek- 
dikad. Garden till slakten 1907, da. nuv. &g. kijpte den 
fran hovfotograf O. Haldin, i vilkens slakt den lange 
vaiit. A agorna firmas gravhbgar. 

Ag.: Clas Johan Blomqvist f. 7/8 1862. Son til] An- 
ders Blomqvist o. h. h. Anna Stina f. Jonsson. Gift 
1890 med Lovisa f. Svensson. Barn: Bror Daniel f. 
1891, Rut Amalia f. 1892, Anna NaemI f. 1895. John 
Matteus f. 1897, Hugo Jakobus f. 01, Clas Erik o. Clas 
Paul f. 03. 

Tingstaden 

Postadr.: Svartsjo. 

Areal: Total 30 har, darav 17,5 aker, 12,5 skog o. 
hagmark, Tax.-v. 24.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. n&got lb'vskog. 
Manbyggn. restaur. 1920. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1800, delv. 1920. 2 hastar, 3 kor, 3 svin, 25 hdns. Gar- 
den till slakten 1925. Ett tingshus har tidigare varit 
beiaget p& egend.. darav namnet Tingstaden. Pa agor- 
na finnes en s. k. galgbacke med 2 runstenar. 

Ag.: A. Valfrid Johnsson f. 1891. Son till Karl Au- 
gust Johnsson o. h. h. Johanna Lovisa f. Tamstrb'm. 
Gift 15 med Signe f. Eldh. Bam: Tea. Kurt, Villemo, 
Peggy, Uha-Britt. 

Viggeby 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 63. 

Areal: Total 73 har, darav 35 aker, 38 skog. Tax.-v. 
41,800. 

Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1830-talet, senare renov. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1907, lada tidigare. 4 hastar, darav 3 
aton prem. med B, 2 unghastar, 15 kor, 7 ungdjur, 3 
svin, 50 hons. Garden till slakten 1920 genom nuv. ag„ 
30m rorst arrend. den o. darefter kdpte den av lojtnant 
Ljunglof. 

Ag.: Edvin Gbsta Gernandt Eriksson f. 1896. Son till 
Marten Eriksson o. h. h. Kristina f. Sellberg. Gift 25 
med Karin f. Lindberg. Barn: Karl Gbsta Gernandt f. 
26. 

Brukare: Knut Sven Folke Eriksson. Broder till ag. 

Brukaren: Led. av tax.-namnd. Medl av R L F B 
F. o. S. L. U. 
Osternibble 

Postadr.: Svartsjd. Tel. 5. 

Araal: Total 72 har, darav 36 aker, 3G skog. Tax.-v. 
66.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Tall- o. granskog. Man- 
byggn, uppf. omkr. 1780, flygel omkr. 1S80. Loge uppf. 
1892, ladug. 1001, magasin under obekant tid. 3 hastar, 
23 kor. 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden till slakten 
omkr. 1850. Nuv. ag, innehar den sedan 1911. En 
mtiU. av fitten Stenbock lar en gang ha bott Mr. A 
agorna har hittats bland annat en stenyxa fran yngre 
stenaldem. 

Ag.: A. G. Johanssons stbh. Stbh.-delSg.: Sigrid Jo- 
hansson, Agda Dahlbom o. Carl Viktor Johansson. 3 skog. Tax.-i Ostemibble, K lock a regard en 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 1/3. 

Areal: Total 45 har, darav 22 aker. ! 
39.200. 

Jordart: Overv. lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. i boi'jan av 1800-talet. Ladug. uppf. 
pa 1850-talet, magasin 1907, loge 1913. 2 hastar, 10 kor, 
1 tjur. Garden donerades 1852 av ankefru Sandberg 
till socknen. Enligt forbehall har skolmastaren under 
sin tjanstgbringstid dispositionsratt till garden, Nuv. 
arr:s fader overtog garden i arrende 1912. Nuv. air. 
tilltradde 1930. 

Ag.: Sanga socken. 

Arr.: Karl Wilhelm Carlsson f. 25/8 1893. Son till 
Fredrik Wilhelm Carlsson o. h. h. Maria Charlotte f. 
Larsson. Barn: Ines o. Edgar f. 16, Maud o. Orvar f. 18. 
I, 2,5 skog o. 1 Osternibble 4, Kungsbryggan 

Postadr.: Svartsjo. Tel. 13. 

Areal: Total 10,5 har, darav 8 aki 
mark. Tax.-v. 24.300. 

Jordart: overv. lermylla. Manbyggn. o. de fiesta 
ekonomibyggn. uppf. omkr. 1865. 2 vaxthus uppf. 1936. 
1 hSst, 2 kor, 2 svin. 20 hdns. Till gardens drift finnes 
en traktor. Tradg.-rdrclse drives tried omfattande od- 
ling av blommor. Garden till slSkten 1889 genom kop 
av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. overtog den 1911. 

Ag.: Knut Simon Ohlsson f. 1884. Son till Grans 
Oskar Ohlsson o. h. h. Matilda Pettersdotter. Gift 08 
med Gerda Selma Andersson f. 1886. Barn: Elisabet, 
Simon, Marta, Ake. 

Ag.: Led. av pens.-namnd. Suppl. i tax.-na.mnd. Medl. 
av R. L. F. O. B. F. SODERTALJE 
Inom Sodertalje stads omrade 
belagna gardar 
Augustalund 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 1947. 

Areal: Total 6 har aker. Tax.- v. 30.000. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1876. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1870, renov. 2 hastar, 8 kor, 2 svin, 25 
hons. Garden till slakten 1875. 

Ag.: Hjalmar Jansson f. 26/9 1873. Son till J. O. B. 
Jansson o. h. h. Karolina f. Andersson. Blomdala 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 2097. 

Areal: 2,5 har aker. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. for c:a 70 ar 
sedan. Ekonomibyggn. uppf. 1932. 1 hast, 4 kor, 1 
ungdjur, i svin, 25 hons. Garden till slakten i arrende 
1932. 

Ag.: Sodertalje stad. 

Arr.: Adolf Karlsson f. 6/5 1879. Son till K. Anders- 
son o. h. h. Matilda. Gift med Hildur f. Andersson. 
Barn: Doris, Viola. B rutins an g 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 209!,. 

Areal: Total 150 har, darav 25 aker. 

Jordart: Latt lera o, sandmylla. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1863. Elton omibyggn. uppf. i 
slutet av 1800-talet. 3 hastar, 12 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
30 hons. Arealen delv. tackdikad. 

Ag.: Dir. K. A. Holm, Stockholm. 

Arr.: Fabian Melen f. 1899. Son till Edv. Melen 
o. h. h. Betty f. GOransson. Gift 36 med Karolina f. 
Igel strom. SODERTALJE 
Ekensberg 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 15J,. 

Areal: 60 har aker. Tax.-v. 230.000. 

Jordart: Lerjord, sandjord o. mulljord. Skogsbest: 
Barr- o. lcvskog. Manbyggn, uppf. under obekant tid. 
Ekonomibyggn. flyttades for c:a 25 ar sedan. 3 hastar, 
19 kor, 1 tjur, 50 svin, 40 hons. Reakt.-fri besattn. Trak- 
tordrift. 

Ag.: Sodertalje stad. 

Arr. (sedan 1923): Nils Teodor Jonsson f. 17/7 1892. 
San till P. Jonsson o. h. h. Hanna f. Bengtsson. Gift 
med Ebba f. Svensson. Bam: Bengt, Birger. Fridaberg 

Postadr.: Sodertalje. Tel. ie/,5. 

Areal: Total 10 har, darav 9 aker. Tax.-v. 54.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. for c:a 60 ar sedan. 2 hastar, 7 kor, 3 svin. Gar- 
den till slakten for c:a 60 ar sedan. Jorden saldes till 
f=i.i(i..']-ialje stad 1/3 1939. 

Ag.: Gustav Amandus Andersson f. 23/10 1S79. Son 
till A. G. Andersson. Gift med Astrid f. Pettersson. 
Barn: Karl. 

Ag 1 .: Driver slakterirbrelse i Sodertalje. Lindsborg Lilla 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 1281. 

Areal: Total 7,25 har. Tax.-v. 27.300. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog, nagot Iovskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 
1900-taIet, tillb. 1917—21. Ekonomibyggn. uppf. 1917. 
1 hast, 2 kor, 2 svin, 20 hons. Arealen delv. tackdikad. 
Garden till slakten 1922 genom kop. 

Ag.: Johan Gottfrid Johansson f. 5/4 1S93. Son till 
J. L. Johansson o. h. h. Hilda f. Johnsson. Gift 17/12 
16 med Elfrida f. Stafstrbm. Barn: Helfrid. 

Ag. : Driver ilkerirbrelse. 
Olofskog 

postadr.: Sodertalje. Areal: i har aker. Tax.-v. 8.000. 
Jordart: Sandjord. 2 hastar. 6 kor. i 
Garden overt ogs pa arrende 1921. 
Ag.: A.-B. Malardalens Tegelbruk. 
An-.: Albin Strom berg f. 20/5 1881. : Lennart, Gosta. n till K. Jons- 
Gift med Cecilia f. Wetterstrom. 
Gredby 

Postadr.: Adel&o. Tel. 10. 

Areal: Total 30 har .darav 13 aker, resten skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 21.500. 

T^nl^-f Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Earr- 
skoe- iamte nagot al- 0. bjorkskog. Manbyggn. uppf. 
SyTatE «■**. «&■»■ °- omb - 1919. Stall, 
ladug. o. loge uppf. 1918, svinhus av sten o. UMoi 
1924 3 hastar, 7 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 50 hons. 
Garden till slakten 1905 genom kbp. Flera hundra w- 
kineagravar finnas pa egend. 

Ag ■ Karl Hammarstrom f. 19/4 1861. Son till Carl 
Fredr Hammarstrom o. h. h. Lovisa f. Bergstrand. 
Gift la gangen 1888 med Jenny Johansson (dod 1891). 
Gift 2-a gangen 1894 med Jenny Jansson (dod 34). 
Barn: Bernhard f. 1888, Gustaf f. 1891, Ove f. 1894, 
dod 16, Thyra f. 03. 

Ait ' Erik Bernhard Gustafsson f. 1/6 1893. Son 
till Aug. Gustafsson f. 2/5 1864 o. h. h. CharL Karls- 
son f 15/6 1864. Gift 20 med Naima Hedengren f. 
15/4 189S. Barn: Martha t, 13/9 14, Martin f. 21/8 
23, Ake f, 5/3 28, Rune f. 19/1 34. 

Gredby 1 

Postadr.: Adelsii. Tel. 7. 

Areal: Total 33 har, darav 13 aker, resten skog. 
Tax.-v. 20.700. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog med mslag av 
bjork Manbyggn. uppf. 1870, restaur. 1900. Loge 
uppf. 1870, stall o. ladug. 1888. 3 hasta.r, 7 kor, 4 
svin, 50 hons. Garden till slakten 1878. 

Ag.: Aug. Josef Brodin f. 4/2 1880. Son till Aug. 
Vilh. Brodin f. 1853 o. h. h. Anna Pettersson f. 1851. 
Gift 30/4 06 med Ida t. Tillstrom. Barn: Eva f. 6/7 
10, Sven f. 27/12 15. 

Grindby 

Postadr.: Adelsb. Tel. 20. 
Areal: Total 76 har, darav 2 S.400. aker, 48 skog. Tax.-' BI. Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1817, restaur. 1912. 
Loge uppf. 1808, restaur. 1915, ladug. o. stall uppf. 
1915. 3 hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 80 
hons. Garden frikoptes 1930 av nuv. ag., som brukat 
den sedan 1904. Den ar uppbyggd av riksdagsman 
Erik Andersson, "Svartsjokungen", f, 1763. 

Ag.: Fru Frida Lindblad f. 30/8 1865. Gift 1893 
med Johan Leonard Lindblad, f. 1867, dod 15. Barn: 
Serafia f. 1889, Signe f. 1893, Sven f. 1895, Karl f. 
1896, John f. 1899, David f. 1900, Torsten f. 02, Hulda 
f. 03, Gustav f. 05, Erik f. 06. 

Brukare: David Lindblad. Son till ag. Hallsta I" 

Postadr.: Adelso. 

Areal: 10 har aker, 25 skog. 

Manbyggn. uppf. 1912. Garden har gatt i arv i 
slakten sedan 1700-talet. Nuv, ag. ijvertog den efter 
svarioriildrarna. 

Ag.: Adolf Kobn. Gift med Agda, dotter till Erik 
Herman Karlsson o. h. h. Matilda Sofia f. Lundin. Barn: 
Nils, Borje. --■. . '■ "" '"' ~~ 
Ronna 

Postadr.: Sodertdlje. 

Areal: Total 25 bar, darav 12,5 aker, 12,5 skog. 

Jordart: Lattlera o. mulljord. Skogsbest: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. renov. 1919. 2 hastar, 5 kor, 6 
svin, 40 h5ns. Garden till slakten i arreride 1935. 

Ag.: C. E. Vesterstrom o. Ake Bohm, Stockholm. 

Arr.: Fredrik Julius Klaesson f. 22/11 1884. Son till 
K. F. Vulff o. h. h. Inga f. Dalgren. Gift rned Emma 
f. Nyberg. Barn: Ellen, Sven, Erik, Yngve, Olle, Ake. Saltskog 

Postadr.: Sodertdlje. Tel. 133. 

Areal: 30 bar aker. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 16v- 
skog. 4 hastav, 1 unghast, 20 kor, 15 svin, 20 hons. 
Garden overt ogs pa arrende 1928. 

Ag.: Minister Carl Hultgren. 

Arr.: Gunnar Carlsson f. 19/2 1899. Son till J. 
Carlsson o. h. h. Maria f. Karlsson. Gift med Ingeborg 
f. Jansson. Bam: Stig, Marta, Lillian. 


Strbmsgard 

Postadr.: Sodertdlje. Tel Av arealen ar 50 har aker. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. av obekant alder. IT 
riiisLar, l unghast. Befallningsmannen tilltradde 1934. 

Ag.: Sbdertalje stad. 

Fiirviiitare: Adolf Molin. 

Befallningsman: Martin Johansson. 
To ro 

TORO socken i Sotholms harad omfattar Soder- 
torns aydspets, den havomflutna bergiga och skogiga 
a eller halve, som bildas av de numera sammanhangan- 
de oarna Oxno, Svardsbn och Toro i soder. Den sist- 
namnda ar till sin sydvastra del uppbyggd av rullstens- 
grua och sand, varav en udde har namnet Orudden. 
Till socknen hdra ocksa. en del smadar samt soderut den 
langstrackta on 5ja, vanligen kallad Landsortalandet. 
Vid dennas sydanda ligger Lands or t. vars namn bety- 
der "Landets apets", Det var lotsplats redan 1535 och 
ager fyr sedan 1678 samt aven lots-, mist-, iaaignals- 
och radiopejlingsstation. Ett 80-tal manniakor hava 
sitt uppehalle har ute pa klipporna, dar jorden endast racker till for obetydliga tradgardatappor. Pa dstra 
stranden av Toro ligger Sagstens tegelbruk, 

Inga fornlamningar aro antecknade fran Toro socken. 

Area!: 28,05 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar agovidden: 320,7 har aker, 9 tomt och tradgard, 
0,8 slalteiang. 5 bc'esang, 1.459 skogsmark, 326 bvrig mark. 

Jordbruks varde: 442.100 kr. 

I jordbrukstardci mgaende varde a skogsmark: 39.600 kr. 

Skogsvarde: 349.100 kr. 

Tomt- och ind ust ri varde: 23.000 kr. 

Invanarantal : 446 U939) . 

Scckne:; ar annex till Sorunda. 

Kyrkan iir uppford av tra under 1600-talet. En av klockorna i atapeln bar artalet 1645. 

Kyrkoherde: Andeer, Carl Vilhelm. — Komminiater Stickler, Gunnar Douglas. 
Eksjb gard 

Poatadr.: Nynasharnn. Tel. 11 Svardsosund. 

Areal: Total 18,5 har, darav 7 alter, 11,5 skog. 
Manbyggn. uppf. under obekant lid. Ekonomibyggn. 
renov. 1923. 1 hast, 5 kor, 1 ungdjur, 4 avin, 40 hbns. 
Nuv. arr. tilltradde 1919. 

Ag.: Direktor Herman Duae, Stockholm. 

Arr.: Johan Larsson f. 3/9 1899. Son till G. Fetters- 
son o. h, h. Inga f. Gustafsaon. Gift med Judit f. Jans- 
son. Earn: Anna-Lisa. Barbro. 
Gabrielstorp 

Postadr.: Toro. 

Areal: Total 19 har, darav 5 aker, skog. Tax.-' Jordart: Sand- o. mulljord pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. ldvakog. Ekonomibyggn. uppf. 1902. 1 hast, 
3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 lions. Garden till slakten 
1900. 

Ag.: Karl Reinhold Boman f. 21/10 1873. Son till M. 
Boman o. h. h. Anna f. Jansson. Gift med Anna f. 
Sjoberg. Barn: Algot, Ingeborg, Georg, Magda, Gun- 
borg, Malta, Rut, Gote. 

Ag.: Kyrkovard o. skiftesgoden 
o. fjardingsman. F. d. namndeman 
Grondal 

Postadr.: Toro. Tel. 17. 

Areal: Total 79,5 har, darav 17 iker, 62,5 akog. 
Tax.-v. 22.800. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest: Barr- o. 
lfivakog. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 1 svin, 40 hons. 
Garden till sliikten i arrende 1937. 

Ag\: A.-B. Arki, Stockholm. 

Ajt.: Valentin Aim f. 17/9 1899. Son till K. Aim 
o. h. h. Maria f. Tillberg. 
Ilu-i:\idl>v:j{.'i>uileu. 3 tradg., Postadr.: Toro. Tel. B. 

Areal: 1.302 har, darav 175 aker, 
1.127 SkOg. Tax.-v. 305.600. 

Jordart: Mullhaltig lattlera o. aand)ord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Djurbeiuit.tii. ' 10 hastar. 6 unghastar. 
45 nbtkrealur, 42 ungdjur, 50 svin. Traktordrift. 

Den vaukra parkomglvna herrgardabyggnadcr. viii 
havsstranden ar byggd av sten omknng ar 1870 after 
ritningar av stariaarkitekt A. L. Tleriln afimt restaara- 
rad 1916. De tillhbrandr- ekonomibygtrriaderna tiro upp- 
ffirda 1919 och omfatta bl. a. ett svtnhus med plats for 
500 svin, Dessulom finnas 5 vaxthus jftmte 400 bank- 
ffinstcr. I tradg&xden. aom drives som handelstrad- 
gArd, odias huvudsakligen tomater, gurkor. krukvttxter 
oc:h blomstertBkar. 

I'latsen ar av gammalt kand for sin goda hamn. 
Under 15(W-tale: boraltas at: svirnska flottar, ofta :naat 
kaata ankar har fSr storm. Vem so:n varit agare till 
garden fore 1645 ar ej bekant. Delta ar innchades den 
emullertid. enligt en antecknlr.g a en kyrkklocka. av 
Margareta Brahe. Hon var anka efter Rengt Oxen- 
stiema. "Resarebengt". men gifte 2 ganger om sig. 
fbrst med Johan Oxenstiema, son till den bekante 
Axel Oxenstii-rna, och darefter med lantgreven av 
J lessen -Horn t)urg. Bland dem som d&refter ha inne- 
haft Herrhamra markas frihi-rrinnan Sigrid Horn 
(1692). henr.es sSner Erik och JoKan Sparre. sliikten 
Hildubrand (stbrre delen av 1700-talet), holl&ndarim 
herr Humph (llkaledes under 1700-talet), rr.ujor Axel 
de Brenner, vilken dog harstadi-s ar 1800. rtennra ankas 
hroder kontraktaproaten J, F, Hallstrdm. dbd 1827. so- 
nen Ibjtnanten J. O. Hallsirbm. som 1861 i:ftertraddes 
av sin Snka fortd Gothe. ingenjoren C. Nissen, som in- 
kopte egendoinen 1890 fran den fbrres awingar, gods- 
Hgaren Sten Lagcrgrm, skeppKrirdari-n Erik Brodin 
(fran 1916) samt direktdr Mauritz Berlin, som 1931 
eftcrtraddrs av nuvarande agaren. 

Garden har under hela derma tid mast oir.byggas pa 
grund av eldavada e] mlndre an 3 ginger, fbrst liter 
ryska harjningen ar 1719, da det gamla slottet forstorcv^. andra gflngen 1793 av ovannamnde major de Bren- 
ner samt 1853 efter foregaende ars eldsvada. Den som uppforde Qen nuvarancii: nuvudbyggnaden var patron 
Frans Hallstrbm, en son till J. O. Hallstrbm. 

Ag.: Gustaf Melker Broms. — Inspektor: J. Stalhammar. 
Tradg.-mastare (sedan 1938) Axel Larsson f. 1/3 1900. So 
ArrendatorbrwUitin;. till Karl Larsson o. h. h. Hilda f. Larsson. 
Lilludden 

Postadr.: Toro. 

Areal: Total 36 har, darav 6 aker, 30 skog. Tax.-v. 
10.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn. uppf, 193S. Ekonomibyggn. uppf. 
1880. 1 hast, 3 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 15 hons. Garden 
till slakten 1914. 

Ag.: Karl Alfred Karlsson f. 1/11 1881. Son till K 
Schroder o. h. h. Charlotta f. Elom. Gift med Vendla 
f. Eriksson. Earn: Eva, Astrid, Karl-Erik. 

Ag.: Skiftesgodeman. Eedriver vid sidan av jord- 
bruket fiske. 
Lonebostallet 

Postadr.: Tortf. 

Areal: 9 bar aker, Tax.-v. 10.300. 

Jordart: Lit- o. mulljord. Manbyggn. renov. 1935. 
2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 1 tjur, 1 svin, 20 hons. 
G;iriien till ^liiktpn i arrende 1935. 

Ag.: Doir.kapitlet . 

Arr.: Evald Andersson f. 3/10 02. Son till J. P. An- 
dersson o. h. h. Anna. Gift med Signe f. Husberg. 
Barn: Soren. Postersom Sigvard Husberg. 
Norrskog 

Postadr,: Nyntisliamn. 

Areal: Total 48,5 har, i 

11.9( 8 aker, 40,5 skog. Tax. 
Skogsbest. Barr- o. lbv~ 
v 1800-talet. 2 
25 hons. Garden till Jordart: Mull- o. lerjord. 
skog. Ekonomibyggn. uppf. 
hastar, 5 kor, 2 ungdjur, " 
slakten 1922. 

Ag.: Nikolaus Albert Johanssons stbh. N. A. J. f. 
13/11 1861. Son till N. O. Johansson o. h. h. Amalia 
f. Bergstrdm. Gift med Hulda. Barn: Elin, Nils, Ma- 
ja, Karin. 

*,. 


,/.■ 


'-' '»■ 


"^h 


~>A 
L£^MM 


■ 1.1, . 


-j^HJI 
■i ! 


■fillL* 
1 


°l °. 


.'Wfc 


dt Tel. BZ Svardsbstmd. Oxno Vastra 

Postadr.: Nyndsha 

Areal: Total 59 har, darav 9 aker, 50 skog. 

Jordart: Stenig ler- o. sandjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
o. lovskog. Manbyggn. upp. i borjan av 1700-talet, re- 
nov. 1935. Ekonomibyggn. uppf. i borjan av 1700-talet. 
2 hastar, 4 notkreatur. Nuv. ag. inkopte garden 1936 
av A. Bergengren, Osmo, vilken omb. o. restaur, corps 
de loglet. Hela Oxno o 
deikommiss, Sorunda s 
borjan pa 1900-talet. 

Ag.: Ingenjor Arne Lundkvist, Stockholm 


Ck 


GE 


MHi Skeppsmor 

Posrudr.: Tord. 

Areal: Total 26 har. Tax.-v. 6.900. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Ban-- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1908. Ekonomibyggn. renov. 
1908. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 2 sum, 5 hons. Garden 
till slakten i arrende 1916. 

Ag.: Dir, Erik Brodin, Stockholm. 

Arr.: Karl Gustav Lindroth f. 25/1 1882. Son till K. 
A. Lindroth o. h. h. Karin. Gift med Gerda f. Husberg. 
Barn: Vallentin, Axel, Ingrid. Starr gar den 

Postadr.: Tord. Tel. 8S. 

Areal: Total 16 har, darav 5 aker, 11 skog. Tax.-v. 
6.300. 

Jordart: Lattmylla o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 
Ib'vskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast, 
4 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 20 hons. 3 har arrend. fran 
Sddra Verkaro. Garden till slakten 1935. 

Ag.: Erik Andersson f. 22/12 1893. Son till Per An- 
dersson o. h. h. Karin. Gift med Elin f. Fredriksson. 
Barn: Birgit. 

Ag.: Suppl. i valnamnd. 
Storbyn 

Postadr.: Toro. Tel. J/. 

Areal: 85 har aker. 

Jordart: Sand- o. svartmylla pS. lerbotten. 4 hastar, 
40 notkreatur. Storbyn ar utgard till Herrhamra. Nuv. 
rattaren tilltradde 1922. 

Ag.: Gustav Melker Broms, Herrhamra. 

Rattare: Herman Jansson f. 3/1 1880. Son till A. 
Jansson o. h. h. Anna f. Karlsson. Gift med Amalia f. 
Blomdin. Barn: Helge, Ingeborg, Folke, Astrid, Sten, 
Gunnar, Nils, Gullan. 
Storudden 

Postadr.: TotS. 

Areal: Total 75 har, darav 20 aker, 55 skog. Tax.-v. 
21.200. 

Jordart: Lera o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lBv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 
1923. 2 hastar, 9 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 25 hons. Gar- 
den till slakten 1922. 

Ag.: Gustav Emanuel Lindroth f. 14/3 1896. Son till 
Frans Lindroth o. h, h. Anna f. Flodin. 
Traviksgarden 

Postadr.: Tori). 

Areal: Total 55 har, d&rav 10 aker, 45 skog. Tax-v 
14.100. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. 18v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1922. Loge uppf. 1928, ladug. 
tidigare. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 hons 
Gai-ck'i: Lil! sUikten 1929. 

Ag.: Yngve Graff f. 21/11 1899. Son till Kristian 
Graff o. h. h. Helga f. Hagberg. 
Postadr.: TorS. 

Areal: 8 har aker. 

Jordart: Sand- o. grusjord. Ekonomibyggn. uppf. 
1913. 2 hastar. 3 kor, 1 ungdjur, 30 hons. Garden till 
slakten i arrende 1927. 

Ag.: Godsag. G. M. Broms, Herrhamra, 

Arr.: Albert Larsson f. 6/12 1880. Son till K. M. 
Larsson o. h. h. Augusta f. Isaksson. Gift med Wikto- 
ria f. Karlsson. Bam: Karl, Elsa, Ester, Lennart. 
Strindbergs jorfattarhydda p& Kymendo, Onto socken. TROSA-VAGNHXRAD 
Trosa-Vagnharad Trosa landskyrka. 
Skaang, Stora Aby och Vilsby. Runristningar 

marklig genom fdrekomsten av s§.vSl en ristning med Sldre runor som 
Area!: 109,64 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar Sgoviddi TROSA-VAGNH.&RADS socken i Hblebo harad 
har sin huvudbygd kring Trosa&n. Norr darom hijr till 
socknen kuperad skogsmark vid sjbarna Sill en. och 
L&ngsjon och soder darom ett skargardsomrade med 
Askdn som storsta o. Berggrunden utgores till en del 
av kalksten, vilken brytes exempelvis vid Andervikens, 
Fansakers och Vagnharads kalkbruk. Storsta jord- 
agaren inom socknen ar Kronan genom de stora skogs- 
marker och andra hemman, som lyda under Tullgarn. 
I dvrigt iir jorden till storsta delen uppdelad pi de stora 
egendomarna inom socknen. 

Fornminnen: Stenkummel ligga spridda har och 
var. Platser dar jamaldersgravar patraffas aro t. ex. 
Alby, Berga, Fagerhult, Kumla, Lundby, Nora, Risved, 
kanda till ett antal av 17. Av dessa ar en fran Skaang 
yngre ristning. 
3.119,33 har aker, 106,49 tomt och 
Vagnharads kyrka. 
Vagnharads kyrka, som kannetecknas 
fran 1400-talet. 

Kyrkoherde: Axman, Henrik Gottfrid Folke. trSdg&rd, 4,15 slatterang, 51,36 kultiverad betesang, 
313,41 annan betesang, 4.862,07 skogsmark, 1.809,44 
ovrig mark. Jordbruksvarde : 3.259.700 kr. I jord- 
bruksvardet ingaende varde a skogsmark: 171.720 kr. 
Skogsvarde: 599.600 kr. Tomt- och induatrivarde: 
11.000 kr. Invanarantal : 2.022 (1940). 

Socknen ar bildad 1926 genom sammanslagning 
av Trosa landsforsamling med Vagnharad, den fbrra 
namnd forsta gangen som "Troso" 1314, den senare 
som "Vagnhsered" 1400. Socknen bildar pastorat med 
Trosa stad. 

Trosa landskyrka ar tiO stor del medeltida men 
ar reparerad efter en eldsvada 1776. Sa l&nge staden 
Trosa lag har eller till 1610, var den gemensam for 
stads- och landsfdrsamlingen. Ett gravkor '&r avsett 
for sl&kten -Bielke. 
sitt grova vasttorn, stammar fran 1300-talet och har stjarnvalv 
Alby 

Postadr.: Vagnharad. Areal: Total 82 har, darav 30 aker, 52 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 29.200. 

Jordart: Lerjord pa lerbotten □. pinnmo. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 
1900. 4 hastar, 18 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hdns 
till husbehov. Garden till slakten 1901 genom arrende 
av miv. ag:s fader. Nuv. ag, inkopte den 1911. 

Ag.: C. J. Andersson f. 1884. Son till Viktor Anders- 
son o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift 11 med Anna 
f. Eriksson. Barn: Britta, Rut. 

Ag.: Medl. av R. L. F. o. B. F., slakteri- o. mjSIk- 
centralen. TROSA-VAGNHARAD 
Andervik 

Poatadr.: Vagnharad. Tel. 89 B Trosa. 

Areal: Total 57 har, darav 26 aker, 31 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 27.300, 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt 
sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. 
uppf. pa 1750-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1888. 3 
hastar, 15 kor, 5 ungdjvir, 1 tjur, 3 svin, hons till hus- 
behov. Garden till slakten pa 1850-talet genom arren- 
de av Anders Olsson. Nuv. arr:s fader overtog arren- 
det 1882 o. nuv. arr. 1917. 

Arr.: Axel Andersson f. 1889. Son till Anders An- 
dersson o. h. h. Augusta f. Jansson. Gift 7/1 17 med 
Hulda f. Jansson. Barn: Astrid, Dagny, Birgit. 

Arr.: Led. av fatigv.-styr. Styr.-led. i R. L. F:s 
s:n-avd. Medl. av B. F., Stockholms sddra leverantors- 
foren. o. siakterifbren. Ask 6, Askotorp 

Pastadr.: Trosa. 

Areal: Total 7,5 har, darav 3 aker, 4,5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.900. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. pa 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. pa 
1800-talet. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, hons till 
husbehov. Nuv. arr. tilltradde 1924. 

Arr.: S. G. A. Pettersson f. 1897. Son till A. Petters- 
son o. h. h. Karolina f. Ost. Gift 22 med Karin f. Ols- 
son. Barn: Sven Olof. Birgitta. 

Arr.: Kassor i Trosa fiskforsaljningslag. 
Asko Norra 

Postadr.: Trosa. Tel. 9 A Lagnoviken. 

Areal: Total 27 har, darav 11,5 aker, 15,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 12.300. 

Jordart: Lerjord, ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- 
o ekskog. Manbyggn. uppf. 1860, renov. 1935. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1912—28. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 
2 svin, Hons till husbehov. Garden till slakten 1867 
genom' arrende av Nils Petter Eriksson. Arrendet 
overtogs 1890 av dennes son o. 1920 av nuv. arr. 

Arr : Carl Andersson f. 1890. Son till Per Axel 
Andersson o. h. h. Klara f. Asplund. Gift 19 med Ester 
f. Eriksson. Barn: Irma. Ester, Linnea. Backen 

Postadr.: Vagnharad. 

Areal : 6,5 har aker. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1919. 
byggn. uppf, 1915. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur. 
hons. Nuv. arr. tilltradde 1938. 

Ag.: Staten. tm - 

Arr ■ Johan Arvid Eriksson f. 6/9 1874. Son till E. 
Gredberg o. h. h. Lotta. Gift med Emelia f. Jalte. 
Barn: Nils, Einar, Maria, Margit, Gunhild, Olle, Anna „ 15 TROSA-VAGNHaRAD 
Berga 

Postadr.: Vagnharad. 

Areal: Total 38 har, darav 19 aker, 19 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 37.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1S90. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1880. Garden till slakten pa. 1700-talet, 
da den agdes av Gustaf BJdvard Erason, aom brukade 
den till sin dod, da Bdvard Ersson overtog den. Nuv. 
ag. tilltradde 1908. Garden brukas i sambruk med 
Skallsta. 

Ag.: E. B. Andersson f. 1878. Son till A. E. Anders- 
son o. h. h. Klara f. Andersson. Gift 02 med Tekla f. 
Eriksson. Bam: Elsa, Anna, Judit. : Vagnharad. 

Areal: Total 41 har, darav 16 aker, 25 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.300. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1922. 2 hastar, G kor, 2 ungdjur, 1 tjur, 
2 svin, hens till husbehov. Garden till slakten 1931 ge- 

Ag.: J. E. Persson. 

Arr.: Gottfrid Johansson f. 5/2 1888. Son till Johan 
Andersson o. h. h. Sofia f. Andersson. Gift 30 med 
Elnaf. Cai'lsson. Earn: Bengt, Lennart, Nils, Marianne. 

Arr.: Medl. av R. L. F., B. F. o. Bergviks mejeri- o. 
skikterifSren. Berga, Herrberga 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 70. 

Areal: Total 59 har, darav 25 aker, 34 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.400. 

Jordart: Lerjord, svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet, renov. 
1926. Ekonomibyggn. uppf. 1890. 3 hastar, 14 kor, 4 
ungdjur, 1 tjur. 2 svin. hons till husbehov. Garden till 
slakten 19 IS genom kop. 

Ag.: E. A. Johansson f. 1877. Son till J. E. Eriks- 
son o. h. h. Augusta f. Jansson. Gift 09 med Olga f. 
Johansson. Barn: Gosta, Erik. 

Ag.: Led. av skol- o. kyrkorad. Medl. av B. P. 

Sonen Gosta ar ordf. i S. L. U:s lokalavd. 
Berga 2 

Postadr.: Vagnharad. 

Areal: Total 41 har, darav 18 aker. Tax.-v. 18.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 1886. 3 hastar. S kor, 
4 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slak- 
ten 1908 genom kSp. 

Ag.: C. F. Andersson f. 1875. Son till A. F. Gus- 
tafsson o. h. h. Lovisa f. Andersson. Gift 1900 med 
Ida f. Andersson. Barn: Gunvor, Gustaf, Carl, Gun- 
hild, Greta, Gerda, Helge. 

Ag.: F. d. kyrkovard, suppl. i tax.-namnd. o. fattigv.- TROSA-VAGNHARAD 
Boko 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 50 har, darav 4 aker, 46 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-taIet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1893. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svro. 
hons till husbehov. Garden till slakten 1905 genom 
arrende av nuv. arr. som kopte den 1919 o. forsalde 
den 1923, da den ater bvertogs pa arrende. 

Arr.: Knut H. Soderholm f. 1872. Son till Karl Erik 
Soderholm o. h. h. Anna Andersdotter. Gift 1899 med 
Vendla f. Ostlund. Barn: Knut Emil, Ester, Mimmi. 

Arr,: Medl. av fiskeri- o. slakteriforen. ¥ - Bredsatter Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 60 har, darav 25 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 25,100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. i slutet av 1700-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1915. 3 hastar, 15 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 6 svin. 
hons till husbehov. Garden k'.uu nil riLSkten i slutet av 
1700-talet genom Jan Erik Ersson, dod 25/10 1B58. 
Han eftertraddes av nuv. ag:s morfar August Anders- 
son, do'd 1906, gift med Sofia Andersdotter, dod 1892. 
Denne innehade garden till 1889, da svarsonen Johan 
Andersson o. h. h. Augusta Andersdotter IdSd 18941, 
tilltradde. Deras son, nuv. ag.. overtog garden 1925. 

Ag.: August Hjalmar Johansson f. 1891. Gift 19 
med Olga f. Pettersson. Barn: Ingrid, Anna-Lisa, Iris. 

Ag.: F. d. led. av komm.-fullm. Led. av fattigv.- 
styr. Ombudsman for B. P. 
Backenstorp 

Postadr.: Vagnhdrad. 

Areal: Total 1 har aker. Tax.-v. 2.500. 

Jordart: Svartmylla pa sandbotten. Manbyggn. uppf. 
1880. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet. 1 ko, 1 svin. 
hons till husbehov. Garden till slakten 1923 genom kop 

Ag ■ Fredrik Bjbrklund f, 1865. Son till Carl Bjbrk- 
lund o. h. h. Karolina f. Osterberg. Gift 1890 med An- 
na f Gustafsson. Bam: Erik, Garda, Gunnar, Carl. 

Ag.: P. d. kusk i 20 ta vid Veda gard. Erhallit me- 
dal] for langvarig o. trogen tjanst. Edano 

Postadr.: Trosa. Tel. 35. 

Areal: Total 15 har, darav 12 aker, 3 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn uppf pa 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. 170U 
—1912. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till 
husbehov, Nuv. arr. tilltradde 1927. 

Ag.: Konsul Weylandt. 

Arr ■ Oskar P. Akerblom f. 1885. Son till V. R. 
Akerbiom o. h. h. Matilda f. Andersson. Gift 09 med 
Alida f. Johansson. Barn: Erland, Ellen, Thorsten, 
Ingrid, Sven. 

Arr.: Led. av pens.-namnd. Medl. av R. L. P.. mjolk- 
centralen o. slakteriforen. 
Ham mora med Tofta 

Postadr.: Adelso. Tel. J, och 15. 

Areal: Total 323 har, darav 125 alter, 198 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 137.000. 

Jordart: Latt lerjord o. moranjord. Skogsbest.: Bl. 
skog. Djurbesattn.: 10 hastar, 4 unghastar, 45 kor, 
30 ungdjur, 2 tjurar. Arealen rbrdikad. 

Huvudbyggn. &. Hamraora uppf. omkr. 1700. restaur. 
1919. Tradg.-mastarbostad uppf. 1850. Loge o. la- 
dug, uppf. 1890. Huvudbyggn. a Tofta uppf. omkr. 
1850. Dess ekonomibyggn. uppf. 1921—28. 

Hammora kom till slakten 1803, da det saldes av 
hovgravor Aksel till svarsonen vice amiral Guataf af 
Klint, f. 1771, do'd 1840. 1810 inkoptes granngarden 
Tofta for 9.100 riksdaler banco fran aktoren Lars 
Hjortsberg. Denna g&rds historia gar langt tillbaka i 
tiden. Forsta kanda agarna aro Sixten Sixtensson och 
hans son Nils pa 1200-talet, fran vilka atten Sparre 
bfirataimnaE, Tofta, som stundom aven benamnes 
"Tyfta by", agdes 1491 av Sten Sture och enligt jorda- 
boken 1539—1610 av Gustav Vasa, Erik XXV, Johan 
m och Karl rx. 

Ag.: Amiral Gustaf af Klints stbh. G. af KUnt f. 
6/11 1S58. Son till kommendor Viktor af KUnt o. 
h, h. Mathilda f. Sonntag. Gift 1900 med Eliflahet 
Helling f. 20/10 1869. Barn: Erik, kapten vid Kungl. 
Kim tan. gift med TJlla f. Wibom, Borje, lojtnant vid 
Kim-;!, t'lottan. gift med Olga f. Lybeck av Fogelvik, 
Viktor, lojtnant vid Kungl. Flottan. 

Inspektor: Otto Cronberg f. 1890. Gift med Dag- 
mar Johansson f. 1897. Genomgick Hogalids folkhog- 
skola o. lantmannaskola 1908—10 o. Alnarps Iantbruks- 
institut 1912—13. Tradgardsma stare: Hilding Anders- 
Hasselbacken 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 0,95 har, darav 0,25 aker. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Svartmylla. Manbyggn. uppf. i borjan av 
1800-talet, restaur. 1926. Honshus uppf. 1926. 1 svin, 
30 hons. A garden drives tradg.-rorelse. Garden till 
slakten 1926 genom kop. 

&g.: Tradgardsmastare Henning Eriksson f. 5/11 
1885. Son till A. Eriksson o. h, h. Karolina f. Konig. 
Gift 4/2 38 med Eva Norlin f. 2/1 1891. Hovgarden, Norrgard 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 62 har, darav 32 aker, 30 skog. Tax.-v. 
39.900. 

Jordart: Mylla pfl. lerbotten, sand- o. lerjord. Skogs- 
best.: Barr- o. bjorkskog. Manbyggn. uppf. 1865, res- 
taur. 1897. Ekonomibyggn. uppf. 1865, omb. 1912. 4 
h&star, 10 kor, 5 ungdjur, 2 svin. Arealen tackdikad. 
Garden till slakten pa 1600-talet. Den har tillhort 
Magnus Ladul&s, A agorna finnas rulnerna efter Alsno 
bus, som utgr&vdes 1916 — 17. Vidare markas 3 atte- 
hiigar o. en runsten. 

Ag.: Fru Ameli Sofia Larsson f. 31/12 1867. Gift 
1898 med Karl Aug. Larsson f. 3/7 1867. Bam: John, 
Lilly. TROSA-VAGNHARAD 
Emilsberg 

Postadr.: Vagnh&rad. 

Areal: Total 22 har, darav 15 aker, 7 skogs- • hag- mark. Tax. -v. 14.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. 1920. 2 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, 
2 svin. Garden till slakten 1925 genom kop. 

Ag.: Carl B. Ekstrom f. 1884. Son till C. A. Ekstrom 
o. h. h. Hilda f. Ekstrom. Gift 12 med Elsa f. Anders- 
son. Barn: Harry, Mary, Carl Eiov, Elon, Emil. Eriksdal 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 32 har, darav IT aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Man- 
byggn. uppf. 1918, renov. 1934. Ekonomibyggn. uppf. 
1800 — 1934. 2 hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 2 svin. 
G4rden till slakten 1929 genom kbp. Nuv. ag. tilltradde 
1934. 

Ag.: EmU Gustavsson f. 14/5 1886. Son till Gustaf 
Pettersson o. h. h. Sofia f. Jonsson. Gift 19 med Ester 
f. Andersson. Barn: Karl Georg. Fagerhult 

Postadr.: Vagnh&rad. Tel. 65. 

Areal: Total 40 har, darav 19 aker, 21 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 19.600. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. 
uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1895—1900. 3 has- 
tar, 10 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 3 svin. Garden, till slak- 
ten 1824 genom kop av Erik Gustaf Ersson, som bru- 
kade den till sin dod 1893, da den bvertogs av nuv. ag:s 
svarfar Gustaf Evald Eriksson. Nuv. ag. tillliv.i,!,- 
1927. 

Ag.: Evald Pettersson f. 1890. Son till Per A. Pet- 
tersson o. h. h. Sofia f. Gustafsson, Gift 16 med Selma 
f. Eriksson. Barn: Gustaf, Agnes, Alfhild, Margit, Hed- 
vig, Sonja, Elsie, Erik, Ingrid, Sven, Henry. Fredriksdal 

Postadr.: Vagnh&rad. Tel. Z. 

Areal: Total 519 har, darav 141 aker, 350 skogs- o. 
hagmark. 28 8vr. mark. Tax.-v, 142.400. 

Jordart: Lera. svartmylla pa lerbotten samt dyjord. 
10 hastar, 50 kor, 30 ungdjur, 2 tiurar samt hons 
Traktordrift. 

Huvudbyggn. av reveterat tra torde vara uppfb'rd 
1806 av generalska.-. HagerllyLht Fly^larna aro san- 
nohkt aldre F.kom.mibyggn. uppf, 1880, renov. 1937. 

Godset bildades lfi38 av oversti- F. F\;rtis genom sam- 
mankop av gflrdarna Vra o. Akra. L)<-t har darefter 
Inm-hafts av bans anka, brukspatron C T von Berehner 
a Svarta (fran 169G). dennes mAg A.. Hi:gerflycht, vars 
att b.-hbll det till slutet av 1800-taM, J. A. Berndes, 
dennes nan., R. ilimn.iTmaji. so:n brrvdhirt forminskade 
i;odsi-t genom frAns.lljninj^ir. agronom Jonsson, C. M. 
Johansson Ar 1927 tilltradde Oscar Carlsson, som av- 
[•■ I s.i^ma ar. vwrvid garden cvrgick till hans stbh. 
Nuv tig. kdpte egend. 1935. 

Ag,: G.idsiig. Herald Rundquist f. 10. Son till gross- 
handlare W. Rundquist o. h. h. Elisabeth f. Klingspor. TROSA- VAGNHARAD 
Fredriksdal, Hagby 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 9. 

Areal: Total 9.5 har, darav 3 aker, 6,5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 7.S00. 

Jordart: Leva o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1910. 4 kor, 
2 svin. Garden till slakten 1926 genom k6p. 

Ag.: A. R. Muren f. 187S. Son till Anders Muren o. 
h. h. Ingrid f. Sanden. Gift 06 med Brika f. Norlander. 
Earn: Evert, Georg, Sven, Gunnar. Per, Ingrid, Otto. 

Ag.: F. d. fanjunkare. Postadr.: Vagnharad. 

Areal: Total 54 har, darav 16 aker, 38 skogs- o, hag- 
mark. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1700. Eko- 
nomibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 3 hastar, 1 
unghast, 9 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, hons till hus- 
behov. Garden till slakten 1856 genom arrende av Per 
Erik Andersson. Nuv. arr. Bvertog arrendet 1911 efter 
fadern, som innehaft det sedan 1881. 

Arr.: Johan Ludvig Erikson f. 1884. Son till C. A. 
Erikson o. h. h. Karolina Pettersdotter. Gift 15 med 
Hulda f. Pettersson. Barn: Inga Lisa, Maj-Brftt, Karl 
Ludvig. 

Arr.: Medl. av slakterifo'ren., R. L. F. o. B. F. Fagelo Ostra 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 59 har, darav 6 aker, 53 skog. Tax.-v. 
15.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Huvudsakl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1915. Ekonomibyggn. uppf. 1889. 1 
hiist. 5 nMLki-fcUluv. 2 svin, 20 hons. 

Ag.: Per Gustaf Erik Insulander. Son till fil. d:r Per 
Insulander. Grindstugan 

Postadr.: Vagnharad. 

Areal: Total 10,5 har, darav 3,5 aker, 7 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 4.200. 

Jordart: Svart- o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1917, renov. 1937. Ekono- 
mibyggn. uppf. pa 1800-talet. 1 
hons till husbehov *•■■■■■ ■■■■• 

Ag.: Fra' Hilda Johansson f. 1880. Dotter till Fredrik 
Jansson a. h. h. Matilda f. Larsson. 

Ag.: Medl. av R. L. F., mjblkcentralen, slakteriforen, 
o. jordbrukskassan. TROSA-VAGNHLSRAB 

', darav 12,5 aker, 40 skogs- o 
0. 

: Barr- Hagberg Sodra 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 31 har, darav 16 aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Lera, delv. n&got lattlera. Skogsbest.: Barr- 
el, ekskog. Manbyggn. uppf. p& 1700-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf, pa 1800-talet. 2 hastar, 10 kor, 3 ungdjur, 

2 svin, hons till husbehov. Nuv. arr, tilltradde 1934. 
Arr.: Hjalmar Carlsson f. 1881. Son till Carl Erik 

Carlsson o. h. h. Julia f. Carlsson. Gift 13 med Gertrud 
f. Andersson. Barn: Sven, Blsa. 

Arr.: Medl. av mjolkcentralen o. R. L. F. 

Sonen Sven ar kretsombud fdr S. L. U. o. styr.-led. i 
dess lokalavd. 

Hagstugan 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 52,5 i 
hagmark. Tax. -v. 22 

Jordart: Svartmylla p& lerbotten. Skogsbes 
o. nagot lovskog. Manbyggn, uppf, 1850, renov. 1932. 
Ekonomibyggn. uppf. 1932, 2 hastar, 1 unghast, 8 kor, 

3 ungdjur, 3 svin, hons till husbehov. Garden till slak- 
ten pa 1800-talet genom arrende av August Larsson. 

Arr.: Sven Johansson f. 01. Son till Carl Johan Jans- 
son o. h. h. Lotten f. Jansson. Gift 25 med Blna f, Berg- 
man. Barn: Arne, Ingvar, Gert, Bertil, Else, Gunhild. 

Arr.; Medl. av mjolkcentralen, R. L. P. o. B. F. 

Hallsta 1—2 

Postadr.: Var/nharad. Tel. 37. 

Areal: Total 132 har, darav 62 aker, 70 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 53.600. 

Jordart: Ler- o. dyjord pa lerbotten. Skogsbest: 
Barr- o. ekskog. Manbyggn. uppf. 1889. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1885 — 1889. 6 hastar, 2 unghastar, 30 kor, 
15 ungdjur, 2 tjurar, 3 svin, hons till husbehov. For 
gardens drift finnes traktor. Garden till slakten 1S50 
genom arrende av Olof Olsson. Arrendet overtogs 1891 
av nuv. arr:s fader, som brukade garden till 1917, da 
nuv. arr. tilltradde. 

Arr.: Martin Eriksson f. 1889. Son till J. A. Olsson 
o. h. h. Johanna f, Pettersson. Gift 15 med Amalia f. 
A\elsson. Bam: Sonja, Sune, Viola, Maj, Birger, Gun- 
hild, Bengt, Gunvor, Ingrid, Aina. 

Arr.: F. d. led. av komm.-namnd. tax.-namnd. o. pens.- 
namnd. samt fattigv.-styr. 

Herrsatra 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 7 A SkMng. r 1/4 mtl Sattra 1 o. 42/125 
mtl Oppsatra i Trosa-Vagnharads s:n samt 2/5 mtl 
rranaStra 1 o. 1/10 mtl i Vardinge s:n. Arealen ar a 
resp. delar: Total 65,6, 43,3, 67,7 o. 23,5 har, summa 
200,1 har, darav aker resp. 22,5, 13,8, 41 o. 9, summa 
86,3, resten skogsmarker. En del av akem ar utlagd 
till kultiv. betesmark. Tax.-v. 105.000, darav jord- 
bruksv. 94.600, skogs v. 10,400. 

Jordart: Mestadels mullrik lera men aven nagot dy- 
jord. Skogsbest.: God tall- o. granskog av alia aldrar 
med starkt lovtradsinslag (17 %). Djurbesattn.: 7 
hastar, 35 kor, 25 ungdjur, 40 hons. Till egend, h6ra 
flera grustag samt vidare goda jaktmarker o fiskeratt 
i Langsjon. 

Manbyggnaden om 10 mm, fullt modern, — belSgen 
!•.; eO avstand av 5% km. fran Vagnharads station — a 
Sattra ar uppfdrd av timmer efter det att gardens gamla TROSA-VAGNHARAD corps de logis nedbrunnil Ar 190D. Til! densumrr.a hor ei flygel, innehallande riittarebostad, duschrum, mangel- 
rum, varmgarage och k&llarutrymmen De gam:.: manbyggnaderaa a Oppsiitra ocil a 1/10 mtl Transatra aro 
tagna i bruk som arbetartis'.&der. A egendomi-n uppd.rdes 1936 ny ekonomibyggn ad av nopsasten, 30m rym- 
mer stall, ladugard, loge och rr.agasiri i.-jud mcjdern inraltning for spannmalstorkning med varmluft. Bygg- 
naden ar forsedd med hi.ss. 1937 anlaces cerr.enterad god3elstad med urinbrunn. Ekonomibyggnadema a Opp- 
satra och Transatra, vilka beflnna sig i gott skick. anv&ndss till foderfbrvaring. 

Den odlade jorden ar syr.nerlig.m valhelagui: 1 en halvcirkel runt mangarden. 

Garden lades redan tldigt 1 -sambruk med 2/5 mil Stora Transatra i Vardinge. Annu i borjan av 1800-talet 
kallades den enbart Sattra. Den var da gaslgivargard. Under mitten av 1800-talet agdes den av patron Ris- 
back, kand som en Skickljg jorcbrukHn-. Hon drev har aven mejerirbrelse. 1886 salde nan egendomen till 
godsagare Yngve Oldenburg som i sin tur 1907 salde den till direktor Dettlov Heijkenskidld. som har uppfort 
den nya manbyggnaden. Dare'ter ha agarna vaxlat med korta mellanrum, tills nuvarande agaren tilltradde 
ar 1926. Oppsatra tillkbpies 193h o<:h 1/10 Transatra 19:)8. 

Ag.: Gunnar Gustaf AUfrusr Hfing f. 16/5 1899 a Kmta gard i Spanga. Son till framlidne godsagare Lars 
Gustaf Bang, GaMIbfsta, Kungskngen. o. h. h. Slgne f. Huss. Gift 3/7 36 med Jeanna Margareta Pripp f. 22/4 
02. Barn: Astrid Signe A>T.elif f . 27, Margareta Brita Elisabet f. 29, Gustaf Magmis 1 32. 

Ag.: Studentexamen 1919, Untbrukspraktik intill JB26. 

Hummelkarr 

Postadr.: Trosa. Tel. 137. 

Areal: Total 60 har, darav 23 aker, 37 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 25.200. 

Jordart: Mellanlera, Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1840-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
1915. 3 hastar, 1 unghast, 14 kor. 4 ungdjur, 1 tjur, 1 
modersugga, 5 svin. Garden till slakten 1890 genom 
arrende av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. overtog den pS. 
aiTende 1925 o. kbpte den 1934. 

Ag,: Hjalmar Pettersson f. 1897. Son tm Per A. 
Pettersson o. h. h. Sofia f. Gustafsson. Gift 25 med 
Karin f. Johansson. Barn: Bertil, Clary. 

Hunga Norrgard 

Postadr.: Vagnh&rad. 

Areal: Total 58 har, darav 35 aker, 23 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 29.000. 

Jordart: Lerjord 0. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best. : Barrskog. Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1895, 4 hastar, 15 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 
3 svin, 2 far, hons till husbehov. Garden till slakten 
1922 genom kop. 

Ag.: J. E. Wikstrand f. 1882. Son till Carl Wikstrand 
o. h. h. Sofia f, Ohlsson. Gift 15 med Sigrid f. Johans- 
son. Barn: Olle, Nils, Viola. 
Hunga Sodra 

Postadr.: Vagnhiirad. 

Areal: Total 43 har, darav 21 aker, 22 skogs- a. hag- 
mark. Tax.-v. 19.600. 

Jordart: Lerjord, svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 
i slutet av 1800-talet. 3 hastar, 1 unghast, 12 kor, 3 
ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1923 genom kop. 

Ag.: K. V. G. Akerblom f. 1878. Son till V. R. Aker- 
blom o. h. h. Maria f. Jonsson. Gift 1899 med Marta f. 
Eriksson. Barn: Ture, Elsa, Eda, Ragnhild, Ivan, 
Richard, Alice, Ingegerd, Helmer, Margit, Edit, Dagny. TROSA-VAGNHARAi> Husby Norra 

Postadr.: Vagnharad. 

Areal: Total 93 har, darav 43 aker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 50.200. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1890, Ekonomibyggn. uppf. 1900. 4 hastar, 22 
kor, 10 ungdjur, i svin, hons till husbehov. Nuv, arr. 
tilltradde 1932. 

Ag.: Lundbergs stbh. 

Arr.: Algol Fi'isk f. 1898. Son till Carl J. Frisk o. h. 
h, Sofia. Gift 22 med Valborg f. Andersson. Earn; 
Majvor, Vidar, Birgit. 

Arr.: Sekr. i B. F:s lokalavd. Medl. av jordbruks- 
kassan, R. L,. F., mjblkcentralen o. slakterifdren. 

Husby Sodra 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 93. 

Areal: Total 47 har, darav 20 aker, 27 skogs- . hag- Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1912 — 13. Ekonomibyggn. 
uppf. pa 1890-talet, 3 hastar, 11 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
hons till husbehov. Garden till slakten 1870. 

Jig.: August Andersson f. 1880. Son till P. A. An- 
dersson o. h. h. Charlotta f. Satterlund. Gift 04 med 
Paulina f. Lidgren. Barn: Elsa, Viola, Harald, Gustaf, 
Arne. 

Ag.: F. d' led. av komm.-namnd., skolrad., o. tax.- 
nSmnd. F. d. kyrkovard. Medl. av R. L. F., mjolkcen- 
tralen o. slakteiif8ren. Hano l 1 

Postadr.: Trosa. ! 

Areal: Total 135 
hagmark. Tax.-v. 23.500. Lagnoviken. 

darav 10 aker, 125 skogs- Jordart: Lerjord o. svartmylla pS. lerbotten. Sand- o. 
mossmylla. Skogsbest.: Barr- o. 15vskog. Manbyggn. 
uppf. 1800, renov. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1937. 2 
hastar. 8 kor. 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten 1922 genom kop. Nuv. arr. tilltradde 
1923. Vid sidan av jordbruket bedrives fiske. 

Ag.: Carl A. Skog f. 1868. Son till Johan A. Skog o. 
h. h. Charlotta f. Andersson. Gift 1894 med Selma £ 
Olsson. Barn: Edvin, Ivan, Erland. 

Ag.: F. d. led. av komm.-fullm. i Vasterljung m. m. 

Arr.: Edvin Skog. Son till ag. 

Arr.: Led. av lanets fiskerikomrmtte', styr.-led. i SB- 
dermanlands lans fiskforsaljningsforen. samt i Trosa 
!'jsl-.:V>r: ! :il]"in.s';."iEig-. led. av skolstyr. F. d. led. av komm.- 
namnd., tax.-namnd. m. m. 

Hogvalla 

Postadr.: Vagnharad. Tel. S Skaang. 

Areal: Total 41 har, darav 16 aker, 25 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 13.900. 

Jordart : Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1926. 2 hastar, 12 
kor, 4 ungdjur, 3 svin, 3 far, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten 1925 genom kop av nuv. ag. 

*£■■ Byggrnastare G. E. N. Gustaf sson f. 1890. Son 
till Gustaf A. Andersson o. h. h. Klara f. Carlsson. Gift 
17 med Ida f. Larsson. Barn: Margareta, Ragnar, Maj- 
britt, TJlla, Birgitta. 

Ag.: F. d. led. av skolrad. Medl. av R. L. F. o. B. F. 
Driver vid sidan av jordbruket byggnadsrorelse. Ager 
sedan 1938 aven Kristinedal. TROSA-VAGNHARAD 
^HB^^^^^^MMB 


^^^^^^^^ Karlsborg 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 7.5 har, darav 6,5 aker, 1 skog. Tax-v 
14.100. 

Jordart I,er- u. mulljord. Manbyggn. uppf. for c:a 
65 ar s.'dan Kknr.oimbyggn. uppf. 1933, 2 hastar 6 
kor, 2 Hvin. 30 hons. Harden till slakten 18B1. 

Ag.: Johar. Erik Gustafsson f. 17/1 1861. Son till 
GUstai Eriksson c h. b. Anna f. Andersson. Gift med 
Krif ..,i f Johansson. Bam: Kristina, Karl Erik 
Helga. Klmholmen 

Postadr.: Trosa. Tel. lSlf. 

Areal: 10 har aker, 1 ang. Tax. -v. 25.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord pa lerbotten. Sk. H „- 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. Eko- 
nomfljyggn. uppf. 1904. 3 hastar, 1 unghSst, 10 kor, 4 
ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slak- 
ten 1850 genom arrende av nuv. arr:s fader Nuv arr 
tilltradde 1902. 

Arr.: Carl Ericsson f. 1875. Son till A. G. Ericsson 
o. h. h. Eva f. Sundberg. Gift 02 med Astrid Charlotta 
f. Fettersson. Barn: Irma. 

Arr.: F. d. led. av komm.- o. pens.-namnd., skol- o. 
fattigv.-styr. samt kyrkorad. Klubben 

Postadr.: Vagnharad. Jordart: Lerjord o. svarbnylla pa lerbotten. Skogs- 
best.; Barrskog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1800-talet. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 
2 svin, hons till husbehov. Nuv. arr. tilltradde 1937. 

Arr.: Nils Hellqvist f. 03. Son till Erik M. Hellqvist 
o. h. h. Anna f. Karlsson. Gift 32 med Ester f. Rosen. 
Barn: Majbritt, Lennart, Gun. 

Arr.: Medl. av slakteriforen. Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 42,25 har, darav 4,25 aker, 38 skogs- o. 
hagmark. 

Jordart: Svartmylla p& lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1930. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, hons till 
husbehov. Arr. tilltradde 1929. 

Arr.: EmU Karlstrom f. 1883. Son till Johan Karl- 
strom o. h. h. Lovisa f. Eriksson. Gift 14 med Hilda 
f. Persson. Barn: Greta, Lennart, Arne. 

Arr.: Medl. av fiskeriforen. TROSA-VAGNHARAD 
Postadr.: Vagnharad. Tel. 51. 

Area!: Total 103 har, diirav 53 aker, 50 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 43.100. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. 
uppf. i slutet av 1800-talet. 5 hastar, 20 kor, 10 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1937 genom nuv. arr. 

Arr.: Sten Lennart Holmberg f. 12. Son till Julius 
Holmberg o. h. h. Elsa f. Gustafsson. Gift 37 med 
Margareta f . Bergqvist. 

Ait.: Ordf. i skyttefbren. Medl. av R. L. F. o. B. P. Krymla 

Postadr.: Trosa. 

Areal: 12 har aker. Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Styv o. latt lera samt mulljord. Skogsbest: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, renov. 1930. 
Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet. 2 hastar, B kor, 2 
svin, hons till husbehov. Garden overtogs av nuv. ag. 
1939. Nuv. arr. tilltradde 1923. 

Ag.: Byggmiistare Emanuel Nylen. Angby. 

Arr.: C. A. Nylen f. 1875. Son till Carl F. Pettersson 
o. h. h. Charlotta f. Pettersson. Gift 17 med Gerda f. 
Gustafsson. Barn: Emanuel, Alexander, Marta, Len- 

Arr.: Har varit befallningsman pa Tureholm hos 
grevarna Sten o. Thure Bielke i 14 ar. Genomgatt 
Nygards lantbruksskola. Medl. av mjolkcentralen, slak- 
teriforen. o. R. L,. F. Kumla 

Postadr.: Vagnharad. Tel. ISO. 

Areal: 58 har aker, 58 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 
38.400. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1874. 4 hastar, 3 unghastar, 20 kor, 10 
ungdjur, 2 tjurar, 2 svin, hons till husbehov. Till gar- 
dens drift finnes traktor. Garden till slakten 1922, da 
den overtogs av Carl August Augustsson, vilken bru- 
kade den till sin dod 1923, da sonen over tog den. Nuv. 
ag. tilltradde vid dennes dod 1930. 

Ag.: Fro'ken Nora Augustsson f. 1892. Dotter till 
G. A. Augustsson o. h. h. Augusta f. Larsson. 

Ag.: Medl. av R. L. F„ slakteriforen. o. mjolkcentra- 
len. 
Kungsgarden 

Postadr.: Trosa. Tel. . Areal: Total 24 har aker. Tax.-v. 31.000. 

Jordart: Dattlera o. lera. Manbyggn. uppf. pa 1800- 
talet, renov. 1900. Ekonomibyggn. uppf. p& 1800-talet 
o. 1912. 3 hastar, 1 unghast, 12 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 
3 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 1931 ge- 

Ag.: Otto Olsson f. 1886. Son till Olov J. Olsson o. 
h. h. Johanna f . Andersson. Gift 14 med Selma f. Lund- 
gren. Barn: Inis, Maj, Margreth, Ingegard, Rune. . 

Ag.: Medl, av mjolkcentralen o. slakteriforen. TROSA-VAGNHARAD 
Kungsangen St or a 
Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 11 liar alter. Tax.-v. 22.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla p& lerbotten. Manbyggn. 
uppf. 1890. Ekonomibyggn. uppf. 1900. 2 hastar, 8 
kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1933 genom kbp. 

Ag.: Bmil Carlsson f. 05. Son till C. A. Carlsson o. 
h. h. Elin f. Jansson. Gift 30 med Ragnhild f. Gud- 
mundsson. 

Ag.: Medl. av slakteriforen. o. mjblkcentralen. Libbetomta 

Postadr..- Vagnkdrad. 

Areal: Total 22 har, darav 12 aker, 10 skogs- o. hagm. 
Tax.-v. 11.100. 

Jordart: SvartmyOa pa lerbotten o. dyjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Man~ o. ekonomibyggn. uppf. pS. 
lSOO-talet. 2 hastar, 1 unghast, 10 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, hons till husbehov. Nuv. air. tilltradde 1936. 

Arr.: Erik Eriksson f. 1892. Son till A. G. Eriksson 
o. h. h. Ida f. Eriksson. Gift 20 med Anna f. Petters- 
son. Barn: Linnea. 

Arr.: Medl. av B. F. o. R. L. F. samt Hush&lln.-sallsk. Lund by 

Postadr.: Vagriharad. Tel. 18. 

Areal: Total 373 har, darav 115 aker, 158 skogs- o. 
hagm. Tax.-v. 87.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1800, renov. 
1907. Ekonomibyggn. uppf. pa 1890-talet. 9 hastar, 
2 unghastar, 50 kor, 30 ungdjur., 1 tjur, 70 hons. Gar- 
den till slakten 1922 genom kop. 

Ag.: Godsag. R. Fredrik Bergstrbm i. 1863. Son till 
Nils Johan Bergstrom o. h. h. Karin f. Nilsson. Gift 
1893 med Hilda t. Peterarsky. Barn: Sonja, Sigge, 
Sixten. 

Ag. : Ordf. i komm.-stamm. o. i jordbrukskassan, 
nanmdeman, v. ordf. i skolstyr. F. d. led. av komm.- 
fullrn. o. av kassafbrvaltningen i vagstyr. Ordf. i hus- 
halln.-kretsen. 
Postadr.: Vagnharad. 

Areal: Total 27 har, darav 12 aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pS 1800-talet, 
renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1924. 2 hastar, 2 
unghastar, 8 kor, 3 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden inkoptes 1936 av nuv. ag. 

Ag.: Konrad Edvard Gustavsson f. 1890. Son till J. 
W. Gustavsson o. h. h. Emma f, Olsson. Gift 37 med 
Elvira f. Andersson. 

Ag.: Roteombud i R. L. F. Medl. av B. F. o. mjolk- 
centralen. TROSA-VAGNHARAD 
Lanesta 

Postadr.: Vagriharad. Tel. 69. 

A real: 17 har aker, 25 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 
21.100. 

Jordart: Lera, svartmylla pa lerbotten, sandmylla. 
Skogsbest.; Barrskog. Manbyggn. uppf. 1800. Ekono- 
mibyggci. uppf. 1921. 3 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 2 
svin. hims till husbehov. Garden till slakten I bSrj'an 
av 1800-talet. Nuv. ag. Svertog egend. efter sin fader 
1937. 

&g.: H. B. Johansson f. 1900. Son till Oskar V. Jo- 
hansson o. h. h. Augusta f. Eriksson. Gift 28 med 
Svea f. Johansson. Barn: Gerd, Viola, Ann. 

Ag.: Medl. av slakteriforen., E. L. F. o. B. F. : Vagnhiirad. Tel. 123. 

Areal: Total 46 har, darav 21 aker, 25 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 19.600. 

Jordart: Lera, svartmylla pa lerbotten o. sandbl. lera. 
Skogsbest: Barrskog. Manbyggn. uppf. p&. 1700-talet. 
Ekonomibyggn, uppf. 1907. 3 hastar, 1 unghast, 12 
kor, 4 ungdjur, 1 tjvir, 2 modersuggor, 2 godsvin, 100 
hOns. Garden till slakten pa arrende 1920. 

Arr.: Kail Oskar Ericson f. 1886. Son till J. P. Eric- 
son o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift 09 med Anna 
f. Ivarsson. Bam: Margit, Tore. 

Arr.: Ordf. i fattigv.-styr., led. av komm.-fullm. o. 
tax.-namnd., kyrkovard. F. d. led. av kyrko- o. skol- 
rad., ordf. i B. F:s lokalavd., medl. av R. L. F. Langbro (Huvudbyggnaden) 

Postadr.; Vagnh&rad. Tel. SB. 

Area!: Total 27 har, darav 15 aker 
mark. Tax.-v. 15.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pi lerbotten. 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomi- 
byggn. uppf, 1894. 3 hastar, 7 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 
2 svin, h5ns till husbehov. Garden till slakten pa 1830- 
talet genom Jonas Johansson. Den overtogs 1855 av 
Johan Jonsson, som brukade den till 1872, da den over- 
gick till nans stbh. Nuv. ag. tilltradde 1890. 

Ag.: Namndeman K. A. Karlsson f. 1864. Son till 
Karl Johan Andersson o. h. h. Sofia f. Engstrdm. Gift 
1887 med MatUda f. Johansson. Barn: Richard, Anna, 
Valdemar. Helge, Ida. 

Ag.: F. d. namndeman. Ordf. i komm.- o. tax.-n3.mnd . 
auktionsforrattare 1903—31. Innehaft virkeshandel n. 
bradgarrt. ', 12 skogs- o. hag- 
Skogs- 
Langbro (Arrendatorsbostaden) 

Postadr.: Vagnharad. 

Arr. (sedan 1931) : A. Carlsson f. 1887. Son till K. 
J. Andersson o. h. h. Matilda f. Andersson. Gift 10 med 
Hilda f. Karlsson. Barn: Ivar, Irma. 

An-.: Led. av kyrkorad, kassbr i R. L. F., medl. av 
mjelkeentralen, slakteriforen, centralfbren., jordbruks- kassan s t E. F. TROSA- VAGNHARAD 
Lang hag en 

Postadr.: Vagnhdrad. Jordart: Dera o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
beat. : Barrskog. Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1800—1925. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur. 2 
svin, hons till husbehov. Garden till slakten 1923 ge- 
nom kop av nuv. iig-s fader, som brukade den till 1935, 
da den overtogs av sonen. 

Ag.: Gunnar E. Ejorklund f. 1895. Son till Predrik 
!;ioi].!und o. h. ft. Anna f. Gustavsson. Gift 23 med 
Marta f. Larsson. Barn: Lennart, Elsie, Henrv Inea 
Lill, Yngve. 6 

Ag.: Medl. av slakteriforen., mjeikcentralen, R. L F 
o. B. F. Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 3 Skadng, 

Areal: Total 53 ftar aker. Tax. -v. 38.800. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten o. sandmylla. Man- 
byggn. uppf. 1712. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800- o. 
1900-taIen. 6 hastar, 1 ungnast, 25 kor, 7 ungdjur, 3 
svin, 2 far. hens till husbehov. For gardens drift fin- 
nes en traktor. Garden till slakten i arrende 1897 ge- 
nom nuv. arr:s fader, som brukade den till 1926, da so- 
nen overtog arrendet. 

Arr.: Nils T. Andersson f. 01. Eon till Carl Gustaf 
Andersson o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift 23 med 
Elida f. Lindell, Barn: Harry, Ingvar, Sten. 

Arr.: Medl, av mjeikcentralen, slakteriferen., R. L. 
F. o. B. F. 
Malmgarden 

Postadr..* Trosa. Tel. 107. 

Areal; Total 7,5 har, darav 6,5 aker, 1 tomt. Tax.-v. 
23.400. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1920. 3 hastar, 1 unghast, 5 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 30 
hons. Garden iill slSkterri i arrende 1928. 

Ag. : Dir. Agner Meurling, Stockholm, 

Ait.: Karl Gustav Karlsson f. 27/10 1892. Son till 
K. G. Karlsson o. h. h. Karolina. Gift med Anna f. 
Andersson. Btrn: Lisa, Svea. 

Arr.: Entrepreneur for Trosa stads korningar. Mo In a Ovre 

Postadr.: Box SI,, VagnlUirad. Tel. 61. 

Areal: Total 70 har, darav 35 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 30.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Ban- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1700- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-taIet. 4 hastar, 
18 kor, 8 ungdjur, 1 tjur, 6 svin, 200 hons. Garden till 
slakten 1936 genom kop. 

Ag.: Sigfrid Delblanc f. 1899. Son till Herman Del- 
blanc o. h. h. Melha f. Gorgensen. Gift 21 med Anna f. 
Nordfeldt. Barn: Else, Gudrun, Sven. 

Ag.: Medl. av mjeikcentralen. Led. av komm.-fullm. 
i Holo s:n 1927. 

Hovgarden, Sodergard 

Postadr.: Adelsb. Tel. 27. 

Areal: Total 50 har, diirav 30 aker, 20 skog. Tax.-v. 
42.000. 

Jordart: Sand, lerjord o. mylla. Skogsbest.: Barr- 
o bjorkskog. Manbyggn. uppf. 1893, restaur. 1934, 
Ek,inoniibvs-i;-:i. uppf- 1890. 4 hastar, 20 kor, 7 ung- 
djur, 2 tjurar, 4 svin, 40— 50-hbns. Garden till slKk- 
ten pa 1600-talet. Den har tillhort Magnus Ladulas. 
Sl&ktforteckning: Bonden Mikael Mikaelsson (dod 
1779), gift med Mara'anHn _\l;irtensdotter, deras dotter 
Catarina Mi kaelsd otter [f. 1765, dod 1843), gift med 
namndemannen o. kyrkovarden Olof Jansson (dod 
1834), deras dotter Anna Catarina Olsdotter (f. 1793, 
dod 1864), gift med Jan Andersson (f. 1796, dod 
1862), deras son kyrkovarden Erik Jansson (f. 1833, 
dod 1924), gift med Emma Kristina Jonsson (f. 1842, 
dod 1921), deras dotter Hulda (f. 1882), gift med nuv. 

Ag.: Erik Janssons stbh. E. J. f. 1833, dod 1924. 
Son till John Andersson. Gift med Emma Johnsson f. 
1843 (dod 21). Barn: Anna f. 10/6 1878, Hulda t 
18/10 1882. 

Brukare: Ivar Olsson. 

Hovgarden 3 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 10,5 har, darav 7,5 aker, resten skog. 
Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Lera, sand o. svartmylla. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1870, restaur. 1935. Stall, 
ladug. o. loge uppf. 1880. 1 hast, 3 kor, 2 svin, 60 
hons. Garden till slakten pa 1600-talet. Pa egend. 
finnas forngravar, i vilka man gjort en del fynd av 
parlor o. mynt. 

Ag.: Hilmer o. Gerda Jansson f. resp. 1878 o. 1877. 
Barn till Adolf Jansson, f. 1849, o. h. h. Karollna Karls- 
son, dod 1899. H. J. gift 07 med Theresia f. Johans- 
son. G. J. gift 1899 med Emil Pettersson (dod 14). 

Karl berg 

Postadr.: Adelso. Tel. 6. 

Areal: Total 0,12 har park. Tax.-v. 9.700. 

Jordart: Mylla. Manbyggn. uppf. 1893, restaur. 
1937. 2 garage uppf. 1930, bod 1893. Garden till slak- 
ten 1912 genom kop av ag:s fader. Den ager Ianthan- 
del o. akeri. 

Ag.: Karl Otto Oskar Bjork f. 9/4 1897. Son till 
handlanfle Frans O. Bjork, dod 27, o. h. h. Maria f. 
Nilsson, ddd 19. Gift 11/11 22 med Hagar Maria 
Jakobsson f. 30/11 1895. Barn: Ruben f. 23, Mats 
f. 26, Per f. 28, Seth f. 30, Els-Maria f. 30. 

Karlslund 

Postadr.: Adelso. Tel. S. 

Areal: Total 42 har, darav 12 aker, 30 skog. Tax.-v. 
19.000. 

Jordart: Mylla p4 lerbotten samt sandmylla. Skogs- 
best.: Barr- o. bjorkskog. Manbyggn. uppf. 1870. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1918. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 2 
svin, 20 hons. Garden till slakten genom nuv. ag:s 
hustrus morfader Carl Erik Carlsson, f. 3/5 1332, dod 
2/10 10, o. h. h. Edla Sofia Jansdotter, f . 5/5 1841, d6d 
28/8 07. C. E. Carlsson uppbyggde garden. 

Ag.: Carl Johan Lindblad f. 18/8 1896. Son till J. 
L. Lindblad f. 29/7 1868, dod 29/8 15, o. h. h. Alfrida 
Olsson f. 30/8 1865. Gift 18/8 23 med Anna Karolina 
Gustafsson f. 9/1 1897. Barn: Eivor Margareta f. 21/1 
24, Ingrid Marianne f. 26/11 29. TROSA-VAGNHaRAD 
Nora 

Postadr. : Vagnhdrad. Tel. SB. 

Areal: Total 133 har &ker. Tax.-v. 90.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla. Manbyggn. uppf. 1870. 
Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet. 10 hastar, 2 ung- 
hastar, 50 kor, 30 ungdjur, 2 tjurar, 2 svin. hems till hus- 
behov. For gardens drift finnes traktor. Garden till 
slakten 1907 genom arrende. Nuv. arr. tilltradde 1928. 

Arr.: A. Hedstrijm f. 02. Son till H. Hedstrdm o. h. 
h. Klara f. Pettersson. Gift 32 med Ingrid f. Anders- 
son. Barn: Erik, Gunnar. 

Arr.: Led. av komm.-fullm. o. komm.-namnd., medl. 
av R. L. F. Nora, Djupedal 2 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. I, £ 

Areal: Total 23 har, darav 7 aker, 16 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Lera, svartmylla pa lerbotten, sandmylla o. 
dyjord, Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1902. Ekonomibyggn. uppf. 1935. 2 hastar, 4 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, 40 hons. Garden till slakten 1917 ge- 
nom kop. Egend. utgjordes forut av 2 torp. 

Ag.: V. E. Lindell f. 1884. Son till Carl Lindell o. h. 
h. Anna f. Nilsson. Gift 07 med Wilma f. Eriksson. 
Barn: Nils, Hilda, Anna, Olov, Anders, Pelle, Karin. 

Ag.: Medl. av mjolkoentralen. Nyberga 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 81. 

Areal: Total 54 har, darav 25 aker, 29 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 27.500. 

Jordart: Lerjord a, svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1858, renov. 1890. 
Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 4 hastar, 
14 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 3 modersuggor. 4 svin, hons 
till husbehov. Garden till slakten 1927 genom kop. 

Ag.: K. G. Pettersson f. 10/7 1882. Son till Per Olof 
Olsson o. h. h. Lovisa Andersdotter. Gift 09 med He- 
lena f. Klasson. Bam: Erik, Gustaf. Per. 

Ag.: Medl. av slakterifOren., R. L. F. o. B. F. Nygards bruk 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 73. 

i 47 aker, 100 skogs- o. hagmark. Jordbruksvarde 57,000, fabriksvarde m. m. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1800. Ekonomi- 
byggn. uppf. samtid., renov. pa 1900-talet. 6 hastar, 30 kor, 10 ungdjur, 2 tjurar, 15 modersuggor, hons till hus- 
behov. Garden till slakten 1936 genom kop. 

Ag.: Baron Ragnar Tamm f. 1893. Son till friherre Gosta Tamm o. h. h. Augusta f. Adelsvard. Gift 37 
med Maud Vera f. Bliofesen. - TROSA- VAGNHARAD m (V 
\Fv> 


l 1 iKfe 


1 .;■■• 


JbjPjh 


*VMi h '^sdfeiHi Postadr.: Vagnharad. Tel. 67. 

Areal: Total 52,5 har, darav 22,5 aker, 30 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 25.300. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog, Manbyggn. uppf. pa 1870-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1870—1923. 3 hastar, 10 kor, 5 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbelvsv. Garden till slakten 
1928 genom kbp av arris fader. Nuv. arr. tilltradde 
1933. 

Arr.: Erik I. Eriksson f. 18/12 1898. Son till A. E. 
Eriksson o. h. h, Gerda f. Pritsberg. Gift 23 med Karin 
f. Eriksson, Barn: Karin, Lilly, Gbsta, Lilian. 

Arr.: Medl. av B. F, o. mjblkcentralen. Piiid'.tdi-.. Tel. Lagnovikens voxel. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. Ibvskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1700. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid. 1 hast, 3 nbtkreatur, 2 svin, 14 hbns. 

Ag.: Direktbr Jodan, Gavlegatan 6. Stockholm, Barn: 
Nils f. 24/8 25. 

Arr.: August Vilhelm Emamielsson f. 19/10 1885. Son 
till Emanuel Pettersson o. h. h. Albertina f. Haggberg. 
Gift 22 med Hilda Lovisa f. Andersson. Barn: Gerd f. 
30/3 22, Margareta f. 21/10 23. Rissevid 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 98. 

Areal: Total OS har, darav 28,5 akrr, 37.5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 30.300. 

Jordart: Lera. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. 
uppf. 1918. 3 hastjtr, 14 kor. 4 ungdjur, 2 svin. bona till 
huKbi-hov Nuv. arr. rivertog garden pa arreno> 1031. 

Ag.: Doktor C, V. Soderlund. Stockholm, 

Arr Carl Martin Hoimberg f. 1889. Son till C. J. 
Holmberg o. h. h. Anna f. Berggren. Gift 21 med Brit- 
ta. f, Eriksson. Barn; Gbsta. 

Arr.: Medl. av R. L. F.. mjblkt«r.tralcn. Hlakteri- o. 
centralfbren.. jordbruks- o. sjukkassan. Rosenhill 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 47. 

Areal: 1 har aker. Tax.-v. 19.500. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1912. 
Garden till slakten 1912 genom k6p av nuv. ag. 

Ag.: J. M. Albrektson f. 1897. Son till P. A. Al- 
brektson o. h. h. Lina f. Albrektson. Gift 27 med Stina 
f. Andersson. Barn: Birgitta. 

Ag.: Driver plantskolerorelse 1 Vagnharad. Fru A. 
ar poststationsfb'restandarinna i Vagnharad. TROSA-VAGNHARAD Jpp^sTiJM 


iMi^ 


K^^C 


lllli f-Sj i^jj-/. 


fctaBfcea^__ 


« : ^S" Sand brink 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 80 A. 

Areal: Total 43 har, darav 20 Sker, 23 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Lera. svartmylla pik, Ierbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1750. Ekonomibyggn. 
uppf. 1800. 3 hastar, 10 kor, 4 ungdjur, 2 svin, hons till 
husbehov. G&rden till slakten i arrende 1931. 

Ag.: Brikssons stbh. 

Ait.: John o. Nils Holmgren f. resp. 1899 o. 1900. 
Soner till Carl Holmgren o. h. h. Klara f. Holmgren. 
J. H. gift 29 med Alice f. Carlsson, barn: Bengt, Ake. 

Air.: Medl. av B. F. 
Sjb'lunda 

Postadr.: Vagnharad. Te 

Areal; Total 11 har, darav 5,5 aker, 5,5 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v, 10.000. 

Jordart: Lera o, sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1870. Garden till 
slakten 1904 genom nuv. &g. 

Ag.: A. G. A, Bjdrkmansson f. 1879. Son till A. A. 
Bjorkmansson o, h. h. Augusta f. Johansson. Gift 20 
med Anna f. Liberg. 

Arr.: N. T, Andersson. Be vidare Lovsta. 

Ag.: F. d. posts tationsforestand are. Har forestatt 
Soderman lands Enskilda Bank A.-B:s avd.-kontor i 
Skogstorp. Skarby 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 125. 

Areal: Total 40 har, darav 15 aker, 25 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14,500. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa Ierbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. 
uppf. 1927. 2 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, hons till hus- 
behov. Garden till slakten 1895 genom kop av nuv. ag., 
vilken brukade den till 1926, da han utarrend. den. 

Ag.: E. W. Gustafsson f. 1860. Son till Gustaf Ols- 
son o. h. h. Anna Maria f. Jansson. Gift 1886 med Au- 
gusta Amalia f. Carlsson. Bam: Amalia, Julia, Anna, 
Ester, Carl, Marta, Erik. 

Ag.: F. d. kyrkovard o. led. av skol- o. kyrkorad. Postadr.: Fach J,0, Vagnh&rad. 

Areal: Total 13 har, darav 6 aker, 1 skogs- o. hagm 
Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla 
sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
1916. Ekonomibyggn. uppf. 1907 
ungdjur 1 ■""" «•■«—- * : " ■ — ■--■ — P& Ierbotten samt 
Manbyggn. uppf. 
2 hastar, 6 kor, 2 
Garden till slakten . 1, hons till husbehov 

1916 genom kop. 

Ag.: Carl E. Carlsson f. 1874. Son till Carl E. An- 
dersson o. h. h. Augusta f. Setterlund. Gift 1900 med 
Hanna f. Jansson. Barn: Alf, Valdemar 

Ag.: Medl. av B. F., R. L. P., slakterifbren. o. mjolk- 
centralen. TROSA-VAGNHAHAD 393 
Skarby 1—2 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 125.. 

Areal: Total 61,1 har, darav 25 aker, 36,1 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 25.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten, Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet o. 1913. 
Ekonomibyggn. uppf. pa ISOO-talet o. 1928. 2 hastar, 
11 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin. hons till husbehov. Gar- 
den arrend, sedan 1931 av nuv. brukaren. 

Ag.: C. August Carlssons stbh. 

An-.: Anton Andersson f. 17/1 1890. Son till Axel 
Andersson o. h. h. Emelia f. Elgstrom. Gift 22 med An- 
na f. Eriksson. Earn: Rut, Ake. 

Ag.: V. ordf. o. sekr. i R. L. F:s lokalavd., kassor i B. 
F., styr.-led. i Vagnharads bastufbren. Skallsta 

Postadr..- Vagnhdrad. Tel. 6fi. 

Areal: Total 31 har, darav 18 aker, 13 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 14.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1927. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1880. 5 hastar. 2 unghastar, 10 kor, 4 
ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1896 genom kop av ag:s fader. Nuv. ag. till- 
tradde 1906. Han utarrend. garden till svarsonen sedan 
1937. Den brukas i sambruk med Berga. 

Ag.: E. E. Andersson f. 1878. Son till A. E. Anders- 
son o. h. h. Klara f. Andersson. Gift 02 med Tekla i. 
Eriksson. Bam: Elsa, Anna, Judit. 

Ag.: P. d. led. av tax.- o. komm.-nSmnd. samt fat- 
tigv.-styr, Medl. av mjolk- o. slakterifdren., R. L. F. 
o. B. F. Sol berga 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 58. 

Areal: 12 har &ker, 37,5 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 
12.200. 

Jordart: Lera o. svartmylla pfi lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. pS. 1700-talet. 
2 hastar, 7 kor, 3 ungdjur, 3 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten i arrende 1917. 

Arr.: B. Pettersson f. 1877. Son till Per Pettersson o. 
h. h. Karolina f. Nerman. Gift 04 med Jenny f. An- 
dersson. 

Arr.: F. d. led. av komm.-namnd., kyrko- o. skolrSd., 
fattigv.-styr., kyrkovard. Medl. av R. L. F o. B. F. Spartorp 

Postadr.: Vagnhdrad. 

Areal: Total 11 har, darav 9 aker, 2 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog. S&val man- 
byggn. som ekonomibyggn, uppf, 1936. 2 hastar, 4 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, h6ns till husbehov. Garden till sl&k- 
ten i arrende 1932 genom nuv. arr. 

Arr.: A. R. Andersson f. 1/10 1893. Son till J. Gus- 
tavsson o. h. h. Matilda f. Pettersson. Gift 19 med Val- 
borg f. Lundstrom. Barn: Ingrid, Gunsar, Arne, Ingvar. TROSA- VAGNHARAD 
."! skogs- o. hagm. Pnxtadr.: Varrnhiirnd. Tel. 55. 

Are&l: Total 45 har, darav 22 aker. ; 
Tax,-v. 25.000. 

Jordart: Lerjord i>. svartmylla pft liTbotten. Skogs- 
best. : Barr- o. Irivskog. Manhyggr.. '-'ppf. 1901. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1U1H- 32. 4 hastar. 14 kor, 4 ung- 
djur, 1 tj'jr. 2 svin, hons u:l husbehov GSrden till slak- 
ten 1747 genom kcip av Per Perssor. Sedan 1931 inne- 
has den av stbh. 

Ag.: C, C. Custafssun.s stbh.. Vst.icnde av ankefru 
Hu'.da Gustafsson f. Johansson o. twrnra: Carl, Anna, 
Gustaf o. Helga. ii 
Stensund (Huvudbyggnaden) 

Postadr.: VagnhQrad. Tel. 38 Trosa, 

Areal: Total 313,96 har, darav 112,5 aker, 201,46 
skogs- o. hagmark. Tax.-v. 104.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barr- o. Ibvskog. Huvudbyggn. uppf 
1919, arrendatorsbostad 1868. Ekonomibyggn. uppf. 1800, 
renov. 1936. D jurbesattn. : S hSstar, 4 unghastar, 40 
kor, 25 ungdjur, 2 tjurar, 2 modersuggor, 10 svin, hons 
till husbehov. A garden finnes park- o. trfidgardsan- 
laggning, vaxthus, badhus med bastu samt hundhus. 
For driften finnes traktor. 

Ag.: Christian Matthiesen. Son till direktor Carl 
Matthiesen o. h. h. Lillie f. Eriksaon-Udde. Stensund (Arrendatorsbostaden) 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 91 Trosa. 

Arrendatorn tilltradde 1928. 

Arr.: R. Kallgren f, 1SS0. Son till Otto Kallgren o. 
h. h. Amalia f. Jansson. Gift 12 med Karin f. Karls- 
son. Earn: Ingrid, Evert. 

Arr.: Har fdrut bedrivit akerirbrelse i Stockholm. 
Strommen 

Postadr.: Trosa. Tel. 71,. 

Areal: Total 13 har aker. Tax.-v. 23.900. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Manbyggn. 
uppf. 1800, renov. 1933. Ekonomibyggn. uppf. 1S00, 
renov. 1921. 2 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, 4 svin, hons 
till husbehov. Garden arrend. av nuv. ag. fran 1911 till 
1921, da nan kSpte den. 

Ag.: Axel Carlsson f. 1876. Son till Carl Pettersaon o. 
h. h. Kristina Sofia. Gift 1898 med Matilda f. Eriks- 
son. Barn: Agnes, Evert, Lisbeth, Georg. 

Ag.: Led. av stadsfullm., tax.- o. byggn.-namnd., skif- 
tesgodeman, revisor i fattigv.-styr. Medl. av mjolk- 
o. slakteriforen. samt jordbrukskassan. TROSA- VAGNHARAD 
Stubbhugget 

Postadr.: Trosa. Tel. 1SS. 

Areal: Total 50 har, darav 12 aker, 38 skogs- o. hagm. 
Tax.-v. 13.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1917. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
hons till husbehov, G&rden till slakten genom arrende 
1924 a. kop 1934. 

Ag.: K. J. Karlsson f. 1869. Son till Karl E. Anders- 
son o. h. h. Charlotta f. Gustafsson. Gift 1892 med 
Matilda f. Ekblom. Barn: Ernst, Marta, Helge, Evert. 

Ag.: Medl. av mj 61k cent ralen, slakterifbren., R. L. F., 
B. F. samt jordbrukskassan. Sunds gard 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 5 Skdang. 

Areal: Total 160 har, darav 60 aker. 100 skogs- o. 
hagm. Tax.-v. 64.800. 

Jordart: Lerjord, svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1930. Ekonomibyggn. 
uppf. 1937. 4 hastar, 2 ungliastar, 25 kor. 15 ungdjur, 
1 tjur, 3 svin, hons till husbehov. Traktordrift. Garden 
till sUikl.cn 1920 gir.o'Ti kop. Darefter ha samtliga gar- 
dar i Sunds by hopkbpts till Sunds gard. 

Ag,: N. A. Behm f. 1898. Son till ogonlakaren med. 
d:r A. A. E, Behm o. h. h. Emy f. Bkengren. 

Ag.: Studerat vid Hochschule fur Bodenkultur (avd. 
for skogshusha lining ) , i Wien. Genomgatt skogshdg- 
skolans forstmastarekurs. Thureholm 

Postadr.: Vagnhdrad. Tel. 11,$ Trosa. 

Areal: Total 931 har, darav 210 aker. 

Jordart: Lermylla o. dyjord pa lerbotten. Skogsbest.: 
Gran-, fur- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1732, restaur. 
1921 o. 1937. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet, delv. 
restaur. 1937. 12 hastar, 7 unghastar, 70 kor, 40 ung- 
djur, 2 tjurar, Hela besattn. reakt.-fri, stamb.-f. o. av 
S. R. B.-ras. Traktordriit. Maskintroskverk o. tork- 
silar direkt pa faltet. Ladug. fullt modernt inredd 
1937. Tidigare har garden varit utarrend. till J. C 
Bjbrnsson, som brukade den i 14 ar. Dessforinnan bru- 
kade agaren sjalv garden. 

Ag.: Kammarherre greve Christer Bonde f. 1869. 

Inspektor (sedan 1936): Johan Henriksson. 
Tomta 

Postadr.: Trosa. 

Areal: Total 85 har, darav 35 aker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 28.700. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. pa 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet 
o. 1928. 4 hastar, 16 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 
hons till husbehov. Garden till slakten pit 1880-talet 
genom arrende av Elof Olsson. Arr:s fader dvertog ar- 
rendet 1903. Nuv. arr. tilltradde 1926. 

Arr.: R. Olsson f. 1891. Son till E. Olsson o. n. h. 
Augusta t Karlsson. Gift 20 med Anna f. Ohman. 
Bain: Tage, Ame, Rune, Bengt. 

Arr.: Medl. av slakterifdren., mjblkcent ralen o. R. 
L. F. TROSA-VAGNHARAD 
Trosaby 

Postadr.: Vagnhftrad. Tel. £8. 

Areal: Total 43 har, darav 20 aker, 23 akogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 23.400. 

Jordart: Lera o. avartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1844. Ekonomibyggn. 
uppf. 1881. 2 hastar, 9 kor, 3 ungdjur, 2 avin, hons till 
husbehov. Garden till slakten 1842. Den brukades 
1870—1910 av Fredrik Erikason, som darefter utarrena 
den till fir 1929, da raiv. ag. tilltradde. 

Ag.: Arvid Eriksson f. 1892. Son till August Eriks- 
son o. h. h. Johanna f. Andersson. Gift 28 med Ida f 
Eriksson. 

Ag.: P. d, namndeman. Ordf. i komm.-namnd., skif- 
tesgodeman. Medl. av R. L. F., mjolk- och slakteri- 
foren., huvudman i Troaa Stads o. Holoho Hii'a.i,- Spir- 
bank. 

Postadr.: Vagnhiirad. Tel. SO. 

Areal: Total 135 har, darav 53 Aker, 82 akogs- o 
hagmark. Tax. -v. 48.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest. Rarrskog Man- o 
ekonomibyggn. :;ppf. 1890. fl hastar, 1 unghast 24 
kor, 12 ungdjur. 2 tjurar. 2 svin. buns till husbehov 
For gardens drift finnes traktor. Cardci UU slflktpr, 
i borjan av 180Uta>: gtmuri antTirie. A agoma fin- 
nes gravfalt. 

Arr.: Julius Hoimbuig f. 188,1. Son till K. J. Holm- 
berg o. h. h. Anna f Bi-rggren. Gift 0T) rr.ed Elsa f. Gus- 
tafsaon. Earn: Harry, Lennart. Sten. 

Arr.: Ordf. i tax.-namr.u . i Vagnharads elektr, dlstri- 
butionsforen. o. dess kaisur. v. ordf. i komro.-fullm o 
i komm.-namnd., styr.-led. i Trosa Stads o. Holebo Ha- 
rads Sparbank, led. av mjulk.rentralens fulbn sarr.t 
landstormsforradsfdrvaltarf s«dan 1912. 

Udder. 

Postadr.: Vagnhiirad. 

Areal: Total 18 har, darav 9 aker, 9 skogs- o hag- 
mark. Tax. -v. 9.800. 

Jordart: Lera o. svartmyOa pa lerbotten. Skogsbest : 
Bl. barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1926. 2 hastar, S kor samt ungdjur svin 
o. hSns. Garden inkbptes 1923 av nuv. ag. 

Ag.: Axel Walentin Frcdriksson f. 1866. Son till 
™ f Fredrik Hal1 o- "■ h. Kristina Persdotter. Gift 
J! i^ ed Anna f ' Mober £T- Ba "i: Anna Axelina, Gerda 
Mathilda, Gustav Edvin. 

Ag.: Arrend. 1903—20 Ludgo prastgard 

Arr.: K. W. Savstrbm. Svaraon till ag 

Arr : Medl. av R. L. F„ mjolkcentralen, slakteriforen. 
o. jordbrukakassan. 

Uttervik Lilla 

Postadr.: Troaa. Tel. S Lagndviken. 

Areal: Total 50 har, darav 5 aker 

Jordart: Latt sandjord, Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, renov. 1936. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1920. 2 hastar, S ndtkreatur, 2 svin, 
15 hons, ankor o. gass. Garden till ^Lkk-r, 1931 genom 
kop av nuv. ag. 

Ag--: Ingenjor Carl Olof Kistner f. 1897. Son till 
grosshandlare Ivar Kistner o. h. h. Olefine f. Lundberg. 
Gift 2S med Vera Carola Louise f. Olsson. Barn: Carl- 
Magnus f, 26, Vera Margaretha f 28 

JS&SffS*?* ar innG havare av jamhandelsfirman 
Wilh. Tesch & C:o, Stockholm. TROSA-VAGNHARAD 
Jordart: Svartmylla _ 
best.: Barr- o. ekskog. 
Ekonomibyggn. uppf. ' 
ungdjur, 1 tjur, 2 Uttervik Stora 

Postadr.: Tro&a. Tel. h Lagndviken. 
Areal: Total 90,5 har, darav 15,5 aker, 75 skogs- o. 
hagmark. 

i lerbotten o. sandmylla. Skogs- 
Manbyggn. uppf. pa 1700-talet. 
1888—1918. 2 hastar. 10 kor, 4 
, hons till husbehov. Garden till 
slakten 1850 genom arrende av Carl Gustaf Oberg. Ar- 
rendet overtogs 1881 av Anders Gustaf Oberg o. 1912 
av nuv. arr. Bredvid jordbruket drives fiske (huvud- 
sakl. stromming; 20.000 kg. per ar). 

An-.: Emil Oberg f. 1889. Son till August Oberg o. 
h. h. Augusta f. Sundstrom. Gift 14 med Elin f. Nils- 
son. Barn: Signe, Marta, Alf, Pelle. Vappersta 

Postadr.: Vagnharad. Tel. 6 SkMng. 

Areal: Total 120 har, darav 70 aker, 50 skogs- o. 
hagm. Tax.-v. 64.200. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1903, renov. 1933. 
Ekonomibyggn. uppf. 1884 □. 1010—11. 4 hastar, 2 
unghastar, 30 kor, 12 ungdjur, 2 tjurar, 4 svin, hons till 
husbehov. For gardens drift finnes traktor. Garden 
till slakten 1930 genom k6p fran d:r Adrian Molln. 

Ag.: Johan Emil Andersson f. 1884. Son till J. A. 
Andersson o. h. h. Fredrika f. Eriksson. Gift 13 med 
Hildur f. Andersson. Barn: Rune, Dagny, Ame, Sven. 

Ag.: Led. av komm.-iullm. o. tax.-namnd. Ordf. i 
B. F:s lokalavd., roteombud i R. L. F. o. medl. i Hus- 
halln.-sallsk. Led. av brandstodskommitten for Trosa- 
Vagnharad m. m. Vappersta, Karlberg 

Postadr.: Vagnharad. 

Areal: 6,5 har aker, 6,5 skog. Tax.-v. 7.700. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. renov. for e:a 30 Ar sedan. 1 hast, 
3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 15 hons. Garden till slakten 
1938. Den har tidigare varit soldattorp. 

Ag.: Edvin Andersson. Gift med Anna f. Andersson. 
Barn: Henry, Harry, Arne, Gunnar, Gdsta, Iris, Ann- 
Britt. Vappersta, Stensborg 

Postadr.: Vagnh&rad. 

Areal: Total 18,5 har, darav 8 aker, 10,5 skog. Tax.-v. 
10.300. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1920. 1 hast, 4 
kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 hons. Garden till slakten 
1934. 

Ag.: Gustaf Karlsson f. 3/8 1883. Son till A. G. TROSA-VAGNHARAD 
Vasby Stora 

Postadr. : Vagnharad. Tel. 57. 

Areal: Total 95 har, darav 45 aker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 36.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsoest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1915. Ekonomibyggn. uppf. 1028—1937. 4 has- 
tar, 3 unghastar, 25 kor, 15 ungdjur, 1 tjur, 2 modersug- 
gor, 5 svin, 50 hiins. Garden till slakten 1908 genom 
kb'p av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. tilltradde 1928. 

Ag.: Sven Olsson f. 1898. Son till Hj. Olsson o. h. h. 
Augusta f. Andersson. Gift 22 med Helga f. Larsson. 
Bam: Helge, Svea, Bengt, Inger. 

Ag.: Ordf. i brandstodskommitten, kamrer i ortens 
jordbrukskassa. Har tidigare innehaft komm. uppdrag 
o. var pa sin tid Sveriges yngsta komm.-namndsordf. Ytterhunga 

Postadr.: Trosa. Tel. 51. 

Areal: Total 97 har, darav 57 aker, 40 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 51.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1929—30. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1922. 5 hastar, 3 unghastar, 25 kor, 15 
ungdjur. 2 tjurar, 4 svin. Garden till slakten 1931 ge- 
nom k5p. Den ar avsondrad frfln Thureholm. 

Ag.: Ivar Samuelsson f. 1900. Son till R. Samuels- 
son o. h. h. Hilda f. Johnsson. Gift 32 med Elin f. Lars- 

Ag.: Medl. av mjolk- o. slakteriforen., R. L. P. o. 
Postadr.: Vasterljung. Tel. 7. 

Area!: Total 136 har, darav 71 aker, 65 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 55.400. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt 
slamjord. Skogsbest: Barr- o. ekskog. Manbyggn. 
uppf. 1907, renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf, 1650, 
1850 o. 1900. 5 hastar, 1 unghast, 35 kor, 15 ungdjur, 
2 tjurar, 2 svin. Traktcrdrift, Garden till slakten 1935 
genom kop. Den ar avsondrad fran Thureholms gods. 

Ag.: A. Hemmingsson f. 1892. Son till Otto Hem- 
mingsson o. h. h. Anna Fetters dotter. Gift 17 med 
Gunhild f. Axelsson. Barn: Stina, Majken, Sara, Paul, 
Anna-Lisa, Birger, Ulla. 

Ag.: Medl. av B. P. o. R. L. P„ mjSlk- o. slakteri- 
foren. samt Soderrr-ariianris centra Ifbren. Har genom- 
gatt Mariannelunds praktiska skola (lantmannaavd.L Abro 

Postadr.: Vagnh&rad. Tel. 33. 
Jordart: Lerjord, svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best,: Barr- o. lbvskog. Manbyggn. uppf. 1927. Eko- 
nomibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 5 hastar, 1 
unghast, 20 kor, 15 ungdjur, 2 tjurar, 4 svin. Traktor- 
drift. Garden till slakten i slutet av 1700-talet. 

Ag.: K. J. Andersson f, 1879. Son till Anders An- 
dersson o. h. h. Sofia f. Andersson, Gift 02 med Gerda. 
f. Johansson. Barn: Alf. Nils, Carl, Erik, Sten, An- 
ders, Ella, Stina. 

Ag.: Led. av komm.-fullm. Medl. av R. L. P. o. B. F. 
samt mjdlk- o. slakteriforen. P. d. fjardingsman L 
Vasterljung. TROSA-VAGNHARAD 
Aby 1 

Postadr.: Vagnh&rad. 

Areal: Total 130 har, darav 23 aker, 107 skog. Tax.-v. 
39.600. 

Jordart: Lattlera. Skogsbest: Huvudsakl. barrskog 
(c:a 10 % lovskog). Manbyggn. uppf. omkr. 1800. Eko- 
nomibyggn. uppf. 190S. 4 hastar, 16 nbtkreatur, 4 svin, 
30 hflni Garden till slakten omkr, 1835. Fran 1890 
till 1920 tjanstgjorde garden som gastgivaregard o. 
skjutsstation. 

Ag.: Fru Sofia Pettersson f. 1850. Aby 2 

Potstadr.: Vagnliarad. Tel. 1,5. Areal: Total 157 har, darav 45 Sker, 112 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 52.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla p& lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1880. Ekonomibyggn. 
uppf, I860 — 80. 6 hfistar, 2 imgfi&stftr, 20 kor, 8 ung- 
djur, 1 tjur, 4 svln, hbns till husbehov. Garden till 
slakten 1870 genom nuv. arr:s fader. 1913 overtogs 
arrendet av nuv. air. 

Ag.: Kronan, 

Arr.: August H. Johansson f. 1884. Son till J. A. 
Johnsson o. h. h. Iva f. Gustafsson. Gift 13 med Hildur 
f. Holmberg. Barn: Nils, Signe. 

Arr.: Led. av Vagnharads elektr. fijren. HingsthS.1- 
lare for Holebo hushalln.-gille, medl, av B. P. o. R. L. P. Ada 

Postadr.: Vagnliarad. Tel. 6. 

Areal: Total 1.132 har, darav 373 aker, 759 skog. 
Tax.-v. 445.300. 

Jordart: Lerjord p& lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Arealen tackdikad. Djurbesattn.: 30 hastar, 
9 unghastar, 115 kor. 85 ungdjur. Till egendomen ho- 
ra arrandeg&rdarna Andervik, Klubben, Rudskar, Bro- 
torp, Svartback och Hbkesater. 

Huvudbyggnaden uppfbrdes 1803 av greve Melcker 
Palkenberg efter ritningar av prof. Gjbrvell och res- 
taurerades 1901 — 19. Den har tva flyglar, sannolikt 
uppfbrda efter ryssarnas brannande av garden 1719. 
Av ekonomibyggnaderna ar ladugarden uppfbrd 1880 
och stallet 1909. Godset har tradg&rd och park. 
Pa egendornens agor finnas hallristningar och en run- 
Garden omnSmnes forsta gangen 1280, da konung Valdemar pantsatte den till biskopen i Strangnas. Den 
agdes under 1300- och 1400-talen tUl en del av Tyska orden och saldes 1467 till Erik Axelsson Tott. 1642 
kbptes den av skotten Patrik Kinnimundt och erhdll sarntidigt saterirattigheter. Egendomen agdes sedan av 
W. Barclay (1647), H Silfverhagge, K. Ekenhjelm 116S4) och Rob. Kinnimundt (16S7— 1720). Under 1700-talet 
innehades den 1726 av J. J. Schaeffer, adlad Ehrensvard, av frilierM G Hjanie. 1770 av P. B. Ornfeldt. 1796 av 
M. Posse samt sedan av greve M. Falkenberg och hans son M. A. Falkenberg. Under 1800-talet agdes godset 
av G. M. Posse (1811). greve T. Bielke (1814), greve E. Oxenstierna och kbptes slutligen 1841 av fabnkoren Jo- 
han Peter Isoz, vars slakt sedan dess varit agare av egendomen. 

Ag. (sedan 1932)-: Ernst Isoz' arvingar: Karl, Ester, Nils, Margarets, Eva o. Kurt Isoz. 
Nils Isoz ar fbrste amanuens vid Statens pensionsanstalt. 

Fbrvaltare: Karl Isoz f. 1893. Son till Ernst Isoz o. h. h, Emma t. Gorgii. Gift 31 med Ingrid. Barn: Gunil- 
la, Per. 

Fbrvaltaren: Genomgatt Ultuna lantbruksinstitut. Kunsta gard ■ aker, 197 skog c 
delsb. Tel. 38. 

Areal: Total 257 har, darav I 
hagmark. Tax.-v. 116.200. 

Jordart: EI. latt lera o. svartmylla. Skogsbest.; 
Barrskog med inslag av lovtrad. Manbyggn. uppf. pa 
1700-taIet, restaur, o. omb. 1928. Magasin uppf, 1914 
— 15, ladug. 1929, loge 1932. 3 hastar, 35 reakt.-fria 
oStkreatuc av S. Ft. B.-ras, 6 svin, 75 hons. Til] gar- 
dens drift finnes traktor. Egend. tillhor Bona fidei- 
kommiss. Arr.: Brb'derna Gustav o. Erik Lindblad f. resp. 05 
o. 06. Sbner till Joh. L. Lindblad, dod 15, o. h. h. Al- 
frida f. Olsson. G. L. gift med Signe f. Litzen. Barn: 
Maud f. 28/4 36. Kail tor p 

Postadr.: 9.500. : Total 15 har, darav 5 aker, 10 skog. Tax.-v. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten, sandbl. lerjord. 
Skogabest.: El. skog. Manbyggn. uppf. 1934. Ekono- 
mibyggn. av aldre datum, restaur. 1933. 1 hast, 3 kor, 
2 svin, 50 hons. Garden inkoptes 1929 av nuv. ag. 
fran disponent Bellander & Stenby gard. Den har varit 
torp under Stenby. A agorna finnas forngravar. 

Ag.: Erik Hjalmar Johansson f. 20/12 1887. Son till 
Johan Andersson o. h. h. Klara Nilsdotter. Gift 12 
med Sigrid Tekla Karlsson f. 23/1 1884. Barn: M&rta 
f. 11/5 13, Yngve f. 25/6 15, Britta f. 18/5 17, Tnga- 
Lisa f. 28/1 19, Karl Olof f. 31/3 21. Lindby 

Postadr.: Adelso. Tel. 19. 

Areal: 30 har aker. Tax.-v. 42,500. 

Jordart! Mylla, latt lera o. sand. Skogsbest.: Barr- 
skog med inslag av bjork. Manbyggn. uppf. 1902, 
restaur. 1936, villa uppf. 1904. Loge uppf. 1912, stall 
o. ladug. 1913, magasin med kbrbanor 1914. 2 hastar, 
15 kor, 1 tjur, 2 svin, 300 h6ns. Traktordrift. 1912 
tillkoptes Malby. A agorna finnas en del gravhbgar. 

Ag.: Axel Lindblad f. 6/11 1870. Son till Johan 
Lindblad [dod 18881, o. h, h. Johanna f. Jansson (dod 
20). Gift 1893 med Hulda f. Carlsson. Barn: Gusten, 
Hi liner, Thyra, Ingeborg, Valborg, Herbert. Viola, Si- 
gurd, Anna-Lisa. 

Ag.: Haradsdomare. Lindby 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 27 har, darav 10 Sker, 17 skog. Tax.-v. 
23.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1876. Ekonomibyggn. uppf. samtid. med 
manbyggn, 2 hastar, 3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 60 hons. 
Garden till slakten pa. 1700-talet. 

Ag.: Erik Emanuel Carlsson f. 9/12 1878. Son till 
K. Aug. Carlsson, f. 1840, dod 1916, o. h. h. Sofia 
Eriksson, f. 1838, dod 32. Gift 11/4 12 med Hulda 
Chr. Karlsson f. 13/3 1881. Barn: Erik Fritjof f. 
31/8 12. TROSA-VAGNHARAD 
Osterang 

Postadr.: Va.gnM.rad. Tel. 129. 

Areal: Total 37 har, darav 17 aker, 20 skoga- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.900. 

Jordart: Lera o. svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. S&val man- som ekonomibyggn. uppf. 1892. 
2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 
Garden till slakten 1912 genom kop av nuv. ag. 

Ag.: Carl A. Corell f. 1873. Son till Carl Erik Corell 
o. h. h. Laura f. Hellstrbm. Gift 1900 med Elin f. 
Andersson. Barn: Elisabeth. 

Ag.: Medl. av slaktertfb'ren. o. R. L. F. Turinge 
TURDMGE sockeri i Oknebo harad omfattar haradets 

nordvastra h6rn och nar fram till Gripsholmsviken av 

Malaren. Omradet ar mest uppodlat i de mellersta och 

norra delarna. I den sodra delen, dar sjon Yngen bre- 

der ut sina manga vikar och sund, overvaga skoga- och 

bergstrakter. Den tataste bebyggelsen ar forlagd 

till Nykvams samhalle vid Norra Sormlands jarnvag i 

socknens centrum, plats for flera industriforetag, varav 

det viktigaste ar ett pappei'sbmk, som ages av A_-B. 

Nykvarns Bruk. Vidare markes sag och cementgjuteri. 

Fornminnen: Stenkummel patraffas har och var. 

Gravar av yngre jarnalderstyp finnas p& flera stallen, 

sasom vid Vibynas, Berga samt Ostra och Vastra Kumla. Aven bygdeborgar finnas. I kyrkans vapenhus 

fbrvaras en marklig runsten frfin 1000-talet. 

Areal: 122,36 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar agovidden: 2.119,1 har aker, 65 tomt och trad- 
gard, 10 siatterang, 38,5 kultlverad betesang, 172,5 arman betesang, 6.368,4 skogsmark, 1.229 ovrig mark. 
Jordbruksvarde: 2.909.300 kr. I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 244.300 kr. Skogsvarde: 
898.800 kr. Tomt- och in dustri varde: 27.000 kr. Invanarantal : 2.191 (1940). 
"Thuringe", som socknens namn sltrives 1381, ar eget pastorat. 

Kyrkan har langhus fran medeltiden. Den ar i bster sammanbyggd med det praktfulla dahlbergska. grav- 
koret i barock, som ar uppfbrt efter ritningaz 
praktfull kista. 

Kyrkoherde: Holm, Olof Viktor Efraim. ' faltmarskalken Erik Dahlberg, vilken sjalv vilar har i 
Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 43 har, darav 7 aker, 36 skogs- o. angs- 
mark. Tax. -v. 13.600. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. 15vskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1800-talet. 
Kkomimibyggn. uppf. 1924. 2 hastar, 6 notkreatur, 2 
svin, 10 hons. Garden inkoptes 1889 av nuv. ag:s svar- 
fader. Nuv. ag. tilltradde 1924. 

Ag.: Johan Oscar Leonard Johansson f. 1876. Son 
till Johan Johansson o. h. h. Charlotta f. Eriksson. Gift 
1897 med Alma Karolina f. Sjogren. Barn: Stellan, 
Allan, Erland, Adele. 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 13 har, darav 4 aker, 9 skog. Tax-v 
7.600. 

Jordart: Alvjord o. stenbunden jord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1901, tillb. 1915. 
E!:m-<.mibyggn. uppf. 1903, 2 hilstar, 4 notkreatur. 
Garden anlades o. bebyggdes 1901 av nuv. ag. 

Ag.: Erik Vilhelm Karlsson f. 1868. Gift 03 med Ma- 
tilda f. Vigert. Barn: Johan Fredrik. 

Ag.: Har erhallit Patriotiska Sallskapets medalj. 
Erholl 1910 25 kronor i guld for odlingaflit. Postadr,: Nykvarn. 

Areal: Total 39 har, darav 6 aker, 33 skog. Tax. -v. 
12.100. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1800-talet, omb. 1934—35. 
Ekonomibygga. uppf, pa 1880-taIet. 1 hast, 4 notkrea- 
tur, 1 svin, 40 hons. Garden inkiiptes 1933 av nuv, ag. 
A agorna finnas fomlamningar. * 

Ag.: Karl Robert Johansson f. 1888. Son till Johan 
August Hakansson o. h. h. Karolina. Gift 20 med Hil- 
dur f. Blom. Fosterdotter: Olga Viola. Berga 

Postadr.: Nykvarn. Tel. f/3 Tnringe. 

Areal: Total 160 har, darav 70 aker. 90 skog. Tax.-v. 
58.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1917, tillb. 1928. Ladug. o. stall uppf. 1907, loge 
1930. 4 hastar, 30 kor, 18 ungdjur, 4 modersuggor, 1 
gait. Traktordrift. Arealen delv. tackdikad. Garden 
till slakten 1929 genoin kdp av nuv. ag. fran A.-B. 
Svensk Jordformedling. Den iir avsiindrad fran "Vid- 
bynas. Tidigare har a garden funnits 4 smastugor, som 
numera aro rivna. A agorna finnas forngravar, o. har 
gravumor tillvaratagits. 

Ag.: John E. Svensson f. 1889. Son till Johan P. 
Svensson o. h. h. Emma f. Olsson. Gift 30 med Lydia 
f. Karlsson. Barn: Bengt. 

Ag.: Genomgatt Hogalids folkhog- o. lantmannasko- 
la. Led. av kyrkorftd., lessor f8r kommunens r&ken- Bjorkhagen 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 11 Tnringe. 

Areal: Total 19 har. darav 7 aker. 12 skog. Tax. -v. 
32.400. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest,: Rarr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1917, en villa uppf. 1930. 
Ekonomibyggn uppf .samtid. med manbyggn. 2 has- 
tar. 8 notkreatur, 2 svin. 20 h8ns. Garden bar vartt i 
alaktens fig« under 2 genurationer. Den Svertogs 1937 
av nuv. ag.. som arrend. den sedan 1930. 

Ag.: Gustaf Erland Sturk 1. 1888. Son till Frans 
Gustaf Sturk o h h. Klara Vilheimina. Gift 18 med 
Helga Ulrika f. Frcdiund. Bam. Karin Matilda, Ulla 
Maria. Anna-Rntta 
Bjorknas 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: 10 har aker. 

Jordart: Lera o. lattjord. Manbyggn. uppf. pa 1700- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 1935. 2 hastar, 9 niit- 
kreatur, 3 svln, 2 far, 20 hons. Garden till slakten i 
arrende 1882 genom nuv. arr:s fader. Nuv. arr. till- 
triidde 1921. 

Arr.: Sven Gustaf Axel Andersson f. 1889. Son till 
Johan Gustaf Andersson o. h. h. Augusta f. Lundin. 
Gift 27/10 18 med Ester Teresla f. Carlsson. Barn: 
Kurt Axel, Bror Gustaf, Ulla Eivor. Ejbrkviks gard 

Postadr.: Nykvan Tel. : Turing e. 
Areal: Total 72,05 har, darav 13,01 aker, 1,5 ang 
57,54 skog. Tax.-v. 41.300. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Samtl. byggn. aro uppf. pa, 1870-talet, flertalet restaur, 
under nuv. ag:s tid. Nuv. ag. kb'pte garden 1920. 
Ejb>kvik avsbndrades fran Stibppsta gard 1881. Den 
ligger vid sb'dra delen.av sjbn Tngen o. har 2 km. 

Ag. : Fru Elisabeth Berg f. Unonius o. sonen Victor Bol id ens h and el str ad g a r d 

Postadr.: Nykvarn. Tel. U5 Turinge. . 

Areal: 1,02 har. Tax.-v. 25.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord, Man- o. ekonomi byggn. 
uppf. 1937. Tradg. med 6 stora vaxthus, 5 kaster med 
varme, 200 bankfonster. bar anlagts av nuv. ag. Pro- 
dukterna fiirsaljas i parti till Stockholm. Nuv. ag, har 
specialiserat sig pa odling av chrysanthemum, tomater, 
gurkor samt drivning av iris o. asaleor. 

Ag.: Nils Olof Forssell f. 08. Son till Frans Pontus 
Forssell o. h. h. Julia Margareta, 

Ag.: Praktiserat vid olika handelstradg. i 6 fir. Ti- 
digare anstalld i V. K:s tradg, vid Haga, Stockholm, i 
Postadr.: Jama. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord. Man- o. ekonomi- 
byggn. uppf, under obekant tid. 1 hast, 2 svin, 50 
hons. Tradg. omfattar 2 har. Densamma arrend. av 
nuv. tradg.-mastaren. Huvudsakl. odlas bar, spanis o. 
konvaljer. Gardens foreg. ag. var Sverste Gert Linde- 
berg. 

Ag.: Socialdemokratiska Ungdomsfbrbundet. 

Tradg. -mastare: Per Gunnar Klang f. 1887. Son till 
Frans Gustaf Klang o. h. h. Emma. Gift 14 med Anna 
Lovisa f. Malm. Barn: Ingrid, Margit, Marta, Inge- 
gerd. 
Brevik (Huvudbyggnaden) 

Postadr.: Sykvarn. Tel. IS Turinye. 
: Total 66 har, darav 7 aker, - skog. Tax.-i 29.500. 

Jordart: Lerjord, nagot 15tt jord. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Huvudbyggn. uppf. 1898. Ekonomibyggn. 
uppf. 1909. 2 hastar. 6 notkreatur, 1 svin, 60 hons. 
Nuv. ag. kbpte garden 1920. 

Ag/.: C. A. Koraen f. 1876. Son till apotekare A. W. 
Koraen o. h. h. Jenny Carolina f. Forell. Gift 06 med 
Margareta f. Goransson. Barn: Folke, Ulla (gift med 
Gustav Giertz), Gosta, Britta. 

Ag.: F. d, ombudsman i Jarnkontoret, led. av styr. 
for Sandvikens Jilrnverks A.-B. sedan 1917 m. m. Brevik (Rattarebostaden) 

Postadr.: Nykvarn. 

Rattare: Erik Emanuel Eriksson f. 18/1 1888. Son 
till E. J. Andersson o. h. h. Birgitta. Gift 1/6 18 med 
Hildur Anna Maria f, Jonsson. Barn: Vanja Gordis, 
Erik Roland, Rolf Bbrje. 

Rattaren: Anstalld a garden sedan 1/10 1922. Har 
tidigare varit anstalld a Basnas gard i Ostergotland i 
4 ar. Postadr.; Nykvarn. 

Areal: Total 67 har, darav 25 aker, 42 skog. Tax.-' 
43.500. 

Jordart: Bl. sand- o. dyjord, nagot lerjord. Skog* 
best.: Barr- o. 16vskog. Manbyggn. uppf. under obi 
kant tid. Ekonomibyggn. uppf. 1908. 3 hastar, 15 no 1 
kreatur, 2 svin. Garden arrend. sedan 1926 av nu' 
brukaren. 

Ag.: August V. E. Waldecrantz. 

Arr.: Thure Gustaf Anderzon f. 1895. Son till Gus- 
taf Edvard Anderzon o. h. h. Henrika. Gift 18 med 
Elin f. Soderberg. Barn: Marianne. Anna Lisa. 

Arr.: Genomgick Vaddo folkhogskola 1917—18. 
Byesta Stora 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 99 Turinge. 

Areal: 20 har aker. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord, nagot dyjord. Man- 
byggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1931. 2 has- 
tar, 17 nStkreatur, 2 svin. Garden arrend. sedan 1929 
av nuv. brukaren. Den har tidigare tillhSrt Kronan. 

Ag.: A.-B. Nykvams Briik. 

Arr.: Ernst Fahlen f. 04. Son till Jean Fatten o. h. 
Maria. Gift 29 med Alva Maria f. Johansson. Barn: 
Karl Erik, Karl Axel. 

Arr.: Genomgatt Hammenhbgs lantmannaskola. Var 
aren 1925 — 26 anstalld sasom rattare pa Vallstanas 
gard. 
Baglan 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 15 har, darav 5 aker, 10 skog. Tax.-v. 
6.100. 

Jordart: Overv. lerjord, nfl.got my!la. Skogsbest.: 
Rarr- o. IdVskog M.mbyggn. uppf. 1857, tillb. 1937. 
Ekonomibyyg-. '.ippf 1934 — 35. 1 hast, 6 nb'tkreatur, 
2 svin. 20 hOns, Arc^'en delvis tackdikad. Garden har 
varil i slakier.s iigo under 2 generationer. Den inkop- 
tPH 1916 av nuv. av ,s fader. Nuv. ag. har omb. bade 
man- o. ekimomibyw'-. samt nyodlat en del mark. A 
agoma finnjts fomlam ningar fran vtkingatiden. 

Ag.: Gnnnar /iiigust Lundholm f. 01. Son till Au- 
gust Fridulf Lundholm o. h. h. Anna Lovisa f. Anders- 
son. Gift 26/12 27 med Karin Viola f. Larsson. Bam: 
Nancy Viola, Bernt Vallentin. Djurstaberg 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 21 bar, darav 5 aker, 16 skog. Tax.-v. 
14.200. 

Jordart: Lerjord o. mylla. Skogsbest.: Barr- o. ICv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 
1901. tillb. 1929. 1 hast, 2 notkreatur. Nuv. ag. har 
anlagt hela tr&dg. samt anlagt utfartsvag for biltrafik. 
A. garden finnes 3 vaxthus o. omkring 300 drivbankar. 
Nuv. ag. inkopte garden 1928. 

Ag.: Karl Vilhelm Larsson f. 1896. Son till Lars Erik 
Larsson o. h. h. Augusta Johanna f. Jansson. Gift 20 
med Ester Viktoria f. Karlsson. Barn: Karl Gunnar, 
Anna Lisa, Karl Arne, Lars Erik. 

Ag.: Har praktiserat tradg.-yrket sedan ar 1908, bl. 
a. vid Orbyhus slottstradgUrd i 4 Sr, Rosenhov, Soder- 
talje m. fl, platser. 
Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 33 har, darav 6 aker, 27 skog. 

Jordart: Ler- o. dyjord samt latt jord. ~ 
Barr- o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. i bor- 
jan av 1800-talet, renov. 1937. 1 hast, 6 kor, 3 svin, 
40 hons. Garden inkoptes 1934 av nuv. ag. 

Ag.: Doktor Goran Holm, Oskarshamn. 

Forvaltare: Nils Bengt Jansson f. 10. Son till Hjal- 
mar Jansson □. h. h. Judit f. Nilsson. Gift 2S/2 37 
med Rosa Maria f. Nilsson. 

Forvaltaren: Har praktiserat a sin faders gard Ma- 
rieholm, Oskarshamn. 
Eriksdal 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 21 har, darav 1,5 Aker, 19,5 skog. 

Jordart: Lera o. nagul mylla Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf pa 1700-talei. tillb. 1892. Ekonomi- 
byggn. iippf. 1887. 3 notkreatur, 1 svin. Arealen till 
stor del tktfcdikad. Carder, inkoptes 1928 av nuv. ag. 

Ag.: Gustaf Adolf nillman f, 1876. Son till Karl Jo- 
h-m Dillinan o, h. h. Anna Charlotta. Gift 10/4 09 med 
Sofia Aliiciiir.R f. Ar.ctTsson. Bum; Lisa Adelia Karl 
Gustaf. 
5 skog. Tax.-v. Fred riksb erg 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 10 har, darav 4 aker 
7.200. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. i borjan av 
1800-talet. 1 hast, 4 niitkreatur, 2 svin, 15 hdns. Gar- 
den inkiiptes 1915 av fbreg. ag. Karl August Moberg, 
f. 1863, son till Karl August Moberg o. h. h. T^otta f. 
r.ov. gMt 25/10 1896 med Hedvig Sofia f. Nylund, bam: Furaborg 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 121, Turinge. 

Areal: Total 36,5 bar, darav 12,5 aker, 24 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 19.600. 

Jordart: Svartmylla pa. lerbotten. Skogsbest.; Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1917, tillb. 1928 — 29. 
Bkonomibyggn. uppf. 1931. 2 hastar, 8 kor, 2 svin, 
40 hons, 7 avelskalkoner. Nuv. ag, inkopte garden 
1 juni 1936. A agorna finnas lamningar fran vikinga- 
tiden. 

Ag.: Fritz Arvid Torkelsson f. 1897. Son till August 
Torkelsson o. h. h. Telia f. Nilsson. Gift 4/12 25 med 
Dagmar Valborg f. Johansson. 

Ag.: F. d. innehavare av garden UUida, Vasterha- 
ninge s:n i 9 &rs tid. Gammeltorp 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 10,5 har, darav 5,5 aker, 5 skog. 

Jordart: Huvudsakl. latt jord. Skogsbest.: Barr- 0. 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. i borjan av 1800- 
talet. 1 hast, 4 notlcreatur, 2 svin, 20 hdns. Nuv. ag. 
inkdpte garden i januari 1938. 

Ag.: August Elof Karlsson f. 01. Son till Johan Au- 
gust Karlsson o. h. h, Anna Matilda f. Andersson. Gift 
25 med Helga Maria t. Karlsson. Barn: Nils Bertil 
Elof. 
Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 5,5 har, darav 4,5 aker, 1 skog. Tax.-v. 
12.500. 

Jordart: Sandbl. lera. Skogsbest.: Barr- 0. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1916, Ekonomibyggn. uppf. samtid., 
tillb. 1932—33. 1 hast, 3 notkreatur, 1 svin. Nuv. ag. 
inkopte garden 1935. 

Ag.: Paul O. Wirstrom f. 1895. Son till Johan Vil- 
helm Virstrom o. h. h. Vilhelmina. Gift 12/3 35 med 
Astrid Erika f. Kvist. 

Ag.: Genomgick Tarna lantmannaskola 1921—22. Har 
genomglLtt kontrollassistentkurs vid Asa saint prakti- 
serat vid Overby g&rd, Rotebro. 

H ammar kal 1 a 

Postadr.: Nykvarn. Tel. Yngen. 

Areal: Total 76 har, darav 10 alter, 66 skog. 

Jordart: Mylla pa sandbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1902. Ekonomibyggn. uppf. 
1900. 2 hastar, S notkreatur, 2 avin. Nuv. ag. inkopte 
garden 1925. 

Ag.: Forvaltare vJarl N. Cederlund f. 1866. Son till 
Gail Erik Cederlund o. h. h. Maria Lovisa. Gift 05 
mad Hilma Eeata f. Hernvall. Bam: Anna Maria, Rut 
Gunhild, Siri Margareta. 

Ag.: Boi-jaik- sin militiira bana 1885. Forvaltare vid 
intendenturkaren 1902. Var senare placerad som for- 
valtare vid Sodermanlands regemente men avgick 1928. Hokmossen 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 163 Turinge. 

Areal: Total 49 har, darav 10 aker, 39 akog. Tax.-v. 
22.400. 

Jordart: Latt jord. Skogsbeat.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1906, renov. 1937. Ekonomibyggn. 
uppf. 1905. 2 hastar, 10 notkreatur, 2 avin, 25 hons. 
Nuv. ag. inkopte garden 1934. 

Ag.: Eric Nicanor Skoglund f. 05. Son till Johan 
Skoglund o. h. h. Kristina f. Frisendahl. Gift 4/1 34 
med Hanna Vahlborg f. Wahlberg. Barn: Eric Gote, 
Jan Robert. Postadr.: Almn&s. 

Areal: Total 35,5 har, darav 6,5 aker, 29 skog. Tax.-v. 
8.900. 

Jordart: Lerbl. jord. Skogsbeat.: Barr- o. lijvakog. 
Manbyggn. uppf. pa 1830-talet, tillb. 1918. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1895, tillb. 1915. 2 hastar. 7 notkreatur, 
1 avin, 15 hSns. Garden arrend. sedan 1933 av nuv. 
brukaren. 

Ag. : G. H. Lindersson, Roaenlund, Borata, Sodertalje. 

Arr.: Allan Henning Lindersson f. 08. Son till G. 
H. Lindersson o. h. h, Ida f. Sturk. Gift 33 med Eva 
Svea Alfrida f. Wall. Barn: Mildred Margareta. 

An-.: Genomgick Vasterhaninge folkhogskola 1926 — 
27. Jagarskogen 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 18 Turinge. 

Areal: Total 69 har. darav 5,5 aker. 6:i,5 skog. 
Tax.-v. 27.400. 

Jordart: Lera o lattmylla. Skogsbest.: Barr- o, 15v- 
skog. Manbyggn. uppf, 1915 — 16. EkonomiSvggn. 
uppf. 1908. 1 hast. 5 notkreatur, 2 nvin. 30 h6na Nuv. 
brukaren har innefcafl arrendet under 2 ar. 

Ag.: Doktor Harold Nnrdpnsson. Stockholm. 

Arr.: Eric Gbsta Lothman f. 02. Son till Johan 
Gustaf Lothman o. h. h. Sofia Vilhclmina. Gift 20/10 
29 med Gerda Maria f, Andersson, Ram: Jlillevi Maria 
Elisabirt 

Arr.: Genomgfl.lt ladugard.^kotarskolan 1 Berga. Vas- 
terhaninge. Led. av pena.-namnd., suppl. i fattigv.- 

Poatadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 13 har, d&rav 4 aker, 9 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 5.700. 

Jordart: Svartmylla, hard lera, sand- o. dyjord. 
Skogsbest.; Barr- o. liivskog. Manbyggn. uppf. 1902, 
tillb. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 1911. senare tillb. 5 
notkreatur. Garden grundades 1901 av Carl Svensson, 
sorn uppodlat hela arealen o. dessutom anlagt tradg. 

Ag.: Carl Svenssons stbh., bestaende av ankefru Sis- 
sela Svensson f. Olsson o. barnen: Anna Maria, Carl 
Pontus, Erik Valdemar. Ester Josef in a, Ivan Aivid, 
Albin Oscar, Knut Sigurd. Krummeltorp 

Poatadr.: Nykvo . Tel. 101 Turinge. 

> har, darav 12,5 aker, 14 skog. Area! : Total 
Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Overv. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1914. Ekonomibyggn. uppf. 1901, tillb. 
1932. 2 hastar, 6 notkreatur. S svin, 15 hons. C:a 5 
har av arealen ar taekdikad. Garden har varit 1 slak- 
tens ago under 2 generationer. Nuv. ag. tilltradde 
1911. 

Ag.: Frans August Karlsson f. 1888. Son till Karl 
Reinhold Andersson o. h. h. Johanna f. Larsson. Gift 
26/11 11 med Brita Vilhelmina f. Cato. Bam: Valborg 
Vilhelrnina, Ingvar August, Ester Matilda. 

Arr.: Ingvar August. Son till ag. Kumla 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 90. 

Areal: Total 154 har, darav 58 aker, 96 skog. Tax.-v. 
65.900. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1902. Ladug., stall o. loge av 
aldre datum. 6 hastar, 2 unghastar. 25 kor, 13 ung- 
djur, 2 svin. Garden till slakten 1917 genom kop av 
nuv. ag. fran Karl Ostvall. A gardens agor finnas 

Ag.: Per Erik Johansson f. 1867. Son till Johan 
Persson o. h. h. Kristina Persdotter. Gift 01 med Ma- 
ria f. Larsson. Barn: Erik. Marta, Anna, OUe. 

Ag.: Kyrkovard sedan 1921. 

Sonen Erik har genomgatt folkhogskolan i Vaster- 
haninge. ^Iw^^H 


l^sJ^ 
JiTEfflS 

Kungsbro Lonebostalle 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 53 Turinge. 

Areal: Total 120 har, darav 50 aker, resten kultiv. 
betesmark, skog o. hagmark. Tax.-v. 56.500. 

Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barrskog 
med inslag av liivLrad. Manbyggn. uppf. 1918. Ladug. 
uppf. 1390, 2 magasin reap. 1918 o. 1937. dvr. ekonomi- 
byggn. av aldre datum. 8 hastar, 36 notkreatur, 2 

Arr.: Karl Anton Fredrik Kollberg f. 1894. Son till 
J. P. Kollberg o. h. h. Sofia Matilda f. Mattsson. Gift 
27 med Helga Alfrida f. Andersson. Barn: Alice. 

Arr.: Led. av komm.-namnd. o. komm.-fullm., 
styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. samt skiftesgodeman. 
Kvarnlot 

Postadr.: Ensaborg, Nykvam. 

Areal: Total 31 har, darav 4 aker, 27 skog. Tax.-v 
6.900. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest: Barr- o. 18v- 
skog. Manbyggn. uppf. I bBrjan av 1900-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1900, omb. 1932. 1 hast, 4 notkrea- 
tur, 1 ungdjur, 2 svin, Nuv. ag, inkopte garden 1929. 
Kvarn o. sag lar forut ha funnits a garden. 

Ag. : Enok Johansson f. 1889. Son til] Frans Johans- 
son o. h. h. Johanna Andersdotter. Gift 16 med Gerda 
f. Carlsson. Barn: Brita, Maja, Alice, Knut. Hans 
Bror. Kallhagen 

Postadr.: Nykvam. 

Areal: Total 5 har. darav 2.5 aktr. 2.5 skog. Tax-v 
4.700. 

Jordart: Mylla Skfigsbt'^'..: Rarr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 19u:i. Kkcmcimihyggn. uppf 1905. 1 hast, 
3 notkreatur. Joiden har uppodlats sedan 1903. Gar- 
den drives i sanibruk rr.ed Herrvrirter.. Kallhagens te- 
lefonstation ar fi>rlygri 'ill garden. 

Ag.: Gustaf Arv.d Ar.derssu.-, ;. 1871. Gift 1897 med 
Maria Elisabet f. Lindersson. Barn: Gustaf Ivar, Gerda Postadr.: Nykvam. 

Areal: Total 89 har, darav 17 aker, 72 skog. Tax-v 
25.200. 

Jordart: Huvudsakl. mylla. Skogsbest.: Barr- o. ISv- 
skog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1900-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. pa. 1800-talet. 2 hastar, 12 notkrea- 
tur, 4 svin. Garden arrend. sedan i ar tillbaka av nuv. 
brukaren. 

Ag.: Direktor Alfred Trowall, Stockholm. 

Arr.: Curt Broms f, 1890. Son till Fritz Broms o. 
h. h. Selma f. Bengtsson. 

Arr.: Avlagt realexamen. Genomgick Skara lant- 
mannaskola 1908. Genomgatt assistentkurs. F. d. 
assistent, bokhallare o. inspektor. Tidigare arrend. 
gardar pa Varmdo. Kamsta 

Postadr.: Sodertiilje. Tel. 71G A. 

Areal: Total 29 har, darav 9 aker 20 akojr. Tax.-v. 
15.700. 

Jordart: Sand- o. svartmylla pa lerbottfn. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1924. EkonOnll- 
byggn. uppf. 1918. 2 hastar, 8 kor, 6 svin. Garden till 
slakten 1930 genom kop fran Adolf Holm3tedt. 

Ag.: Fru Augusta Ohlsson f. Aniii-r^son Gift in 
med J. A. Ohlsson f. 25/5 1884. Mn til! A. V. Ohlsson 
o. h. h. Augusta f. Lindmark. Barn: Anders. 

Ag:s make har genomgatt A^.t lantm.mna- o. folk- 
bBgfflMa, Arrend. greve Bo-.i.=s gflr.l Homingsr.au. 
1910—18 o. Osteby gard i Hclo s n 1919— 30. Sonen 
Anders har avlagt studentexanu-n i .-:i:i!.-rta!je o. go- 
nonigar f. n. veterinarhogskol&n i Stockholm 
PostadT.: addert&lje. 

Areal: Total 39 har, darav 11 aker, 28 skog. Tax. -v. 
17.900. 

Jordart: Sandbl. lera o. svartmylla p& lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog, nagot bl. lovskog. Manbyggn. 
uppf. 1917. Ladug. uppf. 1849, stall 1899, en gammal 
stuga fr&n IGOO-talet anvandes sSsom visthusbod. 2 
hastar, 7 kor, 2 ungdjur. Garden till slakten omkr. 1813 
genom Jan Olof Ersson. Den bvertogs sedermera av 
Anders G. Andersson. Ar 1891 tilltradde sonen Karl G. 
Andersson, som brukade garden till sin d6d 1934, da. den 
overgick till hans stbh. Kamstaborg, en av de intres- 
santaate ruinerna i Sbdermanland, ar belagen & gardens 
agor. 

Ag.: Karl G. Anderssons stbh.. bestaende av ankefru 
Johanna Andersson f. Gustafsson o. barnen: Ragnar. 
David, Filip. 
Postadr.; Nykvarn. Tel. Yngen. 

Areal: Total 45 har, darav 15 aker, 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 22.800. 

Jordart: Ler- o. dyjord samt svartmylla pa lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1860, renov. 
1923. Ekonomibyggn. uppf. 1921. 2 hastar, 8 kor, 2 
ungdjur, 4 avin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1919 genom kop av nuv. arr:s fader. 

Arr.: Binar C. Haglund f. 03. Son till Carl V. Hag- 
lund o. h. h. Amanda f. Garlsson. Gift 32 med Tyra f. 
Kilgren. Barn: Rut, Margareta, Karl, Torbjb'm. 

Arr.: Medl. av S. L. U. 
CTTl.j v^% Lokangen 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 2 Kallhagen. 

Areal: Total 20 har, darav 2 aker, 18 skog. Tax.-v. 
7.300. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. u;ipf 1912. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid., tillb 1036 4 noLkreatui. 1 svin. Garden in- 
koptes 1912. Den ar avsonilrad Iran Herrviks gard. 

Ag.: Karl fr'redrik Andersson f. 1879. Son till Karl 
Gustaf Andersson o, li h. Maria Charlotta. Gift 14 
med Ida Ohariotta f. Anderson. Barn: Gunhild Char- 
lotta, Karl Sten. 

Ag.: Genomgick Hagabergs lantmannaskola 1910. Lovdal 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 47 har, darav 12 aker, 35 skog. Tax.-v. 
15.500. 

Jordart: I^er- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 16v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1924. Ekonomibyggn. uppf. 
i borjan av 1800-talet, omb. 1924. 1 hast, 8 notkreatur, 
4 svin, 20 hons. Garden arrend. sedan 1933 av nuv. 
brukaren. 

Ag.: Selebo harads alimanning. 

Ait.: Einar Hilding Andersson f. 18/5 02. Son till 
Carl August Andersson o. h. h. Helena f. Hultgren. 
Gift 28 med Marta Margareta f. Karlsson. Fosterbam: 
Maj Britt Carola, Si v. 

Arr ■ Har varit anstalld sasom rattare pa Marsta 
gard samt som forvaltare pa Kamsta gard. 
Postadr.: Adelso. Tel. SI. 
Areal: Total 20 har, darav 9 alter, 11 skog. 
!2.000. Tax.-' * Jordart: Etyv lerjord. Skogsbest: Barrskog med 
inslac av bjork. Manbyggn. uppf. under obekant tid, 
tillb 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1929. 2 hastar, i 
tor 2 ungdjur 4 svin, 30 hons. Arealen tackdikad. 
Garden inkoptes 1889 fran Olle Olsson, svarfar till 

nU Ag^Emil Alfr. Andersson f. 10/5 1865. Son till 
Karl Andersson o. h. h. Alma f. Hellqvist. Gift l:a 
gangen 1891 med Jenny Ch. P. Jonsson, dod 29. Barn: 
HOin, slinar, Gustaf, Nanny, Anna, Bertil, Ivar, Helge, 
Adolf, Lars, Nils, Dagny. Gift 2:a gangen 32 med 
f. d. Iararinnan Hilda Charlotta f. Nilsson. 

Lmdby 1 

Postadr,: AdelsH. Tel. 17. 

Areal: Total 15 har, darav 7,5 aker, resten skog. 
Tax.-v. 35.000. 

Jordart: Lera o. latt jord. Skogsbest.: Barr- o. 
bjorkskog. Manbyggn. uppf. 1898, restaur, 1935. Stall 
o. ladug. restaur. 1937, loge 1920. 1 hast, 2 kor, 4 
svin. Garden i sliikten under flera generationer. PS. 
garden drives tradg.-rorelse. 

Ag.: Alma Larssons stbh. o. tmi Eksti'and, Jakobs- 
Stege 6, Miil.'iriioiden. Stockholm. 

Arr.: E. H. Tarnstrom f. 27/8 1895. Son till E. E. 
Tarnstrom, f. 1870, o. h. h, Hilma Lindqvist f. 1873. 
Gift 3/6 25 med Nanny Olsson f. 13/11 01. Barn: 
Ingrid f, 2/5 27, Kerstin f. 11/4 29. 

Arr.: Har tidigare arrend. Stenby gard i Adelso. Led. 
av komm.-namnd., fattigv.-styr., valnamnd., kyrko- o. 
skolrad., barnav.-namnd. o. badhusstyr. Medl. av R. L. 
F. o. slaktdjursfSrsaljn.-foren. 

Liseberg 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 8,25 har, darav 2 aker. resten skog. 
Tax.-v. 5.500. 

Jordart: Hard lera. Skogsbest.: Barr- o boi'kskog. 
2 manbyggn. uppf. resp. orakr. 1890 u. 1923 Stall, 
ladug. o. loge uppf. 1914, tillb. 1930. 1 hast. 1 ko, 3 
svin, 25 hons. Garden har varit i slak'rn i omkr. 5 
generationer. 

Ag.: Per Fredrik Lundins stbh, P. F. I., f 23/6 
1853. Gift med Selma Elin f. Blomkvist. 

Innehavare: Byggmastare Carl Albin Lundin f. 8/4 
1894. Son till ag. Gift 30/8 24 med Elisabet Blom 
f. 4/6 1899. Barn: Tatty f. 5/9 31, Monika f. 25/3 36. 
Postadr.: Adelsd. 

Areal: Total 10 har, darav 5 aker. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Samtl. 
hyggn. restaur. 1922. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 4 svin. 
Den ena halften av garden har g&tt i arv i slakten 
under minst 150 ar, den andra halften inkoptes 1914. 

Ag.: Carl Johan Carlssons stbh. C. J. C. f. 1853. 
dod 22. Son till Carl Johan Carlsson. Gift 1881 med 
Carolina Gustafsson f. 12/9 1858, dod 4/4 38. Barn: 
Anna f. 16/9 1882, Emrik f. 13/4 1890, Edvin f. 28/4 
1892, Ester f. 9/11 1894, Valborg f. 30/4 1897, Gustaf 
f. 6/6 01. 
Lovnasberg 

Postadr.: Nykvam. Tel. 2 Yngen. 

Areal: Total 44 har, darav 8,5 aker, 35,5 skog o. berg. 

Jordart: Mossjord o. hkrd lera. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog, Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obe- 
kant tid. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 tjurar, 2 avin 
Nuv. rattaren tilltradde 1935. 

Ag.: Direktor B. Odelstierna, Strandvagen 5 A, 
Stockholm. 

Rattare: Fredrik Martin Jansson f. 03. Son till Karl 
Viktor Jansson o. h. h. Hulda Kristina f. Mattsson. 
Gift 23/10 27 med Marta Karolina f. Lundberg. Bam: 
Margit Elisabet, Sven Olof, Karl Blis. 

Rattaren: F. d. stamanstalld vid Upplands artilleri- 
regemente i 5% fix. Mansvik 

Postadr.: Nykvam. 

Areal: 9 har aker. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. pa 1800-talet. Garden arrend. sedan 1924 av nuv. 
brukaren, E. A. Watlin. 

Ag.: A.-B. Nykvams Bruk. Marsta sateri med underlydande 

Postadr.: Nykvam. Tel. 28 Tarings. 

Areal: Total 189 har, darav 80 aker, resten kultiv. 
betesmark, skog o. hagmark. Tax,-v. 98.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Huvud- 
byggn. uppf. pa 1840-talet, tillb. o. renov., nyglarna 
uppf. 1934. Magasin uppf. omkr. 1910, stall 1925, loge 
1936, ladug. restaur. 1936. 5 hastar, 45 notkreatur. 
Reakt.-fri S. R. B.-besattn. Traktordrift. Marsta ag- 
des under 1500-talet av medlemmar av atten Ryning 
o. bvergick genom gifte till Sigvard Kruse, vilkens son 
Erik gjorde det till sin satesgard. Pa 1680-talet for- 
varvade Abraham Cronstrom egend., som han brukade 
under sitt sateri Sundsor i samma socken. Dit horde 
garden till bbrjan av 1800-talet. I slutet av samma ar- 
hundrade agdes garden av godsag. Heijkcnsko'ld. Den 
kbptes 1929 av nuv. ag:s make. I gardens park lig- 
ger ett gravfalt fran vikingatiden o. pa agorna en 
fornborg, den s. k. Kvarnmora borg. 

Ag.: Fru Ingeborg Hornfelt f. Kinell. Gift med d:r 
H. Hornfelt, f. 1867, dod 38. 

Brukare: Agronom Halvor Hornfelt f. 05. Son till 
ag. Gift 30 med Eleanor Mc Caw. Barn: Ulla, Marga- 
ret, Jonas. Nykvam, Kolarstugan 

Postadr.: Nykvam. 

Areal: 6,435 har, darav 2 aker, 4,435 skogs- o. angs- 
mark. Tax.-v. 6.700. 

Jordart: Huvudsakl. svartmylla. 
skog. Manbyggn. uppf. i slutet ai 
nomibyggn. uppf. 1901. 4 kor, 1 svi 
rit i slaktens ago under 2 generati' 
erhallit gulden genom arv. 

Ag.: Karl August o. Gustaf Edvin Andersson. 

Brukare: Karl August Andersson f. 1879, Son till 
Clas August Andersson o. h. h. Anna Kristina HkoK.-iifiSt.: Barr- 
lTlHMalet. Eko- 
. Garden har va- 
ler. Nuv. ag. ha 
Nykvarn, Sorliden 

Postadr.: Nykvarn. Tel. Bl Turinge. 

Areal: Total 53,5 har, darav 1 aker. Tax.-v. 18.500. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 191S. Garden till slakten 
genom nuv. ag., som anlagt densamma jamte tradg. med 
ett hundratal frukttrad samt barbuskar. 

Ag.: Slojdlarare Otto Albert Bostrom f. 1879. Son 
till Lars Gustaf Gustafsson o. h. h. Stina Lisa f. Petters- 
son. Gift 09 med Signe Augusta f. Leii. Barn: Nina 
Augusta. 

Ag.: Genomgatt slbjd- o. tekniska skolan i Vaners- 
borg samt tva arskurser vid Nas slajdseminarium. Ar 
sedan 1904 slojdlarare i Turinge. 

Rims job org 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 11 Yngen. 

Area!: Total 21 har, darav 6 aker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.100. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten o. dyjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1936 efter 
brand, fullt modern, Ekonomibyggn. uppf. 1908. 2 
hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, hbns till husbehov. 
Qtofleo 'ill slakten 1907, da den dvertogs av nuv. ag. 
Den avsondrades namnda ar fran huvudgarden Lad- 
vreta, som inkopts av nuv. ag:s fader 1892. Nuv. ag. 
har uppodlat arealen o. uppf. byggn. Han erholl 1910 
Hush411n.-sallsk:s odlingspris. Nuv. air. tilltradde 1937. 

Ag.: Karl Robert Kihlgren f. 29/2 1876. Son till Jo- 
han Kihlgren. Gift med Olga Jonsson f. 3/9 1880. 
Barn: Astrid, Gunnar, Bertil, Tyra, Sigvard, Folke. 

Ag.: Namndeman. Skiftesgodeman vid lantmateri- 
r"ii! i iittn. Ordf. i Turinge jordbrukskassa, R. L. F. o. 
B F:s s:n-avd. samt hushalln.-kom mitten. Led. av 
komm.-fullm., tax.-namnd. o. egnahemskommitten. 
Medl. av Stockholms lans leverantorfb'ren. o. ombud for 
slakteriforen. 

Arr.: Bertil Kihlgren. Son till ag. 

Arr.: Ordf. i Turinge S. L. U.-avd. kassbr for Sbder- 
talje S. L. TJ.-krets o. Turinge R. L. F.-avd., styr.-led. 
i Turinge skyttegille. 

Rosenberg 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 18,5 har, darav 5,5 aker. Tax.-v. 9.500. 

Jordart: Huvudsakl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
liivskog. Manbyggn. uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid., tillb. 1919. 1 hast. 5 notkreatur. 2 svm. Gar- 
den har varit i slaktens ago under 2 generationer. Nuv. 
ag. kopte den 1923. 

Ag ■ Johan Arvid Fi-riiinainl Enjrman f. 1893. Son 
till Johan Emil Engman o. h. h. Hilda Elisabet. Gitt 
23 med Karin Linnea f. Lundholm. Barn: Bror Arvid, 
Karl Gosta, Nils Bertil. 

Rosenlund 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 97 Turinge. 

Areal: Total 14 har, darav 6 aker, 8 skogs- o. angs- 
mark. Tax.-v. 20.800. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten, nagot sandjard. 
Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1910— 
11 Ekonomibyggn. uppf. 1909—10. 2 hastar, 5 not- 
kreatur, 20 hons. Garden har varit i slaktens ago un- 
der 2 generationer. Nuv. ag. arvde den 1927. 

Ag ■ Johan Hugo Eriksson f. 1886. Son till Johan 
Valfrid Eriksson o. h. h. Ida Augusta f. Fredlund. 
Gift 18 med Judit Elisabet f. Andersson. Bam: Inga 
Elisabet. „ . 

Ag.: Genomgick Asa folkhbgskola 1907—08. Driver 
slakterirorelse. 
Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 150 har, darav n aker, 139 skog. 

Jordart: Mulljord, n&g-ot sand- o. lerjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1886. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1860-talet 2 hastar, 10 notkreatur, 4 
svin, 30 hons. Garden arrend. sedan 1932 av nuv. bru- 

-5.g. : Svenska Staten. 

Arr.: Knut Vilhelm Andersson f. 1886. Son till An- 
ders Petter Larsson o. h. h. Fredrika. Gift 20/11 11 
med Alma Charlotta f. Pettersson. Barn: Ingrid, Tore 
Vilhelm, Sigrid Viktoria. Alma Eleonora, Clas' TJno 
Stina Viola, Arne Vilhelm. 

Arr.: Har under 3 ars tic" tjanstgjort vid Gbta liv- 
garde. 
Sand tor p 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: 15 har aker. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. Ib'vskog 
Manbyggn. uppf. 1884. Ekonomibyggn. uppf. 1896. 2 
hastar, 11 notkreatur, 2 svin, 45 hons. Garden brukas 
sedan 1936 av nuv, arr. 

Arr.: Carl Erik Evert Karlsson f. 1899. Son till Erik 
Gustaf Karlsson o. h. h. Elin f. Eriksson. Gift 16/10 
21 med Astrid f. Edstrom. Barn: Maj-Britt Anna 
Stina, Lars Erik. 
Postadr,: Nykvarvi. 

Areal: Total 9 har, darav 2 aker, 7 skog. 6.500. Tax.-' Jordart: Ler-, dy- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o 
lovskog, Manbyggn. uppf. 1887, Ekonomibyggn uppf 
samtid., tillb. 1918—29. 2 notkreatur, 1 svin, 30 hons. 
Garden har varit i slaktens ago under 2 generational' 
Nuv. Sg. kdpte den 1915. 

Ag.: Tradg.-mastare Gustaf Bergstrom f. 18S4 Son 
Ul Gustaf R. Bergstrom o. h. h. Anna f. Hellgren. Gift 
5/10 12 med Karin f. Askerlund. Bain: Gosta Lerinart 

Ag.: Har tidigare praktiserat vid Nykvarns o. Hager- Sjobacka 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 21 har, darav 7 aker, 14 skog. Tax.-v. 

Jordart: Mylla pa lerbotten. Skogsbest. : Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. i horjan av 1800-talet Eko- 
ti'muyggn, uppf. samtid., tiUb. 1912—13 1 hast 4 
notkreatur, 2 svin, 20 hons. Garden inkoptes 1910 av 
nuv. ag. 

tJh" ^°^ an AUgUSt Larsson f - 1874. Son till Lars 
Petter Enksson o. h. h. Stina f. Dahlstrom, Gift 1899 
med H, Matilda f. Kjellstrom. Barn: Edit, Ejnar. 
Lilly, Kann, Tora. 

Ag.: Har varit byggnadssnickare under 15 ars tid. 
Stadavik 

Postadr.: Nykvam. Tel. 6 Yngen. 

Areal: 2X6,5 har, darav 16,5 aker. Tax,-v. 100.500. 

Jordart: Delv. lattlera, dy- o. sandjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Huvudbyggnaden uppf. 1918. Ekono- 
mibyggn. uppf. samtid, 2 has tar, 13 notkreatur, 10 
hdns. Nuv. ag. innehar en aldre gard, kaUad Stada. 

Ag.: Major Hugo Holmqvist, ostermalmsgatan 19, 
Stockholm. 

Arr. (sedan 1919): Johan Emil Eriksson f. 1878. 
Son till Johan Fredrik Eriksson o. h. h. Maria Charlotta. 
Gift 26/12 01 med Elin Matilda f. Lindkvist. Bam: 
Karl Emil, Signe Elisabet. 

Stensborg 

Postadr.: Nykvam, Tel. J/8 Turinge. 

Area!: Total 20.5 har. darav 7.5 aker. Tax. -v. 14.900. 

Jordart: Kandbl. lermylla. Skogsbest.: Barr- o. 10v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1916. Ekononubyggn. uppf, 
samtid.. til lb. 1027 28. 3 haatar, 6 kor, 3 svin. 35 . 
hens. Garden mkbptes 1916 av nuv. iig,. aom uppf. 
hyggn. 

Ag,: Gustaf llilir-.-r Karls3:;n f. 1885 Son till Karl 
Gustaf Jonsson o, h, h. KUra Maria f. 1'ettersson. Gift 
29/R 27 med Rosa Charlotta f, Nilsaon. 

Ag.: Styr.-led. I Turinge Elektr. Dumhutionaforen. 
samt I ortens R. L, F.-avd.. revisor ftfr Turinge Jord- 
brukskassa. 

Stensa.tr a 

Postadr.: Sundsor. Tel. 78 Turinge. 

Areal: Total 275" har, darav 74 aker, 194 skog o. 
hagmark, 7 tomt. Tax. -v. 91.800. 

Jordart: Mullbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1794. En flygelbyggn. uppf. pa 
1600-talet av Eric Dahlberg. Ekonomihyggn. uppf. 
1893, omb, 1937 — 39. 6 hastar, 55 notkreatur, 12 svin, 
200 hbns. Garden till slakten 1937. 

Ag.: Dlrektor Albert Elfstrom f. 1877. 

Ag.: Direkt6r vid Asea-Koncernen i Stockholm. 

Befallningsman : Gosta Karlsson f. 12. Gift 37 med 
Dagmar f. Gedda. 

Herr Karlsson genomgick Berga lantbruksskola i 
Vasterhaninge 1934 — 36, 
Strandgarden 

Postadr.: Nykvam. Tel. 73 Turinge. 

Areal: Total 46 har, darav 6 aker, 40 skog. 

Jordart: Lerjord o, mylla. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
Ekog. Manbyggn. uppf. 1910. Ekonomlbyggn. uppf. 
1917. Garden, som har ett naturskont lage, grundlades 
1910 av nuv. ag. Tradg. med ett 100-tal frukttrad. 

Ag.: Johan August Strandbeig f. 1859. Son till Gus- 
taf Pettersson a. h. h. Johanna f. Tonberg. Gift 1881 
med Hanna f. Mallberg. 

Ag.: Avlade examen 1879 vid Uppsala seminarium. F. 
d. ordf. i pens.-namnd., stiftare av o. f. d. ordf. i sjuk- 
kassan. Undervisade i tradg. -skotsel vid kurser for folk- 
skollarare i Adelsnas 1910—22. Innehavaie av Kungl. 
Maj:ts guldmedalj f8r medborgerlig fortjanst samt sven- 
ska tradg.-foren:s silvermedalj med anledning av arbe- 
te for framjande av undervisniny i Lr5<ig.-sl-:otsel i folk- 
skolan. Utgivit handboken "Ett ar t smabrukarens 
tradg.-tappa". 

Arr. (sedan 1937): Carl Anton Svensson f. 1898. Son 
till Sven August Svensson o. h. h. Matilda. Gift 30 med 
Anna Sofia f. Andersson. Barn: Sven Erik, Karl Au- 
gust. 

Arr.: Har under 7 ars tid v 
pa Nolinge g&rd i Grodinge s t anstalld sasom rattare 

Striipsta 

Postadr.: Nykvarn. Tel. If6 Tiiringe. 

Areal: Total 257 har, darav 75 aker, resten kultiv. 
betesmark, skog o. hagmark. Tax. -v. 107.800. 

Jordart: Lera, svartmylla o. sandbl. lerjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1840-talet. Stall 
uppf. 1920, magasin 1921, loge 1933, ladug. 1934, arbe- 
tarbostader 1917 — 18. 8 hastar, 50 notkreatur. Bland 
kanda ag. till garden namnes i mitten av 1600-talet Erik 
Dahlberg, o. pa 1740-talet overs telojtnant von Holtliu- 
sen, Pfi. scnare tid var Stropsta forenat med Nykvarn, 
som agdes av bi'Uspatronerna Pertersen o. Lindstrem,. 
Nuv, ag. inkiipte egendomen 1915. Pfi. garden har 
man nyligen antraffat Erik Dahlbergs beromda gfirds- 
arkiv, innehfillande handlingar frfin 1590-talet. 

Ag.: Godsag, Nils Ivar Brattlof f. 1871. Gift 1898 
med Amanda Svensson f. 1863, Barn: Nils Harry (gift 
36 med Berta f. Andersson]. 

Inspektor: Harry Brattlof. 

Strops t a, Grevstea 

Postadr.; Nykvarn. 

Areal: Total 88 har, darav 8 aker, 80 skog. Tax -v 
23.900. 

Jordart: Huvudsakl, sandjord. Skogsbest: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn, uppf. ar 1900. Ekonomibyggn. 
uppf, 1890. 2 hastar. 3 notkreatur, 2 svln, 25 hiins. 

Ag.: Doktor Arrenius, Kagghamra, Grodinge. 

Arr.: Edvin Elg f. 1891. Son till August Elg o. h. h. 
Ida f. Lindgren. Gift 36 med Manda f. Holm. Barn: 
Rune, Evald, Ingrid. 

Striipsta, Udden 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 58 Turinge. 

Areal: Total 67 har, darav 17 aker, 50 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 56,800. 

Jordart: Sandbl. lerjord (e:a 10 % mossjord). Skogs- 
best.: Barrskog. (10 % lovskog). Manbyggn; uppf. 
omkr. 1900, tillbyggd 1917. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1890. 4 hastar, 12 notkreatur, 3 svin, 100 hons. Gar- 
den till slakten 1926. 

Ag.: Oscar Erik Nylander f. 1885, Son till byggmast. 
O. Nylander o, h. h. Sigrid f. Agren. Gift 28/5 10 med 
Anna f. Eriksson. Barn: Osman, Anna-Lisa, Britt 

Ag.: Verkstallande direktbr i Sveriges Allmanna Ex- 
portforen. i Stockholm. Led. av riksdagens andra kam- Stangaro 

Postadr.: SodertUlie. Tel. 1338. 

Areal: Total 348 har, darav 57 aker, 291 skog. Tax.-v. 
107.400. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest,: Barr- 
o. bjorkskog, Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1880. 3 
hastar, 4 oxar, 20 kor, 10 ungdjur, 3 tjurar, 2 svin. 
Arealen delv. tackdikad. Garden till slakten 1907 ge- 
nom kop av nuv. ag:s fader frfin godsag. Sven Ham- 
marstrbm. Bland foreg. ag. markas friherrinnan Bildt 
pa Lina o. kammarrfidet Dufva, som brukade garden 
pa 1850-talet. A agorna aro ett flertal forngravar be- 
lagna. Det stijrsta fyndet i Sodermanland av QJntyxoE 
har gjorts a garden. 

Ag.: Karl Anton, Emma, Karl Rudolf, Ebba o. Berta 
Kbhler. Barn till Karl G. Kohler o. h. h. Eva Anders- 


Sundsvik och Sundsor 

Postadr.: Sundsor. Tel. l'i Turimje. 

Areal: Total 2.365 har, darav 115 4ker, resten skog, 
hag- o, kultiv. betesmark. Tax. -v. 547.500. 

Jordart: Lerjord o, svartmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
SumlsBrs huvudbyggnad ar uppford i borjan av 1700- 
talet, Sundsviks i bbrjan av 1800-talet. Magasinet ar 
byggt 1834, stall och ladugard omkring 1880, arbetar- 
bostad 1834, loge 1922. 10 hastar, 60 notkreatur. Till 
Sundsvik hbr siig och tegelbruk. vilka moderniserades 
1936—37. S&gen har tva ramar och en avverkningska- 
pacitet av 160.000 timmer per ar. Sundsvik kbptes 
1905 och Sundsbr 1916 av bruksagaren Frans Berglund. 
Vid dennes dod overgick garden till stbh. 

Ag.: Frans Berglunds stbh., best£ende av ankefru 
Elin Johanna Berglund samt barnen: Eva (gift med 
kaptenen i I 3:s reserv Folke Lindesvard), Gunnar (dis- 
ponent), 

Sbderby 

Postadr.: Nyhvarn. Tel. 8 Turinge. 

Areal: Total 135 har, darav 75 aker. 60 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 87.000. 

Jordart: Mull- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog (c:a 
20 % lovskog). Manbyggn. uppf, 1907. Ekonomibyggn. 
uppf. 1912. 5 hastar, 38 notkreatur, 6 svin, 50 hons. 
GSrden avsbndrades fran Nykvarns egend, 1890, da nuv. 
ag. inkopte den. 

Ag.: Carl Detlof Heikenskibld f. 3/1 1865. Son till 
brukspatron D. Heikenskidld o. h. h. Hilda f. Ohlsson. 
Gift 14/11 1891 med Agnes Dina Theodora f. Dahl. 
Barn: Signe. 

Ag.: Innehade Marsta gard i Uppland 1887—96, Al i 
Sodermanland 1890—96 o. Aspvik 1898—1903. 

Tingstaden 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 94 har, darav 39 aker, 55 skog. Tax.-v. 
44.900. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1600-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. pa 1900-talet. 4 hastar, 24 notkreatur, 15 
svin, 50 hons. Traktordrift. 

Ag.: Ingenjor Carl Sjoberg, Stockholm. 

Arr.: Eric Herbert Teodor Lindgren f. 1897. Son till 
Pontus Lindgren o. h. h. Gertrud. Gift 23/10 22 med 
Emma Charlotta Amalia f. Dahlin. Barn: Gunnar, 

Arr.: Genomgick Nordiska lantbruksskolan a Haga- 
berg 1918 — 19. Har genomgatt Onnestads lantmanna- 
skola, assistentkurs samt Filip Holmqvists handelsin- 

Torsatra 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 155 Turinge. 

Areal: Total 75 har. diirav 'Xi aker, resten skog, hag- 
o. kultiv. betesmark. Tax.-v. 58.100. 

Jordart: ny-. sand- o. lerjord. Skogsbest : R.-mskog 
med inslag av lovtrad. Huvudbyggn. uppf. omkr. ar 
1900. urn- o. tillb. 1918. flygeln uppf tidigare Ekono- 
mibyggn. uppf. eller om- o. tillb under de seuare aren. 
3 hastar 15 notkreatur. J00 svin. I samhai;il med sjd- 
sankmngen I borjan av 1900-tniet uppnrilades t:r.gefar 
halva akerarealen. Nuv. ag. ktipte garden 1925. 

Ag.: Kommeridorkapten Ernst Aspenberg f 1879. 
Gift 08 med Martha f. Lundb. Harm Sven. Erik. Hans, 
Margareta, Carl, Elisabeth. 
Postadr.: Nykvarn. Tel. 5 Yngen. 

Areal: Total 114 har, darav 24 aker, 90 skogs- 
mark. Tax.-v. 30.200. 

Jordart: Ler- o. dyjord pa ierbotten. 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1S07, : 
Ekonomibyggn. uppf. 1903—20. 4 hastar, 12 kor, 4 ung- 
djur, 2 svin, nous till husbehov. Garden till slakten 
1918 genom kop. Den drives 1 sambruk med Ladvik o. 
Tobacken. 

Ag.: August S. Andersson f. 1883. Son till Fredrik 
Andersson o. h. h. Sofia f. Andersson. Gift 10 med 
Signs f. Pettersson. Barn: Helge, Roland, Bengt, Gerd, 
Ingvar, Britt. 

Ag.: F. d. led. av komm.-fullm., medl. av Turinge 
jordbrukskassa, styr.-led, i B. F:s s:n-avd. o. medl. av 
R. L. F. 
Postadr.: Nykvam. Tel. IS Yngen. 

Areal: Total 25 har, darav 9 aker, 16 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Ler- o. dyjord samt svartmylla pa Ierbotten. 
Skogsbest: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1921. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1917. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 4 
svin, hbns till husbehov. Garden till slakten 1912 ge- 

Ag.: Gustaf Hugo Andersson f. 1879. Son till Fredrik 
Andersson o. h. h. Sofia. Gift 12 med Sara f. Ryding. 
Bam: Gustaf Fredrik. 

Ag.: Styr.-suppl. i jordbrukskassan, revisor i R. L. F. 
Vidbynas 

Postadr.: Sodertalje. Tel. S Turinge. 

Areal: Total 660 har, darav 135 aker, resten skogs-, 
hag- o, kultiv. betesmark. Tax.-v. 249.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Djurbe- 
sattn.: 10 hastar, 95 nStkreatur. 

Huvudbyggnaden uppfordes 1711 av sten, om- och 
tillbyggdes samt modernise rades 1906. Den inrymmer 
61. a, flera gamla mariebergskakelugnar. En flygel- 
byggnad uppfordes 1906. Egendomen har en 5,2 har 
stor tradgard och park. Till tradgarden bora tre vaxt- 
hus. Av ekonomibyggnaderna ar stallet uppfor 1906 
medan de ovriga aro byggda i slutet av 1800-talet. Gar- 
den har eget elektricitetsverk. 

Pa egendomens Sgor markas flera fornlamningar sa- 

som attekullar, en domarring, en kungshdg och ett stort 

gravfalt. 

' medlemmar av atlen Klingspor daribland assessorn Steph. Fredrik Kling- 

Dennes arvingar salde den till haradshovding Olivestjerna. Ar 1724 koptes 

■■■■■■—•■ majoren och riddaren C. G. Elgenstjerna, vars slakt 

■ — godsagaren Karl Petersen, 1905— " Under 1600-talet iigdes gardi 
spor, som var agare till ar 17: 

godset av en Jon Cederstedt och 1771 fbrvarvades det 
sedan var agare i omkr. 100 ar. Omkr. 1900 — 05 agdes egendomen 

brukspatronen Ivar Lindstrom och 1915—17 av herr Valdemar Qvamstrom. Sistnamnda ar koptes Vidbvnas _ 
ryttmastaren_greve A. Cronstedt, vilken franstyckade en del arrende- och utgardar. 1929 inkoptes det av gods- . 1882. Gift 15 med Lily f. Svensson. Barn: Harald, Carl-Gunnar. 
Vidbynas, Mind a 1 

Postadr.: Elsaborg, Nykvam. 

Areal; Total 23 har, darav 3,5 aker, 19,5 skog. Tax.-v. 
5.000. 

Jordart: Sand- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1700-talet, tillb. 1919. Eko- 
ii "nui-.yg-gn, uppf. 1904. 1 hast, 4 notkreatur, 1 svin. 
Nuv. ag. inkbpte garden 1928. 

Ag.: Karl Rudolf Andersson f. 1888. Son till August 
Andersson o. h, h. Sofia. Gift 28/5 28 med Frida Ot- 
tilia f. Karlsson, Barn: Karin Sofia. 

Ag.: Anstalld vid A.-B. Nvkvarns Bruk sasom natt- 
vakt. Postadr,: Nykvarn. 

Areal: 9 har aker. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbeat.: Barr- o. lovskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf, i borjan av 1800-talet. 2 
hastar, 7 notkreatur 1 , 2 svin. Garden arrend. sedan 
1935 av nuv. brukaren. 

Ag.: A.-B. Nykvarns Bmk. 

Arr.: Erik Vilhelm Karlsson f. 03. Son till Hjalmar 
Karlsson o. b. h. Klara f. Andersson. Gift 28/11 31 
med Karin Matilda f. Larsson. Barn: Ulla Brita, Bengt 
Vilhelm, SUg Erik. Vanstra 

Postadr.: Nykvam. Tel. 65 Twinge. 

Areal: Total 43 har. darav 13 aker, 30 skog. Tax.-v. 
21.000. 

Jordart: Latt lera. Skogsbest: Ban- o. lovskog. 
Miini.ysgn. uppf. 1914. Ekonomibyggn. uppf. 1911. 2 
hastar, 10 no'tkreatur, 2 svin, 20 hb'ns. Nuv. ag. till- 
tradde 1910. Garden arrend. sedan 1929 av nuv. bru- 

Ag.: Johan Emil Lindersson. 

Arr.: Sten Valdemar Carlsson f, 1898. Gift 27 med 
Anna Ulrika f. Lindersson, Barn: Ake, Bo. 

An'.: Genomgick Asa lantmannaskola 1919 — 20. Vasterkumla 

Postadr.: Nykvarn. 

Areal: Total 268 har. darav 90 aker. 178 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 81.300. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Halften barr- o. half- 
ten lovskog. Manbyggn. uppf. orakr. 1800. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1932. 5 hastar, 50 notkreatur, 5 svin, 25 
hb'ns. Garden till slakten 1932. Den var intill nagot ar 
efter sekelskifU't K-Kstgivargard. 

Ag.: Karl Petrus Svensson f. 1S98. Son till Sven O. 
Johansson o. h. h. Adele f. Johnsson. Gift 28/10 33 
med Lilly f. Arvidsson. Barn: Per-Eide. 
[OJ^ip \r Arby 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 91 Turinge. 

Areal: Total 112 har, darav 32 aker, 80 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 46.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1888. Ekonomibyggn. uppf. p& 1850-talet. 4 has- 
tar, 16 kor, 3 ungdjur, 4 svin, hijna till liusbehov. Gar- 
den till slalilen U'li't gc-nom ko"p. 

Ag.: Julius Nilsson f. 1885. Son till Nils Fetter Nils- 
son o. h. h. Sofia f, Larsson. Gift 14 med Hildur f. 
Carlsson. Barn: Enis, Rune, Arne, Maja-Stina. 

Ag.: Led. av skolrad., styr.-Ied. i mejeriforen., suppl. 
i kyrko- o. skolrad., medl. av B. F. Angsberg 

Postadr.; Nykvarn. Tel. 13S Twinge. 

Area!: Total 14 har, darav 6 aker, 8 skog. Tax.-v. 
12.000. 

Jordart: Huvudsakl. lel'jord. Skogsbest.: Barr- o. 
kiviikog. Mini- o. (■konomibyggn. uppf. 1916. 1 hast, 
4 ndtkreatur, 2 svin, 35 hons. Nuv. ag. kopte garden 
1937. Sedan dess har gjorts en hel del forbattringar 
p4 saval byggn, som akerareal. 

Ag.: Helmer Gottfrid Jansson f. 1890. Son till Per 
Vilhelm Jansson o. h. h. Johanna f. HeUqvist. Gift 19 
med Katarina f. Andersson. 

Ag'.: Genomgiek Asa folkhogskola 1918—19. Har 
varit tradg.-mastare i 10 ar. 
Tvefa TVETA socken i Oknebo harad narmast sydvast 
om Sodertalje utgdres till storre delen av bergig skogs- 
bygd. Grans i norr bildas delvis av sj8n Masnaren, 1 
sydvftst av Vallmgen oeh i outer av Hallsfjaxden, ut- 
mcd vilken villasmuhaUena Bran ning est rand och Pers- 
hagen ha vuxit upp. Den UUaste jordbruksbygden ar 
be lag en i n ell erst a delen av socknen. 

Fomminnen: Stensattnlngar, stenkretsar och grav- 
hisgar frftn jarnaldern finnas flerstades. sasom norr orn 
kyrkan, vid Tibbie. Tbmbacken, Valsta, Kacka och AJe. 
bin runsten ar inmurad 1 kyrkan. 

Areal: 45,43 kvkm, Enligt 1938 ars fastighets- 
taxering ar agovidden: 1.101 har aker, 32 tomt och tradgard. 9 slatterang. 48.8 kultiverad betesang. 60 an- 
nan betesang, 2.170,4 skogsmark, 489,3 Ovrig mark. JordbrukHviirde: 1.511.000 kr, I jordbruksvardet ingaen- 
de varde a skogsmark: 89.900 kr. Skogsvarde: 377.800 kr. Invanarantal. 991 (1940). 

Kommunikationer: Inom socknen ligga stationerna Almnas och Tvetabcrg vid jarn vagal in jen SMertalje 
— Eskilstuna. 

Socknen namnes som "Tvetbo" 1383 och med den nuvarande namnformen 1404. Den ar annex till So- 
dertaije. 

Kyrkan har langhus fran medeltiden. 

Kyrkoherde: Garde, Knut Rickard. Komminister: Rulmbom, Toivo Georg August. 
Agdala 

Postadr.: Tvetabery. 

Areal: Total 59 har, darav 15 aker, 44 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 22.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 1800- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 1885. 2 hastar. 8 kor, 3 
ungclji.ii-, 2 sv;n. hoiis till husbehov. Garden till slakten 
1848 genom Anders Petter Eriksson. 

Ag.: Gustaf Alfred Eriksson f. 1885. Son till Karl 
Eriksson o. h. h. Charlotta Andersdotter. Gift 23 med 
Beda f. Vicksell. 

Ag.; Led. av komm.-fullm. o. komm.-stamman. Kas- 
sor i B. F:s s:n-avd. Almnas 

Po.il a dr.: llmnas. Tel. 30J/3D Sddertiiljf. Jordart: Lerjord pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. onikr. 1880. Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1885. 16 hiistar. ri iini=s>i-Lstar. 65 kor, 20 
ungdjur. For gardens drift finnes traktor. Garden 
lili slakten 1924. 

Ag.: Godsag, Harry Engstriim f. 13/8 1897. 
Almnas, Vekarne 

Pontadr : BodertiOje. 

Areal: 10 har aker. 

Jordart: liyjord. Manbyggn. uppf. for c:a 45 ar se- 
dan. Ekonuminyggn. uppf. f6r omkr. 50 ar sedan, 2 
hastar, 5 kor. 1 ungdjtir, 15 hSns. 

Ag.: Godson- -Tiivry Engstriim. Almnas. 

Arr.: Goran Martin Friman f. 25/1 03. Son till A. 
F. Friman o. h, h. Emma. Gift med Lillie f. Fristedt. 
Rarn: Goran, U!la. Annmari. Aspdal 

Postadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 23 har, darav 8,5 aker, 14,5 skog. Tax.-v. 
13.300. 

Jordart: Svartmylla. pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 
1875. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, hdns till husbehov. 
Garden till slakten 1925 genom kop av nuv. ag. QrSn- 
saks- o. blomsterodling bedrives. 

Ag.: Ernst V. Gustaf sson. Gift med Amanda f. Ja- 
kobsson. 

Ag.: F. d. tradg.-r 
Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 2 har, darav 1,75 aker. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. pa 1880-talet, 
restaur. 1931. 1 hast, 2 kor, 3 svin. 

Jig.: Lararinnan froken Anna Carlsson, R&sunda, f. 
16/9 1882. 

Arr.: Ernst Hilmer Franzen f. 7/12 1892. Son till 
Karl Axel Franzen, clod 07, o. h. h. Hilda Catarina f. 
Andersson, Gift 3/3 27 med Valborg Maria Carlsson 
f. 30/4 1897. Barn: Maj-Britt, Ernst-Olof, Lara Hil- 

Arr.: Medl. av R. L. F. Lundkulla 1 

Postadr.; Adelso. 

Areal: Total 10 har, darav 5 aker, resten skog. 
Tax.-v. 7.300. 

Jordart: Sandjord o. lera. Skogsbeat.: Barr- o. 
bjorkskog. Manbyggn. uppf. i bbrjan av 1800-talet, 
restaur. 1920. Stall, ladug., loge o. svinhus uppf. 1912. 
1 hast, 3 kor, 2 svin, 25 hbns. Garden i slakten under 
minst 3 generationer. 

Ag.: Hulda Jansson f. 26/6 1874. Dotter till Car) 
Th. Lindgren, dod 09, o. h. h. Karotina Jansdotter, dod 
06. Gift 1896 med Carl Gust. Pr. Jansson (dod 36). 

C. G. Pr. Jansson var kyrkovard, led. av Ityrko- o. 
skolrad. samt ordf. i Stockholms lans sparbankskom- 
mitte. Postadr..* Adelso. Tel. 5S. 

Areal: Total 4,5 har, darav 2,25 aker, 2,25 skog. 
Tax.-v. 6.700. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
antagligen uppf. 1732. Ekonomibyggn. uppf. 1925. 1 
bast, 2 kor, 2 ungdjur, 4 svin. 

Ag.: Gust. Waif rid Collberg f. 23/12 1S98. Son till 
Gust. Collberg, f. 1870, dod 03, o. h. h. Alfrida Persson, 
f. 1874, dod 1898. Gift 13/12 25 med Edit Augusta 
Eriksson f. 1/1 03. Barn: Stig f. 23/6 29, Martha f. 
16/10 30. 

Ag-.: Led. av komm.- o. pens. -nam nd. T medl. av R, 
L. F. o. B. P. "f V IsHukui Postadr.: Adelso. Tel. 18. 

Areal: Total 32 har, darav 15 aker, 17 skog. Tax.-v. 
18.000. 

Jordart: Huvudsakl. lera o. hard jord. Skogsbest.: 
Ung barrskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid. med manbyggn. 2 has- 
tar, 5 kor, 2 svin, 30 hb'ns. Garden till slakten 1917 
genom kop av nuv. &g. 

Ag.: Gustav August Nilsson f. 15/4 1862. Son till 
Carl Nilsson o. h. h. Sofia f. Wrang. Gift 1889 med 
Eva Sofia f. Blomberg. Barn: John. 
Bergtorp 

Poatadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 30 har, darav 15 Sker, 15 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1926. Ekonomi- 
byggn. uppf- 1901. 2 hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 
hSns til! husbehov. Garden inkoptes 1930 av nuv. ag. 
Den Br avsondrad fran Tvetaberg. 

Ag.: Knut Melker Karlson f. 1879. Son till Carl An- 
dersson o. h. h. Karolina f. Olsson. Gift 10 med Ma- 
tilda f. Andersson. Barn; Birgit. Postadr.: Sodertalje. Tel. 190. 

Areal: Total 626 har, darav 150 aker. Tax.-v. 
250.000. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Djurbesattn. : 12 hastar, 55 kor, 70 ungdjur. Traktor- 
drift. Diplom har erhallits for froodling. 

Huvudbyggn. av reveterat tra ar tillb. o. restaur. 
1907 efter ritningar av R. Arhorelius samt renov. 1931. 
Ekonomibyggn. uppf. 1914. 

Branninge var jarnbruk fran slutet av 1600-talet till 
slutet av 1800-talet. Har drevs urspmngligen stang- 
jarnssmide o. senare manufaktursmide. Bland godsets 
agare i gangna tider markes under 1780-talet en bruks- 
patron Hjelmerus, i borjan av 1800-talet generalskan 
von Post och pa 1860-talet brukspatron G. Wallenstrale. 
Efter att flera ginger ha hytt ag. fiirvarvades egend. 
1905 av generalkonsul K. W. Hagelin. 1921 tilltradde 
ingenjSr Henrtk HallstrtSm. 

Ag.: Fru Hanna Hallstrom. 

Inspektor: Th. Hallen. 

Bokhallare; H. Sjostedt. Branninge, Fagelsangen 

Postadr.: Sodertalje. Tel. 17 Tveta. 

Areal: Total 35 har, darav 13 aker, 22 skog. Tax.-v. 
45.200. 

Jordart: Latt mylla. Skogsbest.: Earr- o. lovskog. 
Manbyggn. renov, 1932. Ekonomibyggn. renov. invan- 
digt 1938. 2 hastar, 7 kor, 10 svin, 100 hons. FBreg. 
ag. var godsag. Tord Carl Magnus Eanck. Befall- 
ningsman a garden har tidigare varit Lars Welin. 

Ag.: Fru Hildur Lundqvist, Stockholm. 

Av vid&taende bilder utvisa den 3;e och den 4:e htt- 
ruttiii/f/gnaden resp. ai-rendatorsbostaden & Briinn\»<!<:, 
FAgels&ngen. 
EkniU gird 

Postadr..- Tvetaberg. Tel. 1718 Sodertdlje. 

Areal: Total 311 har, darav 85 aker, 226 akog. Tax.-v. 
136.100. 

Jordart: Moss- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1800. Ekonomibyggn. 
uppf. i slutet av 1800-talet. 5 hastar, 30 kor, 20 ung- 
djur, 50 hbns. For gardens drift finnes traktor. Gar- 
den till slakten i borjan av 1900-taiet. 

Ag.: Agronom David Natanael Pettersson f. 1882. 
Son till byggmastare J. Pettersson o. h. h. Maria. Gift 
med Signe f. Rosen. Barn: Inga, Greta, Folke, Lisa, 
Hakan, Signhild, Ulla. 

Ag.: Ordf. I pens.-namnd. o. komm.-stamman. Ordf. 
o. kassor i Tveta elektr. distributions: bren. Styr.-led. 
i Sod.erta.lje Sparbank. Led. av inskrivn.-namnd. 

Inspektor: Folke Pettersson. Son till ag. 
Glibotorp 

Postadr.: Pershagen. 

Areal: Total 48 har, darav 18 aker, 30 skog. Tax.-v. 
27.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Earrskog med inslag 
av lovtrad. Manbyggn. uppf. pa 1890-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. i borjan av 1900-talet. 3 hastar, 1 ung- 
hast, 14 kor, 9 ungdjur, 1 tjur, 40 hons. Traktordrifr. 
Garden till slakten 1923 genom kbp efter att dessfbr- 
innan ha arrend. i 6 ar. Den drives i sambruk med 
Vastergarde i Ytterjarna s:n (areal: total 57 har, darav 
12 aker, 25 skog, 20 impediment). 

Ag.: Emil Axelson f. 1887. Son till Axel L. Anders- 
son o. h. h. Lovisa f. Johansson. Gift 14 med Elin Sofia 
f. Skott. Barn: Rut Sofia, Elin Maria, Johan David, 
Emil Simon, Alma Johanna. Hovsjo 

Postadr.: Sodertdlje. Tel. 505, 

Areal: Total 15K har, darav 30 aker, 128 skog. Tax.-v. 
59.000. 

Jordart: Sand- o. mulljord, Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. renov, o, tilth 10.13. Magasin i>. 
stall uppf 1934. ladug. uppf. under nbekant tid. 3 
hastar, 15 kor. 6 ungdjur. 26 h&ns. For gardens drift 
finnes traktor Garden till slakten 1938. F.nhgl sag- 
nen skall a agom* ha funnlts ett jaktslotl. 

Ag.: Ingenjor Fnk Samuelsson. Stockholm, 

Befallningsman (sedan 1936): John 1-Tedriksson. 
Jumsta 

Postadr.: Tvetaberg Tel ifnk Bbden&lje. 

Areal: Total 305 har. darav 93 aker, 212 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 105.000. 

Jordart: Lerjord i>. svartmyila pa lerholten samt dy- 
jord. Skogsbes: R;irr- ci lovskog. Manbyggn. uppf. 
1850, renov. 1927, F-konomibyggr.. uppf. 1919. 6 has- 
tar, 2 unghastar. 3D kr.r, 15 ungdjur, 1 tjur, hens till 
husbehov. Traktordrlft. Garden till slakten 1900 ge- 
nom arrende. Den LnhSptes 1916 av nuv. ag:s svar- 
fader godsag Brattlbf. sum briikade den till 1936. da 
nuv. ag. kopte den. 

Ag.: Sven Axel David Lindgren f. 02. Son till Ed- 
vard Lindgren o. h. h. Hilda f. Andersson. Gift 36 
med Svea f. Brattiof. Earn: Sven. 

Ag.: Revisor i Tveta elektr, distribution sfbren. 
Kvedesta 

Postadr.: Tvetaberg. Tel. till ag. 22, till arr. 12 Tveta. 

Areal: Total 125 har, darav 30 alter, 95 skog. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.; Barrskog. Manbyggn. 
uppf. i bbrjan av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. i 
mitten av 1800-talet. 3 hastar. IS kor, 5 ungdjur, 50 
hSns. Traktordrift. Arealen delv. tackdikad. Garden 
till slakten 1931 genom kop. 

Ag.: Direktdr Karl Eliassons stbh. 

Arr. (sedan 1938): J. Tanner. Lerhaga 

Postadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 37,5 har, darav 14 aker, 23,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 21.800. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt 
slamjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 
1800-talet, renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800- 
talet o. 1023. 2 hastar, 10 kor. 3 ungdjur, 2 svin, 30 
hons. Garden inkoptes 1920 av nuv. ag. Den ar av- 
sbndrad fran Tvetabergs gkrd. 

Ag.: Gustaf Oskaf Lindqvist f. 1883. Son till Carl 
Gustaf Eriksson o. h. h. Klara Johansdotter. Gift 13 
med Teresia f. Andersson. Barn: Ingrid, Tngve, Gun- 
vor, Dagny, Bernt. 

Ag.: F. d. led. av kyrkorid. o. fattigv.-styr. Gode- 
man vid lantmateriforrattn. Led, av komm.-fullm.. 
tax.-namnd. o. brandstodskom mitten, suppl. i fattigv.- 
Lotorp 

Postadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 50 har, darav 15 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 20.800. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. 
uppf. 1897. 2 hastar. 1 nnghast, 10 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, hons till hushehov. Garden till slakten 1925, da 
nuv. ag. kopte den. 

Ag.: Karl Allan Pettersson f. 01. Son till Karl Jo- 
han Pettersson o. h. h. Johanna f. Andersson. Gift 
31 med Ester f. Karlsson. Barn: Jenny, Bernt, Sten. 

Ag.: Medl. av B. P. o. R. L. F. 
Postadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 30 har, darav 15 aker, 15 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 17.400. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1937. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1898 o. 1932. 2 hastar, 10 kor, 2 
ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden inkbptes 
av nuv. ag. 1933. 

Ag.: Karl Axel Pihl f. 1878. Son till Karl Johan 
Pihl o. h. h. Anna Niklasdotter. Gift 1919 med Frida 
f. Andersson. 
Langs j on 

Poatadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 64 har, darav 16 aker, 43 skog, 5 impe- 
diment. Tax.-v. 25.200. 

Jordart: Lerjord o. stenig svartmylla. Skogsbest.: 
Huvudsakl. barrskog. Manbyggn. uppf. i borjan av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1910. 2 hastar, 8 
kor, 2 ungdjur, 1 tjur, .2 svin, 30 h6ns. Arealen delv. 
tackdikad. Garden till slakten 1907 genom kop. 

-S-g.: P. J. Nilssons stbh. P. J. N. f. 1883. dod 28. 
Gifl 09 med Hilda Karolina f. Karlsson. Barn: Yngve. 
Idus, Ellen, Tage, Brita, Hans, Rune, Osten. 
Sjovreten 

Pastadr.: Tvetaberg. 

Areal: Total 33 har. darav 3 Sker. : skog. Tax.-v. Jordart: Lerjord Skogsbest.: Barr- o. lavskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. under obi^kant tid, den forra 
renov. 1934. G&rden till .-iaktcn 1911. 

Ag.: Systrania Gullevi, Bsttu- o. Eva Aide. 
Ester Aide ar fores'.and;in::::;t foi Vackstanas hem- 
Eva Aide ar skolkoksJararinna. 
Tvetaberg 

Postadr.: Tvetaberg. Tel. 31,0 Sodertalje. 

Areal: Total 860,73 har, darav 276,17 aker, 584,56 skog. Tax.- . 335.0' Jordart: Huvudsakl. lattlera o. svartmylla. Skogs- 
best. : Overv. barrskog. Djurbesattn. : 10 hastar, 4 
unghastar, 150 notkreatur, till storre delen tillvaxande 
ungdjur. Arealen delv. tackdikad. Tiaktordrift. 

Huvudbyggnaden uppfordes p& 1600-talet och res- 
taurerades 1918 av C. A. Gowenius. Den ar av tra, 
har fyra flyglar samt omgives av tradgard och park. 
Ekonomibyggnaderna uppfordes 1929. Till egendomen 
hSra kvarn och sag. 

Godset skapades pa 1600-talet genom sammanslag- 
ning av en del kronoegendomar av bl. a. fru Karin 
Baat och en Cantersten. Aren 16S3 och 169-1 utoka- 
des egendomen ytterligare av lands ho vdingen Erik 
Lowisin och erholl namnet Tvetaberg. Egendomen fdrblev darefter i Lowisinska *g^.!«»™j{^ 
da den kiintes av nraloren Ftedrlk EHerta, Den agdes sedan av dennes axvingar till 1831. Ar 1838 koptes 
S^K^TlKS och saldes f 8 96 av en av sonerna till G. O.Rydberg. Darefter fcgdes 
det bl. a. av hovrattsnotarien Gunnar Svensson, fran 1918 av herr C. A. Cowenius och sedermera av fru 
Maja Lindgren. Nuvarande agaren inkSpte egendomen 1937 fran grosshandlare E. Pettersson. 
Ag.: DirektSr Herman Reinius. 
Ag.: Forsaljningsdirektbr for A.-B. Elektrolux. 
Pdrvaltare: Tor Reinius. 
Vacksta 

Postadr.: Tvetaberg. Tel. 25 Yngen. 

Areal" Total 87 har, darav 22 aker, 65 skogs- o 
hagmark. Tax.-v. 28.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla p4 lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest. : Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 
1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. pa 1800-talet o. 1936 
3 hastar, 10 kor, 2 ungdjur, 2 svin, lions till husbehov' 
Garden till slakten 1922 genom kop av nuv. ag: S fader 
Nuv. ag. tilltradde 1932 vid faderns dbd. 

Ag.: Karl Gustaf Andersson f. 1875. Son till a. G 
Andersson o. h. h. Sofia f. Eriksson, Gift 03 med Hil- 
da f. Larsson. Barn: Edvin, Karl, Ake, Hedvig. 
Vacksta, Ekebo 

Postadr.: Nykvarn. Tel. 21 Yngen. 

Areal: Total 41 har, darav 13 aker, 28 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v, 16.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt 
dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lb v skog. Manbyggn. 
uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 1916—17. 2 hastar. 
8 kor, 2 ungdjur, 4 svin, hons till husbehov. G&rden 
inkbptes av nuv. ag. 1916. Den ar avsondrad frin 
Vacksta. 

Ag.: Predrik Sigfrid Andersson f. 1883. Son till A. 
P. Andersson o. h. h. Hedvig f. Andersson. Gift 08 
med Anna f. Jonsson. Barn: Hildur, Gunhild, Maj, 
Herbert, Gbsta. 

Ag.: Ordf. i B. F:s s:n-avd. Revisor for Turinge 
jordbrukskassa. Vacks tanas 

Postadr.: Tvetaberg. Tel. 168S Sbdertcilje. 

Areal: Total 153 har, darav 20 alter, 133 skog. Tax.-v. 
40.000. 

Jordart: Ler- o. mossjord. Skogsbest.: Barr- o. 16v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 
under obekant tid, renov. under senate ar, magasin. 
hons- o. svinhus uppf. 1914. 3 hastar. 8 kor, 5 ung- 
djur, 5 svin, 100 hons. Garden ar lanthushallsskola 
sedan 1912. 

Ag.: Stiftelsen Otto o. Signe Broms hemskola. 

KorirsLaiidunnna: Fi'okcn Ester Aide. Vahlsta 

Postadr.: Tvetaberg. Tel. 1967 Sodertalje. 

Areal: Total 106 har, darav 42 aker, 64 skog. Tax.-v. 
c:a 55.000. 

Jordart; Lattlera o. svartmylla. Skogsbest.: Bl- 
barr- o. 16vskog. 4 hSstar, 1 unghast, 16 kor, 10 ung- 
djur. 2 tjiirar, 2 svin, 30 hons. Traktordrift. Garden 
till slakten 1939 genom kop av dir. H. Reinius. 

Arr.: Erik Jonsson f. 1S89. Son till G. A. Jonsson 
o. h. h. Emma f. Jonsson. Gift 24 med Helga f. OvR- 
kvist. Posterbam: Marta, Erik. 
Tyresc eso 

TYRESO socken i Sotholma harad omfattar en del 
av Sodertorns norra kustland mot Saltsjon. Djupt in 
i landet skjuter har mellan barr- och ekskogskladda 
hiijder den lingatrackta viken Kalvfjarden, vid vars 
innersta anda Tyreso slott reser sina murar och torn. 
Marken ar starkt kuperad och nar pa ett st&lle a den 
halvo, som avskiljer Kalvfjarden, en hojd av 86 m. 0. h. 
Stbrre delen av jorden tillhor Tyreso gods. P3. oarna 
i Saltsjon liksom vid ajon Drewiken i soeknens vastra 
del m. fl. stallen markes villabebyggeJse. 

Fornminnen: Jarnalderagravar aro ganska vaniiga. 
Sa ligga till exempel pa en udde i Drewiken ett 10- 
vid Alby prastgard. Vaster cm Ava markas 2 stenkretaar. 
i Ava agor. 

Areal: 75,18 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar agovidden: 556,1 har aker, 2,5 tomt och trad- 
gard, 1,5 slatterang, 3 kultiverad betesang, 4,4 annan betesang, 3.517,2 akogsmark, 1.637 bvrig mark. Jord- 
brukavarde: 707.600 kr. I jordbrukavardet ingaende varde a skogsmark: 119.100 kr. Skogsvarde: 622.400 kr. 
Invanarantal: 1.792 (1939). 

Tyreso socken bUdades 1633 genom avsondring fran osterhaninge. Den fick da egen kyrkoherde men ar 
numera sedan 1923 annex till SaltsjSbaden. 

Kyrkan uppfordes av tegel 1633 — 40. De bada portalerna aro av nagot yngre datum och bekostade av 
Gustaf Gabriel Oxenstierna och hans maka Maria Sofia de la Gardie, vilkas vapen pryda dem. 
Kyrkoherde: Borjesson, Caspar Bartholin. 
Komminister i Tyreso: Gunolf, Gunnar Bertil Carlis. tal hogar, andra gravar vid Gudo Bro i Nasby samt 
En bygdeborg med dubbla vallar ligger a ett berg j Saltsjbbaden 

A Nacka gamla sockenomrade har Saltsjbbaden vuxit upp till en badort av kontinentala matt. Det ar aven 
en vintersportort; har finnes bl. a. en slalombacke. For bvrigt markas tennisbanor, golfbana samt segel- och 
motorbatshamnar. Inom kopingens omr&de ligga flera villa samh alien. 

EnUgt 1938 ars fastighetstaxering aro av agovidden 27,25 har aker. Jo rdbruks varde: 47.400 kr. I jord- 
bruksvardet ingaende varde & skogsmark: 16.100 kr. Skogsvarde: 73.000 kr. Tomt- och industrivarde ; 2.068.200 
kr. Invanarantal: 3.339 (1939). 

Saltsjobaden grundades 1891 av bankdirektbr K. A. Wallenberg a hemmanen Skogsb, Neglmge och Algo, 
som frikopts fran Erstaviks fideikommiss. 

Det blev egen kommun 1909 och eget pastorat 1913. 

Kyrkan "ar uppford 1913 efter ritningar av Ferdinand Boberg och bekostad 
"Uppenbarelsekyrkan". Det inre ar rikt smyckat med alfrescomfilningar 
brons iiro UtfCrda av Milles. Wallenberg. Den kallas 
Olle Hjortsberg. Portarna i 
Bollmora, Djupkarr 

Pontadr.: Stockhnlm 20. 

Areal: 8 har Ikur. 

Jordart: Ler- i>. mulljord Man- o. ekonoimbyggn. 
uppf. under obekant Ud. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, 15 bona. Garden arrend. sedan 1917 av nuv. arr. 
o. akbt<^ av hennea son. 

Ag : Ffirsakrings A.-B. Fylgia, Stockholm. 

Arr.: Frn Maria Hagsirorn f. 16/3 1876. Gift med 
Karl Oskar liagstrom (dod). Barn: Karl-Gustav, Val- 
lentln, Mia. Verner. R<:inhold, Ulla, Vivan, Ture, Tyra. 
Boll mora Stora 

Postadr.: Stockholm SO. Tel. S#4 Alta. 

Areal: 35 har aker. 

Jordart: Sand- o, dyjord. Manbyggn. uppf. i siutet 
av 1700-talet. Ladug. o. loge uppf. 1900, stall aldre. 
4 hastar, 15 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, ett 50-tal 
lions. Garden arrend, sedan 1938 av nuv. brukaren. 

Ag.: Tyreso FSrvaltnings A.-B. 

Arr.: Vilhelm T. Widberg f. 19/7 1896. Son till 
Oskar Pr. Widberg: o. h. h. Elin Charlotta f. Julin. 
Gift 34 med Alma Katarina f. Andersson. 
Postadr.: Dalard. 

Areal: 12 har aker. Tax. -v. 10.600. 

Jordart: Ler-, mull- o. sandjord. Manbyggn. uppf. i 
siutet av 1800-talet. Ladug. uppf. 1925, stall 1909. 2 
hastar, 8 kor, 3 ungdjur, 1 svin, 30 hons. Garden till 
slakten i arrende 1898. 

Ag.: Greve Johan Lagergren, Sisshammar. 

Arr.: Gustaf Werner Johansson f. 21/8 1888. Son 
till K. F. Johansson o. h. h. Maria f. Olsson. Gift med 
Ida f. Jansson. Earn: Anna Lisa, Evert. Fardala 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: 16 har aker. 

Jordart: Dy-, mull- o. lerjord. Manbyggn. uppf. i siu- 
tet av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1930. 
3 hastar, 8 kor, 1 ungdjur, 6 svin, 30 hons. Garden 
arrend. sedan 1930 av nuv. brukaren. 

Ag.: Markis Claes Leo Lagergren, Tyreso. 

Arr.: Bror Otto Ehlin f. 15/9 1888. Son till Karl 
Otto Ehlin o. h. h. Sofia f. Berggren. Gift med Agnes 
f. Lindberg. 

Ait.: Led. av komm.-fullm. Hanviken, Nybygget 

Postadr.: Vendelso. Tel. J,5 Hanviken. 

Areal: Total 3,5 har, darav 1,5 aker, 2 skog Tax.-v. 
14.000. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1927. Ekonomibyggn. uppf. 1925. 1 hast, 
3 kor, 1 ungdjur, 3 svin. Garden till slakten omkr. 
1880. 

Ag.: Nils Per Collin f. 1/8 1878. Son till N. G. Collin 
o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift med Selma f. Karls- 
son. Barn: Annie, Erik, Gustav, Carl, Gunnar. 
Hanviken, Solviken 

Postadr.: Viindelso. 

Areal! Total 6 har, darav 3,5 aker, 1,5 skog. Tax.-v. 
28.000. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest, : Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn, uppf. 
1922, senare renov. 2 kor, 1 ungdjur, 5 hons. Garden 
till slakten 1912. 

Ag.: Knut Emrik Andersson f. 12/1 1887. Son till 
N. Andersson o. h. ii. Karolina f. Olason. Gift med 
Hilma f. Pettersson. Barn: Hilma. 
Krusboda 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: C:a 10 har aker. Tax.-v. 12.700. 

Jordart: Sandmylla o. dyjord. Manbyggn, uppf. 
1900. Bkonomibyggn. uppf. 1914. loge aldre. 2 bfiatar, 
5 — 6 kor, 2 ungdjur, 12 svin, ett 20-tal hons. Garden 
till slakten 1915. 

Ag.: Tyreso Forvaltnings A.-B. 

An'.: Gustaf R. Karlsson f. 18/1 1896. Son till Carl 
Gustaf Karlsson o. h. h. Vilhelmina f. Eriksson. Kagehall 

Postadr.: Vendelso. Tel. 158. 

Areal: 1 har park o. tr&dgard. Tax.-v. 22.000. 

Huvudbyggnaden ar uppf. 1910. Tomten avsondrades 
namnda ar fran Kumla gard. K, G. Jansson ar den 
forste bebyggaren i Kumla egnahemsomrade. 

Ag ' Karl Gust. Jansson f. 1876. Son till Erik Johan 
Hansson o. h. h. Anna Britta f. Soderkvist. Gift 02 med 
Elm Eugenia f. Johansson. Barn: Gustav. Kurt, Sven, 
Britta, Ake, Stig, Hans, Ingrid. 

Ag.: Sang- o. musikpedagog. 
Lindal, Lindalen 

Postadr.: Stockholm, SO, 

Areal: Total 12,5 har, darav 5 aker, 11,5 skog. Tax.-v. 
32.000. „ 

Jordart: Mull- o. sandjord. Skogsbest: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 20 hbns. Garden arrend. 
sedan 1938 av nuv. brukaren. 

Ag.: Per Erik Jansson. 

Arr ■ Gustav Evert Holm f. 29/6 08. Son till G. 
Holm o h. h. Hilma f. Holmsten. Gift med Agnes f. 
Nilsson. Bam: Lennart, Karl-Evert, Tnger, John. 
Li tide, Skogsbrynet 

Postadr.: Vdndelso. Tel. 83. 

Areal: Total 9 har, darav 3,5 aker, 5,5 skog. Tax.-v 
28.000. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn, 
uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 1917. 1 hast. 2 
kor, 1 svin, 10 hons. Garden till slakten 1918. 

Ag.: Lars Erik Andersson f. 24/2 1879. Son till N. 
M. Andersson o. h. h. Sofia. Gift med Anna f. Petters- 
son. Barn: Margareta, Harry. L^°- D 1 1 Lonebostallet 

Postadr.: Tyreso. Tel. 3. 

Areal: 18,5 har aker, Tax.-v. 22.500. 

Jordart: Svartmylla o. lerjord. Manbyggn. uppf. 
1936. Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 2 has- 
tar, 12 notkreatur, 2 svin, ett 50-tal hons. Garden 
arrend. sedan 1936 av nuv. brukaren. 

Ag.: Salts jo' badens o. Tyreso Pastorat. 

Arr.: Erik P. Cronbladh f. 6/4 1888. Son till Carl 
V. Cronbladh o. h. h. Jenny f. Svensson. Gift 28 med 
Gerda f. Vretman. Barn: Lisbet. 
Mokarr 

Postadr.: TyreaG. Tel. n Baltsjo-Brevih. 

Areal: 18 har aker. 

Jordart: Mulljord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 4 hastar, 6 kor, 3 ungdjur. 1 tjur, 
6 svin, 12 hons. Garden arrend. sedan 1937 av nuv. 

Ag.: Markis Claes Leo Lagergren, Tyreso. 

Arr.: Karl A\el Eneqvist f. 13/5 1881. Son till K. F. 
Karlsson o. h. h, Maria f. Svensson. Gift med Lovisa 
f. Enstrom. Barn: Karl-Gust a v, 1'kiit. Krik, Rut, Signe 
Tore, Anna, Tage, Sture, Olof. Myggdale Pttsladr.: Tyreso. 

Areal: 4 har akrr. 

Jordart Sand- o. dyjord, Manbyggn. uppf 1830- a 
40-ta;et. Fkononul.yggn. uppf. i bbrjan av 1800-talet. 
2 hastar, 6 kor, 2 :.:igdjur, 2 svin, ett 30-tal hdns. Gar- 
den arrer.i: sedan 1923 av nuv. brukaren, 

Ag,: Tyreso FOrvaltnings A.-B. 

Arr: Per Enk J.:hansson f, 31/10 1867, Son till Jo- 
nas Fr. Olsson o. h. h. Maria f. Wahlstedt. Gift 18 
med Hanna Olivia f, Svantesson. Barn- Astrid 
Nyboda 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: 5 har &ker. 

Jordart: Sand- o. dyjord. Manbyggn. uppf. i slutet 
av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin. Garden arrend. se- 
dan 1897 av nuv. brukaren. 

Ag.: Markis Claes Leo Lagergren, Tyreso. 

Am: John Einar Pettersson f. 14/1 1889. Son till 
K. V. Pettersson o. h. h. Albertina f. Andersson. Gift 
med Selma f. Andersson. Barn: Helge. Nasby torn ten, Skogsang 

Postadr.: V&ndelso. Tel. 11 Hanviken. 

Areal: Total 12,5 har, darav 4,5 aker, 8 skog. Tax. -v. 
12.100. 

Jordart: Lei-- o. mulljord. Skogsbest: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 
1927. 1 hast, 5 kov, 2 ungdjur, 2 svin. Garden till slak- 
ten 1910. 

Ag.: Carl Gunnar Karlsson f. 21/9 1885. Son till K. 
H. Karlsson o. h. h. Josefina. Gift med Rut f. Janssnn. 
Bam: Gunhild, Polke, Ake, 

Ag.: Bedriver byggnadsriirelse. Nasbytomten 31, Skogsang 

Postadr.; Vandelso. Tel. 31 Hanviken. 

Areal: Total 10 har, darav 6 aker, t skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Dy- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. ldv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1922. Ekonomibyggn. uppf. 
1918. 2 hastar, 5 kor, 3 ungdjur, 20—25 svin. Garden 
till slakten 1911. 

Ag.: Bernhard Gottfrid Carlsson t 12/4 1879. Son 
till K. H. Carlsson o. h. h. Josefina f. Lundin. Gift 
med Gunborg f. Ryden. 
Rundemar 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: 30 har aker, 13 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 
25.000. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog Manbyggn. tillb. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr 1860, loge 1927. 4 hastar, 12 kor, 6—8 ungdjur, 
1 tjur, 2 svin, ett 50-tal nans. Garden arrend. sedan 
1907 av nuv. brukaren. 

Ag ■ Tyreso Forvaltnings A.-B. 

Arr.: Carl Axel Persson f. 21/5 1868. Son till Per 
Andersson o. h. h. Anna Sofia f. Larsson. Gift 17 med 
Vendla Matilda f. Pettersson. Barn: Gunnar, Hilda, 
Josef, Margit, Folke, Bertil, Ake, Elsa, Ester, Marta. 
Norrangen 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 8,18 har, darav 5 aker, 3,18 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Svartmylla pa 'erbotten^ i 
Skogsbest: . sandbl. mylla. 
Samtl. byggn. uppf. 1929. En 
tvimJamra har anlagts av nun. fig. 1 hast. 2 kor, 1 
ungdjur 2 svin 40 hons, 2 ankor. a agonia finnas 
forngravar. Garden inkiiptes 1929 av nuv. ag. fran dis- 
ponent Bellander. 

Ag ' Karl Gust. Nybei'g f. 2/3 01. Son till Kail Em. 
Nyberg o h. h. Hulda Charlotta f. Karlsson. Gift 24 
med IMj Rosa Larsson f. 31/1 05. Bam: Birger f. 
24, Gerhard f. 27, Lennart f. 29, Solveig f. 32, Rune f. 
35, Max Rolf f. 38. Portugal 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 19,78 har, darav 5,2 aker, resten skog. 
Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Sand- o. svartmylla samt lera. Skogsbest.: 
Barr-, bjork- o. ekskog. Manbyggn. uppf. 18S8, restaur. 
1934. Loge, stall o. ladug. uppf. 1932. 1 hast, 3 kor, 
1 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slakten 1931 
genom kop av ag. Pa egend, firaias de aldsta grav- 
hdgarna i Adelso (enl. d:r Hanna Ryd). 

Ag.: Axel Verner Rundberg f. 22/3 1884. Son till 
Aug, Verner Rundberg o. h. h. Josefina f. Johansson. 
Gift 29/3 13 med Augusta Bkholm f. 7/10 1889. Barn: 
Verner f. 5/1 09, Marta f. 10/5 13, Axel f. 16/2 15, Anna 7 25. Postadr.: Adelso. i arbetsfbrrr Areal: Total 1 har tradg. o. park, Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Sand o. mylla, Skogsbest.: Barr- o. liivskog. 
Manbyggn. uppf. 1927. Bodar o. tvattstuga uppf. 1927. 
Garden till slakten 1926 genom kop. 

Ag.: Doktor Rinaldo Ekstrand. 

Se Sorudden & sid. kh- Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 15,5 har, darav 6,5 aker, resten skog. 
Tax.-v. 10.600. 

Jordart: Angsjord o. svartmylla pa lera. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn, uppf. 1910, restaur. 1935. Stall 
o. ladug. uppf. 1850, loge 1932. 1 hast, 3 kor, 2 svin, 
&j hSns. Garden till slakten 1929 genom kop av nuv. 
ag. Tradg.-rorelse drives. Pa agorna finnas forngia- 

Ag.: Johan Birger Andersson f. 20/11 1891. Son till 
Johan Emil Andersson o. h. h. Sofia f. Hagman. Gift 
17 med Hilma Serafia f. Lindblad. Bam: Ingegard f. 
:. 26/7 19, Birger f. 21/4 21, Sven f. 
Spirudden 

Postadr.: Dalaro. 

Area]: 16 bar aker. Tax.-v. 25.300. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 
hons. Garden arrend. sedan 1925 av nuv. brukaren. 

Ag. : Greve Johan Lagergren, Sisshammar. 

Arr.: Gustav Elomkvist f, 12/12 1882. Son til] A. V. 
Blomkvist o. h. h. Maria f, Elomkvist. Gift med Emelia 
f. Ohman. Bam: Robert, Lilly, Georg, Ingeborg. Stormyra 

Postadr.: Tyreso. Tel. Ifl. 

Areal: 65 har aker. 

Jordart: Ler-, dy- o. rnulljord. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1920. Ekonomibyggn. uppf. orakr. 1910. 6 has- 
tar, 18 kor, 5 ungdjur, 2 svin. Traktordrift. Garden 
arrend. sedan 1938 av nuv. brukaren. 

Ag.: Greve Johan Lagergren, Sisshammar. 

Arr.: Sivert Bolin. 
Styvnas 

Postadr.: Dalaro. 

Areal: 8 har aker. 

Jordart: Ler-, sand- o. rnulljord. Manbyggn. uppf. 
i borjan av 1800-talet. Ladug. uppf, 1911, loge av aldre 
datum. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 hons. 
G4rden till slakten i arrende 1874. Marken har under 
senare ar uppodlats o. stenrbjts. 

Ag.: Greve Johan Lagergren. Sisshammar. 

Arr.: Erik Lundqvist f. 15/1 1885. Son till Adolf 
Lundqvist o. h. h, Kristina Jonsdotter. Gift med Elsa 
f. Johansson. Earn: Einar, Lermart, Torvald. Harald, 

Arr.: P. d. led. av skolvad. Uddby 

Postadr..* Tyreso. Tel. 13. 

Areal: 35 har aker. Tax.-v. 31.500. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. pa 1840-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. 1864. i hastar, ett 15-tal kor. 
8 ungdjur, 1 tjur, 5 svin, c:a 40 hons. Garden arrend. 
sedan 1929 av nuv. brukaren. 

Ag.: Markis Claes Leo Lagergren, Tyreso. 

Arr.: Helge Tage F. Magnusson f. 1/11 1899. Son 
till Nils Magnusson a. h. h. Hildur f. Nilssan. Gift 29 
med Margareta f. Kronblad. Earn: TJlla, Erik, GSran. 

Arr.: Led. av komm.-fullm., tax.-namnd. m. m. 
Postadr.: Stockholm 20. Tel. H Tyreso. 
Areal: Total c:a 2.547,5 har, darav 412 aker, 1.761 
skog. Tax. -v. 767.800. 

Jordart: Derjord. Djurbesattn, : 17 hastar, 80 not- 
kreatur, 10 svin, 10 far. 

Den minnesrika egendomen med det statliga slottet 
ager en synnerligen vackel'-natur. valkand Fran malnin- 
gar av flera kanda konstnarer, bl. a. prins Eugen. 

Sadant Tyreso slott nu ter sig bar det drag fran saval 
tiden omkring 1620, d6. det gamla medeltidsslottet 
grundligt ombyggdes, som fran mellersta delen av 1700- 
talet, d& taken erhbllo sin nuvarande utformning. Tor- 
nens hoga gavelrosten aro byggda av advokatfiskal G. 
- 1 * J ^ ' F. Horstadius under 1800-talets senare del. Slottets in 
- -~ ■■—-•■-• re ar synnerligen rikt pa dyrbara antika mobler och 

andra konstskatter. De fiesta rummen hava kakelug- 
nar fran Marieberg eller Rorstrand. 
Godsets ekonomibyggnader aro till stSrsta delen uppforda ar 1899. 

Tyreso gods hade i forna tider en avsevart storre omfattning och strackte sig fram till det stalle i En- 
skede, dar landsvagen numera tar av till Tyreso. samt Over stora delar av Varmdon. Med denna utstraekning 
framtrader det under nartm av "Thyrisedhe" i historiens ljus redan 1364, da riddaren Erengisle Nilsson ha- 
de overlatit det till riksdrotsen riddaren Nils Thuresson Bielke. Denne Erengisle aterfdrvarvade sedermera 
egendomen och lamnade den i arv till en dotter Catharina, som Ugger begraven i Vadstena klosterkyrka. De 
narmast foljande agarna tillhorde atterna Bla, Lillie och Ryning, och flera av dem voro riksrad. 

Hovitsmannen Gudmund Pederason Slatte, som var gift med ankan efter riksradet Erik Ryning, avrattad 
i Stockholms blodbad, gjorde med kcnung Gustav ett jordabyte, varigenom denne fran Tyreso gods forvarvade 
de s. k Munkalederna strax utanfdr Stockholm. Han arvdes av styvsonen Nils Ryning, en makta rik man. 
A en gravsten over dennes fru i Aspo" kyrka kallas garden "Tbrso". Sonen eftertradaren Olof Ryning ar 
begraven i Tallinn; pa gravstenen bar egendomen nanmet "Toresio". Efter denne kom svageTskan fru Bar- 
bra Axelsdotter Bielke, anka efter friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna. Den aldre av deras bada soner 
var den berbmde rikskanslern Axel Oxenstierna, vilken bvertog faderneegendomarna. Den yngre, Gabriel, tick 
Tyreso pa sin lott. Han borjade slottets ombyggnad 1620, redan innan ban blivit agare, som framgar av 
nagra vid en 1900 foretagen reparation patraffade inmurade mynt, och arbetet harmed avslutades 1633, mo 
ar efter bans overtagande av egendomen. Han dog 1640 och erholl den formodligen statligaste begravnmg, 
som nagonsin har kommit en svensk man till del. Bland deltagama marktes sarskdt den imga drottnmgen, 
riksraden och arkebiskopen. Gabriel gravsattes i Tyreso da nybyggda kyrka. Hans son och eftertradare 
Gustaf Gabrielsson dog redan 1648 och blev likaledes begraven i Tyreso kyrka. Dennes anka Ebba Brahes 
dotter Maria Sofia de la Gardie, grep sig da vid 21 ars alder an med forvaltmngen. Hon styrde darter 
lange de gods hon overtagit och forvarvade Sven nya. s4 att hon slutligen agde ]ord pa Hera stall en saval m- 
om det egentliga Sverige som i Skane, Finland, Ingermanland och de ovriga Ostersjolanderna. Hon ar i 
historien kand som ledare for ett otal industriforetag, handelsexpeditioner till utlandet ni m. Det var 
knappast nagon av samtidens industrier, som vid denna tid ej bedrevs a Tyreso. Pa sin alderdom drabba- 
des hon av stora forluster, fiiranledda av reduktionen och andra olyckliga OKurtSndlgneter, som i hog grad. 
fordystrade hennes sista ar. Hon dog av slag hosten 1694 i Stockholm. Efter henne blev iter en W 
dotterdottern Maria Gustafva Gyllenstierna. harskare a Tyreso. Hon var anka efter kungl. radet greve 
Carl Bonde. Under hennes tid intraffade den ryska harjningen, men Tyreso a app jamforelsev.s hndngt ^un- 
dan tack vare grevinnans list. Hon lat namligen borttaga slottets fern hoga tornspiror, vi ka annars hade 
kunnat vagleda fienden, och lat branna skogen vid inloppet tUl garden, for att ryssarns l skulle tro att nagon 
av deras eina varit fore dem. Sundet fick harav namnet "Lurastrom". Grevmnan dog 1737. Dottern och 
magen CafnarinJ ^Margareta Bonde och faltmarskalken greve Johan Christoffer von Durmg, levde bada 
pT^TyresS" m sin did resp. 1775 och 1759. Sedan kom dottern Gustafva Sabina [ och hennes man ^.tat 
det greve Carl Fredrik Scheffer. Det var denne, som foretog reparationen av slottet i mitten av 1700-talet 
av pMraffade annu rodglansande kopparmynt att doma ar 1765, Scheffer var en avtasom betydde mest 
vid Gustaf m:s reduktion. Han hade darvid skepp vid Tyieso Hgganfle^re do^a tt^ha ndelse a 
skyndsamt fora konungen och de andra inblandade till utlandet. 

' endomen. Scheffer dog 17S6 och eftertrSddes av svagei...— . 

I a godset l™ 5 "" h ""Herf H^k fHr forsta aangen p4 mer an 400 & nisslyckande 

Konungen var under bans tid en ofta sedd 

SUt 1 e E md<.me„. Soh.ffer do S 1786 och rftertrMde. >v S vafer.k„ Mto Ulrik. Elemor, von Dllrl^ 

Hon avlld i eods.t 1793, och godBot |jick for forsta E inE«n pi ™r >n 400 to llfthM det .Ude, tdl.n 

S^^i'^Tdor-JZiSd'oT %£'%, £S2S5£S,5?<S«SSSf»U^: 

genom kb'p markis Glaes Lagergren. , 

i S , Mark., C« Loo o. p.vo Johan L.jor^.n , am. p™ C.« t-.prgr.n^thh. ™^X"S 

gren f 12/12 1892 Son till ovannamnde markis Oaes Lagergren o. 

med Ingert Malmberg. Barn: GuniEa, Katarina. Ann Carolina. 
Inspektor: Ivar Lundell. — Befallningsman: Ivar Blomberg. . h. Caroline f. Russell. Gift 31/10 32 
Tyreso. Tel. 110. 

Areal: 3,5 har aker. 

Jordart: Mulljord o. lattlera. Manbyggn. uppf. under 
obekant tid. Ekonomibyggn. uppf. 1936. 1 hast, 3 
kor, 1 ungdjur, 1 svin, 20 hons. Garden till slakten 
genom arrende i borjan av 1900-talet. 

Ag.: Markis Class Leo Lagergren. 

Air.: Johan Persson f. 28/6 1886. Son till A. Pers- 
son o. h. h. Elisabet. Gift med Vilhelmina f. Vennstrom. 
Bam: Ake. 

Arr.: Led. av pens.-namnd. Uppsattra 

Postadr.: Tyreso. 
Areal: 3,5 har 4ker. 
Manbyggn. uppf. for i . 200 | Ekonomi- 
byggn. uppf. for c:a 50 ar sedan. 1 hast, 3 kor, 1 
ungdjur, 1 svin, 12 hons. Gfirden till slakten i arrende 
pa 1700-talet. 

Ag.: Markis Claes Leo Lagergren, Tyreso. 

An-.: Otto Andersson f. 5/1 1883. Son till A. P. 
Andersson o. h. h. Vilhelmina f. Strand. Gift med Ebba 
f, Brisman. Barn: Lennart, "Cilia. Vissvass 

Postadr.: Tyreso. Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf, 1927. 1 hast, 2 kor, 1 
svin. Garden till slakten omkr. I860. 

Ag.: Carl Spangberg f. 15/11 1876. Son till K. J. 
Spangberg o. h. h. Gustava f. Stalbom. Gift med Al- 
ma f. Sjbblom. Barn: Tekla, Helga, Helmer. Vissvass 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: Total 15,2 har, darav 2 aker, 13,2 skog. Tax.-v. 
5.100. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1885. Ekonomibyggn. uppf. 
1929. Garden till slakten omkr. 1860. Den har tidi- 
gare varit storre men styckades 1926 till tre gardar. 

Ag.: Knut Spangberg f. 8/10 1879. Son till K. J. 
^i:.;in S burg- o. h. h. (",j.i,;tava f. Stalbom. Gift med Olga 
f. Lindqvist. Barn: Ester. 
Vissvass, Sjiivik 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: Total 23 har, darav 4 aker, 19 skog. Tax.-v. 
9.200. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 16"v- 
skog. Man* o. ekonomibyggn. uppf. 1891. 1 hast, 2 
kor, 1 ungdjur, 1 svin, 15 hons. Garden har varit i 
slakci-ns ago under flera hundra ar. 

Ag.: Karl Gottfrid Karlsson f. 30/3 1891. Son till 
Karl E. Karlsson o. h. h. Sofia f. Stalbom. Gift med 
Johanna f. Johansson. Barn: Anna Elisabeth f. 2/8 24. Vissvass, Norrgard 

Postadr.; Tyreso. Tel 57 Saltsjo-Brevih. 

Areal: 6,5 har 4ker. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Manbyggn. uppf. 1893. 
Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 2 hastar, 1 
ungh&st, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 15 hiins. Garden 
arrend. sedan omkr. 1890 av nuv. brukaren. 

Ag,: Greve Johan Lagergren, Sisshammar. 

Ag.: Frans Hugo Norberg f. 18/12 1883. Son till 
Frans Teodor Norberg o. h. h. Johanna Lovisa f. Sjo- 
berg. Gift med Wictoria Maria f. Johansson. Barn: 
Holger, Karl-Gustav, Gilbert, Hildur, Ulla. Vissvass, Sodergarden 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: 4 har fiker. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 25 
hons. Garden arrend. sedan 1927 av nuv. brukaren. 

Ag,: Greve Johan Lagergren, Sisshammar, 

Arr.: Otto Sundell f. 6/4 1897. Son till P. Sundell 
a. h. h. Vilhelmina. Gift med Elsa f. lindqvist. Barn: 
Lennart, Bertil, Ingrid. Vissvass, Angsudden 

Postadr.: Tyreso. 

Areal: Total 17 har, darav 3 aker, 14 skog. Tax.-v. 
7.200. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1893 o. 1939. Ekonomibyggn. 
uppf. 1893. 1 hSst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 10 hons. 
Garden har varit i slaktens ago under flera hundra ar. 

Ag ' Johan Abraham Carlsson o. dottern Emma. 

Brukare: Carl Anders Blomkvist f. 4/1 03. Son till 
A. V. Blomkvist o. h, h. Anna f. Hellstrom. Gift med 
Emma f. Karlsson. Barn: VUhelm. 
Vissvass 2 

Postadr.: Tyreso. Tel. ll f A Saltsja-Brevik. 

Areal: Total 13 har, darav 1,8 aker, 11,2 skog. Tax.-v 
5.G00. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest: Barr- o. lffv-- 
skog. Manbyggn. renov. o. tillb. 1931. Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1860. 1 ko, 1 ungdjur, 1 svin, 25 hons. 
Garden till slakten i slutet av 1800-talet. 

Ag.: Erik Botolf Spangberg f. 30/7 1874. Son till 
Joh. Spangberg o. h. h. Gustava f. Stalbom. Gift med 
Charlotta f. St&hlbom. Barn: Edit, Helga, Anna. 
Vissvaas 72 

Postadr,: Tyreso. 

Areal: Total 6 har, darav 1 aker, 5 skog. Tax.-v. 
4.500. 

Jordart: Sand- o. lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lSv- 
skog. Manbyggn. uppf. under obekant tid. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1917. 1 ko, 1 svin, 15 hons. Garden 
har varit i slaktens ago sedan lang tid tillbaka. 

Ag.: Carl Johan Sjbblom f. 25/6 1850. Son till K. F. 
Sjoblom o. h. h. Dovisa f. Lundholm. Gift med Char- 
lotta f. Karlsson. Barn: Hilmar, Alma, Hjalmar. 

Ag.: F. d. led. av kyrko- o. skolr&d. Postadr.: Handen. 
Areal: 40 har S.ker. 
Jordart: Svartmylla o. mulljord. 
1925. Bkonomibyggn. uppf. 1939. 
G&rden arrend. s ungdjui 

brukaren. 

Ag,: Greve Johan Lagergren, Sisshammar 
Arr.: Broderaa Knut o. Einar Lundqvist. 

K. E. Lundkvist o. h, h. Ida f. Andersson. Manbyggn. uppf. 
i hastar, 8 kor, 6 
dan 1922 av nuv. Almora 

l J 'ixU'.itr.. Tyrei Areal: 3,5 har aker. 

Jordart: Dy- o. mulljord. Manbyggn. uppf. under 
obekant tid. Ekonomibyggn, uppf. i slutet av 1800- 
talet. 2 hastar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin. Garden arrend. 
sedan 1919 av nuv. brukaren. 

Ag.: Markis Claes Lagergren, Tyreso, 
Ait.: Gustaf Eriksson f. 15/3 1871. Son till E. Karls- 
i. h. h^ Karin f . Johansson. Gift med Helga f. Jo- 
arn: Gunnar, Sven. 
Uto l.'TO sockfin av Sothiilres harad cmfaltar dn Utb 
i yttre skargarden med narhggaiide oar. varlbland dc 
narliggande tre stora Alrin, Ranbn och Natardn, alia 
belagna sbder om huvudbn. Ogrupprn skiljes fran dc 
inn' oama gcr.nm Myslngsf jarden, Mellan bama Mel- 
sten och Masknuvim med fyren. i sockiiuna sydligaste 
drl, gar fjardi'ii Danzigergatt. Huvudon kannetecknas 
av barrskogskladda asar med daremellan bulagna odls- 
dc eller lbvskog ski ad da sankor. Dim nAr npp till en 
hbgsta hojd av 41 m. 6. h. A bns norra del ligger Uto 
havsbad. Darintill markas de nedlagda Utii gnivor, 
varcst frAn 1600-talet till 1SR0 jam brots jamte silver 
for export till Gottland, Norrland och Finland. Har patraffas mineral, som inr.eh&lla metallen lltlum. 
Av fornlamningar finnas ett 10-tal bronsAldersgravar vid torpet Skogaby, 

Areal: 44,79 kvkm. Enligt 1938 ars fas tighets tax o ring tir agovidden: 3D9 har Aker. 8.5 tomt och trad- 
gard, 2,7 slAtter&ng, 17 annan betesang, 2.398 skogsmark, 1417.9 bvrig mark, Jordbruksvarde; 416 300 kr. 
I jordbruksvardei ingaende varde A skogsmark: 50.100 kr. Pk'i^svarde: 2US.G00 kr Tomt- onh industri varde: 
15.000 kr. Invanarantal : 178 (1940). 

Uto var tidigare kap ell forsam ling under Osterhaninge men tillhbr nu Dalard pastorat och har egen prasl. 
Kyrkan uppfbrdes av sten 1850. En aldre byggnad av ira fran 1690 revs pfi 1860-talet. 
Kyrkoherde: Lindeberg, Allan. Kyrkoadjunkt: Carleman, Sture. 
Postadr. : ! 28, Nynasha Areal: Total 47,4 har, darav 2,4 alter, 45 skog. Tax.-v. 
7.200. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. for c:a 40 Ar sedan. 1 
hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 40 hons. GArden till 
slakten 1880. 

Ag.: Tyra Viktoria Jansson f. 31/10 1882. Dotter 
till J. V. Andersson o. h. h. Lovisa. Gift med G. E. 
Jansson (dbd 28). Barn: Albert, Vilhelm, John. Edesnas med underlydande 

Postadr.: Uto. Tel. 3. 

Areal: Total era 2.615 har, darav 257 aker, c:a 2.358 
skog. Tax.-v. 359.100. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. Hu- 
vudbyggnaden — en sommarvilla — samt ekonomibygg- 
naden av obekant Alder. 12 hastar. 2 unghastar, 50 kor, 
20 ungdjur. Traktordrift, Till gArden libra nAgra mind- 
re dagsverkstorp. 

Ag.: Godsag. Ernst Olot Noren, Stockholm. 

Inspektor sedan (1922): E. L. Seidlitz. 

E. L. Seidlitz ar ordf. i barnav.-namnd., v. ordf. i 
komm.-namnd., led. av vagstyr. o. brand stodskommit- 
ten. 

Befallningsman: Olof Engstrbm. 

Av vidst&ende bilder visar den S:e befallnmgsman- 
nens boat ad. 
Lagtappa 

Postadr.: Uto. 

Areal: Total 10 har, darav 4 aker, 6 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 3.500. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. Iovskog. 
Manbyggn. uppf. rankr. 1850. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid., tillb. 1930. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 avin, 
6 fir, ett 25-tal hdns. Garden till alakten i arrende 
1887 genom nuv. arr:s fader. Nuv. arr. tilltradde 1907. 

Arr.: Karl H. cihman f. 19/1 1877. Son till Johan 
E. Ohman o. h. h. Justin f. Jansson. Gift 1900 med 
Emma f. Back. Barn: Fanny, Klary, Ture. 

Arr.: Kyrkovard, led. av komm,- o. pens.-namnd., 
kyi-ko- o. skolrad. samt vagatyr. Nataro 

Postadr.: Nyndahamn. 

Areal: Total 750 har, darav 15 aker, 275 skoga- o. 
tiagmark. res ten oar o. impediment. Tax.-v. 93.800. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord, n&got svartmylla. 
Skogsbeat.: Barr- o. ldvskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1880, aenare tillb., villabyggn. uppf. 1933. Ekonomi- 
byggn, uppf. sistna.rn.nda ar. 2 haatar, 7 kor, 2 ung- 
djur. 1 tjur, 2 svin, ett 30-tal hons. Egend. inkoptes 
1939 av nuv. ag., vilken samma ar fransalde villa- 
byggn. Garden har dessforinnan agts av Einar W. L. 
Noren f. 26/9 06, son till diaponent H. L. Noren o. h. h. 
Signe f. Levin, gift 31 med Elsa Eleonora f. Fredriks- 
aon, barn: Eliaabeth, Gunilla. 

Ag.: Direktbr Eric Rydberg, Narvavagen 16, Stock- 
holm, Ra.no gard 

Postadr.: Uto. Tel. Ik. 

Areal: Total 411 har, darav 15 aker. 396 skog. Tax.-v. 
54.500. 

Jordart: Svartmylla o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o. Iovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant 
tid. 2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 1 avin, 30 hdna. Gar- 
den arrend. aedan 1932 av nuv. brukaren. 

Ag.: Direktbr Erik Schedin, Stockholm. 

Arr.; J. Eriksson f. 13/11 1900. Son till J. A. Eriks- 
son o. h. h. Maria f. Wibeck. Gift med Ester f. Sjo- 
gren. Barn: Margit. 

Arr.: Skiftesgodeman. 
Alb" gard 

Postadr.: Uto. Tel. 1 A. 

Areal: Total 600 har, darav 40 aker, 560 skog o. 
hagmark. Tax, -v. 86.000. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 18v- 
akog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
6 hastar, 18 kor. Garden till alakten 1911 genom kop 
av generalkonaul Jean Jansson fran bankdirektor G. 
Kyhlberger. Den ar utarrend. till en person vid namn 
Carlander. 

Ag.: Fru Cecilia Hummel. 
Vardinge varde I. skogsmark: 178.100 kr. VARDINGF. soiken blldar sydvastra hornet av Oknebo harad. ett 
omrade som i norr begransas ttv sjiin Yngen. i vaster mot Sdderman- 
latida Ian d.:lvis av Frbsjbn och Sillen, varefter gransen fortsatter 6s- 
terut till Langsjbn och genom derma gAr norrut fdrst fnrtfarande mot 
Sodermanl.tnds ian. dareftiT mot Overjarna i samma harad Omradet 
ar.mest uppmilat 1 adder och vaster. I norr fjnnas praktiga skogar. 1 
socknen drives utom jordbruk cch darmed sammanhangande naringar 
fiven en del industri. sasom kvamrorelse, vaveri, mejerier. snickerier 
och marmorbrott, varav del mesta ar fbrlagt till Mblnbo stationa- 
samhalle vid Stamb&nan. 

Fornmir.r.rn : Saval stcnkummel som s&rski'.t gravar av Jarnalders- 
typ (hbgar. bautastrnar. stensattninjjar) fdrekornma talrikt. I'rakt- 
fulla skeppsnattriir.gar synaa vid Stene och Edesta m. fl. platser, Flera 
bygdeborgar ftnnas, darav en mod dubbel mur a Borgberget vid Mol- 
staberg. 

Areata 106,58 kvkm, Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar ago- 

vidden: 2.003,6 har aker, 103,1 tomt och tradgard, 22 slatterang, 24,3 

kultiverad betesang, 99,7 annan betesang, 5.300,6 skogsmark, 1,246,9 

ovr. mark. Jordbruksv&rde: 2.497.800 kr. I j ordbmks varde t ingaende 

Skogsvarde: 654.300 kr. Tomt- o. industrivarde: 3.500 kr. Invanarantal : Socknen namnes som "Vardunge" 1399. Den ar eget pastorat. 
Kyrkan har medeltida l&nghus av grasten, vilket pa 1820-talet hai 
blev gi'undligt fbrandrat under 1890-talet. 

Kyrkoherde: Zetterquist, Torsten Fredrik. r och soder. Det i. 
Balsberga 

Postadr.: Miilnby. Tel. i6. 

Areal: Total 430 har, darav SO aker, 350 skogs-, hag- 
o. ovr, mark. Tax. -v. 109.100. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lSvskog. DJur- 
besattn.: 6 hastar, ett 40-tal kor, 30 ungdjur, 2 tjurar, 
ett 15-tal svin, ett 30-taI hons. Traktordrift. 

Huvudbyggn. uppf. av sten under 1840-talet av Per 
Sahlstrom. Den. omgives av park o. tradg. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1860. 

Egend. tillhorde 1840 — 66 den ovannamnde Sahlstrom, 
kand sasom en framstaende fdretradare for bondestan- 
det i riksdagen. De senare ag. ha varit: jagmastare 
Cedergren, brukspatron Olsson, A.-B. Mejerigirdama, 
som innehade garden under ett 30-tal ar, Malarprovin- 
semas Egnahems A.-B. samt godsag. E. O. Forsell, 
som kopte den darifran ar 1917. 1923 tilltrade nuv. 
Sg:s fader genom kop o. 1937 nuv. ag. 

Ag.: Nils Olof H. Thunstam f. 6/3 1899. Son till 
Sven Fabian Svensson o. h. h. Ester f. Rothstein. 

Jtg.: Innehar ett flertal komm. uppdrag. 

Balsberga, Hogfors 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 25,5 har, darav 5,5 aker, 18,5 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 10,000. 

Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Banskog, 
nagot lovskog. Manbyggn. uppf. 1644, omb. 1917. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1900, om- o. tillb. 1932. 1 hast, 4 
kor, 1 ungdjur, 1 svin, ett 10-tal hons. Garden till slak- 
ten'l932. 

Ag.: Sven Axel Karlsson f. 8/8 1900. Son till Erik 
Axel Karlsson o. h. h. Matilda f. Jonsson. Gift 32 
med Marta Elisabet f. Darsson, Barn: Suva, Ingvar. 
Balsberga, Hogtorp 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 10,5 har, darav 4,5 aker, 6 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. T.800. 

Jordart: Lera o. dyjortl. Skogsbest.; Earr- o. lSv- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr, 1865, omb. 1935. Eko- 
nomibyggn. uppf, samtid. med manbyggn., senare tillb. 
1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 — 2 svin, ett 35-tal hons. 
Garden, som forr tillhort Hjortsberga, kom till slak- 
ten genom arrende 1890. Nuv. ag:s fader kopte den 
1916 o. nuv. ag. 1932, 

Ag.: Gustaf Vilhelm Jansson f. 5/4 1886. Son till 
Johan Alfred Jansson o. h. h. Maria Sofia f. Johans- 
son. Gift 07 med Beda Katarina f. Johansson. Earn: Balsberga, Vra 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 13,5 har, darav 5 aker, 8,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Mossjord. Skogsbest.: Earr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1895. Ekonomibyggn. uppf. 
1918. 1 hast, 4 kor, 2 ungdjur, 1 svin, ett 10-tal hons. 
Garden till slSkten 1923, da nuv. arr:s fader kopte den. 
Nuv. arr. har hrukat garden sedan namnda ar. 

Arr.: Erik Aug. Karlsson f. 25/1 1891. Son till Karl 
R. Karlsson o. h. h. Anna Andersdotter. Gift 18 med 
Edit Helena f. Andersson. Barn: Evert, Ellert, Edvin, 
Lars, Ake, Maj. Postadr.: Molnbo. Tel. Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Earrskog. Manbyggn. 
uppf. 1880. Ekonomibyggn. uppf. 1925. 6 hastar, 30 
kor, 20 ungdjur, 2 tjurar, hens till husbehov. Traktor- 
drift. Nuv. ag. kopte garden 1935. 

Ag.: Grosshandl. Walfrid Ohlsson f. 1890. Son till 
Sven Ohlsson o. h. h. Johanna f, Johansson. Gift 24 
med Berta f. Persson. 

Ag.: Innehar affarsrorelse i Stockholm. Medl. av 
mjolkcentralen. 
Ed est a, Nytorp 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 8,5 har, darav 4,5 aker, 4 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.300, 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1927. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 1 hast, 
3 kor, 2 svin, hons till husbehov. Garden till slakten 
1907 genom kbp av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. tilltrad- 
de 1937. Garden ar avsondrad fran Evesta, 

Ag.: C. R. Hjelm f. 1865. Son till Lars J. Hjelm o. 
h. h. Karolina f. Hjelm. Gift 1891 med Anna f. Jansson. 
Earn: Carl, Hanna, Valborg. VARDINGE 
Postadr.: Molnbo. Tel. S. 

Areal: Total 147 har, darav 45 aker, 102 shoes- o 
hagmark, Tax.-v. 66.400. 

Jordart: Latt lera o. svartmylla pa lerbotten samt 
dyjord. Skogsbest.: Barr- o. Ib'vskog. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1600, renov. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 1700 
o. 1907. 5 hastar, 1 unghast, 24 kor, 15 ungdjur, 12 
svin, 150 hons, Traktordrift. Garden inkoptes 1913 
av Stadsmissionen. Den anvandes sasom husmoders- 
skola o. skyddshem for flickor fran hela landet A 
."iiyddslKiinmpt finnas i medeltal 25 elever pa varje av- 
delning, vilka fa deltaga i huslie-a corouiai a. tradg.- 
SkStBBl. 

Ag.: Stadsmissionen. 

Inspektor: Knut Haakon Wetterskog f. 1888. Son till 
Joban Wetterskog o. h. h. Kristina f. Henriksson. Gift' 
11 med Hilma f. Rang. Barn: Knut Alvar, Birgilta 
Elisabet. Hilma Margareta. 

Inspektor Wetterskog har genomgatt Tomta lant- 
bmksskola. Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 22,36 har, darav 10 aker, 12.36 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 10.400. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. i slutet av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1934. 2 hastar, 2 unghastar, 6 kor, 2 ungdjur, 3 
svin, 60 hons. Garden till slakten 1936 genom kop. 

Ag.: Carl K. Jansson f. 03, Son till Carl A. Jans- 
son o. h. h. Edla f. Jonsson. Gift 29 med Britta f. 
Frandin. Barn: Olle, Ulla, Kerstin. 

Ag.: Medl. av mj oik central en. Postadr.: Gnestu. 

Areal: Total 10 har, darav 7 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 12.500. 

Jordart: Sandjord o. latt jord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. omb. 1920. 2 hastar, 5 nbtkreatur, 4 
svin. Garden till slakten 1934 genom kbp av nuv. ag. 

Ag.: Edvin Johnsson f. 06. Son till Johan Johns- 
son, f. 1S86, o. h. h. Elin f. Adolfsson. Gift 31 med 
Greta f. Thunholm. Barn: Gun-Britt, Ann-Mari, In- 
gegard. Hagstugan 

Postadr. : Molnbo. 

Areal: Total 14,46 har, darav 7,5 aker, 6,96 skog. 
Tax.-v. 9.700. 

Jordart: Lerjord o. sandbl. jord pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. omkr. 150 ar gammal, 
pabyggd 1912, Ekonomibyggn. uppf. 1921. 2 hastar. 
5 kor, 1 ungdjur, 8 svin. Garden till slakten 1919 ge- 
nom kop av nuv. ag. fran Egnahemsbolaget. Den ar 
avsbndrad fran Hjortsberga. 

Ag.: Johan A. Malmstrom f. 1880. Son till Karl J. 
Malmstrom o. h. h. Eva f. Jonsson. Gift 06 med Anna 
f. Olsson. Barn: Helga, Holger, Gunborg. 
Stenby Li Ha 

Postadr.: Adelso. Tel. 1. 

Areal: Total 18,23 har, darav 6 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax. -v. 25.000. 

Jordart: Svartmylla pa Ierbotten. Skogsbest: Al- o. 
bjorkskog. Manbyggn. uppf, 1899. Stall o. ladug. 
samt loge uppf. 1905. 1 hast, i kor, 2 svin, 20 hons. 
Garden till slakten 1926. Lanthandel drives i ett ny- 
uppf. Lvavanings steruius. 

Ag.: Karl Eriksson f. 9/5 1888. Fosterson till Gust. 
Ad. Eriksson o. h. h. Fanny f, Nilsson [dod 32). Gift 
30/12 10 med Tyra Johansson f. 21/2 1890. Barn: Folke 
f. 3/5 09, Iris f. 24/6 10. Irma f. 14/5 13. 

Ag.: Led. av komm.-namnd. o. tax.-namnd., ordf. 1 
pens.-namnd., uppbbrdsman i" ostra Sveriges sjukkassa 
sedan 20 ar, f, d. kyrko- och skolradsled. Stenby Nya 

Postadr.: Adelso. Tel. 39. 

Areal: Total 224 har, darav 70 aker, 154 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 96.400. 

Jordart: Latt lerjovd. Skogsbest,: Bl. skog, stort ek- 
bestand. Manbyggn. uppf. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 
1915—16. 5 hastar, 3 unghastar, ett 50-tal notkreatur, 
2 tjurar, reakt.-fria. Arealen tackdikad. Garden till 
slakten 1934 genom kbp. Den ar avsondrad fran Stenby 
sateri. Pa egendomen finnes Sveriges aldsta oxelalle. 

Ag.: Dir. Ivar Larsson f. 23/12 1894. Son till Jons 
Larsson o. h. h. Johanna f. Jeppsson, Gift 36 med Hariri 
Gustavsson f. 18/3 09. 

Ag-.: Medl, av R. L, P. Arrend. Akeshovs gard i 
Bromma fbrsamling. Stenby sateri 

Postadr.: Adelso, Tel. 1,5 o. 55. 


Areal: Total 149,5 har, darav 21,5 aker i 
resten skog o. hagmark. Tax. -v. 129.000. 

Jordart: Lerbl. mylla. Skogsbest. : Banskog. Corps 
de logiet uppf. pa 1600-talet, restaur. 1920 — 22 efter 
ritningai' av a rkitekt firman Andre & Stille o. godkan- 
da av professor Gustaf Claeson. 

Ag.: BrSderna Sixten, Kurt o. Kjell Bellander. So- 
ner till disponent P. Bellander. Stenstorp 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 12,6T har, darav 3,5 &ker, resten skog. 
Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest.: Baiiskog med 
inslag av bjork. Manbyggn. uppf. 1850. Stall o. ladug. 
av sten samt loge uppf. 1931. 1 hast, 2 kor, 2 svin, 40 
hons. Garden till slakten 1930 genom kop av nuv. ag. 

Ag.: Tage Fritz Sandstrdm f. 2/8 04. Son till Axel 
Joh. Sandstrom o. h. h. Natalia Andersson (dOd 18). 
Gift 3/4 27 med Elvira Ekholm f. 28/7 02. Barn: Gos- 
ta f. 22/8 27, Bertil f. 11/5 29, Birgit f. 27/3 31. 
Hjortsberga 

Fostadr.: Molnbo. 

Areal: Total 664,46 har, darav 257,46 aker, 407 
skogs- o. hagmark. Tax.-v. 347.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla p& lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest,: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
pa 1850-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1890 o. 1902. 15 
hastar, 110 kor, 75 ungdjur, 5 tjurar. For gardens 
drift finnas 2 traktorer. Garden till slakten 1916 ge- 
nom kop av Karl E. Eriksson, som brukade den till 
sin diid 1919, da den ovet'togs av hans stbh. 

Ag.: Fru Hedvig Erikssons stbh. Hjortsberga, Gruvstugan 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 14,2 har, darav 2,5 aker, 11,7 skog, 
hag- o. ovr. mark. Tax.-v. 5.700. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Overv. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1855. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid. med manbyggn. 1 hast. Garden till slak- 
ten 1916, da den inkoptes fran Hjortsberga. Nuv. ag. 
hade dock tidigare brukat garden pk arrende under 12 
4r. A. agorna fiimas ett antal gruvh&l efter jarnmalms- 
brytning. A garden bedrives numera endast kanin- 
skbtsel o. odling av tradg.-alster. 

Ag.: Nils Erik Andersson f. 26/10 01. Son till Frans 
Viktor Andersson o. h, h. Hilda f. Lindman. 
Hjortsberga, Irsta 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 30,5 har. darav 12.5 aker, 18 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 14.900. 

Jordart: Lera o. dyjord. Skugsbist. : Overv. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1916 K k o norm bye: gn. uppf. 1918. 2 
hastar, 8 kor, 1 ungdjur. 1 tmr, 4 svin, 5 far, ett 25- 
tal hons, 3 kalkoner. Garden till slakten 1917 genom 
kop av nuv. ag:s fader. Den tillhiirde tidigare Hjorts- 
berga. 

Ag.: Karl Hjalmar Moberg f. 25/5 03. Son till Karl 
L. Moberg o. h. h. Hulda f. Soderstrom. 
Hjortsberga, Karltorp 

.- Molnbo. Areal: Total 28 har, darav 5,5 aker, 22,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Overv. barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1850, renov. 1936. Ekonomibyggn. 
uppf. 1897. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 3—4 svin, ett 20- 
tal hons, 25 — 30 kalkoner. Garden till slakten 1902 
genom arrende fran Hjortsberga. Den inkoptes 1916 
Hjortsberga, Langsjodal 

PostadT.: Molnbo. 

Areal: Total 31 har, darav 7 aker, 23 skog o. hag- 
mark, 1 kultiv. betesmark. Tax.-v. 9.200. 

Jordart: Lattare lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1929. Ekonomibyggn. uppf. 
1S17. 1 hast, 1 kor, 2 ungdjur, 5—6 svin, ett 20-tai 
hbns. Garden till slakten 1917. 

Ag.: Knut Aug. S. Andersson t. 25/11 1895. Son 
till Andera Aug. Andersson o. h. h. Anna f. Larsson. 
Gift 26 med Sonja f. Pettersson. Barn: Arne. Arnold. Hjortsberga, Sund 

Postadr.: Molnbo. Tel. 91. 

Areal: Total 11 har, darav 5 aker, 6 skog o. ovr. 
mark. Tax.-v. 12.600. 

Jordart: Lera. Skogsbeat.: Gran-, tall- o. b]6rkskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1860, renov. 1938. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1850. 1 hast, ett 20-tal moder- 
tackor. Garden inkoptes 1938 av nuv. ag. 

Ag.: Karin Elisabeth Lundborg f. 8/10 1897. Dotter 
till Carl A. Lundborg o. h. h. Mattis f. Salatrom. Hjortsberga, Sankesta 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 16,17 har, darav 7 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 8.700. 

Jordart: Lera, delv. saodbl. Skogsbest.: (Jverv. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-taIet. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1917—18. 2 hastar, 5 kor. 1 ungdjur, 2 
svin, ett 15-tal hons. Garden till slakten 1917. 
■ Ag.; Carl Gustav Fahlen f. 4/2 1874. Son till Ander 
G. Andersson o. h. h. Anna. Gift 02 med Hilda Char- 
lotta f. Pettersson. Barn: Marta. 
Hjortsberga, Udden 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 30 har, darav 10 aker, 20 skog o. bag- 
mark. Tax.-v. 15.500. 

Jordart: Lera o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. i bSrjan av 1800-talet. 2 has- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur, 2— 3. svin, ett 20-tal hSns. Garden 
till slakten 1933. 

Ag.: Erik Petter Pettersson f. 28/2 10. Son till Johan 
Albert Pettersson o. h. h. Augusta f. Strom. Gift 38 
med Margit Viktoria t. Lundholm. 


£. — '^JJi^w~^^m^ MV . 


^■IglbjbjB BK 
IJIflf'i a Hi Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 17,5 har, darav 10,5 aker, 7 skogs- o. 
hagmark. Tax.- v. 12.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- a. lSvskog. Manbyggn. uppf. 1920. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1898. 2 hastar, 7 kor, 2 imgdjur, 2 
svin, Irons till husbehov. Garden till slakten 1898 ge- 
nom kop av Carl Gustaf Carlsson, som brukade den till 
sin dod 1937, da den overgick till bans stbh. 

Ag.: C. G. Carlssons stbh. C. G. C. son till Carl Ols- 
son o. h. h. Anna Brita Ersdotter. Stbh.-delag. : Anke- 
fru Augusta Karlsson samt bamen: Emma, Gunnar, 
Gustaf, Augusta, Anna, Edit, Olga, Berta, Ingeborg, 
Karl, Marta o. Lisa. Lundby, Hbgberga 

Postadr.; Molnbo. 

Areal: Total 14 har, darav 6 aker, 8,25 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Svartmylla o. sandjord. Skogsbest.: Overv. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1922. Ekonomibyggn. 
uppf. 1917, tillb. 1937. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 1—2 
svin. ett 20-tal hiins. Garden till slakten 1917. 

Ag.: Edvard Alvar Gustafsson f. 22/4 1S85. Gift 09 
med Ida Sofia f. Gustafsson. Barn: Stina, Greta, Ellert, 
Erik, Karin, Evert, Elis, Tore. 

Ag.: Led. av komm.-namnd., komm.-fullm. m. m. Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 21 har, darav 7 aker, 14 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Overv. barrskog. Man- 
byggn, uppf. 1875. Ekonomibyggn. uppf. 1918. 2 has- 
tar, 5 kor, 1 ungdjur, 1—2 svin, ett 10-tal hbns. Gar- 
den till slakten 1868. Nuv. ag. overtog den 1916 genom 
kop. Garden har tidigare varit torp under Hjortsberga. 

Ag.: Carl Gustav Kling, f. 2/12 1873, jamte dennes 
systrar Johanna o, Eva. Barn till Carl Anders Kling 
o. h. h. Johanna Sofia f. Jonsson. Langbro 

Postadr.: Molnbo. Tel. S3, 

Areal: 100 aker, 200 skogs- o. hagmark. Tax.-v. 
124.900. 

Jordart: Lera o. svartmylla, den senare pa lerbotten. 
Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Djurbesattn.: 7 hastar, 
2 unghastar, 50 kor, 35 ungdjur, 3 tjurar, svin till hus- 
behov. Reakt.-fri besattn. av S. R. B.-ras. Till egend:s 
drift anvandes 1 traktor. 

Huvudbyggn. uppf, 1844 av hovrattsradet Johan 
Wretman. Den har en flygel samt omgives av tradgard 

Ehuru garden omtalas som "Langhobro" redan 1334, 
aro dess ag. ej kanda forran omkr, 1650, da det var 
riksradet Jakob de la Gardie (skjuten vid Kopenbamns 
belSgring 1658) samt Peder Ericsson Rosenskold (dod 
1656) i ftirening. 1686 satt har en Hummerhielm, omkr. 
1760 friherinnan Lowisin, 1772 en Carlsson. 1803—25 
Lowisin, Sparre o. Silfversparre, 1825 friherre de Geer. 
1849 ovannamnde J. Wretman, aret darpa O'Konor, 
1861 grosshandlaren C. G. Schult, o. 1912 koptes egend. 
fran dir. F. Benzinger av nuv. ag 

Ag.: Axel Widblad. 
Molstaberg 

Postadr.: Mobibo. Tel. 100. 

Areal: Total 195 har, darav 75 aker, 100 skog o. be- 
tesmark, 20 kultlv. betesmark. Tax. -v. 130.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Hu- 
vudbyggn. uppf, pS. 1700-talet. Ladug. uppf. 1938. 6 
hastar, 30 kor. 20 ungdjur, 2 tjurar, ett 10-tal svin, 20 
hdns. Traktordrift. Garden till slakten 1935. Tidigare 
har funnits stangjamshammare pa garden. 

Ag.: Direktbr Verte Karl Ragnar Eurenius f. 1883. 
Son. till overkonstapel Persson o. h. h. Amanda, Gift 
med Ada Charlotta f. Abraimmsson. Barn: Erik f. 12, 
Inga o. Gosta t. 15. Torgny f. 17, Arne o. Ake f. 20, 
Bprn f, 22, Marianne f. 37. Postadr.: Gnesta. Tel. 319. 

Areal: Total c;a 55 har, darav 50 aker, 5 betesmark. 

Jordart; Sandjord o. lattare lerjord. Manbyggn. uppf. 
i borjan pa 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. i borjan 
pa 1900-talet. 4 hastar, 25 kor. 5 ungdjur, 1 tjur, 4—5 
svin, ett 50-tal hons. Arealen helt tackdikad. Trak- 
toi'drift. Garden tiil slakten 1938. 

Ag.: Godsag. Harald Vesterstrom, Visbohammar. 

Arr.: Briiderna Evert o. Gerhard Bergkvist. S6ner 
till Karl Bergkvist o. h. h. Matilda f. Gustavsson. E. B. 
gift 23 med Anna f. Eklund. Barn: Aina. G. E. gift 
30 med Marta f. Karlsson. Barn: Dagmar. skogs- i Nisby 

Postadr.: Gnesta. Tel. 37 B. 

Areal: Total 544 har, darav 162 aker, i 
hagmark. Tax.-v, 180.800. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Overv. 
barrskog. Djurbesattn. : 12 hastar, 90 notkreatur. 
Driften sker med traktor. 

Buvudbyggn. uppf. under 1500-talet, pabyggd med 
bvervaning o. restaur, under senare halften av 1800- 
talet. Flygel o. ekonomibyggn. uppf. 1860—90. 

Bland egend:s ag. i gangna tider markas landshov- 
,]]■:£■ Karl Gu.5l.ar ailfv.-rsparre, dod 1750, o. sekr. Karl 
Johan Klingenstierna, dod 1S33. Nuv. ag. inkopte gar- 
den 1920 efter att ha varit dess forvaltare sedan 1914. 

Ag.: Godsag. Einar Schie I. 1874. Son till bankdir- 
Per Schie, f. 1831, d6d 1889, o. h. h. Anne f. Astorp. f. 
1839 dod 1916. Gift med Inga Konstansia Saby f. 1880. Rosjon 

Postadr.: Mblnbo. 

Areal: Total 18,5 har, darav 3,5 aker, 15 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.100. 

Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. i bbr- 
jan av 1700-talet, omb. omkr. 1880. Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1880. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur. 1—2 svin, 
ett 20-tsJ hons. Ar 1907 kom nuv. ag:s fader till gar- 
den vilken da tillhorde Bodberga. Garden InkBptea 
1918 Den har emellertid under flera olika penoder va- 
rit i al&Tttens ago En del fornfynd ha gjorts a agorna. 

Ae ■ Axel Em. Jansson f. 6/5 12. Son till Frans Gus- 
tav Jansson o. h. h. Hulda f. Lindberg. Gift 37 med 
HedWg Maria Teresia f. Eriksson. Bam: Ann-Mari. 

Ag.: Arrend. dessutom 6 har aker. 
>*R Sjuenda 

Postadr.: Gnesta. Areal: Total 250,75 har, darav 50 aker. Tax-v 
8T.500. 

Jordart: Ler- o. svartmylla pa lerbotten, Huvud- 
byggn. uppf. under obekant tid. Loge uppf. 1912, stall 
o, ladug. aldre. i hastar, 1 unghast, 19 koi-, S ungdiur 
13 svin. Nuv. arr. tilltradde 1937. Foreg. arr. var en 
BergkVist, som brukade garden under 5 kr. 

Ag.: Karin Petri. 

Arr.: Brftderna Eriksson. Soner till Karl Erik Eriks- 
son o. h. h. Matilda f. Kallstrom. 

Brukare: Karl Allan Eriksson f. 22/5 1897. 
Sjogard, kyrkoherdebostallet 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 105,25 har, darav 56,23 aker, 45 skogs- 
o. hagmark, i ang. Jordbruksv. 51.200, skogsv. 5.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Prastgardsbyggn. uppf. 1761, renov, o 
moderniserad 1933, omgives av tva flyglar, varav den 
ena stammar fran 1600-talet o. ursprungl. anvandes som 
huvudbyggn. 

Ag.: Pastoratet. 

Prastgarden bebos f. n. av kyrkoherde K. Zetterquist 

Arr. (sedan 1939) : Fru Else-Marie Zetterqvist. 

Arr.: Driver garden i sambruk med TJsta. 
Postadr.: Molnbo. Tel. 37. 

Areal: Total 103 har, darav 35 aker, 68 skogs- o hag- 
mark. Tax.-v. 35.300. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten o. sand- 
mylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 
1875. Ekonomibyggn. uppf. I860. 4 hastar, 18 kor, 6 
unp-.ij.jr, 1 tjur, 5 svin, hdns til] husbehov. Garden till 
Blfiteten 1858 genom kbp av Johan V. Gronberg Den 
overtogs 1887 av sonen August Grdnberg, som brukade 
den till sin dod 1924, da den overgick till hans stbh. 

Ag.: J. A. Grbnbergs stbh., bestaende av ankefru 
Hdda Gronberg f. Holm o. barnen: Johan o. Gunnar. 

Herr Gronberg var under livstiden namndeman, kyr- 
kovfirft led. av komm.-nainnd., fattigv.-styr skol- o. 
cyrkm-ad., godeman vid lantmaterifbrrattningar samt 
led. av brand stodskom mitten. 
Mblnbo. Tel. S3, 

Areal: Total 51 har, darav 23 aker, 28 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 27.000. 

Jordart: I.erjord o svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o, liivskcig. Man- o. ekononuiivggn. uppf. 
1870 2 hastar. 10 k<ir. 6 ungdjur 4 svtn. bona till hus- 
behov. Garden till slakten 1918 gimorn kop av P. G. 
Andersson. som bmkado den till win ilbd 1035, da den 
overt ogs av nans stbh. NOV. ag. kuple den 1936. 

Ag.: Krbken Ester Andersson f IK. Dotter rill P. G. 
Andersson o. h. h. Selma f. Andersson. 

Ag.; Medl dv mjblkcenlralen. 
Stene Mellangard 

Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 51 har, darav 21 aker. 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 26.500. 

Jordart: Derjord o. svartmylla pa lerbotten, Skogs- 
beat.: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1860-taIet. Eko- 
nomibyggri. uppf. 1860—1929. 3 hastar. 12 kor. 4 ung- 
djur, 1 tjur, 2 modersuggor, 5 svin, hons till husbehov. 
Garden inkbptes 1917 av nuv. ag:s fader, som arrend. 
den sedan 1903. Ar 1928 overgiek garden till stbh. o. 
1936 tilltradde nuv. ag. 

Ag.: Broderna Jakob o. Josef Strand f. resp. 10/9 
1896 o. 4/9 1898. Sbner til) Otto V. Strand o. h. h. 
Klara f. Jakobsson. J. S. gift 29 med Linnea f. Berg- 
strom. Barn: Marta Ingegard f. 11/5 31. 

Ag.: Styr.-led. i R. L. F:s s:n-avd., medl, av mjolk-, 
slakteri-, lantmanna- o. centralforen. samt B. F. 
Stene Norra 

Postadr.: Mblnbo. Tel. 1,0. 

Areal: Total 57.5 har, darav 22,5 aker, 35 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 32.000. 

Jordart: Lerjord o. svartniylla pk lorbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1830. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1909—10. 4 hastar, 1 unghast, 12 kor, 
5 ungdjur, 25 far. 200 hons. Garden inkbptes 1909 av 
nuv ag A agorna finnes ett flertal fornminnen. 

Ag,: FrQken Blin Sofia Lrirsrrom i". 1575. Dotter till 
A. p' Lbfstrom o. h. h. Emma t Lindstrom. 

Ag.: Medl. av slakteriforen. o. R. L. P. Postadr.: Molnbo. 

Areal: Total 80 har, darav 30 aker, 50 skog. Tax,-v. 
46.600. , . , 

Jordart: Huvudsakl. styv lera samt mylla pa lerbot- 
ten. Skogsbest.: Barr- o. bjorkskog. Manbyggn. uppf. 
1881 omb 1920—21. Ekonomihvsan. uppf. sistnamiKlii 
ar. ' 4 hastar, 17 kor, 15 ungdjur, 100 hons. Garden 
till Biakten 1933. „ 

Ag.- Kerstin o. Ulla Varenius. Dottrar till direktor 
B G. Varenius o. h. h. Blsa f. Husberg (dbd). 

Garden forvaltas av direktor B. G. Varenius o. drives 
i sambruk med lagenheten Hasselbacken bra 10 har. 
Postadr.: Gnesta. Tel. 215. 

Areal: Total 166 har, darav 94 aker, 72 skog. Tax.-v 
79.600. 

Jordart: Lattlera. Manbyggn, uppf. 1917. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1938—34. 6 hastar, 44 ndtkreatur, 20 
hBns. Enligt vad som framgar av befintliga kartor ag- 
des Sundby 1730 av hogvalbome landshovdingen Frans 
Joachim Ehrenstrahl, senare av lagmannen valborne 
Carl Gustaf Silfversparre, landshovdingen hogvalbome 
Erik Lowisin, brukspatron P. Fagerholm, 1917—23 av 
sex olika ag., 1923 — 28 av S. Svensson. Nuv. ag. inkopte 
egend. 1928. 

A agoma markas flera fornlamningar, s&som skepps- 
sattningar med flera forngravar. 

Ag.: E. L. Carlsson f. 1893. Son till C. H. Olsson 
o. h. h. M. J. f. Eriksson. Gift 10/10 31 med Marta 
Tillajider. Earn: Bjorn, Tora. Svalsta 

Postadr..- Mblnbo. Tel. IE Edestag&rd. 

Areal: Total 152 har, darav 62 aker, 90 skoga- o. 
hagmark. Tax.-v. 68.300. 

Jordart: Lera o. lattlera. Skogsbest.: Earrskog. 
Manbyggn, uppf. 1800, renov. 1900. Ekonomibyggn, 
uppf. 1880. 4 hastar, 3 unghastar, 25 kor, 12 ungdjur. 
1 tjur, 3 modersuggor, 12 svin, hbns till husbehov. 
Traktordrift. Nuv. ag. inkopte garden 1940 av agro- 
nom Jons Johansson, som agt den sedan 1035. 

Ag.: Ingenjdr Hugo Wandel, Stockholm. Sagartorp 

Postadr.: Miilnbo. 

Areal: Total 19 har, darav 4 aker, 15 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.600, 

Jordart; Lattare lera. Skogsbest.: Barr- o. Ibvskog. 
Manbyggn. om- o. tillb. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 
1901. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 3 far, ett 10-tal 
hdns. Garden till slakten 1901. 

Ag.: Karl Gunnar Andersson f. 24/1 1897. Son till 
Karl Aug. Andersson o. h. h. Selma f. Zetterlund. Gift 
23 med Helga Maria f. Karlsson. Barn: Svea, Ruth, 
Egon, Alice, Siv. 
Transatra Lilla 

Postadr..- Vagnh&rad. 

Areal: Total 23,62 har, darav 8,5 aker, 15,12 skog. 
Tax.-v. 13.400. 

Jordart: Ler- o. mulljord pa lerbotten. Skogsbest: 
BiirrtOiOg. H.-.'.nbyssn. uppf. 1919. Ekonomibvggn. 
uppf. 1885. 2 hastar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. 
Arealen delv. taekdikad. Garden till slakten 1911 ge- 
nom kop av Anders Eriksson fr&n Ludvig Larsson. 

Ag.: Anna Justina Eriksson. Dotter till Anders 
Eriksson o. h. h. Johanna f. Magnusson. 

Air.: Carl Andersson f. 1871. Broder till ag. Gift 
1896 med Emma f. Jonsson. Barn: Elisabet, Vilhelm. 

Arr.: Medl. av R. L. F., mjolkcentralen o. slakteri- 
foren. Hustruri h;u- erhallit bronsmedalj av Hushalln.- 
sallsk. for fjaderfaskotsel. 
Malabo. Tel. II,. 

Areal: Total c:a 250 har, darav 100 aker, 150 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 119.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. pa 1840- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 1877. C:a 10 hastar. 60 
kor, 30 ungdjur, 1 tjur, hbns till husbehov. Traktor- 
drift. Garden har tidigare innehafts av godsagare 
Ragnar Arhen, i vara siakt den varit sedan 1913. R. 
Arhen var son till C. P. Arhen o. h. h. Matilda f. 
Mattsson. Han eftertraddes vid sin dod av atbh., var- 
\nd egend. utarrend. till brodern Ivar Arhfii f. 1870, 
barn: Tors ten. Bo. Ar 1939 forsaides egend. till 
nuv. ag. 

Ag.: Fra Else-Marie Zetterqvist, Stockholm. Wi sbohammar 

Postadr.: G-aesta. Tel. 38 A, Areal: Total 389 har, darav 150 aker, 239 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. c:a 200.000. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord, Skogsbest.: Barr- a. 
Ibvskog. Djurbesattn.: 12 hastar, 45 kor, 3 tjurar, ett 
20-tal ungdjur, ett 60-tal hbns. Fbr driften finnas tva 
traktorer. 

Huvudbyggnaden uppfbrdes sannolikt i slutet av 
1600-talet, och. overv4ningen pabyggdes i bbrjan av 
1800-talet. En ytterhgare ombyggnad skedde 1920. 
Huset ar av tra, har tva flyglar samt omgives av 
tradg&rti och park. Ekonomibyggnadema ha tillkom- 
mit under alutet av 1800-talet och i borjan av 1900- 
talet. Till godset hbr en kvam. Garden har ett vac- 
kert lagi. 1 vid Frosjo^s strand. 

Wi sbohammar omtalas i Abraham Bra he s tidebok 
ar 1599. Egendomen agdes Ak av en broder till riksdTotsen Nils Gyllenstierna. Under 1600-talet innehades 
den av medlemmar av atten Natt och Dag samt av generalrik.^-anlnm.'^Mi-i-ii Marten WewitKer. adlad Rosen- 
stierna, dbd 163S. Inom dennes att stannade den till 1760-talet. 1772 hade den kommit till atten Silfver- 
sparre. Den innehades av denna att till 1827. Pa 1840-talet kdptes godset av brukspatronen N. F. Husberg 
och agdes sedan av dennes slakt till 1 jan. 1920, da den nuvarande agaren kbpte det fran f. d. byrachefen 
Axel Husbergs sterbhus. 

Ag-.: Agronom Carl Harald August Westerstrbm. 
Arr. (sedan 1939): Brbderna Eriksson. 
Si (den joTestdller arr.-bostaden. 
25? 


■■■■ 


i-A 


IIIIbIBB 1 Vasby 1 

Postadr.: Gnesta. Tel. 213. 

Areal: Total 67 har, darav 23 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 27.000. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: overv. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1909, omb. 1931. Magasinen uppf. 
1921, bvr. ekonomibyggn. 1891. 3 hastar, 15 nbtkrea- 
tur, 3 svin. Garden kdptes 1898 av Anders Gustaf 
Lagerback o. utarrend. till systerdotterns man Klas 
Ludvig Eriksson, dbd 1916. gilt med Elin Josefina f. 
Andersson, dbd 1926. Deras son, nuv. ag.. inkdpte 
egend. 1921. 

Ag.: Klas Axel Ragnar Eriksson f. 1898. Gift 23 
med Maria Elisabet f. Andersson. Barn: Anna-Britta 

Ag.: Skiftesgodeman. 
Vasby 1 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 67 har, darav 17 aker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 21.800. 

Jordart: Lera o. svartmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. orakr, 1890. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1880. 3 hastar, 12 notkreatur, 3 svin. Garden 
kSptes omkr. 1880 av Albert Ferdinand Blomkvist, v2- 
ken 1886 eftertraddes av brodern Anders Fredrik Blom- 
kvist, gift med Maria Kristina Sofia f. Gustafsson. 
Sonerna Erik o. Hilmer arrend. egend. fran 1916 o. 
kopte den 1920. Nuv. ag. k6pte broderns del efter 
nans dOd 1934. 

Ag.: Fredrik Hilmer Blomkvist f. 1890. Gift 23 med 
Anna Lovisa f. Danielsson. Barn: Ingrid o. Ulla. Angen 

Postadr.: Gnesta. Tel. J/9. 

Areal: Total 14 har, darav 6 aker, 8 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 15.800. 

Jordart; Svartmylla o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 
senare. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, ett 40-tal hons. Gar- 
den till slakten 1917. 

Ag.: Byggmastare David Eklirnd f. 20/2 1885. Son 
■till Lars F. Eklund o. h. h. Erika Persdotter. Gift 11 
med Theckla f. Eriksson. Barn: Ingegard, Rolf, Thore, 
Gurli, Georg. 
Postadr.: Mblnbo. Tel. 91,. 

Areal: Total 36 har, darav 11 aker, 25 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 16.200. 

Jordart: Lerjord, nagot dyjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1917. Ekonomibyggn. 
uppf. 1919. 2 hastar, 1 unghast, 8 kor, 2 ungd]ur, 4 
svin, ett 15-tal hons. Garden kom till slakten 1929. 
Nuv. ag. overtog den 1936 efter fadern. 

Ag.: Karl Johannes Gustavsson f. 8/1 07. Son till 
Karl Johan Gustavsson o. h. h. Elin Am. f. Nystrom. 
Gift 32 med Marta Matilda f. Karlsson. Barn: Stig. 

Ag.: Revisor i B. F;s lokalavd. VaSTERHANTNGE 
Vasterhaninge VASTERHANINGE aocken tillhbr centrum av 
Sotholma harad och atracker sig fran Horsf jarden upp 
mot Hanvedetis anda till 82 m. 6. h. hbga skogaasar. 
En stor del av arealen utgbres av odlade slatter. Det 
fir gammal jordbrukabygd. Flera av egendomarna 
hava en betydande omfattning. I Tungelsta atationa- 
och villasamhaUe mai-kes ett stort antal handelstrad- 
gardar. Villabebyggelse mfirkes flerstades, sasom i 
Hyresgasternas sparkasse- och byggnadsfiirenings 
sommarstad vid Horsfjarden. 

Pornminnen: Kummel finnas flerstades, men fram- 
for allt giva talrika jamaldersgravar socknen en pra- 

gel av uraldrig kulturbygd. Sarskilt ma namnas ett 50-tal hogar och nagra mycket vackra stensattningar 

vid Ekeby, flera hbgar, bautastenar, stenringar och stenrader vid Tungelsta Storgarden, ett stort fait av 

bautaatenar och ett annat med bl. a. tva skeppssfittningar vid Skogsekeby, "Umo backe" med stenkretsar, 

skeppssattningar, en runsten samt hogar vid Tuna, samt nagra stenar och hogar norr om kyrkan. 11 run- 

ristningar aro kanda samt en bygdeborg, belagen a ett berg nara Vadersjon. 

Areal: 120,85 kvkm. ErJigt 1938 ars fas tighetstaxe ring ar agovidden: 2.710,4 har aker, 70,4 tomt och 

tradgard, 6,4 slatterfing, 45 kultiverad betesang, 86,7 armaji betesang, 5.863,2 skogsmark, 1.951,4 ovrig mark. 

Jordbruksvarde: 3.852.300 kr. I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 213.300 kr. Skogsvarde: 

735.000 kr. Tomt- och industri varde: 1.000 kr. Invanarantal: 2.899. 

"Vastra Hanunga" omtalas 1432. Socknen bildar pastorat med Muako. 

Kyrkan ar uppford av gr&sten under den aldre medeltiden. De tvenne valven over skeppet aro tillkom- 

na under senare delen av medeltiden. Den gamla inredningen forstordes till atorre delen genom aakeld 1831. 

En restaurering av byggnaden ar fbretagen 1928. — Kyrkoherde: Kontraktsprosten Proste, David. 
PostadT.; VtUterhaninge. 

Areal: 13 har &ker. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Lerjord. Man- o. ekonomibyggn. uppf. for 
c:a 70 ar sedan. 2 hastar, 7 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 40 
hbns. Reakt.-fri besattn. Garden arrend. sedan 1920 
av nuv. brukaren. A agoma finnas ett flertal forn- 
lamningar. 

Ag.: Arsta A.-B. 

Ait.: Carl Edvard Andersson f, 16/12 1890. Son till 
A. P. Andersson o. h. h. Karolina f. Andersaon. Gift 
med Anna f. Nilsaon. 

Arr.: Har erMUit mjblkpropagandans diplom fyra 
ar i f51jd. Alvsta 

PostadT.: Vasterhaninge. 

Area!: 13,5 har aker. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Manbyggn. uppf. 
1882. Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 2 has- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 10 hdns. G4rden arrend. 
sedan 1935 av nuv. brukaren. 

Ag.: Arsta A.-B. 

Arr.: Axel Hellberg f. 5/4 1882. Son till K. P. Hell- 
berg o. h. h. Hilda f. Karlsson. Gift med Hulda f. Jo- 
hansson. Bam: Erik, Evert, Karin, Sven. jrjTj 


1 " HB^^^I 
Sattra gard 

Postadr.: Adelso. Tel. 38. 

Areal: Total 250 bar, dSrav 35 aker, resten skog. 

Tf Joidart 5 :'' 1 L enord. Skogsbest.: Barrskog. Huvud- 
byggn. appt 1630, 2 flyglar 1926. Ekonomibyggn uppf. 

]/ni> If'.' " fi liS^-ir, 10 iioikrsaLur. svin till husbehov. 
TrS^. (.mifaliar 20 liar o. rymmor 12 Um'hus samt c:a 
ni-ir, fi-ukUi-ad. Pa gan.k-n driv.-s av«i 1isk,„.]!ing o. ut- 
planteras arligen 20,000 gbsyngel i Mfflfflfen, A agorna 
h m w< .-ii kalla. kallad ■■'.r.vfal.biih.vrski-lsi-Lii , vilken 
trobsen har vant of u:vk;illa. Garden ar byggd av Gus- 
taf 5 Adolf o av honom skLinkl. i.ill <-lrr>anmg Kristinas 
amma Till egendomen ar forlagd Sattra barnkoloni, 
till vilken hbr 6 byggnader, vardera med plats for 18 

Ag.: Stockholms stad. 
Arr.: J. L. Kihlqvist. 

Sorudden 

Postadr.: Adelso. 

Areal: Total 2 har tradg. o. park. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Sand o. mylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1917. Sjostuga uppf. 1917, bathus 
o. bodar 1919. Garden till slakten 1916 genom kop av 
nuv. ag:s svarfader. I gardens narhet ligga 3 st. vikin- 
gagravar, en skeppsattning, en trehbrning o. ett kum- 

Ag.: Doktor Rinaldo Ekstrand f. 23/11 1883. Son till 
Carl Edv. Ekstrand o. h. b. Matilda Eriksdotter. Gift 
med Eleonora f. Larsson. 

Ag.: Innebavare av Maria Tandklinik, Homsgatan 
76, Stockholm. 

Vestervik 

Postadr.: Adelso. Tel. 14. 

Areal: Total 7 har, darav 1,5 aker, resten skog o. 
hag-mark. Tax.-v. 9.600. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barrskog med inslag av 
bj6rk. Manbyggn. uppf. 1926. 2 vaxthus uppf. 1930, 
bodar o. pannruni samtid. 1 hast, 3 kor, 2 svin, 50 hiins. 
Garden till slakten 1923 genom kop av ag:s svarfar. 
Den brukas i sambruk med Sandviken om 4,5 har aker, 
2 skog. Sandviken inkoptes av svarfadern 1910. 

Ag.: Tradg.-mast. Frans Oscar Malmqvist f. 15/9 
1899. Son till Oskar Vilh. Malmkvist (dod 38) o. h. h. 
Hilda Andersson (dod 31). Gift 7/4 23 med Elisabet 
Eriksson f. 30/9 1899. Bam: Gunborg f. 2/4 24, Inge- 
gard f. 7/11 25, Ame f. 17/7 32. 

Vasby 

Postadr.: Adelso. Tel. 34. 

Areal: Total 32,5 har, darav 32 aker. Tax.-v. 39.500. 

Jordart: Sandmylla o. lermylla. Skogsbest.: Barr- 
o. bjdrkskog. Manbyggn. uppf. 1892, restaur. 1934. 
Stall uppf. 1700, loge pa 1700-talet, ladug. 1915. 4 has- 
tar, 20 kor, 1 tjur, 4 svin, 25 hons, A garden linnas 
gravar fran vikingatiden. Garden till slakten i arrende 
1920. 

Ag.: Kungl. Domanstyrelsen. 

Arr.: Sven Joh. Lindblad f, 5/3 1895. Son till Job. 
Lindblad, dod 15, o. h. h. Alfrida Olsson f. 30/8 65. Gift 
19 med Vera Hake f. 16/11 1898. Barn: Lennart f. 20, 
Ulla f. 21, Sonja f. 25, Borje f. 31, Gerd f. 35, Gun- 
nar f. 37. 

Arr.: Kyrkovard, led. av kyrkorad. o. pens.-styr.. VASTERHANTNGE 
Alvsta, Sbderberg 

Postadr.: Tasterhaninge. 

Areal: 12 har fiker. Tax.-v. 11.700. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. for c:a 90 fir 
sedan. Ekonomibyggn. uppf. for e:a 100 fir sedan. 2 
hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svln, 12 lions. Gfirden 
arrend. sedan 1916 av nuv. brukaren. 

Ag.: Arsta A.-B. 

Ait.: Oskar Andersson f. 14/3 1877. Son till A. O. 
Pettersson o. h. h. Maria f. Nylund. Gift med Inga 
f. Olsson. Barn: Blsa, Britta. Postadr. ; Vasterhaninge. 

Areal: 23 har aker. Tax.-v. 27.500. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. for c:a 100 fir 
sedan. Ekonomibyggn. uppf. 1911. 2 hastar, 11 kor, 
6 ungdjur, 2 svin. Gfirden arrend. sedan 1917 av nuv. 

Ag.: Arsta A.-B. 

Arr.: Erik Jansson f. 27/11 1883. Son till P. E. Jans- 
son o. h. h. Anna f. Lindgren. Gift med Elin f. Holm- 
berg. Barn: Anna, Greta, Britta, Karl-Erik, Marta 
Ulla, Astrid, 

Arr.: Har erhallit pris for hastavel. Postadr. td Naringsberg 
Vasterhaninge. Tel. IE, Areal: Total c:a 1.330 har. dkrav 420 Aker. 775 skog. 
135 ovr. mark. Tax.-v, 931.100. 

Jordart: Lfitt till meddstyv lerjord Djurbcaattn : 
30 hastar, 6 unghJistar. 125 kor. 115 ur.gdjur, 2 tjurar. 
20 modersuggor, 75 fflr. Reftkt.-fri avelsbeslittn. Svi- 
nea aro av stora vita engelska rasen o. samtl, moder- 
suggor rlksstamb.-f. fr'aren aro av shropshiroras. 
Mjolkprodiikljonrn stAr under S'oMtiulrii;; ,-ilads halso- 
vArdsnamnds kon troll. En omfattande utsadesodhr.g 
bed rives. Forsaljnlngcn fir statsplomberad. C.a 130 
har tiro utlagda till kontrollbete. c:a SO tilt betesvallar. 
b'clr jaktims skull h&Jlas hjortar och rfidjur, Stitrre 
delim av eger.d. ar inhagnad med ctt hdgt jaktstangsel. 
Rerga slott ar uppfort efter ritningar av Torben Grut 
ar 1913 300 m. frfin havsstranden A en plats, som 
dessfdrinnan var obruten vilrimark. Siilen ssyftar en 
efterbildning av vara garr.la slott frfin den karolmska 
tiden men avviker darlfr&r. genom att tegelmurarna 
t&mnats oputsade. Inredr.ingen g&r til! stor del i engelsk 
stil och ax utftird av firman Maple A Co. 1 London men 
omfattar ockafi en del aldre svenska mdbelpjfiser. I 
tavelsamlmgen ar Anders 7.t>rn sarskll". rikugt represent. Tad. Slottet omgives av terrasser och plantering- 
ar. >-om pa. ett symierkger. lyckat satt urr.alta samman med den omgivar.de vildinarken. Den gmsbelagda 
garden fit landssidan prydes av en font&n rr.ed Milles 1 skulptur '•Tritonen" 1 mitten. 

A den plain langre tnfit land, dar mangflrden lag fore slott eta uppffirande, ligger fortfarande den gamla 
huvudbyggnaden fra.n 1700-talel. vilken renoverades 1915. Den fir nu bostad for forvaltaren. Dessutora 
markes byggnad for den rred garden (orenade !Jn:;bru^sskolan. Derma fir byggd 1921 Av ekonomibyggna- 
dema ar ladug. byggd 1900, stallet och logen 1!J15 och svlnhuset 1931. Arbetarbost. aro uppf. efter 1915. 
Den aldste kande agaren till egendomen ar "Jacobus 1 Bjergum" fir 1327. Ar 1401 skankte Odg«rd Jfins- 
dotter ett oresland i lierga i "Westerhannlgls s.>kr" till Vfirfruberga kl.ister a Fogdo Men darefter tiga kal- 
lorna fram till ItiZO-ialel. dfi stAthaliaren pfi Oland Johan Mfins.scm Ulfsparre var agare till en del av egen- 
domen, medan en annan del innehades av historieskrivaren assessor Egidms Glrs lifter denr.es avkomlingar 
bar senare finkan Katarlna Gyldenbring a Naringsberg. d.-t medeltida Man;iK<- kon.init i besittnlng av gar- 
den. Naringsberg. som alltafi Uksom nu var fbrenat med Berga, hade under 1600-talet agls av 2 gen. av Gamla huvudbyggnaden. VASTERHANTNGE 451 atten Gyllenax och 1665 tillfallit den nyssnamnda Katarinas man assessor Erik Gyllenbring. Sedan tillhorde 
bada g&rdarna Magdalena Gyllenbring och hennes man re vision ssek ret eraren Johan Ehrenhjelm och langre 
fram kommerseradet Olof Hansson Tornflyeht, dbd 1713. Vid arvskiftet efter denne skildes Naringsberg och 
Berga, och den senare garden kom till dottern ankegrevinnan Kristina Piper far att senare saljas och i tur 
och ordning agas av tvk svne rati oner Flach, bverstelojtnant Go tt hard von Aulavill, dbd 1767 dennes ankas 
andre man, BverstelBjtnant .h.han von Eckstedt. ddd 1807, vilken sannolikt ar det gamla corps de logiets 
byggherre, kommerseradet Johan Jakob Ljunggren. landshovding Elias von Eckstedt, brukspatron Adolf 
Zethelius (fran 1813), sidenkramhandlaren August Tyden (fran 1842), stadsmaklaren Johan Holm, bergmasta- 
i-en B. G. Bredberg, som kbpte garden 1858, dennes son den bekante hippologen Carl Gustaf Bredberg, siden- 
fabrikbr Caspavssons arvtogar, Edvard Casparsson, som kopte godset 1894 och hade det utarrenderat till C. 
G. Bredberg, ingenjbr Johan Scharp och fran och med 1912 nuvarande agaren. Naringsberg ater tillfoll 
fbrst friherre Olof Tornflyeht, dod 1737, och darefter i tur och ordning sonen Karl Fredrik, overstelbjtnant 
Hans Svedenhjelm, riksiadet greve H. A. Gyllenborg, kammarherre H, D. Hildebrand (1770), presidenten 
Johan Rosir, som gjorde garden jamte Sundby till fideikommiss, dottern Ulrika Etosil gift Cock hovmarskal- 
ken greve G. Hamilton, dod 1854, Jeanette Hamilton gift Stenbock, greve A. M, Stenbock, dbd 1894, och A. 
G. Stenbock, dod 1904. Det var den sistnamndes Snka som 1913 salde godset till Berga nuvarande innehavare. 
Ag.: Hovjagm. Helge A:son Johnsson. Forv. o, forest, for lantbruksskolan: Agronom Sigurd Lundblad. 

Dalen 

Postadr.: Tungsista. 

Areal: 5 bar aker. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. fSr c:a 30 — 40 
JLr sedan. Ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 1 
hast, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 15 hons. Garden arrend. 
sedan 1930 av nuv. brukaren. 

Ag.: Friherre Anders Cederstrom, Riksten. 

Arr.: Karl Gunnar Sand f. 25/3 1892. Son till P. J. 
Sand o. h. h. Anna f. Holm. Gift med Agnes f. Nilsson. 
Barn: Margit, Arne, Gunvor. Dantorp 

Postadr.: Vastsrhaninge. Tel. 181. 

Areal: Total 15,6 har, darav 6,6 aker, 9 skog. Tax.-v. 
13.100. 

Jordart: Sandmylla, ler- o. sandjord. Man- o. ekono- 
mibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 1 hast, 4 kor, 1 
ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden till slakten 1919. 

Ag.: Gustaf Adolf Hj. Gerlofson f. 3/8 1877. Son 
till N. P. Gerlofson o. h. h. Sofia f. Hultin. Gift med 
Anna f. Marmlund. Barn: Koimy. Vera, Karl, Gustav, 
Rosa, Vilhelm, Henrik. 

Ag.: Innehar tvattinrattning. 
Dantorp 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 18B. 

Areal: Total 11,06 har, darav 3 aker, 8,06 skog. 
Tax.-v. 7.900. 

Jordart: Svartmylla o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. 
ldvskog. Manbyggn. uppf. for 45 a 50 ar sedan. 
1 hast, 1 ko, 1 ungdjur, 2 svin. Garden till slakten un- 
der 1800-talet. 

Ag.: Erik Gustaf Eriksson f, 14/1 1882. Son till A. 
G. Eriksson, o. h. h. Anna f. Larsson. Barn: Lars, 
Gustav, Karin. VASTERHANINGE ■ 
255 skog. 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 102. 

Area): Total 345 har, darav 90 
Tax.-v. 72.500. 

Jordart: Svartmylla o. sandjord. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Djurbesattn.: 4 hastar, 20 kor, 10 ungdjur. 
Traktordrift. 

Gardens gamla huvudbyggnad, som var uppfard av 
tra under 1700-talet, nedbrann 1938. Den omgavs av 
tva flyglar, av vilka den ena, den som synea a bilden 
harbredvid, ombyggdes 1939 och tjanstgor som bostad 
at befallningsmannen. Ekonomibyggnaderna renove- 
rades 1918. 

Under namnet "Borgmastartorp" agdes garden 1704 
■ — 45 av riksradet Olof Karlsson Cederstrom, som var 
son till biskop Karl Karlsson i Vasteras o. blivit adlad 
Cederstrom. Senare lar den ha tillhort en kapten 
Skotte o. 1810 ha inkbpts av friherre Otto Morner, kand 
for att han uppvaktade marskalk Bernadotte riirande 
den lediga svenska tronen. Mb'jligen hava dessa bada 
blott varit arrendatorer. Ar 1791 gjorde friherre An- 
ders Cederstrom Ektorp till fideikommiss inom sin. att, 
dar del alltsedan dess forblivit. 

Ag.: Friherre Anders Cederstrom k Riksten. 

Befallningsman (sedan 1928): Erik Eriksson f. 11/7 
02. Son till Filip Eriksson o. h. h. Anna f. Jakobsson. 
Gift med Astrid f. Andersson. Bam: Lars Erik. 

Befallningsman Eriksson har genomgatt ett S.rs kurs 
vid lantbruksskola. 

Fors 

Postadr.: Vasterhanmge, Tel. 21. 

Areal: Total 98 har, darav 50 alter, 48 skog. Tax.-v. 
67.400. 

Jordart: Ler- o. mulljord pi grusbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1937. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1898. 3 hastar, 18 kor, 12 ungdjur, 2 
svin. For gardens drift finnes traktor, Reakt.-fri 
besattn. Garden till slakten 1892. 

Ag.: Erik Edvin Nilsson f. 8/12 1890. Son till K. F. 
A. Nilsson o. h. h. Fredrika f. Darsson. Gift med Ester 
f. Hallberg. Barn: Sven, Olov. 

Fallbrunna 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 60 har, darav 26 aker, 34 skog. Tax.-v. 
30.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. orakr. 1888. Ekonomibyggn. uppf. samtid., se- 
nare renov. 4 hastar, 12 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 20 
hons. Far gardens drift finnes traktor. Garden til] 
slakten i borjan av ISOO-talet. Den har tidigare till- 
hort Haringe fideikommiss o. avsondrades 1931. 

Ag.: Sven Eriksson f. 3/5 1888. Son till L. Eriksson 
o. h. h. Lovisa f. Persson. Gift med Ester f. Darsson. 
Barn: Gustav, Brita. 

Gansta 1 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 85 Sstnora. 

Areal: Total 37,5 har, darav 16 aker, 21,5 skog. 
Tax.-v. 29.300. 

Jordart: Ler-, mull- o. angsjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1895. 3 has- 
tar, 9 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till slak- 
ten 1933. 

Ag.: Johan Erik Andersson f. 5/9 1897. Son till K. 
O. Andersson o. h. h. Selma f. Lindstrom. Gift med 
Klara f. Andersson. Barn: Sven Erik, Irene. VASTERHANINGE 
Gansta 1 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 10,5 liar, darav 4.5 aker, 6 skog. Tax.-v. 
7.200. 

Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. renov. 1918. Ekonomibyggn. uppf. sam- 
tid. Garden till slakten i mitten av ISOO-talet. Jord- 
bruket ar utarrend, 

Ag.: Snickare Anders Axel Riekard Andersson f. 
20/5 1891. Son till A. P. Andersson o. b. h. Emma 
f. Pettersson. Gift med Stina f. Andersson. Barn: 
Gunvor, Alf, Rune. Grindtorp, Fredriksborg 

Postadr.: Vasterhaninge. 

Areal: 14 har aker. 

Jordart: Sand- o. svartmylla samt lerjord. Man- 
byggn. uppf. for c:a 70 ar sedan. Loge uppf. 1916, 
ladug. renov. 1917. 2 hastar, 5 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 
15 hons. Garden arrend. sedan 1906 av nuv. brakaren. 

Ag.: Direktiii- Axel Wennei--Gren. Haringe. 

Arr.: Karl Anton._ Andersson f. 8/2 1891. Son till 
K. J. Andersson o."h. h. Anna f. Larsson. Gift med 
Elfrida f. Jansson. Barn: Ivar, Gosta. Gryt 

Postadr.: Tungelsta. Tel. S3 Ostnora. 

Areal: Total 111 har, darav 40 aker, 71 skog. Tax.-v. 
62.800. 

Jordart: Ler- o. angsjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. under obekant tid, arbetarbc- 
stad 1917. Ladug. o. stall uppf. i slutet av 1800-talet. 
4 hastar. 17 kor, 11 ungdjur. 1 tjur, 2 svin. Reakt.-fri 
besattn. For gardens drift finnes traktor. Garden till 
slakten 1921. A agorna finnas fornlamningar. 

Ag.: Otto Jacobsson f. 25/5 1882. Son till A. V. Ja- 
eobsson o. h. h. Kristina f. Pettersson. Gift med Eli- 
sabet f. Hammarberg. Barn: Irene, Ake, Bengt. 

Ag.: Namndeman. led. av komm.-fullm. o. bostalls- 
namnd. skog. Tax.-i Gusta.vslund 

Postadr. : Vasterlianinge. 

Areal: Total i har, darav 2 aker, 
6.600. 

Jordart: Mull- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. loi 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1914. 1 hast, 
kor, 2 svin, 25 hons. Garden till slakten 1919. 

Ag.: Carl August Olsson o. h. h. Anna f. Aak. VASTERHANINGE 
Haga 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 118. 

Areal: Total 66,5 har, darav 9 aker, 57,5 skog. 
Tax.-v. 16.900. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1911, renov. o. tillb. 193S. Ladug. 
uppf. 1911, htinshus 1930. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 
7 svin, 400 hiSns. Garden till slakten 1911. 

Ag.: Oskar Alfred Abrahamsson f. 13/10 1876. Son 
till Abraham Mansson o. h. h. Hedvig f. Ostensson. Gift 
med Maria f. Vennman. Barn: Aatrid, Sven. 

Ag.: GenomgMt lantmanna- o. folkhijgskola. 
Postadr.: Timgelsta. Tel. 39. 

Areal: Total 39 har, darav 20 aker, 19 skog. Tax.-v 
32.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. i slutet av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. for c:a 100 3.r sedan. 3 hastar, 8 kor, 5 ungdjur. 
2 svin, 25 hons. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Axel Emil Andersson f. 4/1 1880. Son till A. P. 
Nilsson o. h. h. Emma f. Axelsson. Gift med Amanda 
f. Karlsson. Barn: Brita, EIna, Birger, Olof. 

Ag.: Har tidigare innehaft en del komm. uppdrag. 
Har erh&llit diplom for svinavel. Hemfosa 

Postadr.: Hemfosa. Tel. 9. 

Areal: 74 har aker. 

Jordart: Mellanlera o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1900. Magasin 
uppf. 1916, ladug. under obekant tid. 7 hastar, 1 ung- 
hast, 20 kor, 11 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 50 hons. For 
gardens drift finnes traktor. Garden arrend. sedan 
1937 av nuv. brukaren. 

Ag.: Forstmastare Sigurd Hammarstrand. 

Arr.: Brodema Carlsson. S6ner till Karl Karlsson 
o. h. h. Klara f. Andersson. Haga 57 

Postadr..- V&sterhaninge. 

Areal: Total 5 har, darav 3,5 aker, 1,5 skog. Tax.-v. 
7.800. 

Jordart: Mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. under obekant tid. Ekonomibyggn. 
uppf. for c:a 35 ar sedan. 1 hast, 1 ko, 1 svin, 8 hons. 
Garden till slakten 1903. 

Ag.: Johan Petter Andersson f. 5/7 1874. Son till 
A. Andersson o. h. h. Eva. Gift med Emmy f. Anders- 
son. Barn: Olga, Sven, Marta, Ragnar. VASTBBHANINGB 
Haga 58 

Postadr.: Vdster)uminffe. 

Areal: Total 4 har, darav 3 aker, 1 skog. Tax.-v. 
8.800. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. 1933. Ekono- 
mibyggn. uppf, under obekant tid. 4 kor. Garden tili 
slakten 1914. Nuv. ag. innehar aven tvenne viUafas- 
tigheter, Orneberg. 

Ag.: Johan Fredrik Andersson f. 14/12 1862. Son 
till A. P. Jansson o. h. h. Anna. Gift med Karolina 
f. Olsson. 
Hlikanstorp 

Postadr.: Tunyelsta. 

Areal: Total 8 har, darav 2 aker, 6 skog. Tax.-v. 
4.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. under obekant tid, Ekonomibyggn. uppf. 
1912. 1 hast, 1 ko, 1 svin, 30 hons. Garden till slakten 
1878. 

Ag.: Karl Arvid Andersson f. 13/10 1873. Son till 
A. P. Andersson o. h. h. Anna f. Karlsson. Hallsattra 

Postadr.: Tungelsta. Tel. £5. 

Areal: Total 137 har, darav 20 aker. 117 skog. Tax.-v. 
33.600. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 
1932. 3 hastar, 1 unghast, 8 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 
hdns. Garden arrend. sedan 1935 av nuv. brukaren. 

Ag.: Kamrer G. Wenker, Stockholm. 

Arr.: Sven Persson f. 6/4 1894. Son till Olof Pers- 
aon o. h. h. Matilda f. Karlsson. Gift med Hulda f. 
Wahlin. Barn: Karin, Maj. Haringe med underlydande 

Postadr.: V&sterhaninge. Tel. S ostnora. 

Areal: Total c:a 1.160 har, darav 336 aker, varav 
225 under eget bruk, 625 skog, 25 betesmark. 

Jordart: Latt o. medelstyv lerjord. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Djurbesattn. : 10 hastar, 4 unghastar, 100 
kor, 75 ungdjur, 10 far, 1,000 hons. Till godset hor 
jaktpark orn c:a 450 bar med ett 100-tal hjortar, vil- 
ken park ar anlagd av generalkonsul Torsten Kreuger. 

Den tvS. vaningar hoga huvudbyggnaden av tegel ar 
byggd 1654 — 55 men torde innesluta delar av ett 1500- 
talshus. Ekonomibyggn ad ern a &ro uppfdrda dels i 
borjan av 1800-talet, dels 1938—39. En arbetarbostad 
St uppfbrd omkr. 1930. 

G9.rden ar urgammal och skal! i forna tider hava he- 
tat Sotholm. Lamningar efter en stenborg helt VASTER HANINGE nara garden fdrbSnder sagnen med en viking vid namn Sote. FSrsta gangen "Harmge" omtalas ar 1278. 
Egendomen htirde da under Strangnas biskopsstol efter att antagligen tidigare ha varit kronogard. Sten 
Shire d. a. bytte 1496 till aig garden fran biskop Cort. Vasaatten erhSU den dgrefter genom arv. Senare 
torde riksradet Per Olofsson Hard samt Johan Pedersson Baat ha bott dar. Efter att under 1560-talet ha 
varit anslagen till krigshospital kom garden till Erik Andersson a Stora Ejurum. darefter till hertig Johan 
och 162S enligt brev fran Gustav Adolf i byte till riksradet greve G. Horn, vars dotter gift friherrinna Cruus 
af Edeby aedan innehade den. Efter reduktionen utliistes garden av sonen oversten friherre Giastaf Cruus, 
som senare eftertraddes av sin svager riksradet greve P. Wrede. Sedan kom dennes mag greve A. J. Lillje, 
i sin tur 1730 foijd av magen Magnus J. de la Gardie. 1767 kopte generalmajoi' ffihene Fabian Lowen 
Haringe fran den sistnamndes arvingar och gjorde egendomen till fide ikom miss inom sin att. vilket den fort- 
for att vara till 1999, da friherre A. O. Lowen efter erhallet tillstand salde den till generalkonsul Torsten 
Kreuger, frin vilken sedan nuvarande agaren bar inkopt densamma. 

Ag.: Dir. Axel Wenner-Gren, Stockholm. 

Forvaltare: Agronom Kurt Beronius. 

Haringe, Dikartorp 

Postadr.: Vasterhaninge. 

Areal: 10,5 har aker. 

Jordart: Ler- o. mulljord samt lattlera. Manbyggn. 
uppf. fOr c:a 40 &r sedan, renov. 1935. Ekononiiby<;i;n. 
uppf. for o:a 30 ar sedan. 2 hastar, 6 kor, 1 untcjnv. 
30 hons. Garden arrend. sedan 1937 av nuv. brukaren. 
A agorna finnas ett flertal fornlamningar, 

Ag.: Direktor Axel Wenner-Gren, Haringe. 

Arr.: Ragnar Johansson och Harald Nilsson. Haringe, Nytorp, Fredriksborg 

Postadr. : Vasterhaninge. 

Areal: 10 har aker. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf, under 
obekant tid. Ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 hastar, 5 
kor, 2 ungdjur, 2 svin, 10 hons. Garden arrend. sedan 
1931 av nuv. brukaren. 

Ag.: Direktor Axel Wenner-Gren, Haringe. 

Arr.: Karl August Olsson f, 2S/2 1S89. Son till K. E. 
Olsson o, h. h. Kristina f. Andersson. Gift med Anna 
f. Afeldt. Barn: Birger. 
Krigslida 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 34 har. darav 21 aker, 13 skog. Tax. -v. 
25.100. 

Jordart: I,er- o sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 10v- 
skog Manbyggn. uppf. under obekant tid. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1922. 3 hastar. 8 kor, 4 ungdjur. 4 svin. 
35 hons. GArden till slakten 1920. FornJ&mningar i 
form av gravkuilar finnas a agomn. 

Ag.: Karl Hjalmar Jansson f. 20/4 1878. Son till 
J. K. Jansson o. h. h. Kristina f. Eriksson. Gift med 
Julia f. Helbitrdm, Barn: Sven, Gustuv. Gunnar, VASTERHANINGE 
Kristineberg 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 108. 

Areal: Total 12 har, darav 5,5 aker, 6,5 skog. Tax.-v. 
12.200. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest: Barr- 
o. lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. i bbrjan av 
1900-talet. 2 hastar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 30 hons. 
Garden tiU slakten 1937. 

Ag.: Anders Petter Larsson f. 13/11 1878. Son till 
L. O. Andersson o. h. h. Anna Persdotter. Gift med 
Maria f. Andersson. Barn: Britta, Karl, Eva, Olof, 
Ebba. 

Ag.: Har erhallit mjiSlkpropagandans diplom. 
Kullsta 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 117 har, darav 29 aker, 88 skog. Tax.-v. 
36.900. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. 1938. Ekonomibyggn. renov. 1921. 4 has- 
tar, 1 unghast, 8 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 25 hons. Gar- 
den Ull slakten 1938. 

Ag.: Pru Agnes Ahlm. 

Air.: Sven Gustafsson f. 1898. Son till P. G. Jansson 
o. h. h. Lovisa. Gift med Rut f. Karlsson. Barn: Paul, 
Harry, Ivar, Anna Lisa, Elsie, Olof, Gun, Siv. Lugnet 

Postadr.: Vii.xi.'.:iii.aitingf;. Tel. 118. 

Areal: Total 15 har, darav 6 aker, 9 skog. Tax.-v. 
15.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 190S. 2 hastar. 
4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 25 h5ns. Garden till slakten 
i mitten av 1800-talet 

Ag.: Knut August Nilsson f. 8/1 1885. Son till P. E. 
Nilsson o. h. h. Hilda f. Johansson. Gift med VaUy 
f. Dahlin. Barn: Per, Bengt. 

Ag.: F. d. led. av komm.-fullm. 
Lugnet 

Postadr.; Vaster Jianinge. 

Areal: Total 25 har, darav 11 aker, 14 skog. Tax.-v. 
10.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant 
tid. 2 hastar, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 30 hons. Garden 
arrend. sedan 1938 av nuv. brukaren. 

Ag ■ Gerhard Bohlin, Stockholm. 

Arr : Arvid Gustafsson f. 12/4 1895. Son till P. 
Gustafsson o. h. h. Emilia. Gift med Elisabet f . Vreder. 


VASTERHANTNGE 


Mulsta 

Postadr.: TungeUta. Tel. 187. 

Areal: Total 46 har, darav 19 aker, 27 skog. Tax.-v. 
24.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskcg. 
Manbyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 191-1, 2 hastar, 1 unghast, 8 kor, 3 ungdjur, 1 
tjur, 1 svin, 15 hons. Reakt.-fri besattn. For gardens 
drift finnes traktor. Garden till slakten 1914. Nuv. ag. 
innehar dessutom en villafastighet, vilken uppf. 1913 

Ag.: Karl Otto Jansson f. 20/4 1869. Son till J. E. 
Jansson 0. h. h. Maria, f. Sandberg. Gift med Anna f. 
Akerblom. Barn: Nanny, Astrid. 

Arr.: Eric Ivar Schelander. Gift med Nanny, dotter 
till ag. Bam: Maj, Kerstin, Karl-Eric, Sture. 

Arr.: Har avlagt realexamen samt genomgatt Varp- 
nas Ian tbrukss kola. Har varit inspektor vid bl. a. Asp- 
nas sateri, Tierp. Medl. av B, P. o. R. L. F. Postadr.: Tungelsta. Tel. 169. 

Areal: Total 21 har, darav 11 aker, 10 skog. Tax -v 
13.100. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lBv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1870. Ekonomibyggn. uppf. i 
slutet av 1800-talet o. borjan av 1900-talet. 4 hastar, 
13 kor, 6 ungdjur, 5 svin, 20 h6ns. For gardens drift 
finnes traktor. Garden till slakten pa 1700-talet. 

Ag.: Anders Fetter Andersson f. 22/5 1867. 

Arr.: Fredrik Andersson f. 20/4 1893. Gift med Ka- 
rolina f. Andersson. Barn: Ingrid, Gustav, Anders, 
Erik, Sven. 

Arr.: Arrend. o. driver i sambruk Mulsta 1. som ages 
av Kungl. Domanstyrelsen, total areal 68 har, darav 
16 har aker, tax.-v. 32.100. Nedersta gard 

Postadr.: Vdsterhaninge. Tel. 101. 

Areal: 120 har aker, 130 skog, 8 tradg., 30 impedi- 
ment. Tax.-v. 140.000. 

Jordart: Ler- o, svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 
1919, 1920 o. 1927. 8 hastar, 2 unghastar, 55 kor, 30 
ungdjur, 2 tjurar, 4 svin. For gardens drift finnes trak- 
tor. Garden, som forut agdes av friherre C. L. Trolle- 
Lowen, inkoptes 1927 av nuv. ag. 

Ag.: Henning Eriksson f. 22/1 1874. Son till K. G. 
Eriksson o. h. h. Karolina f. Andersson. 

Ag.: Har tidigare drivit affarsrBrelse. Nedersta Norrgard 

Postadr.: Vasterhaninge. 

Ares'.: Tutu] 12 har, 

Jordart Svartmylla, ler- o. mulljord. Skogsbest.: 
Barrakog Manbyggn. uppf. 1921. Ekonomibyggn, 
uppf. I y 1 3. 2 hasUr, 8 kor, 1 ungdjur, 2 svin. Gar- 
den till slaklen i slutet av 1800-talet. 

Ag.: MAna Guatal ivttersson f. 9/4 13. Son till K. A. 
Fetter. -;.iun o. h. b f. Andersson. VASTERHANTNGE 
Nedersta 1 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. SI. 

Areal: Total 32 har, darav 16 aker, 16 skog. Tax. -v. 
22.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn, uppf. under obekant tid. Ekonomi- 
byggn. uppf. under senare ar. 2 hastar, 8 kor, 2 ung- 
djur, 3 svin, 25 hens. Garden till slakten 1840. 

Ag.: Erik Hallberg f. 19/5 1858. Son till K. J. Hall- 
berg: o. h. h. Eva f. Larsson. Gift med Maria f. Blixt. 
Barn: John, Sven. 

Ag. : Har tidigare innehaft div. horara. uppdrag. : Vdsterhanini/e. Tel. 31/ ostnora. 

Areal: Total 62 har, darav 13 aker, 49 skog. Tax.-v. 
19.500. 

Jordart; Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. 
Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 2 
hastar, 7 kor, 2 ungdjur. 2 svin, 10 hons. Garden 
arrend. sedan 1903 av nuv. brukaren, 

Ag.: Ingenjor Oscar Hegert, Stockholm. 

Arr.: Hjalmar Nilsson f. 11/5 1878. Son till L. E. 
Nilsson o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift med Emma f. 
Johansson. Barn: Ivar. Astrid, Gunborg, Ingrid. 

Arr.: Har tidigare innehaft diverse komm. uppdrag. Nodesta, Ljungby 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 33. 

Areal: Total 5,5 har, darav 3,5 aker, 2 skog. Tax.-v, 
6.000. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. tillb. 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1902. Gar- 
den till slakten 1895. Jordbruket ar utarrend. 

Ag.: Carl August Anderssons stbh., best&ende av 
ankefru Anna Andersson f. Persson o. barnen: Lovisa, 
Alma o. Maria. 
Ormsta 1 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 119. 

Areal: Total 80 har, darav 30 aker, 50 skog. Tax.-v. 
36.300. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. i mitten av 1800-talet. 
3 hastar, 13 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 40 hiins. For 
gardens drift finnes traktor. Garden arrend. sedan 
1933 av nuv. brukaren. 

Ag.: Grosshandlare Bergmans stbh., Stockholm. 

Arr.: Otto Lundin f. 1/10 1882. Son till A. G. Lundin 
o. h. h. Karolina f. Lindholm. Gift med Anna f. Karls- 
son. Barn: Nils, Ulla. 

Arr.: Genomgatt 2 ars kurs vid Ulvhults lantbruks- , BJORNLUNDA 
Bjornlunda EJORNLUNDA socken av Daga harad — i hjaftat 
av Sodermanland — omfattar ett berg- och skogrikt 
omrade, som nar fr&n BSvcii i soder till den ftokrika 
Storsjiin, fdrr avcn kallad BjdrnlundasjOn, i iiordost. dar 
sockenkyrkan och jarnvagsstationen aro belagna. Helt 
inom socknen ligger jamtu flpra mindre sjtiar dot klara 
Lockvattnet. dar pa en udde Alghainmars slott reser 
sina i UnjcrJit empirestil utsmytkade murytor, Bebyg- 
gelsen Mr ratast i soojtnens nord&stra del, ocb har ph- 
traffas dc till typen aldsta gardsnamnen. 

Komminnen aro talrikas'. i nordost. Platser, dar 
forekomster av .stenkuir.mel aro konstaterarte, aro 
Skeenda, Axala oeh Tingstadberget (vid socknens syd|:ransl: orter for jarnaldersgravar aro bl. a. Axala, Bac- 
ka, Ekeby, Ekhov, Ekluncl, Sorby, Viby, Vanga o. UUaberg. Lamnlngar efter fornborgar flnnas dels i 
socknens centrala delar (Attersta), dels k Tings tad be i ■„ v~ Iuke mindre tin 7 runtnrlstningar inom socknen 
ha antecknats. 

Area!: 117,24 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxenng ar agoviddcn: 2 819.7 har aker. 90,8 tomt och 
tradgard, 35,3 slatterang, 118,8 kultiv. betesang, 233,4 annan bptpsang, 4.939,9 skogsmark. 6SB.5 bvr, mark. 
Jord bru Its varde: 3.100.400 kr. I jordbruksvardet Ingaende varde a skogsmark: 166.370 kr. Skogsvarde: 
825.000 kr. Tomt- och industri varde: 2.600 kr. Invana rar.tal : 1.799 (1940). "Bjornlunda" (1314) ar eget pastorat. 
Kyrkan stammar (ran slutet av 1200-talet n 
Kyrkoherde: Lundberg, Carl Eric Robert. 


i tillbyggnad i , kallad "Nykyrkan", fran 1766. 
Aakartorp 
55 Postadr.: Onesta. 

Areal: Total 68 har, darav 18 S-ker, 50 skog. 

Jordart: Lerjord o, latt jord. Skogsbest.: BaiTSkog, 
nagot lbvskog. Manoyggn. omb. 1901—02. Ekonomi- 
byggn. c:a 50 ar gamla. 3 hastar, 7 kor, 3 ungdjur, 3 
svin, 20 hons. Garden har varit i slaktens ago i 80 4r. 
Den har innehafts av Erik Olsson o. darefter av nuv. 

Ag. : C. Persson, Nykoping. 

Arr.: Johan Reinhold Eriksson f. 3/11 1881. Son till 
Johan August Eriksson o. h. h. Johanna f. Gustafsson. 
Gift 20 med Elsa Albertina f. Nilsson. Askartorp 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 35 har, darav 15 aker, 20 skog. Tax. -v. 
15.900. 

Jordart: Lerjord o. latt jord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. omb. 1935. Ekononubyggn. uppf. 1892, 
restaur. 1936. 3 hastar, 10 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 30 
hons. G&rden inkoptes 1931 av nuv. ag., som f. n. ut> 
arrend. den till sonen Adolf. 

Ag.: Albert Johan Gsterlund f. 19/10 1877. Son till 
Klaa Erik osterlund o. h. h. Johanna. Gift 10 med Ma- 
ria Vilhelmina f. Ersson. Barn: Adolf f. 06, Linnea o. 
Greta f. 10, Svea f. 12, Gustaf f. 14, Axel f. 19, Erik 
f . 21. VASTERHANTNGE 
Ormsta 2 2 

postadr.: Vttsterhaninge. Tel. 9B. 

Areal: Total 39 har, darav 9 aker, 30 skog. Tax.-v 
13.100. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lflv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1777, renov. 1937. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1928. 1 hast, 6 kor, 2 ungdjur, 1 svin 15 
hons. Garden till slakten 1922. Den ar f. n. utarrend 

Ag ■ F. d. verkrnastare Fritz Martin Algot Soder 
strdms stbh. F. M. A. S. f. 3/2 1877, dod 27/1 40. Son 
till J. SdderstriSm o. h. h. Sara f. Lundqvist. Gift meet 
Anna f. Bohlund. Barn: Annie, Algot, Martin, Edit, 
Els a, Jo ban. Ormsta 2 1 

Postadr.: Viiatcrhaniiii/e. Tel. 13S. 

Areal: Total 30 har, darav 13 5ker, 17 skog. Tax.-v. 
16.700. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lbv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1 mitten av 1800-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. i slutet av namnd;i arhuii'lracle. 2 has- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 10 hons. Garden till slak- 
ten pa 1700-talet. 

Ag.: Karl Herman Eriksson f. 8/4 1883. Son tul J. L. 
Eriksson 0. h. h. Anna f. Vestergren. Gift med Selma 
f, Bengtsson. Earn: Marta. 

Ag.: Suppl. i pens.-namnd. o. fattigv.-atyr. 
Postadr.: Vdsterhaninge. 

Areal: Total 63,5 har, darav 19,5 aker, 44 skog. 
Tax.-v. 27.000. 

Jordart; Mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Man byggn. uppf. under obekant tid. Ekonomi byggn. 
uppf. for 25 ar sedan. 2 hastar, 7 kor, 2 ungdjur, 3 
svin, 50 hons. Garden arrend. sedan 1938 av nuv. bru- 

Ag.: Greve S ten bock, Orn6. 

Arr.: Martin Johansson f. 13/8 09. Son till K. G. 
Johansson 0. h. h. Sofia f. Asplund. 

Arr.: Har erhallit pris for mjolkning o. plojning. 
Arrend. aven Ormsta 2. areal 39 har, tax.-v. 13.100. Prasttorp, Blomhill 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 13 har, darav 6,5 aker, 6,5 skog. Tax.-v. 
12.700. 

Jordart: Sand-, ler-, o. mulljord. Skogsbest.: Barr- 0. 
lovskog. 

Man- o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1880. 1 hast, 
2 kor, 1 ungdjur. ;i .■svin. r-;o hons. Garden till slakten 
1937. 

Ag:.: Lechard Waldemar Tyllman f. 1/10 1879. Son 
till K. E. Karlssan o. h. h. Vilhelmina f. Rydberg. Gift 
med Amanda f. Jansson, Barn: Gdsta, Ake, Arne, 
Folke, Bengt, Nils. _ Jta VaSTERHANINGE 
Prastangen 

Postatir..- Tungelsta. 

Areal: Total 16,5 har, darav 5,5 aker, 11 skog. Tax.-v. 
c:a 15.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1918, senare tillb. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid med manbyggn., senare renov. 1 hast, 2 
kor, 2 ungdjur, 1 svin, 180 hons. Garden till slakten 
1928. 

Ag.: Karl August Ivar Fahlstrtim f. 10/11 1892. Son 
till A. M. Fahlstrbm o. h. h. Hilda f. EngstrSm. Gift 
med Hulda i. Aim. Barn: Lennart, Sigvard, Stig, Ker- 

Ag. : Bedriver tradgardsodling. Ribby 

Postadr.: VasteThamnge, Tel. 51. 

Areal: Total 24 har, darav 13 aker, 11 skog. Tax.-v, 
17.600. 

Jordart: Lerbl. mulljord o. svartmylla. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1932. Ekonomi- 
byggn. uppf. under obekant tid. 2 hastar, 7 kor, 3 ung- 
djur. 30 svin, 50 hons. Garden till slakten 1935. 

Ag.: Hugo Leander Gustafsson 1. 27/2 1882. Son 
till G. V. Gustafsson o. h. h. Agnes f. Sterner. Gift 
med Anna f. Bondesson. Barn: Yngve, Nils, Kerstin. 

Ag,: Genomgatt folkhog- o. lantmannaskola. 
Ribby, Ribbyberg 

Postadr.: Vii.ittn-haninije. Tel. 156. 

Areal: Total 7 har, darav 5 aker, 2 ovr. mark. Tax.-v. 
9.700. 

Jordart: Sand-, ler- o. mulljord. 2 manbyggn., den 
ena uppf. for c:a 50 ar sedan, den andra 1935. Ekono- 
mibyggn. uppf. omkr. 1920. Garden till slakten 1927. 
Arealen anvandes uteslutande for tradg.-odling. 

Ag.: J. A. Augustsson. Gift med Alma f. Petters- Ribby, Ribbyholm 

Postadr.: Vasterkuninge. Tel. IBS. 

Areal: Total 7,8 har, darav 4 aker, 3,8 skog. Tax.-v. 
8.900. 

Jordart: Lerbl. mulljord. Skogsbest.: Barrs&og. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1900. Ekonomibyggn. uppf. 
under 1900-talet. Garden till slakten i slutet av 1800- 
talet. Jordbruket ar utarrend. 

Ag.: Johan Magnus Larsson f. 16/6 1870. Son till 
L. M, Andersson o. h. h. Ulrika. Gift med Anna f. 
Eriksson, VASTERHANINGE 
Ribby, Ribbylund 

Postadr. : Vasterhaninge. 

Areal: Total 6,5 har, darav 2 alter, 4,5 skog. Tax-v 
6.000. 

Jordart; Mulljord. Skogsbest: Barr- o. ldvskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1870. Ekonomibyggn. uppf 
1914. 1 hast, 1 ko, 2 svin. Garden till slakten 1897. 

Ag.: Johan Herman Olsson f. 25/6 1891. Son till J. 
Olsson o. h. h. Augusta f. Lidstrdm, Ribby Lilla 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 46. 

Areal: Total 7 har, darav 6 aker, 1 betesmark Tax -v 
9.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Manbyggn. uppf. 1920. 
Ekonomibyggn. uppf. 1920 o. 1924. 1 hast, 1 ko, 1 ung- 
djur, 1 svin, 35 hons. Garden till slakten 1922. 

Ag.: Mathias Lindevall f. 19/5 1892. Son till E 
Lindevall o. h. h. Emma f. Hasselgren. Gift med Sys- 
tem f, Karlsson. Barn: Brita, Ingabritt. 

Ag.: Bedriver tradg.-rdrelse. Postadr.: Vasterhaniiit/e. Tel. 169. 

Areal: Total 75,5 har, darav 42 aker, 33,5 skog. 
Tax.-v. 49.800. 

Jordart: Sandjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. ldvskog. Manbyggn. uppf. under obe- 
kant tid. Ekonomibyggn. delv. renov. 4 hastar, 12 kor, 
4 ungdjur, 2 svin, 30 hons. For gardens drift finnes 
traktor. Garden till slakten 1916. 

Ag.: Olof Persson. Son till Erik Olsson o. h. h. Inga 
Britta. Gift med Inga Kristina ErsdoUer. Barn: 
Albert, Tyra. 

Erukare: Albert Persson. Son till ag. 

Brukaren: Har avlagt studentexamen. V. ordf. i 
komm.-sta.rn man, led. av komm.-fullm., pens. -nam tid. 
o. Vasterhaninge elektr. distributionsfbren., disli-ikts- 
ordf. i S. L. U. m. fl. uppdrag. Riddartorp 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 13$. 

Areal: Total 22 har, darav 7 aker, 15 skog Tax.-v. 
13.800. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. ldv- 
skog. Manbyggn. uppf. for c:a 30 ar sedan. Ekono- 
mibyggn, renov. 1932. 2 hastar, 2 kor, 1 ungdjur, 1 
svin, 15 hons. Garden till slakten i bdrjan av 1800- 
talet. 

Ag.: Erik Anderssons stbh. 

Arr.: Erik Andersson. 

Arr.: Innehar tvattinrattning. VASTERHANINGE 
Riddartorp 

Postadr.: Vdsterhaninge. Tel. 1S3. 

Areal: Total 5 har, darav 1,5 aker, 3,5 skog. Tax.-v. 
4.500. 

Jordart: Ler- o. mulljord, Manbyggn. uppf, i bbrjan 
av ISOO-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1005. 1 hast, 1 
ko, 1 svin, 15 hdns. 

Ag.: Per Edvin Richard Andersson f. 7/2 06. Son till 
P. E. Andersson o. h. h. Emma f. Olsson. Gift med 
Gunhild f. Lindberg. Barn: Lennart. 

Ag.: Innehar tvattinrattning. Sadelmakaretorp 

Postadr..- Tungelsta. 

Areal: Total 26 har, darav 10 aker, 16 skog. Tax.-v. 
18.500. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
2 hastar, 5 kor, 3 ungdjur, 4 svin, 30 hdns. Garden 
arrend, sedan 1935 av nuv. brukaren. 

Ag.: Overkonstapel J. L. Evaldsson, Stockholm. 

Arr.: Karl Gdsta Bjdrklund f. 28/6 05. Gift med 
Karin f. Karlsson. Barn: Harriet. 

Arr.: Lantbrevbarare a linjen Tungelsta — Sadel- 
makaretorp. Skarplot 

Postadr.: Vasterkanini/e , Tel. S9. 

Areal: Total 42,5 har, darav 30 aker, 12,5 skog. 
Tax.-v. 36.100. 

Jordart: Ler- o. sandjord, Skogsbest: Earrskog. 
Man- o, ekonomibyggn. uppf. 1907. 3 hastar, 14 kor. 
8 ungdjur, 3 svin, 50 h6ns. For gardens drift finnes 
traktor. Garden till slakten 1724. Den tillhorde tidi- 
gare Haringe gods. 

Ag.: Karl Vilhelm Lindstrdm f. 29/3 1892. Son till 
K. V. Lindstrdm o. h. h. Anna. Gift med Britta f. Nils- 
son. Barn: Bertil, Bengt, Ann. Britta. 

Ag.: Ordf. i B. P:s s:n-avd., led. av Hushalln.-salJsk:s 
ESrValtoingSalakott, v. ordf. i komm.-fullm., led. av 
komm.-n&mnd., skol- o. fattigv.-styr. Skoga lurid 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 119. 

Areal: Total 31,5 har, darav 4 aker, 27,5 skog Tax.-v. 
8.900. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1910. I hast, 
2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 hdns. Garden till slakten 
1910. 

Ag.: Pru Amanda Karlsson f. 15/1 1895. Dotter till 
S. M. Larsson o. h. h. Anna f. Sjdberg. Gift med Anders 
Erik Carlsson (ddd). Barn: Ester, Edvin, Hildur, Rune, 
Elly. VASTERHANINGE Skogsekeby 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 78 Qstnora. 
Areal: Total 1.075 har, darav 175 aker, 900 skog. 
Tax.-v. 300.000. 

Jordart: Ler-, mull- o. dyjord samt nagot sandjord. 
Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. Djurbesattn.: 8 hastar, 
2 unghiistar, 50 kor, 20 ungdjur, 50 hons. For gardens 
drift finnes traktor. Till egend. nor angsag. 

Huvudbyggnaden ar av obekant aider. Den ax av 
tra samt omgives av tradgard med vaxthus och av 
park. Ekonomibyggnaderna uppfordes i slutet av 
1800-talet. 

Pa egendomens agor rinnas ett flertal fornlamningar, 
sasom gravkullar och en vardkase. 

Gardens forste kande agare ar landshovdingen 
Hans Johan Strijk, som skall ha fMt den fran konung 
Gustav II Adolf. Den arvdes sedan av sonen lands- 
hovdingen Gntlhard Stnjk samt 1693 av deruics son sedermera kaptenen vid livgardet Hans Henrik Strijk. 
S*>dan han stupat vid Poltava 1709 ovtrtog.s cgfndomen av hans yngre broder Gotthard Strijk. Efter hans 
ddd blev overstelojlnanten Xatanaul tlyllcnram agare och darefter dennes son majoren Bernhard Gyllen- 
ram. worn efterlr&ddes ov lagmanjien Johan RAfelt. 1757 koptes den fran den sistnamnde av professorn Olof 
Celsius, som 1777 salde den till kammarradet Johan Schult. Denne eftertraddes 1804 av sin son kornetten 
Gustaf Schuit och efter dennt'S d8d av ankan, som ar 1853 slide godset till sin dotterson kapten Carl 
Guwtaf nergenstrale, 1876 kiiptus det fr&n den sistnamnde av brukspatronen Fagerholm. Darefter har det 
bl. a. JigtK av ingenjcrcn Hi-lo:., jf!:i!s:tj'.;ircr Moi>:\ godsagaren Lindroth, A.-B. Hem Pa Dandet och ingenjo- 
ren O JOhnk. Muvarandc agare ulltradde 1937. 
Ag,: Dlrektiir Karl Mattisen. 

Arr.: DaniiJ Carlqvist f, 20/1 1889. Son till C. F. Andersson o. h. h. Hildegard f. Lindqvist. Gift med 
Ellen f. Jansson. Barn; Nils. 

Arr:s son Nils Carlqvist har erhallit prs o. diplom for traktorpliijning. 

Skogsekeby, Kvarnhagen 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 16. 

Areal: Total 32,5 har, darav 7 aker, 25,5 skog. Tax.-v. 
11.000. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Earr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1918. Ekonomibyggn. renov. 
1936. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 30 hons. Gar- 
den till slakten i slutet av 1800-talet. 

Ag.: Fru Hedvig Charlotta Larsson f. 4/4 1870. 
Dotter till Karl J. Ternstedt o. h. h. Hedvig f. Lars- 
son. Gift med August Larsson < dod ) . Earn : Ida, 
Edvard, Hilda, Johan, Gerda, Lydia. Marta, Martin. 
Erik. 

Ait.: Erik Eklund. Skogsekeby, Mariedal 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 1J,T. 

Areal: Total 21 har, darav 4 aker, 17 skog. Tax.-v. 
7.800. 

Jordart: Mylla pfi. lerbotten, delv. sandbl. Skogsbe3t.: 
Barr- o. liivskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1911. 
1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. Garden till 
slakten 1931. 

Ag.: Karl Axel Andersson f. 19/11 1872. Son till 
K. E. Andersson o. o. o. Johanna f. Jonsson. Gift med 
Ida f. Karlsson. Barn: Signe. Linnea, Georg, Ivar, Gun- VASTERHANINGE 
Skogsekeby, Skogshill 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 24,5 har, darav 4 aker, 20,5 skog. Tax.-v. 
6.600. 

Jordart: Mull- o. lerjord. Skogsbest : Barr- o. ldv- 
skog. Man- o. ekonomibyggn, upf. 1910. 1 ko, 1 avin, 
15 hons. Garden till slakten 1928. 

Ag.: Fritiof Hjalmar Lilja f. 7/11 1888. Son till K. 
P. Lilja o. h. h. Kerstin Mansdotter. Gift med Kristina 
f. Kling. Barn: Erik, Majbritt. Skogsekeby, Stensborg 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: 5 har aker, 18,5 skog. Tax.-v. 9.900. 

Jordart: Ler- o. angsjord . Skogsbeat.: Barr- o, lov- 
skog. Man- o, ekonomibyggn. uppf. 1924. 1 hast, 4 
kor, 1 ungdjur. 1 svin. 40 hons. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Nils Anton Rodrikson f. 28/2 1868. Son till S. 
P. Rodrikson o. h. h. Johanna f. Knutsson. Gift med 
Hulda f. Pettersson. Bam: Nils, Kerstin. 
Skogsekeby, Sagtorp 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 194. 

Areal: Total 7,5 har, darav 3 aker, 4,5 skog. Tax.-v. 
7.200. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. I5v- 
skog. Manbyggn. tillb. o. renov. 1923. Ekonomibyggn. 
uppf. sistniimnda ar. Garden till slakten 1923. 

Ag.: Carl Gustaf Carlsson f. 20/2 1862. Son till K. 
P, Eriksson o. h, h. Kristina. Gift med Emma f. Gus- 
tafsson. Barn: Ebba. Skarsvik 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 130. 

Areal: Total 7,5 har, darav 2.5 aker, 5 skog. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 1 hast, 1 ko, 
1 ungdjur, 10 hons. Garden till slakten 1931. 

Ag.: Herman Nilsson f. 27/9 1882. Son till A. P. Nils- 
son o. h. h. Ulrika f, Olssom Gift med Selin f. Johans- 
son. Barn: Vanja, LennarL 

Ag.: Innehar tvattinrattning. VaSTERHANEMGE 
Slaboda 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 25 har, darav 5,5 aker, 19,5 skog. 

Jordart: Dy- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. ia V - 
skog. Manbyggn. renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf 
under obekant tid. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, id 
hons. Garden till slakten for c:a 80 ar sedan. 

Ag.: Gustaf Adolf Vidlund f. 24/7 1885. Son till v 
Vidlund o. h. h. Britta. Gift med Elin f. t - " 
Bam: Sven, Ingrid, Sigurd, Eirgit, Nils. Sofielund 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 92. Areal: 45 har aker. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest,: Barr- o. IBv- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. under obekant tid. 
3 hastar, 1 unghast, 14 kor, 4 ungdjur, 1 tjur, 10 svin. 
Garden inkiiptes 1932 av nuv. ag. Nuv. brukaren till- 
tradde 1938. 

Ag.: Grosshandlare Widerup, Stockholm. 

Arr.: Nils Sture Persson och Karl Axel Johansson. 
N. S. P. f. 27/2 1S95, son till Olof Persson o. h. h. Matil- 
da f. Karlsson, gift med Elsa f. Karlsson. K. A. J. 2S/12 
1895, son till K. R. Johansson o. h. h. Elin f. Eliasson. 
Gift med Stylla f. Hansson. 
Sotinge 

Postadr.: Tungelsta. Tel. IS Ostnora. 

Areal: Total 74 har, darav 15 aker, 59 skog. Tax.-v. 
29.700. 

Jordart: Ler- o. angsjord samt svartmylla. Skogs- 
best.: Barr- o. Ibvskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
for c:a 35 ar sedan, senare renov. 3 hastar, 11 kor, 4 
ungdjur, 12 svin, 150 hons. Reakt.-fri besattn. Garden 
till slakten for c:a 35 ar sedan. 

Ag.: Fabrikor C. G. Schroder. Stockholm. 

Befallningsman: William Jansson. Sotinge 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 15 har, darav 4 aker, 11 skog. Tax.-v. 
9.000. 

Jordart: Lerjord, Skogsbest.: Barr- o. lb'vskog. Man- 
hyggn. uppf. omkr. 1868. Ekonomibyggn. uppf. 1W°' 
1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 10 hons. Garden UU 
slakten i mitten av 1800-talet. 

Ag.: Karl August Andersson f. 24/1 1S87. Son till A. 
P. Andersson o. h. h. Emma f. Pettersson. VASTERHANINGE 
Sotinge 1 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 43 har, darav 9 aker, 34 skog. Tax. -v. 
21.700. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. Idvskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1875. Ekonomibyggn. uppf. 1908. 
2 hastar, 5 kor, 3 ungdjur, 3 svin. 25 hons. Garden till 
slakten for c:a 75 ar sedan. 

Ag.: Otto Andersson, 

Arr.: Karl Emil Andersson f. 19/9 1886. Son till ag. 
o. h, h. Selma f. Lindstrom. Gift med Elna f. Jansson. 
Barn: Klas, Emmy, Holger, Ingrid. Stav, Kalberg, Kristmara 
Postadr.: V asterhaninge. 
Areal: Total 16 har, darav 8 aker, 8 skog. 9.S00. Tax.-' Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1884. Ekonomibyggn. uppf. un- 
der obekant tid. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 30 
hons. Garden till slakten 1930. 

Ag.; Johan Eorje Erodin f. 20/6 1884. Gift med Agda 
f. Vanberg. Earn: Evert. 

Ag. : F. d. led. av komm.-fullm. Stav Sbdergard 

Postadr.: Tungelata. Tel. 156. 

Areal: Total 62 har, darav 25 aker, 22 skog, 15 betes- 
mark. Tax,-v. 38.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. uppf. for c:a 150 S.r sedan, renov. 1924. Ekono- 
mibyggn. uppf. for c:a 20 fi.r sedan. 3 hastar, 18 kor, 
5 ungdjur. Garden till slakten 1921. A agorna finnas 
fornlamningar, bl. a. gravhdgar. 

Ag.: Alf Gustaf Nylen f. 27/12 1889. Son till hand- 
landen A. Nylen o. h. h. Eva f. Gustafsson. Gift med 
Marta f. Andersson. Barn: Ake, Kjell. 

Ag.: Kammarskrivare vid Stockholms stads gatukon- 
tor. Erhallit diplom a. skadepenningar for hastavel. Stav 1 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 161. 

Areal: Total 32 har, darav 10 aker, 22 skog. Tax. -v. 
17.100. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. for c:a 68 ar sedan. Ekonomi- 
byggn, uppf. for 60 ar sedan. 1 hast, 6 kor. 2 ungdjur, 
2 svin, 20 hons. Reakt.-fri besattn. Garden till slak- 
ten pa 1700-talet. I narheten av manbyggn. firmes en 
runsten, 

Ag.: E. Petterssons stbh. 

Arr.: Karl Teodor Karlsson f. 9/11 1876. Son till K. 
G. Gillberg o. h. h. Maria f. Jansson. Gift med Mina f. 
Pettersson. Barn: Einar, Elsa. VASTERHANTNGE 
Stavl 

Postadr.: Twigelsta. Tel. 26. 

Areal: 8 har aker, 5 skog. Tax.-v. 13.100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Earrskog. Manbyggn. 
uppf. for 60 ar sedan. Ekonoraibyggn, uppf. fo r c:a 5[ j 
ar sedan. For gardens drift finnes traktor. 650 hons 
Garden tOl slakten 1937. 

Ag.: Bror Robert Stenvall f. 21/9 1S97. Son till R . 
bert Stenvall o. h. h. Elin f. Skuldt. Gift med Clara f 
Nystrbm. Barn: Gudrun. 

Ag.: Har genomgatt folkhdgskola. Stav V 

Postadr.: : Tungelsta. Tel. 103. 

Areal: Total 71,5 har, darav 30 aker, 41,5 skog 
Tax.-v. 36.600. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
ldvskog. Manbyggn. uppf. for c:a 40 ar sedan. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1933. 2 hastar, 15 kor, 3 ungdjur, 2 
svin, 30 hons. For gardens drift finnes traktor. Garden 
har varit i slaktens ago sedan 1700-talet, 

Ag.: Otto Vilhelm Olsson f. 2/2 1888. Son till a. J. 
Olsson o. h. h. Anna Larsdotter. Gift med Mina f. Fet- ters Ag.: F. d. ; / komm.-namnd. 
Stav V 

Postadr.; Tungelsta. Tel. 96. 

Areal: Total 34 har, 10 aker, 24 skog. Tax.-v. 20.700. 

Jordart; Svartmylla o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1925. Ladug. uppf. 1882, loge 
tillb. 1928. 2 hastar, 6 kor, 1 ungdjur, 1 svin, Reakt.-fri 
besattn. Garden till slakten pa 1700-talet. A agorna 
f inn as fornlamningar. 

Ag.: August Bernhard Pettersson f. 19/4 1882. Son 
till K. P. Pettersson o. h. o. Anna f. Bengtsson. Gift 
med Eva f. Hallberg. Barn: Gunnar. Stav 1« 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 15,5 har, darav 8 aker, 7,5 skog. Tax.-v. 
11.100. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. 16v- 
skog. Manbyggn. uppf. 1914. Ekonomibyggn. uppf- 
1926. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 10 h6ns. Reakt- 
fri besattn. Garden till slakten under 1700-talet. 

Ag.: Karl Olof Jansson f. 23/4 1885. Son till L. 0- 
Jansson o. h. h. Anna Johansdotter. Gift med Elin f. 
Blom. Barn: Kenning, Margit Ake, Inga-Lisa, Hans- 
Erik. VASTERHANINGE 
Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 39 har. darav 25 aker, 14 skog Tax -v 
27.500. 

Jordart: Mulljord o. sandbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- 
o. liivskog. Manbyggn. uppf. under 1600-taIet, renov. 
1936. Stall o. Iadug. uppf. 1903, loge 1904. 3 hastar, 10 
kor, 3 ungdjur, 6 svin, 30 hons. Reakt.-fri besattn. Gar- 
den har varit i slaktens ago sedan 1700-taIet. 

Ag.: Johan Gustaf Bengtsson f. 3/5 1878. Son till A. 
M. Bengtsson o. h. h. Anna f. Eriksson. Gift med Au- 
gusta f. Larsson. Barn: Anna, Frida, Gerda Selma 
Erik, Bengt. 

Ag.: P. d. styr.-led. i B. F:a s:n-avd. la/j^ 


j 1 1 '■ 


r2LfC--^2 


Li' ; l 
■"'" 1Tr l[ Postadr.: Tungelsta. Tel. 107. 

Areal: Total 37,7 har, darav 15 aker, 22,7 skog. Tax.-v. 
25.100. 

Jordart: Ler-, mull- o. angsjord. Skogsbest.: Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 
1894 o. 1905. 2 hastar, 7 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 15 hons. 
Reakt.-fri besattn. Garden har varit i slaktens ago se- 
dan slutet av 1700-talet. A agorna finnas fornlamningav 

Ag.; Otto Severin Pettersson f. 19/11 1894. Son till 
Karl Pettersson o. h. h. Anna. Gift med Helga f. An- 
dersson. Barn: Ingrid, Marta. 

Ag.: Erholl mjolk propagandas diplom 1936. 
Soderby 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 39 Gstnora. 

Areal: Total 62 har, darav 30 filter, resten skog o. 
hagmark, Tax.-v. 37.600. 

Jordart: Lerrnylla. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. i biirjan av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1918. 
6 hastar, 22 notkreatur, 20 svin. Reakt.-fri besattn. 
Garden ar mycket vackert belagen invid Horsfjarden. 
6 km. fr&n Tungelsta jamvagsstation, Egend. arrend. 
fr&n 1927 o. kfiptes 1932 av nuv. ag. Lantbruket dri- 
ves myeket rationellt o. den elektriska kraften ut- 
nyttjas i stSrsta mojliga utstrackning. 

Ag.: Knut Peuk f. 1894. Son till fabrikor Rudolf 
Feuk. o. h. h. Cnarlotta f. Eklund. Gift 20 med Maria 
f. Molander. Barn: Ebbe, Ernestine. Torpargarde 

Postadr.: Viititvrhiiiilntje. Tel. 31 Qstnora. 

Areal: Total 50 bar, darav 15 aker, 25 skog. Tax.-v. 
26.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1900. 2 hastar, 7 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, 30 hb'ns. Garden arrend. sedan 1932 BJORNLUNDA 
Axala Ullgard 

Poatadr.: Gneata. Tel. 10 Axala. 

Areal: Total 119 bar, darav 32 aker. 87 skog. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog, nagot lov- 
skog Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1870. 4 hastar, 
14 kor 6 ungdjur, 40 svin, 40 h6ns. Traktordrift. Gar- 
den till slakten 1868 genom nuv. arr:s farfader Anders 
Andersson. Den overtogs 1895 av nuv. ag., aom sedan 
1916 utarrend. den till sonen. 

Ag.: Carl August Andersson f. 1862. 

Arr : Konrad August Andersson f. 21/8 1891. Son 
till ag o h. h. Anna Kristina f. Eriksson. Gift 22 med 
Helga Maria f. Pettersson. Bam: Eirgit f. 22, Gulli 
f. 24, Birger f. 28, Bror f. 35. Axala Storgard 

Postadr.: Gnesta. Tel. IS Axala. 

Areal: Total 74 bar, darav 23 aker, 51 skog. Tax.-v. 
26.800. 

Jordart: Sand- o. dyjord. Skogsbest.: Barrskog. 
M&nlyggn. uppf. omkr, 1903. Ladug. o. loge uppf. 
omkr. 1887, stall omkr. 1900. 3 hastar, 3 unghastar, 
11 kor, 1 ungdjur, 1 tjur, 3 svin, 30 hons. Garden, 
arrend. 1923 — 38 av Gustav Emanuel Eriksson f. 16/2 
1893, son till Karl Gustaf Eriksson o. b. h. Johanna 
f. Jansson, gift 1918 med Hilda Augusta f. Jansson. 

Ag.: J. K, Janssons stbh. Berga 1 

Postadr. : Bjornlimda. 

; Total 14 bar, darav 10 aker, skog. Tax.-' 12.300. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. 
Miiiibv^n. uppf. for e:a 100 ar sedan. Ekonomibyggn. 
renov. 1903. 2 hastar, o kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 hons. 
Garden till slakten 1919. 

Ag.: K. A. Nordholm f. 25/2 1873. Son till P. Pers- 
son o. h. h. Charlotta f. Olsson. Gift med Hilma f. 
Barn: Karin, Svea. 
Bjornhaga 

Postadr.: BjSmlunda. 

Areal: Total 35 bar, darav 15 aker, 20 skog. Tax.-v. 
16.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
renov. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 1928—36. 3 hastar, 
i unghast, 8 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 1 far, 35 hons. Gar- 
den inkoptes 1920 av nuv. ag. 

Ag.: Adolf Fredrik Gustafsson f. 4/11 1884. Son lill 
Gustaf Adolf Gustafsson o, h. h. Augusta f. Brandt. 
Gift 08 med Elin Matilda i. Gustafsson. Barn: Anne, 
Ture, Gunda, Helny, Helge, Margit, Bernt, Rune, Gote. 
Lilly, Bror, Irma (dod). VASTBRHANINGB 
Tradgardsstugan 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 10. 

Areal: Total 4,5 har, darav 2,5 aker, 2 skog. Tax.-v. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla. Skogsbest.: Barrskcg. 
Manbyggn uppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1910. 1 
hast 3 kor, 1 svin, 40 lions. Garden inkoptes 1B25. 

Ag ■ Tor' Gustaf Andersson t. 4/7 1891. Son till A. 
G Andersson o. h. h. Fredrika. Gift med Anna f. Eriks- 
son Barn: Ingrid, Nils, Marta, Hana. Tuna, Stenhagen 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 1SS. 

Areal: Total 4 har, darav 2,5 alter, 1,5 skog. Tax.-v. 
8.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Manbyggn. uppf. under 
obekant tid. Ekonomibyggn. uppf. 1920. 1 ko, 1 svin, 
10 h6ns. Garden till slakten 1925. 

Ag : Ernst Herman Thoren f, 14/7 1890. Son till 
A. J. Thoren o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift 
med Anette f. Scherdin. Barn: Eritt, Ingrid. 

Ag.: Driver tradg.-rorelse. Tuna, Tunatorp 

Postcwtr.: Tungelsta. Tel 192. 

Areal: Total 12,5 har, darav i aker, 8,5 skog. Tax.-v. 
6.100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Ban- o. lovskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. orakr. 1925. 1 hast, 2 kor, 1 
ungdjur, 1 svin, 15 lions. Garden till slakten omkr. 1920. 

Ag.: Karl Ferdinand Osterberg f. 17/11 1871. Son 
till J. Osterberg o. h. h. Fia f. Lundstrom. Gift med 
Anna f. Nilsson. Barn: Sofia, Oskar, Elin, Lisa, Olov, 
Karl, Per, Nils, Lars. £*~\ 


1- 


k 


M 


1L, 
L^ 


& 
ii 


A 


if! W'l 


m 
!Hfl 


~ 
; 4* 

Tuna 11 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 9 har, damv 4.5 aker, '. 
11.100. 

Jordart: Mulljord. Skogsbest Barr- o. lovskog. Man- 
byggn. av obekant alder Fkormmibyggn. uppf. for i4 
to sedan. 1 hast, 2 kor, 2 svin, 15 hons. Garden till 
slakten 1925. 

Ag.: Carl Arvid Gustaf sson f. 8/8 1881. Son till G. 
Johansson o. h. h. Johanna f. Ronberg. Gift med Anna 
f. Karlsson. Barn: Erik, Svea, Sten, Rut, Sonja, "=* 4,5 skog. Tax.-\ , Mar- VaSTERHANINGE 
Tungelsta, Vret 

Poatadr.: Tungelsta. Tel. 73. 

Areal: Total 21 har, darav 11 aker, 10 skoe. Tax.-v. 
15.800. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. renov. o. delv. tillb. Ekonomibyggn. 
uppf. 1917. 1 hast, 5 kor, 2 ungdjur, 3 avto, 100 hons. 
Garden till slakten 1916. 

Ag.: Allan Andersson f, 22/1 1886. Son till August 
Andersson o. h, h. Johanna. Gift med Ragnhild f. Roos. 
Earn: Rut, Kerstin, Arne, Sune. 

Ag.: Led. av riksdagens 2:dra kammare, ordf. i 
komm.-fullm. o. komm.-stamman. land stings man m. fl. 
uppdrag. Hustrun ar led. av komm.-fullm., fattigv- 
styr. o. barnav.-namnd. 
Tungelsta Storgard 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 45. 

Areal: Total 6 har, darav 3 aker, 3 skog. Tax.-v. 
6.600. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1864. 1 hast, 2 kor, 3 
svin, 15 hons. Garden till slakten under 1700-talet. 

Ag.: Carl Gustaf Pettersson f. 12/5 1864, Son till 
J. A. Pettersson o. h. h. Klara f. Karlsson. Gift med 
Anna f. Larsson. Barn: Anna, Karl, Julia, Karin, Einar, 
Herman. Martin, Sven. Tungelsta 1 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 133. 

Areal; Total 58 har, darav 17 aker, 31 skog. Tax.-v. 
25.000. 

Jordart: Ler-, mull- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. 
ldvskog. Manbyggn. uppf. 1902. Ekonomibyggn. uppf. 
1900. 2 hastar, 9 kor, 3 imgcijur. 5 svin. .i(i hons. Area- 
len delv. tackdikad. Garden till slakten pa 1700-talet. 
Nuv. ag. tilltradde 1897. 

Ag.: Karl Samuel Eriksson f. 13/12 1871. Son till 
Nils Erik Eriksson o. h. h. Maria f. Jansson. Gift med 
Lovisa f. Pettersson. Barn: Albert, Klara. 

Ag-.: Led. av komm.-fullm. o. pens.-namnd., namnde- 
tnan samt ordf. t jordbrukskassan. Tungelsta 1 

Postadr.: Tungelsta. Tel. b9. 

Areal: Total 37 har, darav 12 aker, 25 skog". Tax.-v. 
22.400. 

Jordart: Sand-, mull- o. mossjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1916. Ladug. o. loge uppf. 1906, 
magasin 1911. 2 hastar, 8 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 20 
hons. Garden till slakten i mitten av 1800-talet. 

Ag.: Lars Erik Anderssons stbh., bestaende av anke- 
fru Anna Andersson f. Strbmberg o. bamen; Verner, 
Ester, Anna, Henry, Birgit. 

Garden skiites o. brukas e VASTERHANTNGE 
Tungelsta 1 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 1%0. 

Areal: Total 48 har, darav 15 aker, 33 skog. Tax.-v. 
21.800. 

Jordart: Sandmylla, moss- o. lerjord. Skogsbest.: 
Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomi- 
byggn uppf. 1902- 2 hastar, 21 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 
30 hons. Garden till slakten i slutet av 1700-talet. 

Ag.: G. I. V. Larsson f. 16/8 18S8. Son till N. E. 
Larsson o. h. h. Amanda Peradotter. Gift med Ellen 
f. Ofaerg. Bam: Karin, Anna-Britt. Tungelsta 2, Vadet 

Postadr.: Tungelsta. Tel. S. 

Areal: Total 67,5 bar, darav 17 aker, 50,5 skogs- 
mark. Tax.-v. 32.300. 

Jordart: Mull-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1884, renov. 1908. Ekono- 
mibyggn. uppf. samtid. 3 hastar, 10 kor, 6 ungdjur. 
1 tjur, 2 svin, 20 hons. Reakt.-fri besattn, Garden 
iill sliikten omkr. 1875. 

Ag.: Erik Gustaf Jacobsson f. 25/3 1880. Son till 
A. E. Jacobsson o. h. h. Kristina f. Pettersson. 

Ag.: Genomgatt 6 m&naders kurs vid folkhogskola. 
Ordf. i brand stodskommitten, egnahemsombud samt 
skiftesgodeman. Erhallit pris o. Stockholms lans hus- 
halln,-sallsk:s hederspris f6r matpotatis. Tungelsta 2 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 27 har, darav 8,5 aker, 18,5 skog. Tax.-v. 
13.300. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. av obekant aider. 1 
hast, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 10 hons. Garden till 
slakten 1913. 

Ag.: Anders Magnus Larsson f. 23/2 1868. Son till 
A. O. Larsson o. h. h. Anna. Gift med Anna f. Blora- 
qvist. Barn: Marta, Anna, Oskar. Tungelsta 2 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 15,7 har, darav 3 aker, 12,7 skog. Tax.-v. 
8.800. 

Jordart: Sand- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1904. Garden till slakten 1902. 
Jordbruket utarrend. 

Ag.: Anders Olof Pettersson f. 3/11 1865. Son till 
P. E. Andersson o. h, h. Katarina f. Jansson. Gift 
med Inga f. Olsson. VASTERHANINGE 
UtUda 

Postadr.: Tungelsta, Tel. 52 Ostnora. 

Areal: Total 60,5 har, darav 30 aker, 30,5 skog. 
Tax.-v. 40.200. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. Iov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1893, arbetarbost. 1880, stall 
o. ladug. 1894, loge 1902, magasin 1927, 3 hastar, 14 
kor, 5 ungdjur, 2 svin. Arealen delv. rdrdikad. Trak- 
tordrift. Garden till slakten 1835 genom Bengt Eriks- 
son. Den overtogs 1884 av dennes svarson, nuv. ag:s 
far. Nuv. ag. tilltradde 1911. Pa agorna finnas forn- 
lamningar. 

Ag.: Herman Bengtsson f. 7/6 1S87. Son till Otto 
Bengtsson o. h. h. Sofia f. Eriksson. Gift med Kristina 
f. Nilsson. Barn: Olle. Gosta, Ulla. 
Utlida, Norrgard 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 1,9 ostnoia. 

Areal: Total 33 har, darav 9 aker, 24 skog. Tax.-v. 
14.900. 

Jordart: Lermylla o. mulljord, Skogsbest: Barr- o. 
lovskog. Man- o. ekonomibyggn, av obekant alder. 2 
hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 20 hons. Garden till 
slakten 1936. 

Ag.: Karl Otto Larsson f. 1/4 1876. Son till L. A. 
Larsson o. h. h. Anna Ersdotter. Gift med Hulda f. 
Jansson. Barn: Merta, Ragnhild, Axel, Lennart, Fan- 
ny, RuL Utlida V 

Postadr.: Tungelsta. Tel. /,5 Ostnora. 

Areal: Total 25 har, darav 12 aker, 13 skog. Tax.-v Jordart: Ler- o. 
skog. Manbyggn. 
1897. 3 hastar, 
Reakt.-fri besattn. lulljord. Skogsbest.: Barr- o. ISv- 
enov. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 
kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 hons. 
Garden till slakten omkr. 1840. 
,_„.. Lars Gustaf Larsson f. 2/10 1892. Son till M. 
Larsson o. h. h. Anna f. Olsson. Gift med Emma 
Palmqvist. Barn: Astrid. Lennart, Eva, Ingrid. 
S.g.: Led, av komm.-fullm. o. skolstyr. Vedan 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 10J t . 

Areal: Total 63 har, darav 17 aker, 46 skog. Tax.-' 
21.100. 

Jordart: Mull-, ler- o. sandjord. 
o. lovskog, Man- o. ekonomibyggn. 
loge uppf. 1918. 2 hastar, 8 kor, 
30 hons. Garden arrend. sedan 1935 a 

Ag • Godsag. Lindstrom, Stockholm 

Arr.: Edvard Johansson f. 28/7 1900. Son till A. 
Johansson o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift med 
Gunhild f. Sbderberg. Barn; Hans. : Barr- 
/ obekant alder, 
, ungdjur, 2 svin, 
. brukaren. VASTERHANINGE 
Velanda 

Postadr.: Tangelsta. Tel. 111. 

Areal: Total 60 har, darav 20 aker, 40 skog. Tax.-v. 
26.400. 

Jordart: Svartmylla p& lerbotten o. dyjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lSvskog. Man- o. ekonomibyggn. av obe- 
kant alder. 3 hastar, 10 kor, 5 ungdjur, 8 svin, 20 
htins. Garden till slakten 1932. A garden finnes Turist- 
foreningens raststuga. 

Ag.: Werner Andersson f. 10/4 1880. Son till Johan 
Andersson o. h. h. Eerna f. Larsson. Gift med Maria 
f. Lagerstam. 
Vitsa 

Postadr.: Vasterhaninge. 

Areal: 15 har aker. 

Jordart: Derjord. Manbyggn. uppf. for c:a 25 4r 
sedan. Ekonomibyggn. av obekant alder. 3 hastar, 
9 kor, 2 ungdjur, 2 svin. Garden arrend. sedan 1930 
av nuv. brukaren, 

Ag.: Hovjagmastare Helge Jonsson, Eerga. 

Arr.: Adolf Steen f. 14/11 1882. Son till J. Jansson 
o. h. h. Emma f. Klingborg. Gift med Anna f. Sand- 
qviat. Barn: Folke, Tyra, Elsa, Signe, Svea, Nancy. Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 151. 

Areal: Total 21 har, darav 10 aker, 11 skog. Tax.-v. 
16.600. 

Jordart: Mulljord, sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn, uppf. 1885. Ekonomibyggn. 
uppf. 1899, magasin o. svinhus 1923. 2 hastar, 1 ung- 
hast, 4 kor, 1 ungdjur, 30 svin, 40 hons. Garden till 
slakten i borjan av 1800-talet. 

Ag.: Karl Edvin Pettersson f. 27/10 1892. Son till 
K. E. Pettersson o. h. h. Emma f. Karlsson. Gift med 
Ellen f. Magnusson. Barn: Gunvor. Vadersjo Stora med 7 utgardar 

Postadr.: Tungelsta. Tel. 6. 

Areal: Total 450 har, darav 80 4kei-, 370 skog. 
Tax.-v. 93.000. 

Jordart: Svartmylla pa lerbotten. Skogsbest.: Earr- 
o. lovskog. Manbyggn. av obekant aider, fullt modern. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1915. 6 hastar, 40 kor, 
10 ungdjur, 30—10 svin samt honsfarm. A garden 
finnes tradg. med 6 varmvaxthus. For gardens drift 
finnes traktor. Garden till slakten 1934. F. n. utarrend. 

Ag.: Frbken Ingeborg Aspelin. vasterhaninge Valsta 
r.; Tnngelsta. Tel. SG. 

Areal: Total 139 har, darav 37 aker, 102 skog. Tax.-v. 
54.000. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 1921 o. 
1928. 3 hastar, 12 kor, 5 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 15 
hbns. Garden till slakten 1911. For driften finnes 
traktor. 

Ag. : Anders Edvard Johansson. 

Arr.: Sven Johan Johansson f. 10/7 12. Son till A. 
E, Johansson o. h. h. Ida f. Sjoholm. Gift med Karin 
f. Andersson. Earn: Elisabet. Valsta, Vret 

Postadr.: Vasterhaninge. Tel. 74. 

Areal: Total 10 har, darav 5 8.ker. 5 skog. Tax.-v. 
S.900. 

Jordart: Mull- o. sandjord. Skogsbes! . Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1905. Ekonom:byggn. uppf. 
1900. 1 hast, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin. 20 hbns. Gar- 
den till slakten 1897. Jordbruket utarrend. 

Ag.: Lars Einar Larsson f. 16/9 03. Son till I,. F,. 
Larsson o. h. h. Emilia f. Pettersson. Gilt med K*rin 
f. Pettersson. Barn: Bo, Gunnel. Valsta 1 och 2 

Postadr.: Tnngelsta. Tel. 112. 

Areal: Total 140 har, darav 40 aker, resten skogs- 
mark. Tax.-v. 54.000. 

Jordart: Ler- o. nagot sandjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. De bada huvudbyggn. aro uppf. resp. omkr. 
1855 o. i slutet av 1700-talet, den fdrra restaur. 1902. 
Stall, ladug. o. loge byggdes 1922, magasin resp. 1927 
o. omkr. 1855. 4 hastar. 20—25 nbtkreatur, 7—10 svin. 
Enl. pa garden bevarade handlingar var Valsta i slak- 
tens ago redan 1728. Namndeman Anders Magnus 
Eriksson overtog den 1806 o. eftertraddes av sonen 
Anders Petter Andersson, dod 1904, gift med Maria 
KnsLina f. Andersson. Denne tillkbpte 2/3 mtl. 1919 
tilHividde sonen, nuv. ag., vilken ytterligare utvidgat 
arealen genom tillkop av 1/2 mtl. Pa agorna har 
man gjort fynd av stenaldersverktyg. 

Ag.: Per Edvard Andersson f. 1887. Gift 16 med 
Sofia Maria f. Magnusson. Barn: Gunhild. 
Valsta 2 

Postadr.: Vasterlwminge. 

Areal: Total 16 har, darav 6 aker, 10 skog. Tax.-v. 
9.100. 

Jordart! Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 
1903. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 10 hons. Gar- 
den i slaktens ago sedan 1700-talet. 

Ag.: Fru Anna Maria Olsson f. 4/8 1853. Dotter till 
Per Andersson o. h. h. Maria f. Andersson. Barn: 
Edvard, Gustav, Maria, Johan. VASTERHANINGE iPftffi Vastervr e ten 

Postadr.: V&sterhaninge. 

Areal: Total 17,5 har, darav 3,5 aker, 14 skog. Tax.-v. 
4.800. 

Jordart: Lei'- o. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lSv- 
skog. Manbyggn. av obekant alder. Ekonomlbyggn 
uppf. 1917. 1 hast, 2 kor, 1 ungdj., 1 svin, 20 hons. 
Garden till slakten 1917. 

Ag.: A. G, Anderssons stbh. 

Innehavai'e: John Harald Andersson f. 11/8 1885. 
Son till Anders Gustaf Andersson o. h. h. Fredrika f. 
Karlsson. Gift med Anna f. Sjbberg. Barn: Artur, 
Birgitta, Margareta, Eva, Gunnel. 
Postadr.: Vdsterhanmge. Tel. 29 Ostnora. 

Areal: Total 76 har, darav 25 a.ker, 51 skog. Tax.-v. 
36.200. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- o, IBv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1930. Ladug. uppf. 1914, loge 
1927, svinhus o. stall 1932. 3 hastar, 10 kor, 6 ung- 
djur, 6 svin, 10 hdns. Garden arrend. sedan 1926 av 
nuv. brukaren. 

Ag.: Doktor Georg Engstrand, Stockholm. 

Arr.: Erik Nilsson f. 7/5 1891. Son till Karl Nilsson 
o. h. h. Anna f. Andersson. Gift med Alma f. Karls- 
son. Barn: Karin, Vera, Alice, Folke, Lennart, Goran, 
Holger. 


Vastnora, Skog vak tart or p 

PvKiadr.: ViistcrhiLiiiiitie. Tel. 38 Gstnora. 

Areal: Total 33,5 har, darav 6,5 aker, 27 sltog. Tax.-v. 
15.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 1900. 2 USstar, 5 
kor, 3 ungdjur, 3 svin, 25 hons. Garden till slakten Vastnora, Trasket 

Postadr.: Tungelsta. Tel. SO. Jordart: Sandbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. tillb. o. renov. 1932. Loge uppf. 
1910, ladug. av obekant alder. 1 hast, 2 kor, 1 ungdjur, 
1 svin, 2 far, 25 hons. ReaW.-fli bes&ttn. Garden 
till slakten 1931. 

Ag.: Ingenjbr Gunnar Gruwe, Stockholm. 

Befallningsman: Sven August Grindberg. 

S. A. Grindberg har genomgatt 2-arig kurs vid lant- 
bruksskola. VASTER HANIN GE 
Aby lonebostalle 

Postadr,: Vitsterlianmge. Tel. 180. 

Areal: 90 har aker, 312 skog. Tax. -v. 140.100, darav 
jordbruksv. 62.000, skogsv. 7S.100. 

Jordart: Ler-, sand- o. dyjord. Manbyggn. uppf. 
1929. Ekonomibyggn. uppf. 1937. 4 hastar, 5 unghas- 
tar, 25 kor, 20 ungdjur, 2 svin, 60 hbns. For gardens 
drift finnes traktor. Arealen tackdikad. Garden 
arrend. sedan 1932 av miv. brukaren. A gardens agor 
finnas fornlamningar. • 

Ag.: Vasterhaninge-Mu.sk 6 pastorat. 

Arr.: Anders Heden f. 30/11 05. Son till Frans He- 
den o. h. h. Amalia f. Andersson. 

Arr.: Genomgatt 1 &rs kurs vid Hvilans lantmanna- Angshagen 

Postadr.: Tungelsta. 

Areal: Total 33 har. darav 8 aker, 25 skog. Tax.-v. 
14.100. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1914. Ekonomibyggn. uppf. 
1933. 2 hastar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 10 hons. For 
driften finnes traktor. Garden till slakten 1914. 

Ag.: Karl Werner Olsson f. 30/7 07. Son till K. P. 
Olsson o. h. h. Matilda f. Walsten. Postadr.: Vasterhaninge. Tel. $$ Ostnora. 

Areal: Total 25 har, darav 18 aker, 7 skog. Tax.-v. 
24.500. 

Jordart: Mull- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. for c:a SO o. ekonomibyggn. 
for c:a 45 ar sedan. 2 hastar. 7 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 
20 hbns. Garden till slakten i borjan av 1800-talet. 
Nuv. ag. inneha aven garden Langgarn i MuskQ s:n, 
areal c:a 50 har, tax.-v. 14.700. 

Ag.: Erik Gustaf Olssons arvingar. 

Arr.: Fru Karin Jansson f. 25/11 01. Dotter till E. S. 
Olsson o. h. h. Josef in a f, Friberg. Ostnora, Afiske 

Postadr.: Vasterhaninge. 

Areal: Total 27 har, darav 9 aker, 18 skog. Tax.-v. 
14.600. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
renov. 1934. Ekonomibyggn. av obekant alder. 2 has- 
tar, 5 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 10 hdns. Garden till slak- 
ten 1921. Den har tidigare tillhort Haringe fideikom- 
miss men avsondrades 1931. 

Ag.: Emil Teodor Andersson f. 6/6 1885. Son till 
A. Larsson o. h. h. Charlotta. Gift med Anna f. Karls- 
son. Barn: David, Svea. Erik, Gosta, Anna-Lisa. VaSTERLJUNG 
Vasterljung VaSTERLJUNG ar den kustsocken, aom upptager 
aydligaate delen av Hblebo hiirad. Hallsviken skjuter 1 sanka, : 
flera langstrackta sjoai l langre in i landet uppfylles av 
7 den aydligaste ar Sillen, 
till vilken socknen nar fram i norr. Det ar i denna san- 
ka socknen &r mest uppodlad. Soder och vaster darom 
hOra till socknen bergiga skogstrakter (Silleskogen) 
och skargard. 

Fornminnen: Liksom Bver allt a SSdermanlands 
fastland patraffas har och var gravfalt fran jarnaldern. 
Betydande fait ligga vid Erikslund, Sille och a bergen 
vid Avlinge by. Btt fynd av bl. a. en guldbrakteat har 
gjorts vid Sille Mellangard. Runristningar aro k£nda till ett antal av fyra. 

Areal: 99,5 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering ar agovidden: 1.875,4 har, 60,63 tomt och tradgard, 
8,52 slatterang, 50,16 kultiverad betesang, 388,31 annan beteaang, 4.990,48 skogamark, 1.785,23 ovrig mark. 
Jordbruksvarde: 2.152.700 kr. I jordbruksvardet ingaende varde a skogsmark: 181.200 kr. Skogsvarde: 
550.300 kr. Tomt- och industri varde: 2.000 kr. Invanarantal : 1.093 (1940). 

Komnrnnikationer: Vasterljung ar station a jarnvagslinjen Jama— NykSping. 
"Vester Ljung", som aocknen skrevs 1314, ar eget paatorat. 

Kyrkan ar till muramas nedre delar av medeltida ursprung. Den brandes av ryssama 1719 men istand- 
sattes ater 1721 samt restaurerades 1839 och 1937. Det inre tackes av ett stjarnvalv och fyra korsvalv. 
Kyrkoherde: Norqvist, Karl Johan Gregory. 
Poatadr.; Vasterljung. 

Areal: Total 54,5 har, darav 15,5 aker, 39 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. ldvakog. Manbyggn. uppf. 1935. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1930. 2 haatar, 2 unghastar, 8 kor, 
4 ungdjur, 2 svin, h6ns till husbehov. Garden overtogs 
pa arrende 1S24 av nuv. ag., aom kopte den 1926. 

Ag.: Carl Einar Eriksson f. 1890. Son till Karl Eriks- 
son o. h. h. Matilda f. Eriksson. Gift 21 med Elsa f. 
Jonsson. Barn: Margit. 

Ag.: Led. av komm.-namnd., medl. av mjolkcentralen, 
slaktertforen., R. L. F. o. B. F. 

A -, 


nil ^1 
S- _s ■ , ■ | 


■i ■ 


XG&* ^K-y^ 1 Avlebro, Skytselbacken 

Pastadr.: Vasterljung. 

Areal: 8 har aker, 31 skogs- o. hagmark. Tax.-V. 
10.900. 

Jordart: Lerjord o. lermylla. Skogabest.: Barrakog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1700. Ekonomibyggn. uppf- 
omkr. 1800. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hbns till 
husbehov. Garden arrend. sedan 1933 av nuv. bruka- 

Arr.: E. A. Andersson f. 1892. Son till Guataf An- 
dersson o. h. h. Sofia f. Pettersson. Gift 22 med Julia 
f. Karlsson. Barn: Mary, Ingrid, Ulla. 

Arr.: Medl. av mjolkcentralen, slakterifbren., E. L. F. VASTERLJUNG 
Berg 

Postadr.: Vasterljung. 

Area!: Total 65 har, darav 20 &ker, 45 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 24.300. 

Jordart: Lerjord o, svartmylla pa Ierbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barr- o. lbvskog. Manbyggn. uppf. 
1929. Ekonomibyggn. uppf. 1926. 3 hastar. 12 kor, 
4 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, hdns till husbehov. Garden 
till slakten pa 1800-talet. Nuv. ag. overtog den 1901 
pa arrende o. kopte den 1923. 

Ag.: Gustaf A. Jonsson f. 1872. Son till Jonas G. 
Jonsson o. h. h. Charlotta f. Ersson. Gift 01 med Anna 
f. Karlsson. Barn: Binar, Ivan, Evert, Army, Rickard, 
Bertil, Lennart. 

Ag.: F. d. led. av komm.-na.mnd., skolstyr., fattigv.- 
styr, o. hastuttagn.-namnd. 
Bergstugan 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 21 har, darav 10 aker, 11 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa Ierbotten samt dy- 
jord. Skogsbest: Barrskog. Manbyggn. uppf. pa 1800- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 1927—30. 2 hastar, 5 kor, 
1 ungdjur, 2 svin, hb'ns (ill husbehov. Garden till slak- 
ten genom arrende 1920 o. kop 1926. 

Ag.: H. Karlsson f. 1891. Son till Carl A. Larsson 
o. h. h. Klara f. Nilsson. Gift 16 med Amalia f. Jo- 
hansson. Barn: Holger, Lennart, Signe, Marta, Algot, 
Ingvar, Svea, Sven. 

Ag,: Medl. av mjblkcentralen o. centralfSren. 

Bjorko 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 85 har, darav 50 aker, 35 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 39.400. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa Ierbotten samt dy- 
jcrd. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1928. 
Ekonomibyggn. uppf. aret fdrut. 5 hastar, 1 unghast, 
25 kor, 10 ungdjur, 1 tjur, 2 modersuggor, 5 svin, hens 
till husbehov. Garden arrend. sedan 1934 av nuv. bru- 
karen. 

Ag.: Karl Sjoberg. 

Arr.: Ftickard Gustaf sson f. 1894. Son till A. E\ 
Gustafsson o. h. h. Ulrika f, Gustafsson. Gift 17 med 
Klisabet f. Johansson. Barn: Verner Rickard. 

Arr.: F. d. ordf. i fattigv.-styr., led, av komm.-fullm. 
i Trosa-Vagnharads s:n, kyrkovard o. led. av kyrko- 
rad. 
Areal: 7,5 har aker. Tax.-v. 6.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa Ierbotten. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1700, renov. 1933. Ekonomibyggn. 
uppf. 18S0— 90. 2 hastar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons 
till husbehov. Garden till slakten pa 1700-talet. Den 
arrend. av Erik Eriksson till 1670, da nuv. arr:s fader 
overtog arrendet. At 1909 bvergick garden till stbh. 
o. 1919 tilltradde nuv. arr. 

Arr.: Gustaf Wiktrji- Karlsson f. 1891. Son till Carl J. 
Gustafsson o. h. h. Augusta Ersdotter. 

Arr.: Medl. av mjblkcentralen, slakterifbren., R. L. F. BJORNLUNDA 
Bjornhaga 

Postadr.: Bjdmlunda. 

Areal: Total 22 har, darav 11 aker, 11 akog. Tax-v 
13.800. 

Jordart: Ler- o. mulljord. Skogabest: Barrskog 
Manbyggn. uppf, 1917. Ekonomibyggn, uppf. 1894. 2 
hfiatai-, 8 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 1 far, 27 hiina. Garden 
lii: BlSkten 1893 genom nuv. arr:s svarfader Nuv 
arr. tilltradde 1924. 

Ag.: Axel Bergqvist. 

Arr.: Oskar Albert Forss f. 24/4 1886. Son till Erik 
Gustaf Forss o. h. h. Anna f. Carlsson. Gift 12 med 
Anna Gustava f. Bergqvist. Barn: Maja f, 13 Knut 
f. 16, Georg f. 18, Britta f. 21, Tore f. 27. 
8 j or n kind a gard 
Pastadr.: Bjornhmda. Tel Areal: Total 140.5 har. darav 65 aker. Tax.-v. 66.200. 

Jordart: Lcr- o mulljord. Skogsbest: Barr- o. 16V- 
skog. Mai:- o. ekonurr.ibyggii. -jpj.f. 1925. 5 hastar, 21 
kor, 1C ungdjur. 3 svin. 20 hiina. Traktordrift Gar- 
den till slakten i urrende 1937. 

Ag. : RJornlund* pastoral. 

Arr.: Hewiing Ohlsson f. 15/10 1892. Son till A 
Ohlssor. o. h. h, Anna f. Pettersson. Gift med Valborg 
f. Karla.son. 

Arr.: GenomgAtt folkhog- o. lantbruksskola. Har in- 
nehaft diverse kosm, uppdrag. 
Postadr.: Bjbrnlunda. Tel. 1,5. 

Areal: Total 50 har, darav 20 aker, 30 akog Tax-v 
19.700. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
tillb. pa 1890-talet. Ekonomibyggn. tillb. 1919. 2 has- 
tar, 10 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 400 hons. Garden arrend. 
sedan 1920 av nuv. brukaren. 

Ag.: Per A. Johansson. 

Arr.: Vilhelm Arvid Ekdahl f. 19/7 1879. Son till 
Carl Petter Andcrsson o. h. h. Johanna f. Johansson. 
Gift 01 med Anna Matilda f. Pettersson. Bam: Lisa 
f. 02, Einar f. 04, Tor f. 08. 

Arr.: Genomgick Iantbruksskola 1902 — 03 o. Nordiska 
lantbruksskolan 1908. Led. av komm.-namnd. o. komm.- 
fullm., ngjnndeman samt ordf. i R. L. F:s s:n-avd. 
Brostugart 

Postadr.: Gnesta. 

Areal: Total 15,5 har, darav 2,5 aker, 13 akogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 5.400. 

Jordart: Ler- o. dyjord. Skogsbest.: Barr- o. lovskog. 
Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf. pa 1890- 
talet. 3 kor, 1 svin, ett 10-tal hons. Garden till sliikten 
1932. 

Ag.: Guatav Edvard Nyberg f. 5/8 1900. Son till Carl 
I. Nyberg o. h. h. Johanna f. Gustavsaon. Gift 23 med 
Gerda Matilda f, Wahlstrom. Barn: Erland, Elly. VASTEKLJUNG 

Dalbyo 

Postadr.: Vaaterljung . Tel. 2 HdllsviJcen. 

Areal: Total 92 har, darav 18 aker, 74 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 38.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
be3t.: Barr- o. lovskog. Djurbesattn. : 2 hastar, 6 kor, 
4 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. 

Huvudbyggn. uppf. 1887. Ekonomibyggn. uppf. un- 
der 1700- o. 1800-talen. 

Fran Tullgarn avsondrades 1778 garden Erikslund 
genom Erik Brander, adlad Skjoldebrand. Fran denna 
ater avsbndrades Dalbyo 1815. Atten Skjoldebrand in- 
nehade Dalbyti annu pa 1830-talet. Garden vaxlade 
darefter ofta ag. tills den 1881 inkdptes av den berom- 
de polarforskaren friherre A. E. Nordenskiold. Efter 
hans ddd 1924 innehades garden av bans anka Anna f. 
Mannei-heim, vilken sarskilt har vinnlagt sig om tradg:s 
utvidgning. 

Ag.: Ankefriherrinnan Olga Nordenskiold f. 1887. 
Dotter till W. Adellov o. h. h. Hanna f. Vidlund. Gift 
06 med Nils Erland Herbert Nordenskiold. Earn: Erik, 
Carl, Margareta, Eva, Klas. Djupvik, Hjalmvik 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 59 har, darav 9 aker, 50 skog, hagmark 
o. berg. Tax.-v. 18.400. 

Jordart: Lermylla p& lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1898 o. 1900. Ekonomibyggn. 
uppf. 1920 o. 1934. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
2 far, hons till husbehov. Garden till slakten 1894 ge- 
nom arrende av nuv. ag., som kopte densamma jamte 
Hjalmvik ar 1919. 

Ag.: Oskar Hellstrdm f. 1865. Son till J. F. Hell- 
strom o. h. h. Kristina f. Jansson. Gift 1894 med 
Augusta f. Johansson. Barn: Sigrid Maria. 

Ag.: F. d. led. av komm.-namnd., fattigv.-styr. o. 
pens.-namnd. Djupvik, Krakvik 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 25 har, darav ': 
mark. Tax.-v. 8.400. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla. Skogsbest.! Barr- o. 
lovskog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 
1885—86. 1 hast, 4 kor, 3 svin, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten i arrende pa 1800-talet. Arrendet over- 
togs 1850 av nuv. ag;s fader. Sonen tilltradde som arr. 
1898 o. som ag. 1924. 

Ag.: A. Fredrik Karlsson f. 1870. Son till C. E. An- 
dersson o. h. h. Karolina Ersdotter. Gift 1897 med 
Erika Ersdotter. Earn: Eva. Lennart, Rubin. [ aker, 21 skog o. hag- Egebo 

Postadr..- Vasterljung. Tel. 8 H&llsviken. 

Tax.-v. 4.000. 

Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. uppf. under 
obekant tid. Garden inkoptes 1936 av nuv. ag. 

Ag.: Carl A. Johansson f. 06. Son till Johan V. Jo- 
hansson o. h. h. Elin f. Andersson. Gift 35 med Inge- 
borg f. Andersson. Barn: Birger. 

Ag.: Byggnadssnickare. VaSTERLJUNG 

Ekebonas 

Postadr.: V&sterljung. Tel. J/. 

Areal: Total 38,5 har, darav 26 aker, 12 5 skog o 
hagmark. Tax. -v. 23.100. 

Jordart: Lerjord o. avartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barr- o. ekskog. Manbyggn. uppf. 1899. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1888 o. 1922. 3 hastar, 14 kor. 6 
ungdjur, 6 svin. lions till husbehov. Garden till slak- 
ten i arrende 1866 genom Gustaf Olsson. Arrendet 
overtogs 1895 av nuv. ag:s fader, som 1917 inkopte 
garden. Ekebonas ar avsondrat fran Thureholm, 

Ag.: Albin Olsson f. 1896. Son till Hj. Olsson o. h. h. 
Augusta f. Andersson. Gift 19 med Maria f. Skog. 
Bam: Gustaf, Yngve, Ingrid. 

Ag.: Ordf. i koram.-namnd., led. av kyrko- o. skolrad., 
kyrkovard, ordf. i fattlgv.-styr. o. f. d. led. av pens- 
namnd. 

Erikslund 

Postadr.: Vasterljung. Tel. ! ( VagnJiarad. 

Areal: Total 2.415,5 har, darav 399,5 aker, 2.016 
skogs- o. hagmark. Tax.-v. 407.100. 

Jordart: Lerjord, svartmylla, sandbl. o. annan ler- 
mylla pa lerbotten. Skogsbest: Barrskog. Huvud- 
byggn. uppf. 1936, omgives av stor tradg. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1860 o. 1936. 22 hastar, 12 unghastar, 1 
hingst, 80 kor, 80 ungdjur, 3 tjurar. 

Egend. har namn efter grundaren Erik Brander, ad- 
lad Skjdldebrand, vilken loste den fran Tullgam 1778. 
Platsens gamla namn var Baeka. 1814 — 18 agdes 
egend. av Branders son, landshtivdingen friheiTe P. E. 
Skjdldebrand. 1819—26 av konung Karl XTV Johan, 
fr&n sistnamnda ar av friherre J. A. Kantzow o. fran 
1866 av greve W. von Hallwyl. 1921 forvarvades godset 
av frdken Margit von Geijer. 

Ag.: Fru Margit LundstrBm f. von Geijer. 

Arr. (sedan 1928): Alfred Phersson f. 1885. Son 
till Per Phersson o. h. h. Sofia f. Nilsson. Gift 25 med 
Alma f. Ingvarsson. Barn: Jan, Marianne. 

Arr.: Huvudman i Trosa Stads o. Holebo Harads 
Sparbank. Revisor for kommunens rakenskaper. Ordf. 
i komm. -namnd. o. i Trosa elektr. distributionsforen. 
Folkvik 

Postadr.: Mosstena. Tel. Folkviks voxel. 

Areal: Total 48 har, darav 8 aker, 40 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 12.500. 

Jordart: Svart- o. sandmylla samt dyjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1935. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1800 o. 1931. 1 hast, 5 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, hons till husbehov. GS.rden till slakten 
i arrende 1868 genom Carl J. Nilsson. Arrendet over- 
togs 1919 av nuv. ag., som kopte garden 1930. 

Ag.: Otto E. Emil Nilsson f. 1886. Son till Nils P. 
Svensson o. h. h. Kristina f. Julin. Gift 19 med Hanna 
f. Nilsson. Bam: Elly, Sten, Siri. 

Ag.: Led, av skolstyr., halsov.-namnd. o. komm.- 
fullm. Suppl. i tax.-namnd. 

Fagelo 

Postadr.: Atosstena. 

Areal: Total 107 har, darav 4 aker, 103 skog, hag- 
mark o. berg. Tax.-v. 16.600. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- 
o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1934. Ekonomibyggn. 
uppf. 1908. 1 hast, 5 kor, 2 svin. GSrden till slakten 
1926 genom kdp. 

Ag.: Carl Emil H. Andersson f. 1890. Son til] Carl 
A. Andersson o. h. h. Augusta f. Andersson. Gift 24 
med Hilma f. Osterlund. VASTERLJUNG 
Gisekvam 

Postadr.: Vasterljung. Tel. Si- 

Areal: Total 51 har, darav 11 alter, 40 skog. Tax.-v. 
61.800. 

Jordart: Lerjord pa lerbotten. Skogsbest: Earrskog. 
Manbyggn. uppf. 1931. Ekonomibyggn. uppf. 1923, 
ladug. 1936. 2 hastar, 6 kor, 2 ungdjur, 4 svin. Are- 
alen tackdikad. Garden till slakten 1937 genom kop 
av nuv. ag. fran namndeman Oscar Andersson. A gar- 
den finnas kvarn. sag, kraftstation o. traullsfabrik. 

Ag.: Konstans Emil Ekbladh f. 1888. Son till Anders 
P. Bkbladh o. h. h. Emma f. Holmqvist. Gift 16 med 
Hulda Vilhelmina f. Schon. Barn: Inga-Maj, Rune, 
Olle. Kicke. 

Ag.: Genomgick Voxo handelsinstitut 1906. Har ge- 
nomgatt underoff.-skola. Ordf. i pens.-namnd. Gisekvarn, Havrevreten 

Postadr.: VilttRrlfiinrj. 

Areal: Total 33.5 har. darav 6.5 aker, Tax.-v. 11.700. 

Jordart: Lcijord pa lerbottan. Skocsbest.: Earrskog. 
Manbyggn. uppf 1932. senare omb, Ekonomibyggn. 
uppf. 1935- 36. 2 hastar, 5 kor. 2 ungdjur, 2 avln. 
Arealen delv. ta<:kdiknd. GArdpn till slakten 1931 ge- 
nom k6p av nuv. ag. fran Gunt^f Petterssuns stbh. 

Ag.: John P. Rergkvist f. 1887. Son till Karl E. 
Bergkvist o. h. h. Lovisa f. Karlssou. Ciit 08 med 
Jenny f. Axelsson. Barn: Beda. Svea, Sven, Bertil, 
Margit, Astrid. Granhuset 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 49 har, darav 19 Sker, 30 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 13.300. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. omkr. 1700. 3 hastar, 1 unghast, 
7 kor, 3 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Garden 
arrend. sedan 1922 av nuv. brukaren. 

Arr.: August O. Johansson f. 1881. Son till J. F. 
Jonsson o. h. h. Anna f. Pettersson, Gift 07 med Emma 
f. Predriksson. Barn: Marta, Ivan, Gunborg, Oskar, 
Knut, Maria. 

Arr.: Medl. av mjolkcentralen. R, L. F. o. B. F. Postadr.: Vasterljung, Tel. 3 H&llsviken. 

Areal: Total 160,7 har, darav 36 alter, 134,7 skog, 
hagmark o. bevg. Tax.-v. 36.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lovskog. Manbyggn. uppf. 1880, renov. 
1917. Ekonomibyggn. uppf. 1918. 4 hastar, 14 kor, 6 
ungdjur, 1 tjur, 4 svin, 2 far, hons till husbehov. Gar- 
den arrend. sedan 1928 av nuv. brukaren. 

Ag.: Jagmastare Nils Schager, Stockholm. 

Arr.: Karl J. Johansson f. 1879. Son till Johannes 
Carlsson o. h. h. Gustava f. Gustafsson. Gift 07 med 
Anna f. Johansson. Barn: David, Henry, Bertil, Sonja, 
Elis, Olle, Marianne, Roland, Margit, Barbro, SUna. 

Arr.: Medl. av mjolkcentralen, slakteri- o. central- 
foren. samt B. F. Bamen aro medl. av S. L. U. VASTERLJUNG 
Hammarby 

Postadr.: VUsterljung. Tel, 15. 

Areal: Total 62,5 har, darav 40 aker, 22,5 skog o. 
hagmark. Tax. -v. 34.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best: Barr- o. Ibvskog. Manbv^en. npnf. 1919, Eko- 
nomu,y SS n. uppf. i slutet av 1800-talet. 4 hastar. 1 
unghast, 18 kor. 6 ungdjur. 1 tjur, -1 svin, hons till hus- 
behov. Garden, som ar avsbndrad fran Thureholm in- 
koptes 1918 av nuv. ag. 

Ag.: Konrad Rehnstrom f. 1882. Son till August 
Rehnstrfta o. h. h. Karin f. Soderman. Gift 07 med 
Anna f. Johansson. Earn: Lisa, Anna, Olle, Sven. Karl, 
Elsa, Karin, Kerstin. 

Ag.: Haradsdomare, f. d. led. av komm.-fullm. o. 
komm.-namnd., skol- o. kyrkorad., ordf. i valnamnd., 
medl. av mjolkcentralen. slakteriforen. o. R. L. P. H ammarstugan 

Postadr,: Vasterljung. 

Areal: 38,5 bar aker. Tax.-v. 28.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pS. lerbotten samt dy- 
jord. Man- o. ekonomibyggn. uppf, 1800. 3 hastar, 1 
unghast, 15 kor, 3 ungdjur, 1 tjur. 3 svin, hons till hus- 
behov. G&rden arrend. sedan 1929 av nuv. brukaren. 

Arr.: Johan A. Dahlgren f. 1874. Son till A. P. Dahl- 
gren a. h. n. Anna f. Dahlgren. Gift 1896 med Anna f. 
Pettersson. Barn: Martin, Lilly, Karin. 

Arr,: Medl. av mjolkcentralen, R. L. F. o. B. F. Hillsta Mellangard 

Postadr.: Vdsterljung. Tel. 25. 

Areal: 33 har aker. Tax.-v. 36.400. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.; Barrskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. omkr. &r 1800. 3 hastar, 1 ung- 
hast, 12 kor, 4 ungdjur, 2 modersuggor, 3 svin, hSns 
till husbehov. Garden inkoptes 1918 av Axel Lafatrand 
o. ages numera av dennes sviirson. Nuv. arr. tilltradde 
1934. Hillsta Nergard 

Postadr.: Vasterljung. Tel. 30. 

Areal: Total 36 har, darav 16 aker, 20 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 19.900. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1865. Ekonomibyggn. uppf. 1867. 2 has- 
tar, 10 kor, 2 ungdjur, 2 svin, hons till husbehov. Gar- 
den till slakten pa ISoO-talet genom kop av Olof An- 
dersson. Den overtogs 1870 av nuv. ag:s fader o. 1917 

Ag.: K. E. Carlsson f. 1879. Son till C. E. Olsson o. 
h. h. Matilda f. Pettersson. 

Ag.: Led. av komm.-fullm., tax.- o. valnamnd. samt 
f. d. fjSrdingsman. VASTERLJUNG 
l Vagnharad. Hillsta Vaster gar d 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 65 har, darav 30 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Svart- o. sandmylla, lattlera o. dyjord. 
Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf, 
1862. 1 hastar, 1. unghast. 15 kor, 6 ungdjur, 2 svin, 
hons till husbehov. Garden inkoptes 1925 av nuv, ag. 

Ag.: Gustaf Ivar Gustavsson f. 1893. Son till Gustaf 
Carlsson o. h. h. Matilda f. Eriksson. Gift 16 med Ger- 
da f. Eriksson. Bam: Henry, Ingemar. 

Ag.: Kyrkovard, led. av kyrkorad., medl. av R. L. F. Hillsta Vastra, Uppgard 

Postadr.: Vasterljung. Tel. U. 

Areal: Total 50 har, darav 15 aker, 35 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 18.300. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1880, 
renov. 1931. Ekonomibyggn- uppf. 1890. 2 hastar, 1 
unghast, 10 kor. 3 ungdjur, 3 modersuggor, hons till 
husbehov. Garden inkoptes 1935 av nuv. ag. 

Ag.: Hans A. Hansson f. 1899. Son till Johan A. 
Hansson o. h. h. Alida f. Danielsson. Gift 26 med Anna 
f. Nilsson. Barn: Edvin, Valter. 

: Medl. av R. L. F. a. B. F., mjolkcentralen, slak- : centralforen. Hillsta Ostra, Uppgard 

Postadr.: Vasterljung. Tel. lb- 

Areal: Total 57 har, darav 17 aker, 40 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 25.000. 

Jordart: Lerjord, svart- o. sandmylla samt dyjord. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1800, 
renov. 1921. Ekonomibyggn. uppf. samtid. med man- 
byggn. o. 1905. 2 hastar, 2 unghastar, 8 kor, 4 ung- 
djur, 2 modersuggor, 5 svin, hons till husbehov. Gar- 
den till sliikten 1903 genom kop av nuv. ag;s fader. 
Nuv. ag. tilltradde 1926. 

Ag.: August Johansson f. 1878. Son till J. Anders- 
son o. h. h. Johanna f. Larsson. Gift 04 med Hulda 
f. Eriksson. Barn: Judit Valborg, Linda. Nils. 

Ag.: F. d. led. av komm.-fullm. Medl. av R. L. F., 
B. F., mjolkcentralen o. slakterifbren. 
Hillstalund 

Postadr.: Vasterljung. Tel. 36. 

Areal: 54,5 har aker. Tax.-v. 55.000. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. pa 1890-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1890. 3 hastar, 2 unghastar, 20 kor, 8 ungdjur, 
1 tjur, svin o. hons till husbehov. Traktordrift. Garden 
arrend. sedan 1928 av nuv. brukaren. 

Ag.: Fru Margit Lundstrom, Lund. 

Arr.: G. O. Sundqvist f. 28/11 1890. Son till G. G. 
Sundqvist o. h. h. Sofia f. Leander. Gift 37 med Linnea 
f. Arvidsson. 

Arr.: Led. av tax.-namnd., medl. av R. L. F. o. B. F. 
samt slakteriforen. VASTERLJUNG Postadr..- Vdsterljung. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten. Skogs- 
best.: Barrakog. Manbyggn. uppf. omkr. 1800 renov 
1934. Ekonomibyggn. uppf. 1895. 1 hast, 5 kor, 1 ung- 
djur, 2 avin, bona till huabehov. Garden arrend. sedan 
1934 av nuv. brukaren. 

Arr.: John Karlsson f. 1885. Son till Carl J. Janaaon 
o. h. h. Lovisa f. Jansaon. Gift 13 med Elsa f. Lars- 
son. Earn: Hadar, Lennart, Olle, Harry. 

Arr.: Medl. av mjolkcentralen. Hastbjorke 

Postadr.; Vasterljiiing, Tel. jl. 

Areal: Total 22 har, darav 20 aker o. tomt. Tax.-v. 
19.000. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pi lerbotten samt dy- 
jord. Manbyggn. uppf. 1929. Ekonomibyggn. uppf. 
1895. 2 hastar, 10 kor, 3 ungdjur, 1 tjur, 2 svin, 6 far, 
h5ns till huabehov. Garden, aom iir avsondrad fran 
Thureholm, inkoptes 1917 av nuv. ag. 

Ag.: Karl V. Sjiiberg f. 1863. Son till Axel SjOberg 
o. h. h. Johanna f. Peraaon. Gift 1886 med Anna f. 
Bjdrklund. Barn: Axel, Gustaf. 

Ag.: F. d. led. av Trasa stadsfullm., Vasterljunga 
komm.-fullm., kyi'ko- o. skolrad. samt fattigv.-styr. 
Medl. av mjolkcentralen. 
Postadr.: Mosstena. 

Areal: Total 126.5 har, darav 5 Aker. 121,5 skog o. 
hagmark. Tnx.-v. 18.500. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest : Rarrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. ftr 1700. Ekor.o-rubyggn. uppf. 
1800 o. 1033. 2 hastar. 'J kor, 1 ungdjur. 2 svin, 3 far, 
htins till husbehov. Garden till slakten pa 1800-talet 
genom Carl Osterlund. Uen overtogs 1890 av nuv. ag:s 
fader, som brukade den till 1917, Detta ar overtogs 
garden pa arrende av nuv. ag.. vflken InkOpte den 1919. 

Ag.: E. A. Nilsson f. 1892. Son tiU V. Nilsson o. h. h. 
Eva f. Nilsson. 

Ag.; Medl. av Kiidur mania i.ds I iskaref bren. Jarshagen 

Postadr.: Vasterljung. 

Areal: Total 49 bar, darav 12 aker, 37 akog o. hag- 
mark. Tax.-v. 13.700. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbeat. : Barrakog. Manbyggn. uppf. 1925. 
Ekonomibyggn. uppf. 1875. 2 hastar, 1 unghast, 7 kor, 
2 ungdjur, 3 svin, lions till husbehov. Garden till slak- 
ten pa 1800-talet genom nuv. &g:s farfader Jonas An- 
dersson. Den overtogs 1880 av nuv. ag:s fader, som 
brukade den till sin dod 1904, da den overgick till hans 
stbh. Nuv. ag. tilltradde 1912. 

Ag 1 .: August Ivan Jonsson f. 1881. Son till J. A. 
Jonsson o, h. h. Altea f. Lovstrand. Gift 13 med Ottilia 
f. Dahlberg. Barn: Eva, Rut, Harald. 

Ag.: F. d. led. av komm.-namnd. Medl. av central- 
o. slakteriforen., mjolkcentralen, R. L. P. o. B. F. VA.STERLJUNG 
Karlsf ors Kvarn 

Posta&r . Vd3terlfu-ng Tel. a Kfirlsfnrs. 

Area!: 3 har &ker. 

Jordart; I-er- o. mulljord pa lerbotten. Manhyyipi. 
on-.b. 1924. Ekonomlbyggn . uppf. nmkr. 1907. 1 hast, 
3 kor, 2 mori.:r.suggor. 30 hb.ns. Ar«alen delv. tackdl- 
kad Garden till slakten 19;(2 ger.om arrende av nuv. 
arr.s fader. Nuv. arr. tllltriidde 1937. A garden fin- 
nes kvarn, uppf. i ulutet av 1700-talet av dun rike nar- 
kir.gskuprr.anniT. Hiide brand, Dct r.uv, verket ar 60 a 
70 ar gan-jnalt o. har ett vattenhjul, vars diameter ar 
7,45 m. 

Arr.; Iwak Karlsaon f. 04. Son till Frans Lmil Karls- 
aon o. h. h. Ingeborg f. Lindgren. Gift 37 med Rut 
f, Karlsson. 

Klacka Norra 

Postadr.: Vdsterljung. Tel. 8 Karlsfors. 

Areal: Total 73 har, darav 23 aker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 23.900. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla pa. lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1926. 
Ekonomibyggn. uppf. 1886. 3 hastar, 14 kor, 4 ung- 
djur, 8 svin, hons till husbehov. Garden, som ar av- 
sbndrad fran Orboholm, inkoptes 1923 av V. T. Jans- 
son, gift med Emma f. Johansson, barn: Sven. Han 
eftertraddes vid sin dod 1934 av stbh., vilket 1940 for- 
s&lde garden till nuv. ag., som dessfiirinnan arrend. 

Ag.: Anton Karlason f. 1895. Son till Oskar Karls- 
son o. h. h. Mina f, Pettersson. Gift 20 med Gerda f. 
Eriksson. Barn: Erik, Yngve. 

Ag.: Medl. av slakteriforen., mjolkcentralen, central- 
foren. o. B. F., kassor i R. L. F:s s:n-avd.. led. av 
komm.-fullm. o. nykterhetsnamnd. 

Klacka Sodra 

Postadr.,' Vasterljung. 

Areal: Total 54,5 har, darav 14,5 aker, 40 skogs- o. 
hagmark, Tax.-v. 16.100. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla p& lerbotten. Skogs- 
hest: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1850. Ekonomi- 
byggn, uppf. 1900. 2 hastar, 8 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
hons till husbehov. Garden till slakten pa 1890-talet 
genom kop av nuv. ag:s fader. Nuv. ag. UUtradae 
1925. 

Ag.: Emll Axelsson f. 1893. Son till Axel Olsson 
o. h. h. Matilda f. Ersson. Gift 25 med Elsa f. Hjal- 
marsson. Barn: Stig, Aina. 

Ag.: Led, av komm.-fullm. Medl. av mjolkcentralen, 
slakteri- o. centralfbren., R. L. F. o. B. F. 

Kungsbol 

Postadr.: Vasterljttng. 

Areal: Total 60 har. darav 20 aker, 40 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v, 21.300. 

Jordart. Lerjord o. svartmylla pa lerbotten samt dy- 
jord. Skogsbest Barrskog. Manbyggn. uppf. 1925. 
Ekonomibyggn. uppf. 1870. 2 hastar, 12 kor, 5 ung- 
djur, 3 svin. hdr.s till husbehov Garden till slakten pa 
1860-ta'jet senom arrende av August Ols